Search results for: Sieroń, A

Postępy obrazwania termicznego w medycynie – praca poświęcona osobie profesora Antoniego Nowakoweskiego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Postępy obrazwania termicznego w medycynie – praca poświęcona osobie profesora Antoniego Nowakoweskiego Autorzy : Bacia, M. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, marcin.bacia@pwr.wroc.pl, Drobczyński, S. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Masajada, J. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, […]

Advances of infrared thermal imaging in medicine – devoted to profesor Antoni Nowakowski

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Postępy obrazwania termicznego w medycynie – praca poświęcona osobie profesora Antoniego Nowakoweskiego Authors : Bacia, M. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, marcin.bacia@pwr.wroc.pl, Drobczyński, S. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Masajada, J. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 […]

Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) jako nowy biomarker w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego?

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) jako nowy biomarker w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego? Autorzy : Bacia, M. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, marcin.bacia@pwr.wroc.pl, Drobczyński, S. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Masajada, J. Instytut […]

Granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) as a new biomarker for personalized treatment of colorectal cancer?

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) jako nowy biomarker w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego? Authors : Bacia, M. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, marcin.bacia@pwr.wroc.pl, Drobczyński, S. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Masajada, J. Instytut Fizyki, […]

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) jako marker progresji choroby nowowotworowej – przegląd doniesień

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) jako marker progresji choroby nowowotworowej – przegląd doniesień Autorzy : Gacek, A. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118, adamg@itam.zabrze.pl, Bąk, P. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118, Blacha-Stachowicz, […]

Vascular endothelial growth factor (VEGF) as a marker for cancer progression – a review

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) jako marker progresji choroby nowowotworowej – przegląd doniesień Authors : Gacek, A. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118, adamg@itam.zabrze.pl, Bąk, P. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118, Blacha-Stachowicz, B. […]

Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego […]

The comparison of surface body temperature distribution between men and women by means of thermovision

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Wpływ asymetrycznego obciążenia obręczy barkowej na rozkład temperatury ciała podczas chodu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ asymetrycznego obciążenia obręczy barkowej na rozkład temperatury ciała podczas chodu Autorzy : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, […]

Influence of the asymmetric loading of the body during the walk on the temperature distribution

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ asymetrycznego obciążenia obręczy barkowej na rozkład temperatury ciała podczas chodu Authors : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. […]

Spektroskopia fluorescencyjna w diagnostyce raka podstawnokomórkowego skóry oraz leukoplakii jamy ustnej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Spektroskopia fluorescencyjna w diagnostyce raka podstawnokomórkowego skóry oraz leukoplakii jamy ustnej Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 […]

Fluorescent spectroscopy in diagnosis of basal celi carcinoma of skin and leukoplakia of orał cavity

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Spektroskopia fluorescencyjna w diagnostyce raka podstawnokomórkowego skóry oraz leukoplakii jamy ustnej Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 […]

Ekspozycja pracowników obsługujących tomografy rezonansu magnetycznego na pola magnetostatyczne w aspekcie narażenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ekspozycja pracowników obsługujących tomografy rezonansu magnetycznego na pola magnetostatyczne w aspekcie narażenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, […]

Exposure to static magnetic fields of personnel working with magnetic resonance scanners in view of occupational hazard and safety

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ekspozycja pracowników obsługujących tomografy rezonansu magnetycznego na pola magnetostatyczne w aspekcie narażenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. […]

Optyczne metody obrazowania molekularnego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Optyczne metody obrazowania molekularnego Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, p.zalewski@cm.umk.pl, Buszko, K. Katedra Podstaw […]

Optical methods of molecular imaging

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Optyczne metody obrazowania molekularnego Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, p.zalewski@cm.umk.pl, Buszko, K. Katedra Podstaw Teoretycznych […]

Kompleksowa ocena stanu funkcjonalnego narządu żucia z użyciem różnych technik pomiarowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kompleksowa ocena stanu funkcjonalnego narządu żucia z użyciem różnych technik pomiarowych Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 […]

Complex analysis of the masticatory system function using various measurement techniques

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kompleksowa ocena stanu funkcjonalnego narządu żucia z użyciem różnych technik pomiarowych Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 […]

Wybrane problemy kształcenia w zakresie inżynierii biomedycznej dyskusja pokonferencyjna

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wybrane problemy kształcenia w zakresie inżynierii biomedycznej dyskusja pokonferencyjna Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wybrane problemy kształcenia w zakresie inżynierii biomedycznej dyskusja pokonferencyjna Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, p.zalewski@cm.umk.pl, […]

Several aspects of photostability of TPPS4 in media of different acidity

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Several aspects of photostability of TPPS4 in media of different acidity Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Several aspects of photostability of TPPS4 in media of different acidity Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and […]

The evaluation of the tumour response after photodynamic treatment using PCNA test and fluorescence measurements

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : The evaluation of the tumour response after photodynamic treatment using PCNA test and fluorescence measurements Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : The evaluation of the tumour response after photodynamic treatment using PCNA test and fluorescence measurements Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center […]

Electroporation of transplantable tumors for the enhanced accumulation of photosensitizers

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Electroporation of transplantable tumors for the enhanced accumulation of photosensitizers Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Electroporation of transplantable tumors for the enhanced accumulation of photosensitizers Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, […]

Protoporphyrin IX accumulation kinetics monitoring: preliminary results

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Protoporphyrin IX accumulation kinetics monitoring: preliminary results Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Protoporphyrin IX accumulation kinetics monitoring: preliminary results Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic […]

Photofrin II localisation and the level of sulfhydryl groups in tumour cells treated photodynamic therapy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Photofrin II localisation and the level of sulfhydryl groups in tumour cells treated photodynamic therapy Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Photofrin II localisation and the level of sulfhydryl groups in tumour cells treated photodynamic therapy Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center […]

Expression of caspase 3 in carcinoma cells during photodynamic therapy in vitro

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Expression of caspase 3 in carcinoma cells during photodynamic therapy in vitro Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Expression of caspase 3 in carcinoma cells during photodynamic therapy in vitro Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics […]

Photodynamic therapy for hair removal

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Photodynamic therapy for hair removal Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Photodynamic therapy for hair removal Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of Internal […]

Photodynamic destruction of pathologic fungi in vitro

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Photodynamic destruction of pathologic fungi in vitro Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Photodynamic destruction of pathologic fungi in vitro Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic […]

Photodynamic therapy for psoriasis treatment

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Photodynamic therapy for psoriasis treatment Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Photodynamic therapy for psoriasis treatment Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of Internal […]

The role of photodynamic therapy in the cervical dysplasia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : The role of photodynamic therapy in the cervical dysplasia Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : The role of photodynamic therapy in the cervical dysplasia Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair […]

The role of photodynamic therapy in the vulvar neoplasia and non-neoplasmatic conditions

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : The role of photodynamic therapy in the vulvar neoplasia and non-neoplasmatic conditions Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : The role of photodynamic therapy in the vulvar neoplasia and non-neoplasmatic conditions Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics […]

Photodynamic diagnosis and therapy studies on nasopharyngeal cells using novel photosensitizer Fotolon

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Photodynamic diagnosis and therapy studies on nasopharyngeal cells using novel photosensitizer Fotolon Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Photodynamic diagnosis and therapy studies on nasopharyngeal cells using novel photosensitizer Fotolon Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics […]

The influence of photodynamic effect on bacteriophages in vitro

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : The influence of photodynamic effect on bacteriophages in vitro Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : The influence of photodynamic effect on bacteriophages in vitro Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair […]

Photodynamic destruction of psoriatic plaques in vivo

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Photodynamic destruction of psoriatic plaques in vivo Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Photodynamic destruction of psoriatic plaques in vivo Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic […]

Preliminary study on photodynamic therapy in rheumatoid arthritis

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Preliminary study on photodynamic therapy in rheumatoid arthritis Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Preliminary study on photodynamic therapy in rheumatoid arthritis Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and […]

Photophrin PDT in palliative treatment of nonoperable oesophageal cancer in a patient at II Department of General and Oncological Surgery of Wroclaw Medical University

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Photophrin PDT in palliative treatment of nonoperable oesophageal cancer in a patient at II Department of General and Oncological Surgery of Wroclaw Medical University Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Photophrin PDT in palliative treatment of nonoperable oesophageal cancer in a patient at II Department of General and Oncological Surgery of Wroclaw Medical University Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. […]

Symulacje rozkładu światła metodą Monte-Carlo w jednorodnych strukturach warstwowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Symulacje rozkładu światła metodą Monte-Carlo w jednorodnych strukturach warstwowych Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine, Petrov, P. JSC “Belmedpreparaty”, Minsk, Belarus, […]

Monte-Carlo simulations of light propagation in homogenous, layered media

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Symulacje rozkładu światła metodą Monte-Carlo w jednorodnych strukturach warstwowych Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine, Petrov, P. JSC “Belmedpreparaty”, Minsk, Belarus, Rotomskis, […]

Photodynamic diagnosis and therapy (PDD and PDT). A summary of 6-year clinical experience – hype or hope?

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Photodynamic diagnosis and therapy (PDD and PDT). A summary of 6-year clinical experience – hype or hope? Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Photodynamic diagnosis and therapy (PDD and PDT). A summary of 6-year clinical experience – hype or hope? Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, […]

Porphyrins and photodynamic therapy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porphyrins and photodynamic therapy Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of Internal […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porphyrins and photodynamic therapy Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of Internal Diseases, […]

Porphyrins aggregate imaged by atomic force microscopy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porphyrins aggregate imaged by atomic force microscopy Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porphyrins aggregate imaged by atomic force microscopy Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic […]

Porphyrins and related compounds in the photodynamic treatment of parasitic protozoa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porphyrins and related compounds in the photodynamic treatment of parasitic protozoa Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porphyrins and related compounds in the photodynamic treatment of parasitic protozoa Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and […]

Bactericidal effects of the Fotolon on gram-negative strains isolated from wound infections

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Bactericidal effects of the Fotolon on gram-negative strains isolated from wound infections Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Bactericidal effects of the Fotolon on gram-negative strains isolated from wound infections Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics […]

Photodynamic therapy of bladder tumors with new photosensitizer – Photolon: pilot study

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Photodynamic therapy of bladder tumors with new photosensitizer – Photolon: pilot study Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Photodynamic therapy of bladder tumors with new photosensitizer – Photolon: pilot study Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics […]

PDT of prostate cancer

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : PDT of prostate cancer Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of Internal […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : PDT of prostate cancer Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of Internal Diseases, […]

5-ALA assisted PDT of recurrent tumors in the bladder and brain: state of the art and future aspects

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : 5-ALA assisted PDT of recurrent tumors in the bladder and brain: state of the art and future aspects Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : 5-ALA assisted PDT of recurrent tumors in the bladder and brain: state of the art and future aspects Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, […]

In vitro photodynamic diagnosis of coronary artery atherosclerosis

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : In vitro photodynamic diagnosis of coronary artery atherosclerosis Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : In vitro photodynamic diagnosis of coronary artery atherosclerosis Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and […]

Tissue optics in PDT

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Tissue optics in PDT Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of Internal […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Tissue optics in PDT Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of Internal Diseases, […]

Autofluorescence laryngoscopy in the diagnosis of laryngeal cancer: early results

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Autofluorescence laryngoscopy in the diagnosis of laryngeal cancer: early results Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Autofluorescence laryngoscopy in the diagnosis of laryngeal cancer: early results Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, […]

Experimental usage of Photolon for photodynamic therapy of choroidal neovascularization

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Experimental usage of Photolon for photodynamic therapy of choroidal neovascularization Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Experimental usage of Photolon for photodynamic therapy of choroidal neovascularization Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, […]

Aggregation of diaminoacid protoporphyrin derivatives – PP(AA)2Arg2 – Influence of pH – Acid Aggregation Factor

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Aggregation of diaminoacid protoporphyrin derivatives – PP(AA)2Arg2 – Influence of pH – Acid Aggregation Factor Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Aggregation of diaminoacid protoporphyrin derivatives – PP(AA)2Arg2 – Influence of pH – Acid Aggregation Factor Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center […]

Photosensitizers for PDT entrapped in sol-gel applicators

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Photosensitizers for PDT entrapped in sol-gel applicators Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Photosensitizers for PDT entrapped in sol-gel applicators Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic […]

Photodynamic induced vascular damage of the chick chorioallantoic membrane model using perylenequinones

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Photodynamic induced vascular damage of the chick chorioallantoic membrane model using perylenequinones Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Photodynamic induced vascular damage of the chick chorioallantoic membrane model using perylenequinones Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics […]

Optical visualization of the heart conduction system

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Optical visualization of the heart conduction system Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Optical visualization of the heart conduction system Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic […]

Fluorescence guided intraoperative detection of malignant gliomas

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Fluorescence guided intraoperative detection of malignant gliomas Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Fluorescence guided intraoperative detection of malignant gliomas Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic […]

Two-photon photosensitization of cells in vitro

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Two-photon photosensitization of cells in vitro Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Two-photon photosensitization of cells in vitro Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic of […]

Can photofrin accumulate in a rat embryo?

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Can photofrin accumulate in a rat embryo? Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Can photofrin accumulate in a rat embryo? Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and Clinic […]

Phototransformation studies of tetrasulphonated aluminium phthalocyanine in the presence of bovine serum albumin

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Phototransformation studies of tetrasulphonated aluminium phthalocyanine in the presence of bovine serum albumin Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Phototransformation studies of tetrasulphonated aluminium phthalocyanine in the presence of bovine serum albumin Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser […]

A study on hypericin photodynamic therapy induced cell death – novel complementary techniques used and initial results

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : A study on hypericin photodynamic therapy induced cell death – novel complementary techniques used and initial results Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : A study on hypericin photodynamic therapy induced cell death – novel complementary techniques used and initial results Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, […]

An approach to local photodynamic therapy of arthritis

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : An approach to local photodynamic therapy of arthritis Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : An approach to local photodynamic therapy of arthritis Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair and […]

Oxygen depletion during illumination of photosensitizers in aqueous solutions

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Oxygen depletion during illumination of photosensitizers in aqueous solutions Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Oxygen depletion during illumination of photosensitizers in aqueous solutions Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, Chair […]

Enhanced cytotoxicity of photosensitizers on cells in vitro by electroporation

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Enhanced cytotoxicity of photosensitizers on cells in vitro by electroporation Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Autorzy : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and […]

Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Enhanced cytotoxicity of photosensitizers on cells in vitro by electroporation Konferencja International Symposium on the New Trends in Photodynamic Therapy and Diagnosis. Abstracts (21-22.06.2004; Wrocław, Poland) Authors : Jori, G. Department of Biology, University of Padova, Adamek, M. Center for Laser Diagnostics and Therapy, […]

Zachowanie się wybranych parametrów stanu zapalnego u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zachowanie się wybranych parametrów stanu zapalnego u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład […]

The influence of whole body cryotherapy on some selected parameters of inflammation in patients with ankylosing spondylitis – preliminary report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zachowanie się wybranych parametrów stanu zapalnego u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, […]

The influence of whole body cryotherapy followed by relaxing gymnastics on bone turnover and muscular function in elderly women

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : The influence of whole body cryotherapy followed by relaxing gymnastics on bone turnover and muscular function in elderly women Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład […]

PL Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii połączonej z gimnastyką rozluźniającą na przebudowę kości i funkcje mięśniowe u starszych kobiet

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : The influence of whole body cryotherapy followed by relaxing gymnastics on bone turnover and muscular function in elderly women Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, […]

Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 9, 50-377 Wrocław, tel. (071) […]

Physiotherapy in rheumatoid arthritis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 9, 50-377 Wrocław, tel. (071) 320-36-43, […]

Analiza zmian parametrów morfometrycznych astrocytów ośrodkowego układu nerwowego naświetlanych promieniowaniem laserowym 890 nm

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Analiza zmian parametrów morfometrycznych astrocytów ośrodkowego układu nerwowego naświetlanych promieniowaniem laserowym 890 nm Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika […]

Analysis of morphometric parameters changes of central nervous system astrocytes irradiated with laser light 890 nm

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Analiza zmian parametrów morfometrycznych astrocytów ośrodkowego układu nerwowego naświetlanych promieniowaniem laserowym 890 nm Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, […]

Ocena skuteczności laseroterapii w chorobach zwyrodnieniowych narządu ruchu w zależności od płci pacjenta

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności laseroterapii w chorobach zwyrodnieniowych narządu ruchu w zależności od płci pacjenta Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika […]

Efficacy of lasertherapy in the pain reducing in locomotive system diseases in relation to the patient gender

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności laseroterapii w chorobach zwyrodnieniowych narządu ruchu w zależności od płci pacjenta Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, […]

Wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na miejscowy odczyn zapalny występujący po zabiegach angioplastyki wieńcowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na miejscowy odczyn zapalny występujący po zabiegach angioplastyki wieńcowej Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika […]

Influence of the low-power laser radiation on local inflammatory process after coronary angioplasty

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na miejscowy odczyn zapalny występujący po zabiegach angioplastyki wieńcowej Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, […]

Możliwości zastosowania terapii fotodynamicznej w leczeniu chorób naczyń krwionośnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Możliwości zastosowania terapii fotodynamicznej w leczeniu chorób naczyń krwionośnych Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 9, […]

A potential role for photodynamic therapy in cardiovascular medicine

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Możliwości zastosowania terapii fotodynamicznej w leczeniu chorób naczyń krwionośnych Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 9, 50-377 […]

Zastosowanie lasera biostymulującego w naczynioruchowym obrzęku małżowin nosowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie lasera biostymulującego w naczynioruchowym obrzęku małżowin nosowych Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 9, 50-377 […]

Application of biostimulating laser in obturative vasomotoric oedema of nasal conchae

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie lasera biostymulującego w naczynioruchowym obrzęku małżowin nosowych Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 9, 50-377 Wrocław, […]

Antinociceptive effect in rats is induced by the cooling of their whole body

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Antinociceptive effect in rats is induced by the cooling of their whole body Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika […]

PL Efekt przeciwbólowy wywołany schładzaniem całego ciała u szczurów

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Antinociceptive effect in rats is induced by the cooling of their whole body Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, […]

Efekt oddziaływania krioterapii ogólnej na poziom i aktywność bakteriobójczą białek dopełniacza

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Efekt oddziaływania krioterapii ogólnej na poziom i aktywność bakteriobójczą białek dopełniacza Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, pl. […]

Effect of whole-body cryotherapy on the level and bactericidal activity of complement

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Efekt oddziaływania krioterapii ogólnej na poziom i aktywność bakteriobójczą białek dopełniacza Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki […]

Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Abstrakty : Przeanalizowano […]

Analysis of therapeutic efficacy magnetostimulation provided by Viofor JPS system in selected diseases

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Abstract : Przeanalizowano anonimowe […]

Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. […]

Influence of magnetic field of different characteristics on blood pressure in patients with back pain syndromes and hypertensive disease

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) […]

Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, […]

Trigeminal neuralgia: Treatment with using magnetic fields low indiction – A case report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. […]

Skuteczność krioterapii ogólnoustrojowej na podstawie subiektywnej oceny zawodników sportów walki

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Skuteczność krioterapii ogólnoustrojowej na podstawie subiektywnej oceny zawodników sportów walki Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji […]

Efficacy of whole body cryotherapy on own subjective assessment of fight sports contestants

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Skuteczność krioterapii ogólnoustrojowej na podstawie subiektywnej oceny zawodników sportów walki Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej […]

Obrazowanie przepływu krwi w mikrokrążeniu za pomocą laserowego skanera dopplerowskiego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Obrazowanie przepływu krwi w mikrokrążeniu za pomocą laserowego skanera dopplerowskiego Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji […]

Imaging of blood flow in microcirculation with laser Doppler imager

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Obrazowanie przepływu krwi w mikrokrążeniu za pomocą laserowego skanera dopplerowskiego Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej […]

Mikoro-bioreaktor jako element układów μTAS

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Mikoro-bioreaktor jako element układów μTAS Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. […]

Micro bioreactor as a part of μTAS

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Mikoro-bioreaktor jako element układów μTAS Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. […]

Wpływ gliadyny na organizm ludzki oraz próba oznaczania jej stężenia w badanych próbkach

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ gliadyny na organizm ludzki oraz próba oznaczania jej stężenia w badanych próbkach Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, […]

Influence of gliadin on human organism and quantitative determination of gliadin concentration in analised samples

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ gliadyny na organizm ludzki oraz próba oznaczania jej stężenia w badanych próbkach Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. […]

Monitorowanie leczenia izotopem J131 z zastosowaniem analizy scyntygraficznego obrazu tarczycy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Monitorowanie leczenia izotopem J131 z zastosowaniem analizy scyntygraficznego obrazu tarczycy Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji […]

The monitoring of treatment of thyroid gland with isotope J 131 and use of scintigraphic image analysis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Monitorowanie leczenia izotopem J131 z zastosowaniem analizy scyntygraficznego obrazu tarczycy Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej […]

Procedura monitorowania ewolucji zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w stawach krzyżowo-biodrowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Procedura monitorowania ewolucji zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w stawach krzyżowo-biodrowych Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji […]

Procedure for monitoring evolution of inflammatory and degeneration changes in sacroiliac-lumbar joints

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Procedura monitorowania ewolucji zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w stawach krzyżowo-biodrowych Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej […]

Problemy jakości w produkcji krajowych urządzeń elektromedycznych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Problemy jakości w produkcji krajowych urządzeń elektromedycznych Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej […]

Quality problems in production of electromedical devices

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Problemy jakości w produkcji krajowych urządzeń elektromedycznych Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. […]

Terapia fotodynamiczna i jej znaczenie immunomodulujące w leczeniu chorób skóry i leukoplakii jamy ustnej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Terapia fotodynamiczna i jej znaczenie immunomodulujące w leczeniu chorób skóry i leukoplakii jamy ustnej Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, […]

Photodynamic therapy (PDT) and its immunomodulating activity in malignant skin tumours and oral leucoplakia

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Terapia fotodynamiczna i jej znaczenie immunomodulujące w leczeniu chorób skóry i leukoplakii jamy ustnej Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, […]

Miejscowe zastosowanie kwasu aminolewulinowego w leczeniu nowotworów złośliwych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Miejscowe zastosowanie kwasu aminolewulinowego w leczeniu nowotworów złośliwych Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii […]

The local application of aminolevulinic acid in the treatment of skin malignancies

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Miejscowe zastosowanie kwasu aminolewulinowego w leczeniu nowotworów złośliwych Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej […]

System fotodynamicznej detekcji nowotworów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : System fotodynamicznej detekcji nowotworów Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. […]

System for cancer photodynamic detection

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : System fotodynamicznej detekcji nowotworów Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. […]

Fotoangioplastyka naczyń wieńcowych jako nowy aspekt zastosowania terapii fotodynamicznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Fotoangioplastyka naczyń wieńcowych jako nowy aspekt zastosowania terapii fotodynamicznej Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej […]

Photoangioplasty of coronary arteries – a new clinical role for photodynamic therapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Fotoangioplastyka naczyń wieńcowych jako nowy aspekt zastosowania terapii fotodynamicznej Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii […]

Właściwości biologiczne nowych fotouczulaczy szeregu chlorinu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Właściwości biologiczne nowych fotouczulaczy szeregu chlorinu Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. […]

Biological features of chlorine derivatives as photosensitizers

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Właściwości biologiczne nowych fotouczulaczy szeregu chlorinu Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. […]

Wymogi bezpiecznego stosowania pól magnetycznych w medycynie

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wymogi bezpiecznego stosowania pól magnetycznych w medycynie Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wymogi bezpiecznego stosowania pól magnetycznych w medycynie Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej, Politechnika […]

Wpływ kompleksowego usprawniania z uwzględnieniem krioterapii ogólnoustrojowej na stan napięcia mięśniowego u chorych na stwardnienie rozsiane

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ kompleksowego usprawniania z uwzględnieniem krioterapii ogólnoustrojowej na stan napięcia mięśniowego u chorych na stwardnienie rozsiane Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, […]

Influence of complex treatment including cryotherapy on the state of muscular tension in patients with sclerosis multiplex

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ kompleksowego usprawniania z uwzględnieniem krioterapii ogólnoustrojowej na stan napięcia mięśniowego u chorych na stwardnienie rozsiane Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 […]

Termowizyjna ocena gry naczyniowej u dzieci zdrowych po zastosowaniu kriostymulacji jednej tylko ręki

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Termowizyjna ocena gry naczyniowej u dzieci zdrowych po zastosowaniu kriostymulacji jednej tylko ręki Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, […]

Thermovision in evaluation of circulation in healthy children after one hand only cryotherapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Termowizyjna ocena gry naczyniowej u dzieci zdrowych po zastosowaniu kriostymulacji jednej tylko ręki Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. […]

Fizjoterapia chorych ze stwardnieniem rozsianym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Fizjoterapia chorych ze stwardnieniem rozsianym Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej, Politechnika Gdańska, […]

Physiotherapy in multiple sclerosis patients

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Fizjoterapia chorych ze stwardnieniem rozsianym Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej, Politechnika Gdańska, ul. […]

Wybrane aspekty zastosowań laserów w chirurgii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wybrane aspekty zastosowań laserów w chirurgii Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej, Politechnika […]

Chosen aspects of laser applications in surgery

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wybrane aspekty zastosowań laserów w chirurgii Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej, Politechnika Gdańska, […]

Biostymulacja in vitro komórek śródbłonka za pomocą niskoenergetycznego promieniowania laserowego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Biostymulacja in vitro komórek śródbłonka za pomocą niskoenergetycznego promieniowania laserowego Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki […]

Biostimulation of human endothelium cells by low – energy laser radiation in vitro

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Biostymulacja in vitro komórek śródbłonka za pomocą niskoenergetycznego promieniowania laserowego Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki Medycznej […]

Magnetoterapia – magnetostymulacja. Podstawy cz. I

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Magnetoterapia – magnetostymulacja. Podstawy cz. I Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Abstrakty : W pracy przedstawiono fizyczne podstawy stosowania zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Zdefiniowano pojęcia magnetoterapii i magnetostymulacji. The […]

Magnetotherapy – magnetostimulation. Backgrounds. Part I

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Magnetoterapia – magnetostymulacja. Podstawy cz. I Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Abstract : W pracy przedstawiono fizyczne podstawy stosowania zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Zdefiniowano pojęcia magnetoterapii i magnetostymulacji. The physical […]

Magnetoterapia – zastosowanie lecznicze pola magnetycznego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Magnetoterapia – zastosowanie lecznicze pola magnetycznego Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Abstrakty […]

Magnetotherapy – therapeutic use of magnetic field

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Magnetoterapia – zastosowanie lecznicze pola magnetycznego Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Abstract : […]

Właściwości optyczne tkanek możliwości diagnostyczne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Właściwości optyczne tkanek możliwości diagnostyczne Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Nowak, M. […]

Tissue optical properties

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Właściwości optyczne tkanek możliwości diagnostyczne Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Nowak, M. Grupa […]

Nowotwory układu moczowego – nowe fotodynamiczne możliwości diagnostyczne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nowotwory układu moczowego – nowe fotodynamiczne możliwości diagnostyczne Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, […]

The urinary tract tumors – the new possibilities of the photodynamic diagnosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nowotwory układu moczowego – nowe fotodynamiczne możliwości diagnostyczne Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, […]

Radiografia cyfrowa: dlaczego i w jaki sposób?

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Radiografia cyfrowa: dlaczego i w jaki sposób? Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, […]

Digital radiography: why and in what way

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Radiografia cyfrowa: dlaczego i w jaki sposób? Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Nowak, […]

Lasery w chirurgii kosmetycznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Lasery w chirurgii kosmetycznej Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Nowak, M. Grupa […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Lasery w chirurgii kosmetycznej Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Nowak, M. Grupa Bio-Optyki, […]

Chirurgia laserowa w dermatologii i kosmetyce

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Chirurgia laserowa w dermatologii i kosmetyce Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Nowak, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Chirurgia laserowa w dermatologii i kosmetyce Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Nowak, M. […]

Zastosowanie lasera He-Ne w terapii schorzeń skóry

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie lasera He-Ne w terapii schorzeń skóry Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie lasera He-Ne w terapii schorzeń skóry Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Nowak, […]

Magnetoterapia i magnetostymulacja. Podstawy cz. II

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Magnetoterapia i magnetostymulacja. Podstawy cz. II Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15,41-902 Bytom, Abstrakty : W pracy omówiono biologiczne podstawy zastosowań zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych mające znaczenie w […]

Magnetotherapy – magnetostimulation. Backgrouds. Part II

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Magnetoterapia i magnetostymulacja. Podstawy cz. II Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15,41-902 Bytom, Abstract : W pracy omówiono biologiczne podstawy zastosowań zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych mające znaczenie w aspekcie […]

Subiektywna ocena efektów leczniczych słabych pól magnetycznych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Subiektywna ocena efektów leczniczych słabych pól magnetycznych Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Abstrakty : Celem pracy była ocena skuteczności terapeutycznej zmiennych pól magnetycznych o […]

Subjective evaluation of the therapeutic effects of magnetic therapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Subiektywna ocena efektów leczniczych słabych pól magnetycznych Authors : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Abstract : Celem pracy była ocena skuteczności terapeutycznej zmiennych pól magnetycznych o bardzo […]

Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na czynność wewnątrzwydzielniczą i enzymatyczną trzustki u szczurów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na czynność wewnątrzwydzielniczą i enzymatyczną trzustki u szczurów Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Laitl-Kobierska, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób […]

Influence of extremely-low-frequency magnetic fields on endocrinologic and enzymatic function of pancreas in rats

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na czynność wewnątrzwydzielniczą i enzymatyczną trzustki u szczurów Authors : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Laitl-Kobierska, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych […]

Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego nowa metoda leczenia zaawansowanej choroby wieńcowej – krótki przegląd

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego nowa metoda leczenia zaawansowanej choroby wieńcowej – krótki przegląd Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Laitl-Kobierska, A. Katedra i Oddział Kliniczny […]

Transmyocardial laser revascularisation as a new method for treatment of coronary heart disease – short review

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego nowa metoda leczenia zaawansowanej choroby wieńcowej – krótki przegląd Authors : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Laitl-Kobierska, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób […]

Przegląd zastosowań laserów ekscymerowych w chirurgii oka

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Przegląd zastosowań laserów ekscymerowych w chirurgii oka Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Laitl-Kobierska, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej […]

Overview of the excimer lasers applications in eye surgery

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Przegląd zastosowań laserów ekscymerowych w chirurgii oka Authors : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Laitl-Kobierska, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii […]

Potencjalne zastosowanie uczulaczy karbocyjaninowych w fotodynamicznej terapii nowotworów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Potencjalne zastosowanie uczulaczy karbocyjaninowych w fotodynamicznej terapii nowotworów Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Laitl-Kobierska, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej […]

Potential applications of carbocyanine photosynthetisers in the photodynamic therapy of cancer

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Potencjalne zastosowanie uczulaczy karbocyjaninowych w fotodynamicznej terapii nowotworów Authors : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Laitl-Kobierska, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej […]

Komora kriogeniczna – zalety zastosowania w rehabilitacji – doświadczenia własne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Komora kriogeniczna – zalety zastosowania w rehabilitacji – doświadczenia własne Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Laitl-Kobierska, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i […]

Cryogenic chamber – advantages applications in physiotherapy – own experience

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Komora kriogeniczna – zalety zastosowania w rehabilitacji – doświadczenia własne Authors : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Laitl-Kobierska, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny […]

Termowizyjna ocena zmian temperatury w tkance podczas termoterapii laserowej in vitro

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Termowizyjna ocena zmian temperatury w tkance podczas termoterapii laserowej in vitro Autorzy : Hołowacz, I. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, iwona.holowacz@pwr.wroc.pl, Jałówko, M. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Abstrakty : Thermovision examination of the tissue temperature changes […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Termowizyjna ocena zmian temperatury w tkance podczas termoterapii laserowej in vitro Authors : Hołowacz, I. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, iwona.holowacz@pwr.wroc.pl, Jałówko, M. Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Abstract : Thermovision examination of the tissue temperature changes during […]

Badanie fluorescencji światłouczulacza fotofonu w komórkach He-La

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badanie fluorescencji światłouczulacza fotofonu w komórkach He-La Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. […]

Fluorescence of Photolon photosensitizer entrapped in He-La cells

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badanie fluorescencji światłouczulacza fotofonu w komórkach He-La Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego […]

Wpływ magnetostymulacji na patomorfologię mięśni szkieletowych, stawu biodrowego i kości udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie lokalnym stanem zapalnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ magnetostymulacji na patomorfologię mięśni szkieletowych, stawu biodrowego i kości udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie lokalnym stanem zapalnym Autorzy : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, […]

The influence of magnetostimulation on pathomorphology of skeletal muscles, hip joint and thigh bone in rats with experimentally-induced local inflammatory condition

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ magnetostymulacji na patomorfologię mięśni szkieletowych, stawu biodrowego i kości udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie lokalnym stanem zapalnym Authors : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. […]

Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT)

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT) Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Abstrakty : Celem pracy jest porównanie skuteczności różnych form i metod laseroterapii na […]

The influence of the therapeutic dose on the efficacy of the low and High Intensity Laser Therapy (HILT)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT) Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Abstract : Celem pracy jest porównanie skuteczności różnych form i metod laseroterapii na podstawie […]

Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na parametry zmienności rytmu zatokowego i uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez powikłań narządowych – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na parametry zmienności rytmu zatokowego i uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez powikłań narządowych – doniesienie wstępne Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 […]

Impact of low frequency variable magnetic fields ELF on parameters of the heart rate variability and high amplification ECG in patients with hypertension without systemic complications – preliminary report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na parametry zmienności rytmu zatokowego i uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez powikłań narządowych – doniesienie wstępne Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, […]

Zmiany parametrów kurczliwości mięśnia sercowego u osób zdrowych po jednym zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zmiany parametrów kurczliwości mięśnia sercowego u osób zdrowych po jednym zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 […]

Changes of the heart muscle contractility in healthy persons after single whole-body cryostimulation procedure

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zmiany parametrów kurczliwości mięśnia sercowego u osób zdrowych po jednym zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 52 […]

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Autorzy : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Abstrakty : W krioterapii ogólnoustrojowej stosuje się skrajnie niskie temperatury, oczekując, iż bodziec ten poprzez […]

Influence of the whole-body cryotheraphy on the efficacy of anti-pain treatment in patients suffering from low back pain

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Authors : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Abstract : W krioterapii ogólnoustrojowej stosuje się skrajnie niskie temperatury, oczekując, iż bodziec ten poprzez ośrodkowy […]

Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu Autorzy : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Leczniczy z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl, Wasiak, K. Oddział Leczenia i […]

Assessment of effectiveness of physiotherapeutic treatment of patients suffering from ischemic stroke

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu Authors : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Leczniczy z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl, Wasiak, K. Oddział Leczenia i Rehabilitacji […]

Obrazowanie termograficzne w tlenoterapii hiperbarycznej (HBO)

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Obrazowanie termograficzne w tlenoterapii hiperbarycznej (HBO) Autorzy : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii […]

Thermal imaging in hyperbaric oxygen therapy (HBO)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Obrazowanie termograficzne w tlenoterapii hiperbarycznej (HBO) Authors : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie […]

Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na stres oksydacyjny w tkance mięśniowej szczura

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na stres oksydacyjny w tkance mięśniowej szczura Autorzy : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra […]

Influence of the low frequency magnetic field on the parameters of oxidative stress in rat's muscles

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na stres oksydacyjny w tkance mięśniowej szczura Authors : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności […]

Ocena porównawcza wpływu terapii laserem o promieniowaniu ciągłym i impulsowym na przewodnictwo w nerwie środkowym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena porównawcza wpływu terapii laserem o promieniowaniu ciągłym i impulsowym na przewodnictwo w nerwie środkowym Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego […]

Comparative analysis of the influence of the therapy with continuous and pulse wave laser on the neural conduction in the median nerve

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena porównawcza wpływu terapii laserem o promieniowaniu ciągłym i impulsowym na przewodnictwo w nerwie środkowym Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w […]

Nanomateriały we wspomaganiu terapii fotodynamicznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nanomateriały we wspomaganiu terapii fotodynamicznej Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, […]

Nanomaterials for PDT applications

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nanomateriały we wspomaganiu terapii fotodynamicznej Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, teł. […]

Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, […]

The influence of low magnetic field on morphotic parameters of blood on patients after magnetotherapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. […]

Historia krioterapii ogólnoustrojowej w Polsce

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Historia krioterapii ogólnoustrojowej w Polsce Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Abstrakty : W 2009 roku przypada 20. rocznica powstania pierwszej w Polsce komory niskotemperaturowej. […]

The history of systemic cryotherapy in Poland

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Historia krioterapii ogólnoustrojowej w Polsce Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Abstract : W 2009 roku przypada 20. rocznica powstania pierwszej w Polsce komory niskotemperaturowej. Rocznica […]

Dynamika zmian temperatury ciał u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Dynamika zmian temperatury ciał u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego […]

Dynamics of body temperature changes in women due to the whole-body cryotherapy.

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Dynamika zmian temperatury ciał u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Krioterapia w odnowie biologicznej sportowców – przegląd badań

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Krioterapia w odnowie biologicznej sportowców – przegląd badań Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. […]

Cryotherapy in athletes’ biological regeneration – review

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Krioterapia w odnowie biologicznej sportowców – przegląd badań Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego […]

Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Diversity of body surface temperature due to various stimuli in thermovision research

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

The evaluation of the efficacy of low level laser therapy and phonophoresis in calcanean spur symptoms treatment

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Pola elektromagnetyczne w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych – aplikatory do terapii zmiennym polem magnetycznym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Pola elektromagnetyczne w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych – aplikatory do terapii zmiennym polem magnetycznym Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, […]

Electromagnetic fields in the vicinity of physicotherapeutic devices – applicators for time-varying magnetic field therapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Pola elektromagnetyczne w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych – aplikatory do terapii zmiennym polem magnetycznym Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. […]

Usefulness of spectroscopy for biomedical engineering

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Usefulness of spectroscopy for biomedical engineering Autorzy : Płomiński, J. Military Medical Institute, Department of Orthopaedics, Central Teaching Hospital, Warsaw, Chladek, G. Department of Mechanics of Materials, Silesian University of Technology, Katowice, chladek@interia.pl, Żmudzki, J. Department of Process Modelling and Medical Engineering, Silesian Polytechnic University, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Usefulness of spectroscopy for biomedical engineering Authors : Płomiński, J. Military Medical Institute, Department of Orthopaedics, Central Teaching Hospital, Warsaw, Chladek, G. Department of Mechanics of Materials, Silesian University of Technology, Katowice, chladek@interia.pl, Żmudzki, J. Department of Process Modelling and Medical Engineering, Silesian Polytechnic University, Katowice, […]

Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, […]

The influence of low magnetic field on electrolytes

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. […]

Wykorzystanie hiperbarycznej terapii tlenowej (HBO) w kompleksowym leczeniu oparzeń elektrecznych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wykorzystanie hiperbarycznej terapii tlenowej (HBO) w kompleksowym leczeniu oparzeń elektrecznych Autorzy : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Abstrakty : W pracy przedstawiono wyniki kompleksowego leczenia chorych z oparzeniami elektrycznymi, obejmującego terapię […]

Application of hyperbaric oxygen therapy (HBO) in the complex treatment of electric burns

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wykorzystanie hiperbarycznej terapii tlenowej (HBO) w kompleksowym leczeniu oparzeń elektrecznych Authors : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Abstract : W pracy przedstawiono wyniki kompleksowego leczenia chorych z oparzeniami elektrycznymi, obejmującego terapię zachowawczą, […]

Krótkoczasowa analiza termowizyjna skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Krótkoczasowa analiza termowizyjna skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, […]

Short-term thermovision analysis of whole body cryotherapy effects in healthy subjects

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Krótkoczasowa analiza termowizyjna skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, p.zalewski@cm.umk.pl, […]

Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii […]

Nieorganiczne, organiczne i bioorganiczne diody emitujące światło

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nieorganiczne, organiczne i bioorganiczne diody emitujące światło Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny […]

Inorganic, organie and bio-organic LEDs (Light Emitting Diodes)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nieorganiczne, organiczne i bioorganiczne diody emitujące światło Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w […]

Porównanie antybakteryjnej aktywności fotodynamicznej in vitro protoporfiryny i fotolonu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie antybakteryjnej aktywności fotodynamicznej in vitro protoporfiryny i fotolonu Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski […]

Comparison of antibacterial photodynamic activity in vitro of protoporphyrine and fotolon

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie antybakteryjnej aktywności fotodynamicznej in vitro protoporfiryny i fotolonu Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet […]