Search results for: prognozowanie

PL Prognozowanie wyrzutów gazu i węgla na podstawie ważonej metody lokalnej pierwszej potęgi

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Foreshadow prediction of coal and gas outbursts based on a weighted first-order local-region method Authors : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bielowicz, B. AGH University of Science and Technology, Krakow, Brzychczy, E. […]

Prognozowanie trwałości zmęczeniowej elementów z karbami

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Prognozowanie trwałości zmęczeniowej elementów z karbami Autorzy : Augustynek, K. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, kaugustynek@ath.eu, Boguszewski, T. Politechnika Białostocka, Białystok, tboguszewski@doktoranci.pb.edu.pl, Ciechacki, K. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, krzysztof.ciechacki@utp.edu.pl, Kyzioł, L. Politechnika Białostocka, Białystok, mceh@pb.edu.pl, Hendzel, M. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, zenhen@prz.edu.pl, Kazberuk, A. Politechnika Białostocka, Białystok, a.kazberuk@pb.edu.pl, Kulesza, E. […]

Prognozowanie zużycia odkształceniowego wielkogabarytowych łożysk tocznych o bieżniach miękkich

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Prognozowanie zużycia odkształceniowego wielkogabarytowych łożysk tocznych o bieżniach miękkich Autorzy : Abstrakty : Zużycie odkształceniowe wielkogabarytowych łożysk tocznych o bieżniach niehartowanych jest dominującym mechanizmem zużycia. Niezbędne jest prognozowanie szybkości zużycia już na etapie projektowania maszyny. Na podstawie badań materiałowych oraz zaawansowanych symulacji metodą elementów skończonych wprowadzono […]

Prognozowanie pękania elementów ze szczelinami i karbami z uwzględnieniem członów nieosobliwych rozwiązania asymptotycznego

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Prognozowanie pękania elementów ze szczelinami i karbami z uwzględnieniem członów nieosobliwych rozwiązania asymptotycznego Autorzy : Adamowicz, A. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, adampw@pb.edu.pl, Abstrakty : W pracy przedstawiono metodę elementów analitycznych, służącą do wyznaczania wartości parametrów […]

PL Prognozowanie wyników obróbki elektroerozyjnej (EDM) ze wspomaganiem ultradźwiękami (US).

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : A study of the effect of ultrasonic vibration with EDM. Authors : Grzesik, W. Technical University of Opole, Department of Manufacturing Engineering and Production Automation, ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Bartoszewicz, A. Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 00-049 Warszawa, ul. […]

Computer image analysis and artificial neuron networks in the qualitative assessment of agricultural products

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Computer image analysis and artificial neuron networks in the qualitative assessment of agricultural products Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 […]

PL Komputerowa analiza obrazu i sztuczne sieci neuronowe w ocenie jakościowej produktów rolniczych

Journal : Agricultural Engineering Article : Computer image analysis and artificial neuron networks in the qualitative assessment of agricultural products Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, […]

Effective Short-term Forecasting of Wind Farms Power

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Effective Short-term Forecasting of Wind Farms Power Autorzy : Bogalecka, E. Politechnika Gdańska, elzbieta.bogalecka@pg.gda.pl, Rubanowicz, T. ENERGA-OBRÓT SA, tomasz.rubanowicz@energa.pl, Abstrakty : Forecasting a specific wind farm's (WF) generation capacity within a 24 hour perspective requires both a reliable forecast of wind, as well as supporting tools. This tool […]

Journal : Acta Energetica Article : Effective Short-term Forecasting of Wind Farms Power Authors : Bogalecka, E. Politechnika Gdańska, elzbieta.bogalecka@pg.gda.pl, Rubanowicz, T. ENERGA-OBRÓT SA, tomasz.rubanowicz@energa.pl, Abstract : Forecasting a specific wind farm's (WF) generation capacity within a 24 hour perspective requires both a reliable forecast of wind, as well as supporting tools. This tool is […]

Comparative analysis of wind speed short term forecasts for wind farms

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Comparative analysis of wind speed short term forecasts for wind farms Autorzy : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer […]

Optimizing a selection of printing method for label production

Czasopismo : Acta Poligraphica Tytuł artykułu : Optimizing a selection of printing method for label production Autorzy : Dąbrowa, T. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Hamerliński, J. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Hoppe, J. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Krzyżkowski, J. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Śleboda, P. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Wojciechowski, M. […]

PL Porównanie modeli krótkookresowych prognoz prędkości wiatru dla siłowni wiatrowych

Journal : Agricultural Engineering Article : Comparative analysis of wind speed short term forecasts for wind farms Authors : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, […]

PL Optymalizacja wyboru metody drukowania przy produkcji etykiet

Journal : Acta Poligraphica Article : Optimizing a selection of printing method for label production Authors : Dąbrowa, T. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Hamerliński, J. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Hoppe, J. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Krzyżkowski, J. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Śleboda, P. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Wojciechowski, M. Centralny […]

Nowa metodyka określania indywidualnych normatywów naddatków technologicznych dla drukowania offsetowego

Czasopismo : Acta Poligraphica Tytuł artykułu : Nowa metodyka określania indywidualnych normatywów naddatków technologicznych dla drukowania offsetowego Autorzy : Jackowski, B. BOP, Gdańsk, Strzelczyk, P. BOP, Gdańsk, Ryćko, M. Wydawnictwo Do, Sopot, Dziedzic, Ł. Typoland, Warszawa, Hamerliński, J. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Abstrakty : The paper presents a new methodology of setting standard quantities […]

A new methodology of setting individual technology allowances standards in offset printing

Journal : Acta Poligraphica Article : Nowa metodyka określania indywidualnych normatywów naddatków technologicznych dla drukowania offsetowego Authors : Jackowski, B. BOP, Gdańsk, Strzelczyk, P. BOP, Gdańsk, Ryćko, M. Wydawnictwo Do, Sopot, Dziedzic, Ł. Typoland, Warszawa, Hamerliński, J. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Abstract : The paper presents a new methodology of setting standard quantities of […]

Prospects of solar energy use in Ukraine

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Prospects of solar energy use in Ukraine Autorzy : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of […]

PL Perspektywy energetyki słonecznej na Ukrainie

Journal : Agricultural Engineering Article : Prospects of solar energy use in Ukraine Authors : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness […]

A Novel Algorithm of Forecasting the Potential Development of Generation in the Distribution Grid

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : A Novel Algorithm of Forecasting the Potential Development of Generation in the Distribution Grid Autorzy : Bajor, M. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Ziołkowski, P. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl, Skoczko, P. ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl, Abstrakty : The paper presents a novel method of […]

Journal : Acta Energetica Article : A Novel Algorithm of Forecasting the Potential Development of Generation in the Distribution Grid Authors : Bajor, M. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Ziołkowski, P. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl, Skoczko, P. ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl, Abstract : The paper presents a novel method of forecasting […]

Power Demand Forecasting Methodology as a Tool For Planning and Development of the Distribution Networks

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Power Demand Forecasting Methodology as a Tool For Planning and Development of the Distribution Networks Autorzy : Bajor, M. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Ziołkowski, P. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl, Skoczko, P. ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl, Białecki, M. Institute of Power Systems Automation , […]

Journal : Acta Energetica Article : Power Demand Forecasting Methodology as a Tool For Planning and Development of the Distribution Networks Authors : Bajor, M. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Ziołkowski, P. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl, Skoczko, P. ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl, Białecki, M. Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl, […]

Scheduling Coordinator’s Flat Rate Service for Wind Energy Development in Poland

Czasopismo : Acta Energetica Tytuł artykułu : Scheduling Coordinator’s Flat Rate Service for Wind Energy Development in Poland Autorzy : Bajor, M. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Ziołkowski, P. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl, Skoczko, P. ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl, Białecki, M. Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl, Drutko, J. Institute […]

Journal : Acta Energetica Article : Scheduling Coordinator’s Flat Rate Service for Wind Energy Development in Poland Authors : Bajor, M. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl, Ziołkowski, P. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl, Skoczko, P. ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl, Białecki, M. Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl, Drutko, J. Institute of […]

Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings Autorzy : Mendivil-Escalante, J M Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, josemiguelmendivil@hotmail.com, Almaral-Sánchez, J L Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, jalmaral@gmail.com, […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings Authors : Mendivil-Escalante, J M Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, josemiguelmendivil@hotmail.com, Almaral-Sánchez, J L Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, jalmaral@gmail.com, Gómez-Soberón, […]

Determinants method of explanatory variables set selection to linear model

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Determinants method of explanatory variables set selection to linear model Autorzy : Mendivil-Escalante, J M Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, josemiguelmendivil@hotmail.com, Almaral-Sánchez, J L Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Determinants method of explanatory variables set selection to linear model Authors : Mendivil-Escalante, J M Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, josemiguelmendivil@hotmail.com, Almaral-Sánchez, J L Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, Los Mochis, Sinaloa, Mexico, jalmaral@gmail.com, […]

Wpływ algorytmu określania dróg spływu powierzchniowego na wyniki oceny zagrożenia gleb erozją wodną w skali zlewni z zastosowaniem modelu RUSLE

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Wpływ algorytmu określania dróg spływu powierzchniowego na wyniki oceny zagrożenia gleb erozją wodną w skali zlewni z zastosowaniem modelu RUSLE Autorzy : Affek, A. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Zakład Geoekologii i Klimatologii, a.affek@twarda.pan.pl, Chojka, A. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, agnieszka.chojka@uwm.edu.pl, Cichociński, […]

The influence of flow routing algorithm on the results of RUSLE-based catchment-wide erosion risk assessment

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Wpływ algorytmu określania dróg spływu powierzchniowego na wyniki oceny zagrożenia gleb erozją wodną w skali zlewni z zastosowaniem modelu RUSLE Authors : Affek, A. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Zakład Geoekologii i Klimatologii, a.affek@twarda.pan.pl, Chojka, A. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, agnieszka.chojka@uwm.edu.pl, Cichociński, P. […]

Mine tremor focal mechanism: An essential element for recognising the process of mine working destruction

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Mine tremor focal mechanism: An essential element for recognising the process of mine working destruction Autorzy : Bogusz, J. Centre of Applied Geomatics, Military University of Technology, jbogusz@wat.edu.pl, Saibi, H. Laboratory of Exploration Geophysics, Department of Earth Resources Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University, Fukuoka, Japan, saibi-hakim@mine.kyushu-u.ac.jp, Verbanac, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Mine tremor focal mechanism: An essential element for recognising the process of mine working destruction Authors : Bogusz, J. Centre of Applied Geomatics, Military University of Technology, jbogusz@wat.edu.pl, Saibi, H. Laboratory of Exploration Geophysics, Department of Earth Resources Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University, Fukuoka, Japan, saibi-hakim@mine.kyushu-u.ac.jp, Verbanac, G. […]

Determining mechanical properties and material models of subsoil for buildings in mining areas

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Determining mechanical properties and material models of subsoil for buildings in mining areas Autorzy : Andrusikiewicz, W. AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Kraków, Batog, A. Wrocław University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Wrocław, Bukowski, P. Central Mining […]

PL Określanie właściwości mechanicznych i modelu materiałowego podłoża dla obiektów posadowionych na terenach górniczych

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Determining mechanical properties and material models of subsoil for buildings in mining areas Authors : Andrusikiewicz, W. AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Kraków, Batog, A. Wrocław University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Wrocław, Bukowski, P. Central Mining Institute, […]

Changes to the range of exploitation impact when mining the next coal deposit on the basis of geodetic measurements

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Changes to the range of exploitation impact when mining the next coal deposit on the basis of geodetic measurements Autorzy : Andrusikiewicz, W. AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Kraków, Batog, A. Wrocław University of Technology, Faculty of Civil […]

PL Zmiany zasięgu wpływów eksploatacji przy wybieraniu kolejnego pokładu węgla na podstawie pomiarów geodezyjnych

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Changes to the range of exploitation impact when mining the next coal deposit on the basis of geodetic measurements Authors : Andrusikiewicz, W. AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Kraków, Batog, A. Wrocław University of Technology, Faculty of Civil Engineering, […]

Kriging blokowy oraz metody GIS w geostatystycznym szacowaniu metanonośności w kopalniach węgla kamiennego

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Kriging blokowy oraz metody GIS w geostatystycznym szacowaniu metanonośności w kopalniach węgla kamiennego Autorzy : Gaździcki, J. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Badura, H. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, henryk.badura@polsl.pl, Zawadzki, J. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, j.j.zawadzki@gmail.com, Fabijańczyk, P. Wydział […]

Block kriging and GIS methods in geostatistical modeling of methane gas content in coal mines

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Kriging blokowy oraz metody GIS w geostatystycznym szacowaniu metanonośności w kopalniach węgla kamiennego Authors : Gaździcki, J. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Badura, H. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, henryk.badura@polsl.pl, Zawadzki, J. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, j.j.zawadzki@gmail.com, Fabijańczyk, P. Wydział Inżynierii […]

Simulation of flow of fire gases in a ventilation network of a mine with a application of mathematical models of a different complexity implemented in the VentGraph software

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Simulation of flow of fire gases in a ventilation network of a mine with a application of mathematical models of a different complexity implemented in the VentGraph software Autorzy : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of […]

PL Symulacja przepływu gazów pożarowych w sieci wyrobisk kopalni za pomocą programu VentGraph dla modeli matematycznych o zróżnicowanym stopniu uproszczenia

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Simulation of flow of fire gases in a ventilation network of a mine with a application of mathematical models of a different complexity implemented in the VentGraph software Authors : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of Science […]

Foreshadow prediction of coal and gas outbursts based on a weighted first-order local-region method

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Foreshadow prediction of coal and gas outbursts based on a weighted first-order local-region method Autorzy : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bielowicz, B. AGH University of Science and Technology, Krakow, Brzychczy, […]

The influence of welding deformation types of hybrid node on assembly suitability

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : The influence of welding deformation types of hybrid node on assembly suitability Autorzy : Gnapowski, S. Graduate School of Science and Technology, Frontier Technology for Electrical Energy, Kumamoto University, 2-39-1 Kurokami, Kumamoto, 860-8555, Japan., Lenik, K. Fundamentals of Technology Faculty, Lublin University of […]

An assignation and comparison of the prognosis results of paid-in-term receivables in opencast mine “X” via autoregressive model and periodic trends method

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : An assignation and comparison of the prognosis results of paid-in-term receivables in opencast mine “X” via autoregressive model and periodic trends method Autorzy : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bielowicz, B. […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : The influence of welding deformation types of hybrid node on assembly suitability Authors : Gnapowski, S. Graduate School of Science and Technology, Frontier Technology for Electrical Energy, Kumamoto University, 2-39-1 Kurokami, Kumamoto, 860-8555, Japan., Lenik, K. Fundamentals of Technology Faculty, Lublin University of Technology, […]

PL Wyznaczenie i porównanie wyników prognozy należności terminowych otrzymanych za pomocą modelu autoregresyjnego i metody trendów jednoimiennych okresów

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : An assignation and comparison of the prognosis results of paid-in-term receivables in opencast mine “X” via autoregressive model and periodic trends method Authors : Bator, A. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bąk, P. AGH University of Science and Technology, Krakow, Bielowicz, B. AGH […]

Metody wyznaczania rzeczywistej krzywej umocnienia materiału – Cz. I. Test rozciągania próbki

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Metody wyznaczania rzeczywistej krzywej umocnienia materiału – Cz. I. Test rozciągania próbki Autorzy : Augustynek, K. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, kaugustynek@ath.eu, Boguszewski, T. Politechnika Białostocka, Białystok, tboguszewski@doktoranci.pb.edu.pl, Ciechacki, K. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, krzysztof.ciechacki@utp.edu.pl, Kyzioł, L. Politechnika Białostocka, Białystok, mceh@pb.edu.pl, Hendzel, M. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, zenhen@prz.edu.pl, Kazberuk, A. […]

Methods of determination of real hardening curve

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Metody wyznaczania rzeczywistej krzywej umocnienia materiału – Cz. I. Test rozciągania próbki Authors : Augustynek, K. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, kaugustynek@ath.eu, Boguszewski, T. Politechnika Białostocka, Białystok, tboguszewski@doktoranci.pb.edu.pl, Ciechacki, K. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, krzysztof.ciechacki@utp.edu.pl, Kyzioł, L. Politechnika Białostocka, Białystok, mceh@pb.edu.pl, Hendzel, M. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, zenhen@prz.edu.pl, Kazberuk, A. Politechnika […]

Using a thermovision method for measuring temperatures of a workpiece during abrasive cutt-off operation

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Using a thermovision method for measuring temperatures of a workpiece during abrasive cutt-off operation Autorzy : Pajor, M. West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Manufacturing Engineering, Piastów 19, 70-310 Szczecin, Jacek.Zaplata@zut.edu.pl, Kawalec, A. Department of Manufacturing Techniques […]

PL Zastosowanie metody termowizyjnej do pomiaru temperatury przedmiotu obrabianego podczas procesu cięcia ściernicowego

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Using a thermovision method for measuring temperatures of a workpiece during abrasive cutt-off operation Authors : Pajor, M. West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Manufacturing Engineering, Piastów 19, 70-310 Szczecin, Jacek.Zaplata@zut.edu.pl, Kawalec, A. Department of Manufacturing Techniques and […]

The fatigue life prediction of notched elements

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Prognozowanie trwałości zmęczeniowej elementów z karbami Authors : Augustynek, K. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, kaugustynek@ath.eu, Boguszewski, T. Politechnika Białostocka, Białystok, tboguszewski@doktoranci.pb.edu.pl, Ciechacki, K. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, krzysztof.ciechacki@utp.edu.pl, Kyzioł, L. Politechnika Białostocka, Białystok, mceh@pb.edu.pl, Hendzel, M. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, zenhen@prz.edu.pl, Kazberuk, A. Politechnika Białostocka, Białystok, a.kazberuk@pb.edu.pl, Kulesza, E. Politechnika […]

Identification of cutting forces in frequency domain for milling

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Identification of cutting forces in frequency domain for milling Autorzy : Hoffmann, M. West Pomeranian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, Institute of Manufacturing Engineering, Al. Piastów 19. 70-310 Szczecin, marcin.hoffmann@zut.edu.pl, Abstrakty : This article presents the results of the identification […]

PL Identyfikacja sił skrawania w dziedzinie częstotliwości dla frezowania

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Identification of cutting forces in frequency domain for milling Authors : Hoffmann, M. West Pomeranian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, Institute of Manufacturing Engineering, Al. Piastów 19. 70-310 Szczecin, marcin.hoffmann@zut.edu.pl, Abstract : This article presents the results of the identification of […]

Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych do celów projektowych

Czasopismo : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Tytuł artykułu : Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych do celów projektowych Autorzy : Banasik, P. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pbanasik@agh.edu.pl, Dzikowska, T. Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, teresa.dzikowska@up.wroc.pl, Kaczarewski, T. PGE Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” SA w […]

The usefulness of geodetic data in mining areas for designing purposes

Journal : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Article : Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych do celów projektowych Authors : Banasik, P. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pbanasik@agh.edu.pl, Dzikowska, T. Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, teresa.dzikowska@up.wroc.pl, Kaczarewski, T. PGE Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” SA w Bogatyni, […]

Premises of operational method of calculation of reliability of machines on the base of parametric and momentary symptoms of damage

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Premises of operational method of calculation of reliability of machines on the base of parametric and momentary symptoms of damage Autorzy : Abstrakty : In the article presented was the practical method of calculation of standard reliability characteristics of technical objects of unchanging and changeable structure […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Premises of operational method of calculation of reliability of machines on the base of parametric and momentary symptoms of damage Authors : Abstract : In the article presented was the practical method of calculation of standard reliability characteristics of technical objects of unchanging and changeable structure during […]

Forecasting of the plastic wear large size rolling bearnigs with soft raceways

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Prognozowanie zużycia odkształceniowego wielkogabarytowych łożysk tocznych o bieżniach miękkich Authors : Abstract : Zużycie odkształceniowe wielkogabarytowych łożysk tocznych o bieżniach niehartowanych jest dominującym mechanizmem zużycia. Niezbędne jest prognozowanie szybkości zużycia już na etapie projektowania maszyny. Na podstawie badań materiałowych oraz zaawansowanych symulacji metodą elementów skończonych wprowadzono model […]

Noise reduction of NDVI time-series: a robust method based on Savitzky-Golay filter

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Noise reduction of NDVI time-series: a robust method based on Savitzky-Golay filter Autorzy : AlHaddad, B. Centre de Política de Sol i Valoracions, Universitat Politécnica de Cataluna, Barcelona, Spain, bahaa.alhaddad@upc.edu, Bojanowski, J. Remote Sensing Department, Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, Poland, jedrzej.bojanowski@igik.edu.pl, Abstrakty : In this paper […]

PL Redukcja szumów w szeregach czasowych NDVI z zastosowaniem filtra Savitzky-Golay

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Noise reduction of NDVI time-series: a robust method based on Savitzky-Golay filter Authors : AlHaddad, B. Centre de Política de Sol i Valoracions, Universitat Politécnica de Cataluna, Barcelona, Spain, bahaa.alhaddad@upc.edu, Bojanowski, J. Remote Sensing Department, Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, Poland, jedrzej.bojanowski@igik.edu.pl, Abstract : In this paper we […]

Geoinformacja w diagnozowaniu, monitorowaniu i prognozowaniu zmian w przestrzeni

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Geoinformacja w diagnozowaniu, monitorowaniu i prognozowaniu zmian w przestrzeni Autorzy : Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Bujakowski, K. Urząd Miasta Krakowa, Ziobrowski, Z. Instytut Rozwoju Miast, Abstrakty : The INSPIRE Directive provides an opportunity to organize information and methods of its use for various purposes, including spatial […]

Geoinformation in evaluating, monitoring and forecasting changes for spatial development

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Geoinformacja w diagnozowaniu, monitorowaniu i prognozowaniu zmian w przestrzeni Authors : Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Bujakowski, K. Urząd Miasta Krakowa, Ziobrowski, Z. Instytut Rozwoju Miast, Abstract : The INSPIRE Directive provides an opportunity to organize information and methods of its use for various purposes, including spatial planning […]

Sposoby niszczenia polietylenowych panewek endoprotez stawu biodrowego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Sposoby niszczenia polietylenowych panewek endoprotez stawu biodrowego Autorzy : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Gorwa, J. Katedra Biomechaniki, […]

Destruction methods of the artificial hip polyethylene acetabular cups

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Sposoby niszczenia polietylenowych panewek endoprotez stawu biodrowego Authors : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Gorwa, J. Katedra Biomechaniki, Akademia […]

Wpływ czasu na utratę właściwości użytkowych polietylenowych panewek endoprotez stawu biodrowego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Wpływ czasu na utratę właściwości użytkowych polietylenowych panewek endoprotez stawu biodrowego Autorzy : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, […]

Impact of time on loss useful properties of the artificial hip polyethylene acetabular cup

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Wpływ czasu na utratę właściwości użytkowych polietylenowych panewek endoprotez stawu biodrowego Authors : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Gorwa, […]

The use of co-ordinate measurements results to estimate the forces between teeth in cyclo gear

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : The use of co-ordinate measurements results to estimate the forces between teeth in cyclo gear Autorzy : Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, splonka@ath.bielsko.pl, Nikiel, G. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and […]

PL Wykorzystanie wyników pomiarów współrzędnościowych do oceny sił międzyzębnych przekładni cykloidalnej

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : The use of co-ordinate measurements results to estimate the forces between teeth in cyclo gear Authors : Płonka, S. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, splonka@ath.bielsko.pl, Nikiel, G. University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, […]

Prediction of the brittle fracture using higher order terms of the asymptotic expansion

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Prognozowanie pękania elementów ze szczelinami i karbami z uwzględnieniem członów nieosobliwych rozwiązania asymptotycznego Authors : Adamowicz, A. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, adampw@pb.edu.pl, Abstract : W pracy przedstawiono metodę elementów analitycznych, służącą do wyznaczania wartości parametrów opisujących […]

Pękanie drewna w dwuosiowym stanie obciążenia

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Pękanie drewna w dwuosiowym stanie obciążenia Autorzy : Adamowicz, A. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, adampw@pb.edu.pl, Bakunowicz, J. Katedra Samolotów i Silników Lotniczych, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, […]

Fracture of wood under biaxial loading condition

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Pękanie drewna w dwuosiowym stanie obciążenia Authors : Adamowicz, A. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, adampw@pb.edu.pl, Bakunowicz, J. Katedra Samolotów i Silników Lotniczych, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, hkopecki@prz.edu.pl, […]

Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych Autorzy : Linsenbarth, A. Instytut Geodezji I Kartografii, adam.linsenbarth@igik.edu.pl, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Kwiasowski, Z Akademia Pedagogiczna w Krakowie, kwias@ap.krakow.pl, Łabuz, A. Komenda Wojewódzka Panstwowej Straży Pożarnej w Krakowie, alabuz@straz.krakow.pl, Kosowski, B. Szkoła […]

Use of the hydro database for the purposes of water resource management in critical situations

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych Authors : Linsenbarth, A. Instytut Geodezji I Kartografii, adam.linsenbarth@igik.edu.pl, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Kwiasowski, Z Akademia Pedagogiczna w Krakowie, kwias@ap.krakow.pl, Łabuz, A. Komenda Wojewódzka Panstwowej Straży Pożarnej w Krakowie, alabuz@straz.krakow.pl, Kosowski, B. Szkoła Główna […]

Informacja z satelitów meteorologicznych w stanach zagrożeń naturalnych

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Informacja z satelitów meteorologicznych w stanach zagrożeń naturalnych Autorzy : Linsenbarth, A. Instytut Geodezji I Kartografii, adam.linsenbarth@igik.edu.pl, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Kwiasowski, Z Akademia Pedagogiczna w Krakowie, kwias@ap.krakow.pl, Łabuz, A. Komenda Wojewódzka Panstwowej Straży Pożarnej w Krakowie, alabuz@straz.krakow.pl, Kosowski, B. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w […]

Information from meteorological satellites for natural hazard management

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Informacja z satelitów meteorologicznych w stanach zagrożeń naturalnych Authors : Linsenbarth, A. Instytut Geodezji I Kartografii, adam.linsenbarth@igik.edu.pl, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Kwiasowski, Z Akademia Pedagogiczna w Krakowie, kwias@ap.krakow.pl, Łabuz, A. Komenda Wojewódzka Panstwowej Straży Pożarnej w Krakowie, alabuz@straz.krakow.pl, Kosowski, B. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, […]

A study of the effect of ultrasonic vibration with EDM.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : A study of the effect of ultrasonic vibration with EDM. Autorzy : Grzesik, W. Technical University of Opole, Department of Manufacturing Engineering and Production Automation, ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Bartoszewicz, A. Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 00-049 Warszawa, […]

Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do prognozowania szkód łowieckich i planowania zadań gospodarczych

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do prognozowania szkód łowieckich i planowania zadań gospodarczych Autorzy : Preuss, R. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Instytut Fotogrametrii i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Linsenbarth, A. Instytut Geodezji i Kartografii, Baronowski, M. Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Zając, […]

The use of gis of a forest district for hunting damage prediction and management tasks planning

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do prognozowania szkód łowieckich i planowania zadań gospodarczych Authors : Preuss, R. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Instytut Fotogrametrii i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Linsenbarth, A. Instytut Geodezji i Kartografii, Baronowski, M. Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Zając, J. […]