Search results for: Różański, W

Salinity of Quaternary sediments and halophytes at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Salinity of Quaternary sediments and halophytes at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, Geophysics […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Salinity of Quaternary sediments and halophytes at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, Geophysics and […]

Badania uszkodzeń włókien światłowodowych podczas laserowej ablacji rozrostu stercza

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badania uszkodzeń włókien światłowodowych podczas laserowej ablacji rozrostu stercza Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław, Ogiela, L. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Nowicki, P. Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we […]

Evaluation of the damage of the fibreoptics tips during the laser operation of prostate

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badania uszkodzeń włókien światłowodowych podczas laserowej ablacji rozrostu stercza Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław, Ogiela, L. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Nowicki, P. Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, […]

Naświetlanie tętnic wieńcowych niskoenergetycznym promieniowaniem laserowym podczas zabiegu angioplastyki. Doświadczenia własne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Naświetlanie tętnic wieńcowych niskoenergetycznym promieniowaniem laserowym podczas zabiegu angioplastyki. Doświadczenia własne Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław, Ogiela, L. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Nowicki, P. Katedra i Klinika Kardiologii Akademii […]

Intracoronary low power laser irradiation during angioplasty procedure. Own experience

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Naświetlanie tętnic wieńcowych niskoenergetycznym promieniowaniem laserowym podczas zabiegu angioplastyki. Doświadczenia własne Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław, Ogiela, L. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Nowicki, P. Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej […]

WIDEOSKOP PDD firmy medi.com do diagnostyki nowotworów i stanów przednowotworowych metodą fotodynamiczną

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : WIDEOSKOP PDD firmy medi.com do diagnostyki nowotworów i stanów przednowotworowych metodą fotodynamiczną Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław, Ogiela, L. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Nowicki, P. Katedra i Klinika Kardiologii […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : WIDEOSKOP PDD firmy medi.com do diagnostyki nowotworów i stanów przednowotworowych metodą fotodynamiczną Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław, Ogiela, L. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Nowicki, P. Katedra i Klinika Kardiologii Akademii […]

Rozważania nad efektywnością infrastruktury informacji przestrzennej

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Rozważania nad efektywnością infrastruktury informacji przestrzennej Autorzy : Góźdź, K. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, katarzynagozdz@o2.pl, Pachelski, W. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, wpachelski@wat.edu.pl, Krawczyk, A. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki […]

On the effectiveness of spatial data infrastructure

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Rozważania nad efektywnością infrastruktury informacji przestrzennej Authors : Góźdź, K. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, katarzynagozdz@o2.pl, Pachelski, W. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, wpachelski@wat.edu.pl, Krawczyk, A. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i […]

Wpływ chorób serca na jakość życia – opracowanie na podstawie przeglądu piśmiennictwa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ chorób serca na jakość życia – opracowanie na podstawie przeglądu piśmiennictwa Autorzy : Kaczmarska, K. Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5, kkaczmarska@imdik.pan.pl, Czernicki, Z. Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny […]

Influence of the heart diseases on quality of life – literature review

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ chorób serca na jakość życia – opracowanie na podstawie przeglądu piśmiennictwa Authors : Kaczmarska, K. Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5, kkaczmarska@imdik.pan.pl, Czernicki, Z. Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej […]

Microstructure measures and the minimum size of a representative volume element: 2D numerical study

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Microstructure measures and the minimum size of a representative volume element: 2D numerical study Autorzy : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Microstructure measures and the minimum size of a representative volume element: 2D numerical study Authors : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, […]

Rupture of an evaporating liquid bridge between two grains

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Rupture of an evaporating liquid bridge between two grains Autorzy : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, France, laude.boutin@entpe.fr, Soubestre, J. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Rupture of an evaporating liquid bridge between two grains Authors : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, France, laude.boutin@entpe.fr, Soubestre, J. Ecole […]

FEM x DEM modelling of cohesive granular materials: numerical homogenization and multi-scale simulations

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : FEM x DEM modelling of cohesive granular materials: numerical homogenization and multi-scale simulations Autorzy : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, […]

Journal : Acta Geophysica Article : FEM x DEM modelling of cohesive granular materials: numerical homogenization and multi-scale simulations Authors : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, France, […]

Separation of time scales in the HCA model for sand

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Separation of time scales in the HCA model for sand Autorzy : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, France, laude.boutin@entpe.fr, Soubestre, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Separation of time scales in the HCA model for sand Authors : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, France, laude.boutin@entpe.fr, Soubestre, J. […]

Homogenization of saturated double porous media with Eshelby-like velocity field

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Homogenization of saturated double porous media with Eshelby-like velocity field Autorzy : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, France, laude.boutin@entpe.fr, Soubestre, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Homogenization of saturated double porous media with Eshelby-like velocity field Authors : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, France, laude.boutin@entpe.fr, Soubestre, J. […]

Thermal consolidation process of multiphase medium consisting of elastic skeleton, water, and water vapour

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Thermal consolidation process of multiphase medium consisting of elastic skeleton, water, and water vapour Autorzy : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Thermal consolidation process of multiphase medium consisting of elastic skeleton, water, and water vapour Authors : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, […]

Influence of heterogeneous air entry pressure on large scale unsaturated flow in porous media

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Influence of heterogeneous air entry pressure on large scale unsaturated flow in porous media Autorzy : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Influence of heterogeneous air entry pressure on large scale unsaturated flow in porous media Authors : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, […]

Jakość życia kobiet w zależności od stadium cellulitu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Jakość życia kobiet w zależności od stadium cellulitu Autorzy : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Gratkowski, […]

Main properties of sands hydrophobized by alkoxysilane emulsions

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Main properties of sands hydrophobized by alkoxysilane emulsions Autorzy : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, France, laude.boutin@entpe.fr, Soubestre, J. Ecole […]

Women’s quality of life depending on the cellulite stage

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Jakość życia kobiet w zależności od stadium cellulitu Authors : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Gratkowski, S. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Main properties of sands hydrophobized by alkoxysilane emulsions Authors : Auriault, J.-L. Universite Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble, CNRS, Grenoble, France , jeanlouis.auri ault@3sr-grenoble.fr, Boutin, C. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Université de Lyon, UMR 5513 CNRS, Vaulx-en-Velin, France, laude.boutin@entpe.fr, Soubestre, J. Ecole Nationale […]

The graphic presentation of a structure of a nanofiller for polymeric composites

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : The graphic presentation of a structure of a nanofiller for polymeric composites Autorzy : Jakubiec, W. University of Bielsko-Biała, Laboratory of Metrology, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: +48 33 8279 321, fax: +48 33 8279 300, wjakubiec@ath.eu, Płowucha, W. University of Bielsko-Biała, Laboratory […]

PL Graficzna charakteryzacja struktury nanonapełniacza stosowanego w kompozytach polimerowych

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : The graphic presentation of a structure of a nanofiller for polymeric composites Authors : Jakubiec, W. University of Bielsko-Biała, Laboratory of Metrology, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: +48 33 8279 321, fax: +48 33 8279 300, wjakubiec@ath.eu, Płowucha, W. University of Bielsko-Biała, Laboratory of […]

Needle-fibre calcite and nanofibres as components of Holocene fissure-filling carbonates in southern Poland

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Needle-fibre calcite and nanofibres as components of Holocene fissure-filling carbonates in southern Poland Autorzy : Salata, D. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30- 063 Kraków, Poland, dorota.salata@uj.edu.pl., Stworzewicz, E. Polish Academy of Sciences, Sławkowska 17, PL 31-016 Kraków, Poland, stworzewicz@isez.pan.krakow.pl, Prisyazhnyuk, V. A. […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Needle-fibre calcite and nanofibres as components of Holocene fissure-filling carbonates in southern Poland Authors : Salata, D. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30- 063 Kraków, Poland, dorota.salata@uj.edu.pl., Stworzewicz, E. Polish Academy of Sciences, Sławkowska 17, PL 31-016 Kraków, Poland, stworzewicz@isez.pan.krakow.pl, Prisyazhnyuk, V. A. Institute […]

Environmental considerations of development of the Lower Vistula River

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Environmental considerations of development of the Lower Vistula River Autorzy : Majewski, W. The Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute, Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl, Duchnowski, T. M. Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, dzimi102@wp.pl, Kosiński, J. The hydroplant in Włocławek , jędrzej.kosinski@energa-hydro.pl, Zdulski, W. ENERGA Invest […]

Journal : Acta Energetica Article : Environmental considerations of development of the Lower Vistula River Authors : Majewski, W. The Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute, Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl, Duchnowski, T. M. Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, dzimi102@wp.pl, Kosiński, J. The hydroplant in Włocławek , jędrzej.kosinski@energa-hydro.pl, Zdulski, W. ENERGA Invest SA […]

Wpływ ćwiczeń w środowisku wodnym na zmianę ruchomości klatki piersiowej i kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dzieci ze skoliozą I stopnia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ ćwiczeń w środowisku wodnym na zmianę ruchomości klatki piersiowej i kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dzieci ze skoliozą I stopnia Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 […]

The influence of exercises in the water on the mobility of the chest and shape in the spine in sagittal plane of children with scoliosis I°

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ ćwiczeń w środowisku wodnym na zmianę ruchomości klatki piersiowej i kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dzieci ze skoliozą I stopnia Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 […]

Description and evaluation of the landslide hazard : a case study in a landslide in Radziszow

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Description and evaluation of the landslide hazard : a case study in a landslide in Radziszow Autorzy : Adamczyk, J. AGH UST University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Department of Geomechanics, Civil Engineering and Geotechnics, Kraków, Anigacz, W. Opole University […]

PL Charakterystyka i ocena zagrożenia osuwiskowego na przykładzie osuwiska w Radziszowie

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Description and evaluation of the landslide hazard : a case study in a landslide in Radziszow Authors : Adamczyk, J. AGH UST University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Department of Geomechanics, Civil Engineering and Geotechnics, Kraków, Anigacz, W. Opole University of […]

Ascending speleogenesis of Sokola Hill: a step towards a speleogenetic model of the Polish Jura

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Ascending speleogenesis of Sokola Hill: a step towards a speleogenetic model of the Polish Jura Autorzy : Gradziński, M. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, michal.gradzinski@uj.edu.pl, Abstrakty : The paper deals with the origin of caves in Sokola Hill (Polish Jura). The […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Ascending speleogenesis of Sokola Hill: a step towards a speleogenetic model of the Polish Jura Authors : Gradziński, M. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, michal.gradzinski@uj.edu.pl, Abstract : The paper deals with the origin of caves in Sokola Hill (Polish Jura). The caves […]

Characterization of oligoglucan-containing products derived from Mesorhizobium loti HAMBI 1148 murein after lysozyme digestion and β-elimination

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Characterization of oligoglucan-containing products derived from Mesorhizobium loti HAMBI 1148 murein after lysozyme digestion and β-elimination Autorzy : Shetty, S. K. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India Private Limited ICICI Knowledge Park Turkapally, Shameerpet, Hyderabad 500078 India, Surendranath, K. V. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Characterization of oligoglucan-containing products derived from Mesorhizobium loti HAMBI 1148 murein after lysozyme digestion and β-elimination Authors : Shetty, S. K. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India Private Limited ICICI Knowledge Park Turkapally, Shameerpet, Hyderabad 500078 India, Surendranath, K. V. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India Private […]

Interdisciplinary studies at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) in the years 2006-2009: previous discoveries and research, purposes, results and perspectives

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Interdisciplinary studies at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) in the years 2006-2009: previous discoveries and research, purposes, results and perspectives Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Interdisciplinary studies at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) in the years 2006-2009: previous discoveries and research, purposes, results and perspectives Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, […]

Development of relief of the Velyky Lukavets River valley near Starunia palaeontological site (Carpathian region, Ukraine)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Development of relief of the Velyky Lukavets River valley near Starunia palaeontological site (Carpathian region, Ukraine) Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Development of relief of the Velyky Lukavets River valley near Starunia palaeontological site (Carpathian region, Ukraine) Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, Geophysics […]

Upper Pleistocene and Holocene deposits at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Upper Pleistocene and Holocene deposits at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, Geophysics and […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Upper Pleistocene and Holocene deposits at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental […]

Quaternary environmental changes at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) based on palaeobotanical studies

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Quaternary environmental changes at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) based on palaeobotanical studies Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Quaternary environmental changes at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) based on palaeobotanical studies Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, Geophysics […]

Radiocarbon dating of plant remnants in Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Radiocarbon dating of plant remnants in Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Radiocarbon dating of plant remnants in Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, […]

Plant macrofossils and malacocoenoses of Quaternary mineral-organic sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Plant macrofossils and malacocoenoses of Quaternary mineral-organic sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Plant macrofossils and malacocoenoses of Quaternary mineral-organic sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, […]

Chronostratigraphy and changes of environment of Late Pleistocene and Holocene at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Chronostratigraphy and changes of environment of Late Pleistocene and Holocene at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Chronostratigraphy and changes of environment of Late Pleistocene and Holocene at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty […]

Surface geochemical survey at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Surface geochemical survey at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Surface geochemical survey at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH […]

Bitumen and salt contents within the Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Bitumen and salt contents within the Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Bitumen and salt contents within the Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, T. Faculty of Geology, […]

Biological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Biological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Autorzy : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Biological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating Quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) Authors : Kotarba, M. J Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, kotarba@agh.edu.pl, Sokołowski, […]

[Delta^18]O and [delta^13]C isotope investigation of the Late Glacial and early Holocene biogenic carbonates from the Lake Lednica sediments, western Poland

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : [Delta^18]O and [delta^13]C isotope investigation of the Late Glacial and early Holocene biogenic carbonates from the Lake Lednica sediments, western Poland Autorzy : Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, PL-61-606 Poznań, Poland, jerzy@main.amu.edu.pl, Dunlop, J. Museum fur Naturkunde, Leibniz Institute for Research […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : [Delta^18]O and [delta^13]C isotope investigation of the Late Glacial and early Holocene biogenic carbonates from the Lake Lednica sediments, western Poland Authors : Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, PL-61-606 Poznań, Poland, jerzy@main.amu.edu.pl, Dunlop, J. Museum fur Naturkunde, Leibniz Institute for Research on […]

Reconstructions of the early and middle Holocene climate and environment based on [delta^13]C and [delta^18]O records in biogenic carbonates; Lake Niepruszewskie, western Poland

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Reconstructions of the early and middle Holocene climate and environment based on [delta^13]C and [delta^18]O records in biogenic carbonates; Lake Niepruszewskie, western Poland Autorzy : Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, PL-61-606 Poznań, Poland, jerzy@amu.edu.pl, Łuczyński, P. Institute of Geology, Warsaw University, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Reconstructions of the early and middle Holocene climate and environment based on [delta^13]C and [delta^18]O records in biogenic carbonates; Lake Niepruszewskie, western Poland Authors : Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, PL-61-606 Poznań, Poland, jerzy@amu.edu.pl, Łuczyński, P. Institute of Geology, Warsaw University, Al. […]

Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SWPoland) derived from geochemical modelling and isotopic studies

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SWPoland) derived from geochemical modelling and isotopic studies Autorzy : Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, PL-61-606 Poznań, Poland, jerzy@amu.edu.pl, Łuczyński, P. Institute of Geology, Warsaw University, Al. […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SWPoland) derived from geochemical modelling and isotopic studies Authors : Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, PL-61-606 Poznań, Poland, jerzy@amu.edu.pl, Łuczyński, P. Institute of Geology, Warsaw University, Al. Żwirki […]

Czynność mięśni tułowia u dziewcząt z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa I

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Czynność mięśni tułowia u dziewcząt z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa I Autorzy : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Szopa, J. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. […]

Trunk muscles function in girls with idiopathic scoliosis I

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Czynność mięśni tułowia u dziewcząt z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa I Authors : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Szopa, J. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska […]

New data on the stratigraphy of the folded Miocene Zone at the front of the Ukrainian Outer Carpathians

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : New data on the stratigraphy of the folded Miocene Zone at the front of the Ukrainian Outer Carpathians Autorzy : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita di Milano, Via Mangiagalli 34, 20133 Milano, Italy, maurizio.gaetani@unimi.it, Narkiewicz, K. Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : New data on the stratigraphy of the folded Miocene Zone at the front of the Ukrainian Outer Carpathians Authors : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita di Milano, Via Mangiagalli 34, 20133 Milano, Italy, maurizio.gaetani@unimi.it, Narkiewicz, K. Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland, Katarzyna.Narkiewicz@pgi.gov.pl, […]