Search results for: Tokarczyk, T

Classification of low flow and hydrological drought for a river basin

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Classification of low flow and hydrological drought for a river basin Autorzy : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, sem@igf.edu.pl, Majewski, E. Institute of […]

Journal : Acta Geophysica Article : Classification of low flow and hydrological drought for a river basin Authors : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, sem@igf.edu.pl, Majewski, E. Institute of Geophysics, […]

Geoelectrical and hydrochemical investigations for characterizing the salt water intrusion in the Khanasser valley, northern Syria

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Geoelectrical and hydrochemical investigations for characterizing the salt water intrusion in the Khanasser valley, northern Syria Autorzy : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Geoelectrical and hydrochemical investigations for characterizing the salt water intrusion in the Khanasser valley, northern Syria Authors : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, sem@igf.edu.pl, […]

Analysis of particulate matter concentrations in Mazovia region, central Poland, based on 2007-2010 data

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Analysis of particulate matter concentrations in Mazovia region, central Poland, based on 2007-2010 data Autorzy : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, sem@igf.edu.pl, Majewski, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Analysis of particulate matter concentrations in Mazovia region, central Poland, based on 2007-2010 data Authors : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, sem@igf.edu.pl, Majewski, E. […]

Climatological drivers of changes in flood hazard in Germany

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Climatological drivers of changes in flood hazard in Germany Autorzy : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, sem@igf.edu.pl, Majewski, E. Institute of Geophysics, Polish […]

Journal : Acta Geophysica Article : Climatological drivers of changes in flood hazard in Germany Authors : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, sem@igf.edu.pl, Majewski, E. Institute of Geophysics, Polish Academy […]

DInSAR technique for three-dimensional coastal spit simulation from Radarsat-1 fine mode data

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : DInSAR technique for three-dimensional coastal spit simulation from Radarsat-1 fine mode data Autorzy : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, sem@igf.edu.pl, Majewski, E. Institute […]

Journal : Acta Geophysica Article : DInSAR technique for three-dimensional coastal spit simulation from Radarsat-1 fine mode data Authors : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, sem@igf.edu.pl, Majewski, E. Institute of […]

Numerical calculation of cosmic ray ionization rate profiles in the middle atmosphere and lower ionosphere with relation to characteristic energy intervals

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Numerical calculation of cosmic ray ionization rate profiles in the middle atmosphere and lower ionosphere with relation to characteristic energy intervals Autorzy : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish […]

Journal : Acta Geophysica Article : Numerical calculation of cosmic ray ionization rate profiles in the middle atmosphere and lower ionosphere with relation to characteristic energy intervals Authors : Vitkulin, A. V. Institute of Volcanology and Seismology, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia, vik@kscnet.ru, Semenov, V. Y. Institute of Geophysics, Polish Academy […]

Zastosowanie fotogrametrii komputerowej do oceny wybranych parametrów postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie fotogrametrii komputerowej do oceny wybranych parametrów postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym Autorzy : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, […]

The application of the photogrammetry for the evaluation of the chosen parameters of the body position at children in a younger school age

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie fotogrametrii komputerowej do oceny wybranych parametrów postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym Authors : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, Cz. […]

Możliwości integracji danych fotogrametrycznych w wybranych analizach przestrzennych

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Możliwości integracji danych fotogrametrycznych w wybranych analizach przestrzennych Autorzy : Gaździcki, J. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Barszczyńska, M. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie, malgorzata.barszczynska@imgw.pl, Borzuchowski, J. MGGP SA, Kubacka, D. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut […]

Possibilities to integrate photogrammetric data for selected spatial analyses

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Możliwości integracji danych fotogrametrycznych w wybranych analizach przestrzennych Authors : Gaździcki, J. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Barszczyńska, M. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie, malgorzata.barszczynska@imgw.pl, Borzuchowski, J. MGGP SA, Kubacka, D. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, […]

Modelowanie 3D na podstawie fotografii amatorskich

Czasopismo : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Tytuł artykułu : Modelowanie 3D na podstawie fotografii amatorskich Autorzy : Harasimowicz, S. Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, rmharasi@cyf-kr.edu.pl, Karsznia, I. Katedra Kartografii, Uniwersytet Warszawski, i.chybicka@uw.edu.pl, Sawiłow, E. Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, e.sawilow@wp.pl, Nowak, E. Katedra Geodezji i Astronomii […]

Modelling 3D views based on amateur photography

Journal : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Article : Modelowanie 3D na podstawie fotografii amatorskich Authors : Harasimowicz, S. Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, rmharasi@cyf-kr.edu.pl, Karsznia, I. Katedra Kartografii, Uniwersytet Warszawski, i.chybicka@uw.edu.pl, Sawiłow, E. Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, e.sawilow@wp.pl, Nowak, E. Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, […]

Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych Autorzy : Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Bujakowski, K. Urząd Miasta Krakowa, Ziobrowski, Z. Instytut Rozwoju Miast, Brzuchowska, J. Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Anusz, S. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Brzuchowska, J. Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, […]

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych Authors : Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Bujakowski, K. Urząd Miasta Krakowa, Ziobrowski, Z. Instytut Rozwoju Miast, Brzuchowska, J. Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Anusz, S. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Brzuchowska, J. Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Biuro […]

Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego Autorzy : Tomaszewski, A. Zakład Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, atomprof@poczta.onet.pl, Linsenbarth, A. Instytut Geodezji i Kartografii, adam.linsenbarth@igik.edu.pl, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Zachariasz, A. Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, azachar@pk.edu.pl, Linsenbarth, A. Instytut Geodezji i Kartografii, adam.linsenbarth@igik.edu.pl, Mularz, […]

3D vizualization in the promotion of cultural heritage

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego Authors : Tomaszewski, A. Zakład Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, atomprof@poczta.onet.pl, Linsenbarth, A. Instytut Geodezji i Kartografii, adam.linsenbarth@igik.edu.pl, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Zachariasz, A. Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, azachar@pk.edu.pl, Linsenbarth, A. Instytut Geodezji i Kartografii, adam.linsenbarth@igik.edu.pl, Mularz, S. […]