Search results for: Bauer, J

Generalized weighted Besov spaces on the Gegenbauer hypergroup

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : Generalized weighted Besov spaces on the Gegenbauer hypergroup Autorzy : Gimenez, J. Departamento de Matemáticas, Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, jgimenez@ula.ve, Merentes, N. Escuela de Matemáticas, Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela, nmerucv@gmail.com, Vivas, M. Departamento de Matemáticas, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Barquisimeto, Venezuela , mvivas@ucla.edu.ve, Natarajan, […]

Petrological studies of Neoproterozoic serpentinized ultramafics of the Nubian Shield: spinel compositions as evidence of the tectonic evolution of Egyptian ophiolites

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Petrological studies of Neoproterozoic serpentinized ultramafics of the Nubian Shield: spinel compositions as evidence of the tectonic evolution of Egyptian ophiolites Autorzy : Muszer, J. Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-204 Wrocław, Poland, jolanta.muszer@ing.uni.wroc.pl, Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Petrological studies of Neoproterozoic serpentinized ultramafics of the Nubian Shield: spinel compositions as evidence of the tectonic evolution of Egyptian ophiolites Authors : Muszer, J. Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-204 Wrocław, Poland, jolanta.muszer@ing.uni.wroc.pl, Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych […]

Organic geochemical study of the Lower Miocene Kremna Basin, Serbia – 185-212

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Organic geochemical study of the Lower Miocene Kremna Basin, Serbia – 185-212 Autorzy : M’Hamdi, A. University Tunis El Manar, Faculty of Sciences of Tunis, Department of Geology, UR 11 ES 15 Campus Universitaire, 2092, El Manar II, Tunisia, mhamdiamel25@ya, Slimani, H. Department of Earth Sciences, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Organic geochemical study of the Lower Miocene Kremna Basin, Serbia – 185-212 Authors : M’Hamdi, A. University Tunis El Manar, Faculty of Sciences of Tunis, Department of Geology, UR 11 ES 15 Campus Universitaire, 2092, El Manar II, Tunisia, mhamdiamel25@ya, Slimani, H. Department of Earth Sciences, Laboratory […]

Zircon U-Pb dating of igneous rocks in the Radzimowice and Wielisław Złotoryjski auriferous polymetallic deposits, Sudetes, SW Poland

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Zircon U-Pb dating of igneous rocks in the Radzimowice and Wielisław Złotoryjski auriferous polymetallic deposits, Sudetes, SW Poland Autorzy : M’Hamdi, A. University Tunis El Manar, Faculty of Sciences of Tunis, Department of Geology, UR 11 ES 15 Campus Universitaire, 2092, El Manar II, Tunisia, mhamdiamel25@ya, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Zircon U-Pb dating of igneous rocks in the Radzimowice and Wielisław Złotoryjski auriferous polymetallic deposits, Sudetes, SW Poland Authors : M’Hamdi, A. University Tunis El Manar, Faculty of Sciences of Tunis, Department of Geology, UR 11 ES 15 Campus Universitaire, 2092, El Manar II, Tunisia, mhamdiamel25@ya, Slimani, […]

Palaeoenvironmental implications of Middle Jurassic trace fossils from the Jaisalmer Formation, India, with emphasis on the ichnogenus Asteriacites Lumbricalis von Schlotheim

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Palaeoenvironmental implications of Middle Jurassic trace fossils from the Jaisalmer Formation, India, with emphasis on the ichnogenus Asteriacites Lumbricalis von Schlotheim Autorzy : M’Hamdi, A. University Tunis El Manar, Faculty of Sciences of Tunis, Department of Geology, UR 11 ES 15 Campus Universitaire, 2092, El Manar […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Palaeoenvironmental implications of Middle Jurassic trace fossils from the Jaisalmer Formation, India, with emphasis on the ichnogenus Asteriacites Lumbricalis von Schlotheim Authors : M’Hamdi, A. University Tunis El Manar, Faculty of Sciences of Tunis, Department of Geology, UR 11 ES 15 Campus Universitaire, 2092, El Manar II, […]

Early Badenian transgression on the outer flank of Western Carpathian Foredeep, Hluchov area, Czech Republic

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Early Badenian transgression on the outer flank of Western Carpathian Foredeep, Hluchov area, Czech Republic Autorzy : M’Hamdi, A. University Tunis El Manar, Faculty of Sciences of Tunis, Department of Geology, UR 11 ES 15 Campus Universitaire, 2092, El Manar II, Tunisia, mhamdiamel25@ya, Slimani, H. Department […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Early Badenian transgression on the outer flank of Western Carpathian Foredeep, Hluchov area, Czech Republic Authors : M’Hamdi, A. University Tunis El Manar, Faculty of Sciences of Tunis, Department of Geology, UR 11 ES 15 Campus Universitaire, 2092, El Manar II, Tunisia, mhamdiamel25@ya, Slimani, H. Department of […]

Unconformity surfaces in pelagic carbonate environments: A case from the Middle Bathonian of the Betic Cordillera, SE Spain

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Unconformity surfaces in pelagic carbonate environments: A case from the Middle Bathonian of the Betic Cordillera, SE Spain Autorzy : M’Hamdi, A. University Tunis El Manar, Faculty of Sciences of Tunis, Department of Geology, UR 11 ES 15 Campus Universitaire, 2092, El Manar II, Tunisia, mhamdiamel25@ya, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Unconformity surfaces in pelagic carbonate environments: A case from the Middle Bathonian of the Betic Cordillera, SE Spain Authors : M’Hamdi, A. University Tunis El Manar, Faculty of Sciences of Tunis, Department of Geology, UR 11 ES 15 Campus Universitaire, 2092, El Manar II, Tunisia, mhamdiamel25@ya, Slimani, […]

Multi-composition analysis in Radix Aconiti Lateralis by single marker quantitation

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Multi-composition analysis in Radix Aconiti Lateralis by single marker quantitation Autorzy : Kuc, J. Cracow University of Technology Department of Chemical Engineering and Technology, Department of Analytical Chemistry Warszawska 24 31-155 Cracow Poland, jkuc@chemia.pk.edu.pl, Grochowalski, A. Cracow University of Technology Department of Chemical Engineering and Technology, Department of […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Multi-composition analysis in Radix Aconiti Lateralis by single marker quantitation Authors : Kuc, J. Cracow University of Technology Department of Chemical Engineering and Technology, Department of Analytical Chemistry Warszawska 24 31-155 Cracow Poland, jkuc@chemia.pk.edu.pl, Grochowalski, A. Cracow University of Technology Department of Chemical Engineering and Technology, Department of Analytical […]

Standaryzacja badań termograficznych w medycynie i fizykoterapii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Standaryzacja badań termograficznych w medycynie i fizykoterapii Autorzy : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, […]

Standardization of Infrared thermal imaging in medicine and physiotherapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Standaryzacja badań termograficznych w medycynie i fizykoterapii Authors : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże […]

Wykorzystanie urządzenia własnej konstrukcji do pomiaru ruchu odwracania i nawracania w stawie skokowym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wykorzystanie urządzenia własnej konstrukcji do pomiaru ruchu odwracania i nawracania w stawie skokowym Autorzy : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut […]

The use of the own designed device for measurement of the supination and pronation motion in ankle joint

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wykorzystanie urządzenia własnej konstrukcji do pomiaru ruchu odwracania i nawracania w stawie skokowym Authors : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii […]

Ocena poprawności i sprawności chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena poprawności i sprawności chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda Autorzy : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, […]

Evaluation of correctness and efficiency of walking patients after transfemoral amputation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena poprawności i sprawności chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda Authors : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut […]

Wpływ Nordic Walking na czynność układu żylnego kończyn dolnych u słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ Nordic Walking na czynność układu żylnego kończyn dolnych u słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Autorzy : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, […]

Effects of Nordic Walking on the lower-limb venous system in Third Age University students

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ Nordic Walking na czynność układu żylnego kończyn dolnych u słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Authors : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut […]

Wpływ zastosowania ortoz kończyn dolnych na stabilność posturalną u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ zastosowania ortoz kończyn dolnych na stabilność posturalną u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Autorzy : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, […]

The influence of the use of lower limbs orthoses on postural stability of children with cerebral palsy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ zastosowania ortoz kończyn dolnych na stabilność posturalną u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Authors : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut […]

Kształcenie inżynierów biomedycznych w zakresie umiejętności projektowania

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kształcenie inżynierów biomedycznych w zakresie umiejętności projektowania Autorzy : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, […]

Education of biomedical engineers in skills of designing

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kształcenie inżynierów biomedycznych w zakresie umiejętności projektowania Authors : Wrona, A. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl, Bauer, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże […]

Jakość życia kobiet w zależności od stadium cellulitu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Jakość życia kobiet w zależności od stadium cellulitu Autorzy : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Gratkowski, […]

Women’s quality of life depending on the cellulite stage

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Jakość życia kobiet w zależności od stadium cellulitu Authors : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Gratkowski, S. […]

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1979 roku za rozwój tomografii komputerowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1979 roku za rozwój tomografii komputerowej Autorzy : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, […]

The Nobel Prize in physiology or medicine 1979 for the development of computer-assisted tomography

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1979 roku za rozwój tomografii komputerowej Authors : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 […]

Nagroda Nobla w 2012 roku za przełomowe metody eksperymentalne umożliwiające pomiar i manipulację pojedynczych układów kwantowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nagroda Nobla w 2012 roku za przełomowe metody eksperymentalne umożliwiające pomiar i manipulację pojedynczych układów kwantowych Autorzy : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej […]

The Nobel Prize in physics 2012 for ground-breaking experimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nagroda Nobla w 2012 roku za przełomowe metody eksperymentalne umożliwiające pomiar i manipulację pojedynczych układów kwantowych Authors : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i […]

Nagroda Nobla z chemii w 2014 roku za rozwój wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nagroda Nobla z chemii w 2014 roku za rozwój wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej Autorzy : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, […]

The Nobel Prize in chemistry 2014 for the development of super-resolved fluorescence microscopy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nagroda Nobla z chemii w 2014 roku za rozwój wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej Authors : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. […]

Obrazy transiluminacyjne stawów międzypaliczkowych kobiet w zależności od wieku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Obrazy transiluminacyjne stawów międzypaliczkowych kobiet w zależności od wieku Autorzy : Hołowacz, I. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, iwona.holowacz@pwr.wroc.pl, Jałówko, M. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Danielewska, M. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki, 50-370 […]

Transillumination imaging of interphalangeal joints in women depending on age

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Obrazy transiluminacyjne stawów międzypaliczkowych kobiet w zależności od wieku Authors : Hołowacz, I. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, iwona.holowacz@pwr.wroc.pl, Jałówko, M. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Danielewska, M. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki, 50-370 Wrocław, […]

Efekty usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w zależności od typu zastosowanego implantu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Efekty usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w zależności od typu zastosowanego implantu Autorzy : Hołowacz, I. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, iwona.holowacz@pwr.wroc.pl, Jałówko, M. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Danielewska, M. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów […]

Results of physiotherapeutic treatment of patients after knee-joint endoprothesoplastic burgery depending on the type of the implant

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Efekty usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w zależności od typu zastosowanego implantu Authors : Hołowacz, I. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, iwona.holowacz@pwr.wroc.pl, Jałówko, M. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Danielewska, M. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, […]

Zależność jakości życia od prowadzonego postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet w wieku postmenopauzalnym chorujących na cukrzycę typu 2

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zależność jakości życia od prowadzonego postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet w wieku postmenopauzalnym chorujących na cukrzycę typu 2 Autorzy : Hołowacz, I. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, iwona.holowacz@pwr.wroc.pl, Jałówko, M. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Danielewska, M. Politechnika […]

The quality of life depending on the physiotherapeutic treatment in postmenopausal women with diabetes melitus type 2

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zależność jakości życia od prowadzonego postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet w wieku postmenopauzalnym chorujących na cukrzycę typu 2 Authors : Hołowacz, I. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, iwona.holowacz@pwr.wroc.pl, Jałówko, M. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Danielewska, M. Politechnika Wrocławska, […]

Postępy obrazwania termicznego w medycynie – praca poświęcona osobie profesora Antoniego Nowakoweskiego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Postępy obrazwania termicznego w medycynie – praca poświęcona osobie profesora Antoniego Nowakoweskiego Autorzy : Bacia, M. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, marcin.bacia@pwr.wroc.pl, Drobczyński, S. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Masajada, J. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, […]

Advances of infrared thermal imaging in medicine – devoted to profesor Antoni Nowakowski

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Postępy obrazwania termicznego w medycynie – praca poświęcona osobie profesora Antoniego Nowakoweskiego Authors : Bacia, M. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, marcin.bacia@pwr.wroc.pl, Drobczyński, S. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Masajada, J. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 […]

Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) jako nowy biomarker w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego?

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) jako nowy biomarker w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego? Autorzy : Bacia, M. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, marcin.bacia@pwr.wroc.pl, Drobczyński, S. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Masajada, J. Instytut […]

Granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) as a new biomarker for personalized treatment of colorectal cancer?

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) jako nowy biomarker w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego? Authors : Bacia, M. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, marcin.bacia@pwr.wroc.pl, Drobczyński, S. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Masajada, J. Instytut Fizyki, […]

Trace fossils from the Lower Muschelkalk of Raciborowice Gorne (North Sudetic Synclinorium, SW Poland) and their palaeoenvironmental interpretation

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Trace fossils from the Lower Muschelkalk of Raciborowice Gorne (North Sudetic Synclinorium, SW Poland) and their palaeoenvironmental interpretation Autorzy : Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Makow Polnych 16, Pl-61-606 Poznam, Poland, jerzy@amu.edu.pl, Ogar, V. V. Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64/13, Volodymyrska Street, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Trace fossils from the Lower Muschelkalk of Raciborowice Gorne (North Sudetic Synclinorium, SW Poland) and their palaeoenvironmental interpretation Authors : Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Makow Polnych 16, Pl-61-606 Poznam, Poland, jerzy@amu.edu.pl, Ogar, V. V. Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64/13, Volodymyrska Street, City […]

New liquid chromatography: Mass spectrometry assay for natural phytoestrogens from vegetable extracts

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : New liquid chromatography: Mass spectrometry assay for natural phytoestrogens from vegetable extracts Autorzy : Zapała, W. Rzeszów University of Technology Department of Chemical and Process Engineering, Chemical Faculty Powstańców Warszawy 6 35-959 Rzeszów Poland, Kostka, J. Rzeszów University of Technology Department of Chemical and Process Engineering, Chemical Faculty […]

Journal : Acta Chromatographica Article : New liquid chromatography: Mass spectrometry assay for natural phytoestrogens from vegetable extracts Authors : Zapała, W. Rzeszów University of Technology Department of Chemical and Process Engineering, Chemical Faculty Powstańców Warszawy 6 35-959 Rzeszów Poland, Kostka, J. Rzeszów University of Technology Department of Chemical and Process Engineering, Chemical Faculty Powstańców […]

Metody ilościowej oceny rozpoznawania ludzi na podstawie termogramów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Metody ilościowej oceny rozpoznawania ludzi na podstawie termogramów Autorzy : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania […]

Quantitative methods of people recognition on the basis of thermograms

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Metody ilościowej oceny rozpoznawania ludzi na podstawie termogramów Authors : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego […]

Wyznaczanie charakterystycznych obszarów twarzy na obrazach termowizyjnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wyznaczanie charakterystycznych obszarów twarzy na obrazach termowizyjnych Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, […]

Determination of the characteristic face regions on thermograms

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wyznaczanie charakterystycznych obszarów twarzy na obrazach termowizyjnych Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 […]

Termowizyjna ocena zmian temperatury w okolicy grzbietowej pod wpływem masażu relaksacyjnego gorącymi kamieniami

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Termowizyjna ocena zmian temperatury w okolicy grzbietowej pod wpływem masażu relaksacyjnego gorącymi kamieniami Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w […]

Thermovision evaluation of temperature distribution changes after the hot-stone massage of the upper back

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Termowizyjna ocena zmian temperatury w okolicy grzbietowej pod wpływem masażu relaksacyjnego gorącymi kamieniami Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, […]

Biological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Biological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Biological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, […]

Zastosowanie komputerowej obróbki obrazów RTG do wyznaczania szerokości szpary stawowej w stawach międzypaliczkowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie komputerowej obróbki obrazów RTG do wyznaczania szerokości szpary stawowej w stawach międzypaliczkowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 […]

Application of computer aided image analysis of radiographic images to measuring of the width of interphalangeal joint gap in patients suffering from rheumatoid arthritis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie komputerowej obróbki obrazów RTG do wyznaczania szerokości szpary stawowej w stawach międzypaliczkowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 […]

Radiologia interwencyjna. Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków naczyń mózgowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Radiologia interwencyjna. Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków naczyń mózgowych Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta 4, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Radiologia interwencyjna. Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków naczyń mózgowych Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta 4, 30-059 […]

Mobilny rezonans magnetyczny – alternatywa dla diagnostyki obrazowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Mobilny rezonans magnetyczny – alternatywa dla diagnostyki obrazowej Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Mobilny rezonans magnetyczny – alternatywa dla diagnostyki obrazowej Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta 4, […]

Teleopieka jako technologia usług medycznych zapewniająca dostęp do usług medycznych i poprawiająca jakość opieki

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Teleopieka jako technologia usług medycznych zapewniająca dostęp do usług medycznych i poprawiająca jakość opieki Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Teleopieka jako technologia usług medycznych zapewniająca dostęp do usług medycznych i poprawiająca jakość opieki Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut […]

Obrazowanie RTG stawów międzypaliczkowych wspomagane komputerowo jako metoda diagnostyki w chorobach zapalnych stawów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Obrazowanie RTG stawów międzypaliczkowych wspomagane komputerowo jako metoda diagnostyki w chorobach zapalnych stawów Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 […]

Computer aided X-ray imaging of interphalangeal joints as a diagnosis method of inflammatory joints disorders

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Obrazowanie RTG stawów międzypaliczkowych wspomagane komputerowo jako metoda diagnostyki w chorobach zapalnych stawów Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, […]

Bioinżynieria stentów naczyniowych – stan obecny i nowe technologie

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Bioinżynieria stentów naczyniowych – stan obecny i nowe technologie Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. […]

Vascular stents bioengineering – – current state of the art and new technologies

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Bioinżynieria stentów naczyniowych – stan obecny i nowe technologie Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa […]

Stenty LUC-Chopin pokryte polimerem biodegradowalnym uwalniającym paklitaksel

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Stenty LUC-Chopin pokryte polimerem biodegradowalnym uwalniającym paklitaksel Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Stenty LUC-Chopin pokryte polimerem biodegradowalnym uwalniającym paklitaksel Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, Instytut […]

Ocena anizotropii obrazów koronarograficznych metodami komputerowej analizy tekstury – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena anizotropii obrazów koronarograficznych metodami komputerowej analizy tekstury – doniesienie wstępne Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, […]

The anisotropy estimation of the coronarography images by means of the computer analysis of the texture – the initial report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena anizotropii obrazów koronarograficznych metodami komputerowej analizy tekstury – doniesienie wstępne Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, […]

System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej […]

Ocena zmienności temperatury skóry w obrębie kończyn dolnych po zastosowaniu wkładek biotermicznych Piokal

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena zmienności temperatury skóry w obrębie kończyn dolnych po zastosowaniu wkładek biotermicznych Piokal Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 […]

The evaluation of skin temperature variability within the lower extremities after bio-theramal inserts application

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena zmienności temperatury skóry w obrębie kończyn dolnych po zastosowaniu wkładek biotermicznych Piokal Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, […]

Wkładki biotermiczne Piokal : termoregulacja organizmu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wkładki biotermiczne Piokal : termoregulacja organizmu Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, Instytut […]

Piokal biothermal shoe inserts : organism thermoregulation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wkładki biotermiczne Piokal : termoregulacja organizmu Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii […]

Badania termowizyjne skóry w zabiegu sonoterapii przy zastosowaniu soczewki skupiającej falę ultradźwiękową

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badania termowizyjne skóry w zabiegu sonoterapii przy zastosowaniu soczewki skupiającej falę ultradźwiękową Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, […]

Thermovision examinalion o{ iKe skin trealed by sonolViexapy with apphcation of lens focusing an uhrasound wave

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badania termowizyjne skóry w zabiegu sonoterapii przy zastosowaniu soczewki skupiającej falę ultradźwiękową Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, […]

Badanie efektu hemodynamicznego i cieplnego terapii kompresyjnej z wykorzystaniem bandaży uciskowych – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badanie efektu hemodynamicznego i cieplnego terapii kompresyjnej z wykorzystaniem bandaży uciskowych – doniesienie wstępne Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, […]

Assessment of the haemodynamic and thermal effects of compression therapy with elastic bandages – preliminary study

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badanie efektu hemodynamicznego i cieplnego terapii kompresyjnej z wykorzystaniem bandaży uciskowych – doniesienie wstępne Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 […]

Ocena wybranych parametrów czynnościowych pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa leczonych zachowawczo

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena wybranych parametrów czynnościowych pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa leczonych zachowawczo Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 […]

The evaluation of the functional parameters of patients suffering from cervical spondylosis subjected to medical treatment

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena wybranych parametrów czynnościowych pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa leczonych zachowawczo Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, […]

Wpływ zabiegów uzdrowiskowych na obrót kostny na podstawie obserwacji grupy pacjentek w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ zabiegów uzdrowiskowych na obrót kostny na podstawie obserwacji grupy pacjentek w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, […]

Effect of spa treatment procedures on bone turnover in 20th Military Spa & Rehabilitation Hospital, Krynica-Zdrój

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ zabiegów uzdrowiskowych na obrót kostny na podstawie obserwacji grupy pacjentek w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, […]

Ocena skuteczności terapii metodą DBC zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa pacjentów ze zróżnicowaną aktywnością fizyczną

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności terapii metodą DBC zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa pacjentów ze zróżnicowaną aktywnością fizyczną Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza […]

The evaluation of DBC therapy efficacy in a treatment of lower segments of the spinal cord pain syndrome in patients with diverse physical activity

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności terapii metodą DBC zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa pacjentów ze zróżnicowaną aktywnością fizyczną Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, […]

Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, […]

Incydent medyczny czy… szpitalne oszczędności?

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Incydent medyczny czy… szpitalne oszczędności? Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Incydent medyczny czy… szpitalne oszczędności? Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej […]

Nowe możliwości terapii fotodynamicznej – nowe fotouczulacze. Przegląd.

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nowe możliwości terapii fotodynamicznej – nowe fotouczulacze. Przegląd. Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa […]

New possibilities of photodynamic therapy – new photosentizers. Overview.

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nowe możliwości terapii fotodynamicznej – nowe fotouczulacze. Przegląd. Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, […]

Realizacja projektów typu foresight w Polsce

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Realizacja projektów typu foresight w Polsce Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, Instytut […]

The Idea of Foresight projects in Poland

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Realizacja projektów typu foresight w Polsce Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii […]

Telemedicine in Poland: Some Reflections on Regional and National Development Needs based on Norwegian Experiences and EU Plans

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Telemedicine in Poland: Some Reflections on Regional and National Development Needs based on Norwegian Experiences and EU Plans Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, […]

PL Telemedycyna w Polsce – spostrzeżenia dotyczące potrzeby rozwoju sektora regionalnego oraz ogólnokrajowego w aspekcie doświadczeń norweskich oraz standardów UE

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Telemedicine in Poland: Some Reflections on Regional and National Development Needs based on Norwegian Experiences and EU Plans Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, […]

Porównanie antybakteryjnej aktywności fotodynamicznej in vitro protoporfiryny i fotolonu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie antybakteryjnej aktywności fotodynamicznej in vitro protoporfiryny i fotolonu Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski […]

Comparison of antibacterial photodynamic activity in vitro of protoporphyrine and fotolon

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie antybakteryjnej aktywności fotodynamicznej in vitro protoporfiryny i fotolonu Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet […]

Development and validation of a stability-indicating HPLC method for analysis of celecoxib (CXB) in bulk drug and microemulsion formulations

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Development and validation of a stability-indicating HPLC method for analysis of celecoxib (CXB) in bulk drug and microemulsion formulations Autorzy : Bartnik, M. Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Laboratory, Medical University, 1, Chodźki Str., 20-093 Lublin, Poland, Kowalski, R. Subdepartment of Food Quality Assessment and Central Apparatus […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Development and validation of a stability-indicating HPLC method for analysis of celecoxib (CXB) in bulk drug and microemulsion formulations Authors : Bartnik, M. Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Laboratory, Medical University, 1, Chodźki Str., 20-093 Lublin, Poland, Kowalski, R. Subdepartment of Food Quality Assessment and Central Apparatus Laboratory, […]

Development and validation of an HPTLC method for determination of minocycline in human plasma

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Development and validation of an HPTLC method for determination of minocycline in human plasma Autorzy : Sherma, J. Department of Chemistry, Lafayette College, Easton, PA 18042, USA, Vrchotová, N. Institute of Systems Biology and Ecology AS CR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czech Republic, Sivakumar, T. Department […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Development and validation of an HPTLC method for determination of minocycline in human plasma Authors : Sherma, J. Department of Chemistry, Lafayette College, Easton, PA 18042, USA, Vrchotová, N. Institute of Systems Biology and Ecology AS CR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czech Republic, Sivakumar, T. Department of […]

The petrogenesis of late Precambrian felsic alkaline magmatism in south Sinai, Egypt

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : The petrogenesis of late Precambrian felsic alkaline magmatism in south Sinai, Egypt Autorzy : Konon, A. Institute of Geology, University of Warsaw, Al. Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Poland, konon@geo.uw.edu.pl, Duczmal-Czerniewicz, A. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych Str. 16, PL 61-686 Poznań, Poland, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : The petrogenesis of late Precambrian felsic alkaline magmatism in south Sinai, Egypt Authors : Konon, A. Institute of Geology, University of Warsaw, Al. Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Poland, konon@geo.uw.edu.pl, Duczmal-Czerniewicz, A. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych Str. 16, PL 61-686 Poznań, Poland, duczer@amu.edu.pl, […]

Thermovision in biometrics face recognition based on thermal imaging

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Thermovision in biometrics face recognition based on thermal imaging Autorzy : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, […]

PL Termowizja w biometrii rozpoznawanie twarzy na podstawie obrazu termicznego

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Thermovision in biometrics face recognition based on thermal imaging Authors : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute […]

Czułość w medycynie – kamery termowizyjne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Czułość w medycynie – kamery termowizyjne Autorzy : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute of Physics, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Czułość w medycynie – kamery termowizyjne Authors : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute of Physics, Wrocław […]

Wolnozmienne pole magnetyczne w leczeniu rwy ramiennej (radiculitis brachialis)

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wolnozmienne pole magnetyczne w leczeniu rwy ramiennej (radiculitis brachialis) Autorzy : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, […]

Slow-changing magnetic field in treatment of humeral necrosis (radiculitis brachialis)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wolnozmienne pole magnetyczne w leczeniu rwy ramiennej (radiculitis brachialis) Authors : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute […]

Obiektywna ocena równowagi

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Obiektywna ocena równowagi Autorzy : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute of Physics, Wrocław University of […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Obiektywna ocena równowagi Authors : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute of Physics, Wrocław University of Technology, […]

Zmiany poziomu przeciwciał oraz białek C3 i C4 w surowicy krwi w wyniku krioterapii ogólnoustrojowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zmiany poziomu przeciwciał oraz białek C3 i C4 w surowicy krwi w wyniku krioterapii ogólnoustrojowej Autorzy : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, […]

Changes of level of immunoglobulins and C3 and C4 proteins in serum during whole body cryotherapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zmiany poziomu przeciwciał oraz białek C3 i C4 w surowicy krwi w wyniku krioterapii ogólnoustrojowej Authors : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 […]

Kriochirurgia nowotworów skóry – możliwości i ograniczenia metody

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kriochirurgia nowotworów skóry – możliwości i ograniczenia metody Autorzy : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute […]

Cryosurgery of skin cancer – possibilities and limitations of the method

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kriochirurgia nowotworów skóry – możliwości i ograniczenia metody Authors : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute of […]

Krioterapia – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (cz. 1)

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Krioterapia – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (cz. 1) Autorzy : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Krioterapia – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (cz. 1) Authors : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute […]

Krioterapia miejscowa – czy wszystko już zostało powiedziane

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Krioterapia miejscowa – czy wszystko już zostało powiedziane Autorzy : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Krioterapia miejscowa – czy wszystko już zostało powiedziane Authors : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute of […]

Terapia fotodynamiczna z zastosowaniem chlorinu E6 indukuje proces apoptozy fibroblastów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Terapia fotodynamiczna z zastosowaniem chlorinu E6 indukuje proces apoptozy fibroblastów Autorzy : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics […]

Photodynamic therapy with application of chlorine E6 induces fibroblasts apoptosis process

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Terapia fotodynamiczna z zastosowaniem chlorinu E6 indukuje proces apoptozy fibroblastów Authors : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, […]

Model informatyzacji placówek ochrony zdrowia oraz nowe wyzwania dotyczące e-Zdrowia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Model informatyzacji placówek ochrony zdrowia oraz nowe wyzwania dotyczące e-Zdrowia Autorzy : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics […]

The informatization model of health care institutions, as well as new challenges concerning e-Health programme

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Model informatyzacji placówek ochrony zdrowia oraz nowe wyzwania dotyczące e-Zdrowia Authors : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, […]

Noise Reduction in Radon Monitoring Data Using Kalman Filter and Application of Results in Earthquake Precursory Process Research

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Noise Reduction in Radon Monitoring Data Using Kalman Filter and Application of Results in Earthquake Precursory Process Research Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Abstrakty : Monitoring […]

Journal : Acta Geophysica Article : Noise Reduction in Radon Monitoring Data Using Kalman Filter and Application of Results in Earthquake Precursory Process Research Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Abstract : Monitoring the […]

The Permian and Triassic in the Albanian Alps

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : The Permian and Triassic in the Albanian Alps Autorzy : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, University […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : The Permian and Triassic in the Albanian Alps Authors : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, University of […]

Where was the Magura Ocean?

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Where was the Magura Ocean? Autorzy : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, University of Calgary, Canada, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Where was the Magura Ocean? Authors : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, University of Calgary, Canada, cmhendr@ucalgary.ca, […]

Compaction of lignite: a review of methods and results

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Compaction of lignite: a review of methods and results Autorzy : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Compaction of lignite: a review of methods and results Authors : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, University […]

Project of hip joint endoprosthesis for an individual patient with materials selection

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Project of hip joint endoprosthesis for an individual patient with materials selection Autorzy : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Wosek, J. Gdansk University of Technology, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Project of hip joint endoprosthesis for an individual patient with materials selection Authors : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Wosek, J. Gdansk University of Technology, Department […]

The structure of the strength of riveted joints determined in the lap joint tensile shear test

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : The structure of the strength of riveted joints determined in the lap joint tensile shear test Autorzy : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : The structure of the strength of riveted joints determined in the lap joint tensile shear test Authors : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of […]

Application of CFD to modeling of squeeze mode magnetorheological dampers

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Application of CFD to modeling of squeeze mode magnetorheological dampers Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Abstrakty : […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Application of CFD to modeling of squeeze mode magnetorheological dampers Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Abstract : The […]

Magnetic signature of indoor air pollution: household dust study

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Magnetic signature of indoor air pollution: household dust study Autorzy : Matysiak, S. J. Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, Poland, s.j.matysiak@uw.edu.pl, Mieszkowski, R. Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, Poland, Perkowski, D. M. […]

PL Aplikacja raportująca prognozy plonów wybranych upraw w Polsce

Journal : Agricultural Engineering Article : Application reporting yield forecasts of the selected crops in Poland Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 […]

Journal : Acta Geophysica Article : Magnetic signature of indoor air pollution: household dust study Authors : Matysiak, S. J. Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, Poland, s.j.matysiak@uw.edu.pl, Mieszkowski, R. Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, Poland, Perkowski, D. M. Faculty […]

Updating databases of the internet decision support system for cereals protection

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Updating databases of the internet decision support system for cereals protection Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego […]

PL Aktualizacja baz danych internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż

Journal : Agricultural Engineering Article : Updating databases of the internet decision support system for cereals protection Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : Generalized weighted Besov spaces on the Gegenbauer hypergroup Authors : Gimenez, J. Departamento de Matemáticas, Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, jgimenez@ula.ve, Merentes, N. Escuela de Matemáticas, Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela, nmerucv@gmail.com, Vivas, M. Departamento de Matemáticas, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Barquisimeto, Venezuela , mvivas@ucla.edu.ve, Natarajan, P. […]

Inżynieria Rolnicza z perspektywy CIGR

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Inżynieria Rolnicza z perspektywy CIGR Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute […]

Agricultural Engineering from the CIGR’s perspective

Journal : Agricultural Engineering Article : Inżynieria Rolnicza z perspektywy CIGR Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute of […]

Co dalej z inżynierią rolniczą?

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Co dalej z inżynierią rolniczą? Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute […]

The future of agricultural engineering

Journal : Agricultural Engineering Article : Co dalej z inżynierią rolniczą? Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute of […]

On Fourier coefficients of some classes of functions and their applications in approximation theory

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : On Fourier coefficients of some classes of functions and their applications in approximation theory Autorzy : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Natarajan, P. N. Old No. 2/3, New No. 3/3 Second Main […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : On Fourier coefficients of some classes of functions and their applications in approximation theory Authors : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Natarajan, P. N. Old No. 2/3, New No. 3/3 Second Main Road, […]

Alteration of mélange-hosted chromitites from Korydallos, Pindos ophiolite complex, Greece: evidence for modification by a residual high-T post-magmatic fluid

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Alteration of mélange-hosted chromitites from Korydallos, Pindos ophiolite complex, Greece: evidence for modification by a residual high-T post-magmatic fluid Autorzy : Trammer, J. Institute of Geology, University of Warsaw, Al. Żwirki i Wigury 93; PL-02-089, Poland, jtrammer@uw.edu.pl, Lajblová, K. Institute of Geology and Palaeontology, Charles University, Albertov […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Alteration of mélange-hosted chromitites from Korydallos, Pindos ophiolite complex, Greece: evidence for modification by a residual high-T post-magmatic fluid Authors : Trammer, J. Institute of Geology, University of Warsaw, Al. Żwirki i Wigury 93; PL-02-089, Poland, jtrammer@uw.edu.pl, Lajblová, K. Institute of Geology and Palaeontology, Charles University, Albertov 6, […]

Texture analysis as a tool for medical decision support. P. 1 Recent applications for cancer early detection

Czasopismo : Advances in Computer Science Research Tytuł artykułu : Texture analysis as a tool for medical decision support. P. 1 Recent applications for cancer early detection Autorzy : Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowska, K. […]

PL Analiza tekstur jako narzędzie wspomagania decyzji medycznych. Cz. 1 Najnowsze zastosowania do wczesnego wykrywania nowotworów

Journal : Advances in Computer Science Research Article : Texture analysis as a tool for medical decision support. P. 1 Recent applications for cancer early detection Authors : Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowska, K. Student […]

Stress degradation studies on zolpidem tartrate using LC-DAD and LC-MS methods

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Stress degradation studies on zolpidem tartrate using LC-DAD and LC-MS methods Autorzy : Komsta, Ł. Medical University of Lublin Chair and Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy Jaczewskiego 4 20-090 Lublin Poland, lukasz.komsta@am.lublin.pl, Gowin, E. Medical University of Lublin Chair and Department of Medicinal Chemistry, Faculty of […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Stress degradation studies on zolpidem tartrate using LC-DAD and LC-MS methods Authors : Komsta, Ł. Medical University of Lublin Chair and Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy Jaczewskiego 4 20-090 Lublin Poland, lukasz.komsta@am.lublin.pl, Gowin, E. Medical University of Lublin Chair and Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy […]

Differences in pediatric vertical ground reaction force between planovalgus and neutrally aligned feet

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Differences in pediatric vertical ground reaction force between planovalgus and neutrally aligned feet Autorzy : Szczerbik, E. Department of Paediatric Rehabilitation, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland,, Krawczyk, M. Faculty of Physiotherapy J.Piłsudski’s Academy of Physical Education, Warsaw, Poland, Syczewska, M. Department of Paediatric […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Differences in pediatric vertical ground reaction force between planovalgus and neutrally aligned feet Authors : Szczerbik, E. Department of Paediatric Rehabilitation, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland,, Krawczyk, M. Faculty of Physiotherapy J.Piłsudski’s Academy of Physical Education, Warsaw, Poland, Syczewska, M. Department of Paediatric Rehabilitation, […]

Evaluation of alcoholic-assisted dispersive liquid-liquid microextraction of bisphenol a in water samples using an experimental design

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Evaluation of alcoholic-assisted dispersive liquid-liquid microextraction of bisphenol a in water samples using an experimental design Autorzy : Fatemi, M. H. University of Mazandaran Faculty of Chemistry Babolsar Iran, Hadjmohammadi, M. R. University of Mazandaran Faculty of Chemistry Babolsar Iran, hdjmr@umz.ac.ir, Shakeri, P. University of Mazandaran Faculty of […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Evaluation of alcoholic-assisted dispersive liquid-liquid microextraction of bisphenol a in water samples using an experimental design Authors : Fatemi, M. H. University of Mazandaran Faculty of Chemistry Babolsar Iran, Hadjmohammadi, M. R. University of Mazandaran Faculty of Chemistry Babolsar Iran, hdjmr@umz.ac.ir, Shakeri, P. University of Mazandaran Faculty of Chemistry […]

Zastosowanie analogii biologicznej do kształtowania postaci konstrukcyjnej elementów nośnych urządzenia egzoszkieletowego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Zastosowanie analogii biologicznej do kształtowania postaci konstrukcyjnej elementów nośnych urządzenia egzoszkieletowego Autorzy : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich […]

Application to biological analogydevelopment of the form of structural bearing components exoskeleton

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Zastosowanie analogii biologicznej do kształtowania postaci konstrukcyjnej elementów nośnych urządzenia egzoszkieletowego Authors : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w […]

Wpływ chorób serca na jakość życia – opracowanie na podstawie przeglądu piśmiennictwa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ chorób serca na jakość życia – opracowanie na podstawie przeglądu piśmiennictwa Autorzy : Kaczmarska, K. Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5, kkaczmarska@imdik.pan.pl, Czernicki, Z. Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny […]

Influence of the heart diseases on quality of life – literature review

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ chorób serca na jakość życia – opracowanie na podstawie przeglądu piśmiennictwa Authors : Kaczmarska, K. Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5, kkaczmarska@imdik.pan.pl, Czernicki, Z. Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej […]

Analysis of students’ motivation and predisposition to introduce CES EduPack software for teaching materials science

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Analysis of students’ motivation and predisposition to introduce CES EduPack software for teaching materials science Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and […]

PL Analiza motywacji i predyspozycji studentów do wprowadzenia oprogramowania edukacyjnego CES EduPack przy nauczaniu nauki o materiałach

Journal : Agricultural Engineering Article : Analysis of students’ motivation and predisposition to introduce CES EduPack software for teaching materials science Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life […]

Thermal consolidation process of multiphase medium consisting of elastic skeleton, water, and water vapour

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Thermal consolidation process of multiphase medium consisting of elastic skeleton, water, and water vapour Autorzy : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Thermal consolidation process of multiphase medium consisting of elastic skeleton, water, and water vapour Authors : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, […]

Control of heat collection and airing process during composting with compactrio controller

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Control of heat collection and airing process during composting with compactrio controller Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. […]

PL Sterowanie procesem odbioru ciepła i napowietrzania w procesie kompostowania przy pomocy sterownika compactrio

Journal : Agricultural Engineering Article : Control of heat collection and airing process during composting with compactrio controller Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego […]

Quality characteristics of electric energy generated in a wind power plant

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Quality characteristics of electric energy generated in a wind power plant Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego […]

PL Charakterystyka jakości energii elektrycznej generowanej w siłowni wiatrowej

Journal : Agricultural Engineering Article : Quality characteristics of electric energy generated in a wind power plant Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, […]

Analysis of awareness concerning the occupational health and safety of food sector employers

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Analysis of awareness concerning the occupational health and safety of food sector employers Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, […]

PL Analiza świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników sektora spożywczego

Journal : Agricultural Engineering Article : Analysis of awareness concerning the occupational health and safety of food sector employers Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. […]

Impact of organic additives on biogas efficiency of sewage sludge

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Impact of organic additives on biogas efficiency of sewage sludge Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, […]

PL Wpływ dodatków organicznych na wydajność biogazową osadów ściekowych

Journal : Agricultural Engineering Article : Impact of organic additives on biogas efficiency of sewage sludge Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 […]

Biochar from a digestate as an energy product and soil improver

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Biochar from a digestate as an energy product and soil improver Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego […]

PL Biowęgiel z masy pofermentacyjnej biogazowni rolniczej jako produkt energetyczny i polepszacz gleb

Journal : Agricultural Engineering Article : Biochar from a digestate as an energy product and soil improver Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, […]

Problems with deriving the fruit tree pruned biomass for energy use

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Problems with deriving the fruit tree pruned biomass for energy use Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego […]

PL Problemy pozyskiwania biomasy z przycinki drzew owocowych dla celów energetycznych

Journal : Agricultural Engineering Article : Problems with deriving the fruit tree pruned biomass for energy use Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, […]

Comparison of greenhouse gas emissions during summer from deep litter and fully-slatted piggery

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Comparison of greenhouse gas emissions during summer from deep litter and fully-slatted piggery Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, […]

PL Porównanie emisji gazów cieplarnianych z różnych systemów utrzymania tuczników w sezonie letnim

Journal : Agricultural Engineering Article : Comparison of greenhouse gas emissions during summer from deep litter and fully-slatted piggery Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. […]

The impact of the thermal treatment of grass pea on the content of the selected chemical components

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : The impact of the thermal treatment of grass pea on the content of the selected chemical components Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of […]

PL Wpływ przetwarzania cieplnego nasion lędźwianu siewnego na zawartość wybranych składników chemicznych

Journal : Agricultural Engineering Article : The impact of the thermal treatment of grass pea on the content of the selected chemical components Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental […]

Flax seed separation with vibrating screens

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Flax seed separation with vibrating screens Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. […]

PL Czyszczalnia do nasion lnu z drgającymi sitami

Journal : Agricultural Engineering Article : Flax seed separation with vibrating screens Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute […]

Relational database supporting experiments connected with plant protection

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Relational database supporting experiments connected with plant protection Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, […]

PL Relacyjna bazy danych wspomagająca prowadzenie doświadczeń związanych z ochroną roślin

Journal : Agricultural Engineering Article : Relational database supporting experiments connected with plant protection Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, […]

Analysis of the electric power distribution systems on the rural areas of central Poland

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Analysis of the electric power distribution systems on the rural areas of central Poland Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life […]

PL Analiza rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych na terenach wiejskich Polski centralnej

Journal : Agricultural Engineering Article : Analysis of the electric power distribution systems on the rural areas of central Poland Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, […]

Application reporting yield forecasts of the selected crops in Poland

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Application reporting yield forecasts of the selected crops in Poland Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, […]

Application of the minirhizotron technique to studying the roots of fruit plants

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Application of the minirhizotron technique to studying the roots of fruit plants Autorzy : Benduch, A. Department of Industrial Furnaces and Environmental Protection, Faculty of Process & Material Engineering and Applied Physics, Technical University of Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, Poland, […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Application of the minirhizotron technique to studying the roots of fruit plants Authors : Benduch, A. Department of Industrial Furnaces and Environmental Protection, Faculty of Process & Material Engineering and Applied Physics, Technical University of Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, Poland, abenduch@wip.pcz.pl, […]

Application of computer modelling for planning maxillofacial surgery

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Application of computer modelling for planning maxillofacial surgery Autorzy : Jakubiec, W. University of Bielsko-Biała, Laboratory of Metrology, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: +48 33 8279 321, fax: +48 33 8279 300, wjakubiec@ath.eu, Płowucha, W. University of Bielsko-Biała, Laboratory of Metrology, 43-309 Bielsko-Biała, […]

PL Zastosowanie modelowania komputerowego do planowania zabiegów chirurgii szczękowej

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Application of computer modelling for planning maxillofacial surgery Authors : Jakubiec, W. University of Bielsko-Biała, Laboratory of Metrology, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: +48 33 8279 321, fax: +48 33 8279 300, wjakubiec@ath.eu, Płowucha, W. University of Bielsko-Biała, Laboratory of Metrology, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa […]

Earthquake precursory research in western Himalaya based on the multi-parametric geophysical observatory data

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Earthquake precursory research in western Himalaya based on the multi-parametric geophysical observatory data Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth […]

Journal : Acta Geophysica Article : Earthquake precursory research in western Himalaya based on the multi-parametric geophysical observatory data Authors : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, […]

Application of 2-D forward seismic modelling for impro- ved imaging of sub-salt Rotliegend strata in Polish Basin

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Application of 2-D forward seismic modelling for impro- ved imaging of sub-salt Rotliegend strata in Polish Basin Autorzy : Salata, D. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, dorota.salata@uj.edu.pl, Widera, M. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, 61-606 Poznań, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Application of 2-D forward seismic modelling for impro- ved imaging of sub-salt Rotliegend strata in Polish Basin Authors : Salata, D. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, dorota.salata@uj.edu.pl, Widera, M. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, 61-606 Poznań, Poland, […]

Manufacturing Technologies of Finned Tubes

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Manufacturing Technologies of Finned Tubes Autorzy : Gontarz, G. Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, Department of Welding Engineering, 02-524 Warsaw, Narbutta 85, Poland, dgol@wip.pw.edu.pl, Golański, D. Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, Department of Welding Engineering, 02-524 Warsaw, Narbutta 85, Poland, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Manufacturing Technologies of Finned Tubes Authors : Gontarz, G. Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, Department of Welding Engineering, 02-524 Warsaw, Narbutta 85, Poland, dgol@wip.pw.edu.pl, Golański, D. Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, Department of Welding Engineering, 02-524 Warsaw, Narbutta 85, Poland, Chmielewski, […]

Ocena przydatności krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena przydatności krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka Autorzy : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika […]

The assessment of the usefulness of the i/t curve in the diagnosis of the carpal tunnel syndrome

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena przydatności krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka Authors : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, […]

Advanced Content Caching Schemes and Algorithms

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Advanced Content Caching Schemes and Algorithms Autorzy : Goudarzi, P. Multimedia systems group, IT faculty of Iran Telecom Research Center (ITRC), End of the north Karegar st., Tehran, Iran, pgoudarzi@itrc.ac.ir, Papadakis, A. Department of Electronic Engineering Educators, School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE) and […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Advanced Content Caching Schemes and Algorithms Authors : Goudarzi, P. Multimedia systems group, IT faculty of Iran Telecom Research Center (ITRC), End of the north Karegar st., Tehran, Iran, pgoudarzi@itrc.ac.ir, Papadakis, A. Department of Electronic Engineering Educators, School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE) and with […]

Hydromorphological conditions of the lower Vistula in the development of navigation and hydropower

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Hydromorphological conditions of the lower Vistula in the development of navigation and hydropower Autorzy : Majewski, W. The Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute, Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl, Duchnowski, T. M. Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, dzimi102@wp.pl, Kosiński, J. The hydroplant in Włocławek , jędrzej.kosinski@energa-hydro.pl, […]

Spinal sections and regional variations in the mechanical properties of the annulus fibrosus subjected to tensile loading

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Spinal sections and regional variations in the mechanical properties of the annulus fibrosus subjected to tensile loading Autorzy : Pitkin, M. Tufts University School of Medicine, Boston, MA 02111, mpitkin@tuftsmedicalcenter.org, Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, […]

Journal : Acta Energetica Article : Hydromorphological conditions of the lower Vistula in the development of navigation and hydropower Authors : Majewski, W. The Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute, Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl, Duchnowski, T. M. Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, dzimi102@wp.pl, Kosiński, J. The hydroplant in Włocławek , jędrzej.kosinski@energa-hydro.pl, Zdulski, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Spinal sections and regional variations in the mechanical properties of the annulus fibrosus subjected to tensile loading Authors : Pitkin, M. Tufts University School of Medicine, Boston, MA 02111, mpitkin@tuftsmedicalcenter.org, Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Metz […]

Hydropower and its development

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Hydropower and its development Autorzy : Steller, J. The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences , steller@imp.gda.pl, Abstrakty : Even if the documented history of hydropower reaches back as far as 5000 years ago, it owes its rapid acceleration in growth to the […]

Journal : Acta Energetica Article : Hydropower and its development Authors : Steller, J. The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences , steller@imp.gda.pl, Abstract : Even if the documented history of hydropower reaches back as far as 5000 years ago, it owes its rapid acceleration in growth to the industrial […]

Silicified sea life – Macrofauna and palaeoecology of the Neuburg Kieselerde Member (Cenomanian to Lower Turonian Wellheim Formation, Bavaria, southern Germany)

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Silicified sea life – Macrofauna and palaeoecology of the Neuburg Kieselerde Member (Cenomanian to Lower Turonian Wellheim Formation, Bavaria, southern Germany) Autorzy : Kennedy, W. J. Oxford University Museum of Natural History, Parks Road, Oxford OX1 3PW and Department of Earth Sciences, Parks Road, Oxford OX1 3AN, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Silicified sea life – Macrofauna and palaeoecology of the Neuburg Kieselerde Member (Cenomanian to Lower Turonian Wellheim Formation, Bavaria, southern Germany) Authors : Kennedy, W. J. Oxford University Museum of Natural History, Parks Road, Oxford OX1 3PW and Department of Earth Sciences, Parks Road, Oxford OX1 3AN, United […]

An alternative method in fixation of tibial transverse fractures by intramedullar nailing : Biomechanical and histopathologic investigation

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : An alternative method in fixation of tibial transverse fractures by intramedullar nailing : Biomechanical and histopathologic investigation Autorzy : Mazumder, M. M. G. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, University of Western Australia, Australia, kmiller@mech.uwa.edu.au, Bunt, S. School of Anatomy, Physiology and Human Biology, University of […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : An alternative method in fixation of tibial transverse fractures by intramedullar nailing : Biomechanical and histopathologic investigation Authors : Mazumder, M. M. G. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, University of Western Australia, Australia, kmiller@mech.uwa.edu.au, Bunt, S. School of Anatomy, Physiology and Human Biology, University of Western […]

Application of gas chromatography in the study of steam gasification and co-gasification of hard coal and biomass chars

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Application of gas chromatography in the study of steam gasification and co-gasification of hard coal and biomass chars Autorzy : Huo, H. L. Hebei Medical University Department of Pharmaceutical Analysis, School of Pharmacy Shijiazhuang 050017 China, Yu, S. H. Hebei Medical University Department of Pharmaceutical Analysis, School of […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Application of gas chromatography in the study of steam gasification and co-gasification of hard coal and biomass chars Authors : Huo, H. L. Hebei Medical University Department of Pharmaceutical Analysis, School of Pharmacy Shijiazhuang 050017 China, Yu, S. H. Hebei Medical University Department of Pharmaceutical Analysis, School of Pharmacy […]

Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego […]

The comparison of surface body temperature distribution between men and women by means of thermovision

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Simulation and properties of a non-homogeneous spring-block earthquake model with asperities

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Simulation and properties of a non-homogeneous spring-block earthquake model with asperities Autorzy : Vallianatos, F. Technological Educational Institute of Crete, Laboratory of Geophysics and Seismology, Crete, Greece, fvallian@chania.teicrete.gr, Tsallis, C. Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas and National Institute of Science and Technology for Complex Systems, Rio de Janeiro, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Simulation and properties of a non-homogeneous spring-block earthquake model with asperities Authors : Vallianatos, F. Technological Educational Institute of Crete, Laboratory of Geophysics and Seismology, Crete, Greece, fvallian@chania.teicrete.gr, Tsallis, C. Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas and National Institute of Science and Technology for Complex Systems, Rio de Janeiro, Brazil, […]

Studies of flexibility of a steel adjustable foundation chock

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Studies of flexibility of a steel adjustable foundation chock Autorzy : Zębala, W. Cracow University of Technology, Production Engineering Institute, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, zebala@mech.pk.edu.pl, Zawora, J. Institute of Manufacturing Technology, Warsaw University of Technology, 00-663 Warsaw, Al. Niepodległości 222, jzawora@meil.pw.edu.pl, […]

PL Analiza odkształcalności stalowej nastawnej podkładki fundamentowej

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Studies of flexibility of a steel adjustable foundation chock Authors : Zębala, W. Cracow University of Technology, Production Engineering Institute, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, zebala@mech.pk.edu.pl, Zawora, J. Institute of Manufacturing Technology, Warsaw University of Technology, 00-663 Warsaw, Al. Niepodległości 222, jzawora@meil.pw.edu.pl, Jastrzębski, […]

Spectroscopic techniques in the study of human tissues and their components. Part II, Raman spectroscopy

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Spectroscopic techniques in the study of human tissues and their components. Part II, Raman spectroscopy Autorzy : Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Metz, France, Gessmann, J. Department of General and Trauma Surgery, BG University Hospital […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Spectroscopic techniques in the study of human tissues and their components. Part II, Raman spectroscopy Authors : Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Metz, France, Gessmann, J. Department of General and Trauma Surgery, BG University Hospital Bergmannsheil, […]

Identyfikacja białek z wykorzystaniem techniki Peptide Mass. Część I – charakterystyka eksperymentu identyfikacji

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Identyfikacja białek z wykorzystaniem techniki Peptide Mass. Część I – charakterystyka eksperymentu identyfikacji Autorzy : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. […]

The identification of proteins by Peptide Mass Fingerprinting (PMF). Part I – properties of the identification experiment

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Identyfikacja białek z wykorzystaniem techniki Peptide Mass. Część I – charakterystyka eksperymentu identyfikacji Authors : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika […]

Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT)

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT) Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Abstrakty : Celem pracy jest porównanie skuteczności różnych form i metod laseroterapii na […]

The influence of the therapeutic dose on the efficacy of the low and High Intensity Laser Therapy (HILT)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT) Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Abstract : Celem pracy jest porównanie skuteczności różnych form i metod laseroterapii na podstawie […]

The use of chemometrics to analyse protein patterns from gel electrophoresis

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : The use of chemometrics to analyse protein patterns from gel electrophoresis Autorzy : Faergestad, E. M. Nofima Mat AS Osloveien 1 1430 Ås Norway, ellen.mosleth.fargestad@nofima.no, Rye, M. B. NTNU 7491 Trondheim Norway, Nhek, S. Nofima Mat AS Osloveien 1 1430 Ås Norway, Hollung, K. Nofima Mat AS Osloveien […]

Journal : Acta Chromatographica Article : The use of chemometrics to analyse protein patterns from gel electrophoresis Authors : Faergestad, E. M. Nofima Mat AS Osloveien 1 1430 Ås Norway, ellen.mosleth.fargestad@nofima.no, Rye, M. B. NTNU 7491 Trondheim Norway, Nhek, S. Nofima Mat AS Osloveien 1 1430 Ås Norway, Hollung, K. Nofima Mat AS Osloveien 1 […]

Porównanie właściwości mechanicznych jednowarstwowych próbek pierścienia włóknistego w odcinku piersiowym i lędźwiowym

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Porównanie właściwości mechanicznych jednowarstwowych próbek pierścienia włóknistego w odcinku piersiowym i lędźwiowym Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład […]

Mechanical properties of single lamellar annulus fibrosus in thoracic and lumbar spine

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Porównanie właściwości mechanicznych jednowarstwowych próbek pierścienia włóknistego w odcinku piersiowym i lędźwiowym Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki […]

Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

The influence of kinesiology taping on the temperature distribution within the rectus abdominis muscle area – preliminary report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na parametry zmienności rytmu zatokowego i uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez powikłań narządowych – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na parametry zmienności rytmu zatokowego i uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez powikłań narządowych – doniesienie wstępne Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 […]

Impact of low frequency variable magnetic fields ELF on parameters of the heart rate variability and high amplification ECG in patients with hypertension without systemic complications – preliminary report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na parametry zmienności rytmu zatokowego i uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez powikłań narządowych – doniesienie wstępne Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, […]

Nanotubular titanium oxide layers for enhancement of bone-implant bonding and bioactivity

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Nanotubular titanium oxide layers for enhancement of bone-implant bonding and bioactivity Autorzy : Sobieszczyk, S. Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, 80-233 Gdansk, Poland, Abstrakty : Titanium and titanium alloys are frequently used in orthopaedic implants in load […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Nanotubular titanium oxide layers for enhancement of bone-implant bonding and bioactivity Authors : Sobieszczyk, S. Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, 80-233 Gdansk, Poland, Abstract : Titanium and titanium alloys are frequently used in orthopaedic implants in load bearing […]

Zastosowanie algorytmu “pojedynczego okna” do opracowania map temperatury powierzchni Ziemi na podstawie danych satelitarnych Landsat

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Zastosowanie algorytmu “pojedynczego okna” do opracowania map temperatury powierzchni Ziemi na podstawie danych satelitarnych Landsat Autorzy : Andrzejewska, M. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, maria@gridw.pl, Berus, T. Zakład Kartografii, Politechnika Warszawska, r.olszewski@gik.pw.edu.pl, Brylski, M. Intergraph Polska, marek.brylski@intergraph.com, Cichociński, P. Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława […]

Application of single-channel algorithm for mapping land surface temperature based on Landsat satellite data

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Zastosowanie algorytmu “pojedynczego okna” do opracowania map temperatury powierzchni Ziemi na podstawie danych satelitarnych Landsat Authors : Andrzejewska, M. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, maria@gridw.pl, Berus, T. Zakład Kartografii, Politechnika Warszawska, r.olszewski@gik.pw.edu.pl, Brylski, M. Intergraph Polska, marek.brylski@intergraph.com, Cichociński, P. Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica […]

Functional cardio-biomaterials

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Functional cardio-biomaterials Autorzy : Major, R. Institute of Metallurgy and Materials Science; Polish Academy of Sciences, 25 Reymonta, 30-059 Krakow, Poland, nmmajor@imim-pan.krakow.pl, Abstrakty : Titanium as well as carbon based biomaterials, seem to be good candidates for future blood-contact applications. Bio-materials such as: Ti, Ti+DLC, TiN; […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Functional cardio-biomaterials Authors : Major, R. Institute of Metallurgy and Materials Science; Polish Academy of Sciences, 25 Reymonta, 30-059 Krakow, Poland, nmmajor@imim-pan.krakow.pl, Abstract : Titanium as well as carbon based biomaterials, seem to be good candidates for future blood-contact applications. Bio-materials such as: Ti, Ti+DLC, TiN; Ti(C,N) […]

Kinematic analysis of the flight phase of the Nordic combined and ski jump on a large hill (HS-134 m) during the 2009 Nordic World Ski Championships

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Kinematic analysis of the flight phase of the Nordic combined and ski jump on a large hill (HS-134 m) during the 2009 Nordic World Ski Championships Autorzy : Popa, C.V. GRESPI/Thermomecanique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France, catalin.popa@univ-reims.fr, Pietraszewski, B. University School of Physical Education, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Kinematic analysis of the flight phase of the Nordic combined and ski jump on a large hill (HS-134 m) during the 2009 Nordic World Ski Championships Authors : Popa, C.V. GRESPI/Thermomecanique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France, catalin.popa@univ-reims.fr, Pietraszewski, B. University School of Physical Education, Department […]

Procedure of generating the individually matched bone scaffolds

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Procedure of generating the individually matched bone scaffolds Autorzy : Piszczatowski, S. Białystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland, spisz@pb.edu.pl, Słowiński, J. Institute of Materials Science and Applied Mechanics, Wrocław University of Technology, Poland, jakub.slowinski@pwr.wroc.pl, Abstrakty : The pace of modern life forced […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Procedure of generating the individually matched bone scaffolds Authors : Piszczatowski, S. Białystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland, spisz@pb.edu.pl, Słowiński, J. Institute of Materials Science and Applied Mechanics, Wrocław University of Technology, Poland, jakub.slowinski@pwr.wroc.pl, Abstract : The pace of modern life forced continuous […]

Development and validation of an RP-HPLC-UV method for the determination of ondansetron in rabbit plasma: Application to a pharmacokinetic study

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Development and validation of an RP-HPLC-UV method for the determination of ondansetron in rabbit plasma: Application to a pharmacokinetic study Autorzy : Yang, S. Kunming Institute of Precious Metals State Key Lab of Advanced Technology for Platinum Metals Kunming 650106 China, Chen, X. Kunming Institute of Precious Metals […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Development and validation of an RP-HPLC-UV method for the determination of ondansetron in rabbit plasma: Application to a pharmacokinetic study Authors : Yang, S. Kunming Institute of Precious Metals State Key Lab of Advanced Technology for Platinum Metals Kunming 650106 China, Chen, X. Kunming Institute of Precious Metals State […]

A simple and sensitive gas chromatographic-tandem mass spectrometric method for the determination of cantharidin in cosmetic products

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : A simple and sensitive gas chromatographic-tandem mass spectrometric method for the determination of cantharidin in cosmetic products Autorzy : Yang, S. Kunming Institute of Precious Metals State Key Lab of Advanced Technology for Platinum Metals Kunming 650106 China, Chen, X. Kunming Institute of Precious Metals State Key Lab […]

Journal : Acta Chromatographica Article : A simple and sensitive gas chromatographic-tandem mass spectrometric method for the determination of cantharidin in cosmetic products Authors : Yang, S. Kunming Institute of Precious Metals State Key Lab of Advanced Technology for Platinum Metals Kunming 650106 China, Chen, X. Kunming Institute of Precious Metals State Key Lab of […]

Wpływ recyklingu na strukturę i właściwości wytrzymałościowe odlewniczego stopu kobaltu stosowanego w stomatologii

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Wpływ recyklingu na strukturę i właściwości wytrzymałościowe odlewniczego stopu kobaltu stosowanego w stomatologii Autorzy : Bartoszewicz, J. Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, Białystok, j.bartoszewicz@doktoranci.pb.edu.pl, Będkowski, B. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, juma@ath.bielsko.pl, Blacha, J. Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, Opole, l.blacha@doktorant.po.opole.pl, Chiżniak, K. Zakład Inżynierii […]

Effect of recycling on structure and mechanical properties of dental casting cobalt alloy

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Wpływ recyklingu na strukturę i właściwości wytrzymałościowe odlewniczego stopu kobaltu stosowanego w stomatologii Authors : Bartoszewicz, J. Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, Białystok, j.bartoszewicz@doktoranci.pb.edu.pl, Będkowski, B. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, juma@ath.bielsko.pl, Blacha, J. Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, Opole, l.blacha@doktorant.po.opole.pl, Chiżniak, K. Zakład Inżynierii Materiałowej […]

Dissolved-recrystallized zircon from mariupolite in the Mariupol Massif, Priazovje (SE Ukraine)

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Dissolved-recrystallized zircon from mariupolite in the Mariupol Massif, Priazovje (SE Ukraine) Autorzy : Madeira, P. Departamento de Biologia, Complexo Cientifico, Universidade dos Acores, Rua da Mae de Deus 13-A, 9501-801 Ponta Delgada, Azores-Portugal ; Centro do IMAR da Universidade dos Acores, Cais de Santa Cruz, 9901-862 Horta, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Dissolved-recrystallized zircon from mariupolite in the Mariupol Massif, Priazovje (SE Ukraine) Authors : Madeira, P. Departamento de Biologia, Complexo Cientifico, Universidade dos Acores, Rua da Mae de Deus 13-A, 9501-801 Ponta Delgada, Azores-Portugal ; Centro do IMAR da Universidade dos Acores, Cais de Santa Cruz, 9901-862 Horta, Portugal […]

High precision tilt observation at Mt. Etna Volcano, Italy

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : High precision tilt observation at Mt. Etna Volcano, Italy Autorzy : Teisseyre, R. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, rt@igf.edu.pl, Samal, S. Department of Mathematics, School of Applied Sciences, KIIT University, Orissa, India, sksamal01@yahoo.co.in, Wilde-Piórko, M. Faculty of Physics, Institute of Geophysics, University of Warsaw, […]

Journal : Acta Geophysica Article : High precision tilt observation at Mt. Etna Volcano, Italy Authors : Teisseyre, R. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, rt@igf.edu.pl, Samal, S. Department of Mathematics, School of Applied Sciences, KIIT University, Orissa, India, sksamal01@yahoo.co.in, Wilde-Piórko, M. Faculty of Physics, Institute of Geophysics, University of Warsaw, Warszawa, […]

Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy Autorzy : Wojciechowski, J. Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, […]

Comparison of the effectiveness of local cryotherapy and pulsed short-wave diathermy combined with kinesitherapy in treatment of gonarthrosis symptoms

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy Authors : Wojciechowski, J. Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra […]

Towards petascale simulation of atmospheric circulations with soundproof equations

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Towards petascale simulation of atmospheric circulations with soundproof equations Autorzy : Vater, S. Institute of Mathematics, Freie Universit&aumlt Berlin, Berlin, Germany, stefan.vater@math.fu-berlin.de, Smolarkiewicz, P.K. National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO, USA, smolar@ucar.edu, Prusa, J.M. Teraflux Corporation, Boca Raton, FL, USA, jprusa@bellsouth.net, Abiodun, B. J. Department of Environmental […]

Journal : Acta Geophysica Article : Towards petascale simulation of atmospheric circulations with soundproof equations Authors : Vater, S. Institute of Mathematics, Freie Universit&aumlt Berlin, Berlin, Germany, stefan.vater@math.fu-berlin.de, Smolarkiewicz, P.K. National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO, USA, smolar@ucar.edu, Prusa, J.M. Teraflux Corporation, Boca Raton, FL, USA, jprusa@bellsouth.net, Abiodun, B. J. Department of Environmental and […]

Migration of the instantaneous axis of motion during axial rotation in lumbar segments and role of the zygapophysial joints

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Migration of the instantaneous axis of motion during axial rotation in lumbar segments and role of the zygapophysial joints Autorzy : Arslan, N. Department of Genetics and Bioengineering, Fatih University, Istanbul, Turkey, narslan@fatih.edu.tr, Szpala, A. Faculty of Physical Education, Department of Biomechanics, University School of […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Migration of the instantaneous axis of motion during axial rotation in lumbar segments and role of the zygapophysial joints Authors : Arslan, N. Department of Genetics and Bioengineering, Fatih University, Istanbul, Turkey, narslan@fatih.edu.tr, Szpala, A. Faculty of Physical Education, Department of Biomechanics, University School of Physical […]

Shear force allowance in lumbar spine under follower load in neutral standing posture

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Shear force allowance in lumbar spine under follower load in neutral standing posture Autorzy : Arslan, N. Department of Genetics and Bioengineering, Fatih University, Istanbul, Turkey, narslan@fatih.edu.tr, Szpala, A. Faculty of Physical Education, Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Wrocław, agnieszka.szpala@awf.wroc.pl, Mastalerz, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Shear force allowance in lumbar spine under follower load in neutral standing posture Authors : Arslan, N. Department of Genetics and Bioengineering, Fatih University, Istanbul, Turkey, narslan@fatih.edu.tr, Szpala, A. Faculty of Physical Education, Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Wrocław, agnieszka.szpala@awf.wroc.pl, Mastalerz, A. […]

Structural alteration of collagen fibres – spectroscopic and mechanical studies

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Structural alteration of collagen fibres – spectroscopic and mechanical studies Autorzy : Arslan, N. Department of Genetics and Bioengineering, Fatih University, Istanbul, Turkey, narslan@fatih.edu.tr, Szpala, A. Faculty of Physical Education, Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Wrocław, agnieszka.szpala@awf.wroc.pl, Mastalerz, A. Institute of […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Structural alteration of collagen fibres – spectroscopic and mechanical studies Authors : Arslan, N. Department of Genetics and Bioengineering, Fatih University, Istanbul, Turkey, narslan@fatih.edu.tr, Szpala, A. Faculty of Physical Education, Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Wrocław, agnieszka.szpala@awf.wroc.pl, Mastalerz, A. Institute of Industrial […]

Multi-stage development of the joint network in the flysch rocks of western Podhale (Inner Western Carpathians, Poland)

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Multi-stage development of the joint network in the flysch rocks of western Podhale (Inner Western Carpathians, Poland) Autorzy : Becker, R. Institut fur Geologie und Palaontologie, Westfalische Wilhelms-Universitat, D-48149 Munster, Corrensstr. 25, Germany, rbecker@uni-muenster.de, Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, PL-61-606 Poznań, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Multi-stage development of the joint network in the flysch rocks of western Podhale (Inner Western Carpathians, Poland) Authors : Becker, R. Institut fur Geologie und Palaontologie, Westfalische Wilhelms-Universitat, D-48149 Munster, Corrensstr. 25, Germany, rbecker@uni-muenster.de, Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, PL-61-606 Poznań, Poland, […]

Multi-disciplinary earthquake researches in Western Turkey: Hints to select sites to study geochemical transients associated to seismicity

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Multi-disciplinary earthquake researches in Western Turkey: Hints to select sites to study geochemical transients associated to seismicity Autorzy : Papadimitriou, E. E. Department of Geophysics, University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Freund, F. NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, USA; Department of Physics, San Jose State University, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Multi-disciplinary earthquake researches in Western Turkey: Hints to select sites to study geochemical transients associated to seismicity Authors : Papadimitriou, E. E. Department of Geophysics, University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Freund, F. NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, USA; Department of Physics, San Jose State University, San […]

Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu Autorzy : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Leczniczy z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl, Wasiak, K. Oddział Leczenia i […]

Assessment of effectiveness of physiotherapeutic treatment of patients suffering from ischemic stroke

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu Authors : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Leczniczy z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl, Wasiak, K. Oddział Leczenia i Rehabilitacji […]

The characteristics of H320LA steel sheet clinching joints

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : The characteristics of H320LA steel sheet clinching joints Autorzy : Berczyński, S. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Jastrzębski, D. West Pomeranian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics. Institute of Manufacturing […]

PL Połączenia przetłoczeniowe wykonane z blachy ze stali H320LA

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : The characteristics of H320LA steel sheet clinching joints Authors : Berczyński, S. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Jastrzębski, D. West Pomeranian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics. Institute of Manufacturing Engineering, […]

Microseismicity induced during fluid-injection: A case study from the geothermal site at Groß Schönebeck, North German Basin

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Microseismicity induced during fluid-injection: A case study from the geothermal site at Groß Schönebeck, North German Basin Autorzy : Ernst, T. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, ternst@igf.edu.pl, Sridharan, M. Magnetic Observatory, Indian Institute of Geomagnetism, Pondicherry University Campus, Puducherry, India, mopondy@bsnl.in, Wiejacz, P. Institute […]

Journal : Acta Geophysica Article : Microseismicity induced during fluid-injection: A case study from the geothermal site at Groß Schönebeck, North German Basin Authors : Ernst, T. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, ternst@igf.edu.pl, Sridharan, M. Magnetic Observatory, Indian Institute of Geomagnetism, Pondicherry University Campus, Puducherry, India, mopondy@bsnl.in, Wiejacz, P. Institute of […]

Obrazowanie termograficzne w tlenoterapii hiperbarycznej (HBO)

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Obrazowanie termograficzne w tlenoterapii hiperbarycznej (HBO) Autorzy : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii […]

Thermal imaging in hyperbaric oxygen therapy (HBO)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Obrazowanie termograficzne w tlenoterapii hiperbarycznej (HBO) Authors : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie […]

Injection dykes as evidence of Campanian synsedimentary tectonics on the Kraków Swell, southern Poland

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Injection dykes as evidence of Campanian synsedimentary tectonics on the Kraków Swell, southern Poland Autorzy : Lewandowska, A. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, anna.lewandowska@uj.edu.pl, Świerczewska-Gładysz, E Institute of Earth Science, Łódź University, Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Poland, eswiercz@geo.uni.lodz.pl, Kołodziej, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Injection dykes as evidence of Campanian synsedimentary tectonics on the Kraków Swell, southern Poland Authors : Lewandowska, A. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, anna.lewandowska@uj.edu.pl, Świerczewska-Gładysz, E Institute of Earth Science, Łódź University, Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Poland, eswiercz@geo.uni.lodz.pl, Kołodziej, B. […]

Efekty terapii prądem Traberta i prądami diadynamicznymi w leczeniu odcinka szyjnego kręgosłupa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Efekty terapii prądem Traberta i prądami diadynamicznymi w leczeniu odcinka szyjnego kręgosłupa Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. […]

The outcomes spine degeneration treatment with Trabert and diadynamic currents

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Efekty terapii prądem Traberta i prądami diadynamicznymi w leczeniu odcinka szyjnego kręgosłupa Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona […]

Methodology to develop liquid chromatographic fingerprints for the quality control of herbal medicines

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Methodology to develop liquid chromatographic fingerprints for the quality control of herbal medicines Autorzy : Shetty, S. K. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India Private Limited ICICI Knowledge Park Turkapally, Shameerpet, Hyderabad 500078 India, Surendranath, K. V. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India Private Limited ICICI […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Methodology to develop liquid chromatographic fingerprints for the quality control of herbal medicines Authors : Shetty, S. K. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India Private Limited ICICI Knowledge Park Turkapally, Shameerpet, Hyderabad 500078 India, Surendranath, K. V. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India Private Limited ICICI Knowledge […]

Hydroxyapatite coatings on porous ti and ti alloys

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Hydroxyapatite coatings on porous ti and ti alloys Autorzy : Krella, A. The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Cavitation Group, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk, Poland, Sobieszczyk, S. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering and Materials Strength, Gdansk University of […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Hydroxyapatite coatings on porous ti and ti alloys Authors : Krella, A. The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Cavitation Group, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk, Poland, Sobieszczyk, S. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering and Materials Strength, Gdansk University of Technology, […]

Surface modifications of ti and its alloys

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Surface modifications of ti and its alloys Autorzy : Krella, A. The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Cavitation Group, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk, Poland, Sobieszczyk, S. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering and Materials Strength, Gdansk University of Technology, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Surface modifications of ti and its alloys Authors : Krella, A. The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Cavitation Group, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk, Poland, Sobieszczyk, S. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering and Materials Strength, Gdansk University of Technology, 80-322 […]

An analysis of normal contact deformations in the basic model of roller guideway of machine tool

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : An analysis of normal contact deformations in the basic model of roller guideway of machine tool Autorzy : Jemielniak, K. Warsaw University of Technology, Narbutta 86, 02-524 Warszawa, kjemielniak@wip.pw.edu.pl, Powałka, B. Szczecin University of Technology, Institute of Manufacturing Engineering, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, […]

PL Badania kontaktowych odkształceń normalnych w bazowym modelu rolkowej prowadnicy obrabiarki

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : An analysis of normal contact deformations in the basic model of roller guideway of machine tool Authors : Jemielniak, K. Warsaw University of Technology, Narbutta 86, 02-524 Warszawa, kjemielniak@wip.pw.edu.pl, Powałka, B. Szczecin University of Technology, Institute of Manufacturing Engineering, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Bartosz.Powalka@zut.edu.pl, […]

Historia krioterapii ogólnoustrojowej w Polsce

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Historia krioterapii ogólnoustrojowej w Polsce Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Abstrakty : W 2009 roku przypada 20. rocznica powstania pierwszej w Polsce komory niskotemperaturowej. […]

The history of systemic cryotherapy in Poland

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Historia krioterapii ogólnoustrojowej w Polsce Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Abstract : W 2009 roku przypada 20. rocznica powstania pierwszej w Polsce komory niskotemperaturowej. Rocznica […]

Dynamika zmian temperatury ciał u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Dynamika zmian temperatury ciał u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego […]

Dynamics of body temperature changes in women due to the whole-body cryotherapy.

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Dynamika zmian temperatury ciał u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Diversity of body surface temperature due to various stimuli in thermovision research

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Chromatographic fractionation and analysis of the main components of eggplant (Solanum melongena L.) leaf cuticular waxes

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Chromatographic fractionation and analysis of the main components of eggplant (Solanum melongena L.) leaf cuticular waxes Autorzy : Turło, J. Medical University of Warsaw Department of Drug Technology 1 Banacha Street 02-097 Warsaw Poland Medical University of Warsaw Faculty of Pharmacy 1 Banacha Street 02-097 Warsaw Poland, jadwiga.turlo@wum.edu.p, […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Chromatographic fractionation and analysis of the main components of eggplant (Solanum melongena L.) leaf cuticular waxes Authors : Turło, J. Medical University of Warsaw Department of Drug Technology 1 Banacha Street 02-097 Warsaw Poland Medical University of Warsaw Faculty of Pharmacy 1 Banacha Street 02-097 Warsaw Poland, jadwiga.turlo@wum.edu.p, Komsta, […]

Dealing with charged-coupled device noise in thin-layer videodensitometry. Optimization of several image-denoising techniques

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Dealing with charged-coupled device noise in thin-layer videodensitometry. Optimization of several image-denoising techniques Autorzy : Komsta, Ł. Medical University of Lublin Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy Jaczewskiego 4 20-090 Lublin Poland, lukasz.komsta@am.lublin.pl, Abstrakty : Charged-coupled device (CCD) noise can be a serious problem during videoscanning, especially […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Dealing with charged-coupled device noise in thin-layer videodensitometry. Optimization of several image-denoising techniques Authors : Komsta, Ł. Medical University of Lublin Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy Jaczewskiego 4 20-090 Lublin Poland, lukasz.komsta@am.lublin.pl, Abstract : Charged-coupled device (CCD) noise can be a serious problem during videoscanning, especially when […]

Hydrophilic-interaction liquid chromatography (HILIC) with dad and mass spectroscopic detection for direct analysis of glyphosate and glufosinate residues and for product quality control

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Hydrophilic-interaction liquid chromatography (HILIC) with dad and mass spectroscopic detection for direct analysis of glyphosate and glufosinate residues and for product quality control Autorzy : Daszykowski, M. Silesian University Department of Chemometrics, Institute of Chemistry 9 Szkolna Street 40-006 Katowice Poland, Sajewicz, M. Silesian University Department of General […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Hydrophilic-interaction liquid chromatography (HILIC) with dad and mass spectroscopic detection for direct analysis of glyphosate and glufosinate residues and for product quality control Authors : Daszykowski, M. Silesian University Department of Chemometrics, Institute of Chemistry 9 Szkolna Street 40-006 Katowice Poland, Sajewicz, M. Silesian University Department of General Chemistry […]

Solar activity and life: a review

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Solar activity and life: a review Autorzy : Lilensten, J. Laboratoire de Planétologie de Grenoble, OSUG-CNRS, Grenoble, France, jean.lilensten@obs.ujf-grenoble.fr, Zuccarello, F. Dipartimento di Fisica e Astronomia, Universitá di Catania, Catania, Italy, fzu@oact.inaf.it, Zuccarello, F. Dipartimento di Fisica e Astronomia, Universitá di Catania, Catania, Italy, fzu@oact.inaf.it, Lundstedt, H. Swedish […]

Journal : Acta Geophysica Article : Solar activity and life: a review Authors : Lilensten, J. Laboratoire de Planétologie de Grenoble, OSUG-CNRS, Grenoble, France, jean.lilensten@obs.ujf-grenoble.fr, Zuccarello, F. Dipartimento di Fisica e Astronomia, Universitá di Catania, Catania, Italy, fzu@oact.inaf.it, Zuccarello, F. Dipartimento di Fisica e Astronomia, Universitá di Catania, Catania, Italy, fzu@oact.inaf.it, Lundstedt, H. Swedish Institute […]

Triterpenes in traditional and supercritical-fluid extracts of Morus alba leaf and stem bark

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Triterpenes in traditional and supercritical-fluid extracts of Morus alba leaf and stem bark Autorzy : Daszykowski, M. Silesian University Department of Chemometrics, Institute of Chemistry 9 Szkolna Street 40-006 Katowice Poland, Sajewicz, M. Silesian University Department of General Chemistry and Chromatography 9 Szkolna Street 40-006 Katowice Poland, Rzepa, […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Triterpenes in traditional and supercritical-fluid extracts of Morus alba leaf and stem bark Authors : Daszykowski, M. Silesian University Department of Chemometrics, Institute of Chemistry 9 Szkolna Street 40-006 Katowice Poland, Sajewicz, M. Silesian University Department of General Chemistry and Chromatography 9 Szkolna Street 40-006 Katowice Poland, Rzepa, J. […]

Feed forward neural network and interpolation function models to predict the soil and subsurface sediments distribution in Bam, Iran

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Feed forward neural network and interpolation function models to predict the soil and subsurface sediments distribution in Bam, Iran Autorzy : Sobotka, J. University of Wrocław, Institute of Geological Sciences, Department of Structural Geology, Wrocław, Poland, jerzysob@ing.uni.wroc.pl, Sedighi, M. K.N. Toosi University of Technology, Faculty of Geodesy and […]

Journal : Acta Geophysica Article : Feed forward neural network and interpolation function models to predict the soil and subsurface sediments distribution in Bam, Iran Authors : Sobotka, J. University of Wrocław, Institute of Geological Sciences, Department of Structural Geology, Wrocław, Poland, jerzysob@ing.uni.wroc.pl, Sedighi, M. K.N. Toosi University of Technology, Faculty of Geodesy and Geomatics […]

Quantification of bare soil and its spatio-temporal dynamic using different image classification methods

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Quantification of bare soil and its spatio-temporal dynamic using different image classification methods Autorzy : AlHaddad, B. Centre de Política de Sol i Valoracions, Universitat Politécnica de Cataluna, Barcelona, Spain, bahaa.alhaddad@upc.edu, Bojanowski, J. Remote Sensing Department, Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, Poland, jedrzej.bojanowski@igik.edu.pl, Burdziej, J. Institute of […]

PL Kwantyfikacja odsłoniętej gleby oraz jej dynamika czasoprzestrzenna z wykorzystaniem różnych metod klasyfikacji obrazu

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Quantification of bare soil and its spatio-temporal dynamic using different image classification methods Authors : AlHaddad, B. Centre de Política de Sol i Valoracions, Universitat Politécnica de Cataluna, Barcelona, Spain, bahaa.alhaddad@upc.edu, Bojanowski, J. Remote Sensing Department, Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, Poland, jedrzej.bojanowski@igik.edu.pl, Burdziej, J. Institute of Geography, […]

Self-Organized Nanotubular Oxide Layers on Ti and Ti Alloys

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Self-Organized Nanotubular Oxide Layers on Ti and Ti Alloys Autorzy : Budzik, M. Gdańsk University of Technology, Materials Science & Engineering Department, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland, Krella, A. The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Cavitation Group, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Self-Organized Nanotubular Oxide Layers on Ti and Ti Alloys Authors : Budzik, M. Gdańsk University of Technology, Materials Science & Engineering Department, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland, Krella, A. The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Cavitation Group, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk, Poland, […]

Chemical characteristics of new nanopowder of titania doped with nitrogen atoms

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Chemical characteristics of new nanopowder of titania doped with nitrogen atoms Autorzy : Ranatowski, E. University of Technology and Life Science, Mechanical Department, Bydgoszcz, Poland, Ranatowski, E. University of Technology and Life Science, Mechanical Department, Bydgoszcz, Poland, Szybowska, K. Gdansk University of Technology, Chemical Faculty, Department […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Chemical characteristics of new nanopowder of titania doped with nitrogen atoms Authors : Ranatowski, E. University of Technology and Life Science, Mechanical Department, Bydgoszcz, Poland, Ranatowski, E. University of Technology and Life Science, Mechanical Department, Bydgoszcz, Poland, Szybowska, K. Gdansk University of Technology, Chemical Faculty, Department of […]

Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SWPoland) derived from geochemical modelling and isotopic studies

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SWPoland) derived from geochemical modelling and isotopic studies Autorzy : Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, PL-61-606 Poznań, Poland, jerzy@amu.edu.pl, Łuczyński, P. Institute of Geology, Warsaw University, Al. […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SWPoland) derived from geochemical modelling and isotopic studies Authors : Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, PL-61-606 Poznań, Poland, jerzy@amu.edu.pl, Łuczyński, P. Institute of Geology, Warsaw University, Al. Żwirki […]

Particle simulations of dispersion using observed meandering and turbulence

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Particle simulations of dispersion using observed meandering and turbulence Autorzy : Angevine, W. CIRES, University of Colorado and NOAA Earth System Research Laboratory, Boulder, Colorado, USA, Wayne.M.Angevine@noaa.gov, Balsley, B. Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences University of Colorado, Boulder, Colorado, USA, balsley@cires.colorado.edu, Banta, R. NOAA Earth System […]

Journal : Acta Geophysica Article : Particle simulations of dispersion using observed meandering and turbulence Authors : Angevine, W. CIRES, University of Colorado and NOAA Earth System Research Laboratory, Boulder, Colorado, USA, Wayne.M.Angevine@noaa.gov, Balsley, B. Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences University of Colorado, Boulder, Colorado, USA, balsley@cires.colorado.edu, Banta, R. NOAA Earth System Research […]

Robust stability of convex combination of two fractional degree characteristic polynomials

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Robust stability of convex combination of two fractional degree characteristic polynomials Autorzy : Busłowicz, M. Białystok Technical University, Faculty of Electrical Engineering, ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok, Abstrakty : The paper considers the problem of robust stability of convex combination of two fractional degree characteristic polynomials. […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Robust stability of convex combination of two fractional degree characteristic polynomials Authors : Busłowicz, M. Białystok Technical University, Faculty of Electrical Engineering, ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok, Abstract : The paper considers the problem of robust stability of convex combination of two fractional degree characteristic polynomials. This […]

Magnetic structure of polluted soil profiles from Eastern Ukraine

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Magnetic structure of polluted soil profiles from Eastern Ukraine Autorzy : Rowiński, P. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, pawelr@igf.edu.pl, Tomiyama, K. Department of Earth Sciences, Okayama University, Okayama, Japan, lfee0688@cc.okayama-u.ac.jp, Semenov, V. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, sem@igf.edu.pl, Ram, B. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Magnetic structure of polluted soil profiles from Eastern Ukraine Authors : Rowiński, P. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, pawelr@igf.edu.pl, Tomiyama, K. Department of Earth Sciences, Okayama University, Okayama, Japan, lfee0688@cc.okayama-u.ac.jp, Semenov, V. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, sem@igf.edu.pl, Ram, B. Department […]

Hiperbaryczna terapia tlenowa jako uzupełnienie chirurgicznego leczenia zespołu stopy cukrzycowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Hiperbaryczna terapia tlenowa jako uzupełnienie chirurgicznego leczenia zespołu stopy cukrzycowej Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, […]

Hyperbaric oxygen therapy as a supplement to surgical treatment of diabetic foot syndrome

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Hiperbaryczna terapia tlenowa jako uzupełnienie chirurgicznego leczenia zespołu stopy cukrzycowej Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. […]

Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała Autorzy : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Szopa, J. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 […]

The impact of systemic eryotherapy on the distribution and the dynamics of temperature changes in the selected parts of body

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała Authors : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Szopa, J. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, […]

Geochemistry and U-Pb detrital zircon ages of metasedimentary rocks of the Lower Unit,Western Tatra Mountains (Slovakia)

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Geochemistry and U-Pb detrital zircon ages of metasedimentary rocks of the Lower Unit,Western Tatra Mountains (Slovakia) Autorzy : Kohut, M. Dionyz Stur State Institute of Geology, Mlynska dolina 1, SK-817 04 Bratislava, Slovakia, milan.kohut@geology.sk, Abstrakty : Acombined geochemical, isotopic and detrital zircon dating study has been carried […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Geochemistry and U-Pb detrital zircon ages of metasedimentary rocks of the Lower Unit,Western Tatra Mountains (Slovakia) Authors : Kohut, M. Dionyz Stur State Institute of Geology, Mlynska dolina 1, SK-817 04 Bratislava, Slovakia, milan.kohut@geology.sk, Abstract : Acombined geochemical, isotopic and detrital zircon dating study has been carried out […]

Krótkoczasowa analiza termowizyjna skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Krótkoczasowa analiza termowizyjna skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, […]

Short-term thermovision analysis of whole body cryotherapy effects in healthy subjects

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Krótkoczasowa analiza termowizyjna skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, p.zalewski@cm.umk.pl, […]

Chemical vapour deposition-new prospective possibilities

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Chemical vapour deposition-new prospective possibilities Autorzy : Dampc, J. Lotos Group SA Gdańsk, Poland, Eliaz, N. Tel-Aviv University, The Iby and Aladar Fleischman Faculty of Engineering, School of Mechanical Engineering, Tel-Aviv 69978, Israel, Łabanowski, J. Gdańsk University of Technology, Dept. of Materials Science and Engineering Gdańsk, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Chemical vapour deposition-new prospective possibilities Authors : Dampc, J. Lotos Group SA Gdańsk, Poland, Eliaz, N. Tel-Aviv University, The Iby and Aladar Fleischman Faculty of Engineering, School of Mechanical Engineering, Tel-Aviv 69978, Israel, Łabanowski, J. Gdańsk University of Technology, Dept. of Materials Science and Engineering Gdańsk, Poland, […]

New gradient coatings on TiN and TiCN basis for biomedical application to blood contact

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : New gradient coatings on TiN and TiCN basis for biomedical application to blood contact Autorzy : Czarnowska, E. The Children's Memorial Health Institute, Department of Pathology, Warsaw, Poland, Filip, R. Rzeszów University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Department of Materials Science, Rzeszów, Poland, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : New gradient coatings on TiN and TiCN basis for biomedical application to blood contact Authors : Czarnowska, E. The Children's Memorial Health Institute, Department of Pathology, Warsaw, Poland, Filip, R. Rzeszów University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Department of Materials Science, Rzeszów, Poland, Gierzyńska-Dolna, […]

Chemical diversity of groundwater in the Carboniferous-Permian aquifer in the Unisław Śląski – Sokołowsko area (the Sudetes, Poland); a geochemical modelling approach

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Chemical diversity of groundwater in the Carboniferous-Permian aquifer in the Unisław Śląski – Sokołowsko area (the Sudetes, Poland); a geochemical modelling approach Autorzy : Olszewska-Nejbert, D. Faculty of Geology, Warsaw University, al. Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Poland, don@uw.edu.pl, Jager, M. Holcim (Baden-Wurttemberg) GmbH, D-72359 Dotternhausen, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Chemical diversity of groundwater in the Carboniferous-Permian aquifer in the Unisław Śląski – Sokołowsko area (the Sudetes, Poland); a geochemical modelling approach Authors : Olszewska-Nejbert, D. Faculty of Geology, Warsaw University, al. Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Poland, don@uw.edu.pl, Jager, M. Holcim (Baden-Wurttemberg) GmbH, D-72359 Dotternhausen, Germany, […]

Metody analiz przestrzennych w badaniu zmienności opadów w Europie

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Metody analiz przestrzennych w badaniu zmienności opadów w Europie Autorzy : Chojka, A. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, agnieszka.chojka@uwm.edu.pl, Chojka, A. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, agnieszka.chojka@uwm.edu.pl, Fellner, A. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, afellner@o2.pl, Gotlib, D. Instytut Fotogrametrii i Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, d.gotlib@gik.pw.edu.pl, Iwaniak, […]

The methods of spatial analysis for precipitation fields in Europe

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Metody analiz przestrzennych w badaniu zmienności opadów w Europie Authors : Chojka, A. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, agnieszka.chojka@uwm.edu.pl, Chojka, A. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, agnieszka.chojka@uwm.edu.pl, Fellner, A. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, afellner@o2.pl, Gotlib, D. Instytut Fotogrametrii i Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, d.gotlib@gik.pw.edu.pl, Iwaniak, A. […]

Liquid metal induced embrittlement as a case of stress corrosion cracking?

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Liquid metal induced embrittlement as a case of stress corrosion cracking? Autorzy : Arnoux, P. CEA Saclay : SCCME/LECA Gif sur Yvette, France, Czechowski, M. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Gdynia, Poland, Kannan, M.B. Dept. of Metallurgical Engineering and Materials Science IIT Bombay Mumbai […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Liquid metal induced embrittlement as a case of stress corrosion cracking? Authors : Arnoux, P. CEA Saclay : SCCME/LECA Gif sur Yvette, France, Czechowski, M. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Gdynia, Poland, Kannan, M.B. Dept. of Metallurgical Engineering and Materials Science IIT Bombay Mumbai 400 […]

Obiektowa analiza obrazów

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Obiektowa analiza obrazów Autorzy : Adamczyk, J. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Joanna.Adamczyk@wl.sggw.pl, Abstrakty : In the last years a set of factors related to the progress in geomatics and increasing need for spatial information about environment have led to emerging field of object-based image analysis. This technique became […]

Object-based image analysis

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Obiektowa analiza obrazów Authors : Adamczyk, J. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Joanna.Adamczyk@wl.sggw.pl, Abstract : In the last years a set of factors related to the progress in geomatics and increasing need for spatial information about environment have led to emerging field of object-based image analysis. This technique became the […]

Compressibility of Porous Rocks: Part I. Measurements of Hungarian Reservoir Rock Samples

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Compressibility of Porous Rocks: Part I. Measurements of Hungarian Reservoir Rock Samples Autorzy : Teisseyre, R. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, Poland, rt@igf.edu.pl, Chattopadhyay, A. Department of Applied Mathematics, Indian School of Mines Dhanbad 826 004, Jharkhand, India, c_amares@yahoo.com, Abdel-Fattah, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Compressibility of Porous Rocks: Part I. Measurements of Hungarian Reservoir Rock Samples Authors : Teisseyre, R. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, Poland, rt@igf.edu.pl, Chattopadhyay, A. Department of Applied Mathematics, Indian School of Mines Dhanbad 826 004, Jharkhand, India, c_amares@yahoo.com, Abdel-Fattah, A. […]

Compressibility of porous rocks: Part II. New relationships

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Compressibility of porous rocks: Part II. New relationships Autorzy : Berdichevsky, M. Geological Department, Moscow State University Leninskie Gory 1, 119992 Moscow, Russia, mark.berd@mtu-net.ru, Gibowicz, S. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, Poland, debski@igf.edu.pl, Gharib, A. National Research Institute of Astronomy […]

Journal : Acta Geophysica Article : Compressibility of porous rocks: Part II. New relationships Authors : Berdichevsky, M. Geological Department, Moscow State University Leninskie Gory 1, 119992 Moscow, Russia, mark.berd@mtu-net.ru, Gibowicz, S. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, Poland, debski@igf.edu.pl, Gharib, A. National Research Institute of Astronomy and […]

Antilogarithms of second order in algebras with logarithms and their applications to special functions

Czasopismo : Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1: Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : Antilogarithms of second order in algebras with logarithms and their applications to special functions Autorzy : Duda, R. Mathematical Institute Wrocław University Pl. Grunwaldzki 2/4 50-384 Wrocław, Poland, Bardario, C. Universita degliStudi di perugia Dipartimento di Matematica e Informatica Via Vanviteli, 1 […]

Journal : Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1: Commentationes Mathematicae Article : Antilogarithms of second order in algebras with logarithms and their applications to special functions Authors : Duda, R. Mathematical Institute Wrocław University Pl. Grunwaldzki 2/4 50-384 Wrocław, Poland, Bardario, C. Universita degliStudi di perugia Dipartimento di Matematica e Informatica Via Vanviteli, 1 06123 […]

Modelling of karst genesis at the catchment scale – influence of spatially variable hydraulic conductivity

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Modelling of karst genesis at the catchment scale – influence of spatially variable hydraulic conductivity Autorzy : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Modelling of karst genesis at the catchment scale – influence of spatially variable hydraulic conductivity Authors : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, […]

Characterisation of gypsum karst aquifers by heat and solute transport simulations

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Characterisation of gypsum karst aquifers by heat and solute transport simulations Autorzy : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, S. Center […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Characterisation of gypsum karst aquifers by heat and solute transport simulations Authors : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, S. Center for […]

Ranges (amplitudes) of isotopic ratios in speleothems, with particular reference to samples from the centre of North America

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Ranges (amplitudes) of isotopic ratios in speleothems, with particular reference to samples from the centre of North America Autorzy : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Ranges (amplitudes) of isotopic ratios in speleothems, with particular reference to samples from the centre of North America Authors : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 […]

Uranium-series and radiocarbon dating of speleothems – methods and limitations

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Uranium-series and radiocarbon dating of speleothems – methods and limitations Autorzy : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, S. Center for […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Uranium-series and radiocarbon dating of speleothems – methods and limitations Authors : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, S. Center for Applied […]

Karst genesis of the Swabian Alb, south Germany, since the Pliocene

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Karst genesis of the Swabian Alb, south Germany, since the Pliocene Autorzy : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, S. Center […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Karst genesis of the Swabian Alb, south Germany, since the Pliocene Authors : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, S. Center for […]

New speleothem dates from caves in Germany and their importance for the Middle and Upper Pleistocene climate reconstruction

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : New speleothem dates from caves in Germany and their importance for the Middle and Upper Pleistocene climate reconstruction Autorzy : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : New speleothem dates from caves in Germany and their importance for the Middle and Upper Pleistocene climate reconstruction Authors : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 […]

Calcareous tufas in the soligenous mires of eastern Poland as an indicator of the Holocene climatic changes

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Calcareous tufas in the soligenous mires of eastern Poland as an indicator of the Holocene climatic changes Autorzy : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Calcareous tufas in the soligenous mires of eastern Poland as an indicator of the Holocene climatic changes Authors : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, […]

Cave fillings – a chronicle of the past. An outline of the Younger Pleistocene cave sediments study in Poland

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Cave fillings – a chronicle of the past. An outline of the Younger Pleistocene cave sediments study in Poland Autorzy : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Cave fillings – a chronicle of the past. An outline of the Younger Pleistocene cave sediments study in Poland Authors : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, […]

Geological value of Biśnik Cave sediments (Cracow-Częstochowa Upland)

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Geological value of Biśnik Cave sediments (Cracow-Częstochowa Upland) Autorzy : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, S. Center for Applied Geoscience […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Geological value of Biśnik Cave sediments (Cracow-Częstochowa Upland) Authors : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, S. Center for Applied Geoscience (ZAG), […]

Bedding-plane anastomoses as one of the early stages of karst evolution

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Bedding-plane anastomoses as one of the early stages of karst evolution Autorzy : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, S. Center […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Bedding-plane anastomoses as one of the early stages of karst evolution Authors : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, S. Center for […]

Dependence of the karstic waters in the Tatra Mts. on changing atmospheric conditions

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Dependence of the karstic waters in the Tatra Mts. on changing atmospheric conditions Autorzy : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Dependence of the karstic waters in the Tatra Mts. on changing atmospheric conditions Authors : Dreybrodt, W. Karst Processes Research Group, Institute of Experimental Physics, University of Bremen, D-28334 Bremen, Germany, Bauer, S. Centre of Applied Geosciences, University of Tuebingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tubingen, Germany, sebastian.bauer@uni-tuebingen.de, Birk, S. […]