Search results for: kodeks etyczny

Etyka geomatyczna

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Etyka geomatyczna Autorzy : Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Abstrakty : Rosnące zainteresowanie problematyką moralną działalności w zakresie geomatyki znajduje swoje odzwierciedlenie w tworzeniu kodeksów etycznych przez organizacje zawodowe takie, jak Asocjacja Miejskich i Regionalnych Systemów Informacyjnych (URISA) oraz Międzynarodowa Federacja Geodetów (FIG). Rozważania ogólniejsze, ale również […]

Ethic of geomatics

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Etyka geomatyczna Authors : Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Abstract : Rosnące zainteresowanie problematyką moralną działalności w zakresie geomatyki znajduje swoje odzwierciedlenie w tworzeniu kodeksów etycznych przez organizacje zawodowe takie, jak Asocjacja Miejskich i Regionalnych Systemów Informacyjnych (URISA) oraz Międzynarodowa Federacja Geodetów (FIG). Rozważania ogólniejsze, ale również istotne […]

The ethical concerns about GIS

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : The ethical concerns about GIS Autorzy : Lechthaler, M. Department of Geoinformation and Cartography, Vienna University of Technology, Austria, Madej, P. Institute of Meteorology and Water Management, Office of Local Government Collaboration, Poland, Maritz, J. Council for Scientific and Industrial Research, Built Environment, South Africa, Michalski, A. Faculty […]

PL Etyczne niepokoje związane z systemami GIS

Journal : Roczniki Geomatyki Article : The ethical concerns about GIS Authors : Lechthaler, M. Department of Geoinformation and Cartography, Vienna University of Technology, Austria, Madej, P. Institute of Meteorology and Water Management, Office of Local Government Collaboration, Poland, Maritz, J. Council for Scientific and Industrial Research, Built Environment, South Africa, Michalski, A. Faculty of […]