Search results for: Papież, M

Projektowanie interfejsu wspomagającego analizy przestrzenne w systemie Google Earth

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Projektowanie interfejsu wspomagającego analizy przestrzenne w systemie Google Earth Autorzy : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa Akademia Techniczna, […]

Designing an interface that supports spatial analyses in Google Earth system

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Projektowanie interfejsu wspomagającego analizy przestrzenne w systemie Google Earth Authors : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział […]

System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej Autorzy : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. […]

GIS to support university building management – the case of the Warsaw University of Technology

Journal : Roczniki Geomatyki Article : System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej Authors : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa […]

Propozycja algorytmów integracji różnych danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Propozycja algorytmów integracji różnych danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej Autorzy : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa […]

The proposal for algorithms to integrate various spatial data in mobile inland navigation system

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Propozycja algorytmów integracji różnych danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej Authors : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, E. Wojskowa Akademia […]

Comparison of economic efficiency of maize cultivation for grain in farms, which use various field cultivation technologies

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Comparison of economic efficiency of maize cultivation for grain in farms, which use various field cultivation technologies Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals […]

PL Porównanie efektywności ekonomicznej uprawy kukurydzy na ziarno w gospodarstwach stosujących różne technologie uprawy roli

Journal : Agricultural Engineering Article : Comparison of economic efficiency of maize cultivation for grain in farms, which use various field cultivation technologies Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of […]

Cost analysis of preparation and discharge in selected tied-up cattle barns

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Cost analysis of preparation and discharge in selected tied-up cattle barns Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University […]

PL Analiza kosztów przygotowania i zadawania pasz w wybranych oborach stanowiskowych

Journal : Agricultural Engineering Article : Cost analysis of preparation and discharge in selected tied-up cattle barns Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of […]

Economic analysis of non-litter cattle barns

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Economic analysis of non-litter cattle barns Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, […]

PL Analiza ekonomiczna obór bezściółkowych

Journal : Agricultural Engineering Article : Economic analysis of non-litter cattle barns Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. […]

Briquetting waste material in a prototype pelletizing and briquetting arrangement

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Briquetting waste material in a prototype pelletizing and briquetting arrangement Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of […]

PL Brykietowanie materiałów odpadowych w prototypowym układzie granulująco-brykietującym

Journal : Agricultural Engineering Article : Briquetting waste material in a prototype pelletizing and briquetting arrangement Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life […]

Impact of the speed of cultivation units and cultivation and sowing units on the working resistance in the aspect of long-term use of different systems of soil cultivation

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Impact of the speed of cultivation units and cultivation and sowing units on the working resistance in the aspect of long-term use of different systems of soil cultivation Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. […]

PL Wpływ prędkości agregatu uprawowego i uprawowo-siewnego na opór roboczy w aspekcie wieloletniego stosowania odmiennego systemu uprawy gleby

Journal : Agricultural Engineering Article : Impact of the speed of cultivation units and cultivation and sowing units on the working resistance in the aspect of long-term use of different systems of soil cultivation Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka […]

A new structure of the stabilization system of a suspended sprayer boom

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : A new structure of the stabilization system of a suspended sprayer boom Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, […]

PL Nowa konstrukcja układu stabilizacji belki polowej opryskiwacza zawieszanego

Journal : Agricultural Engineering Article : A new structure of the stabilization system of a suspended sprayer boom Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University […]

Analysis of seasonality of demand for maintenance services of agricultural tractors

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Analysis of seasonality of demand for maintenance services of agricultural tractors Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University […]

PL Analiza zapotrzebowania mocy przerobowej warsztatów naprawczych ciągników rolniczych na przykładzie województwa wielkopolskiego

Journal : Agricultural Engineering Article : Analysis of seasonality of demand for maintenance services of agricultural tractors Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of […]

Impact of diameter of pressing channels and moisture on parameters of pelleting process of virginia mallow biomass

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Impact of diameter of pressing channels and moisture on parameters of pelleting process of virginia mallow biomass Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals […]

PL Wpływ średnicy kanałów zagęszczających i wilgotności na parametry procesu peletowania biomasy ślazowca pensylwańskiego

Journal : Agricultural Engineering Article : Impact of diameter of pressing channels and moisture on parameters of pelleting process of virginia mallow biomass Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of […]