Search results for: cryosurgery

The advanced skin cancer treated with cryosurgery. Early treatment outcome – case description

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zaawansowany rak skóry leczony za pomocą kriochirurgii. Wczesny wynik leczenia – opis przypadku Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław, Ogiela, L. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Nowicki, P. Katedra i Klinika Kardiologii […]

Cryosurgery of skin cancer – possibilities and limitations of the method

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kriochirurgia nowotworów skóry – możliwości i ograniczenia metody Authors : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute of […]

Thermal problems in biomechanics – a review. P. 3 Cryosurgery, cryopreservation and cryotherapy

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Thermal problems in biomechanics – a review. P. 3 Cryosurgery, cryopreservation and cryotherapy Autorzy : Stańczyk, M. Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research [Polska Akademia Nauk], Świętokrzyska 21, 00-049 Warsaw, mstan@ippt.gov.pl., Abstrakty : The aim of this paper is to review available […]

Kriochirurgia w ginekologii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kriochirurgia w ginekologii Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kriochirurgia w ginekologii Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl, Cieślar, […]

Zaawansowany rak skóry leczony za pomocą kriochirurgii. Wczesny wynik leczenia – opis przypadku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zaawansowany rak skóry leczony za pomocą kriochirurgii. Wczesny wynik leczenia – opis przypadku Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław, Ogiela, L. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Nowicki, P. Katedra i Klinika […]

Kriochirurgia – metoda znana, sprawdzona i odkrywana wciąż na nowo

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kriochirurgia – metoda znana, sprawdzona i odkrywana wciąż na nowo Autorzy : Hatliński, G. Klinika Otolaryngologii O. S. Akademii Medycznej, Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Bańkowski, A. M i F Zaar, ul. Hetmańska 18a, 04-305 Warszawa, tel.: (22) 740 27 40, info@mfzaar.pl, Rzepka, R. […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kriochirurgia – metoda znana, sprawdzona i odkrywana wciąż na nowo Authors : Hatliński, G. Klinika Otolaryngologii O. S. Akademii Medycznej, Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Bańkowski, A. M i F Zaar, ul. Hetmańska 18a, 04-305 Warszawa, tel.: (22) 740 27 40, info@mfzaar.pl, Rzepka, R. Technomex […]

Kriochirurgia nowotworów skóry – możliwości i ograniczenia metody

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kriochirurgia nowotworów skóry – możliwości i ograniczenia metody Autorzy : Stępień, A. Zakład Medycyny Nuklearnej 5. Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Jakubowska, T. Politechnika Łódzka, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Bauer, J. Bio-Optics Group, Institute […]

Kriochirurgia w leczeniu żylaków kończyn dolnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kriochirurgia w leczeniu żylaków kończyn dolnych Autorzy : Mraz, M. Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Fizjoterapii we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, malgorzata.mraz@awf.wroc.pl, Dedecjus, M. Klinika Chirurgii Gruczołów Dokrewnych, Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Sterlinga 3, 91-425 Łód, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kriochirurgia w leczeniu żylaków kończyn dolnych Authors : Mraz, M. Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Fizjoterapii we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, malgorzata.mraz@awf.wroc.pl, Dedecjus, M. Klinika Chirurgii Gruczołów Dokrewnych, Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Sterlinga 3, 91-425 Łód, Raczkowski, […]

Metodyka i zasady techniki kriostymulacji miejscowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Metodyka i zasady techniki kriostymulacji miejscowej Autorzy : Mraz, M. Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Fizjoterapii we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, malgorzata.mraz@awf.wroc.pl, Dedecjus, M. Klinika Chirurgii Gruczołów Dokrewnych, Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Sterlinga 3, 91-425 Łód, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Metodyka i zasady techniki kriostymulacji miejscowej Authors : Mraz, M. Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Fizjoterapii we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, malgorzata.mraz@awf.wroc.pl, Dedecjus, M. Klinika Chirurgii Gruczołów Dokrewnych, Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Sterlinga 3, 91-425 Łód, Raczkowski, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Thermal problems in biomechanics – a review. P. 3 Cryosurgery, cryopreservation and cryotherapy Authors : Stańczyk, M. Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research [Polska Akademia Nauk], Świętokrzyska 21, 00-049 Warsaw, mstan@ippt.gov.pl., Abstract : The aim of this paper is to review available results […]