Search results for: Grudzień, K

Model agregacji działek: wstępne wyniki

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Model agregacji działek: wstępne wyniki Autorzy : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i […]

Model of parcels aggregation: preliminary results

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Model agregacji działek: wstępne wyniki Authors : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, […]

Nowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Nowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych Autorzy : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. […]

The amended EIA Directive – new challenges in the use of spatial data resources

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Nowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych Authors : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa […]

Geoportal jako narzędzie wspomagające prace geologiczno-inżynierskie na przykładzie projektu ISMOP

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Geoportal jako narzędzie wspomagające prace geologiczno-inżynierskie na przykładzie projektu ISMOP Autorzy : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa Akademia […]

Geoportal as a tool supporting geological and engineering works: the case of ISMOP project

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Geoportal jako narzędzie wspomagające prace geologiczno-inżynierskie na przykładzie projektu ISMOP Authors : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa Akademia Techniczna, […]

Przekształcenie cyfrowej mapy zasadniczej do postaci trójwymiarowej dla wizualizacji i analiz przestrzennych urządzeń podziemnych

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Przekształcenie cyfrowej mapy zasadniczej do postaci trójwymiarowej dla wizualizacji i analiz przestrzennych urządzeń podziemnych Autorzy : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, […]

Converting a 2D digital base map to a 3D database for visualisation and spatial analysis of underground utilities

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Przekształcenie cyfrowej mapy zasadniczej do postaci trójwymiarowej dla wizualizacji i analiz przestrzennych urządzeń podziemnych Authors : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, […]

Projektowanie interfejsu wspomagającego analizy przestrzenne w systemie Google Earth

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Projektowanie interfejsu wspomagającego analizy przestrzenne w systemie Google Earth Autorzy : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa Akademia Techniczna, […]

Designing an interface that supports spatial analyses in Google Earth system

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Projektowanie interfejsu wspomagającego analizy przestrzenne w systemie Google Earth Authors : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział […]

System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej Autorzy : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. […]

GIS to support university building management – the case of the Warsaw University of Technology

Journal : Roczniki Geomatyki Article : System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej Authors : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa […]

Propozycja algorytmów integracji różnych danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Propozycja algorytmów integracji różnych danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej Autorzy : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa […]

The proposal for algorithms to integrate various spatial data in mobile inland navigation system

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Propozycja algorytmów integracji różnych danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej Authors : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa Akademia […]

Segmentacja wątroby w obrazach rezonansu magnetycznego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Segmentacja wątroby w obrazach rezonansu magnetycznego Autorzy : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, adam.mazurkiewicz@utp.edu.pl, Bereska, M. […]

Liver segmentation in magnetic resonance images

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Segmentacja wątroby w obrazach rezonansu magnetycznego Authors : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, adam.mazurkiewicz@utp.edu.pl, Bereska, M. SKN […]

Preparation of construction production of metal sheet for means of transport

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Preparation of construction production of metal sheet for means of transport Autorzy : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Preparation of construction production of metal sheet for means of transport Authors : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, jan.kral@tuke.sk, […]

Estimation of microclimate conditions at longwall excavations in hard coal mines

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Estimation of microclimate conditions at longwall excavations in hard coal mines Autorzy : Brzychczy, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, brzych3@agh.edu.pl, Lipiński, P. University of Wroclaw, Institute of Computer Science, Wroclaw, lipinski@ii.uni.wroc.pl, Czopek, K. AGH University of Science and Technology, Krakow, t-zak@agh.edu.pl, […]

PL Ocena warunków mikroklimatu w wyrobiskach ścianowych w kopalniach węgla kamiennego

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Estimation of microclimate conditions at longwall excavations in hard coal mines Authors : Brzychczy, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, brzych3@agh.edu.pl, Lipiński, P. University of Wroclaw, Institute of Computer Science, Wroclaw, lipinski@ii.uni.wroc.pl, Czopek, K. AGH University of Science and Technology, Krakow, t-zak@agh.edu.pl, Kolano, […]

An evaluation of the impact the Kraków-Szarów A4 motorway section has had on the environment

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : An evaluation of the impact the Kraków-Szarów A4 motorway section has had on the environment Autorzy : Budzyń, S. AGH University of Science and Technology, Jakóbiec, J. AGH University of Science and Technology, Tora, B. AGH University of Science and Technology, Żmuda, W. A. […]

PL Ocena wpływu autostrady A4, odcinek Kraków—Szarów na środowisko naturalne

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : An evaluation of the impact the Kraków-Szarów A4 motorway section has had on the environment Authors : Budzyń, S. AGH University of Science and Technology, Jakóbiec, J. AGH University of Science and Technology, Tora, B. AGH University of Science and Technology, Żmuda, W. A. AGH […]

Rotor turbulence influence on helicopter flights in high urban built-up area

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Rotor turbulence influence on helicopter flights in high urban built-up area Autorzy : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Rotor turbulence influence on helicopter flights in high urban built-up area Authors : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, jan.kral@tuke.sk, […]

Flight simulators – from electromechanical analogue computers to modern laboratory of flying

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Flight simulators – from electromechanical analogue computers to modern laboratory of flying Autorzy : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Flight simulators – from electromechanical analogue computers to modern laboratory of flying Authors : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, […]

Experimental investigation of a variable geometry ducted propeller

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Experimental investigation of a variable geometry ducted propeller Autorzy : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, jan.kral@tuke.sk, Kráľ, J. […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Experimental investigation of a variable geometry ducted propeller Authors : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, jan.kral@tuke.sk, Kráľ, J. Faculty […]

EGNOS – use of GPS system for approach procedures

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : EGNOS – use of GPS system for approach procedures Autorzy : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, jan.kral@tuke.sk, Kráľ, […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : EGNOS – use of GPS system for approach procedures Authors : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, jan.kral@tuke.sk, Kráľ, J. […]

Smart materials as modern engineering substances

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Smart materials as modern engineering substances Autorzy : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, jan.kral@tuke.sk, Kráľ, J. Faculty of […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Smart materials as modern engineering substances Authors : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, jan.kral@tuke.sk, Kráľ, J. Faculty of Mechanical […]

Numerical analysis of splitting without waste based on cross-wedge rolling in double rolling mechanism

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Numerical analysis of splitting without waste based on cross-wedge rolling in double rolling mechanism Autorzy : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Numerical analysis of splitting without waste based on cross-wedge rolling in double rolling mechanism Authors : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University […]

Problems of water content in lignites – methods of its reduction

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Problems of water content in lignites – methods of its reduction Autorzy : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kisielowska, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kolacz, J. Comex AS, Norway, Kowol, D. KOMAG Institute of Mining Technology, Krawczykowska, […]

PL Problem wilgotności w węglach brunatnych — metody jej usuwania

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Problems of water content in lignites – methods of its reduction Authors : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kisielowska, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kolacz, J. Comex AS, Norway, Kowol, D. KOMAG Institute of Mining Technology, Krawczykowska, A. […]

Sieci inteligentne – wybrane cele i kierunki działania operatora systemu dystrybucyjnego

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Sieci inteligentne – wybrane cele i kierunki działania operatora systemu dystrybucyjnego Autorzy : Laskowski, M. ENERGA SA, Magulski, R. Zakład Strategii i Rozwoju Systemu Instytutu Energetyki, Oddział Gdańsk, Noske, S. ENERGA-OPERATOR SA, Czyżewski, R. ENERGA-OPERATOR SA, Abstrakty : Artykuł prezentuje różne aspekty wdrożenia sieci inteligentnych z punktu widzenia […]

Smart Grids – selected objectives and directions of distribution system operator action

Journal : Acta Energetica Article : Sieci inteligentne – wybrane cele i kierunki działania operatora systemu dystrybucyjnego Authors : Laskowski, M. ENERGA SA, Magulski, R. Zakład Strategii i Rozwoju Systemu Instytutu Energetyki, Oddział Gdańsk, Noske, S. ENERGA-OPERATOR SA, Czyżewski, R. ENERGA-OPERATOR SA, Abstract : Artykuł prezentuje różne aspekty wdrożenia sieci inteligentnych z punktu widzenia operatora […]

Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej „Inteligentny Półwysep”

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej „Inteligentny Półwysep” Autorzy : Laskowski, M. ENERGA SA, Magulski, R. Zakład Strategii i Rozwoju Systemu Instytutu Energetyki, Oddział Gdańsk, Noske, S. ENERGA-OPERATOR SA, Czyżewski, R. ENERGA-OPERATOR SA, Babś, A. Instytut Energetyki, Abstrakty : W artykule przedstawiono dotychczasowy przebieg realizacji oraz […]

“The Smart Peninsula” pilot project of Smart Grid deployment at ERGA-OPERATOR SA

Journal : Acta Energetica Article : Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej „Inteligentny Półwysep” Authors : Laskowski, M. ENERGA SA, Magulski, R. Zakład Strategii i Rozwoju Systemu Instytutu Energetyki, Oddział Gdańsk, Noske, S. ENERGA-OPERATOR SA, Czyżewski, R. ENERGA-OPERATOR SA, Babś, A. Instytut Energetyki, Abstract : W artykule przedstawiono dotychczasowy przebieg realizacji oraz planowane […]

Wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych w systemie „Ogólnodostępna Platforma Informacji – tereny poprzemysłowe” jako komponentu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych w systemie „Ogólnodostępna Platforma Informacji – tereny poprzemysłowe” jako komponentu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Autorzy : Gaździcki, J. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Bachowska, J. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, jbac@geomalopolska.pl, Łyczko, P. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, piotr.lyczko@umwm.pl, Bondaruk, J. […]

Using topographic objects database to establish the system “Generally accessible information platform -postindustrial areas” as a komponent of the Regional Spatial Information System

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych w systemie „Ogólnodostępna Platforma Informacji – tereny poprzemysłowe” jako komponentu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Authors : Gaździcki, J. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Bachowska, J. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, jbac@geomalopolska.pl, Łyczko, P. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, piotr.lyczko@umwm.pl, Bondaruk, J. Zakład […]

Wspomaganie decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Wspomaganie decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich Autorzy : Harvey, F. Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, francis.harvey@gmail.com, Andrzejewska, M. GRID, Warszawa, maria@gridw.pl, Karsznia, I. Katedra Kartografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski, i.chybicka@uw.edu.pl, Kozioł, K. Katedra Geomatyki, Wydział […]

Supporting decisions to optimise development of marginal rural areas

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Wspomaganie decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich Authors : Harvey, F. Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, francis.harvey@gmail.com, Andrzejewska, M. GRID, Warszawa, maria@gridw.pl, Karsznia, I. Katedra Kartografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski, i.chybicka@uw.edu.pl, Kozioł, K. Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji […]

Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie – propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie – propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia Autorzy : Bac-Bronowicz, J. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, joanna.bac-bronowicz@igig.up.wroc.pl, Bednarczyk, M. Katedra Geodezji Szczegółowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w.m.bednarczyk@wp.pl, Abstrakty : Specjalność Geodezja i […]

Geoinformatics education at the faculty of geodesy and land management in Olsztyn – the outline of MSC curriculum

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie – propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia Authors : Bac-Bronowicz, J. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, joanna.bac-bronowicz@igig.up.wroc.pl, Bednarczyk, M. Katedra Geodezji Szczegółowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w.m.bednarczyk@wp.pl, Abstract : Specjalność Geodezja i Technologie […]

Modelling dynamics and aerodynamic tests of a sport parachute jumper during flight in sitfly position

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Modelling dynamics and aerodynamic tests of a sport parachute jumper during flight in sitfly position Autorzy : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Staszkiewicz, R. Department of Biomechanics, University School of Physical Education in […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Modelling dynamics and aerodynamic tests of a sport parachute jumper during flight in sitfly position Authors : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Staszkiewicz, R. Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Kraków, […]

Bilansowanie KSE z udziałem procesu regulacji pierwotnej po wypadnięciu źródeł generacji rozproszonej. Cz. 1 Praca wydzielona KSE

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Bilansowanie KSE z udziałem procesu regulacji pierwotnej po wypadnięciu źródeł generacji rozproszonej. Cz. 1 Praca wydzielona KSE Autorzy : Blecharz, K. Politechnika Gdańska, Dobrzyński, K. Politechnika Gdańska, Abstrakty : W artykule przedstawiono problem bilansowania mocy czynnej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym po wypadnięciu źródeł generacji rozproszonej. Zakłada się jednocześnie […]

Journal : Acta Energetica Article : Bilansowanie KSE z udziałem procesu regulacji pierwotnej po wypadnięciu źródeł generacji rozproszonej. Cz. 1 Praca wydzielona KSE Authors : Blecharz, K. Politechnika Gdańska, Dobrzyński, K. Politechnika Gdańska, Abstract : W artykule przedstawiono problem bilansowania mocy czynnej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym po wypadnięciu źródeł generacji rozproszonej. Zakłada się jednocześnie duże […]

Bilansowanie KSE z udziałem procesu regulacji pierwotnej po wypadnięciu źródeł generacji rozproszonej. Cz. 2 Synchroniczna praca KSE z UCTE

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Bilansowanie KSE z udziałem procesu regulacji pierwotnej po wypadnięciu źródeł generacji rozproszonej. Cz. 2 Synchroniczna praca KSE z UCTE Autorzy : Blecharz, K. Politechnika Gdańska, Dobrzyński, K. Politechnika Gdańska, Dobrzyński, K. Politechnika Gdańska, Abstrakty : Artykuł jest kontynuacją tematu o takim samym tytule, przy czym rozważana jest w […]

Journal : Acta Energetica Article : Bilansowanie KSE z udziałem procesu regulacji pierwotnej po wypadnięciu źródeł generacji rozproszonej. Cz. 2 Synchroniczna praca KSE z UCTE Authors : Blecharz, K. Politechnika Gdańska, Dobrzyński, K. Politechnika Gdańska, Dobrzyński, K. Politechnika Gdańska, Abstract : Artykuł jest kontynuacją tematu o takim samym tytule, przy czym rozważana jest w nim […]

Możliwości zastosowania metody PNF i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Możliwości zastosowania metody PNF i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Abstrakty : Młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) prowadzi do zmian […]

Potential applications of the PNF method and kinesiotaping in the treatment of juvenile thoracic kyphosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Możliwości zastosowania metody PNF i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Abstract : Młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) prowadzi do zmian statyczno-dynamicznych […]

Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona – doniesienie wstępne Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, […]

Effect of regular exercises on the function of lower extremity muscles in patients with Parkinson disease – a pilot study

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona – doniesienie wstępne Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia […]

Trening regulacji emocji a radzenie sobie ze stresem zawodowym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Trening regulacji emocji a radzenie sobie ze stresem zawodowym Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana […]

Emotion regulation training and coping with organizational distress

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Trening regulacji emocji a radzenie sobie ze stresem zawodowym Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego […]

Trening na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jego wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Trening na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jego wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

Training on rehabilitation and keep-fit tables and its influence on the chosen circulatory and respiratory parameters

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Trening na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jego wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego […]

Gradientowe pole magnetyczne w medycynie

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Gradientowe pole magnetyczne w medycynie Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Gradientowe pole magnetyczne w medycynie Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, teł. […]

Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany temperatury wybranych obszarów ciała w odniesieniu do wartości współczynnika BMI

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany temperatury wybranych obszarów ciała w odniesieniu do wartości współczynnika BMI Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania […]

Influence of the whole body cryotherapy on the body temperature in chosen regions in reference to the body mass index

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany temperatury wybranych obszarów ciała w odniesieniu do wartości współczynnika BMI Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego […]

Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Results of speech rehabilitation with use of computer acoustic analysis in patients with Parkinson's disease

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Metoda fotogrametryczna w ocenie budowy i postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Metoda fotogrametryczna w ocenie budowy i postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Photogrammetric method in evaluation of constitution and the body posture in pre-school children

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Metoda fotogrametryczna w ocenie budowy i postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

Wyznaczanie charakterystycznych obszarów twarzy na obrazach termowizyjnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wyznaczanie charakterystycznych obszarów twarzy na obrazach termowizyjnych Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, […]

Determination of the characteristic face regions on thermograms

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wyznaczanie charakterystycznych obszarów twarzy na obrazach termowizyjnych Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 […]

Integralny wskaźnik niebezpieczeństwa jako inicjator interpretacji EKG w systemach monitorowania na żądanie

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Integralny wskaźnik niebezpieczeństwa jako inicjator interpretacji EKG w systemach monitorowania na żądanie Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Integral emergency indicator as a trigger for the on-demand cardiac monitoring

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Integralny wskaźnik niebezpieczeństwa jako inicjator interpretacji EKG w systemach monitorowania na żądanie Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

Ultrasonografia mobilna – możliwości, perspektywy i kontrowersje wokół możliwości jej wykorzystania w ratownictwie przedszpitalnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ultrasonografia mobilna – możliwości, perspektywy i kontrowersje wokół możliwości jej wykorzystania w ratownictwie przedszpitalnym Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ultrasonografia mobilna – możliwości, perspektywy i kontrowersje wokół możliwości jej wykorzystania w ratownictwie przedszpitalnym Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Nanomateriały we wspomaganiu terapii fotodynamicznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nanomateriały we wspomaganiu terapii fotodynamicznej Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, […]

Nanomaterials for PDT applications

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nanomateriały we wspomaganiu terapii fotodynamicznej Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, teł. […]

Optymalna regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Optymalna regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia Autorzy : Buriak, J. Politechnika Gdańska, Kiciński, J. Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych, Korab, R. Politechnika Śląska, Kot, A. Akademia Górniczo-Hutnicza, Laskowski, S. ENERGIA-OPERATOR S.A., Partyka, R. Politechnika Gdańska, Porzeziński, M. Politechnika Gdańska, Szczerba, Z. Politechnika Gdańska, Kot, A. […]

Journal : Acta Energetica Article : Optymalna regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia Authors : Buriak, J. Politechnika Gdańska, Kiciński, J. Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych, Korab, R. Politechnika Śląska, Kot, A. Akademia Górniczo-Hutnicza, Laskowski, S. ENERGIA-OPERATOR S.A., Partyka, R. Politechnika Gdańska, Porzeziński, M. Politechnika Gdańska, Szczerba, Z. Politechnika Gdańska, Kot, A. Akademia […]

Environmental failure of dental biomaterials

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Environmental failure of dental biomaterials Autorzy : Arnoux, P. CEA Saclay : SCCME/LECA Gif sur Yvette, France, Czechowski, M. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Gdynia, Poland, Kannan, M.B. Dept. of Metallurgical Engineering and Materials Science IIT Bombay Mumbai 400 076, INDIA, Lubińska, K. Warsaw […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Environmental failure of dental biomaterials Authors : Arnoux, P. CEA Saclay : SCCME/LECA Gif sur Yvette, France, Czechowski, M. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Gdynia, Poland, Kannan, M.B. Dept. of Metallurgical Engineering and Materials Science IIT Bombay Mumbai 400 076, INDIA, Lubińska, K. Warsaw University […]

Hydrogen damage in power industry

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Hydrogen damage in power industry Autorzy : Dampc, J. Lotos Group SA Gdańsk, Poland, Eliaz, N. Tel-Aviv University, The Iby and Aladar Fleischman Faculty of Engineering, School of Mechanical Engineering, Tel-Aviv 69978, Israel, Łabanowski, J. Gdańsk University of Technology, Dept. of Materials Science and Engineering Gdańsk, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Hydrogen damage in power industry Authors : Dampc, J. Lotos Group SA Gdańsk, Poland, Eliaz, N. Tel-Aviv University, The Iby and Aladar Fleischman Faculty of Engineering, School of Mechanical Engineering, Tel-Aviv 69978, Israel, Łabanowski, J. Gdańsk University of Technology, Dept. of Materials Science and Engineering Gdańsk, Poland, […]

Doświadczenia monitoringu planowania przestrzennego

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Doświadczenia monitoringu planowania przestrzennego Autorzy : Anusz, S. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, sanausz@igpim.pl, Abstrakty : The paper contains synthetic information on the accomplishments of town and country planning in Poland in the years 1995.2004, i.e. in the period of gradual replacement of the planning system organised for […]

Experiences in monitoring of town and country planning

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Doświadczenia monitoringu planowania przestrzennego Authors : Anusz, S. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, sanausz@igpim.pl, Abstract : The paper contains synthetic information on the accomplishments of town and country planning in Poland in the years 1995.2004, i.e. in the period of gradual replacement of the planning system organised for the […]