Search results for: Bachorz, M

PL Analiza zmian właściwości termicznych i struktury cementu kostnego po procesach starzenia

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : The analysis of changes of thermal properties and structures of the bone cements after ageing processes Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut […]

Komputerowa symulacja membrany stosowanej w leczeniu przepuklin brzusznych

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Komputerowa symulacja membrany stosowanej w leczeniu przepuklin brzusznych Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, […]

Numerical simulation of membrane structure used in the treatment of abdominal hernia

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Komputerowa symulacja membrany stosowanej w leczeniu przepuklin brzusznych Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika […]

Wpływ stabilizacji przedniej na biomechanikę odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Wpływ stabilizacji przedniej na biomechanikę odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i […]

Influence of anterior stabilization on biomechanics of human cervical spine

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Wpływ stabilizacji przedniej na biomechanikę odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, […]

Manipulator for upper limb rehabilitation

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Manipulator for upper limb rehabilitation Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, […]

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Manipulator for upper limb rehabilitation Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Kalwarska, […]

Metallographic analysis of selected cobalt-based alloys with carbon additive

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Metallographic analysis of selected cobalt-based alloys with carbon additive Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i […]

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Metallographic analysis of selected cobalt-based alloys with carbon additive Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, […]

Porównanie właściwości mechanicznych jednowarstwowych próbek pierścienia włóknistego w odcinku piersiowym i lędźwiowym

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Porównanie właściwości mechanicznych jednowarstwowych próbek pierścienia włóknistego w odcinku piersiowym i lędźwiowym Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład […]

Mechanical properties of single lamellar annulus fibrosus in thoracic and lumbar spine

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Porównanie właściwości mechanicznych jednowarstwowych próbek pierścienia włóknistego w odcinku piersiowym i lędźwiowym Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki […]

Wirtualna stabilizacja kręgosłupa człowieka po złamaniu kompresyjnym na odcinku piersiowo-lędźwiowym

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Wirtualna stabilizacja kręgosłupa człowieka po złamaniu kompresyjnym na odcinku piersiowo-lędźwiowym Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej […]

Virtual stabilization of human thoracic – lumbar spine with a compressive fracture

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Wirtualna stabilizacja kręgosłupa człowieka po złamaniu kompresyjnym na odcinku piersiowo-lędźwiowym Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i […]

Analiza kinematyczna wzorców ruchowych stosowanych w rehabilitacji kończyny dolnej

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza kinematyczna wzorców ruchowych stosowanych w rehabilitacji kończyny dolnej Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i […]

Kinematic analysis of movement patterns using in lower limb rehabilitation

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza kinematyczna wzorców ruchowych stosowanych w rehabilitacji kończyny dolnej Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, […]

Pomiar stóp metodą plantokonturograficzną i z wykorzystaniem podoskopu komputerowego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Pomiar stóp metodą plantokonturograficzną i z wykorzystaniem podoskopu komputerowego Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i […]

Feet measurement of plantokonturogram method and using digital podoscope

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Pomiar stóp metodą plantokonturograficzną i z wykorzystaniem podoskopu komputerowego Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, […]

Możliwości wykorzystania sygnału EMG do sterowania

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Możliwości wykorzystania sygnału EMG do sterowania Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, […]

Application of EMG signal in control systems

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Możliwości wykorzystania sygnału EMG do sterowania Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, […]

Opracowanie koncepcji układu sterowania manipulatorem rehabilitacyjnym

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Opracowanie koncepcji układu sterowania manipulatorem rehabilitacyjnym Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, […]

Formulation of a concept of upper limb rehabilitation manipulator steering

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Opracowanie koncepcji układu sterowania manipulatorem rehabilitacyjnym Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, […]

Przedoperacyjne inżynierskie wspomaganie zabiegu neurochirurgicznego korekcji deformacji główki dziecka

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Przedoperacyjne inżynierskie wspomaganie zabiegu neurochirurgicznego korekcji deformacji główki dziecka Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i […]

Preoperative engineering support of the neurosurgical treatment in craniosynostosis

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Przedoperacyjne inżynierskie wspomaganie zabiegu neurochirurgicznego korekcji deformacji główki dziecka Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, […]

Aparaty słuchowe a implanty słuchu. Stan obecny i perspektywy rozwoju

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Aparaty słuchowe a implanty słuchu. Stan obecny i perspektywy rozwoju Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej […]

Hearing aids and hearing implants. Current status and prospects of development

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Aparaty słuchowe a implanty słuchu. Stan obecny i perspektywy rozwoju Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i […]

Model dłoni w programie Catia v5 z uwzględnieniem parametrów ruchliwości ręki

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Model dłoni w programie Catia v5 z uwzględnieniem parametrów ruchliwości ręki Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki […]

Hand’s model in the Catia v5 system incuding dexterity parameters

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Model dłoni w programie Catia v5 z uwzględnieniem parametrów ruchliwości ręki Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej […]

Analiza biomechaniczna obciążenia w kończynie dolnej podczas jazdy konnej

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza biomechaniczna obciążenia w kończynie dolnej podczas jazdy konnej Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i […]

Biomechanical analisys of loads in the lower limb while horse riding

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza biomechaniczna obciążenia w kończynie dolnej podczas jazdy konnej Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, […]

Ocena powłok galwanicznych nanoszonych na sprzęt medyczny i rehabilitacyjny jako zabezpieczenie antykorozyjne i antybakteryjne

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Ocena powłok galwanicznych nanoszonych na sprzęt medyczny i rehabilitacyjny jako zabezpieczenie antykorozyjne i antybakteryjne Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki […]

Evaluation of galvanic coatings of medical and rehabilitation equipment as the anticorrosive and antibacterial protection

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Ocena powłok galwanicznych nanoszonych na sprzęt medyczny i rehabilitacyjny jako zabezpieczenie antykorozyjne i antybakteryjne Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, […]

Inżynierskie wspomaganie operacji neurochirurgicznych odcinka szyjnego kręgosłupa

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Inżynierskie wspomaganie operacji neurochirurgicznych odcinka szyjnego kręgosłupa Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika […]

Engineering support cervical spine neurosurgical operations

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Inżynierskie wspomaganie operacji neurochirurgicznych odcinka szyjnego kręgosłupa Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, […]

The analysis of changes of thermal properties and structures of the bone cements after ageing processes

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : The analysis of changes of thermal properties and structures of the bone cements after ageing processes Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. […]

Kompaktowe ultrasonografy dla medycyny ratunkowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kompaktowe ultrasonografy dla medycyny ratunkowej Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com, Anwajler, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kompaktowe ultrasonografy dla medycyny ratunkowej Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com, Anwajler, J. […]

Leasing, który owocuje

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Leasing, który owocuje Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com, Anwajler, J. 1 […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Leasing, który owocuje Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com, Anwajler, J. 1 Katedra […]

Wykorzystanie analizy składowych niezależnych do usuwania niepożądanych komponentów z sygnałów EEG

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wykorzystanie analizy składowych niezależnych do usuwania niepożądanych komponentów z sygnałów EEG Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 […]

The application of Independent Component Analysis (ICA) approach for removal of undesired components from EEG signals

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wykorzystanie analizy składowych niezależnych do usuwania niepożądanych komponentów z sygnałów EEG Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) […]

Analiza sygnałów echolokacyjnych nietoperzy zarejestrowanych za pomocą różnych systemów pomiarowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Analiza sygnałów echolokacyjnych nietoperzy zarejestrowanych za pomocą różnych systemów pomiarowych Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) […]

Analysis of echolocation cues of bats registered by different measurement systems

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Analiza sygnałów echolokacyjnych nietoperzy zarejestrowanych za pomocą różnych systemów pomiarowych Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 […]

Urządzenie ECP-100 do nieinwazyjnego wspomagania układu krążenia wykorzystujące metodę kontrpulsacji zewnętrznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Urządzenie ECP-100 do nieinwazyjnego wspomagania układu krążenia wykorzystujące metodę kontrpulsacji zewnętrznej Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Urządzenie ECP-100 do nieinwazyjnego wspomagania układu krążenia wykorzystujące metodę kontrpulsacji zewnętrznej Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) […]

Zastosowanie transformaty Fouriera w algorytmie segmentacji standardowych obrazów koronarograficznych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie transformaty Fouriera w algorytmie segmentacji standardowych obrazów koronarograficznych Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 […]

Application of Fourier transform in the standard coronarography images segmentation algorithm

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie transformaty Fouriera w algorytmie segmentacji standardowych obrazów koronarograficznych Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 […]

Trendy w rozwoju nowych biomateriaów dla kardiologii interwencyjnej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Trendy w rozwoju nowych biomateriaów dla kardiologii interwencyjnej Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Trendy w rozwoju nowych biomateriaów dla kardiologii interwencyjnej Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, […]

Wykorzystanie biowchłanialnych implantów w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wykorzystanie biowchłanialnych implantów w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) […]

The use of bioresorbable implants for the operative treatment of cervical spondylosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wykorzystanie biowchłanialnych implantów w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 […]

Radiologia interwencyjna: wertebroblastyka i kyfoplastyka

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Radiologia interwencyjna: wertebroblastyka i kyfoplastyka Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com, Anwajler, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Radiologia interwencyjna: wertebroblastyka i kyfoplastyka Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com, Anwajler, J. […]

Quaternary evolution of a Carpathian Foothills area: An example from the East Carpathians of Poland

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Quaternary evolution of a Carpathian Foothills area: An example from the East Carpathians of Poland Autorzy : Lewandowska, A. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, anna.lewandowska@uj.edu.pl, Świerczewska-Gładysz, E Institute of Earth Science, Łódź University, Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Poland, eswiercz@geo.uni.lodz.pl, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Quaternary evolution of a Carpathian Foothills area: An example from the East Carpathians of Poland Authors : Lewandowska, A. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, anna.lewandowska@uj.edu.pl, Świerczewska-Gładysz, E Institute of Earth Science, Łódź University, Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Poland, eswiercz@geo.uni.lodz.pl, Kołodziej, […]

Przezskórne interwencje wieńcowe u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne a problem restenozy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Przezskórne interwencje wieńcowe u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne a problem restenozy Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii […]

Percutaneous coronary interventions in patients with type 2 diabetes. Drug eluting stents and restenosis problems

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Przezskórne interwencje wieńcowe u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne a problem restenozy Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i […]

Zastosowanie tomografii komputerowej w kardiologii – praca przeglądowa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie tomografii komputerowej w kardiologii – praca przeglądowa Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 […]

Computer tomography in cardiology – a short review

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie tomografii komputerowej w kardiologii – praca przeglądowa Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; […]

Detekcja mikrokalcyfikacji w obrazowaniu ultrasonograficznym piersi nowe możliwości?

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Detekcja mikrokalcyfikacji w obrazowaniu ultrasonograficznym piersi nowe możliwości? Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Detekcja mikrokalcyfikacji w obrazowaniu ultrasonograficznym piersi nowe możliwości? Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; […]

Bezpieczna mammografia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Bezpieczna mammografia Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Bezpieczna mammografia Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, […]