Search results for: Dębiec-Bąk, A

Ocena możliwości zastosowania termowizji w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego po kardiologicznym zabiegu by-pass

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena możliwości zastosowania termowizji w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego po kardiologicznym zabiegu by-pass Autorzy : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej […]

The possibility of using thermal imaging in the diagnosis of the rehabilitation process after cardiology by-pass burgery

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena możliwości zastosowania termowizji w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego po kardiologicznym zabiegu by-pass Authors : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i […]

Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego […]

The comparison of surface body temperature distribution between men and women by means of thermovision

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Rola tomografii komputerowej w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych w stomatologii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Rola tomografii komputerowej w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych w stomatologii Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

The role of computed tomography in the virtual planning of implantations in dentistry

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Rola tomografii komputerowej w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych w stomatologii Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Badanie progu czucia na nadgarstku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badanie progu czucia na nadgarstku Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, […]

Tactile perception threshold test on human wrists

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badanie progu czucia na nadgarstku Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 […]

Analiza metod ograniczania błędów określenia położenia powodowanych deformacjami rozkładu pola magnetycznego w systemach nawigacji elektromagnetycznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Analiza metod ograniczania błędów określenia położenia powodowanych deformacjami rozkładu pola magnetycznego w systemach nawigacji elektromagnetycznej Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii […]

Analysis of the methods of reducing the errors of 3D position determination caused by deformations of the magnetic field distribution in electromagnetic navigation systems

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Analiza metod ograniczania błędów określenia położenia powodowanych deformacjami rozkładu pola magnetycznego w systemach nawigacji elektromagnetycznej Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, […]

Modelowanie i ocena narażenia operatora podwieszanej zgrzewarki rezystancyjnej na jednoczesne oddziaływanie czynników elektromagnetycznego i biomechanicznego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Modelowanie i ocena narażenia operatora podwieszanej zgrzewarki rezystancyjnej na jednoczesne oddziaływanie czynników elektromagnetycznego i biomechanicznego Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii […]

The modeling and evaluation of the exposure of the workers operating suspended resistance welders to the simultaneous electromagnetic and biomechanical factors

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Modelowanie i ocena narażenia operatora podwieszanej zgrzewarki rezystancyjnej na jednoczesne oddziaływanie czynników elektromagnetycznego i biomechanicznego Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, […]

Badanie fluorescencji światłouczulacza fotofonu w komórkach He-La

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badanie fluorescencji światłouczulacza fotofonu w komórkach He-La Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. […]

Fluorescence of Photolon photosensitizer entrapped in He-La cells

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badanie fluorescencji światłouczulacza fotofonu w komórkach He-La Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego […]

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Autorzy : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Abstrakty : W krioterapii ogólnoustrojowej stosuje się skrajnie niskie temperatury, oczekując, iż bodziec ten poprzez […]

Influence of the whole-body cryotheraphy on the efficacy of anti-pain treatment in patients suffering from low back pain

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Authors : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Abstract : W krioterapii ogólnoustrojowej stosuje się skrajnie niskie temperatury, oczekując, iż bodziec ten poprzez ośrodkowy […]

Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Diversity of body surface temperature due to various stimuli in thermovision research

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

The evaluation of the efficacy of low level laser therapy and phonophoresis in calcanean spur symptoms treatment

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Częstość występowania typów postawy ciała chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Częstość występowania typów postawy ciała chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego […]

Frequency of the occurrence of the body posture types among boys and girls at young school age

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Częstość występowania typów postawy ciała chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Próba obiektywnej oceny efektów masażu klasycznego podudzi – opis trzech przypadków

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Próba obiektywnej oceny efektów masażu klasycznego podudzi – opis trzech przypadków Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

The attempt of objective evaluation of the lower leg classical massage effects – three cases report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Próba obiektywnej oceny efektów masażu klasycznego podudzi – opis trzech przypadków Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Komputerowa ocena postawy ciała młodych piłkarzy nożnych wybrane parametry biomechaniczne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Komputerowa ocena postawy ciała młodych piłkarzy nożnych wybrane parametry biomechaniczne Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Computer evaluation of the body posture of the young soccer players selected biomechanical parameters

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Komputerowa ocena postawy ciała młodych piłkarzy nożnych wybrane parametry biomechaniczne Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

Trening wibracyjny w rehabilitacji kardiologicznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Trening wibracyjny w rehabilitacji kardiologicznej Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 […]

Vibration training in cardiologic rehabilitation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Trening wibracyjny w rehabilitacji kardiologicznej Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, […]

Ocena przydatności reokardiografii impedancyjnej w monitorowaniu stanu hemodynamicznego pacjentów z ciężkim uszkodzeniem lewej komory

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena przydatności reokardiografii impedancyjnej w monitorowaniu stanu hemodynamicznego pacjentów z ciężkim uszkodzeniem lewej komory Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia […]

Evaluation of impedance rheocardiography suitability in hemodynamic monitoring of patients with serious left ventricle injury

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena przydatności reokardiografii impedancyjnej w monitorowaniu stanu hemodynamicznego pacjentów z ciężkim uszkodzeniem lewej komory Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania […]

Biodegradowalne stenty wieńcowe – przegląd

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Biodegradowalne stenty wieńcowe – przegląd Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 […]

Biodegradable coronary stents – overview

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Biodegradowalne stenty wieńcowe – przegląd Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, […]

Możliwości zastosowania terapii infradźwiękowej w leczeniu zaburzeń snu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Możliwości zastosowania terapii infradźwiękowej w leczeniu zaburzeń snu Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. […]

Possibility of application of infrasound therapy in treatment of sleep disorders

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Możliwości zastosowania terapii infradźwiękowej w leczeniu zaburzeń snu Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego […]

Komputerowy system wspomagania diagnostyki nasienia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Komputerowy system wspomagania diagnostyki nasienia Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 […]

Computer system for semen quality assessment

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Komputerowy system wspomagania diagnostyki nasienia Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, […]

Wpływ niskociśnieniowej plazmy na aktywność biologiczną immunocytów. Doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ niskociśnieniowej plazmy na aktywność biologiczną immunocytów. Doniesienie wstępne Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

The influence of low-pressure cold plasma on biological activity of immunocytes. Preliminary report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ niskociśnieniowej plazmy na aktywność biologiczną immunocytów. Doniesienie wstępne Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. […]

Metodyka oceny jednoczesnego oddziaływania czynników elektromagnetycznych i biomechanicznych na pracowników obsługujących podwieszane zgrzewarki rezystancyjne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Metodyka oceny jednoczesnego oddziaływania czynników elektromagnetycznych i biomechanicznych na pracowników obsługujących podwieszane zgrzewarki rezystancyjne Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia […]

Methodology for combined assessment of electromagnetic and biomechanical factors affecting workers operating suspended gun for resistance welding

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Metodyka oceny jednoczesnego oddziaływania czynników elektromagnetycznych i biomechanicznych na pracowników obsługujących podwieszane zgrzewarki rezystancyjne Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania […]

Jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Abstrakty : Udary mózgu, będące dramatycznym powikłaniem chorób układu naczyniowego, stanowią duży […]

Qualitative and quantitative evaluation of gait in patients alter stroke

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Abstract : Udary mózgu, będące dramatycznym powikłaniem chorób układu naczyniowego, stanowią duży problem […]

Ocena jakości i skuteczności leczenia sanatoryjnego w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena jakości i skuteczności leczenia sanatoryjnego w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii […]

Quality and Efficiency Evaluation of SPA Treatment in 20th Military SPA & Rehabilitation Hospital, Krynica-Zdrój, Poland

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena jakości i skuteczności leczenia sanatoryjnego w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej […]

Kliniczna ocena efektywności terapeutycznej magnetostymulacji u chorych z żółciowym zapaleniem błony śluzowej żołądka

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kliniczna ocena efektywności terapeutycznej magnetostymulacji u chorych z żółciowym zapaleniem błony śluzowej żołądka Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii […]

Clinical evaluation of therapeutic efficacy of magnetostimulation in the treatment of patients with bilious gastritis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kliniczna ocena efektywności terapeutycznej magnetostymulacji u chorych z żółciowym zapaleniem błony śluzowej żołądka Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej […]

Skuteczna terapia fizykalna owrzodzeń żylnych goleni – opis czterech przypadków

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Skuteczna terapia fizykalna owrzodzeń żylnych goleni – opis czterech przypadków Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, […]

Efficient physical therapy of venous leg ulcers – 4 cases report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Skuteczna terapia fizykalna owrzodzeń żylnych goleni – opis czterech przypadków Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, […]

Obrazowanie serca w wielowarstwowej tomografii komputerowej – aplikacje kliniczne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Obrazowanie serca w wielowarstwowej tomografii komputerowej – aplikacje kliniczne Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Obrazowanie serca w wielowarstwowej tomografii komputerowej – aplikacje kliniczne Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. […]

Dwuźródłowa tomografia komputerowa – zobaczyć więcej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Dwuźródłowa tomografia komputerowa – zobaczyć więcej Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Dwuźródłowa tomografia komputerowa – zobaczyć więcej Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 […]

Oprogramowanie ciągłego nadzoru kardiologicznego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Oprogramowanie ciągłego nadzoru kardiologicznego Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Oprogramowanie ciągłego nadzoru kardiologicznego Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl, […]

Rozkład temperatury na powierzchni ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej w badaniach termowizyjnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Rozkład temperatury na powierzchni ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej w badaniach termowizyjnych Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i […]

Thermovision examinations of body temperature distribution after systemic cryotherapy application

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Rozkład temperatury na powierzchni ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej w badaniach termowizyjnych Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, […]

Kriochirurgia w ginekologii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kriochirurgia w ginekologii Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kriochirurgia w ginekologii Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl, Cieślar, […]

Problematyka dozymetrii w diagnostyce i terapii fotodynamicznej w ginekologii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Problematyka dozymetrii w diagnostyce i terapii fotodynamicznej w ginekologii Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, […]

Dosimetry problems in photodynamic diagnostics and photodynamic therapy in gynecology

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Problematyka dozymetrii w diagnostyce i terapii fotodynamicznej w ginekologii Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. […]

Zastosowanie fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej w zakresie układu krążenia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej w zakresie układu krążenia Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, […]

Photosensitizers in vascular photodynamic therapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej w zakresie układu krążenia Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. […]

Regulacje prawne i technologie teleinformatyczne podstawą rozwoju projektów e-Zdrowie, EHR czy RUM?

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Regulacje prawne i technologie teleinformatyczne podstawą rozwoju projektów e-Zdrowie, EHR czy RUM? Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej […]

Legal regulations and data communications technologies as a basis for e-Health, EHR or RUM?

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Regulacje prawne i technologie teleinformatyczne podstawą rozwoju projektów e-Zdrowie, EHR czy RUM? Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i […]

Zmiany powierzchniowej temperatury ciała po krótkotrwałej aplikacji i usunięciu elastycznego plastra stosowanego w kinesiotapingu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zmiany powierzchniowej temperatury ciała po krótkotrwałej aplikacji i usunięciu elastycznego plastra stosowanego w kinesiotapingu Autorzy : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. + 48 607 887 707, e.mikolajewska@wp.pl, […]

The changes of the superficial body temperature after short-term application and removal of elastic tape used in kinesiotaping

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zmiany powierzchniowej temperatury ciała po krótkotrwałej aplikacji i usunięciu elastycznego plastra stosowanego w kinesiotapingu Authors : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. + 48 607 887 707, e.mikolajewska@wp.pl, Mikołajewski, […]

Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

The influence of kinesiology taping on the temperature distribution within the rectus abdominis muscle area – preliminary report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała Autorzy : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Szopa, J. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 […]

The impact of systemic eryotherapy on the distribution and the dynamics of temperature changes in the selected parts of body

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała Authors : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Szopa, J. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, […]