Search results for: historia chemii

Historia gmachu chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Historia gmachu chemii Uniwersytetu Warszawskiego Autorzy : Komsta, Ł. Katedra i Zakład Chemii Leków, Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego, Lublin, lukasz.komsta@am.lublin.pl, Demkowska, I. Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, ilonkademkowska@wp.pl, Komorowicz, I. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, […]

Zakład Fizyki Technicznej oraz Zakład Analitycznej i Strukturalnej Spektrometrii Stosowanej Instytutu Chemii Przemysłowej

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Zakład Fizyki Technicznej oraz Zakład Analitycznej i Strukturalnej Spektrometrii Stosowanej Instytutu Chemii Przemysłowej Autorzy : Namieśnik, J. Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Railean-Plugaru, V. Moldova State University, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Chisinau, Republic of Moldova, Pomastowski, P. Katedra Chemii Środowiska i […]

Profesor Jan Czochralski – historia najwybitniejszego polskiego inżyniera

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Profesor Jan Czochralski – historia najwybitniejszego polskiego inżyniera Autorzy : Stanisz, E. Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Poznańska, Bielski, M. Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Polska, Wrosz, P. Katedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, patrycja.wrosz@wp.pl, Bargańska, Ż. Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, […]

Historia i współczesność materiałów odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Historia i współczesność materiałów odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej Autorzy : Dybczyński, R.S. Laboratorium Jądrowych Metod Analitycznych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Abstrakty : Słowa kluczowe : chemia analityczna, analiza chemiczna, analiza śladowa, pomiar analityczny, certyfikowane materiały odniesienia, analytical chemistry, chemical analysis, trace analysis, […]

Historia atomowej analizy spektralnej. Część IV. Dzieje pieca grafitowego

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Historia atomowej analizy spektralnej. Część IV. Dzieje pieca grafitowego Autorzy : Tszyrsznic, W. Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, Fabiś, M. Wydział Chemii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Janko, P. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Zespół Badań Chemicznych, chemlab@lot.pl, Gumiński, W. Instytut Archeologii i […]

Historia atomowej analizy spektralnej. Część I. Od obserwacji tęczy do odkrycia widma Słońca

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Historia atomowej analizy spektralnej. Część I. Od obserwacji tęczy do odkrycia widma Słońca Autorzy : Burdyl, M. Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, burdyl@imo.gliwice.pl, Bulska, E. Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Świetlik, R. Katedra Ochrony Środowiska, Politechnika Radomska, r.swietlik@pr.radom.pl, Kolado, W. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa, Kęsy, M. […]

Historia atomowej analizy spektralnej – cz. II. Początki

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Historia atomowej analizy spektralnej – cz. II. Początki Autorzy : Lange, J. Laboratorium Monitoringu Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, Świetlik, R. Katedra Ochrony Środowiska, Politechnika Radomska, Kahr, E. Anton Paar GmbH, Graz, Austria, Kontozova, V. Uniwersytet w Antwerpii, Wydział Chemii, Belgia, Godlewska-Żyłkiewicz, B. Zakład Chemii […]

Historia atomowej analizy spektralnej. Cz. III. Rozwój analizy ilościowej

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Historia atomowej analizy spektralnej. Cz. III. Rozwój analizy ilościowej Autorzy : Nowak, I. Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dubiella-Jackowska, A. Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Świetlik, R. Katedra Ochrony Środowiska, Politechnika Radomska, r.swietlik@pr.radom.pl, Dzięcioł, M. Zakład Syntezy Organicznej i Technologii […]

Historia pewnego grantu

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Historia pewnego grantu Autorzy : Bulska, E. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Kujawska, A. Główny Urząd Miar, Fotowicz, P. Główny Urząd Miar, Michalska, A. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wagner, B. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Barałkiewicz, D. Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama […]

Historia ratownictwa chemicznego w Polsce

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Historia ratownictwa chemicznego w Polsce Autorzy : Pohl, P. Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich, Zakład Chemii Analitycznej, Szpunar, J. CNRS UMR 5034, Pau, Francja, Abstrakty : Słowa kluczowe : ratownictwo chemiczne, historia ratownictwa chemicznego, chemical rescue, chemical rescue story, Wydawnictwo : […]

Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I Autorzy : Abstrakty : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota. Słowa […]

Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II Autorzy : Abstrakty : Słowa kluczowe : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry, Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT Rocznik : 2000 Numer : nr 3 Strony : – Bibliografia […]

Ex platina lux : historia platyny, cz. III

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Ex platina lux : historia platyny, cz. III Autorzy : Abstrakty : Słowa kluczowe : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry, Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT Rocznik : 2000 Numer : nr 4 Strony : 30 – 34 Bibliografia : DOI […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Zakład Fizyki Technicznej oraz Zakład Analitycznej i Strukturalnej Spektrometrii Stosowanej Instytutu Chemii Przemysłowej Authors : Namieśnik, J. Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Railean-Plugaru, V. Moldova State University, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Chisinau, Republic of Moldova, Pomastowski, P. Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, […]

Narodziny palladu – czyli znów opowieść o platynie

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Narodziny palladu – czyli znów opowieść o platynie Autorzy : Abstrakty : Słowa kluczowe : pallad, platyna, pierwiastki chemiczne, historia chemii, palladium, platinum, chemical elements, history of chemistry, Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT Rocznik : 2003 Numer : nr 1 Strony : 42 – 44 Bibliografia […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Narodziny palladu – czyli znów opowieść o platynie Authors : Abstract : Keywords : pallad, platyna, pierwiastki chemiczne, historia chemii, palladium, platinum, chemical elements, history of chemistry, Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT Publication date : 2003 Number : nr 1 Page : 42 – 44 Bibliography […]

Nieco inne spojrzenie na istotę sprawy – chromatograf cieczowy HPLC

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Nieco inne spojrzenie na istotę sprawy – chromatograf cieczowy HPLC Autorzy : Abstrakty : Słowa kluczowe : wysokosprawna chromatografia cieczowa, HPLC, Cwiet Michaił, historia chemii, high performance liquid chromatography, HPLC, Mikhail Tsvet, history of chemistry, Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT Rocznik : 2003 Numer : nr […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Nieco inne spojrzenie na istotę sprawy – chromatograf cieczowy HPLC Authors : Abstract : Keywords : wysokosprawna chromatografia cieczowa, HPLC, Cwiet Michaił, historia chemii, high performance liquid chromatography, HPLC, Mikhail Tsvet, history of chemistry, Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT Publication date : 2003 Number : nr […]

Rtęć, czyli niebezpieczne “żwawe srebro”, cz. I

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Rtęć, czyli niebezpieczne “żwawe srebro”, cz. I Autorzy : Abstrakty : Rtęć zaliczana jest do najbardziej toksycznych metali ciężkich, zdolnych do migracji w środowisku. Rtęć kulmuluje się w glebie, roślinach organizmach ludzkich i zwierzęcych. Słowa kluczowe : rtęć, historia chemii, mercury, history of chemistry, Wydawnictwo […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Rtęć, czyli niebezpieczne “żwawe srebro”, cz. I Authors : Abstract : Rtęć zaliczana jest do najbardziej toksycznych metali ciężkich, zdolnych do migracji w środowisku. Rtęć kulmuluje się w glebie, roślinach organizmach ludzkich i zwierzęcych. Keywords : rtęć, historia chemii, mercury, history of chemistry, Publishing house : […]

Rtęć, czyli niebezpieczne “żwawe srebro”, cz. II

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Rtęć, czyli niebezpieczne “żwawe srebro”, cz. II Autorzy : Bulska, E. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Kujawska, A. Główny Urząd Miar, Fotowicz, P. Główny Urząd Miar, Michalska, A. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wagner, B. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Barałkiewicz, D. Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Rtęć, czyli niebezpieczne “żwawe srebro”, cz. II Authors : Bulska, E. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Kujawska, A. Główny Urząd Miar, Fotowicz, P. Główny Urząd Miar, Michalska, A. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wagner, B. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Barałkiewicz, D. Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Historia pewnego grantu Authors : Bulska, E. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Kujawska, A. Główny Urząd Miar, Fotowicz, P. Główny Urząd Miar, Michalska, A. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wagner, B. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Barałkiewicz, D. Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza […]

Polimer sprzed 3000 lat

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Polimer sprzed 3000 lat Autorzy : Hulanicki, A. Wydzial Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Barałkiewicz, D. Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mleczek, M. Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szopa, Z. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii i […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Polimer sprzed 3000 lat Authors : Hulanicki, A. Wydzial Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Barałkiewicz, D. Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mleczek, M. Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szopa, Z. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii i Techniki […]

Muzeum w szafie

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Muzeum w szafie Autorzy : Abstrakty : Słowa kluczowe : historia chemii, aparatura chemiczna, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, history of chemistry, chemical equipment, Faculty of Chemistry, University of Warsaw, Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT Rocznik : 2001 Numer : nr 1 Strony : 38 – 39 […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Muzeum w szafie Authors : Abstract : Keywords : historia chemii, aparatura chemiczna, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, history of chemistry, chemical equipment, Faculty of Chemistry, University of Warsaw, Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT Publication date : 2001 Number : nr 1 Page : 38 – 39 […]

Dwie strony srebrnej monety

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Dwie strony srebrnej monety Autorzy : Abstrakty : Słowa kluczowe : srebro, metal szlachetny, historia chemii, silver, precious metal, history of chemistry, Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT Rocznik : 2001 Numer : nr 1 Strony : 40 – 43 Bibliografia : DOI : Cytuj : Dwie […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Dwie strony srebrnej monety Authors : Abstract : Keywords : srebro, metal szlachetny, historia chemii, silver, precious metal, history of chemistry, Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT Publication date : 2001 Number : nr 1 Page : 40 – 43 Bibliography : DOI : Qute : Dwie […]

Z selenem przez czas i przestrzeń

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Z selenem przez czas i przestrzeń Autorzy : Pohl, P. Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich, Zakład Chemii Analitycznej, Szpunar, J. CNRS UMR 5034, Pau, Francja, Abstrakty : Selen – pierwiastek o liczbie atomowej 34, obecnie znajdujący liczne zastosowania i służący pomocą […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Z selenem przez czas i przestrzeń Authors : Pohl, P. Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich, Zakład Chemii Analitycznej, Szpunar, J. CNRS UMR 5034, Pau, Francja, Abstract : Selen – pierwiastek o liczbie atomowej 34, obecnie znajdujący liczne zastosowania i służący pomocą ludziom […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I Authors : Abstract : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota. Keywords : […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I Authors : Abstract : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota. Keywords : […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II Authors : Abstract : Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry, Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT Publication date : 2000 Number : nr 3 Page : – Bibliography […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Ex platina lux : historia platyny, cz. III Authors : Abstract : Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry, Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT Publication date : 2000 Number : nr 4 Page : 30 – 34 Bibliography : DOI […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I Authors : Abstract : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota. Keywords : […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II Authors : Abstract : Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry, Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT Publication date : 2000 Number : nr 3 Page : 24 – […]

95 lat GUM i polskiej administracji miar : zarys dziejów instytucji i polskiej metrologii

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : 95 lat GUM i polskiej administracji miar : zarys dziejów instytucji i polskiej metrologii Autorzy : Sadowski, R. Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Gadzała-Kopciuch, R. Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Buszewski, B. Katedra […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : 95 lat GUM i polskiej administracji miar : zarys dziejów instytucji i polskiej metrologii Authors : Sadowski, R. Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Gadzała-Kopciuch, R. Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Buszewski, B. Katedra Chemii […]

Badania wpływu mikroklimatu podziemnego uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badania wpływu mikroklimatu podziemnego uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową – doniesienie wstępne Autorzy : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet […]

Evaluation of the influence of the underground salt chambers microclimate of king SPA in Wieliczka salt mine on the body weight, fatty tissue content and lipid balance – preliminary study

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badania wpływu mikroklimatu podziemnego uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową – doniesienie wstępne Authors : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Profesor Jan Czochralski – historia najwybitniejszego polskiego inżyniera Authors : Stanisz, E. Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Poznańska, Bielski, M. Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Polska, Wrosz, P. Katedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, patrycja.wrosz@wp.pl, Bargańska, Ż. Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Karasiński, […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Historia i współczesność materiałów odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej Authors : Dybczyński, R.S. Laboratorium Jądrowych Metod Analitycznych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Abstract : Keywords : chemia analityczna, analiza chemiczna, analiza śladowa, pomiar analityczny, certyfikowane materiały odniesienia, analytical chemistry, chemical analysis, trace analysis, analytical measurement, […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Historia gmachu chemii Uniwersytetu Warszawskiego Authors : Komsta, Ł. Katedra i Zakład Chemii Leków, Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego, Lublin, lukasz.komsta@am.lublin.pl, Demkowska, I. Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, ilonkademkowska@wp.pl, Komorowicz, I. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Świetlik, […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Historia atomowej analizy spektralnej. Część IV. Dzieje pieca grafitowego Authors : Tszyrsznic, W. Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, Fabiś, M. Wydział Chemii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Janko, P. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Zespół Badań Chemicznych, chemlab@lot.pl, Gumiński, W. Instytut Archeologii i Etnologii […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Historia atomowej analizy spektralnej. Część I. Od obserwacji tęczy do odkrycia widma Słońca Authors : Burdyl, M. Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, burdyl@imo.gliwice.pl, Bulska, E. Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Świetlik, R. Katedra Ochrony Środowiska, Politechnika Radomska, r.swietlik@pr.radom.pl, Kolado, W. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa, Kęsy, M. Zakład […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Historia atomowej analizy spektralnej – cz. II. Początki Authors : Lange, J. Laboratorium Monitoringu Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, Świetlik, R. Katedra Ochrony Środowiska, Politechnika Radomska, Kahr, E. Anton Paar GmbH, Graz, Austria, Kontozova, V. Uniwersytet w Antwerpii, Wydział Chemii, Belgia, Godlewska-Żyłkiewicz, B. Zakład Chemii Analitycznej, […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Historia atomowej analizy spektralnej. Cz. III. Rozwój analizy ilościowej Authors : Nowak, I. Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dubiella-Jackowska, A. Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Świetlik, R. Katedra Ochrony Środowiska, Politechnika Radomska, r.swietlik@pr.radom.pl, Dzięcioł, M. Zakład Syntezy Organicznej i Technologii Leków, […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Historia ratownictwa chemicznego w Polsce Authors : Pohl, P. Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich, Zakład Chemii Analitycznej, Szpunar, J. CNRS UMR 5034, Pau, Francja, Abstract : Keywords : ratownictwo chemiczne, historia ratownictwa chemicznego, chemical rescue, chemical rescue story, Publishing house : Wydawnictwo […]