Search results for: optimization

Development of Local IDF-formula Using Controlled Random Search Method for Global Optimization

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Development of Local IDF-formula Using Controlled Random Search Method for Global Optimization Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, […]

Optimization of structural and technological parameters of a fermentor for feed heating

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Optimization of structural and technological parameters of a fermentor for feed heating Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. […]

Application for quantifying the lithology of a rock formation using geophysical well logs and constrained optimization methods

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Application for quantifying the lithology of a rock formation using geophysical well logs and constrained optimization methods Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri […]

Optimization of Nuclear Power Share in the Structure of Electricity Production in Poland in Time Perspective by 2060

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Optimization of Nuclear Power Share in the Structure of Electricity Production in Poland in Time Perspective by 2060 Autorzy : Mielczarski, W. Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl, Bajor, M. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Jankowski, R. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl, Widelski, G. ENERGA-OPERATOR […]

Two-stage optimization of oscillatory burnishing parameters

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Two-stage optimization of oscillatory burnishing parameters Autorzy : Gutowski, V. S. CSIRO Future Manufacturing Flagship, Industrial Interphases Team, 37 Graham Road, Melbourne-Highett, Vic 3190, Australia, Voytek.Gutowski@csiro.au, Li, S. CSIRO Future Manufacturing Flagship, Industrial Interphases Team, 37 Graham Road, Melbourne-Highett, Vic 3190, Australia, Sheng.Li@csiro.au, Ogiński, […]

Modelling and optimization of temperature in orthopaedic drilling : An in vitro study

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Modelling and optimization of temperature in orthopaedic drilling : An in vitro study Autorzy : Choi, J.-S. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of Biomedical Engineering, College of Biomedical & Health Science, Konkuk University, Chungju, South Korea, Kang, D.-W. Department of Biomedical Engineering, Research Institute […]

The Optimization of Cable Layout Design in Wind Farm Internal Networks

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : The Optimization of Cable Layout Design in Wind Farm Internal Networks Autorzy : Mielczarski, W. Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl, Bajor, M. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Jankowski, R. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl, Widelski, G. ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl, Buriak, J. Gdańsk University of […]

Optimization of determination of reduced and oxidized glutathione in rat striatum by HPLC method with fluorescence detection and pre-column derivatization

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Optimization of determination of reduced and oxidized glutathione in rat striatum by HPLC method with fluorescence detection and pre-column derivatization Autorzy : Mansoor, S. Georgia Institute of Technology School of Chemical and Biomolecular Engineering Atlanta GA 30332-0100 USA, Tas, C. Georgia Institute of Technology School of Chemical and […]

Pareto Optimal Multi-Objective Optimization of Antiwear Tialn/Tin/Cr Coatings

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Pareto Optimal Multi-Objective Optimization of Antiwear Tialn/Tin/Cr Coatings Autorzy : Szparaga, Ł. Koszalin University of Technology, Institute of Technology and Education, Department of Materials and Processes Design,75-453 Koszalin, Poland, lukasz.szparaga@tu.koszalin.pl, Ratajski, J. Koszalin University of Technology, Institute of Technology and Education, Department of Materials and Processes […]

Optimization Criteria for Reactive Power Compensation in Distribution Networks

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Optimization Criteria for Reactive Power Compensation in Distribution Networks Autorzy : Adamowicz, M. Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl, Baczyński, D. Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl, Helt, P. Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl, Maniecki, M. Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl, Wasilewski, J. Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl, Bargiel, J. […]

Optimization of the shape of the claw of milking machine cluster using software for flow simulation

Journal : Agricultural Engineering Article : Optymalizacja kształtu kolektora aparatu udojowego z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji przepływów Authors : Gaworski, M. Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, marek_gaworski@sggw.pl, Góral, D. Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, […]

Liquid unloading optimization from gas wells which exploit depleted reservoirs

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Liquid unloading optimization from gas wells which exploit depleted reservoirs Autorzy : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway, Bujok, P. VSB – […]

Optimization of the heat treatment process of a steel porous charge using an integrated modelling

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Optimization of the heat treatment process of a steel porous charge using an integrated modelling Autorzy : Aramideh, J Department of Computer Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran, Aramideh. javad@gmail.com, Jelodar, H Department of Computer Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, […]

Application of Nelder-Mead nonlinear optimization method for minimizing map projection distortion – demostrated on an azimuthal projection

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Zastosowanie metody optymalizacji nieliniowej Neldera-Meada do konstrukcji odwzorowań kartograficznych o możliwie najlepszym rozkładzie zniekształceń odwzorowawczych – na przykładzie odwzorowania azymutalnego Authors : Basista, I. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki, basista@agh.edu.pl, Fiedukowicz, A. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii, a.fiedukowicz@gik.pw.edu.pl, […]

Knowledge-based modeling and multi-objective optimization of production in underground coal mines

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Knowledge-based modeling and multi-objective optimization of production in underground coal mines Autorzy : Brzychczy, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, brzych3@agh.edu.pl, Lipiński, P. University of Wroclaw, Institute of Computer Science, Wroclaw, lipinski@ii.uni.wroc.pl, Abstrakty : In this paper a modern approach to the […]

Optimization and validation of a method based on derivatization with methylating agent followed by HPLC-DAD for determining dithiocarbamates residues

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Optimization and validation of a method based on derivatization with methylating agent followed by HPLC-DAD for determining dithiocarbamates residues Autorzy : Patil, A. N. Pravara Rural College of Pharmacy Department of Pharmacognosy Pravaranagar, Loni 413736 Maharashtra India, Nirmal, S. A. Pravara Rural College of Pharmacy Department of Pharmacognosy […]

An optimization model for managing compressors in salt cavern gas storage

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : An optimization model for managing compressors in salt cavern gas storage Autorzy : Jamrozik, A. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Department of Drilling and Geoengineering, Krakow, Gonet, A. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and […]

Voltage and Reactive Power Load Flow Optimization in the Power System Using Fuzzy Logic

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Voltage and Reactive Power Load Flow Optimization in the Power System Using Fuzzy Logic Autorzy : Falkowski, D. ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl, Zarzycki, M. PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl, Golub, I. I. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru, Voitov, O. N. Melentiev Energy Systems Institute of Russian […]

Interior Point Method Evaluation for Reactive Power Flow Optimization in the Power System

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Interior Point Method Evaluation for Reactive Power Flow Optimization in the Power System Autorzy : Falkowski, D. ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl, Zarzycki, M. PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl, Golub, I. I. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru, Voitov, O. N. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy […]

Optimal Power Flow by Interior Point and Non Interior Point Modern Optimization Algorithms

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Optimal Power Flow by Interior Point and Non Interior Point Modern Optimization Algorithms Autorzy : Falkowski, D. ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl, Zarzycki, M. PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl, Golub, I. I. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru, Voitov, O. N. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy […]

Multicriteria optimization of manufacturing processes of the rotors to open end spinning machine

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Multicriteria optimization of manufacturing processes of the rotors to open end spinning machine Autorzy : Gregor, M. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 8279253, Matuszek, J. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, […]

Multicriteria optimization of cutting parameters of hard turning operation of the hardened 18CrMo4 steel in view of chosen parameters of surface roughness

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Multicriteria optimization of cutting parameters of hard turning operation of the hardened 18CrMo4 steel in view of chosen parameters of surface roughness Autorzy : Gregor, M. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 8279253, Matuszek, […]

Evolutionary algorithms used for solving selected optimization tasks

Journal : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Article : Algorytmy ewolucyjne w zastosowaniu do rozwiązywania wybranych zadań optymalizacji Authors : Felcenloben, D. Wrocław University of Environmental and Life Sciences Institute of Geodesy and Geoinformatics District Office in Kłodzko, felcen@powiat.klodzko.pl, Gil, J. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Budownictwa, Zielona Góra, Abstract : W […]

Optimization of mineral processing plant through ROM ore size

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Optimization of mineral processing plant through ROM ore size Autorzy : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kisielowska, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kolacz, J. Comex AS, Norway, Kowol, D. KOMAG Institute of Mining Technology, Krawczykowska, A. AGH […]

Ryszard Zieliński’s contribution to statistical optimization and fixed-precision estimation

Czasopismo : Mathematica Applicanda Tytuł artykułu : Ryszard Zieliński’s contribution to statistical optimization and fixed-precision estimation Autorzy : Mazalov, V. Institute of Applied Mathematical Research, Karelian Research Center Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, Russia, vmazalov@krc.karelia.ru, Gurtov, A. Aalto University Department of Computer Science and Engineering, Finland, gurtov@hiit.fi, Duda, R. Uniwersytet Wrocławski Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki […]

Optimization of TCF-5 and TJF composite free form surface milling

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Optimization of TCF-5 and TJF composite free form surface milling Autorzy : Grzesik, W. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Phone: (+48, 77) 4006290, Fax: (+48, 77) 4006342, w.grzesik@po.opole.pl, Berczyński, S. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, […]

Optimization of assembly plan for large offshore structures

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Optimization of assembly plan for large offshore structures Autorzy : Gnapowski, S. Graduate School of Science and Technology, Frontier Technology for Electrical Energy, Kumamoto University, 2-39-1 Kurokami, Kumamoto, 860-8555, Japan., Lenik, K. Fundamentals of Technology Faculty, Lublin University of Technology, ul. Nadbystrzycka 38, […]

Optimization and validation of a new high-performance liquid chromatographic method for analysis of acetazolamide in tablets using Box-Behnken statistical experiment design

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Optimization and validation of a new high-performance liquid chromatographic method for analysis of acetazolamide in tablets using Box-Behnken statistical experiment design Autorzy : Faergestad, E. M. Nofima Mat AS Osloveien 1 1430 Ås Norway, ellen.mosleth.fargestad@nofima.no, Rye, M. B. NTNU 7491 Trondheim Norway, Nhek, S. Nofima Mat AS Osloveien […]

Induction algorithms for optimization of reactive power compensation measures in power grid

Journal : Acta Energetica Article : Indukcyjne algorytmy optymalizacji środków kompensacji mocy biernej w KSE Authors : Kowalak, R. Politechnika Gdańska, Lis, R. Politechnika Wrocławska, Abstract : W pracy scharakteryzowano problemy związane z kompensacją środków mocy biernej, chroniących sieć przesyłową przed utratą stabilności napięciowej. Wolniejsze formy niestabilności napięciowej analizowane są za pomocą symulacji rozpływów mocy. […]

The optimization of the workplace with the use of Reverse Engineering (RE)

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Optymalizacja modelu stanowiska pracy z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej (RE) Authors : Bartoszewicz, J. Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, Białystok, j.bartoszewicz@doktoranci.pb.edu.pl, Będkowski, B. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, juma@ath.bielsko.pl, Abstract : W artykule przedstawiono proces tworzenia cyfrowego modelu rzeczywistego stanowiska pracy. Proces ten oparto o technologię […]

The structure optimization of implants materials of the surface layers by sol-gel coating

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : The structure optimization of implants materials of the surface layers by sol-gel coating Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, […]

Krylov Subspace Methods in Application to WCDMA Network Optimization

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Krylov Subspace Methods in Application to WCDMA Network Optimization Autorzy : Kasperek, J. Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, Kraków, kasperek@agh.edu.pl, Nikoniuk, A. Radionika sp. z o.o., Kraków, andrzej.nikoniuk@radionika.com, Rajda, P. Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, Kraków, pjrajda@agh.edu.pl, […]

Optimization problem for planning a trajectory of a manipulator with a flexible link

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Optimization problem for planning a trajectory of a manipulator with a flexible link Autorzy : Berczyński, S. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Jastrzębski, D. West Pomeranian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering […]

Asymmetric faulty postures in shoulder girdle and upper limb of archers and methods of their optimization Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Asymetryczne wady postawy w obrębie obręczy barkowej i w kończynach górnych u zawodników trenujących łucznictwo oraz sposoby ich minimalizacji Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i […]

Multicriteria optimization of food packaging on the thermoforming machines

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Multicriteria optimization of food packaging on the thermoforming machines Autorzy : Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, 2 Willowa St., splonka@ath.bielsko.pl, Abstrakty : The paper presents results of theromoforming food packaging machine parameters (set-ups) optimization with respect […]

A meta-heuristics for manufacturing systems optimization

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : A meta-heuristics for manufacturing systems optimization Autorzy : Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, 2 Willowa St., splonka@ath.bielsko.pl, Stryczek, R. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, 2 Willowa St., r_stryczek@poczta.onet.pl, Abstrakty : […]

Optimization of execution speed of the CNC parametric part programs

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Optimization of execution speed of the CNC parametric part programs Autorzy : Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, 2 Willowa St., splonka@ath.bielsko.pl, Stryczek, R. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, 2 Willowa […]

Dealing with charged-coupled device noise in thin-layer videodensitometry. Optimization of several image-denoising techniques

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Dealing with charged-coupled device noise in thin-layer videodensitometry. Optimization of several image-denoising techniques Autorzy : Komsta, Ł. Medical University of Lublin Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy Jaczewskiego 4 20-090 Lublin Poland, lukasz.komsta@am.lublin.pl, Abstrakty : Charged-coupled device (CCD) noise can be a serious problem during videoscanning, especially […]

Formulation of optimization problems in machine design. Part I. decomposition and development of calculation algorithms

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Formułowanie zadań optymalizacyjnych w projektowaniu maszyn Część I. Dekompozycja i tworzenie algorytmów obliczeniowych Authors : Głowala, S. Zakład Metod Projektowania Maszyn, Instytut Silników Spalinowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Mieczkowski, G. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, […]

Formulation of optimization problems in machine design. Part 2. Reduction of the problem dimension and sensitivity investigation

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Formułowanie zadań optymalizacyjnych w projektowaniu maszyn. Część II. Redukcja wymiarowości i badanie wrażliwości Authors : Głowala, S. Zakład Metod Projektowania Maszyn, Instytut Silników Spalinowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Mieczkowski, G. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, […]

Application of optimization methods for hidden Markov models in analysis of DNA microarrays data

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wykorzystanie metod optymalizacyjnych do budowania ukrytych modeli Markowa w analizie danych z mikromacierzy DNA Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, […]

Non classical approach to optimization problems with the application of virtual reality tools

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Nieklasyczne podejście do zadania optymalizacji z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości Authors : Głowala, S. Zakład Metod Projektowania Maszyn, Instytut Silników Spalinowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Mieczkowski, G. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, gmiecz@pb.edu.pl, Abstract : […]

Functional adaptation in nature – shape optimization of biological structures

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Funkcjonalna adaptacja w przyrodzie – optymalizacja kształtu struktur biologicznych Authors : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. IPPT PAN, Warszawa, Borkowska, A. […]

Optimization of dynamic properties of the wind turbine blade

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Optymalizacja własności dynamicznych łopaty elektrowni wiatrowej Authors : Braniecki, R. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, robert.baraniecki@itwl.pl, Borkowski, W. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu, , ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, w.borkowski@wme.wat.edu.pl, Dacko, M. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, […]

Computer-assisted optimization of liquid-liquid extraction for HPLC analysis of domperidone and pantoprazole in human plasma

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Computer-assisted optimization of liquid-liquid extraction for HPLC analysis of domperidone and pantoprazole in human plasma Autorzy : Szabelski, P. Maria Curie-Skłodowska University Department of Theoretical Chemistry, Faculty of Chemistry Pl. M.C. Skłodowskiej 3 20-031 Lublin Poland Rzeszów University of Technology Faculty of Chemistry, Department of Chemical and Process […]

Optimization and validation of an HPLC-UV method for analysis of corosolic, oleanolic, and ursolic acids in plant material: Application to Prunus serotina Ehrh

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Optimization and validation of an HPLC-UV method for analysis of corosolic, oleanolic, and ursolic acids in plant material: Application to Prunus serotina Ehrh Autorzy : Szabelski, P. Maria Curie-Skłodowska University Department of Theoretical Chemistry, Faculty of Chemistry Pl. M.C. Skłodowskiej 3 20-031 Lublin Poland Rzeszów University of Technology […]

Optimization solutions depend on the choice of coordinate system

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Optimization solutions depend on the choice of coordinate system Autorzy : Kulig, K. University of Southern California, Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory, 1540 East Alcazar Street, CHP-155 Los Angeles, kulig@usc.edu, Skoworodko, J. Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, Quintelier, J. University College Ghent, Department of Mechanics,Schoonmeersstraat […]

Geoinformation systems as a support for simulation and optimization of transportation systems and spatial arrangement

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Wykorzystanie systemów geoinformacyjnych do potrzeb symulacji i optymalizacji przekształceń systemów transportowych i zagospodarowania przestrzennego Authors : Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Bujakowski, K. Urząd Miasta Krakowa, Ziobrowski, Z. Instytut Rozwoju Miast, Brzuchowska, J. Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Abstract : Many simple and complex models for simulation of processes […]

Optimization of stabilizing plate used for funnel chest correction

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Optymalizacja płytki stabilizującej wykorzystywanej w leczeniu lejkowatej klatki piersiowej Authors : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. IPPT PAN, Warszawa, Borkowska, A. […]

Attempt at optimization of the blades' milling operation of the GE90 turbo jet-propelled engine's turbine

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Attempt at optimization of the blades' milling operation of the GE90 turbo jet-propelled engine's turbine Autorzy : Grzesik, W. Dept. of Manufacturing Engineering and Production Automation, Opole University of Technology, 45-271 Opole, 5th Mikołajczyka St., grzesik@pw.opole.pl, Niesłony, P. Department of Manufacturing Engineering and Production […]

Global optimization using Derringer's desirability function: enantioselective determination of ketoprofen in formulations and in biological matrices

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Global optimization using Derringer's desirability function: enantioselective determination of ketoprofen in formulations and in biological matrices Autorzy : Sherma, J. Department of Chemistry, Lafayette College, Easton, PA 18042, USA, Vrchotová, N. Institute of Systems Biology and Ecology AS CR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czech Republic, Sivakumar, […]

Multi-response optimization of a capillary electrophoretic method for determination of vardenafil in the bulk drug and in a tablet formulation

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Multi-response optimization of a capillary electrophoretic method for determination of vardenafil in the bulk drug and in a tablet formulation Autorzy : Sherma, J. Department of Chemistry, Lafayette College, Easton, PA 18042, USA, Vrchotová, N. Institute of Systems Biology and Ecology AS CR, Branišovská 31, 370 05 České […]

Analysis of the design and optimization of preparative chromatography on the basis of the separation of a real post-reaction mixture

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Analysis of the design and optimization of preparative chromatography on the basis of the separation of a real post-reaction mixture Autorzy : Rykowska, I. Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, UAM, Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Poland, Mori, M. Faculty of Engineering, Gunma University, 1-5-1, Tanjin-cho, Kiryu, 376-8515, […]

Use of simulated annealing for optimization of chromatographic separations

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Use of simulated annealing for optimization of chromatographic separations Autorzy : Helmy, F. M. Department of Biological Sciences, Delaware State University, Dover, DE, USA, Kaczmarski, K. Department of Chemical Engineering, Rzeszow University of Technology, W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, Poland, Abstrakty : The effectiveness of a hybrid of […]

Optimization of materials cutting with abrasive suspension jet.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Optimization of materials cutting with abrasive suspension jet. Autorzy : Kacalak, W. Technical University of Koszalin, Department of Fine Mechanics, ul. Racławicka 11-13, 75-620 Koszalin, phone (+48 94) 347-81-01, Kacalak, W. Technical University of Koszalin, Mechanics Department, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, phone (+48 […]

Thermal residual stresses in alumina – heat resisting steel joints with an interlayer of Al2O3-Cr functionally graded meterial. Part II. Optimization of a functionally graded material for reduction of thermal stresses.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Thermal residual stresses in alumina – heat resisting steel joints with an interlayer of Al2O3-Cr functionally graded meterial. Part II. Optimization of a functionally graded material for reduction of thermal stresses. Autorzy : Grzesik, W. Technical University of Opole, Department of Manufacturing Engineering and […]

Optimization and validation of a high-performance liquid chromatographic method for determination of alpha- and gamma-tocopherol in rat plasma and erythrocytes

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Optimization and validation of a high-performance liquid chromatographic method for determination of alpha- and gamma-tocopherol in rat plasma and erythrocytes Autorzy : Kaczmarek, K. Institute of Chemistry, Silesian University, 9 Szkolna Street, 40-006 Katowice, Poland, Kaczmarski, K. Faculty of Chemistry, Rzeszów University of Technology, ul. W. Pola 2, […]

Multi-disciplinary optimization applied to a turbocharger compressor impeller.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Multi-disciplinary optimization applied to a turbocharger compressor impeller. Autorzy : Osborne, C. CTD Technology, Zell, Switzerland, Abstrakty : The multi-disciplinary optimization (MDO) was applied to design of a compressor impeller and was completed after replacing titanium with aluminium. A two-step optimization method was used. […]

Computer optimization of the rp hplc separation of some taxoids from yew extracts

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Computer optimization of the rp hplc separation of some taxoids from yew extracts Autorzy : Kuczyńska, A. Institute of Chemistry, Silesian University, 9 Szkolna Street, 40-006 Katowice, Poland, Smoliński, A. Silesian University, 9 Szkolna Street, 40-006 Katowice, Poland, Ciążyńska-Halarewicz, K. Institute of Chemistry, Silesian University, 9 Szkolna Street, […]

The effect of probabilistic features of quantities occurring in turning operations on the results of parametric multiobjective optimization. State of problem and investigations.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : The effect of probabilistic features of quantities occurring in turning operations on the results of parametric multiobjective optimization. State of problem and investigations. Autorzy : Chmielowski, K. Technical University of Szczecin, Mechanical Technology Institute, Al. Piastów 19, 70-330 Szczecin, phone: (+48 91)4343507, Abstrakty : […]

Parallel global optimization for optimal flood control

Czasopismo : Acta Geophysica Polonica Tytuł artykułu : Parallel global optimization for optimal flood control Autorzy : Gibowicz, S. Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences 01-452 Warszawa, ul. Księcia Janusza 64 tel. (022) 36-19-01, gibowicz@igf.edu.pl, Stopiński, W. Institue of Geophysics Polish Academy of Sciences 01-452 Warszawa, ul. Księcia Janusza 64 tel. (022) 36-19-01, debski@igf.edu.pl, […]

Journals

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Y Z       NA GÓRĘ/TOP A. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Acta Chromatographica Acta Energetica Acta Geologica Polonica Acta Geophysica Acta Geophysica Polonica Acta Mechanica et Automatica Acta of Bioengineering […]

Lista czasopism

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Y Z       NA GÓRĘ/TOP A. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Acta Chromatographica Acta Energetica Acta Geologica Polonica Acta Geophysica Acta Geophysica Polonica Acta Mechanica et Automatica Acta of Bioengineering […]

Project

Scientias.info project was created in order to collect scientific materials .   Select journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Acta Chromatographica Acta Energetica Acta Geologica Polonica Acta Geophysica Acta Geophysica Polonica Acta Mechanica et Automatica Acta of Bioengineering and Biomechanics Acta Poligraphica Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Advances in Computer […]

On Choosing Effective Elasticity Tensors Using a Monte-Carlo Method

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : On Choosing Effective Elasticity Tensors Using a Monte-Carlo Method Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics Department, […]

Journal : Acta Geophysica Article : On Choosing Effective Elasticity Tensors Using a Monte-Carlo Method Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics Department, Aristotle […]

Efficiency of drilling large diameter wells with cutter bits on Szczerców opencast

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Efficiency of drilling large diameter wells with cutter bits on Szczerców opencast Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Development of Local IDF-formula Using Controlled Random Search Method for Global Optimization Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Efficiency of drilling large diameter wells with cutter bits on Szczerców opencast Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National […]

Noise Reduction in Radon Monitoring Data Using Kalman Filter and Application of Results in Earthquake Precursory Process Research

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Noise Reduction in Radon Monitoring Data Using Kalman Filter and Application of Results in Earthquake Precursory Process Research Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Abstrakty : Monitoring […]

Journal : Acta Geophysica Article : Noise Reduction in Radon Monitoring Data Using Kalman Filter and Application of Results in Earthquake Precursory Process Research Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Abstract : Monitoring the […]

Information energy diagrams of thermodynamic interaction at drying of printed products

Czasopismo : Acta Poligraphica Tytuł artykułu : Information energy diagrams of thermodynamic interaction at drying of printed products Autorzy : Durnyak, B. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Strepko, I. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Fedyna, B. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Abstrakty : The article analyses information energy diagrams of thermodynamic interaction at drying of […]

PL Informacyjno-energetyczne wykresy termodynamicznego współdziałania przy suszeniu produkcji poligraficznej

Journal : Acta Poligraphica Article : Information energy diagrams of thermodynamic interaction at drying of printed products Authors : Durnyak, B. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Strepko, I. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Fedyna, B. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Abstract : The article analyses information energy diagrams of thermodynamic interaction at drying of printing […]

Lithospheric structure of the Arabian Shield from joint inversion of P- and S-wave receiver functions and dispersion velocities

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Lithospheric structure of the Arabian Shield from joint inversion of P- and S-wave receiver functions and dispersion velocities Autorzy : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Lithospheric structure of the Arabian Shield from joint inversion of P- and S-wave receiver functions and dispersion velocities Authors : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and […]

NMR Parameters Determination through ACE Committee Machine with Genetic Implanted Fuzzy Logic and Genetic Implanted Neural Network

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : NMR Parameters Determination through ACE Committee Machine with Genetic Implanted Fuzzy Logic and Genetic Implanted Neural Network Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, […]

Journal : Acta Geophysica Article : NMR Parameters Determination through ACE Committee Machine with Genetic Implanted Fuzzy Logic and Genetic Implanted Neural Network Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, […]

The requirement for new biomass pelletizing test device

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : The requirement for new biomass pelletizing test device Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty of […]

PL Zapotrzebowanie na nowe urządzenie testowe do peletyzacji biomasy

Journal : Agricultural Engineering Article : The requirement for new biomass pelletizing test device Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty of Agriculture, […]

3D Gravity Inversion using Tikhonov Regularization

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : 3D Gravity Inversion using Tikhonov Regularization Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, Zhou, H. School […]

Journal : Acta Geophysica Article : 3D Gravity Inversion using Tikhonov Regularization Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, Zhou, H. School of […]

Determination of Sedimentary Basin Basement Depth: A Space Domain Based Gravity Inversion using Exponential Density Function

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Determination of Sedimentary Basin Basement Depth: A Space Domain Based Gravity Inversion using Exponential Density Function Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil […]

Journal : Acta Geophysica Article : Determination of Sedimentary Basin Basement Depth: A Space Domain Based Gravity Inversion using Exponential Density Function Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, […]

PL Optymalizacja parametrów konstrukcyjno-technologicznych fermentora do nagrzewania pożywki

Journal : Agricultural Engineering Article : Optimization of structural and technological parameters of a fermentor for feed heating Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege […]

Assessment of the repair infrastructure efficiency with regard to maintenance of farm machines

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Assessment of the repair infrastructure efficiency with regard to maintenance of farm machines Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, […]

PL Ocena efektywności zaplecza naprawczego w zakresie obsług technicznych maszyn rolniczych

Journal : Agricultural Engineering Article : Assessment of the repair infrastructure efficiency with regard to maintenance of farm machines Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, […]

Retention and separation efficiency of some synthetic oligopeptides in reversed-phase thin-layer chromatography

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Retention and separation efficiency of some synthetic oligopeptides in reversed-phase thin-layer chromatography Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street 02-093 Warsaw […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Retention and separation efficiency of some synthetic oligopeptides in reversed-phase thin-layer chromatography Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street 02-093 Warsaw Poland, […]

Selective laser sintering – binding mechanism and assistance in medical applications

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Selective laser sintering – binding mechanism and assistance in medical applications Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Selective laser sintering – binding mechanism and assistance in medical applications Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Mechanical […]

Cold cracking of underwater wet welded S355G10+N high strength steel

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Cold cracking of underwater wet welded S355G10+N high strength steel Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Mechanical […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Cold cracking of underwater wet welded S355G10+N high strength steel Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, […]

Optimizing SIC assay method for acetyl salicylic acid and rosuvastatin and adapting to HPLC with performance comparison

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Optimizing SIC assay method for acetyl salicylic acid and rosuvastatin and adapting to HPLC with performance comparison Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Optimizing SIC assay method for acetyl salicylic acid and rosuvastatin and adapting to HPLC with performance comparison Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 […]

Application of analytical solution for extended surfaces on curved and squared ribs

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Application of analytical solution for extended surfaces on curved and squared ribs Autorzy : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Application of analytical solution for extended surfaces on curved and squared ribs Authors : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty of […]

A finite element model of the L4-L5-S1 human spine segment including the heterogeneity and anisotropy of the discs

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : A finite element model of the L4-L5-S1 human spine segment including the heterogeneity and anisotropy of the discs Autorzy : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : A finite element model of the L4-L5-S1 human spine segment including the heterogeneity and anisotropy of the discs Authors : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 […]

On the stress free deformation of linear FGM interface under constant temperature

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : On the stress free deformation of linear FGM interface under constant temperature Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : On the stress free deformation of linear FGM interface under constant temperature Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, […]

Remodelling of material structure in aortic valve leaflet

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Remodelling of material structure in aortic valve leaflet Autorzy : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, V. Wolfson School of Mechanical and […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Remodelling of material structure in aortic valve leaflet Authors : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, V. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing […]

Numerical modelling of humid air flow around a porous body

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Numerical modelling of humid air flow around a porous body Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, A. […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Numerical modelling of humid air flow around a porous body Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, A. Institute […]

Temporal and spatial parameters of gait during pregnancy

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Temporal and spatial parameters of gait during pregnancy Autorzy : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, V. Wolfson School of Mechanical and […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Temporal and spatial parameters of gait during pregnancy Authors : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, V. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Application for quantifying the lithology of a rock formation using geophysical well logs and constrained optimization methods Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk […]

Modeling and parameter identification of vibrations of a double torsion pendulum with friction

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Modeling and parameter identification of vibrations of a double torsion pendulum with friction Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Modeling and parameter identification of vibrations of a double torsion pendulum with friction Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. […]

Drillability and Mechanical Specific Energy analysis on the example of drilling in the Pomeranian Basin

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Drillability and Mechanical Specific Energy analysis on the example of drilling in the Pomeranian Basin Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Drillability and Mechanical Specific Energy analysis on the example of drilling in the Pomeranian Basin Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, […]

The surface texture of hardened 18CrMo4 steel after turning with plunge feed

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : The surface texture of hardened 18CrMo4 steel after turning with plunge feed Autorzy : Zemzemi, F. Université de Monastir, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir, Laboratoire de Génie Mécanique, Monastir, Tunisia, Rech, J. Université de Lyon, ENISE, LTDS, CNRS UMR 5513, 58 Rue Jean Parot, […]

PL Struktura geometryczna powierzchni stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym po toczeniu z posuwem wgłębnym

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : The surface texture of hardened 18CrMo4 steel after turning with plunge feed Authors : Zemzemi, F. Université de Monastir, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir, Laboratoire de Génie Mécanique, Monastir, Tunisia, Rech, J. Université de Lyon, ENISE, LTDS, CNRS UMR 5513, 58 Rue Jean Parot, 42000 […]

Model of production control in just-in-time delivery system conditions

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Model of production control in just-in-time delivery system conditions Autorzy : Zemzemi, F. Université de Monastir, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir, Laboratoire de Génie Mécanique, Monastir, Tunisia, Rech, J. Université de Lyon, ENISE, LTDS, CNRS UMR 5513, 58 Rue Jean Parot, 42000 Saint-Etienne, France, […]

PL Model sterowania produkcją w warunkach dostaw w systemie Just-in-Time

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Model of production control in just-in-time delivery system conditions Authors : Zemzemi, F. Université de Monastir, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir, Laboratoire de Génie Mécanique, Monastir, Tunisia, Rech, J. Université de Lyon, ENISE, LTDS, CNRS UMR 5513, 58 Rue Jean Parot, 42000 Saint-Etienne, France, joel.rech@enise.fr, […]

Application of Taguchi and ANOVA methods in selection of process parameters for surface roughness in precision turning of titanium

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Application of Taguchi and ANOVA methods in selection of process parameters for surface roughness in precision turning of titanium Autorzy : Pawełko, P. West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, Institute of Mechanical Technology, 19 Piastów Av., 70-310 […]

PL Dobór warunków procesu toczenia precyzyjnego tytanu metodą Taguchi i ANOVA uwzględniającej parametry chropowatości powierzchni

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Application of Taguchi and ANOVA methods in selection of process parameters for surface roughness in precision turning of titanium Authors : Pawełko, P. West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, Institute of Mechanical Technology, 19 Piastów Av., 70-310 Szczecin, […]

Texture analysis as a tool for medical decision support. P. 1 Recent applications for cancer early detection

Czasopismo : Advances in Computer Science Research Tytuł artykułu : Texture analysis as a tool for medical decision support. P. 1 Recent applications for cancer early detection Autorzy : Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowska, K. […]

PL Analiza tekstur jako narzędzie wspomagania decyzji medycznych. Cz. 1 Najnowsze zastosowania do wczesnego wykrywania nowotworów

Journal : Advances in Computer Science Research Article : Texture analysis as a tool for medical decision support. P. 1 Recent applications for cancer early detection Authors : Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowska, K. Student […]

Texture analysis as a tool for medical decision support. P. 2 Classification of liver disorders based on computed tomography images

Czasopismo : Advances in Computer Science Research Tytuł artykułu : Texture analysis as a tool for medical decision support. P. 2 Classification of liver disorders based on computed tomography images Autorzy : Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, […]

PL Analiza tekstur jako narzędzie wspomagania decyzji medycznych. Cz. 2 Klasyfikacja patologii wątroby na obrazach tomografii komputerowej

Journal : Advances in Computer Science Research Article : Texture analysis as a tool for medical decision support. P. 2 Classification of liver disorders based on computed tomography images Authors : Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, […]

Estimation of parameters of Gaussian mixture models by a hybrid method combining a self-adaptive differential evolution with the EM algorithm

Czasopismo : Advances in Computer Science Research Tytuł artykułu : Estimation of parameters of Gaussian mixture models by a hybrid method combining a self-adaptive differential evolution with the EM algorithm Autorzy : Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, […]

PL Estymacja parametrów modeli mieszanin rozkładów normalnych przy pomocy metody hybrydowej łączącej samoadaptacyjną ewolucję różnicową z algorytmem EM

Journal : Advances in Computer Science Research Article : Estimation of parameters of Gaussian mixture models by a hybrid method combining a self-adaptive differential evolution with the EM algorithm Authors : Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, […]

Zastosowanie rachunku wariacyjnego do minimalizacji zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Zastosowanie rachunku wariacyjnego do minimalizacji zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych Autorzy : Góźdź, K. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, katarzynagozdz@o2.pl, Pachelski, W. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, wpachelski@wat.edu.pl, Krawczyk, A. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony […]

Application of variational calculus to minimize map projection distortions

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Zastosowanie rachunku wariacyjnego do minimalizacji zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych Authors : Góźdź, K. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, katarzynagozdz@o2.pl, Pachelski, W. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, wpachelski@wat.edu.pl, Krawczyk, A. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony Terenów […]

Determination of minimal machining allowances in iron castings

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Determination of minimal machining allowances in iron castings Autorzy : Grzesik, W. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 45-271 Opole, 5 Mikołajczyka Str., w.grzesik@po.opole.pl, Żak, K. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 45-271 Opole, 5 Mikołajczyka Str., k.zak@po.opole.pl, Gessner, A. […]

PL Wyznaczanie minimalnych naddatków obróbkowych w odlewach żeliwnych

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Determination of minimal machining allowances in iron castings Authors : Grzesik, W. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 45-271 Opole, 5 Mikołajczyka Str., w.grzesik@po.opole.pl, Żak, K. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 45-271 Opole, 5 Mikołajczyka Str., k.zak@po.opole.pl, Gessner, A. Poznan […]

Area-Wide Management of a Significant Wind Generation as a Way to Ensure a Safe Grid Operation

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Area-Wide Management of a Significant Wind Generation as a Way to Ensure a Safe Grid Operation Autorzy : Mielczarski, W. Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl, Bajor, M. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Jankowski, R. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl, Widelski, G. ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl, […]

Journal : Acta Energetica Article : Area-Wide Management of a Significant Wind Generation as a Way to Ensure a Safe Grid Operation Authors : Mielczarski, W. Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl, Bajor, M. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Jankowski, R. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl, Widelski, G. ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl, Abstract […]

Journal : Acta Energetica Article : Optimization of Nuclear Power Share in the Structure of Electricity Production in Poland in Time Perspective by 2060 Authors : Mielczarski, W. Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl, Bajor, M. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Jankowski, R. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl, Widelski, G. ENERGA-OPERATOR SA, […]

Optimal Control of a Wind Farm Group Using the WindEx System

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Optimal Control of a Wind Farm Group Using the WindEx System Autorzy : Mielczarski, W. Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl, Bajor, M. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Jankowski, R. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl, Widelski, G. ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl, Buriak, J. Gdańsk University of […]

Journal : Acta Energetica Article : Optimal Control of a Wind Farm Group Using the WindEx System Authors : Mielczarski, W. Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl, Bajor, M. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Jankowski, R. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl, Widelski, G. ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl, Buriak, J. Gdańsk University of Technology, […]

PL Dwustopniowa optymalizacja parametrów nagniatania oscylacyjnego

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Two-stage optimization of oscillatory burnishing parameters Authors : Gutowski, V. S. CSIRO Future Manufacturing Flagship, Industrial Interphases Team, 37 Graham Road, Melbourne-Highett, Vic 3190, Australia, Voytek.Gutowski@csiro.au, Li, S. CSIRO Future Manufacturing Flagship, Industrial Interphases Team, 37 Graham Road, Melbourne-Highett, Vic 3190, Australia, Sheng.Li@csiro.au, Ogiński, L. […]

Electrode material on machined surface during spark erosion of Ti-6Al-4V (machined at low range parameters)

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Electrode material on machined surface during spark erosion of Ti-6Al-4V (machined at low range parameters) Autorzy : Gutowski, V. S. CSIRO Future Manufacturing Flagship, Industrial Interphases Team, 37 Graham Road, Melbourne-Highett, Vic 3190, Australia, Voytek.Gutowski@csiro.au, Li, S. CSIRO Future Manufacturing Flagship, Industrial Interphases Team, […]

Przekształcenie cyfrowej mapy zasadniczej do postaci trójwymiarowej dla wizualizacji i analiz przestrzennych urządzeń podziemnych

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Przekształcenie cyfrowej mapy zasadniczej do postaci trójwymiarowej dla wizualizacji i analiz przestrzennych urządzeń podziemnych Autorzy : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Modelling and optimization of temperature in orthopaedic drilling : An in vitro study Authors : Choi, J.-S. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of Biomedical Engineering, College of Biomedical & Health Science, Konkuk University, Chungju, South Korea, Kang, D.-W. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of […]

PL Wpływ obróbki elektroerozyjnej stopu Ti-6Al-4V na zużycie elektrody (w zakresie małych wartości wyładowań elektrycznych)

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Electrode material on machined surface during spark erosion of Ti-6Al-4V (machined at low range parameters) Authors : Gutowski, V. S. CSIRO Future Manufacturing Flagship, Industrial Interphases Team, 37 Graham Road, Melbourne-Highett, Vic 3190, Australia, Voytek.Gutowski@csiro.au, Li, S. CSIRO Future Manufacturing Flagship, Industrial Interphases Team, 37 […]

Converting a 2D digital base map to a 3D database for visualisation and spatial analysis of underground utilities

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Przekształcenie cyfrowej mapy zasadniczej do postaci trójwymiarowej dla wizualizacji i analiz przestrzennych urządzeń podziemnych Authors : Blachowski, J. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Rozwoju Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jan.blachowski@pwr.wroc.pl, Całka, B. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, bcalka@wat.edu.pl, Bielecka, […]

Optimal timing of partial outsourcing decisions

Czasopismo : Mathematica Applicanda Tytuł artykułu : Optimal timing of partial outsourcing decisions Autorzy : Helmes, K. Humboldt University of Berlin Department of Economics and Buisiness Adminstration, Berlin, Germany, helmes@wiwi.hu-berlin.de, Templin, T. Humboldt University of Berlin Department of Economics and Buisiness Adminstration, Berlin, Germany, Abstrakty : This article combines a real options approach to the […]

No title in English

Journal : Mathematica Applicanda Article : Optimal timing of partial outsourcing decisions Authors : Helmes, K. Humboldt University of Berlin Department of Economics and Buisiness Adminstration, Berlin, Germany, helmes@wiwi.hu-berlin.de, Templin, T. Humboldt University of Berlin Department of Economics and Buisiness Adminstration, Berlin, Germany, Abstract : This article combines a real options approach to the optimal […]

Journal : Acta Energetica Article : The Optimization of Cable Layout Design in Wind Farm Internal Networks Authors : Mielczarski, W. Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl, Bajor, M. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Jankowski, R. Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl, Widelski, G. ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl, Buriak, J. Gdańsk University of Technology, […]

Mathematical models of ion transport through cell membrane channels

Czasopismo : Mathematica Applicanda Tytuł artykułu : Mathematical models of ion transport through cell membrane channels Autorzy : Helmes, K. Humboldt University of Berlin Department of Economics and Buisiness Adminstration, Berlin, Germany, helmes@wiwi.hu-berlin.de, Templin, T. Humboldt University of Berlin Department of Economics and Buisiness Adminstration, Berlin, Germany, Miękisz, J. University of Warsaw Institute of Applied […]

PL Matematyczne modele transportu jonów w kanałach komórkowych

Journal : Mathematica Applicanda Article : Mathematical models of ion transport through cell membrane channels Authors : Helmes, K. Humboldt University of Berlin Department of Economics and Buisiness Adminstration, Berlin, Germany, helmes@wiwi.hu-berlin.de, Templin, T. Humboldt University of Berlin Department of Economics and Buisiness Adminstration, Berlin, Germany, Miękisz, J. University of Warsaw Institute of Applied Mathematics […]

Shape identification in nonlinear boundary problems solved by pies method

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Shape identification in nonlinear boundary problems solved by pies method Autorzy : Pisula, J. Department of Mechanical Design, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Poland, jpisula@prz.edu.pl, Płocica, M. Department of Mechanical Design, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Shape identification in nonlinear boundary problems solved by pies method Authors : Pisula, J. Department of Mechanical Design, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Poland, jpisula@prz.edu.pl, Płocica, M. Department of Mechanical Design, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Poland, […]

A simple HPLC method for determining 2-(3-chlorophenyloamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole in brain and plasma of animals: Application to a pharmacokinetic study

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : A simple HPLC method for determining 2-(3-chlorophenyloamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole in brain and plasma of animals: Application to a pharmacokinetic study Autorzy : Mansoor, S. Georgia Institute of Technology School of Chemical and Biomolecular Engineering Atlanta GA 30332-0100 USA, Tas, C. Georgia Institute of Technology School of Chemical and Biomolecular Engineering […]

Journal : Acta Chromatographica Article : A simple HPLC method for determining 2-(3-chlorophenyloamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole in brain and plasma of animals: Application to a pharmacokinetic study Authors : Mansoor, S. Georgia Institute of Technology School of Chemical and Biomolecular Engineering Atlanta GA 30332-0100 USA, Tas, C. Georgia Institute of Technology School of Chemical and Biomolecular Engineering Atlanta […]

The influence of mass parameters and gear ratio on the speed and energy expenditure of a cyclist

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The influence of mass parameters and gear ratio on the speed and energy expenditure of a cyclist Autorzy : Szczerbik, E. Department of Paediatric Rehabilitation, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland,, Krawczyk, M. Faculty of Physiotherapy J.Piłsudski’s Academy of Physical Education, Warsaw, Poland, Syczewska, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The influence of mass parameters and gear ratio on the speed and energy expenditure of a cyclist Authors : Szczerbik, E. Department of Paediatric Rehabilitation, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland,, Krawczyk, M. Faculty of Physiotherapy J.Piłsudski’s Academy of Physical Education, Warsaw, Poland, Syczewska, M. […]

Determination of some psychotropic drugs in human plasma by HPTLC

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Determination of some psychotropic drugs in human plasma by HPTLC Autorzy : Mansoor, S. Georgia Institute of Technology School of Chemical and Biomolecular Engineering Atlanta GA 30332-0100 USA, Tas, C. Georgia Institute of Technology School of Chemical and Biomolecular Engineering Atlanta GA 30332-0100 USA, ctas@gata.edu.tr, Patel, D. S. […]

An apartment problem

Czasopismo : Mathematica Applicanda Tytuł artykułu : An apartment problem Autorzy : Stettner, Ł. Instytut Matematyczny PAN, Zakład Probabilistyki, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, stettner@impan.pl, Stępień, C. Institute of Computer Science Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Nowowiejska str. 15/19, PL-00-665 Warsaw, Poland, cst@ii.pw.edu.pl, Prolejko, M. Faculty of Mathematics and Computer […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Determination of some psychotropic drugs in human plasma by HPTLC Authors : Mansoor, S. Georgia Institute of Technology School of Chemical and Biomolecular Engineering Atlanta GA 30332-0100 USA, Tas, C. Georgia Institute of Technology School of Chemical and Biomolecular Engineering Atlanta GA 30332-0100 USA, ctas@gata.edu.tr, Patel, D. S. Pramukh […]

PL Sekwncyjne poszukiwanie lokalu do wynajęcia

Journal : Mathematica Applicanda Article : An apartment problem Authors : Stettner, Ł. Instytut Matematyczny PAN, Zakład Probabilistyki, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, stettner@impan.pl, Stępień, C. Institute of Computer Science Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Nowowiejska str. 15/19, PL-00-665 Warsaw, Poland, cst@ii.pw.edu.pl, Prolejko, M. Faculty of Mathematics and Computer Science […]

Distribution MV and LV Network Optimal Reconfiguration

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Distribution MV and LV Network Optimal Reconfiguration Autorzy : Adamowicz, M. Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl, Baczyński, D. Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl, Helt, P. Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl, Maniecki, M. Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl, Wasilewski, J. Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl, Bargiel, J. Silesian University […]

Journal : Acta Energetica Article : Distribution MV and LV Network Optimal Reconfiguration Authors : Adamowicz, M. Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl, Baczyński, D. Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl, Helt, P. Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl, Maniecki, M. Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl, Wasilewski, J. Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl, Bargiel, J. Silesian University of […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Optimization of determination of reduced and oxidized glutathione in rat striatum by HPLC method with fluorescence detection and pre-column derivatization Authors : Mansoor, S. Georgia Institute of Technology School of Chemical and Biomolecular Engineering Atlanta GA 30332-0100 USA, Tas, C. Georgia Institute of Technology School of Chemical and Biomolecular […]

Measurement uncertainty analysis of the strain gauge based stabilographic platform

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Measurement uncertainty analysis of the strain gauge based stabilographic platform Autorzy : Koszewnik, A. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Automatic Control and Robotics, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-131 Bialystok, Poland, a.koszewnik@pb.edu.pl, Balicki, W. Aviation Institute, Propulsion Department, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Measurement uncertainty analysis of the strain gauge based stabilographic platform Authors : Koszewnik, A. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Automatic Control and Robotics, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-131 Bialystok, Poland, a.koszewnik@pb.edu.pl, Balicki, W. Aviation Institute, Propulsion Department, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, Poland, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Pareto Optimal Multi-Objective Optimization of Antiwear Tialn/Tin/Cr Coatings Authors : Szparaga, Ł. Koszalin University of Technology, Institute of Technology and Education, Department of Materials and Processes Design,75-453 Koszalin, Poland, lukasz.szparaga@tu.koszalin.pl, Ratajski, J. Koszalin University of Technology, Institute of Technology and Education, Department of Materials and Processes Design,75-453 […]

Journal : Acta Energetica Article : Optimization Criteria for Reactive Power Compensation in Distribution Networks Authors : Adamowicz, M. Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl, Baczyński, D. Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl, Helt, P. Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl, Maniecki, M. Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl, Wasilewski, J. Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl, Bargiel, J. Silesian […]

Optymalizacja kształtu kolektora aparatu udojowego z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji przepływów

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Optymalizacja kształtu kolektora aparatu udojowego z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji przepływów Autorzy : Gaworski, M. Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, marek_gaworski@sggw.pl, Góral, D. Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-280 […]

Computational Fluid Dynamics (CFD) innowacyjne narzędzie do symulowania procesu wędzenia oraz modelowania elementów konstrukcji komory wędzarniczo-parzelniczej

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Computational Fluid Dynamics (CFD) innowacyjne narzędzie do symulowania procesu wędzenia oraz modelowania elementów konstrukcji komory wędzarniczo-parzelniczej Autorzy : Gaworski, M. Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, marek_gaworski@sggw.pl, Góral, D. Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w […]

Computational Fluid Dynamics CFD as an innovative tool for stimulating the smoke drying process and for modeling the construction elements of a smoke-drying chamber

Journal : Agricultural Engineering Article : Computational Fluid Dynamics (CFD) innowacyjne narzędzie do symulowania procesu wędzenia oraz modelowania elementów konstrukcji komory wędzarniczo-parzelniczej Authors : Gaworski, M. Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, marek_gaworski@sggw.pl, Góral, D. Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, […]

Three dimensional finite element analysis of a novel osteointegrated dental implant designed to reduce stress peak of cortical bone

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Three dimensional finite element analysis of a novel osteointegrated dental implant designed to reduce stress peak of cortical bone Autorzy : Migacz, K. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, Krakow, Poland, Chłopek, J. AGH University of […]

Wpływ modyfikacji konstrukcji dysz zasilających w komorze wędzarniczo-parzelniczej na obniżenie zawartości związków WWA w produktach mięsnych

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Wpływ modyfikacji konstrukcji dysz zasilających w komorze wędzarniczo-parzelniczej na obniżenie zawartości związków WWA w produktach mięsnych Autorzy : Gaworski, M. Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, marek_gaworski@sggw.pl, Góral, D. Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Three dimensional finite element analysis of a novel osteointegrated dental implant designed to reduce stress peak of cortical bone Authors : Migacz, K. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, Krakow, Poland, Chłopek, J. AGH University of Science […]

Effects of modifications of the power nozzles structure in the smoke-drying chamber on the reduction of PAH compounds content in meat products

Journal : Agricultural Engineering Article : Wpływ modyfikacji konstrukcji dysz zasilających w komorze wędzarniczo-parzelniczej na obniżenie zawartości związków WWA w produktach mięsnych Authors : Gaworski, M. Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, marek_gaworski@sggw.pl, Góral, D. Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, […]

Retrieval of the boundary layer height from active and passive remote sensors. Comparison with a NWP model

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Retrieval of the boundary layer height from active and passive remote sensors. Comparison with a NWP model Autorzy : Belegante, L National Institute of R&D for Optoelectronics, Magurele, Ilfov, Romania, Nicola, D National Institute of R&D for Optoelectronics, Magurele, Ilfov, Romania, nnicol@inoe.ro, Nemuc, A National Institute of R&D […]

Journal : Acta Geophysica Article : Retrieval of the boundary layer height from active and passive remote sensors. Comparison with a NWP model Authors : Belegante, L National Institute of R&D for Optoelectronics, Magurele, Ilfov, Romania, Nicola, D National Institute of R&D for Optoelectronics, Magurele, Ilfov, Romania, nnicol@inoe.ro, Nemuc, A National Institute of R&D for […]

Index of Mechanical Work in Gait of Children with Cerebral Palsy

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Index of Mechanical Work in Gait of Children with Cerebral Palsy Autorzy : Migacz, K. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, Krakow, Poland, Chłopek, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Index of Mechanical Work in Gait of Children with Cerebral Palsy Authors : Migacz, K. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, Krakow, Poland, Chłopek, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, […]

Analysis of waste mud stability

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Analysis of waste mud stability Autorzy : Janusz, P. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Kaliski, M. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Szurlej, A. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Jamrozik, A. AGH University of Science and Technology, Faculty […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Analysis of waste mud stability Authors : Janusz, P. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Kaliski, M. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Szurlej, A. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Jamrozik, A. AGH University of Science and Technology, Faculty of […]

Integrated model of hydraulic fracturing and hydro-carbon production

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Integrated model of hydraulic fracturing and hydro-carbon production Autorzy : Janusz, P. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Kaliski, M. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Szurlej, A. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Jamrozik, A. AGH University of Science […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Integrated model of hydraulic fracturing and hydro-carbon production Authors : Janusz, P. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Kaliski, M. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Szurlej, A. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Jamrozik, A. AGH University of Science and […]

Optical properties of long-range transported volcanic ash over Romania and Poland during Eyjafjallajökull eruption in 2010

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Optical properties of long-range transported volcanic ash over Romania and Poland during Eyjafjallajökull eruption in 2010 Autorzy : Belegante, L National Institute of R&D for Optoelectronics, Magurele, Ilfov, Romania, Nicola, D National Institute of R&D for Optoelectronics, Magurele, Ilfov, Romania, nnicol@inoe.ro, Nemuc, A National Institute of R&D for […]

The diagnostic system of A – 604 automatic transmission

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : The diagnostic system of A – 604 automatic transmission Autorzy : Rosół, M. Faculty of Electrical Engineering Automatics Computer Science and Biomedical Engineering, Department of Automatics and Biomedical Engineering, AGH – University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, Kraków, Poland, mr@agh.edu.pl, Sapiński, B. Faculty of […]

Journal : Acta Geophysica Article : Optical properties of long-range transported volcanic ash over Romania and Poland during Eyjafjallajökull eruption in 2010 Authors : Belegante, L National Institute of R&D for Optoelectronics, Magurele, Ilfov, Romania, Nicola, D National Institute of R&D for Optoelectronics, Magurele, Ilfov, Romania, nnicol@inoe.ro, Nemuc, A National Institute of R&D for Optoelectronics, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : The diagnostic system of A – 604 automatic transmission Authors : Rosół, M. Faculty of Electrical Engineering Automatics Computer Science and Biomedical Engineering, Department of Automatics and Biomedical Engineering, AGH – University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, Kraków, Poland, mr@agh.edu.pl, Sapiński, B. Faculty of Mechanical […]

Modern technological solutions used in the production of bakery products with high biological value

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Modern technological solutions used in the production of bakery products with high biological value Autorzy : Ezeh, G. N. Electrical and Electronic Engineering, Federal University of Technology Owerri, P.M.B. 1526, Owerri, Imo State, Nigeria, ugoezeh2002@yahoo.com, Chukwuneke, N. S. Electrical and Electronic Engineering, Federal […]

An artificial neural network approach and sensitivity analysis in predicting skeletal muscle forces

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : An artificial neural network approach and sensitivity analysis in predicting skeletal muscle forces Autorzy : Migacz, K. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, Krakow, Poland, Chłopek, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Modern technological solutions used in the production of bakery products with high biological value Authors : Ezeh, G. N. Electrical and Electronic Engineering, Federal University of Technology Owerri, P.M.B. 1526, Owerri, Imo State, Nigeria, ugoezeh2002@yahoo.com, Chukwuneke, N. S. Electrical and Electronic Engineering, Federal University […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : An artificial neural network approach and sensitivity analysis in predicting skeletal muscle forces Authors : Migacz, K. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, Krakow, Poland, Chłopek, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science […]

Combined heat and power systems in liquefied natural gas (LNG) regasification processes

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Combined heat and power systems in liquefied natural gas (LNG) regasification processes Autorzy : Janusz, P. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Kaliski, M. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Szurlej, A. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Jamrozik, A. […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Combined heat and power systems in liquefied natural gas (LNG) regasification processes Authors : Janusz, P. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Kaliski, M. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Szurlej, A. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Jamrozik, A. AGH […]

Enhanced Oil Recovery methods on offshore fields in the light of world literature

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Enhanced Oil Recovery methods on offshore fields in the light of world literature Autorzy : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway, Bujok, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Enhanced Oil Recovery methods on offshore fields in the light of world literature Authors : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway, Bujok, P. […]

Approximation of random sums of random variables in insurance

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Approximation of random sums of random variables in insurance Autorzy : Mendivil-Escalante, J M Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, josemiguelmendivil@hotmail.com, Almaral-Sánchez, J L Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, jalmaral@gmail.com, […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Approximation of random sums of random variables in insurance Authors : Mendivil-Escalante, J M Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, josemiguelmendivil@hotmail.com, Almaral-Sánchez, J L Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, jalmaral@gmail.com, Gómez-Soberón, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Liquid unloading optimization from gas wells which exploit depleted reservoirs Authors : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway, Bujok, P. VSB – Technical […]

Ion Move Brownian Dynamics (IMBD) : Simulations of Ion Transport

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Ion Move Brownian Dynamics (IMBD) : Simulations of Ion Transport Autorzy : Zhong, Q. Applied Mathematics School, Xiamen University of Technology, Xiamen, People’s Republic of China, Zeng, W. Software School, Xiamen University, Xiamen, People’s Republic of China, Huang, X. Computer Science Department, Xiamen University, Xiamen, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Ion Move Brownian Dynamics (IMBD) : Simulations of Ion Transport Authors : Zhong, Q. Applied Mathematics School, Xiamen University of Technology, Xiamen, People’s Republic of China, Zeng, W. Software School, Xiamen University, Xiamen, People’s Republic of China, Huang, X. Computer Science Department, Xiamen University, Xiamen, People’s […]

Hyperthermia process control induced by the electric field in order to cancer destroying

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Hyperthermia process control induced by the electric field in order to cancer destroying Autorzy : Zhong, Q. Applied Mathematics School, Xiamen University of Technology, Xiamen, People’s Republic of China, Zeng, W. Software School, Xiamen University, Xiamen, People’s Republic of China, Huang, X. Computer Science Department, […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Optimization of the heat treatment process of a steel porous charge using an integrated modelling Authors : Aramideh, J Department of Computer Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran, Aramideh. javad@gmail.com, Jelodar, H Department of Computer Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Hyperthermia process control induced by the electric field in order to cancer destroying Authors : Zhong, Q. Applied Mathematics School, Xiamen University of Technology, Xiamen, People’s Republic of China, Zeng, W. Software School, Xiamen University, Xiamen, People’s Republic of China, Huang, X. Computer Science Department, Xiamen […]

Analytical prediction model of UGS performance

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Analytical prediction model of UGS performance Autorzy : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway, Bujok, P. VSB – Technical University of Ostrava; […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Analytical prediction model of UGS performance Authors : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway, Bujok, P. VSB – Technical University of Ostrava; Faculty […]

Technical and economic issues of offshore pipeline carbon dioxide transportation

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Technical and economic issues of offshore pipeline carbon dioxide transportation Autorzy : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway, Bujok, P. VSB – […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Technical and economic issues of offshore pipeline carbon dioxide transportation Authors : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway, Bujok, P. VSB – Technical […]

Optimizing recovery factor in multilayers mature gas field, based on decline curve analysis methodology

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Optimizing recovery factor in multilayers mature gas field, based on decline curve analysis methodology Konferencja Bibliogr. 3 poz., rys., tab., wykr. Autorzy : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, […]

Konferencja Bibliogr. 3 poz., rys., tab., wykr.

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Optimizing recovery factor in multilayers mature gas field, based on decline curve analysis methodology Konferencja Bibliogr. 3 poz., rys., tab., wykr. Authors : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid […]

The role of e-learning in educational processes

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : The role of e-learning in educational processes Autorzy : Aramideh, J Department of Computer Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran, Aramideh. javad@gmail.com, Jelodar, H Department of Computer Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran, JelodarH@gmail.com, Sané, M Semiconductors and Solar […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : The role of e-learning in educational processes Authors : Aramideh, J Department of Computer Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran, Aramideh. javad@gmail.com, Jelodar, H Department of Computer Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran, JelodarH@gmail.com, Sané, M Semiconductors and Solar Energy […]

The usage of computer visualization in teaching technical subjects

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : The usage of computer visualization in teaching technical subjects Autorzy : Aramideh, J Department of Computer Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran, Aramideh. javad@gmail.com, Jelodar, H Department of Computer Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran, JelodarH@gmail.com, Sané, M Semiconductors […]

Influence of low frequency vibrations on drillstring dynamics

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Influence of low frequency vibrations on drillstring dynamics Autorzy : Skrzypaszek, K. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland, Stryczek, S. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland, Wiśniowski, R. AGH University […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : The usage of computer visualization in teaching technical subjects Authors : Aramideh, J Department of Computer Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran, Aramideh. javad@gmail.com, Jelodar, H Department of Computer Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran, JelodarH@gmail.com, Sané, M Semiconductors and […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Influence of low frequency vibrations on drillstring dynamics Authors : Skrzypaszek, K. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland, Stryczek, S. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland, Wiśniowski, R. AGH University of […]

Generalizacja danych topograficznych w obiektowo zorientowanym środowisku Clarity

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Generalizacja danych topograficznych w obiektowo zorientowanym środowisku Clarity Autorzy : Basista, I. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki, basista@agh.edu.pl, Fiedukowicz, A. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii, a.fiedukowicz@gik.pw.edu.pl, Pillich-Kolipińska, A. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii, a.pillich@gik.pw.edu.pl, […]

Generalization of topographic spatial data in the object-oriented Clarity System

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Generalizacja danych topograficznych w obiektowo zorientowanym środowisku Clarity Authors : Basista, I. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki, basista@agh.edu.pl, Fiedukowicz, A. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii, a.fiedukowicz@gik.pw.edu.pl, Pillich-Kolipińska, A. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii, a.pillich@gik.pw.edu.pl, Karsznia, […]

Techniki drukowania w produkcji ogniw fotowoltaicznych

Czasopismo : Acta Poligraphica Tytuł artykułu : Techniki drukowania w produkcji ogniw fotowoltaicznych Autorzy : Słoma, M. Politechnika Warszawska, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia w Łodzi, Abstrakty : The purpose of this study is to present potential alternatives for printing techniques in production of new branch of technology, prined electronics, and especially printed solar cells. […]

Printing techniques in production of photovoltaic cells

Journal : Acta Poligraphica Article : Techniki drukowania w produkcji ogniw fotowoltaicznych Authors : Słoma, M. Politechnika Warszawska, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia w Łodzi, Abstract : The purpose of this study is to present potential alternatives for printing techniques in production of new branch of technology, prined electronics, and especially printed solar cells. Printing […]

Selection of Optimal Machining Strategy in the Manufacture of Elements Bounded by Curvilinear Surfaces

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Selection of Optimal Machining Strategy in the Manufacture of Elements Bounded by Curvilinear Surfaces Autorzy : Czerech, Ł. Department of Production Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, lukaszczerech@wp.pl, Abstrakty : Increasing machining accuracy realized on CNC machine […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Selection of Optimal Machining Strategy in the Manufacture of Elements Bounded by Curvilinear Surfaces Authors : Czerech, Ł. Department of Production Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, lukaszczerech@wp.pl, Abstract : Increasing machining accuracy realized on CNC machine tools […]

Zastosowanie metody optymalizacji nieliniowej Neldera-Meada do konstrukcji odwzorowań kartograficznych o możliwie najlepszym rozkładzie zniekształceń odwzorowawczych – na przykładzie odwzorowania azymutalnego

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Zastosowanie metody optymalizacji nieliniowej Neldera-Meada do konstrukcji odwzorowań kartograficznych o możliwie najlepszym rozkładzie zniekształceń odwzorowawczych – na przykładzie odwzorowania azymutalnego Autorzy : Basista, I. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki, basista@agh.edu.pl, Fiedukowicz, A. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii, […]

Shape optimisation of a ventricular assist device using a VADFEM computer program

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Shape optimisation of a ventricular assist device using a VADFEM computer program Autorzy : Błażkiewicz, M. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Physiotherapy, Warsaw, Poland, michalinablazkiewicz@gmail.com, Iwańska, D. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Biomechanics, Warsaw, Poland, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Shape optimisation of a ventricular assist device using a VADFEM computer program Authors : Błażkiewicz, M. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Physiotherapy, Warsaw, Poland, michalinablazkiewicz@gmail.com, Iwańska, D. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Biomechanics, Warsaw, Poland, kaib@awf.edu.pl, […]

Modeling and simulation of oscillatory shot peening process

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Modeling and simulation of oscillatory shot peening process Autorzy : Frydel, B. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 82 79 213, fax: (0-48, 33) 82 79 300, Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department […]

PL Modelowanie i symulacja procesu kulkowania oscylacyjnego

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Modeling and simulation of oscillatory shot peening process Authors : Frydel, B. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 82 79 213, fax: (0-48, 33) 82 79 300, Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department of […]

Precision machining of spherical ceramic parts

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Precision machining of spherical ceramic parts Autorzy : Frydel, B. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 82 79 213, fax: (0-48, 33) 82 79 300, Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing […]

PL Precyzyjna obróbka ceramicznych elementów kulistych

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Precision machining of spherical ceramic parts Authors : Frydel, B. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 82 79 213, fax: (0-48, 33) 82 79 300, Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology […]

The prioritisation of production orders under the bee colony algorithm

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : The prioritisation of production orders under the bee colony algorithm Autorzy : Frydel, B. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 82 79 213, fax: (0-48, 33) 82 79 300, Płonka, S. University of […]

PL Szeregowanie zleceń produkcyjnych z zastosowaniem algorytmu pszczelego

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : The prioritisation of production orders under the bee colony algorithm Authors : Frydel, B. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 82 79 213, fax: (0-48, 33) 82 79 300, Płonka, S. University of Bielsko-Biała, […]

Evacuation systems of screw-type water turbines in small hydropower plant

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Evacuation systems of screw-type water turbines in small hydropower plant Autorzy : Bukowska, A. Institute of Materials Science and Engineering. Department of Materials Processing Technology and Applied Physics, Częstochowa University of Technology, 19 Armii Krajowej Str., 42-200 Częstochowa, Poland, abukowska@wip.pcz.pl, Pietrusiewicz, P. Institute […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Evacuation systems of screw-type water turbines in small hydropower plant Authors : Bukowska, A. Institute of Materials Science and Engineering. Department of Materials Processing Technology and Applied Physics, Częstochowa University of Technology, 19 Armii Krajowej Str., 42-200 Częstochowa, Poland, abukowska@wip.pcz.pl, Pietrusiewicz, P. Institute of […]

Joining the combination of AHSS steel and HSLA steel by resistance spot welding

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Joining the combination of AHSS steel and HSLA steel by resistance spot welding Autorzy : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department […]

Influence of process parameters on dimensional accuracy of parts manufactured using fused deposition modelling technology

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Influence of process parameters on dimensional accuracy of parts manufactured using fused deposition modelling technology Autorzy : Bukowska, A. Institute of Materials Science and Engineering. Department of Materials Processing Technology and Applied Physics, Częstochowa University of Technology, 19 Armii Krajowej Str., 42-200 Częstochowa, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Joining the combination of AHSS steel and HSLA steel by resistance spot welding Authors : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department of […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Influence of process parameters on dimensional accuracy of parts manufactured using fused deposition modelling technology Authors : Bukowska, A. Institute of Materials Science and Engineering. Department of Materials Processing Technology and Applied Physics, Częstochowa University of Technology, 19 Armii Krajowej Str., 42-200 Częstochowa, Poland, […]

ClinchRivet as an alternative method to resistance spot welding

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : ClinchRivet as an alternative method to resistance spot welding Autorzy : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technology and Materials, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : ClinchRivet as an alternative method to resistance spot welding Authors : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technology and Materials, Technical […]

Design of non-uniform truss structures for improved part properties

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Design of non-uniform truss structures for improved part properties Autorzy : Frydel, B. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 82 79 213, fax: (0-48, 33) 82 79 300, Płonka, S. University of Bielsko-Biała, […]

PL Projektowanie nieregularnych struktur kratownicowych z uwzględnieniem ich właściwości

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Design of non-uniform truss structures for improved part properties Authors : Frydel, B. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 82 79 213, fax: (0-48, 33) 82 79 300, Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department […]

The cryptoanalysis of the Enigma cipher

Czasopismo : Advances in Computer Science Research Tytuł artykułu : The cryptoanalysis of the Enigma cipher Autorzy : Borowska, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowska, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Abstrakty : In this paper we study cryptanalysis of the military Enigma machine […]

PL Modelowanie oparte na wiedzy i wielokryterialna optymalizacja produkcji w podziemnych kopalniach węgla kamiennego

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Knowledge-based modeling and multi-objective optimization of production in underground coal mines Authors : Brzychczy, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, brzych3@agh.edu.pl, Lipiński, P. University of Wroclaw, Institute of Computer Science, Wroclaw, lipinski@ii.uni.wroc.pl, Abstract : In this paper a modern approach to the modeling […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Optimization and validation of a method based on derivatization with methylating agent followed by HPLC-DAD for determining dithiocarbamates residues Authors : Patil, A. N. Pravara Rural College of Pharmacy Department of Pharmacognosy Pravaranagar, Loni 413736 Maharashtra India, Nirmal, S. A. Pravara Rural College of Pharmacy Department of Pharmacognosy Pravaranagar, […]

PL Kryptoanaliza szyfru Enigmy

Journal : Advances in Computer Science Research Article : The cryptoanalysis of the Enigma cipher Authors : Borowska, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowska, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Abstract : In this paper we study cryptanalysis of the military Enigma machine which […]

Lazy evaluation method in the component environments

Czasopismo : Advances in Computer Science Research Tytuł artykułu : Lazy evaluation method in the component environments Autorzy : Borowska, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowska, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Gościk, J. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, […]

Damage modeling in graded layer system

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Damage modeling in graded layer system Autorzy : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technology and Materials, Technical University of […]

PL Metoda „lazy evaluation” w środowiskach komponentowych

Journal : Advances in Computer Science Research Article : Lazy evaluation method in the component environments Authors : Borowska, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowska, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Gościk, J. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Łukaszuk, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Damage modeling in graded layer system Authors : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technology and Materials, Technical University of Košice, […]

Rheological properties of MR fluids recommended for use in shock absorbers

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Rheological properties of MR fluids recommended for use in shock absorbers Autorzy : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technology […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Rheological properties of MR fluids recommended for use in shock absorbers Authors : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technology and […]

Investigation of MR fluids in the oscillatory squeeze mode

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Investigation of MR fluids in the oscillatory squeeze mode Autorzy : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technology and Materials, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Investigation of MR fluids in the oscillatory squeeze mode Authors : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technology and Materials, Technical […]

Influence of upper extremity position on EMG signal measures calculated in time, frequency and time-frequency domains

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Influence of upper extremity position on EMG signal measures calculated in time, frequency and time-frequency domains Autorzy : Katona, B. Department of Materials Science and Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary, katona@eik.bme.hu, Bognar, E. Department of Materials Science and Engineering, Budapest University […]

The sensitivity of a photogrammetric method in formability analysis

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : The sensitivity of a photogrammetric method in formability analysis Autorzy : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technology and Materials, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Influence of upper extremity position on EMG signal measures calculated in time, frequency and time-frequency domains Authors : Katona, B. Department of Materials Science and Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary, katona@eik.bme.hu, Bognar, E. Department of Materials Science and Engineering, Budapest University of […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : The sensitivity of a photogrammetric method in formability analysis Authors : Andrysewicz, E. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Biomedical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Bialystok, Poland, edchem@o2.pl, Kaščák, L. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technology and Materials, Technical […]

Design concept of test stand for determining properties of magnetorheological elastomers

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Design concept of test stand for determining properties of magnetorheological elastomers Autorzy : Bocian, M. Institute of Material Science and Applied Mechanics, Wroclaw University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław, Poland , miroslaw.bocian@pwr.wroc.pl, Kaleta, J. Institute of Material Science and Applied Mechanics, Wroclaw University of […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Design concept of test stand for determining properties of magnetorheological elastomers Authors : Bocian, M. Institute of Material Science and Applied Mechanics, Wroclaw University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław, Poland , miroslaw.bocian@pwr.wroc.pl, Kaleta, J. Institute of Material Science and Applied Mechanics, Wroclaw University of Technology, […]

Assessment tribological properties of coatings applied by HVOF technology

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Assessment tribological properties of coatings applied by HVOF technology Autorzy : Bocian, M. Institute of Material Science and Applied Mechanics, Wroclaw University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław, Poland , miroslaw.bocian@pwr.wroc.pl, Kaleta, J. Institute of Material Science and Applied Mechanics, Wroclaw University of Technology, ul. […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Assessment tribological properties of coatings applied by HVOF technology Authors : Bocian, M. Institute of Material Science and Applied Mechanics, Wroclaw University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław, Poland , miroslaw.bocian@pwr.wroc.pl, Kaleta, J. Institute of Material Science and Applied Mechanics, Wroclaw University of Technology, ul. Smoluchowskiego […]

Mathematical modelling of tumour angiogenesis

Czasopismo : Mathematica Applicanda Tytuł artykułu : Mathematical modelling of tumour angiogenesis Autorzy : Poleszczuk, J. College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences The University of Warsaw Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, Poland, j.poleszczuk@mimuw.edu.pl, Abstrakty : Mathematical models are valuable tools for studying the underlying mechanisms of tumour progression. They enable […]

PL Matematyczne modelowanie angiogenezy nowotworowej

Journal : Mathematica Applicanda Article : Mathematical modelling of tumour angiogenesis Authors : Poleszczuk, J. College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences The University of Warsaw Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, Poland, j.poleszczuk@mimuw.edu.pl, Abstract : Mathematical models are valuable tools for studying the underlying mechanisms of tumour progression. They enable us […]

Identification of layers distribution in the composite coupon using finite element method and three point bending test

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Identification of layers distribution in the composite coupon using finite element method and three point bending test Autorzy : Bocian, M. Institute of Material Science and Applied Mechanics, Wroclaw University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław, Poland , miroslaw.bocian@pwr.wroc.pl, Kaleta, J. Institute of Material Science […]

Detection and estimation of overpressures in gas reservoirs while drilling

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Detection and estimation of overpressures in gas reservoirs while drilling Autorzy : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Identification of layers distribution in the composite coupon using finite element method and three point bending test Authors : Bocian, M. Institute of Material Science and Applied Mechanics, Wroclaw University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław, Poland , miroslaw.bocian@pwr.wroc.pl, Kaleta, J. Institute of Material Science and […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Detection and estimation of overpressures in gas reservoirs while drilling Authors : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, […]

Viability theory: an applied mathematics tool for achieving dynamic systems' sustainability

Czasopismo : Mathematica Applicanda Tytuł artykułu : Viability theory: an applied mathematics tool for achieving dynamic systems' sustainability Autorzy : Poleszczuk, J. College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences The University of Warsaw Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, Poland, j.poleszczuk@mimuw.edu.pl, Zwoleński, P. Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences Bankowa 14, […]

PL Teoria wiabilności: narzędzie matematyki stosowanej do ujawniania stanów zrównoważonego rozwoju

Journal : Mathematica Applicanda Article : Viability theory: an applied mathematics tool for achieving dynamic systems' sustainability Authors : Poleszczuk, J. College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences The University of Warsaw Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, Poland, j.poleszczuk@mimuw.edu.pl, Zwoleński, P. Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences Bankowa 14, 40-007 […]

Application of multifunctional fluids to improve hydrocarbon production

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Application of multifunctional fluids to improve hydrocarbon production Autorzy : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Aminian, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Application of multifunctional fluids to improve hydrocarbon production Authors : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Aminian, K. […]

Cellular automata to describe seismicity: a review

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Cellular automata to describe seismicity: a review Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , bialecki@igf. edu.pl, Czechowski, Z. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , zczech@igf.edu.pl, Jiménez, A. Department of Applied Physics, University of Almería, Carretera […]

Study of methods of hydrocarbon recovery enhancement from the depleted oil fields

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Study of methods of hydrocarbon recovery enhancement from the depleted oil fields Autorzy : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National […]

Journal : Acta Geophysica Article : Cellular automata to describe seismicity: a review Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , bialecki@igf. edu.pl, Czechowski, Z. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , zczech@igf.edu.pl, Jiménez, A. Department of Applied Physics, University of Almería, Carretera de […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Study of methods of hydrocarbon recovery enhancement from the depleted oil fields Authors : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National University, […]

Bayesian approach to tomographic imaging of rock-mass velocity heterogeneities

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Bayesian approach to tomographic imaging of rock-mass velocity heterogeneities Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , bialecki@igf. edu.pl, Czechowski, Z. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , zczech@igf.edu.pl, Jiménez, A. Department of Applied Physics, University of […]

Journal : Acta Geophysica Article : Bayesian approach to tomographic imaging of rock-mass velocity heterogeneities Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , bialecki@igf. edu.pl, Czechowski, Z. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , zczech@igf.edu.pl, Jiménez, A. Department of Applied Physics, University of Almería, […]

Biomechaniczna analiza wypadku samochodowego z zastosowaniem urządzenia typu HANS podpierającego głowę oraz odcinek szyjny kręgosłupa kierowcy

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Biomechaniczna analiza wypadku samochodowego z zastosowaniem urządzenia typu HANS podpierającego głowę oraz odcinek szyjny kręgosłupa kierowcy Autorzy : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, […]

Biomechanical analysis of car accident with application of HANS device supporting the head and cervical spine of the driver

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Biomechaniczna analiza wypadku samochodowego z zastosowaniem urządzenia typu HANS podpierającego głowę oraz odcinek szyjny kręgosłupa kierowcy Authors : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, […]

Software support development for numerical solution of ANSYS CFX

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Software support development for numerical solution of ANSYS CFX Autorzy : Adamowicz, A. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics and Applied Computer Science, Bialystok University of Technology ul. Wiejska Street 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.adamowicz@pb.edu.pl, Grześ, P. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics and […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Software support development for numerical solution of ANSYS CFX Authors : Adamowicz, A. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics and Applied Computer Science, Bialystok University of Technology ul. Wiejska Street 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.adamowicz@pb.edu.pl, Grześ, P. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics and Applied […]

On the choice of calibration periods and objective functions: a practical guide to model parameter identification

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : On the choice of calibration periods and objective functions: a practical guide to model parameter identification Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , bialecki@igf. edu.pl, Czechowski, Z. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , zczech@igf.edu.pl, Jiménez, […]

Journal : Acta Geophysica Article : On the choice of calibration periods and objective functions: a practical guide to model parameter identification Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , bialecki@igf. edu.pl, Czechowski, Z. Institute of Geophysics, Polish Acad emy of Sciences, Warszawa, Poland , zczech@igf.edu.pl, Jiménez, A. […]

Nitrogen and carbon dioxide fracturing fluids for the stimulation of unconventional shale plays

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Nitrogen and carbon dioxide fracturing fluids for the stimulation of unconventional shale plays Autorzy : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Nitrogen and carbon dioxide fracturing fluids for the stimulation of unconventional shale plays Authors : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National […]

Effect of tripping velocity profiles on wellbore pressures and dynamic loading of drillstring

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Effect of tripping velocity profiles on wellbore pressures and dynamic loading of drillstring Autorzy : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Effect of tripping velocity profiles on wellbore pressures and dynamic loading of drillstring Authors : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National […]

Modelling of the system for cleaning up free oil products with the application of the MARS simulator

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Modelling of the system for cleaning up free oil products with the application of the MARS simulator Autorzy : Knez, J. Kielce University of Technology, Faculty of Enviromental Engineering, Geomatics and Power Engineering, Kielce, Poland, Knez, D. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Modelling of the system for cleaning up free oil products with the application of the MARS simulator Authors : Knez, J. Kielce University of Technology, Faculty of Enviromental Engineering, Geomatics and Power Engineering, Kielce, Poland, Knez, D. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil […]

Metoda identyfikacji własności materiałowych kości czaszek dzieci

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Metoda identyfikacji własności materiałowych kości czaszek dzieci Autorzy : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Zurek, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika […]

Method for the identification of material properties the skull bone children

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Metoda identyfikacji własności materiałowych kości czaszek dzieci Authors : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Zurek, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, […]

An analysis of fluids after hydraulic fracturing in the aspect of their further use or neutralization

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : An analysis of fluids after hydraulic fracturing in the aspect of their further use or neutralization Autorzy : Jamrozik, A. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Department of Drilling and Geoengineering, Krakow, Gonet, A. AGH University of Science and Technology, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : An analysis of fluids after hydraulic fracturing in the aspect of their further use or neutralization Authors : Jamrozik, A. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Department of Drilling and Geoengineering, Krakow, Gonet, A. AGH University of Science and Technology, Faculty […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : An optimization model for managing compressors in salt cavern gas storage Authors : Jamrozik, A. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Department of Drilling and Geoengineering, Krakow, Gonet, A. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, […]

Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w roślinach

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w roślinach Autorzy : Papaj, K. Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice, Szeja, W. Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice, Rusin, A. Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w roślinach Authors : Papaj, K. Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice, Szeja, W. Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice, Rusin, A. Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii […]

Preventive Control of Electric Power System State Variables by the Methods of Probabilistic Load Flow

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Preventive Control of Electric Power System State Variables by the Methods of Probabilistic Load Flow Autorzy : Falkowski, D. ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl, Zarzycki, M. PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl, Golub, I. I. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru, Voitov, O. N. Melentiev Energy Systems Institute of […]

Stochastic TCO Minimization for Video Transmission over IP Networks

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Stochastic TCO Minimization for Video Transmission over IP Networks Autorzy : Goudarzi, P. Multimedia systems group, IT faculty of Iran Telecom Research Center (ITRC), End of the north Karegar st., Tehran, Iran, pgoudarzi@itrc.ac.ir, Abstrakty : From the viewpoint of service operators the Total Cost of […]

Journal : Acta Energetica Article : Preventive Control of Electric Power System State Variables by the Methods of Probabilistic Load Flow Authors : Falkowski, D. ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl, Zarzycki, M. PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl, Golub, I. I. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru, Voitov, O. N. Melentiev Energy Systems Institute of Russian […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Stochastic TCO Minimization for Video Transmission over IP Networks Authors : Goudarzi, P. Multimedia systems group, IT faculty of Iran Telecom Research Center (ITRC), End of the north Karegar st., Tehran, Iran, pgoudarzi@itrc.ac.ir, Abstract : From the viewpoint of service operators the Total Cost of Ownership […]

Advanced Content Caching Schemes and Algorithms

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Advanced Content Caching Schemes and Algorithms Autorzy : Goudarzi, P. Multimedia systems group, IT faculty of Iran Telecom Research Center (ITRC), End of the north Karegar st., Tehran, Iran, pgoudarzi@itrc.ac.ir, Papadakis, A. Department of Electronic Engineering Educators, School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE) and […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Advanced Content Caching Schemes and Algorithms Authors : Goudarzi, P. Multimedia systems group, IT faculty of Iran Telecom Research Center (ITRC), End of the north Karegar st., Tehran, Iran, pgoudarzi@itrc.ac.ir, Papadakis, A. Department of Electronic Engineering Educators, School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE) and with […]

Generation Level Matching to the Transmission Capability of Overhead Lines

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Generation Level Matching to the Transmission Capability of Overhead Lines Autorzy : Falkowski, D. ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl, Zarzycki, M. PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl, Golub, I. I. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru, Voitov, O. N. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, Boloev, […]

Journal : Acta Energetica Article : Generation Level Matching to the Transmission Capability of Overhead Lines Authors : Falkowski, D. ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl, Zarzycki, M. PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl, Golub, I. I. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru, Voitov, O. N. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, Boloev, E. […]

Journal : Acta Energetica Article : Voltage and Reactive Power Load Flow Optimization in the Power System Using Fuzzy Logic Authors : Falkowski, D. ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl, Zarzycki, M. PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl, Golub, I. I. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru, Voitov, O. N. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy […]

Journal : Acta Energetica Article : Interior Point Method Evaluation for Reactive Power Flow Optimization in the Power System Authors : Falkowski, D. ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl, Zarzycki, M. PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl, Golub, I. I. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru, Voitov, O. N. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of […]

Journal : Acta Energetica Article : Optimal Power Flow by Interior Point and Non Interior Point Modern Optimization Algorithms Authors : Falkowski, D. ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl, Zarzycki, M. PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl, Golub, I. I. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru, Voitov, O. N. Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of […]

Algebraic separation and shadowing of arbitrary sets

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : Algebraic separation and shadowing of arbitrary sets Autorzy : Duda, R. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, romanduda@poczta.onet.pl, Kozlowski, W. M. School of Mathematics and Statistics, University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia, w.m.kozlowski@unsw.edu.au, Triebel, H. Mathematisches Institut, Fakultät für Mathematik und Informatik, […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : Algebraic separation and shadowing of arbitrary sets Authors : Duda, R. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, romanduda@poczta.onet.pl, Kozlowski, W. M. School of Mathematics and Statistics, University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia, w.m.kozlowski@unsw.edu.au, Triebel, H. Mathematisches Institut, Fakultät für Mathematik und Informatik, Friedrich-Schiller-Universität, […]

Numerical investigation of root canal irrigation adopting innovative needles with dimple and protrusion

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Numerical investigation of root canal irrigation adopting innovative needles with dimple and protrusion Autorzy : Pitkin, M. Tufts University School of Medicine, Boston, MA 02111, mpitkin@tuftsmedicalcenter.org, Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Metz Cedex, France, Dubois, […]

On X-convex functions

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : On X-convex functions Autorzy : Duda, R. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, romanduda@poczta.onet.pl, Kozlowski, W. M. School of Mathematics and Statistics, University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia, w.m.kozlowski@unsw.edu.au, Triebel, H. Mathematisches Institut, Fakultät für Mathematik und Informatik, Friedrich-Schiller-Universität, 07737 Jena, Germany, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Numerical investigation of root canal irrigation adopting innovative needles with dimple and protrusion Authors : Pitkin, M. Tufts University School of Medicine, Boston, MA 02111, mpitkin@tuftsmedicalcenter.org, Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Metz Cedex, France, Dubois, G. […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : On X-convex functions Authors : Duda, R. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, romanduda@poczta.onet.pl, Kozlowski, W. M. School of Mathematics and Statistics, University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia, w.m.kozlowski@unsw.edu.au, Triebel, H. Mathematisches Institut, Fakultät für Mathematik und Informatik, Friedrich-Schiller-Universität, 07737 Jena, Germany, hans.triebel@uni-jena.de, […]

Application of hydrophilic interaction chromatography in phytochemical analysis

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Application of hydrophilic interaction chromatography in phytochemical analysis Autorzy : Petruczynik, A. Medical University of Lublin Department of Inorganic Chemistry 4a Chodźki Str. 20-093 Lublin Poland, annapetruczynik@poczta.onet.pl, Waksmundzka-Hajnos, M. Medical University of Lublin Department of Inorganic Chemistry 4a Chodźki Str. 20-093 Lublin Poland, Abstrakty : Hydrophilic interaction chromatography […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Application of hydrophilic interaction chromatography in phytochemical analysis Authors : Petruczynik, A. Medical University of Lublin Department of Inorganic Chemistry 4a Chodźki Str. 20-093 Lublin Poland, annapetruczynik@poczta.onet.pl, Waksmundzka-Hajnos, M. Medical University of Lublin Department of Inorganic Chemistry 4a Chodźki Str. 20-093 Lublin Poland, Abstract : Hydrophilic interaction chromatography (HILIC) […]

Analysis of wear of polyethylene hip joint cup related to its positioning in patient’s body

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Analysis of wear of polyethylene hip joint cup related to its positioning in patient’s body Autorzy : Pitkin, M. Tufts University School of Medicine, Boston, MA 02111, mpitkin@tuftsmedicalcenter.org, Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Metz Cedex, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Analysis of wear of polyethylene hip joint cup related to its positioning in patient’s body Authors : Pitkin, M. Tufts University School of Medicine, Boston, MA 02111, mpitkin@tuftsmedicalcenter.org, Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Metz Cedex, France, […]

Chemometrically optimized micellar liquid chromatographic method for the simultaneous determination of cetirizine dihydrochloride in its combined dosage forms. Application to biological fluids and pharmacokinetic studies

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Chemometrically optimized micellar liquid chromatographic method for the simultaneous determination of cetirizine dihydrochloride in its combined dosage forms. Application to biological fluids and pharmacokinetic studies Autorzy : Petruczynik, A. Medical University of Lublin Department of Inorganic Chemistry 4a Chodźki Str. 20-093 Lublin Poland, annapetruczynik@poczta.onet.pl, Waksmundzka-Hajnos, M. Medical University […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Chemometrically optimized micellar liquid chromatographic method for the simultaneous determination of cetirizine dihydrochloride in its combined dosage forms. Application to biological fluids and pharmacokinetic studies Authors : Petruczynik, A. Medical University of Lublin Department of Inorganic Chemistry 4a Chodźki Str. 20-093 Lublin Poland, annapetruczynik@poczta.onet.pl, Waksmundzka-Hajnos, M. Medical University of […]

Order of approximation for nonlinear sampling Kantorovich operators in Orlicz spaces

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : Order of approximation for nonlinear sampling Kantorovich operators in Orlicz spaces Autorzy : Duda, R. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, romanduda@poczta.onet.pl, Kozlowski, W. M. School of Mathematics and Statistics, University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia, w.m.kozlowski@unsw.edu.au, Triebel, H. Mathematisches Institut, Fakultät […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : Order of approximation for nonlinear sampling Kantorovich operators in Orlicz spaces Authors : Duda, R. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, romanduda@poczta.onet.pl, Kozlowski, W. M. School of Mathematics and Statistics, University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia, w.m.kozlowski@unsw.edu.au, Triebel, H. Mathematisches Institut, Fakultät für […]

Analysis of the influence of a metha-type metaphysical stem on biomechanical parameters

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Analysis of the influence of a metha-type metaphysical stem on biomechanical parameters Autorzy : Mazumder, M. M. G. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, University of Western Australia, Australia, kmiller@mech.uwa.edu.au, Bunt, S. School of Anatomy, Physiology and Human Biology, University of Western Australia, Australia, Mostayed, M. […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Analysis of the influence of a metha-type metaphysical stem on biomechanical parameters Authors : Mazumder, M. M. G. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, University of Western Australia, Australia, kmiller@mech.uwa.edu.au, Bunt, S. School of Anatomy, Physiology and Human Biology, University of Western Australia, Australia, Mostayed, M. Intelligent […]

Cost of products manufactured in organizational similar groups – case study

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Cost of products manufactured in organizational similar groups – case study Autorzy : Gregor, M. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 8279253, Matuszek, J. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, […]

PL Koszty wyrobów wytwarzanych w grupach organizacyjnie podobnych – studium przypadku

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Cost of products manufactured in organizational similar groups – case study Authors : Gregor, M. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 8279253, Matuszek, J. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa […]

Hyper-elastic modelling of intervertebral disc polyurethane implant

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Hyper-elastic modelling of intervertebral disc polyurethane implant Autorzy : Mazumder, M. M. G. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, University of Western Australia, Australia, kmiller@mech.uwa.edu.au, Bunt, S. School of Anatomy, Physiology and Human Biology, University of Western Australia, Australia, Mostayed, M. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Hyper-elastic modelling of intervertebral disc polyurethane implant Authors : Mazumder, M. M. G. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, University of Western Australia, Australia, kmiller@mech.uwa.edu.au, Bunt, S. School of Anatomy, Physiology and Human Biology, University of Western Australia, Australia, Mostayed, M. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, University […]

PL Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania wirnika przędzarki bezwrzecionowej

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Multicriteria optimization of manufacturing processes of the rotors to open end spinning machine Authors : Gregor, M. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 8279253, Matuszek, J. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 […]

Modeling of high storage sheet depot with Plant Simulation

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Modeling of high storage sheet depot with Plant Simulation Autorzy : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, jan.kral@tuke.sk, Kráľ, […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Modeling of high storage sheet depot with Plant Simulation Authors : Kráľ jr, J. Faculty of Mechanical Engineering, Centrum of Informatics, Technical University of Košice, Slovakia, Kráľ, J. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technologies and Materials, Technical University of Košice, jan.kral@tuke.sk, Kráľ, J. […]

PL Optymalizacja wielokryterialna parametrów operacji toczenia stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym ze względu na wybrane parametry chropowatości powierzchni

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Multicriteria optimization of cutting parameters of hard turning operation of the hardened 18CrMo4 steel in view of chosen parameters of surface roughness Authors : Gregor, M. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 8279253, Matuszek, J. […]

A fuzzy control strategy in the turning process

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : A fuzzy control strategy in the turning process Autorzy : Gregor, M. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 8279253, Matuszek, J. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, […]

PL Rozmyta strategia sterowania w procesie toczenia

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : A fuzzy control strategy in the turning process Authors : Gregor, M. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: (0-48, 33) 8279253, Matuszek, J. ATH, University of Bielsko-Biała, Department of Industrial Engineering, 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2, Poland, phone: […]

RSM-optimized IRAE sample pretreatment and HPLC simultaneous determination of Tryptanthrin, indigo, and indirubin from Chinese herbal medicine Radix Isatidis

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : RSM-optimized IRAE sample pretreatment and HPLC simultaneous determination of Tryptanthrin, indigo, and indirubin from Chinese herbal medicine Radix Isatidis Autorzy : Huo, H. L. Hebei Medical University Department of Pharmaceutical Analysis, School of Pharmacy Shijiazhuang 050017 China, Yu, S. H. Hebei Medical University Department of Pharmaceutical Analysis, School […]

Journal : Acta Chromatographica Article : RSM-optimized IRAE sample pretreatment and HPLC simultaneous determination of Tryptanthrin, indigo, and indirubin from Chinese herbal medicine Radix Isatidis Authors : Huo, H. L. Hebei Medical University Department of Pharmaceutical Analysis, School of Pharmacy Shijiazhuang 050017 China, Yu, S. H. Hebei Medical University Department of Pharmaceutical Analysis, School of […]

Muscle force distribution during forward and backward locomotion

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Muscle force distribution during forward and backward locomotion Autorzy : Błażkiewicz, M. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Physiotherapy, Warsaw, Poland, michalinablazkiewicz@gmail.com, Abstrakty : Backward walking (BW) is a common technique employed in the treatment of a variety of orthopedic and […]

Algorytmy ewolucyjne w zastosowaniu do rozwiązywania wybranych zadań optymalizacji

Czasopismo : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Tytuł artykułu : Algorytmy ewolucyjne w zastosowaniu do rozwiązywania wybranych zadań optymalizacji Autorzy : Felcenloben, D. Wrocław University of Environmental and Life Sciences Institute of Geodesy and Geoinformatics District Office in Kłodzko, felcen@powiat.klodzko.pl, Gil, J. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Budownictwa, Zielona Góra, Abstrakty : […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Muscle force distribution during forward and backward locomotion Authors : Błażkiewicz, M. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Physiotherapy, Warsaw, Poland, michalinablazkiewicz@gmail.com, Abstract : Backward walking (BW) is a common technique employed in the treatment of a variety of orthopedic and neurological […]

Analysis of efficiency of grinding in ball and rod mills dependably on contents of fine particles in feed

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Analysis of efficiency of grinding in ball and rod mills dependably on contents of fine particles in feed Autorzy : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Abstrakty : The paper presents the analysis of efficiency of the work of ball and […]

PL Analiza efektywności procesu mielenia w młynach kulowych i prętowych w zależności od zawartości ziarn drobnych w nadawie

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Analysis of efficiency of grinding in ball and rod mills dependably on contents of fine particles in feed Authors : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Abstract : The paper presents the analysis of efficiency of the work of ball and rod […]

Null-Controllability of Linear Systems on Time Scales

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Null-Controllability of Linear Systems on Time Scales Autorzy : Demianiuk, A. Faculty of Environmental Engineering, Department of Heat Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 E, 15$351 Białystok, Poland, a.b.demianiuk@10g.pl, Dziewiecki, K. Institute of Applied Mechanics and Power Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Null-Controllability of Linear Systems on Time Scales Authors : Demianiuk, A. Faculty of Environmental Engineering, Department of Heat Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 E, 15$351 Białystok, Poland, a.b.demianiuk@10g.pl, Dziewiecki, K. Institute of Applied Mechanics and Power Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of […]

Opcje realne – alternatywne podejście do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w przemyśle naftowym

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Opcje realne – alternatywne podejście do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w przemyśle naftowym Autorzy : Aisayev, S. Kazakh-British Technical University, Kazakhstan Almaty, Akzhalova, A. Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan, assel.akzhalova@gmail.com, Artymiuk, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, art@agh.edu.pl, […]

Real options – an alternative approach to the estimation of profitability of investment projects in the petroleum industry

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Opcje realne – alternatywne podejście do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w przemyśle naftowym Authors : Aisayev, S. Kazakh-British Technical University, Kazakhstan Almaty, Akzhalova, A. Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan, assel.akzhalova@gmail.com, Artymiuk, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, art@agh.edu.pl, Bednarz, […]

Numerical Analysis of Residual Stress in a Gradient Surface Coating

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Numerical Analysis of Residual Stress in a Gradient Surface Coating Autorzy : Demianiuk, A. Faculty of Environmental Engineering, Department of Heat Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 E, 15$351 Białystok, Poland, a.b.demianiuk@10g.pl, Dziewiecki, K. Institute of Applied Mechanics and Power Engineering, Faculty of Mechanical […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Numerical Analysis of Residual Stress in a Gradient Surface Coating Authors : Demianiuk, A. Faculty of Environmental Engineering, Department of Heat Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 E, 15$351 Białystok, Poland, a.b.demianiuk@10g.pl, Dziewiecki, K. Institute of Applied Mechanics and Power Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, […]

Znaczenie technologii wytwarzania energii elektrycznej bazujących na gazie ziemnym dla przedsiębiorstwa energetycznego w kontekście dywersyfikacji jego struktury produkcyjnej

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Znaczenie technologii wytwarzania energii elektrycznej bazujących na gazie ziemnym dla przedsiębiorstwa energetycznego w kontekście dywersyfikacji jego struktury produkcyjnej Autorzy : Aisayev, S. Kazakh-British Technical University, Kazakhstan Almaty, Akzhalova, A. Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan, assel.akzhalova@gmail.com, Artymiuk, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, […]

Technologies of electricity generation importance based on natural gas for energy companies in diversification context of its productive structure

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Znaczenie technologii wytwarzania energii elektrycznej bazujących na gazie ziemnym dla przedsiębiorstwa energetycznego w kontekście dywersyfikacji jego struktury produkcyjnej Authors : Aisayev, S. Kazakh-British Technical University, Kazakhstan Almaty, Akzhalova, A. Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan, assel.akzhalova@gmail.com, Artymiuk, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil […]

Development of stockpile soft sensor

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Development of stockpile soft sensor Autorzy : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kisielowska, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kolacz, J. Comex AS, Norway, Kowol, D. KOMAG Institute of Mining Technology, Krawczykowska, A. AGH University of Science and […]

PL Zastosowanie sensora kontrolnego na składowisku w zakładzie przeróbczym

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Development of stockpile soft sensor Authors : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kisielowska, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kolacz, J. Comex AS, Norway, Kowol, D. KOMAG Institute of Mining Technology, Krawczykowska, A. AGH University of Science and Technology, […]

Wybrane aspekty techniczne rurociągowego transportu dwutlenku węgla

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Wybrane aspekty techniczne rurociągowego transportu dwutlenku węgla Autorzy : Aisayev, S. Kazakh-British Technical University, Kazakhstan Almaty, Akzhalova, A. Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan, assel.akzhalova@gmail.com, Artymiuk, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, art@agh.edu.pl, Bednarz, S. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział […]

PL Optymalizacja zakładu przeróbczego w przypadku rud surowych

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Optimization of mineral processing plant through ROM ore size Authors : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kisielowska, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kolacz, J. Comex AS, Norway, Kowol, D. KOMAG Institute of Mining Technology, Krawczykowska, A. AGH University […]

Wyznaczanie sił mięśniowych podczas chodu dzieci zdrowych

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Wyznaczanie sił mięśniowych podczas chodu dzieci zdrowych Autorzy : Adamczyk, W. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Szymańska, D. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Bienioszek, M. Koło Biomechatroniki Przy Katedrze Biomechatroniki, Gzik-Zroska, […]

Selected aspects of carbon dioxide pipeline transportation

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Wybrane aspekty techniczne rurociągowego transportu dwutlenku węgla Authors : Aisayev, S. Kazakh-British Technical University, Kazakhstan Almaty, Akzhalova, A. Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan, assel.akzhalova@gmail.com, Artymiuk, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, art@agh.edu.pl, Bednarz, S. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, […]

Smart ore tracking system using soft sensor technology

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Smart ore tracking system using soft sensor technology Autorzy : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kisielowska, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kolacz, J. Comex AS, Norway, Kowol, D. KOMAG Institute of Mining Technology, Krawczykowska, A. AGH University […]

Estimation of muscle forces during gait of healthy children

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Wyznaczanie sił mięśniowych podczas chodu dzieci zdrowych Authors : Adamczyk, W. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Szymańska, D. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Bienioszek, M. Koło Biomechatroniki Przy Katedrze Biomechatroniki, Gzik-Zroska, B. […]

PL Inteligentny system „śledzenia” rudy za pomocą technologii sensorowej

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Smart ore tracking system using soft sensor technology Authors : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kisielowska, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kolacz, J. Comex AS, Norway, Kowol, D. KOMAG Institute of Mining Technology, Krawczykowska, A. AGH University of […]

Professor Ryszard Zieliński's contribution to Monte Carlo methods and random number generators. Uniform asymptotics in statistics

Czasopismo : Mathematica Applicanda Tytuł artykułu : Professor Ryszard Zieliński's contribution to Monte Carlo methods and random number generators. Uniform asymptotics in statistics Autorzy : Mazalov, V. Institute of Applied Mathematical Research, Karelian Research Center Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, Russia, vmazalov@krc.karelia.ru, Gurtov, A. Aalto University Department of Computer Science and Engineering, Finland, gurtov@hiit.fi, Duda, […]

Professor Ryszard Zieliński's contribution to Monte Carlo methods and random number generators. Uniform asymptotics in statistics

Journal : Mathematica Applicanda Article : Professor Ryszard Zieliński's contribution to Monte Carlo methods and random number generators. Uniform asymptotics in statistics Authors : Mazalov, V. Institute of Applied Mathematical Research, Karelian Research Center Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, Russia, vmazalov@krc.karelia.ru, Gurtov, A. Aalto University Department of Computer Science and Engineering, Finland, gurtov@hiit.fi, Duda, R. […]

Journal : Mathematica Applicanda Article : Ryszard Zieliński’s contribution to statistical optimization and fixed-precision estimation Authors : Mazalov, V. Institute of Applied Mathematical Research, Karelian Research Center Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, Russia, vmazalov@krc.karelia.ru, Gurtov, A. Aalto University Department of Computer Science and Engineering, Finland, gurtov@hiit.fi, Duda, R. Uniwersytet Wrocławski Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki 2/4, […]

Nonadditive entropy Sq and nonextensive statistical mechanics: Applications in geophysics and elsewhere

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Nonadditive entropy Sq and nonextensive statistical mechanics: Applications in geophysics and elsewhere Autorzy : Vallianatos, F. Technological Educational Institute of Crete, Laboratory of Geophysics and Seismology, Crete, Greece, fvallian@chania.teicrete.gr, Tsallis, C. Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas and National Institute of Science and Technology for Complex Systems, Rio de […]

Journal : Acta Geophysica Article : Nonadditive entropy Sq and nonextensive statistical mechanics: Applications in geophysics and elsewhere Authors : Vallianatos, F. Technological Educational Institute of Crete, Laboratory of Geophysics and Seismology, Crete, Greece, fvallian@chania.teicrete.gr, Tsallis, C. Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas and National Institute of Science and Technology for Complex Systems, Rio de Janeiro, […]

Experimental investigation on effective detection of delamination in gfrp composites using taguchi method

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Experimental investigation on effective detection of delamination in gfrp composites using taguchi method Autorzy : Zieliński, A. Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Enginering, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland, Ng, S. Intelligent System and Robotic Laboratory, Institute of Advanced Technology, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Experimental investigation on effective detection of delamination in gfrp composites using taguchi method Authors : Zieliński, A. Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Enginering, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland, Ng, S. Intelligent System and Robotic Laboratory, Institute of Advanced Technology, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, […]

Emulation of simulated earthquake catalogues

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Emulation of simulated earthquake catalogues Autorzy : Vallianatos, F. Technological Educational Institute of Crete, Laboratory of Geophysics and Seismology, Crete, Greece, fvallian@chania.teicrete.gr, Tsallis, C. Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas and National Institute of Science and Technology for Complex Systems, Rio de Janeiro, Brazil, tsallis@cbpf.br, Sotolongo-Costa, O. Catedra de […]

Journal : Acta Geophysica Article : Emulation of simulated earthquake catalogues Authors : Vallianatos, F. Technological Educational Institute of Crete, Laboratory of Geophysics and Seismology, Crete, Greece, fvallian@chania.teicrete.gr, Tsallis, C. Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas and National Institute of Science and Technology for Complex Systems, Rio de Janeiro, Brazil, tsallis@cbpf.br, Sotolongo-Costa, O. Catedra de Sistemas […]

Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów Autorzy : Białousz, J. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, s.bialousz@gik.pw.edu.pl, Chmiel, J. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, j.chmiel@gik.pw.edu.pl, Fijałkowska, A. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, a.fijalkowska@gik.pw.edu.pl, Różycki, S. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, s.rozycki@gik.pw.edu.pl, […]

Spatial modeling of potential ways of crossing the borders by illegal immigrants

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów Authors : Białousz, J. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, s.bialousz@gik.pw.edu.pl, Chmiel, J. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, j.chmiel@gik.pw.edu.pl, Fijałkowska, A. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, a.fijalkowska@gik.pw.edu.pl, Różycki, S. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, s.rozycki@gik.pw.edu.pl, Bieda, […]

Electricity distribution management Smart Grid system model

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Electricity distribution management Smart Grid system model Autorzy : Czerwonka, P. Uniwersytet Łódzki, P.Czerwonka@synergyplus.uni.lodz.pl, Jabłońska, M.R. Uniwersytet Łódzki, mjablonska@uni.lodz.pl, Majewski, J. ENERGA SA, jerzy.majewski@energa.pl, Paska, J. Politechnika Warszawska, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl, Kołodziej, D. Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, d.kolodziej@ien.gda.pl, Szczerba, Z. Politechnika Gdańska, z.szczerba@ely.pg.gda.pl, Nowak, W. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, wieslaw.nowak@agh.edu.pl, Abstrakty […]

PL Model systemu Smart Grid zarządzania dystrybucją energii elektrycznej

Journal : Acta Energetica Article : Electricity distribution management Smart Grid system model Authors : Czerwonka, P. Uniwersytet Łódzki, P.Czerwonka@synergyplus.uni.lodz.pl, Jabłońska, M.R. Uniwersytet Łódzki, mjablonska@uni.lodz.pl, Majewski, J. ENERGA SA, jerzy.majewski@energa.pl, Paska, J. Politechnika Warszawska, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl, Kołodziej, D. Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, d.kolodziej@ien.gda.pl, Szczerba, Z. Politechnika Gdańska, z.szczerba@ely.pg.gda.pl, Nowak, W. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, wieslaw.nowak@agh.edu.pl, Abstract : […]

Biomechanical aspects of preoperative planning of skull correction in children with craniosynostosis

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Biomechanical aspects of preoperative planning of skull correction in children with craniosynostosis Autorzy : Genest, R. Mechanical and Mechatronics Engineering Department, University of Waterloo, Ontario, Canada, Pieniak, D. Faculty of Transport and Computer Science, University of Economics and Innovation in Lublin, Larysz, D. Division of […]

A coupled system of fractional order integral equations in reflexive Banach spaces

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : A coupled system of fractional order integral equations in reflexive Banach spaces Autorzy : Herzog, M. Inistitute of Mathematics, Cracow University of Technology Warszawska 24, 31-155 Cracow, Poland, mherzog@pk.edu.pl, Panman, P. California State University, Long Beach Department of Mathematics, California State University, Long Beach, Long Beach, CA 90840, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Biomechanical aspects of preoperative planning of skull correction in children with craniosynostosis Authors : Genest, R. Mechanical and Mechatronics Engineering Department, University of Waterloo, Ontario, Canada, Pieniak, D. Faculty of Transport and Computer Science, University of Economics and Innovation in Lublin, Larysz, D. Division of Pediatric […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : A coupled system of fractional order integral equations in reflexive Banach spaces Authors : Herzog, M. Inistitute of Mathematics, Cracow University of Technology Warszawska 24, 31-155 Cracow, Poland, mherzog@pk.edu.pl, Panman, P. California State University, Long Beach Department of Mathematics, California State University, Long Beach, Long Beach, CA 90840, joshua.sack@gmail.com, […]

Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon. Part I, Concept of the model

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon. Part I, Concept of the model Autorzy : Adamowicz, M. Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl, Jaskólski, M. Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl, Abstrakty : In this paper, which inaugurates a series […]

Journal : Acta Energetica Article : Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon. Part I, Concept of the model Authors : Adamowicz, M. Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl, Jaskólski, M. Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl, Abstract : In this paper, which inaugurates a series of […]

Machining Error Compensation for Objects Bounded by Curvilinear Surfaces

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Machining Error Compensation for Objects Bounded by Curvilinear Surfaces Autorzy : Bajkowski, J. M. The Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering, Institute of Vehicles, Warsaw University of Technology, ul. Narbutta 84, 00-524 Warsaw, Poland, jm.bajkowski@gmail.com, Barnat, W. Department of Mechanics and Applied Computer Science, Faculty […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Machining Error Compensation for Objects Bounded by Curvilinear Surfaces Authors : Bajkowski, J. M. The Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering, Institute of Vehicles, Warsaw University of Technology, ul. Narbutta 84, 00-524 Warsaw, Poland, jm.bajkowski@gmail.com, Barnat, W. Department of Mechanics and Applied Computer Science, Faculty of […]

Differences in the perilymph fluid stimulation before and after experimental stapedotomy

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Differences in the perilymph fluid stimulation before and after experimental stapedotomy Autorzy : Genest, R. Mechanical and Mechatronics Engineering Department, University of Waterloo, Ontario, Canada, Pieniak, D. Faculty of Transport and Computer Science, University of Economics and Innovation in Lublin, Larysz, D. Division of Pediatric […]

Evaluation of the Accuracy of the Solution to the Heat Conduction Problem with the Interval Method of Crank-Nicolson Type

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Evaluation of the Accuracy of the Solution to the Heat Conduction Problem with the Interval Method of Crank-Nicolson Type Autorzy : Bajkowski, J. M. The Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering, Institute of Vehicles, Warsaw University of Technology, ul. Narbutta 84, 00-524 Warsaw, Poland, jm.bajkowski@gmail.com, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Differences in the perilymph fluid stimulation before and after experimental stapedotomy Authors : Genest, R. Mechanical and Mechatronics Engineering Department, University of Waterloo, Ontario, Canada, Pieniak, D. Faculty of Transport and Computer Science, University of Economics and Innovation in Lublin, Larysz, D. Division of Pediatric Neurosurgery, […]

Modelling uncertainty in an advisory system for mining works planning in hard coal mines

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Modelling uncertainty in an advisory system for mining works planning in hard coal mines Autorzy : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bielowicz, B. AGH University of Science and Technology, Krakow, Brzychczy, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Evaluation of the Accuracy of the Solution to the Heat Conduction Problem with the Interval Method of Crank-Nicolson Type Authors : Bajkowski, J. M. The Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering, Institute of Vehicles, Warsaw University of Technology, ul. Narbutta 84, 00-524 Warsaw, Poland, jm.bajkowski@gmail.com, Barnat, […]

PL Modelowanie niepewności w systemie doradczym dla potrzeb planowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Modelling uncertainty in an advisory system for mining works planning in hard coal mines Authors : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bielowicz, B. AGH University of Science and Technology, Krakow, Brzychczy, E. […]

Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon. Part II, Model and forecasts assumptions

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon. Part II, Model and forecasts assumptions Autorzy : Jaskólski, M. Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl, Abstrakty : In this paper, the next in a series of publications on the subject, assumptions […]

Journal : Acta Energetica Article : Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon. Part II, Model and forecasts assumptions Authors : Jaskólski, M. Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl, Abstract : In this paper, the next in a series of publications on the subject, assumptions are […]

A new method for determining and evaluating the accuracy of the cutting tool wear curve independent of the cutting parameters in profile turning processes with point-tip tools

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : A new method for determining and evaluating the accuracy of the cutting tool wear curve independent of the cutting parameters in profile turning processes with point-tip tools Autorzy : Zębala, W. Cracow University of Technology, Production Engineering Institute, al. Jana Pawła II 37, 31-864 […]

PL Nowa metoda wyznaczania i oceny dokładności krzywej zużycia ostrza niezależnej od parametrów skrawania w procesach toczenia kształtowego narzędziami punktowymi

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : A new method for determining and evaluating the accuracy of the cutting tool wear curve independent of the cutting parameters in profile turning processes with point-tip tools Authors : Zębala, W. Cracow University of Technology, Production Engineering Institute, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, […]

Practical Examples of Determination of Frequency of Periodical Inspection of Machinery Safety Systems

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Practical Examples of Determination of Frequency of Periodical Inspection of Machinery Safety Systems Autorzy : Adamowicz, A. Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.adamowicz@pb.edu.pl, Bałchanowski, J. Institute of Machine Design and Operation, Mechanical Department, Wroclaw University of Technology, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Practical Examples of Determination of Frequency of Periodical Inspection of Machinery Safety Systems Authors : Adamowicz, A. Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.adamowicz@pb.edu.pl, Bałchanowski, J. Institute of Machine Design and Operation, Mechanical Department, Wroclaw University of Technology, ul. […]

Spectroscopic techniques in the study of human tissues and their components. Part I, IR spectroscopy

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Spectroscopic techniques in the study of human tissues and their components. Part I, IR spectroscopy Autorzy : Łapszo, J. Academy of Physical Education and Sport, Gdańsk, Lapszo@poczta.onet.pl, Pietraszewski, B. Department of Biomechanics, University School of Physical Education, Wrocław, bogdan.pietraszewski@awf.wroc.pl, Witkowska, I. Department of Biomechanics, Józef […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Spectroscopic techniques in the study of human tissues and their components. Part I, IR spectroscopy Authors : Łapszo, J. Academy of Physical Education and Sport, Gdańsk, Lapszo@poczta.onet.pl, Pietraszewski, B. Department of Biomechanics, University School of Physical Education, Wrocław, bogdan.pietraszewski@awf.wroc.pl, Witkowska, I. Department of Biomechanics, Józef Piłsudski's […]

Selected aspects of theory of mine planning

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Selected aspects of theory of mine planning Autorzy : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bielowicz, B. AGH University of Science and Technology, Krakow, Brzychczy, E. AGH University of Science and Technology, […]

PL Wybrane aspekty teorii projektowania kopalń

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Selected aspects of theory of mine planning Authors : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bielowicz, B. AGH University of Science and Technology, Krakow, Brzychczy, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, […]

PL Optymalizacja procesu frezowania powierzchni swobodnych kompozytu TCF-5 i TJF

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Optimization of TCF-5 and TJF composite free form surface milling Authors : Grzesik, W. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Phone: (+48, 77) 4006290, Fax: (+48, 77) 4006342, w.grzesik@po.opole.pl, Berczyński, S. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West […]

Simulation research on the tool cycle in automated manufacturing system at selected tool duplication levels

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Simulation research on the tool cycle in automated manufacturing system at selected tool duplication levels Autorzy : Grzesik, W. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Phone: (+48, 77) 4006290, Fax: (+48, 77) 4006342, w.grzesik@po.opole.pl, Berczyński, S. Department […]

PL Symulacja procesu obiegu narzędzi w zautomatyzowanym systemie wytwarzania dla wybranych poziomów duplikacji narzędzi

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Simulation research on the tool cycle in automated manufacturing system at selected tool duplication levels Authors : Grzesik, W. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Phone: (+48, 77) 4006290, Fax: (+48, 77) 4006342, w.grzesik@po.opole.pl, Berczyński, S. Department of […]

Loads of Lower Limb Joints During Bicycle Ride

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Loads of Lower Limb Joints During Bicycle Ride Autorzy : Adamowicz, A. Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.adamowicz@pb.edu.pl, Bałchanowski, J. Institute of Machine Design and Operation, Mechanical Department, Wroclaw University of Technology, ul. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Loads of Lower Limb Joints During Bicycle Ride Authors : Adamowicz, A. Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.adamowicz@pb.edu.pl, Bałchanowski, J. Institute of Machine Design and Operation, Mechanical Department, Wroclaw University of Technology, ul. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław, Poland, […]

Impact Process Identification for Impact Cylinder Piston

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Impact Process Identification for Impact Cylinder Piston Autorzy : Adamowicz, A. Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.adamowicz@pb.edu.pl, Bałchanowski, J. Institute of Machine Design and Operation, Mechanical Department, Wroclaw University of Technology, ul. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław, Poland, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Impact Process Identification for Impact Cylinder Piston Authors : Adamowicz, A. Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.adamowicz@pb.edu.pl, Bałchanowski, J. Institute of Machine Design and Operation, Mechanical Department, Wroclaw University of Technology, ul. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław, Poland, jacek.blachanowski@pwr.wroc.pl, […]

Hard turning of cold work tool steel with CBN tools

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Hard turning of cold work tool steel with CBN tools Autorzy : Grzesik, W. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Poland. Phone (+48, 77) 4006290, Fax: (+48, 77) 4006342, w.grzesik@po.opole.pl, Zębala, W. Cracow University of Technology, Institute of […]

PL Obróbka stali narzędziowej do pracy na zimno w stanie twardym narzędziami z CBN

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Hard turning of cold work tool steel with CBN tools Authors : Grzesik, W. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Poland. Phone (+48, 77) 4006290, Fax: (+48, 77) 4006342, w.grzesik@po.opole.pl, Zębala, W. Cracow University of Technology, Institute of Production […]

Rotary Head Kinematics During Cleaning of Flat Surfaces

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Rotary Head Kinematics During Cleaning of Flat Surfaces Autorzy : Bondyra, A. Department of Mechanics and Applied Computer Science, Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Poland, abondyra@wat.edu.pl, Bajkowski, J. Institute of Machine Design Fundamentals, Warsaw University of […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Rotary Head Kinematics During Cleaning of Flat Surfaces Authors : Bondyra, A. Department of Mechanics and Applied Computer Science, Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Poland, abondyra@wat.edu.pl, Bajkowski, J. Institute of Machine Design Fundamentals, Warsaw University of Technology, […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Optimization of assembly plan for large offshore structures Authors : Gnapowski, S. Graduate School of Science and Technology, Frontier Technology for Electrical Energy, Kumamoto University, 2-39-1 Kurokami, Kumamoto, 860-8555, Japan., Lenik, K. Fundamentals of Technology Faculty, Lublin University of Technology, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 […]

A criterion determining the number of thermal sensors in a system compensating thermal deformations of a CNC machine feed screw

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : A criterion determining the number of thermal sensors in a system compensating thermal deformations of a CNC machine feed screw Autorzy : Grzesik, W. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Poland. Phone (+48, 77) 4006290, Fax: (+48, 77) […]

PL Kryterium określające liczbę czujników temperatury w systemie kompensacji odkształceń cieplnych śruby pociągowej obrabiarki CNC

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : A criterion determining the number of thermal sensors in a system compensating thermal deformations of a CNC machine feed screw Authors : Grzesik, W. Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Poland. Phone (+48, 77) 4006290, Fax: (+48, 77) 4006342, […]

Modernisation of Testing Modules and Procedures in an Automated Assembly Line

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Modernisation of Testing Modules and Procedures in an Automated Assembly Line Autorzy : Bondyra, A. Department of Mechanics and Applied Computer Science, Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Poland, abondyra@wat.edu.pl, Bajkowski, J. Institute of Machine Design Fundamentals, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Modernisation of Testing Modules and Procedures in an Automated Assembly Line Authors : Bondyra, A. Department of Mechanics and Applied Computer Science, Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Poland, abondyra@wat.edu.pl, Bajkowski, J. Institute of Machine Design Fundamentals, Warsaw […]

Propozycja zastosowania nowego modelu kształtowania podziału gruntów w procesie ich scalania

Czasopismo : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Tytuł artykułu : Propozycja zastosowania nowego modelu kształtowania podziału gruntów w procesie ich scalania Autorzy : Gniadek, J. Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, rmgniade@cyf-kr.edu.pl, Abstrakty : W pracy przedstawiony został opis budowy nowego modelu kształtowania wiejskich układów gruntowych, wykorzystującego elementy powierzchniowe […]

Analysis of Flow and Thermal Phenomena In Evacuated Tube Collectors

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Analysis of Flow and Thermal Phenomena In Evacuated Tube Collectors Autorzy : Demianiuk, A. Faculty of Environmental Engineering, Department of Heat Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 E, 15$351 Białystok, Poland, a.b.demianiuk@10g.pl, Abstrakty : The subject of this case study is an issue of […]

A new model of parceling land in the process of consolidation

Journal : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Article : Propozycja zastosowania nowego modelu kształtowania podziału gruntów w procesie ich scalania Authors : Gniadek, J. Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, rmgniade@cyf-kr.edu.pl, Abstract : W pracy przedstawiony został opis budowy nowego modelu kształtowania wiejskich układów gruntowych, wykorzystującego elementy powierzchniowe wydzielane […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Analysis of Flow and Thermal Phenomena In Evacuated Tube Collectors Authors : Demianiuk, A. Faculty of Environmental Engineering, Department of Heat Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45 E, 15$351 Białystok, Poland, a.b.demianiuk@10g.pl, Abstract : The subject of this case study is an issue of optimisation […]

Phy-chemical properties experiment research on coal mine paste backfilling

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Phy-chemical properties experiment research on coal mine paste backfilling Autorzy : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bielowicz, B. AGH University of Science and Technology, Krakow, Brzychczy, E. AGH University of Science […]

PL Badania eksperymentalne właściwości fizykochemicznych podsadzania wyrobisk górniczych

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Phy-chemical properties experiment research on coal mine paste backfilling Authors : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bielowicz, B. AGH University of Science and Technology, Krakow, Brzychczy, E. AGH University of Science and […]

Identyfikacja białek z wykorzystaniem techniki Peptide Mass. Część I – charakterystyka eksperymentu identyfikacji

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Identyfikacja białek z wykorzystaniem techniki Peptide Mass. Część I – charakterystyka eksperymentu identyfikacji Autorzy : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. […]

The identification of proteins by Peptide Mass Fingerprinting (PMF). Part I – properties of the identification experiment

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Identyfikacja białek z wykorzystaniem techniki Peptide Mass. Część I – charakterystyka eksperymentu identyfikacji Authors : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Optimization and validation of a new high-performance liquid chromatographic method for analysis of acetazolamide in tablets using Box-Behnken statistical experiment design Authors : Faergestad, E. M. Nofima Mat AS Osloveien 1 1430 Ås Norway, ellen.mosleth.fargestad@nofima.no, Rye, M. B. NTNU 7491 Trondheim Norway, Nhek, S. Nofima Mat AS Osloveien 1 […]

Projektowanie rozbudowy sieci transportowych za pomocą algorytmu ewolucyjnego

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Projektowanie rozbudowy sieci transportowych za pomocą algorytmu ewolucyjnego Autorzy : Andrzejewska, M. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, maria@gridw.pl, Berus, T. Zakład Kartografii, Politechnika Warszawska, r.olszewski@gik.pw.edu.pl, Brylski, M. Intergraph Polska, marek.brylski@intergraph.com, Cichociński, P. Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Piotr.Cichocinski@agh.edu.pl, Figurski, T. Urząd […]

Designing development of transportation networks with the use of an evolutionary algorithm

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Projektowanie rozbudowy sieci transportowych za pomocą algorytmu ewolucyjnego Authors : Andrzejewska, M. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, maria@gridw.pl, Berus, T. Zakład Kartografii, Politechnika Warszawska, r.olszewski@gik.pw.edu.pl, Brylski, M. Intergraph Polska, marek.brylski@intergraph.com, Cichociński, P. Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Piotr.Cichocinski@agh.edu.pl, Figurski, T. Urząd Marszałkowski […]

Identyfikacja białek z wykorzystaniem techniki Peptide Mass Fingerprinting (PMF). Część II – algorytmy scoringu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Identyfikacja białek z wykorzystaniem techniki Peptide Mass Fingerprinting (PMF). Część II – algorytmy scoringu Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Fuzzy Predictive Control of Fractional-Order Nonlinear Discrete-Time Systems

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Fuzzy Predictive Control of Fractional-Order Nonlinear Discrete-Time Systems Autorzy : Błasik, M. Czestochowa University of Technology, Częstochowa, marek.blasik@gmail.com, Błaszczyk, T. Czestochowa University of Technology Czestochowa, tomblaszczyk@gmail.com, Busłowicz, M. Białystok University of Technology, Białystok, busmiko@pb.edu.pl, Domek, S. West Pomeranian University of Technology at Szczecin, Szczecin, stefan.domek@zut.edu.pl, Abstrakty […]

The identification of proteins by Peptide Mass Fingerprinting (PMF). Part II – the scoring algorithms

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Identyfikacja białek z wykorzystaniem techniki Peptide Mass Fingerprinting (PMF). Część II – algorytmy scoringu Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Fuzzy Predictive Control of Fractional-Order Nonlinear Discrete-Time Systems Authors : Błasik, M. Czestochowa University of Technology, Częstochowa, marek.blasik@gmail.com, Błaszczyk, T. Czestochowa University of Technology Czestochowa, tomblaszczyk@gmail.com, Busłowicz, M. Białystok University of Technology, Białystok, busmiko@pb.edu.pl, Domek, S. West Pomeranian University of Technology at Szczecin, Szczecin, stefan.domek@zut.edu.pl, Abstract : […]

Kinematic analysis of the flight phase of the Nordic combined and ski jump on a large hill (HS-134 m) during the 2009 Nordic World Ski Championships

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Kinematic analysis of the flight phase of the Nordic combined and ski jump on a large hill (HS-134 m) during the 2009 Nordic World Ski Championships Autorzy : Popa, C.V. GRESPI/Thermomecanique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France, catalin.popa@univ-reims.fr, Pietraszewski, B. University School of Physical Education, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Kinematic analysis of the flight phase of the Nordic combined and ski jump on a large hill (HS-134 m) during the 2009 Nordic World Ski Championships Authors : Popa, C.V. GRESPI/Thermomecanique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France, catalin.popa@univ-reims.fr, Pietraszewski, B. University School of Physical Education, Department […]

Direct separation of clopidogrel enantiomers by reverse-phase planar chromatography method using β-cyclodextrin as a chiral mobile phase additive

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Direct separation of clopidogrel enantiomers by reverse-phase planar chromatography method using β-cyclodextrin as a chiral mobile phase additive Autorzy : Komsta, Ł. Medical University of Lublin Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy Jaczewskiego 4 20-090 Lublin Poland, lukasz.komsta@am.lublin.pl, Skibiński, R. Medical University of Lublin Department of Medicinal […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Direct separation of clopidogrel enantiomers by reverse-phase planar chromatography method using β-cyclodextrin as a chiral mobile phase additive Authors : Komsta, Ł. Medical University of Lublin Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy Jaczewskiego 4 20-090 Lublin Poland, lukasz.komsta@am.lublin.pl, Skibiński, R. Medical University of Lublin Department of Medicinal Chemistry, […]

Morphological analysis of the skull shape in craniosynostosis

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Morphological analysis of the skull shape in craniosynostosis Autorzy : Popa, C.V. GRESPI/Thermomecanique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France, catalin.popa@univ-reims.fr, Pietraszewski, B. University School of Physical Education, Department of Biomechanics, Wrocław, b52@netra.awf.wroc.pl, Svoboda, Z. Department of Natural Sciences in Kinanthropology, Palacky University, Olomouc, Czech Republic, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Morphological analysis of the skull shape in craniosynostosis Authors : Popa, C.V. GRESPI/Thermomecanique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France, catalin.popa@univ-reims.fr, Pietraszewski, B. University School of Physical Education, Department of Biomechanics, Wrocław, b52@netra.awf.wroc.pl, Svoboda, Z. Department of Natural Sciences in Kinanthropology, Palacky University, Olomouc, Czech Republic, zdenek.svoboda@upol.cz, […]

Tribological aspects of joint intraaricular therapy

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Tribological aspects of joint intraaricular therapy Autorzy : Popa, C.V. GRESPI/Thermomecanique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France, catalin.popa@univ-reims.fr, Pietraszewski, B. University School of Physical Education, Department of Biomechanics, Wrocław, b52@netra.awf.wroc.pl, Svoboda, Z. Department of Natural Sciences in Kinanthropology, Palacky University, Olomouc, Czech Republic, zdenek.svoboda@upol.cz, Mika, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Tribological aspects of joint intraaricular therapy Authors : Popa, C.V. GRESPI/Thermomecanique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France, catalin.popa@univ-reims.fr, Pietraszewski, B. University School of Physical Education, Department of Biomechanics, Wrocław, b52@netra.awf.wroc.pl, Svoboda, Z. Department of Natural Sciences in Kinanthropology, Palacky University, Olomouc, Czech Republic, zdenek.svoboda@upol.cz, Mika, A. […]

Indukcyjne algorytmy optymalizacji środków kompensacji mocy biernej w KSE

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Indukcyjne algorytmy optymalizacji środków kompensacji mocy biernej w KSE Autorzy : Kowalak, R. Politechnika Gdańska, Lis, R. Politechnika Wrocławska, Abstrakty : W pracy scharakteryzowano problemy związane z kompensacją środków mocy biernej, chroniących sieć przesyłową przed utratą stabilności napięciowej. Wolniejsze formy niestabilności napięciowej analizowane są za pomocą symulacji rozpływów […]

Optymalizacja modelu stanowiska pracy z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej (RE)

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Optymalizacja modelu stanowiska pracy z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej (RE) Autorzy : Bartoszewicz, J. Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, Białystok, j.bartoszewicz@doktoranci.pb.edu.pl, Będkowski, B. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, juma@ath.bielsko.pl, Abstrakty : W artykule przedstawiono proces tworzenia cyfrowego modelu rzeczywistego stanowiska pracy. Proces ten oparto o […]

Mathematical modelling of ciliary movement mechanism

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Mathematical modelling of ciliary movement mechanism Autorzy : Doctor, A. Hochschule Furtwangen University, Department of Mechanical and Process Engineering, Germany, Milenin, A. Department of Applied Computer Science and Modelling, AGH University of Science and Technology, Kraków, Elsheikh, A. School of Engineering, University of Liverpool, UK, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Mathematical modelling of ciliary movement mechanism Authors : Doctor, A. Hochschule Furtwangen University, Department of Mechanical and Process Engineering, Germany, Milenin, A. Department of Applied Computer Science and Modelling, AGH University of Science and Technology, Kraków, Elsheikh, A. School of Engineering, University of Liverpool, UK, ahmed.elsheikh@liv.ac.uk, […]

Minimum-time running: a numerical approach

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Minimum-time running: a numerical approach Autorzy : Doctor, A. Hochschule Furtwangen University, Department of Mechanical and Process Engineering, Germany, Milenin, A. Department of Applied Computer Science and Modelling, AGH University of Science and Technology, Kraków, Elsheikh, A. School of Engineering, University of Liverpool, UK, ahmed.elsheikh@liv.ac.uk, […]

Wykorzystanie algorytmu Tabu Search do lokalizacji baterii kondensatorów w sieci elektroenergetycznej

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Wykorzystanie algorytmu Tabu Search do lokalizacji baterii kondensatorów w sieci elektroenergetycznej Autorzy : Kowalak, R. Politechnika Gdańska, Lis, R. Politechnika Wrocławska, Madajewski, K. Instytut Energetyki, Oddział Gdańsk, Oziembiewski, K. Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Paszek, S. Politechnika Śląska, Sobierajski, M. Politechnika Wrocławska, Wicher, P. Politechnika Wrocławska, Abstrakty […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Minimum-time running: a numerical approach Authors : Doctor, A. Hochschule Furtwangen University, Department of Mechanical and Process Engineering, Germany, Milenin, A. Department of Applied Computer Science and Modelling, AGH University of Science and Technology, Kraków, Elsheikh, A. School of Engineering, University of Liverpool, UK, ahmed.elsheikh@liv.ac.uk, Żak, […]

Application of the Tabu Search algorithm for localization of capacitor banks in a power system

Journal : Acta Energetica Article : Wykorzystanie algorytmu Tabu Search do lokalizacji baterii kondensatorów w sieci elektroenergetycznej Authors : Kowalak, R. Politechnika Gdańska, Lis, R. Politechnika Wrocławska, Madajewski, K. Instytut Energetyki, Oddział Gdańsk, Oziembiewski, K. Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Paszek, S. Politechnika Śląska, Sobierajski, M. Politechnika Wrocławska, Wicher, P. Politechnika Wrocławska, Abstract : […]

Pomiary synchroniczne w optymalnej pracy sieci elektroenergetycznych

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Pomiary synchroniczne w optymalnej pracy sieci elektroenergetycznych Autorzy : Glik, K. Politechnika Warszawska, Golub, I. I. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Melentiewa Rosyjskiej Akademii Nauk, Irkuck, Rosja, Abstrakty : W niniejszej pracy przedstawiono dwa algorytmy wyznaczania minimalnej liczby urządzeń PMU (Moduły Pomiaru Fazora) w sieci elektroenergetycznej. Urządzenia tego typu […]

Journal : Acta Energetica Article : Pomiary synchroniczne w optymalnej pracy sieci elektroenergetycznych Authors : Glik, K. Politechnika Warszawska, Golub, I. I. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Melentiewa Rosyjskiej Akademii Nauk, Irkuck, Rosja, Abstract : W niniejszej pracy przedstawiono dwa algorytmy wyznaczania minimalnej liczby urządzeń PMU (Moduły Pomiaru Fazora) w sieci elektroenergetycznej. Urządzenia tego typu umieszcza […]

Analiza modalna i harmoniczna modelu zespołu elektrowibratora przy różnej konfiguracji ciężarów

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Analiza modalna i harmoniczna modelu zespołu elektrowibratora przy różnej konfiguracji ciężarów Autorzy : Bartoszewicz, J. Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, Białystok, j.bartoszewicz@doktoranci.pb.edu.pl, Będkowski, B. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, juma@ath.bielsko.pl, Blacha, J. Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, Opole, l.blacha@doktorant.po.opole.pl, Chiżniak, K. Zakład Inżynierii Materiałowej i […]

Modal and frequancy analysis kit electrovibrator for different configuration of activators

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Analiza modalna i harmoniczna modelu zespołu elektrowibratora przy różnej konfiguracji ciężarów Authors : Bartoszewicz, J. Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, Białystok, j.bartoszewicz@doktoranci.pb.edu.pl, Będkowski, B. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, juma@ath.bielsko.pl, Blacha, J. Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, Opole, l.blacha@doktorant.po.opole.pl, Chiżniak, K. Zakład Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, […]

A power function profile of a ski jumping in-run hill

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : A power function profile of a ski jumping in-run hill Autorzy : Zanevskyy, I. Casimir Pulaski Technical University, Radom, Department of Physical and Health Education, izanevsky@onet.eu, Abstrakty : The aim of the research was to find a function of the curvilinear segment profile which could […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : A power function profile of a ski jumping in-run hill Authors : Zanevskyy, I. Casimir Pulaski Technical University, Radom, Department of Physical and Health Education, izanevsky@onet.eu, Abstract : The aim of the research was to find a function of the curvilinear segment profile which could make […]

Application of neural networks to control of drive functions of a manipulator with a flexible link

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Application of neural networks to control of drive functions of a manipulator with a flexible link Autorzy : Berczyński, S. West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Institute of Manufacturing Engineering, Al. Piastow 19, 70-310 Szczecin, Poland, stefan.berczynski@zut.edu.pl, Przybylski, W. Department of Manufacturing Technology and […]

PL Zastosowanie sieci neuronowych w sterowaniu napędem manipulatora z podatnym członem

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Application of neural networks to control of drive functions of a manipulator with a flexible link Authors : Berczyński, S. West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Institute of Manufacturing Engineering, Al. Piastow 19, 70-310 Szczecin, Poland, stefan.berczynski@zut.edu.pl, Przybylski, W. Department of Manufacturing Technology and Automation, […]

Resources Management and Services Personalization in Future Internet Applications

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Resources Management and Services Personalization in Future Internet Applications Autorzy : Iversen, V. B. Department of Photonic Engineering Technical University of Denmark, 2800 Kongens Lyngby, Denmark, vbiv@fotonik.dtu.dk, King-Tim, K. Department of Electronic Engineering City University of Hong Kong, Hong Kong, eektko@cityu.edu.hk, Moscholios, I. D. Dept. […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Resources Management and Services Personalization in Future Internet Applications Authors : Iversen, V. B. Department of Photonic Engineering Technical University of Denmark, 2800 Kongens Lyngby, Denmark, vbiv@fotonik.dtu.dk, King-Tim, K. Department of Electronic Engineering City University of Hong Kong, Hong Kong, eektko@cityu.edu.hk, Moscholios, I. D. Dept. of […]

Compact node-link formulations for the optimal single path MPLS Fast Reroute layout

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Compact node-link formulations for the optimal single path MPLS Fast Reroute layout Autorzy : Iversen, V. B. Department of Photonic Engineering Technical University of Denmark, 2800 Kongens Lyngby, Denmark, vbiv@fotonik.dtu.dk, King-Tim, K. Department of Electronic Engineering City University of Hong Kong, Hong Kong, eektko@cityu.edu.hk, Moscholios, […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Compact node-link formulations for the optimal single path MPLS Fast Reroute layout Authors : Iversen, V. B. Department of Photonic Engineering Technical University of Denmark, 2800 Kongens Lyngby, Denmark, vbiv@fotonik.dtu.dk, King-Tim, K. Department of Electronic Engineering City University of Hong Kong, Hong Kong, eektko@cityu.edu.hk, Moscholios, I. […]

Enhancing Data Transmission Reliability with Multipath Multicast Rate Allocation

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Enhancing Data Transmission Reliability with Multipath Multicast Rate Allocation Autorzy : Iversen, V. B. Department of Photonic Engineering Technical University of Denmark, 2800 Kongens Lyngby, Denmark, vbiv@fotonik.dtu.dk, King-Tim, K. Department of Electronic Engineering City University of Hong Kong, Hong Kong, eektko@cityu.edu.hk, Moscholios, I. D. Dept. […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Enhancing Data Transmission Reliability with Multipath Multicast Rate Allocation Authors : Iversen, V. B. Department of Photonic Engineering Technical University of Denmark, 2800 Kongens Lyngby, Denmark, vbiv@fotonik.dtu.dk, King-Tim, K. Department of Electronic Engineering City University of Hong Kong, Hong Kong, eektko@cityu.edu.hk, Moscholios, I. D. Dept. of […]

High-variety products manufacturing based on dynamic classification

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : High-variety products manufacturing based on dynamic classification Autorzy : Berczyński, S. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Poland, Stefan.Berczynski@zut.edu.pl, Roud, P. Department of Machining Technology, University of West Bohemia, Univerzitní 8, 306 14 Pilsen, […]

PL Wytwarzanie wyrobów wielowariantowych na podstawie klasyfikacji dynamicznej

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : High-variety products manufacturing based on dynamic classification Authors : Berczyński, S. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Poland, Stefan.Berczynski@zut.edu.pl, Roud, P. Department of Machining Technology, University of West Bohemia, Univerzitní 8, 306 14 Pilsen, roudp@kto.zcu.cz, […]

MAC Layer Outage Probability of Bounded Ad Hoc Networks

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : MAC Layer Outage Probability of Bounded Ad Hoc Networks Autorzy : Bouhired, D. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Hilton, G. S. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Beach, M. A. Beach are […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : MAC Layer Outage Probability of Bounded Ad Hoc Networks Authors : Bouhired, D. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Hilton, G. S. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Beach, M. A. Beach are with […]

The influence of machining conditions on burr shapes when drilling reach-through holes in difficult-to-cut materials

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : The influence of machining conditions on burr shapes when drilling reach-through holes in difficult-to-cut materials Autorzy : Pajor, M. West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Manufacturing Engineering, Piastów 19, 70-310 Szczecin, Jacek.Zaplata@zut.edu.pl, Kawalec, A. Department of Manufacturing […]

PL Wpływ warunków obróbki na powstawanie zadziorów przy wierceniu otworów przelotowych w materiałach trudno obrabialnych

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : The influence of machining conditions on burr shapes when drilling reach-through holes in difficult-to-cut materials Authors : Pajor, M. West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Manufacturing Engineering, Piastów 19, 70-310 Szczecin, Jacek.Zaplata@zut.edu.pl, Kawalec, A. Department of Manufacturing Techniques […]

Crystallized Rate Regions in MIMO Communications with the Presence of Femtocell Interferers

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Crystallized Rate Regions in MIMO Communications with the Presence of Femtocell Interferers Autorzy : Bouhired, D. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Hilton, G. S. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Beach, M. […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Crystallized Rate Regions in MIMO Communications with the Presence of Femtocell Interferers Authors : Bouhired, D. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Hilton, G. S. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Beach, M. A. […]

A Multi-Class MAC for time-slotted WDM Optical Packet Ring

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : A Multi-Class MAC for time-slotted WDM Optical Packet Ring Autorzy : Bouhired, D. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Hilton, G. S. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Beach, M. A. Beach are […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : A Multi-Class MAC for time-slotted WDM Optical Packet Ring Authors : Bouhired, D. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Hilton, G. S. Beach are with Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, Beach, M. A. Beach are with […]

AFORS Autonomous Fibre-Optic Rotational Seismograph: design and application

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : AFORS Autonomous Fibre-Optic Rotational Seismograph: design and application Autorzy : Teisseyre, R. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, rt@igf.edu.pl, Samal, S. Department of Mathematics, School of Applied Sciences, KIIT University, Orissa, India, sksamal01@yahoo.co.in, Wilde-Piórko, M. Faculty of Physics, Institute of Geophysics, University of Warsaw, Warszawa, […]

Journal : Acta Geophysica Article : AFORS Autonomous Fibre-Optic Rotational Seismograph: design and application Authors : Teisseyre, R. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, rt@igf.edu.pl, Samal, S. Department of Mathematics, School of Applied Sciences, KIIT University, Orissa, India, sksamal01@yahoo.co.in, Wilde-Piórko, M. Faculty of Physics, Institute of Geophysics, University of Warsaw, Warszawa, Poland, […]

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : The structure optimization of implants materials of the surface layers by sol-gel coating Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład […]

Wpływ prędkości jednostki hydrograficznej na dokładność uzyskanych modeli dna

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Wpływ prędkości jednostki hydrograficznej na dokładność uzyskanych modeli dna Autorzy : Bielecka, E. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, ebielecka@wat.edu.pl, Chojka, A. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, agnieszka.chojka@uwm.edu.pl, Głażewski, A. Laboratorium GIS, Zakład Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska, a.glazewski@gik.pw.edu.pl, Izdebski, W. Wydział Geodezji i Kartografii, […]

The impact of the hydrographic ship's velocity on the accuracy of seabed models

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Wpływ prędkości jednostki hydrograficznej na dokładność uzyskanych modeli dna Authors : Bielecka, E. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, ebielecka@wat.edu.pl, Chojka, A. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, agnieszka.chojka@uwm.edu.pl, Głażewski, A. Laboratorium GIS, Zakład Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska, a.glazewski@gik.pw.edu.pl, Izdebski, W. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika […]

Interval inversion of well-logging data for objective determination of textural parameters

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Interval inversion of well-logging data for objective determination of textural parameters Autorzy : Semenov, V. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, sem@igf.edu.pl, Staroszczyk, R. Institute of Hydro-Engineering, Polish Academy of Sciences, Gdańsk, Poland, rstar@ibwpan.gda.pl, Telesca, L. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Metodologie per l’Analisi […]

Journal : Acta Geophysica Article : Interval inversion of well-logging data for objective determination of textural parameters Authors : Semenov, V. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, sem@igf.edu.pl, Staroszczyk, R. Institute of Hydro-Engineering, Polish Academy of Sciences, Gdańsk, Poland, rstar@ibwpan.gda.pl, Telesca, L. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, […]

Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1 Autorzy : Bielecka, E. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, ebielecka@wat.edu.pl, Chojka, A. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, agnieszka.chojka@uwm.edu.pl, Głażewski, A. Laboratorium GIS, Zakład Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska, […]

Ubran land cover mapping with object-based image classification of integrated airborne laser scanning data and GeoEye-1 images

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1 Authors : Bielecka, E. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, ebielecka@wat.edu.pl, Chojka, A. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, agnieszka.chojka@uwm.edu.pl, Głażewski, A. Laboratorium GIS, Zakład Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska, a.glazewski@gik.pw.edu.pl, […]

Sports biomechanics in the research of the Department of Biomechanics of University School of Physical Education in Poznań. Part 2 Biomechanics of rowing: research conducted in the rowing pool and under real conditions. Reconstruction and synthesis

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Sports biomechanics in the research of the Department of Biomechanics of University School of Physical Education in Poznań. Part 2 Biomechanics of rowing: research conducted in the rowing pool and under real conditions. Reconstruction and synthesis Autorzy : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Sports biomechanics in the research of the Department of Biomechanics of University School of Physical Education in Poznań. Part 2 Biomechanics of rowing: research conducted in the rowing pool and under real conditions. Reconstruction and synthesis Authors : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt […]

Validation of joint inversion of direct current and electromagnetic measurements

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Validation of joint inversion of direct current and electromagnetic measurements Autorzy : Jarzyna, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology Geophysics and Environmental Protection, Kraków, Poland, jarzyna@uci.agh.edu.pl, Dec, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology Geophysics and Environmental Protection, Department of Geophysics, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Validation of joint inversion of direct current and electromagnetic measurements Authors : Jarzyna, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology Geophysics and Environmental Protection, Kraków, Poland, jarzyna@uci.agh.edu.pl, Dec, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology Geophysics and Environmental Protection, Department of Geophysics, Kraków, […]

Dependence of ski jump length on the skier's body pose at the beginning of take-off

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Dependence of ski jump length on the skier's body pose at the beginning of take-off Autorzy : Arslan, N. Department of Genetics and Bioengineering, Fatih University, Istanbul, Turkey, narslan@fatih.edu.tr, Szpala, A. Faculty of Physical Education, Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Wrocław, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Dependence of ski jump length on the skier's body pose at the beginning of take-off Authors : Arslan, N. Department of Genetics and Bioengineering, Fatih University, Istanbul, Turkey, narslan@fatih.edu.tr, Szpala, A. Faculty of Physical Education, Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Wrocław, agnieszka.szpala@awf.wroc.pl, […]

Synteza optymalna mechanizmów generujących krzywe otwarte

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Synteza optymalna mechanizmów generujących krzywe otwarte Autorzy : Abstrakty : W pracy zaprezentowano metodę syntezy generatorów krzywych otwartych. Przedstawiono ogólne założenia i na tej podstawie wyprowadzono matematyczne formuły umożliwiające rozwiązanie zadań syntezy czworoboku przegubowego oraz mechanizmu korbowo-wodzikowego. Metoda może być rozwinięta na pozostałe płaskie mechanizmy dźwigniowe […]

Optimal synthesis of open paths generators

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Synteza optymalna mechanizmów generujących krzywe otwarte Authors : Abstract : W pracy zaprezentowano metodę syntezy generatorów krzywych otwartych. Przedstawiono ogólne założenia i na tej podstawie wyprowadzono matematyczne formuły umożliwiające rozwiązanie zadań syntezy czworoboku przegubowego oraz mechanizmu korbowo-wodzikowego. Metoda może być rozwinięta na pozostałe płaskie mechanizmy dźwigniowe z […]

Corrosion resistance of Zi-Ni coatings exposured to neutral salt spray

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Corrosion resistance of Zi-Ni coatings exposured to neutral salt spray Autorzy : Przybylski, W. Department of Manufacturing Technology and Automation, Gdańsk University of Technology, 80-233 Gdańsk, Narutowicza 11/12, wprzybyl@pg.gda.pl, Nadolny, K. Mechanical Engineering Department, Koszalin University of Technology, Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, krzysztof.nadolny@tu.koszlin.pl, Sawicki, […]

PL Charakterystyka odporności korozyjnej powłok Zn-Ni poddanych działaniu obojętnej mgły solnej

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Corrosion resistance of Zi-Ni coatings exposured to neutral salt spray Authors : Przybylski, W. Department of Manufacturing Technology and Automation, Gdańsk University of Technology, 80-233 Gdańsk, Narutowicza 11/12, wprzybyl@pg.gda.pl, Nadolny, K. Mechanical Engineering Department, Koszalin University of Technology, Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, krzysztof.nadolny@tu.koszlin.pl, Sawicki, J. […]

Adaptive Coded Continuous-Phase Modulations for Frequency-Division Multiuser Systems

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Adaptive Coded Continuous-Phase Modulations for Frequency-Division Multiuser Systems Autorzy : Stamatiou, K. University of California San Diego – is with the University of Notre Dame, Notre Dame, IN 46556, kostastamatiou@gmail.com, Proakis, J. G. University of California San Diego, La Jolla, CA 92093, proakisjg@aol.com, Zeidler, J. […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Adaptive Coded Continuous-Phase Modulations for Frequency-Division Multiuser Systems Authors : Stamatiou, K. University of California San Diego – is with the University of Notre Dame, Notre Dame, IN 46556, kostastamatiou@gmail.com, Proakis, J. G. University of California San Diego, La Jolla, CA 92093, proakisjg@aol.com, Zeidler, J. R. […]

A diagnostic system for cylindrical plunge grinding process based on Hilbert-Huang transform and principal component analysis

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : A diagnostic system for cylindrical plunge grinding process based on Hilbert-Huang transform and principal component analysis Autorzy : Jemielniak, K. Warsaw University of Technology, 86 Narbutta St., 02-524 Warszawa, k.jemielniak@wip.pw.edu.pl, Lajmert, P. Institute of Machine Tools and Production Engineering, Technical University of Łódź, 1/15 […]

PL Diagnostyka procesu szlifowania wgłębnego wałków z zastosowaniem transformaty Hilberta-Huanga i analizy składowych głównych

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : A diagnostic system for cylindrical plunge grinding process based on Hilbert-Huang transform and principal component analysis Authors : Jemielniak, K. Warsaw University of Technology, 86 Narbutta St., 02-524 Warszawa, k.jemielniak@wip.pw.edu.pl, Lajmert, P. Institute of Machine Tools and Production Engineering, Technical University of Łódź, 1/15 Stefanowskicgo […]

Game Theory in Wireless Communications with an Application to Signal Synchronization

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Game Theory in Wireless Communications with an Application to Signal Synchronization Autorzy : Stamatiou, K. University of California San Diego – is with the University of Notre Dame, Notre Dame, IN 46556, kostastamatiou@gmail.com, Proakis, J. G. University of California San Diego, La Jolla, CA 92093, […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Game Theory in Wireless Communications with an Application to Signal Synchronization Authors : Stamatiou, K. University of California San Diego – is with the University of Notre Dame, Notre Dame, IN 46556, kostastamatiou@gmail.com, Proakis, J. G. University of California San Diego, La Jolla, CA 92093, proakisjg@aol.com, […]

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w doborze funkcji napędowych żurawi na podatnym podłożu

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w doborze funkcji napędowych żurawi na podatnym podłożu Autorzy : Abstrakty : W artykule przedstawiono model dynamiczny układu żurawia chwytakowego posadowionego podatnie. Model posłużył do wykonania optymalizacji dynamicznej celem doboru funkcji napędowych ruchu obrotu i wysięgu zapewniających ruch ładunku po zadanej trajektorii […]

Trends in Adaptive Modulation and Coding

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Trends in Adaptive Modulation and Coding Autorzy : Stamatiou, K. University of California San Diego – is with the University of Notre Dame, Notre Dame, IN 46556, kostastamatiou@gmail.com, Proakis, J. G. University of California San Diego, La Jolla, CA 92093, proakisjg@aol.com, Zeidler, J. R. University […]

Application of the neural network in control of a flexibly supported crane

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w doborze funkcji napędowych żurawi na podatnym podłożu Authors : Abstract : W artykule przedstawiono model dynamiczny układu żurawia chwytakowego posadowionego podatnie. Model posłużył do wykonania optymalizacji dynamicznej celem doboru funkcji napędowych ruchu obrotu i wysięgu zapewniających ruch ładunku po zadanej trajektorii (okręgu) […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Trends in Adaptive Modulation and Coding Authors : Stamatiou, K. University of California San Diego – is with the University of Notre Dame, Notre Dame, IN 46556, kostastamatiou@gmail.com, Proakis, J. G. University of California San Diego, La Jolla, CA 92093, proakisjg@aol.com, Zeidler, J. R. University of […]

The characteristics of H320LA steel sheet clinching joints

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : The characteristics of H320LA steel sheet clinching joints Autorzy : Berczyński, S. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Jastrzębski, D. West Pomeranian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics. Institute of Manufacturing […]

Zastosowanie MES w analizie układu wiertło chirurgiczne – kość udowa

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Zastosowanie MES w analizie układu wiertło chirurgiczne – kość udowa Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Abstrakty : W […]

Aspekty modelowania dynamiki ruchu człowieka dla zadań symulacji odwrotnej

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Aspekty modelowania dynamiki ruchu człowieka dla zadań symulacji odwrotnej Autorzy : Abstrakty : W pracy omawiane są wybrane zagadnienia budowy modeli ciała człowieka dla zadań symulacji dynamicznej odwrotnej. Dyskusja prowadzona jest w odniesieniu do modelu płaskiego przeznaczonego do analizy skoków w płaszczyźnie strzałkowej, układu składającego się […]

PL Połączenia przetłoczeniowe wykonane z blachy ze stali H320LA

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : The characteristics of H320LA steel sheet clinching joints Authors : Berczyński, S. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Jastrzębski, D. West Pomeranian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics. Institute of Manufacturing Engineering, […]

Application of FEM in analysis of surgical drill – femur system Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Zastosowanie MES w analizie układu wiertło chirurgiczne – kość udowa Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Abstract : W pracy […]

Remarks on human body movement modeling for the inverse dynamics analysis

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Aspekty modelowania dynamiki ruchu człowieka dla zadań symulacji odwrotnej Authors : Abstract : W pracy omawiane są wybrane zagadnienia budowy modeli ciała człowieka dla zadań symulacji dynamicznej odwrotnej. Dyskusja prowadzona jest w odniesieniu do modelu płaskiego przeznaczonego do analizy skoków w płaszczyźnie strzałkowej, układu składającego się z […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Krylov Subspace Methods in Application to WCDMA Network Optimization Authors : Kasperek, J. Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, Kraków, kasperek@agh.edu.pl, Nikoniuk, A. Radionika sp. z o.o., Kraków, andrzej.nikoniuk@radionika.com, Rajda, P. Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, Kraków, pjrajda@agh.edu.pl, Krasicki, […]

PL Zadanie optymalizacji w planowaniu trajektorii manipulatora z podatnym członem

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Optimization problem for planning a trajectory of a manipulator with a flexible link Authors : Berczyński, S. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Jastrzębski, D. West Pomeranian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and […]

Are Carrier Transport Effects Important for Chirp Modeling of Quantum-Well Lasers?

Czasopismo : Advances in Electronics and Telecommunications Tytuł artykułu : Are Carrier Transport Effects Important for Chirp Modeling of Quantum-Well Lasers? Autorzy : Kasperek, J. Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, Kraków, kasperek@agh.edu.pl, Nikoniuk, A. Radionika sp. z o.o., Kraków, andrzej.nikoniuk@radionika.com, Rajda, P. Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, […]

Journal : Advances in Electronics and Telecommunications Article : Are Carrier Transport Effects Important for Chirp Modeling of Quantum-Well Lasers? Authors : Kasperek, J. Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, Kraków, kasperek@agh.edu.pl, Nikoniuk, A. Radionika sp. z o.o., Kraków, andrzej.nikoniuk@radionika.com, Rajda, P. Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, Kraków, […]

Synteza geometryczna mechanizmu realizującego trajektorię prostoliniową ocechowaną

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Synteza geometryczna mechanizmu realizującego trajektorię prostoliniową ocechowaną Autorzy : Abstrakty : Syntezie mechanizmów do realizacji trajektorii prostoliniowej poświęcono niezliczoną liczbę prac. W niniejszej przedstawiono dwie metody syntezy czworoboku napędzanego członem zmiennej długości (napęd liniowy). Punkt łącznikowy realizuje w pewnym zakresie tor zbliżony do linii prostej ale […]

Synthesis of a mechanism for generating straight line indexing trajectory

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Synteza geometryczna mechanizmu realizującego trajektorię prostoliniową ocechowaną Authors : Abstract : Syntezie mechanizmów do realizacji trajektorii prostoliniowej poświęcono niezliczoną liczbę prac. W niniejszej przedstawiono dwie metody syntezy czworoboku napędzanego członem zmiennej długości (napęd liniowy). Punkt łącznikowy realizuje w pewnym zakresie tor zbliżony do linii prostej ale jednocześnie […]

Ocena metody zbiorów poziomicowych stosowanych do segmentacji trójwymiarowych obrazów fantomów cyfrowych oraz obrazów naczyń krwionośnych mózgu TOF-SWI rezonansu magnetycznego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena metody zbiorów poziomicowych stosowanych do segmentacji trójwymiarowych obrazów fantomów cyfrowych oraz obrazów naczyń krwionośnych mózgu TOF-SWI rezonansu magnetycznego Autorzy : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. […]

Evaluation of level set method in segmentation of 3D digital phantom images and brain vessels TOF-SWI MR images

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena metody zbiorów poziomicowych stosowanych do segmentacji trójwymiarowych obrazów fantomów cyfrowych oraz obrazów naczyń krwionośnych mózgu TOF-SWI rezonansu magnetycznego Authors : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra […]

Asymetryczne wady postawy w obrębie obręczy barkowej i w kończynach górnych u zawodników trenujących łucznictwo oraz sposoby ich minimalizacji

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Asymetryczne wady postawy w obrębie obręczy barkowej i w kończynach górnych u zawodników trenujących łucznictwo oraz sposoby ich minimalizacji Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów […]

Badania symulacyjne charakterystyk aerodynamicznych bezzałogowego mikro samolotu typu delta z barierami mechanicznymi umieszczonymi przy krawędzi natarcia

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Badania symulacyjne charakterystyk aerodynamicznych bezzałogowego mikro samolotu typu delta z barierami mechanicznymi umieszczonymi przy krawędzi natarcia Autorzy : Abstrakty : W niniejszym artykule przedstawiono badania symulacyjne sił, momentów i współczynników aerodynamicznych bezzałogowego mikrosamolotu z barierami mechanicznymi umieszczonymi przy krawędzi natarcia. Wymiary mechanicznych turbulizatorów zostały określone we […]

The simulation research on aerodynamic characteristics of the micro delta wing UAV with mechanical barriers located near edges of attack

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Badania symulacyjne charakterystyk aerodynamicznych bezzałogowego mikro samolotu typu delta z barierami mechanicznymi umieszczonymi przy krawędzi natarcia Authors : Abstract : W niniejszym artykule przedstawiono badania symulacyjne sił, momentów i współczynników aerodynamicznych bezzałogowego mikrosamolotu z barierami mechanicznymi umieszczonymi przy krawędzi natarcia. Wymiary mechanicznych turbulizatorów zostały określone we wcześniejszych […]

Wstępne badania aerodynamiki skrzydła typu delta w skali mikro z barierami mechanicznymi umieszczonymi przy krawędziach natarcia

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Wstępne badania aerodynamiki skrzydła typu delta w skali mikro z barierami mechanicznymi umieszczonymi przy krawędziach natarcia Autorzy : Abstrakty : W niniejszym artykule przedstawiono ideę i wstępne obliczenia dotyczące małego samolotu bezzałogowego z zaimplementowanymi barierami mechanicznymi przy krawędziach natarcia. Pokrótce opisano prace prowadzone na całym świecie […]

Preliminary investigations on aerodynamics of micro delta wing with mechanical barriers located near edges of attack

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Wstępne badania aerodynamiki skrzydła typu delta w skali mikro z barierami mechanicznymi umieszczonymi przy krawędziach natarcia Authors : Abstract : W niniejszym artykule przedstawiono ideę i wstępne obliczenia dotyczące małego samolotu bezzałogowego z zaimplementowanymi barierami mechanicznymi przy krawędziach natarcia. Pokrótce opisano prace prowadzone na całym świecie nad […]

Identyfikacja sił mięśniowych podczas chodu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Identyfikacja sił mięśniowych podczas chodu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział […]

Badania modelowe jako narzędzie identyfikacji sił mięśni żwaczowych

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Badania modelowe jako narzędzie identyfikacji sił mięśni żwaczowych Autorzy : Abstrakty : W pracy przedstawiono metodykę identyfikacji sił mięśni żwaczowych narządu żucia. W zaproponowanym podejściu przeprowadzono ocenę sił mięśniowych narządu żucia, z uwzględnieniem oddziaływania układu nerwowego. Taki sposób prowadzenia badań modelowych jest alternatywnym ujęciem problemu równowagi […]

Identification of muscle forces during gait of children with neurological disorders Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Identyfikacja sił mięśniowych podczas chodu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, […]

Modelling studying as the tool of the identification forces of mandibular systems muscles

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Badania modelowe jako narzędzie identyfikacji sił mięśni żwaczowych Authors : Abstract : W pracy przedstawiono metodykę identyfikacji sił mięśni żwaczowych narządu żucia. W zaproponowanym podejściu przeprowadzono ocenę sił mięśniowych narządu żucia, z uwzględnieniem oddziaływania układu nerwowego. Taki sposób prowadzenia badań modelowych jest alternatywnym ujęciem problemu równowagi biostatycznej […]

System wspomagania decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich

Czasopismo : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Tytuł artykułu : System wspomagania decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich Autorzy : Ćmielewski, K. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, kazimierz.cmielewski@up.wroc.pl, Górski, J. Instytut Kartografii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jastagor@moskit.uwm.edu.pl, Mrówczyńska, M. Instytut Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski, m.mrowczynska@ib.uz.zgora.pl, Leszczyńska, M. Instytut Geodezji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski […]

Decision support system for optimisation of marginal rural area development

Journal : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Article : System wspomagania decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich Authors : Ćmielewski, K. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, kazimierz.cmielewski@up.wroc.pl, Górski, J. Instytut Kartografii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jastagor@moskit.uwm.edu.pl, Mrówczyńska, M. Instytut Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski, m.mrowczynska@ib.uz.zgora.pl, Leszczyńska, M. Instytut Geodezji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w […]

Methodology to develop liquid chromatographic fingerprints for the quality control of herbal medicines

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Methodology to develop liquid chromatographic fingerprints for the quality control of herbal medicines Autorzy : Shetty, S. K. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India Private Limited ICICI Knowledge Park Turkapally, Shameerpet, Hyderabad 500078 India, Surendranath, K. V. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India Private Limited ICICI […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Methodology to develop liquid chromatographic fingerprints for the quality control of herbal medicines Authors : Shetty, S. K. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India Private Limited ICICI Knowledge Park Turkapally, Shameerpet, Hyderabad 500078 India, Surendranath, K. V. Research and Development Laboratory United States Pharmacopeia-India Private Limited ICICI Knowledge […]

Analysis of muscles behaviour. Part 2 The computational model of muscles group acting on the elbow joint

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Analysis of muscles behaviour. Part 2 The computational model of muscles group acting on the elbow joint Autorzy : Wojnicz, W. Mechanics and Strength of Materials Department, Mechanical Engineering Faculty, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, wiktoria.wojnicz@pg.gda.pl, Abstrakty : The purpose of this paper is […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Analysis of muscles behaviour. Part 2 The computational model of muscles group acting on the elbow joint Authors : Wojnicz, W. Mechanics and Strength of Materials Department, Mechanical Engineering Faculty, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, wiktoria.wojnicz@pg.gda.pl, Abstract : The purpose of this paper is to […]

Ochrona przeciwminowa załogi pojazdów specjanych

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Ochrona przeciwminowa załogi pojazdów specjanych Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com, Wit, […]

Protection of the occupants in the military vehicles Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Ochrona przeciwminowa załogi pojazdów specjanych Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com, Wit, A. […]

On some properties of bone functional adaptation phenomenon useful in mechanical design

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : On some properties of bone functional adaptation phenomenon useful in mechanical design Autorzy : Cowin, S. C. The New York Center for Biomedical Engineering, The Departments of Biomedical & Mechanical Engineering, scowin@earthlink.net, Miller, K. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, School of Mechanical Engineering, The University […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : On some properties of bone functional adaptation phenomenon useful in mechanical design Authors : Cowin, S. C. The New York Center for Biomedical Engineering, The Departments of Biomedical & Mechanical Engineering, scowin@earthlink.net, Miller, K. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, School of Mechanical Engineering, The University of […]

Surface modifications of ti and its alloys

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Surface modifications of ti and its alloys Autorzy : Krella, A. The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Cavitation Group, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk, Poland, Sobieszczyk, S. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering and Materials Strength, Gdansk University of Technology, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Surface modifications of ti and its alloys Authors : Krella, A. The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Cavitation Group, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk, Poland, Sobieszczyk, S. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering and Materials Strength, Gdansk University of Technology, 80-322 […]

The biomechanics of pathological gait – from muscle to movement

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The biomechanics of pathological gait – from muscle to movement Autorzy : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Abstrakty : Clinicians face the daily challenge of assessing and treating patients with gait problems. Musculoskeletal […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The biomechanics of pathological gait – from muscle to movement Authors : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Abstract : Clinicians face the daily challenge of assessing and treating patients with gait problems. Musculoskeletal models […]

Badanie zmęczenia cieplno-mechanicznego w ujęciu obowiązujących norm i jego komputerowe modelowanie

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Badanie zmęczenia cieplno-mechanicznego w ujęciu obowiązujących norm i jego komputerowe modelowanie Autorzy : Abstrakty : Celem pracy jest opis procesu pękania elementów pracujących w przemyśle energetycznym poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym, których skutkiem jest zmęczenie cieplno-mechaniczne materiału w wybranych obszarach na powierzchni rozpatrywanych elementów. Poddano analizie […]

The thermo-mechanical fatigue in standards and computer modelling

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Badanie zmęczenia cieplno-mechanicznego w ujęciu obowiązujących norm i jego komputerowe modelowanie Authors : Abstract : Celem pracy jest opis procesu pękania elementów pracujących w przemyśle energetycznym poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym, których skutkiem jest zmęczenie cieplno-mechaniczne materiału w wybranych obszarach na powierzchni rozpatrywanych elementów. Poddano analizie lokalny […]

System szybkiej numerycznej analizy podatności wybranych układów aparatu Ilizarowa

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : System szybkiej numerycznej analizy podatności wybranych układów aparatu Ilizarowa Autorzy : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, […]

System for fast numerical analysis of compliance in chosen configurations of the Ilizarov apparatus

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : System szybkiej numerycznej analizy podatności wybranych układów aparatu Ilizarowa Authors : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, […]

PL Wielokryterialna optymalizacja procesu pakowania żywności na maszynach rolowych

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Multicriteria optimization of food packaging on the thermoforming machines Authors : Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, 2 Willowa St., splonka@ath.bielsko.pl, Abstract : The paper presents results of theromoforming food packaging machine parameters (set-ups) optimization with respect to […]

PL Metaheurystyka dla celów optymalizacji systemów wytwarzania

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : A meta-heuristics for manufacturing systems optimization Authors : Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, 2 Willowa St., splonka@ath.bielsko.pl, Stryczek, R. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, 2 Willowa St., r_stryczek@poczta.onet.pl, Abstract : The […]

PL Optymalizacja prędkości procesu wykonania parametrycznych programów sterujących CNC

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Optimization of execution speed of the CNC parametric part programs Authors : Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, 2 Willowa St., splonka@ath.bielsko.pl, Stryczek, R. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, 2 Willowa St., […]

Rough turning of Inconel 718

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Rough turning of Inconel 718 Autorzy : Jemielniak, K. Warsaw University of Technology, Narbutta 86, 02-524 Warszawa, kjemielniak@wip.pw.edu.pl, Abstrakty : Paper presents comparison of cutting performance of several cemented carbide, CBN and whiskers tools in rough turning of Inconel 718. Objectives of the project […]

PL Toczenie zgrubne stopu Inconel 718

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Rough turning of Inconel 718 Authors : Jemielniak, K. Warsaw University of Technology, Narbutta 86, 02-524 Warszawa, kjemielniak@wip.pw.edu.pl, Abstract : Paper presents comparison of cutting performance of several cemented carbide, CBN and whiskers tools in rough turning of Inconel 718. Objectives of the project were […]

Przezskórne interwencje wieńcowe u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne a problem restenozy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Przezskórne interwencje wieńcowe u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne a problem restenozy Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii […]

Percutaneous coronary interventions in patients with type 2 diabetes. Drug eluting stents and restenosis problems

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Przezskórne interwencje wieńcowe u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne a problem restenozy Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i […]

Some properties of four topologies in real linear spaces and three classes related to them

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : Some properties of four topologies in real linear spaces and three classes related to them Autorzy : Jankowski, L. Instytut Matematyki, Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 9a, 60-965 Poznań, Poland, leszek.jankowski@put.poznan.pl, Abstrakty : In the paper there are invesigated the core topology, τ_1, the directional topology, τ_2, the Klee […]

Zastosowanie tomografii komputerowej w kardiologii – praca przeglądowa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie tomografii komputerowej w kardiologii – praca przeglądowa Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : Some properties of four topologies in real linear spaces and three classes related to them Authors : Jankowski, L. Instytut Matematyki, Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 9a, 60-965 Poznań, Poland, leszek.jankowski@put.poznan.pl, Abstract : In the paper there are invesigated the core topology, τ_1, the directional topology, τ_2, the Klee topology, […]

Computer tomography in cardiology – a short review

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie tomografii komputerowej w kardiologii – praca przeglądowa Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; […]

On the rates of convergence of Chlodovsky-Kantorovich operators and their Bézier variant

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : On the rates of convergence of Chlodovsky-Kantorovich operators and their Bézier variant Autorzy : Jankowski, L. Instytut Matematyki, Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 9a, 60-965 Poznań, Poland, leszek.jankowski@put.poznan.pl, Cernea, A. Faculty of Mathematics and Informatics, University of Bucharest Academiei 14, 010014 Bucharest, Romania, acernea@fmi.unibuc.ro, Benchohra, M. Laboratoire de Mathématiques, […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : On the rates of convergence of Chlodovsky-Kantorovich operators and their Bézier variant Authors : Jankowski, L. Instytut Matematyki, Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 9a, 60-965 Poznań, Poland, leszek.jankowski@put.poznan.pl, Cernea, A. Faculty of Mathematics and Informatics, University of Bucharest Academiei 14, 010014 Bucharest, Romania, acernea@fmi.unibuc.ro, Benchohra, M. Laboratoire de Mathématiques, Université […]

Headspace-solvent microextraction for identification of volatile components of Myrtus communis L.

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Headspace-solvent microextraction for identification of volatile components of Myrtus communis L. Autorzy : Turło, J. Medical University of Warsaw Department of Drug Technology 1 Banacha Street 02-097 Warsaw Poland Medical University of Warsaw Faculty of Pharmacy 1 Banacha Street 02-097 Warsaw Poland, jadwiga.turlo@wum.edu.p, Komsta, Ł. Medical University of […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Headspace-solvent microextraction for identification of volatile components of Myrtus communis L. Authors : Turło, J. Medical University of Warsaw Department of Drug Technology 1 Banacha Street 02-097 Warsaw Poland Medical University of Warsaw Faculty of Pharmacy 1 Banacha Street 02-097 Warsaw Poland, jadwiga.turlo@wum.edu.p, Komsta, Ł. Medical University of Lublin […]

The use of experimental design in separation science

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : The use of experimental design in separation science Autorzy : Dejaegher, B. Vrije Universiteit Brussel — VUB Analytical Chemistry and Pharmaceutical Technology (FABI), Pharmaceutical Institute Laarbeeklaan 103 1090 Brussels Belgium, Vander Heyden, Y. Vrije Universiteit Brussel — VUB Analytical Chemistry and Pharmaceutical Technology (FABI), Pharmaceutical Institute Laarbeeklaan 103 […]

Journal : Acta Chromatographica Article : The use of experimental design in separation science Authors : Dejaegher, B. Vrije Universiteit Brussel — VUB Analytical Chemistry and Pharmaceutical Technology (FABI), Pharmaceutical Institute Laarbeeklaan 103 1090 Brussels Belgium, Vander Heyden, Y. Vrije Universiteit Brussel — VUB Analytical Chemistry and Pharmaceutical Technology (FABI), Pharmaceutical Institute Laarbeeklaan 103 1090 […]

Interaktywna kinezyterapia dzieci z płaskostopiem

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Interaktywna kinezyterapia dzieci z płaskostopiem Autorzy : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra Mechaniki […]

Interactive kinesiotherapy for children with flat foot

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Interaktywna kinezyterapia dzieci z płaskostopiem Authors : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra Mechaniki Doświadczalnej […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Dealing with charged-coupled device noise in thin-layer videodensitometry. Optimization of several image-denoising techniques Authors : Komsta, Ł. Medical University of Lublin Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy Jaczewskiego 4 20-090 Lublin Poland, lukasz.komsta@am.lublin.pl, Abstract : Charged-coupled device (CCD) noise can be a serious problem during videoscanning, especially when […]

Optymalny przydział gruntów do gospodarstw na tle stref różnic odległości z siedlisk do działek

Czasopismo : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Tytuł artykułu : Optymalny przydział gruntów do gospodarstw na tle stref różnic odległości z siedlisk do działek Autorzy : Harasimowicz, S. Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, rmharasi@cyf-kr.edu.pl, Abstrakty : W artykule przedstawiono podstawowe zasady przydziału działek do gospodarstw uwzględniające przebieg stref różnic […]

An optimum land allocation to farm holdings based on zones of disparities concerning distances between homestead areas and land plots

Journal : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Article : Optymalny przydział gruntów do gospodarstw na tle stref różnic odległości z siedlisk do działek Authors : Harasimowicz, S. Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, rmharasi@cyf-kr.edu.pl, Abstract : W artykule przedstawiono podstawowe zasady przydziału działek do gospodarstw uwzględniające przebieg stref różnic odległości […]

Interpretive software conversion following changes of patient status and diagnostic goals

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Interpretive software conversion following changes of patient status and diagnostic goals Autorzy : Augustyniak, P. AGH-University of Science and Technology, Kraków, august@agh.edu.pl, Abstrakty : This paper presents selected issues concerning the on-the-run conversion of ECG interpretive software following the changes of the patient status and […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Interpretive software conversion following changes of patient status and diagnostic goals Authors : Augustyniak, P. AGH-University of Science and Technology, Kraków, august@agh.edu.pl, Abstract : This paper presents selected issues concerning the on-the-run conversion of ECG interpretive software following the changes of the patient status and diagnostic […]

The effect of substrate roughness on the surface structure of TiO2, SiO2, and doped thin films prepared by the sol-gel method

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The effect of substrate roughness on the surface structure of TiO2, SiO2, and doped thin films prepared by the sol-gel method Autorzy : Augustyniak, P. AGH-University of Science and Technology, Kraków, august@agh.edu.pl, Milenin, A. Department of Applied Computer Science and Modelling, AGH University of Science […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The effect of substrate roughness on the surface structure of TiO2, SiO2, and doped thin films prepared by the sol-gel method Authors : Augustyniak, P. AGH-University of Science and Technology, Kraków, august@agh.edu.pl, Milenin, A. Department of Applied Computer Science and Modelling, AGH University of Science and […]

The necessity of physiological muscle parameters for computing the muscle forces: application to lower extremity loading during pedalling

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The necessity of physiological muscle parameters for computing the muscle forces: application to lower extremity loading during pedalling Autorzy : Filipiak, J. Division of Biomedical Engineering and Experimental Mechanics, Wrocław University of Technology, jaroslaw.filipiak@pwr.wroc.pl, Szabadíts, P. Budapest University of Technology and Economics, Department of Materials […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The necessity of physiological muscle parameters for computing the muscle forces: application to lower extremity loading during pedalling Authors : Filipiak, J. Division of Biomedical Engineering and Experimental Mechanics, Wrocław University of Technology, jaroslaw.filipiak@pwr.wroc.pl, Szabadíts, P. Budapest University of Technology and Economics, Department of Materials Science […]

Analysis of muscles behaviour. Part 1 The computational model of muscle

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Analysis of muscles behaviour. Part 1 The computational model of muscle Autorzy : Nägerl, H. Department of Orthodontics, University of Göttingen, Germany, Pawłowski, P. Department of Orthopaedics and Traumatology, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Wojnicz, W. Mechanics and Strength of Materials […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Analysis of muscles behaviour. Part 1 The computational model of muscle Authors : Nägerl, H. Department of Orthodontics, University of Göttingen, Germany, Pawłowski, P. Department of Orthopaedics and Traumatology, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Wojnicz, W. Mechanics and Strength of Materials Department, […]

Optymalne kształtowanie struktury elementów konstrukcyjnych typu tarcza

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Optymalne kształtowanie struktury elementów konstrukcyjnych typu tarcza Autorzy : Abstrakty : W artykule rozpatruje się dwie metody optymalnego kształtowania struktury elementów konstrukcyjnych typu tarcza. W pierwszej metodzie stosuje się zapis związków konstytutywnych wynikający z rachunku tensorowego, w drugiej metodzie do opisu pól naprężeń i deformacji w […]

Optimal shaping of structure of design elements such as plate

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Optymalne kształtowanie struktury elementów konstrukcyjnych typu tarcza Authors : Abstract : W artykule rozpatruje się dwie metody optymalnego kształtowania struktury elementów konstrukcyjnych typu tarcza. W pierwszej metodzie stosuje się zapis związków konstytutywnych wynikający z rachunku tensorowego, w drugiej metodzie do opisu pól naprężeń i deformacji w przestrzeni […]

Charakterystyka przestrzenna odchyłek geometrycznych wyznaczanych w pomiarach współrzędnościowych powierzchni swobodnych

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Charakterystyka przestrzenna odchyłek geometrycznych wyznaczanych w pomiarach współrzędnościowych powierzchni swobodnych Autorzy : Głowala, S. Zakład Metod Projektowania Maszyn, Instytut Silników Spalinowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Mieczkowski, G. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, gmiecz@pb.edu.pl, Abstrakty […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Charakterystyka przestrzenna odchyłek geometrycznych wyznaczanych w pomiarach współrzędnościowych powierzchni swobodnych Authors : Głowala, S. Zakład Metod Projektowania Maszyn, Instytut Silników Spalinowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Mieczkowski, G. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, gmiecz@pb.edu.pl, Abstract : […]

Formułowanie zadań optymalizacyjnych w projektowaniu maszyn Część I. Dekompozycja i tworzenie algorytmów obliczeniowych

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Formułowanie zadań optymalizacyjnych w projektowaniu maszyn Część I. Dekompozycja i tworzenie algorytmów obliczeniowych Autorzy : Głowala, S. Zakład Metod Projektowania Maszyn, Instytut Silników Spalinowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Mieczkowski, G. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45C, 15-351 […]

Formułowanie zadań optymalizacyjnych w projektowaniu maszyn. Część II. Redukcja wymiarowości i badanie wrażliwości

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Formułowanie zadań optymalizacyjnych w projektowaniu maszyn. Część II. Redukcja wymiarowości i badanie wrażliwości Autorzy : Głowala, S. Zakład Metod Projektowania Maszyn, Instytut Silników Spalinowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Mieczkowski, G. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45C, 15-351 […]

Wieloosiowe zmęczenie elementów pracujących w warunkach kontaktu tocznego

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Wieloosiowe zmęczenie elementów pracujących w warunkach kontaktu tocznego Autorzy : Głowala, S. Zakład Metod Projektowania Maszyn, Instytut Silników Spalinowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Mieczkowski, G. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, gmiecz@pb.edu.pl, Abstrakty : W […]

Application of multiaxial high-cycle criteria to rolling contact problems with friction

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Wieloosiowe zmęczenie elementów pracujących w warunkach kontaktu tocznego Authors : Głowala, S. Zakład Metod Projektowania Maszyn, Instytut Silników Spalinowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Mieczkowski, G. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, gmiecz@pb.edu.pl, Abstract : W pracy […]

Full waveform inversion of gas hydrate reflectors in Northern South China Sea

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Full waveform inversion of gas hydrate reflectors in Northern South China Sea Autorzy : Yamasaki, K. Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Kobe University, Nada, Kobe, Japan, yk2000@kobe-u.ac.jp, Teisseyre, R. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, rt@igf.edu.pl, Herak, M. University of Zagreb, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Full waveform inversion of gas hydrate reflectors in Northern South China Sea Authors : Yamasaki, K. Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Kobe University, Nada, Kobe, Japan, yk2000@kobe-u.ac.jp, Teisseyre, R. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, rt@igf.edu.pl, Herak, M. University of Zagreb, Faculty […]

Wykorzystanie metod optymalizacyjnych do budowania ukrytych modeli Markowa w analizie danych z mikromacierzy DNA

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wykorzystanie metod optymalizacyjnych do budowania ukrytych modeli Markowa w analizie danych z mikromacierzy DNA Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 […]

Nieklasyczne podejście do zadania optymalizacji z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Nieklasyczne podejście do zadania optymalizacji z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości Autorzy : Głowala, S. Zakład Metod Projektowania Maszyn, Instytut Silników Spalinowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Mieczkowski, G. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, gmiecz@pb.edu.pl, Abstrakty […]

Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa wybranych części elektrowni wiatrowej

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa wybranych części elektrowni wiatrowej Autorzy : Abstrakty : Obliczenia przeprowadzono dla elektrowni wiatrowej o poziomej osi obrotu. Wartości współczynników bezpieczeństwa wybranych części wyznaczono dla wariantu obciążenia DLC 6.1, według Germanischer Lloyd. Założono warunki atmosferyczne odpowiadające I – szej klasie elektrowni wiatrowej. Po przeprowadzeniu […]

Assignment of stress reserve factor for chosen wind turbine elements

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa wybranych części elektrowni wiatrowej Authors : Abstract : Obliczenia przeprowadzono dla elektrowni wiatrowej o poziomej osi obrotu. Wartości współczynników bezpieczeństwa wybranych części wyznaczono dla wariantu obciążenia DLC 6.1, według Germanischer Lloyd. Założono warunki atmosferyczne odpowiadające I – szej klasie elektrowni wiatrowej. Po przeprowadzeniu analizy […]

Radiologia interwencyjna: wertebroblastyka i kyfoplastyka

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Radiologia interwencyjna: wertebroblastyka i kyfoplastyka Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com, Anwajler, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Radiologia interwencyjna: wertebroblastyka i kyfoplastyka Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com, Anwajler, J. […]

Identification of similar and orthogonal chromatographic thin-layer systems for two-dimensional separations of flavonoids and their analogues

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Identification of similar and orthogonal chromatographic thin-layer systems for two-dimensional separations of flavonoids and their analogues Autorzy : Daszykowski, M. Silesian University Department of Chemometrics, Institute of Chemistry 9 Szkolna Street 40-006 Katowice Poland Medical University in Lublin Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Pharmacy 6 Staszica Street […]

Funkcjonalna adaptacja w przyrodzie – optymalizacja kształtu struktur biologicznych

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Funkcjonalna adaptacja w przyrodzie – optymalizacja kształtu struktur biologicznych Autorzy : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. IPPT PAN, Warszawa, Borkowska, […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Identification of similar and orthogonal chromatographic thin-layer systems for two-dimensional separations of flavonoids and their analogues Authors : Daszykowski, M. Silesian University Department of Chemometrics, Institute of Chemistry 9 Szkolna Street 40-006 Katowice Poland Medical University in Lublin Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Pharmacy 6 Staszica Street 20-081 […]

Extending equal-spreading criteria to two-dimensional thin layer chromatography – the points in a unit square problem revisited

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Extending equal-spreading criteria to two-dimensional thin layer chromatography – the points in a unit square problem revisited Autorzy : Daszykowski, M. Silesian University Department of Chemometrics, Institute of Chemistry 9 Szkolna Street 40-006 Katowice Poland Medical University in Lublin Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Pharmacy 6 Staszica […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Extending equal-spreading criteria to two-dimensional thin layer chromatography – the points in a unit square problem revisited Authors : Daszykowski, M. Silesian University Department of Chemometrics, Institute of Chemistry 9 Szkolna Street 40-006 Katowice Poland Medical University in Lublin Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Pharmacy 6 Staszica Street […]

Optymalizacja własności dynamicznych łopaty elektrowni wiatrowej

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Optymalizacja własności dynamicznych łopaty elektrowni wiatrowej Autorzy : Braniecki, R. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, robert.baraniecki@itwl.pl, Borkowski, W. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu, , ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, w.borkowski@wme.wat.edu.pl, Dacko, M. Katedra Mechaniki i Informatyki […]

Existence and Topological Properties of Solution Sets for Differential Inclusions with Delay

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : Existence and Topological Properties of Solution Sets for Differential Inclusions with Delay Autorzy : Grala-Michalak, J. Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań, Poland, grala@amu.edu.pl, Milewski, J. Institute of Mathematics, Poznań University of Technology ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, Poland, jsmilew@wp.pl, […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : Existence and Topological Properties of Solution Sets for Differential Inclusions with Delay Authors : Grala-Michalak, J. Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań, Poland, grala@amu.edu.pl, Milewski, J. Institute of Mathematics, Poznań University of Technology ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, Poland, jsmilew@wp.pl, Feledziak, […]

Phenomenological modeling of separation of enantiomers by nonlinear chromatography

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Phenomenological modeling of separation of enantiomers by nonlinear chromatography Autorzy : Szabelski, P. Maria Curie-Skłodowska University Department of Theoretical Chemistry, Faculty of Chemistry Pl. M.C. Skłodowskiej 3 20-031 Lublin Poland Rzeszów University of Technology Faculty of Chemistry, Department of Chemical and Process Engineering ul. W. Pola 2 3, […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Phenomenological modeling of separation of enantiomers by nonlinear chromatography Authors : Szabelski, P. Maria Curie-Skłodowska University Department of Theoretical Chemistry, Faculty of Chemistry Pl. M.C. Skłodowskiej 3 20-031 Lublin Poland Rzeszów University of Technology Faculty of Chemistry, Department of Chemical and Process Engineering ul. W. Pola 2 3, szabla@vega.umcs.lublin.pl, […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Computer-assisted optimization of liquid-liquid extraction for HPLC analysis of domperidone and pantoprazole in human plasma Authors : Szabelski, P. Maria Curie-Skłodowska University Department of Theoretical Chemistry, Faculty of Chemistry Pl. M.C. Skłodowskiej 3 20-031 Lublin Poland Rzeszów University of Technology Faculty of Chemistry, Department of Chemical and Process Engineering […]