Search results for: rehabilitacja

Neurologia, neurochirurgia, rehabilitacja

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Neurologia, neurochirurgia, rehabilitacja Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana […]

Współczesna rehabilitacja kardiologiczna – telerehabilitacja

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Współczesna rehabilitacja kardiologiczna – telerehabilitacja Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, […]

Rehabilitacja laserowa w zaawansowanych postaciach postępującego stwardnienia rozsianego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Rehabilitacja laserowa w zaawansowanych postaciach postępującego stwardnienia rozsianego Autorzy : Mraz, M. Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Fizjoterapii we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, malgorzata.mraz@awf.wroc.pl, Dedecjus, M. Klinika Chirurgii Gruczołów Dokrewnych, Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Sterlinga 3, […]

The comparison of two physiotherapeutic approaches for gait improvement in sub-acute stroke patients

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The comparison of two physiotherapeutic approaches for gait improvement in sub-acute stroke patients Autorzy : Choi, J.-S. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of Biomedical Engineering, College of Biomedical & Health Science, Konkuk University, Chungju, South Korea, Kang, D.-W. Department of Biomedical Engineering, Research Institute […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The comparison of two physiotherapeutic approaches for gait improvement in sub-acute stroke patients Authors : Choi, J.-S. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of Biomedical Engineering, College of Biomedical & Health Science, Konkuk University, Chungju, South Korea, Kang, D.-W. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of […]

Badania zakresu ruchomości stawów kończyny górnej za pomocą elektrogoniometrów

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Badania zakresu ruchomości stawów kończyny górnej za pomocą elektrogoniometrów Autorzy : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, […]

The research of range of movement in joints of upper limb by electrogoniometers

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Badania zakresu ruchomości stawów kończyny górnej za pomocą elektrogoniometrów Authors : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, adam.mazurkiewicz@utp.edu.pl, […]

Metatarsalgia – pomiary nacisku stopy na podłoże

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Metatarsalgia – pomiary nacisku stopy na podłoże Autorzy : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, adam.mazurkiewicz@utp.edu.pl, Bereska, […]

Metatarsalgia – pressure distribution measurement of feet on the ground

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Metatarsalgia – pomiary nacisku stopy na podłoże Authors : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, adam.mazurkiewicz@utp.edu.pl, Bereska, M. […]

Analiza wytrzymałościowa MES złamania kości piszczelowej stabilizowanej aparatem Ilizarowa

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza wytrzymałościowa MES złamania kości piszczelowej stabilizowanej aparatem Ilizarowa Autorzy : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, […]

FEM strength analysis of fractured tibia stabilized by Ilizarov fixator

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza wytrzymałościowa MES złamania kości piszczelowej stabilizowanej aparatem Ilizarowa Authors : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, adam.mazurkiewicz@utp.edu.pl, […]

Wyciąg grawitacyjny jako metoda leczenia skolioz – badania pilotażowe

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Wyciąg grawitacyjny jako metoda leczenia skolioz – badania pilotażowe Autorzy : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, […]

Gravitational extract as method of treatment of scoliosis – pilot studies

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Wyciąg grawitacyjny jako metoda leczenia skolioz – badania pilotażowe Authors : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, adam.mazurkiewicz@utp.edu.pl, […]

Badania wpływu mikroklimatu podziemnego uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badania wpływu mikroklimatu podziemnego uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową – doniesienie wstępne Autorzy : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet […]

Evaluation of the influence of the underground salt chambers microclimate of king SPA in Wieliczka salt mine on the body weight, fatty tissue content and lipid balance – preliminary study

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badania wpływu mikroklimatu podziemnego uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową – doniesienie wstępne Authors : Cichoń-Bańkowska, K. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37, Ziółkowski, M. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, […]

Koncepcja opracowania wielofunkcyjnej zabawki rehabilitacyjnej dla dzieci z MPD

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Koncepcja opracowania wielofunkcyjnej zabawki rehabilitacyjnej dla dzieci z MPD Autorzy : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Zurek, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów […]

Use of toys in the process of rehabilitation of children with cerebral palsy

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Koncepcja opracowania wielofunkcyjnej zabawki rehabilitacyjnej dla dzieci z MPD Authors : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Zurek, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, […]

Przykład implementacji systemów trakingowych oraz sytemu Cave w procesach rehabilitacyjnych dzieci

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Przykład implementacji systemów trakingowych oraz sytemu Cave w procesach rehabilitacyjnych dzieci Autorzy : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Zurek, M. Inżynieria Biomedyczna, […]

Example of implementation of tracking systems and Cave system in processes of children rehabilitation

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Przykład implementacji systemów trakingowych oraz sytemu Cave w procesach rehabilitacyjnych dzieci Authors : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Zurek, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria […]

Projekt urządzenia rehabilitacyjnego dłoni z wykorzystaniem mięśnia Mc’Kibbena

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Projekt urządzenia rehabilitacyjnego dłoni z wykorzystaniem mięśnia Mc’Kibbena Autorzy : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Zurek, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, […]

Design of hand rehabilitation device using Mc’Kibben muscle

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Projekt urządzenia rehabilitacyjnego dłoni z wykorzystaniem mięśnia Mc’Kibbena Authors : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Zurek, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika […]

Próba stworzenia kryteriów oceny funkcji chodu z wykorzystaniem platformy PDM-S

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Próba stworzenia kryteriów oceny funkcji chodu z wykorzystaniem platformy PDM-S Autorzy : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, […]

An attempt to create criteria for the assessment of gait function by means of the PDM-S platform

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Próba stworzenia kryteriów oceny funkcji chodu z wykorzystaniem platformy PDM-S Authors : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika […]

Ocena możliwości zastosowania termowizji w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego po kardiologicznym zabiegu by-pass

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena możliwości zastosowania termowizji w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego po kardiologicznym zabiegu by-pass Autorzy : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej […]

The possibility of using thermal imaging in the diagnosis of the rehabilitation process after cardiology by-pass burgery

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena możliwości zastosowania termowizji w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego po kardiologicznym zabiegu by-pass Authors : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i […]

Ocena przydatności krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena przydatności krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka Autorzy : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika […]

The assessment of the usefulness of the i/t curve in the diagnosis of the carpal tunnel syndrome

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena przydatności krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka Authors : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, […]

Ocena pozycji siedzącej u niemowląt w wieku 9 miesięcy przy użyciu stanowiska podoskopowego „PodoBaby”

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena pozycji siedzącej u niemowląt w wieku 9 miesięcy przy użyciu stanowiska podoskopowego „PodoBaby” Autorzy : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut […]

Evaluation of sitting position in 9-month old babies by means of podoscopic system

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena pozycji siedzącej u niemowląt w wieku 9 miesięcy przy użyciu stanowiska podoskopowego „PodoBaby” Authors : Skotny, A. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com, Pucińska, J. Instytut Inżynierii […]

Termowizyjna ocena spastycznej kończyny górnej pacjentki po udarze mózgu leczonej toksyną botulinową – opis przypadku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Termowizyjna ocena spastycznej kończyny górnej pacjentki po udarze mózgu leczonej toksyną botulinową – opis przypadku Autorzy : Gacek, A. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118, adamg@itam.zabrze.pl, Bąk, P. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta […]

Thermovision evaluation of spastic upper limb of the post-stroke patient treated with botulinum toxin – a case report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Termowizyjna ocena spastycznej kończyny górnej pacjentki po udarze mózgu leczonej toksyną botulinową – opis przypadku Authors : Gacek, A. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118, adamg@itam.zabrze.pl, Bąk, P. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118, […]

Analiza chodu osób niewidomych

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza chodu osób niewidomych Autorzy : Adamczyk, W. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Szymańska, D. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Bienioszek, M. Koło Biomechatroniki Przy Katedrze Biomechatroniki, Gzik-Zroska, B. Katedra Biomechatroniki, […]

Gait analysis of blind people

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza chodu osób niewidomych Authors : Adamczyk, W. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Szymańska, D. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Bienioszek, M. Koło Biomechatroniki Przy Katedrze Biomechatroniki, Gzik-Zroska, B. Katedra Biomechatroniki, Politechnika […]

Projekt uprzęży ortopedycznej do odciążenia pacjentów w trakcie lokomocji

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Projekt uprzęży ortopedycznej do odciążenia pacjentów w trakcie lokomocji Autorzy : Adamczyk, W. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Szymańska, D. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Bienioszek, M. Koło Biomechatroniki Przy Katedrze […]

Project of orthopedic harness to unburden patients in locomotion

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Projekt uprzęży ortopedycznej do odciążenia pacjentów w trakcie lokomocji Authors : Adamczyk, W. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Szymańska, D. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Bienioszek, M. Koło Biomechatroniki Przy Katedrze Biomechatroniki, […]

Wpływ ćwiczeń w środowisku wodnym na zmianę ruchomości klatki piersiowej i kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dzieci ze skoliozą I stopnia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ ćwiczeń w środowisku wodnym na zmianę ruchomości klatki piersiowej i kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dzieci ze skoliozą I stopnia Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 […]

The influence of exercises in the water on the mobility of the chest and shape in the spine in sagittal plane of children with scoliosis I°

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ ćwiczeń w środowisku wodnym na zmianę ruchomości klatki piersiowej i kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dzieci ze skoliozą I stopnia Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 […]

Wpływ procesu rehabilitacji na wartości parametrów ruchliwości ręki

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Wpływ procesu rehabilitacji na wartości parametrów ruchliwości ręki Autorzy : Adamczyk, W. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Szymańska, D. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Bienioszek, M. Koło Biomechatroniki Przy Katedrze Biomechatroniki, […]

The influence of rehabilitation on parameters of hand movement

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Wpływ procesu rehabilitacji na wartości parametrów ruchliwości ręki Authors : Adamczyk, W. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Szymańska, D. Studenckie Koło Naukowe Analizy Ruchu przy Katedrze Motoryczności Człowieka, Zakład Biomechaniki, AWF Katowice, Bienioszek, M. Koło Biomechatroniki Przy Katedrze Biomechatroniki, Gzik-Zroska, […]

Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego […]

The comparison of surface body temperature distribution between men and women by means of thermovision

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

System do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : System do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym Autorzy : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, […]

System for interactive rehabilitation and diagnostics of the dysfunction of lower limbs in the biokinematic closed chain

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : System do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym Authors : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, […]

Projekt stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Projekt stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych Autorzy : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. Katedra Automatyki i […]

A laboratory stand design for simulation of physical rehabilitation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Projekt stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych Authors : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. Katedra Automatyki i Biomechaniki, […]

Dobór komputera dla osób niepełnosprawnych – doświadczenia własne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Dobór komputera dla osób niepełnosprawnych – doświadczenia własne Autorzy : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. + 48 607 887 707, e.mikolajewska@wp.pl, Mikołajewski, D. Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział […]

Choosing computers for disabled people – own experiences

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Dobór komputera dla osób niepełnosprawnych – doświadczenia własne Authors : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. + 48 607 887 707, e.mikolajewska@wp.pl, Mikołajewski, D. Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, […]

Krioterapia ogólnoustrojowa w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Krioterapia ogólnoustrojowa w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa – doniesienie wstępne Autorzy : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. + 48 607 887 707, e.mikolajewska@wp.pl, Mikołajewski, D. Katedra […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Krioterapia ogólnoustrojowa w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa – doniesienie wstępne Authors : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. + 48 607 887 707, e.mikolajewska@wp.pl, Mikołajewski, D. Katedra Informatyki […]

Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego Autorzy : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. + 48 607 887 707, e.mikolajewska@wp.pl, […]

Effectiveness of chosen physiotherapeutic procedures in the pain treatment in patients with cervical spondylosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego Authors : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. + 48 607 887 707, e.mikolajewska@wp.pl, Mikołajewski, […]

Computer-Based Medical Decision Support System based on guidelines, clinical pathways and decision nodes

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Computer-Based Medical Decision Support System based on guidelines, clinical pathways and decision nodes Autorzy : Kozlova. E. V. A. Negovsky Scientific Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia, waterlake@mail.ru, Milewski, G. Division of Experimental Mechanics and Biomechanics, Cracow University of […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Computer-Based Medical Decision Support System based on guidelines, clinical pathways and decision nodes Authors : Kozlova. E. V. A. Negovsky Scientific Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia, waterlake@mail.ru, Milewski, G. Division of Experimental Mechanics and Biomechanics, Cracow University of Technology, […]

Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT)

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT) Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Abstrakty : Celem pracy jest porównanie skuteczności różnych form i metod laseroterapii na […]

The influence of the therapeutic dose on the efficacy of the low and High Intensity Laser Therapy (HILT)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT) Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Abstract : Celem pracy jest porównanie skuteczności różnych form i metod laseroterapii na podstawie […]

Manipulator for upper limb rehabilitation

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Manipulator for upper limb rehabilitation Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, […]

Zmiany inwolucyjne narządu ruchu a ryzyko złamań

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zmiany inwolucyjne narządu ruchu a ryzyko złamań Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. […]

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Manipulator for upper limb rehabilitation Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Kalwarska, […]

Locomotory system involution changes and the risk of bones fractures

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zmiany inwolucyjne narządu ruchu a ryzyko złamań Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 […]

Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

The influence of kinesiology taping on the temperature distribution within the rectus abdominis muscle area – preliminary report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

Zastosowanie medyczne systemów Ambient Intelligence

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie medyczne systemów Ambient Intelligence Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 […]

Medical application of Ambient Intelligence system

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie medyczne systemów Ambient Intelligence Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 34 […]

Skuteczność postępowania fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności w stwardnieniu rozsianym – opis przypadku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Skuteczność postępowania fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności w stwardnieniu rozsianym – opis przypadku Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 […]

Effectiveness of the physiotherapeutic procedure with the use of baclofen pump in the spasticity treatment in multiple sclerosis – case report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Skuteczność postępowania fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności w stwardnieniu rozsianym – opis przypadku Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, […]

Badania drugiej fazy nad skutecznością i bezpieczeństwem długotrwałej powtarzalnej szybkoczęstotliwościowej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w terapii depresji

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badania drugiej fazy nad skutecznością i bezpieczeństwem długotrwałej powtarzalnej szybkoczęstotliwościowej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w terapii depresji Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 […]

2nd phase clinical examination of the efficacy and safety of prolonged rapid-rate repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badania drugiej fazy nad skutecznością i bezpieczeństwem długotrwałej powtarzalnej szybkoczęstotliwościowej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w terapii depresji Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, […]

Evaluation of the kinematic parameters of normal-paced gait in subjects with gonarthrosis and the influence of gonarthrosis on the function of the ankle joint and hip joint

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Evaluation of the kinematic parameters of normal-paced gait in subjects with gonarthrosis and the influence of gonarthrosis on the function of the ankle joint and hip joint Autorzy : Piszczatowski, S. Białystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland, spisz@pb.edu.pl, Słowiński, J. Institute of […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Evaluation of the kinematic parameters of normal-paced gait in subjects with gonarthrosis and the influence of gonarthrosis on the function of the ankle joint and hip joint Authors : Piszczatowski, S. Białystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland, spisz@pb.edu.pl, Słowiński, J. Institute of Materials […]

Koncepcja mechatronicznego urządzenia do treningu lokomotorycznego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Koncepcja mechatronicznego urządzenia do treningu lokomotorycznego Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, […]

The conception of a mechatronic device for locomotor training

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Koncepcja mechatronicznego urządzenia do treningu lokomotorycznego Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, […]

Analiza numeryczna wpływu obciążenia na deformację klatki piersiowej

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza numeryczna wpływu obciążenia na deformację klatki piersiowej Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, […]

Numerical analysis of the impact load on the deformation of the chest

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza numeryczna wpływu obciążenia na deformację klatki piersiowej Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika […]

Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy Autorzy : Wojciechowski, J. Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, […]

Comparison of the effectiveness of local cryotherapy and pulsed short-wave diathermy combined with kinesitherapy in treatment of gonarthrosis symptoms

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy Authors : Wojciechowski, J. Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra […]

Koncepcja urządzenia do rehabilitacji stawu biodrowego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Koncepcja urządzenia do rehabilitacji stawu biodrowego Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, […]

Termowizyjna analiza zmian temperatury powierzchni skóry po zabiegu sauny suchej u osób zdrowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Termowizyjna analiza zmian temperatury powierzchni skóry po zabiegu sauny suchej u osób zdrowych Autorzy : Wojciechowski, J. Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności […]

Conceptual design of device for the hip joint rehabilitation

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Koncepcja urządzenia do rehabilitacji stawu biodrowego Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, […]

Thermovision analysis of the skin temperature changes after sauna exposition in healthy subjects

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Termowizyjna analiza zmian temperatury powierzchni skóry po zabiegu sauny suchej u osób zdrowych Authors : Wojciechowski, J. Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, […]

Analiza kinematyczna wzorców ruchowych stosowanych w rehabilitacji kończyny dolnej

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza kinematyczna wzorców ruchowych stosowanych w rehabilitacji kończyny dolnej Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i […]

Kinematic analysis of movement patterns using in lower limb rehabilitation

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza kinematyczna wzorców ruchowych stosowanych w rehabilitacji kończyny dolnej Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, […]

Opracowanie koncepcji układu sterowania manipulatorem rehabilitacyjnym

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Opracowanie koncepcji układu sterowania manipulatorem rehabilitacyjnym Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, […]

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Autorzy : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Abstrakty : W krioterapii ogólnoustrojowej stosuje się skrajnie niskie temperatury, oczekując, iż bodziec ten poprzez […]

Formulation of a concept of upper limb rehabilitation manipulator steering

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Opracowanie koncepcji układu sterowania manipulatorem rehabilitacyjnym Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, […]

Influence of the whole-body cryotheraphy on the efficacy of anti-pain treatment in patients suffering from low back pain

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Authors : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Abstract : W krioterapii ogólnoustrojowej stosuje się skrajnie niskie temperatury, oczekując, iż bodziec ten poprzez ośrodkowy […]

Model dłoni w programie Catia v5 z uwzględnieniem parametrów ruchliwości ręki

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Model dłoni w programie Catia v5 z uwzględnieniem parametrów ruchliwości ręki Autorzy : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki […]

Hand’s model in the Catia v5 system incuding dexterity parameters

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Model dłoni w programie Catia v5 z uwzględnieniem parametrów ruchliwości ręki Authors : Andrynowska, A. student kierunku Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Klekiel, T. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl, Cieślik, M. Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej […]

Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych przykłady zastosowań

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych przykłady zastosowań Autorzy : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja […]

Computer interpretable clinical paths technologies – exemplary applications

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych przykłady zastosowań Authors : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika […]

Ocena wybranych parametrów czynnościowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa leczonych w warunkach sanatoryjnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena wybranych parametrów czynnościowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa leczonych w warunkach sanatoryjnych Autorzy : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Leczniczy z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. 607 88 77 07, […]

Assessment of the selected functional parameters of the patients with spondylosis of the lower section of the vertebral column after the sanatorium treatment

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena wybranych parametrów czynnościowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa leczonych w warunkach sanatoryjnych Authors : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Leczniczy z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl, […]

Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu Autorzy : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Leczniczy z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl, Wasiak, K. Oddział Leczenia i […]

Assessment of effectiveness of physiotherapeutic treatment of patients suffering from ischemic stroke

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu Authors : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Leczniczy z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl, Wasiak, K. Oddział Leczenia i Rehabilitacji […]

Koncepcja stacjonarnego, interaktywnego rowerka rehabilitacyjnego dla dzieci

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Koncepcja stacjonarnego, interaktywnego rowerka rehabilitacyjnego dla dzieci Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, […]

The concept of a stationary, interactive rehabilitation bicycle for children Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Koncepcja stacjonarnego, interaktywnego rowerka rehabilitacyjnego dla dzieci Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com, […]

Zastosowanie biostymulacji laserowej i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z zespołem bolesnego barku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie biostymulacji laserowej i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z zespołem bolesnego barku Autorzy : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Abstrakty : Badano […]

The application of laser biostimulation and percutaneous electrical stimulation of nerves, associated with kinesitherapy in patients suffering from the painful shoulder syndrome

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie biostymulacji laserowej i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z zespołem bolesnego barku Authors : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Abstract : Badano efekty […]

Porównanie skuteczności fonoforezy i krioterapii w leczeniu zapalenia okołostawowego łokcia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie skuteczności fonoforezy i krioterapii w leczeniu zapalenia okołostawowego łokcia Autorzy : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK […]

Comparative evaluation of phonophoresis and cryotherapy in treatment of elbow joints inflammation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie skuteczności fonoforezy i krioterapii w leczeniu zapalenia okołostawowego łokcia Authors : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK w […]

Skuteczność terapii metodą DBC w przewlekłych zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Skuteczność terapii metodą DBC w przewlekłych zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Autorzy : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum […]

Effectiveness of therapeutic procedure in the chronic pain syndrome of lower segment of the spine with the use of DBC method

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Skuteczność terapii metodą DBC w przewlekłych zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Authors : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK […]

Analiza rozwiązań konstrukcyjnych rowerów rehabilitacyjnych

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza rozwiązań konstrukcyjnych rowerów rehabilitacyjnych Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com, Wit, […]

Design review of the solution for cycle rehabilitation Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza rozwiązań konstrukcyjnych rowerów rehabilitacyjnych Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com, Wit, A. […]

Ocena wpływu fizjoterapii na równowagę w pozycji stojącej w grupie pacjentów po udarze mózgu określona na podstawie badań posturograficznych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena wpływu fizjoterapii na równowagę w pozycji stojącej w grupie pacjentów po udarze mózgu określona na podstawie badań posturograficznych Autorzy : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, […]

Evaluation of the influence of physiotherapy on a standing balance in a group of patients after cerebral stroke, determined on a basis of posturographic examination

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena wpływu fizjoterapii na równowagę w pozycji stojącej w grupie pacjentów po udarze mózgu określona na podstawie badań posturograficznych Authors : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, […]

Hipoterapia jako naturalna forma rehabilitacji

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Hipoterapia jako naturalna forma rehabilitacji Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com, Wit, […]

Wpływ kąpieli wirowej kończyn górnych na zmianę czucia dotyku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ kąpieli wirowej kończyn górnych na zmianę czucia dotyku Autorzy : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia […]

Hippotherapy as a natural form of rehabilitation Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Hipoterapia jako naturalna forma rehabilitacji Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com, Wit, A. […]

The influence of the hydro-massage on the sense of touch in the upper extremities

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ kąpieli wirowej kończyn górnych na zmianę czucia dotyku Authors : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania […]

Ocena skuteczności terapii prądami Träberta i Kotza w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności terapii prądami Träberta i Kotza w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Autorzy : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, […]

The efficiency evaluation of the Träbert and Kotz currents therapy in patients with lumbar pain

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności terapii prądami Träberta i Kotza w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Authors : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra […]

Trening z zastosowaniem zautomatyzowanej ortozy u dziecka z diplegią po użyciu toksyny botulinowej – studium przypadku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Trening z zastosowaniem zautomatyzowanej ortozy u dziecka z diplegią po użyciu toksyny botulinowej – studium przypadku Autorzy : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. […]

Driven gait orthosis locomotor training in a child with diplegia after botulin toxin injection

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Trening z zastosowaniem zautomatyzowanej ortozy u dziecka z diplegią po użyciu toksyny botulinowej – studium przypadku Authors : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. Zakład […]

Wózek aktywny – zasady doboru

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wózek aktywny – zasady doboru Autorzy : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Wheelchair for active use – selection of parameters

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wózek aktywny – zasady doboru Authors : Nowosielski, K. Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, tel.: +48 (71) 368 07 25, krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

Projekt urządzenia do interaktywnej rehabilitacji dzieci z wadami kończyn górnych

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Projekt urządzenia do interaktywnej rehabilitacji dzieci z wadami kończyn górnych Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, […]

Project of device for interactive rehabilitation of children with defects of upper limbs Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Projekt urządzenia do interaktywnej rehabilitacji dzieci z wadami kończyn górnych Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział […]

Modernizacja urządzeń do rehabilitacji kończyny górnej

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Modernizacja urządzeń do rehabilitacji kończyny górnej Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com, […]

Modernization of devices for upper limb rehabilitation Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Modernizacja urządzeń do rehabilitacji kończyny górnej Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com, Wit, […]

Analiza wybranych parametrów chodu dzieci zdrowych i z zaburzeniami neurologicznymi

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza wybranych parametrów chodu dzieci zdrowych i z zaburzeniami neurologicznymi Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, […]

Analysis selected parameters of healthy children and children with neurological dysfunctions Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza wybranych parametrów chodu dzieci zdrowych i z zaburzeniami neurologicznymi Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział […]

Projekt urządzeń do rehabilitacji osób z zaburzeniami propriocepcji

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Projekt urządzeń do rehabilitacji osób z zaburzeniami propriocepcji Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, […]

The project of rehabilitation devices for people with the proprioceptive dysfunction Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Projekt urządzeń do rehabilitacji osób z zaburzeniami propriocepcji Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, […]

Metoda biologicznego sprzężenia zwrotnego w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Metoda biologicznego sprzężenia zwrotnego w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – doniesienie wstępne Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w […]

Biofeedback in rehabilitation of children with infantile cerebral palsy – preliminary report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Metoda biologicznego sprzężenia zwrotnego w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – doniesienie wstępne Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, […]

Efekty terapii prądem Traberta i prądami diadynamicznymi w leczeniu odcinka szyjnego kręgosłupa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Efekty terapii prądem Traberta i prądami diadynamicznymi w leczeniu odcinka szyjnego kręgosłupa Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. […]

The outcomes spine degeneration treatment with Trabert and diadynamic currents

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Efekty terapii prądem Traberta i prądami diadynamicznymi w leczeniu odcinka szyjnego kręgosłupa Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona […]

Ocena porównawcza wpływu terapii laserem o promieniowaniu ciągłym i impulsowym na przewodnictwo w nerwie środkowym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena porównawcza wpływu terapii laserem o promieniowaniu ciągłym i impulsowym na przewodnictwo w nerwie środkowym Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego […]

Comparative analysis of the influence of the therapy with continuous and pulse wave laser on the neural conduction in the median nerve

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena porównawcza wpływu terapii laserem o promieniowaniu ciągłym i impulsowym na przewodnictwo w nerwie środkowym Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w […]

Wpływ rehabilitacji z wykorzystaniem dwóch zautomatyzowanych ortoz na przywracanie funkcji chodu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ rehabilitacji z wykorzystaniem dwóch zautomatyzowanych ortoz na przywracanie funkcji chodu Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona […]

Influence of the rehabilitation with two automated orthoses on the gait reeduction

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ rehabilitacji z wykorzystaniem dwóch zautomatyzowanych ortoz na przywracanie funkcji chodu Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, […]

Does the gait pathology in scoliotic patients depend on the severity of spine deformity? Preliminary results

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Does the gait pathology in scoliotic patients depend on the severity of spine deformity? Preliminary results Autorzy : Wojnicz, W. Mechanics and Strength of Materials Department, Mechanical Engineering Faculty, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, wiktoria.wojnicz@pg.gda.pl, Kromka-Szydek, M. Department of Experimental Mechanics and Biomechanics, Institute […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Does the gait pathology in scoliotic patients depend on the severity of spine deformity? Preliminary results Authors : Wojnicz, W. Mechanics and Strength of Materials Department, Mechanical Engineering Faculty, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, wiktoria.wojnicz@pg.gda.pl, Kromka-Szydek, M. Department of Experimental Mechanics and Biomechanics, Institute of […]

Evaluation of muscular stabilization ability during a static workout

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Evaluation of muscular stabilization ability during a static workout Autorzy : Wojnicz, W. Mechanics and Strength of Materials Department, Mechanical Engineering Faculty, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, wiktoria.wojnicz@pg.gda.pl, Kromka-Szydek, M. Department of Experimental Mechanics and Biomechanics, Institute of Applied Mechanics, Cracow University of Technology, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Evaluation of muscular stabilization ability during a static workout Authors : Wojnicz, W. Mechanics and Strength of Materials Department, Mechanical Engineering Faculty, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, wiktoria.wojnicz@pg.gda.pl, Kromka-Szydek, M. Department of Experimental Mechanics and Biomechanics, Institute of Applied Mechanics, Cracow University of Technology, Kraków, […]

Assessment of the impact of orthotic gait training on balance in children with cerebral palsy

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Assessment of the impact of orthotic gait training on balance in children with cerebral palsy Autorzy : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Staszkiewicz, R. Department of Biomechanics, University School of Physical Education in […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Assessment of the impact of orthotic gait training on balance in children with cerebral palsy Authors : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Staszkiewicz, R. Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Kraków, […]

Możliwości zastosowania metody PNF i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Możliwości zastosowania metody PNF i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Abstrakty : Młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) prowadzi do zmian […]

Potential applications of the PNF method and kinesiotaping in the treatment of juvenile thoracic kyphosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Możliwości zastosowania metody PNF i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Abstract : Młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) prowadzi do zmian statyczno-dynamicznych […]

Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona – doniesienie wstępne Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, […]

Effect of regular exercises on the function of lower extremity muscles in patients with Parkinson disease – a pilot study

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona – doniesienie wstępne Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia […]

Trening na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jego wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Trening na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jego wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

Training on rehabilitation and keep-fit tables and its influence on the chosen circulatory and respiratory parameters

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Trening na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jego wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego […]

Metoda fotogrametryczna w ocenie budowy i postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Metoda fotogrametryczna w ocenie budowy i postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym Autorzy : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Photogrammetric method in evaluation of constitution and the body posture in pre-school children

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Metoda fotogrametryczna w ocenie budowy i postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym Authors : Grudzień, M. Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl, Malicka, I. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. […]

Analiza stereomechaniczna konstrukcji pojazdu rehabilitacyjnego dla dzieci

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza stereomechaniczna konstrukcji pojazdu rehabilitacyjnego dla dzieci Autorzy : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. […]

Stereomechanic analysis of vehicle for children rehabilitation

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza stereomechaniczna konstrukcji pojazdu rehabilitacyjnego dla dzieci Authors : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra […]

Ocena stabilności postawy ciała na podstawie badania przedniego i tylnego marginesu stabilnościu osób ze stwardnieniem rozsianym po fizjoterapii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena stabilności postawy ciała na podstawie badania przedniego i tylnego marginesu stabilnościu osób ze stwardnieniem rozsianym po fizjoterapii Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła […]

Evaluation of postural stability based on a front and back stability margin of people with multiple sclerosis after rehabilitation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena stabilności postawy ciała na podstawie badania przedniego i tylnego marginesu stabilnościu osób ze stwardnieniem rozsianym po fizjoterapii Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii […]

Porównanie skuteczności działania ultradźwięków w zależności od dawki w leczeniu ostrogi kości piętowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie skuteczności działania ultradźwięków w zależności od dawki w leczeniu ostrogi kości piętowej Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w […]

The comparison of the efficiency of ultrasounds therapy of calcanean spur depending on therapeutic dose

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie skuteczności działania ultradźwięków w zależności od dawki w leczeniu ostrogi kości piętowej Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, […]

Dwuwymiarowy model matematyczny ręki

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Dwuwymiarowy model matematyczny ręki Autorzy : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra Mechaniki Doświadczalnej […]

Planar model of the human hand

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Dwuwymiarowy model matematyczny ręki Authors : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i […]

Termowizyjna ocena zmian temperatury w okolicy grzbietowej pod wpływem masażu relaksacyjnego gorącymi kamieniami

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Termowizyjna ocena zmian temperatury w okolicy grzbietowej pod wpływem masażu relaksacyjnego gorącymi kamieniami Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w […]

Thermovision evaluation of temperature distribution changes after the hot-stone massage of the upper back

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Termowizyjna ocena zmian temperatury w okolicy grzbietowej pod wpływem masażu relaksacyjnego gorącymi kamieniami Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, […]

Analiza chodu dzieci – badania porównawcze

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza chodu dzieci – badania porównawcze Autorzy : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra […]

Gait analysis of healthy children gait – comparative research

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza chodu dzieci – badania porównawcze Authors : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra Mechaniki […]

Kinezyterapia dzieci z wadami kończyn dolnych z wykorzystaniem urządzenia interaktywnego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Kinezyterapia dzieci z wadami kończyn dolnych z wykorzystaniem urządzenia interaktywnego Autorzy : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, […]

Kinesiotheraphy of children with faulty lower limbs using interactive device

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Kinezyterapia dzieci z wadami kończyn dolnych z wykorzystaniem urządzenia interaktywnego Authors : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, […]

Projekt interaktywnej zabawki rehabilitacyjnej dla dzieci

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Projekt interaktywnej zabawki rehabilitacyjnej dla dzieci Autorzy : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra […]

Project of interactive rehabilitation toy for children

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Projekt interaktywnej zabawki rehabilitacyjnej dla dzieci Authors : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra Mechaniki […]

Krioterapia w odnowie biologicznej sportowców – przegląd badań

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Krioterapia w odnowie biologicznej sportowców – przegląd badań Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. […]

Cryotherapy in athletes’ biological regeneration – review

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Krioterapia w odnowie biologicznej sportowców – przegląd badań Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego […]

Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Diversity of body surface temperature due to various stimuli in thermovision research

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

The evaluation of the efficacy of low level laser therapy and phonophoresis in calcanean spur symptoms treatment

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Trening wibracyjny w rehabilitacji kardiologicznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Trening wibracyjny w rehabilitacji kardiologicznej Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 […]

Vibration training in cardiologic rehabilitation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Trening wibracyjny w rehabilitacji kardiologicznej Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, […]

Interaktywna kinezyterapia dzieci z płaskostopiem

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Interaktywna kinezyterapia dzieci z płaskostopiem Autorzy : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra Mechaniki […]

Interactive kinesiotherapy for children with flat foot

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Interaktywna kinezyterapia dzieci z płaskostopiem Authors : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra Mechaniki Doświadczalnej […]

Analiza wielkości czasowo-przestrzennych chodu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza wielkości czasowo-przestrzennych chodu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi Autorzy : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, […]

Analysis temporal-spatial parameters of children with neurological dysfunctions

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza wielkości czasowo-przestrzennych chodu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi Authors : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. […]

Projekt urządzenia do rehabilitacji ręki

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Projekt urządzenia do rehabilitacji ręki Autorzy : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra Mechaniki […]

Project of device for the hand rehabilitation

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Projekt urządzenia do rehabilitacji ręki Authors : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Herdzina, M. Katedra Mechaniki Doświadczalnej […]

Bioelectric activity of selected muscle groups in people with impingement syndrome

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Bioelectric activity of selected muscle groups in people with impingement syndrome Autorzy : Cosmi, F. Department of Mechanical Engineering, University of Trieste, Trieste, Italy, cosmi@units.it, Ghanbarzadeh, M. Sport Physiology Department, Faculty of Physical Education and Sports Science, Shahid Chamran University, Iran, Ghanbarzadeh213@gmail.com, Öhman, C. Laboratorio […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Bioelectric activity of selected muscle groups in people with impingement syndrome Authors : Cosmi, F. Department of Mechanical Engineering, University of Trieste, Trieste, Italy, cosmi@units.it, Ghanbarzadeh, M. Sport Physiology Department, Faculty of Physical Education and Sports Science, Shahid Chamran University, Iran, Ghanbarzadeh213@gmail.com, Öhman, C. Laboratorio di […]

Estimated ground reaction force in normal and pathological gait

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Estimated ground reaction force in normal and pathological gait Autorzy : Cosmi, F. Department of Mechanical Engineering, University of Trieste, Trieste, Italy, cosmi@units.it, Ghanbarzadeh, M. Sport Physiology Department, Faculty of Physical Education and Sports Science, Shahid Chamran University, Iran, Ghanbarzadeh213@gmail.com, Öhman, C. Laboratorio di Tecnologia […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Estimated ground reaction force in normal and pathological gait Authors : Cosmi, F. Department of Mechanical Engineering, University of Trieste, Trieste, Italy, cosmi@units.it, Ghanbarzadeh, M. Sport Physiology Department, Faculty of Physical Education and Sports Science, Shahid Chamran University, Iran, Ghanbarzadeh213@gmail.com, Öhman, C. Laboratorio di Tecnologia Medica, […]

Hydrodynamic pressure, carrying capacities, friction forces in biobearing gap

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Hydrodynamic pressure, carrying capacities, friction forces in biobearing gap Autorzy : Augustyniak, P. AGH-University of Science and Technology, Kraków, august@agh.edu.pl, Milenin, A. Department of Applied Computer Science and Modelling, AGH University of Science and Technology, Kraków, milenin@agh.edu.pl, Krzak-Roś, J. Institute of Materials Science and Applied […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Hydrodynamic pressure, carrying capacities, friction forces in biobearing gap Authors : Augustyniak, P. AGH-University of Science and Technology, Kraków, august@agh.edu.pl, Milenin, A. Department of Applied Computer Science and Modelling, AGH University of Science and Technology, Kraków, milenin@agh.edu.pl, Krzak-Roś, J. Institute of Materials Science and Applied Mechanics, […]

Influence of loading history on the cervical screw pullout strength value

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Influence of loading history on the cervical screw pullout strength value Autorzy : Filipiak, J. Division of Biomedical Engineering and Experimental Mechanics, Wrocław University of Technology, jaroslaw.filipiak@pwr.wroc.pl, Szabadíts, P. Budapest University of Technology and Economics, Department of Materials Science and Engineering, Budapest, Hungary, szabadits@freemail.hu, Kamińska, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Influence of loading history on the cervical screw pullout strength value Authors : Filipiak, J. Division of Biomedical Engineering and Experimental Mechanics, Wrocław University of Technology, jaroslaw.filipiak@pwr.wroc.pl, Szabadíts, P. Budapest University of Technology and Economics, Department of Materials Science and Engineering, Budapest, Hungary, szabadits@freemail.hu, Kamińska, M. […]

Efekt włączenia sonoterapii do postępowania kinezyterapeutycznego w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Efekt włączenia sonoterapii do postępowania kinezyterapeutycznego w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. […]

The effect of association of sonotherapy into kinesitherapy management in case of low back pain

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Efekt włączenia sonoterapii do postępowania kinezyterapeutycznego w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 […]

Wykorzystanie biowchłanialnych implantów w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wykorzystanie biowchłanialnych implantów w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) […]

The use of bioresorbable implants for the operative treatment of cervical spondylosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wykorzystanie biowchłanialnych implantów w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 […]

Prototyp urządzenia do ćwiczeń czynnych w odciążeniu z oporem mięśni prostowników palców i nadgarstka

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Prototyp urządzenia do ćwiczeń czynnych w odciążeniu z oporem mięśni prostowników palców i nadgarstka Autorzy : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, […]

The prototype of the device to active practices in the relief with the resistance the muscles rectifiers of fingers and the wrist

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Prototyp urządzenia do ćwiczeń czynnych w odciążeniu z oporem mięśni prostowników palców i nadgarstka Authors : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. […]

Rozwiązanie konstrukcyjne platformy stabilometrycznej do oceny i reedukacji propriocepcji oraz kontroli nerwowo-mięśniowej układu ruchu człowieka

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Rozwiązanie konstrukcyjne platformy stabilometrycznej do oceny i reedukacji propriocepcji oraz kontroli nerwowo-mięśniowej układu ruchu człowieka Autorzy : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, […]

Constructional solution of balance system for assessment and reeducation of proprioception and neuromuscular control of human motion system

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Rozwiązanie konstrukcyjne platformy stabilometrycznej do oceny i reedukacji propriocepcji oraz kontroli nerwowo-mięśniowej układu ruchu człowieka Authors : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, […]

Projektowanie roweru rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Projektowanie roweru rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych Autorzy : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. IPPT PAN, Warszawa, Borkowska, A. Katedra i […]

Project of tricycle for disabled children’s rehabilitation

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Projektowanie roweru rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych Authors : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. IPPT PAN, Warszawa, Borkowska, A. Katedra i Klinika […]

The role of biomechanics in orthopedic and neurological rehabilitation

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The role of biomechanics in orthopedic and neurological rehabilitation Autorzy : Kulig, K. University of Southern California, Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory, 1540 East Alcazar Street, CHP-155 Los Angeles, kulig@usc.edu, Abstrakty : Movement is fundamental to human well-being, function and participation in work and leisure activities. […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The role of biomechanics in orthopedic and neurological rehabilitation Authors : Kulig, K. University of Southern California, Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory, 1540 East Alcazar Street, CHP-155 Los Angeles, kulig@usc.edu, Abstract : Movement is fundamental to human well-being, function and participation in work and leisure activities. As […]

Testing the stability of the polyethylene acetabulum cemented on a frozen bone graft substrate on a model of an artificial hip joint

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Testing the stability of the polyethylene acetabulum cemented on a frozen bone graft substrate on a model of an artificial hip joint Autorzy : Płomiński, J. Military Medical Institute, Department of Orthopaedics, Central Teaching Hospital, Warsaw, Abstrakty : The stability of the polyethylene acetabulum cemented […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Testing the stability of the polyethylene acetabulum cemented on a frozen bone graft substrate on a model of an artificial hip joint Authors : Płomiński, J. Military Medical Institute, Department of Orthopaedics, Central Teaching Hospital, Warsaw, Abstract : The stability of the polyethylene acetabulum cemented on […]

Moments of muscular strength of knee joint extensors and flexors during physiotherapeutic procedures following anterior cruciate ligament reconstruction in males

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Moments of muscular strength of knee joint extensors and flexors during physiotherapeutic procedures following anterior cruciate ligament reconstruction in males Autorzy : Płomiński, J. Military Medical Institute, Department of Orthopaedics, Central Teaching Hospital, Warsaw, Chladek, G. Department of Mechanics of Materials, Silesian University of Technology, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Moments of muscular strength of knee joint extensors and flexors during physiotherapeutic procedures following anterior cruciate ligament reconstruction in males Authors : Płomiński, J. Military Medical Institute, Department of Orthopaedics, Central Teaching Hospital, Warsaw, Chladek, G. Department of Mechanics of Materials, Silesian University of Technology, Katowice, […]

Wpływ leczenia zachowawczego na wybrane parametry czynnościowe osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ leczenia zachowawczego na wybrane parametry czynnościowe osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut […]

The influence of conservative therapy on selected functional parameters of patients suffering from discopathy of lumbar spine

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ leczenia zachowawczego na wybrane parametry czynnościowe osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, […]

Ocena ogólnej stabilności ciała przy użyciu platformy elektronicznej po zastosowaniu niskoenergetycznego promieniowania laserowego u osób z zaburzeniami równowagi

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena ogólnej stabilności ciała przy użyciu platformy elektronicznej po zastosowaniu niskoenergetycznego promieniowania laserowego u osób z zaburzeniami równowagi Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 […]

Assessment of general body balance by using electronic platform after low level laser therapy in patients suffering from balance disorders

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena ogólnej stabilności ciała przy użyciu platformy elektronicznej po zastosowaniu niskoenergetycznego promieniowania laserowego u osób z zaburzeniami równowagi Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, […]

Zmiany wybranych parametrów czynnościowych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zmiany wybranych parametrów czynnościowych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu Autorzy : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Szopa, J. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska […]

Changes in selected functional parameters in patients after cerebral ischemia

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zmiany wybranych parametrów czynnościowych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu Authors : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Szopa, J. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, […]

Porównawcza ocena termowizyjna kończyn dolnych po terapii PNF oraz treningu wibracyjnym u dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównawcza ocena termowizyjna kończyn dolnych po terapii PNF oraz treningu wibracyjnym u dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową Autorzy : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, […]

Thermovisual comparative analysis of lower extremities after PNF and vibration therapy in case of a child suffering from myelomeningocele

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównawcza ocena termowizyjna kończyn dolnych po terapii PNF oraz treningu wibracyjnym u dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową Authors : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, […]

Wpływ kriostymulacji i kinezyterapii na sprawność stawów kolanowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ kriostymulacji i kinezyterapii na sprawność stawów kolanowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Autorzy : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, […]

The influence of cryostimulation and kinesitherapy on knee joints of patients suffering from rheumatoid arthritis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ kriostymulacji i kinezyterapii na sprawność stawów kolanowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Authors : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, Cz. […]

Zastosowanie fotogrametrii komputerowej do oceny wybranych parametrów postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie fotogrametrii komputerowej do oceny wybranych parametrów postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym Autorzy : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, […]

The application of the photogrammetry for the evaluation of the chosen parameters of the body position at children in a younger school age

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie fotogrametrii komputerowej do oceny wybranych parametrów postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym Authors : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, Cz. […]

System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus Autorzy : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, Cz. Wyższa Szkoła Fizjoterapii, ul. T. Kościuszki 4, 50-038 […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus Authors : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, Cz. Wyższa Szkoła Fizjoterapii, ul. T. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław, […]

Zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych fizjoterapia a sposób utrzymywania równowagi ciała

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych fizjoterapia a sposób utrzymywania równowagi ciała Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 […]

Coxarthrosis physiotherapy and the way of keeping the body balance

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych fizjoterapia a sposób utrzymywania równowagi ciała Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, […]

Stabilność strukturalna osób z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi pochodzenia układowego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Stabilność strukturalna osób z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi pochodzenia układowego Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 […]

Structural stability in patients with vertigo and disequilibrium of systemic origin

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Stabilność strukturalna osób z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi pochodzenia układowego Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 […]

Wpływ gradientowego pola magnetycznego na organizm człowieka

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ gradientowego pola magnetycznego na organizm człowieka Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, p.zalewski@cm.umk.pl, Buszko, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ gradientowego pola magnetycznego na organizm człowieka Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, p.zalewski@cm.umk.pl, Buszko, K. […]

Stabilizacja stawu barkowego wg koncepcji metody Bobath u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu – analiza biomechaniczna

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Stabilizacja stawu barkowego wg koncepcji metody Bobath u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu – analiza biomechaniczna Autorzy : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, […]

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Stabilizacja stawu barkowego wg koncepcji metody Bobath u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu – analiza biomechaniczna Authors : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. […]

Zaopatrzenie ortopedyczne poprawiające jakość chodu u pacjentów z niedowładem połowiczym – wady i zalety

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Zaopatrzenie ortopedyczne poprawiające jakość chodu u pacjentów z niedowładem połowiczym – wady i zalety Autorzy : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, […]

Orthopedic devices implementing the quality of walking among patiens with hemiparesis – faults and merits

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Zaopatrzenie ortopedyczne poprawiające jakość chodu u pacjentów z niedowładem połowiczym – wady i zalety Authors : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. […]

Badania doświadczalne chodu dzieci zdrowych

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Badania doświadczalne chodu dzieci zdrowych Autorzy : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. IPPT PAN, Warszawa, Borkowska, A. Katedra i Klinika […]

Analysis of the healthy children's gait

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Badania doświadczalne chodu dzieci zdrowych Authors : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. IPPT PAN, Warszawa, Borkowska, A. Katedra i Klinika Rehabilitacji, […]

System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej […]

Ocena skuteczności terapii metodą DBC zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa pacjentów ze zróżnicowaną aktywnością fizyczną

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności terapii metodą DBC zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa pacjentów ze zróżnicowaną aktywnością fizyczną Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza […]

The evaluation of DBC therapy efficacy in a treatment of lower segments of the spinal cord pain syndrome in patients with diverse physical activity

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności terapii metodą DBC zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa pacjentów ze zróżnicowaną aktywnością fizyczną Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, […]

Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Neurologia, neurochirurgia, rehabilitacja Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego […]

Ocena terapii metodą Vojty z punktu widzenia rodzica jako terapeuty swojego dziecka

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena terapii metodą Vojty z punktu widzenia rodzica jako terapeuty swojego dziecka Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i […]

Assessment of the Vojta therapy by parents as the therapists

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena terapii metodą Vojty z punktu widzenia rodzica jako terapeuty swojego dziecka Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii […]

Wpływ fizjoterapii na równowagę ciała osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ fizjoterapii na równowagę ciała osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii […]

Influence of physiotherapy on the body balance of patients with cervical spine vertigo

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ fizjoterapii na równowagę ciała osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, […]

Wybrane parametry izokinetyczne mięśni kończyn dolnych i tułowia a szybkość przechodzenia ultradźwięków przez paliczki rąk kobiet ćwiczących tai-chi

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wybrane parametry izokinetyczne mięśni kończyn dolnych i tułowia a szybkość przechodzenia ultradźwięków przez paliczki rąk kobiet ćwiczących tai-chi Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry […]

Selected isokinetic parameters of thigh and spine muscles and speed of phalangeal ultrasound transmission in women exercising tai-chi

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wybrane parametry izokinetyczne mięśni kończyn dolnych i tułowia a szybkość przechodzenia ultradźwięków przez paliczki rąk kobiet ćwiczących tai-chi Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Współczesna rehabilitacja kardiologiczna – telerehabilitacja Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. […]

Model matematyczny do analizy chodu dziecka niepełnosprawnego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Model matematyczny do analizy chodu dziecka niepełnosprawnego Autorzy : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Abstrakty : W artykule […]

Mathematical model for an analysis of disabled child's gait

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Model matematyczny do analizy chodu dziecka niepełnosprawnego Authors : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Abstract : W artykule przedstawiono […]

Analiza sprężysto – plastyczna układów biomechanicznych

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza sprężysto – plastyczna układów biomechanicznych Autorzy : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Gorwa, J. Katedra Biomechaniki, Akademia […]

Elastoplastic analysis of the biomechanical structures

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza sprężysto – plastyczna układów biomechanicznych Authors : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Gorwa, J. Katedra Biomechaniki, Akademia Wychowania […]

Analiza zmian wybranych parametrów w badaniach stabilograficznych u pacjentów ze schorzeniami w obrębie kończyny dolnej przed i po rehabilitacji

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza zmian wybranych parametrów w badaniach stabilograficznych u pacjentów ze schorzeniami w obrębie kończyny dolnej przed i po rehabilitacji Autorzy : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe […]

Analysis of changes of chosen stability parameters for patients with lower limb affections before and after rehabilitation

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza zmian wybranych parametrów w badaniach stabilograficznych u pacjentów ze schorzeniami w obrębie kończyny dolnej przed i po rehabilitacji Authors : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe Biomechaniki […]

The estimation of rehabilitation progress in patients with psychomotor diseases of upper limb of upper limb based on modelling and experimental research

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The estimation of rehabilitation progress in patients with psychomotor diseases of upper limb of upper limb based on modelling and experimental research Autorzy : Blajer, W. Technical University of Radom, Institute of Applied Mechanics, Blajer, W. Technical University of Radom, Institute of Applied Mechanics,, Filipenkovs, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The estimation of rehabilitation progress in patients with psychomotor diseases of upper limb of upper limb based on modelling and experimental research Authors : Blajer, W. Technical University of Radom, Institute of Applied Mechanics, Blajer, W. Technical University of Radom, Institute of Applied Mechanics,, Filipenkovs, V. […]

Wykorzystanie oceny i treningu izokinetycznego w rehabilitacji i sporcie

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wykorzystanie oceny i treningu izokinetycznego w rehabilitacji i sporcie Autorzy : Hatliński, G. Klinika Otolaryngologii O. S. Akademii Medycznej, Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Bańkowski, A. M i F Zaar, ul. Hetmańska 18a, 04-305 Warszawa, tel.: (22) 740 27 40, info@mfzaar.pl, Rzepka, R. Technomex […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wykorzystanie oceny i treningu izokinetycznego w rehabilitacji i sporcie Authors : Hatliński, G. Klinika Otolaryngologii O. S. Akademii Medycznej, Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Bańkowski, A. M i F Zaar, ul. Hetmańska 18a, 04-305 Warszawa, tel.: (22) 740 27 40, info@mfzaar.pl, Rzepka, R. Technomex Sp. […]

Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym Autorzy : Hatliński, G. Klinika Otolaryngologii O. S. Akademii Medycznej, Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Bańkowski, A. M i F Zaar, ul. Hetmańska 18a, 04-305 Warszawa, tel.: (22) 740 27 40, info@mfzaar.pl, […]

Application of systemic cryotherapy in rehabilitation of children and adolescents with infantile cerebral palsy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym Authors : Hatliński, G. Klinika Otolaryngologii O. S. Akademii Medycznej, Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Bańkowski, A. M i F Zaar, ul. Hetmańska 18a, 04-305 Warszawa, tel.: (22) 740 27 40, info@mfzaar.pl, Rzepka, […]

Lasertherapy in advanced progressive multiple sclerosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Rehabilitacja laserowa w zaawansowanych postaciach postępującego stwardnienia rozsianego Authors : Mraz, M. Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Fizjoterapii we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, malgorzata.mraz@awf.wroc.pl, Dedecjus, M. Klinika Chirurgii Gruczołów Dokrewnych, Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Sterlinga 3, 91-425 […]

Krioterapia ogólnoustrojowa w kriokomorze dwustopniowej oraz kriokomorze z zaleganiem zimna

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Krioterapia ogólnoustrojowa w kriokomorze dwustopniowej oraz kriokomorze z zaleganiem zimna Autorzy : Cebulski, G. Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Kondras, M. Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej; Uniwersytet Medyczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. […]

Whole body cryotherapy in two-stepped cryogenic chamber and in chamber with lingering cold

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Krioterapia ogólnoustrojowa w kriokomorze dwustopniowej oraz kriokomorze z zaleganiem zimna Authors : Cebulski, G. Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Kondras, M. Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej; Uniwersytet Medyczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego […]

Ocena funkcji stawu kolanowego podczas kriostymulacji i usprawniania ruchowego osób z zespołem przeciążenia rzepkowo-udowego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena funkcji stawu kolanowego podczas kriostymulacji i usprawniania ruchowego osób z zespołem przeciążenia rzepkowo-udowego Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetykli i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Woldańska-Okońska, M. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Oddział Rehabilitacji, Skrzek, A. […]

Estimation of knee joints function in course of cryostimulation and motorical improvement at people with PTD

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena funkcji stawu kolanowego podczas kriostymulacji i usprawniania ruchowego osób z zespołem przeciążenia rzepkowo-udowego Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetykli i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Woldańska-Okońska, M. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Oddział Rehabilitacji, Skrzek, A. Wydział […]

Treatment ways after the fracture of upper part of femur in the aspect of early patient's function

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Treatment ways after the fracture of upper part of femur in the aspect of early patient's function Autorzy : Stańczyk, M. Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research [Polska Akademia Nauk], Świętokrzyska 21, 00-049 Warsaw, mstan@ippt.gov.pl, Roman-Liu, D. Central Institute for Labour Protection, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Treatment ways after the fracture of upper part of femur in the aspect of early patient's function Authors : Stańczyk, M. Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research [Polska Akademia Nauk], Świętokrzyska 21, 00-049 Warsaw, mstan@ippt.gov.pl, Roman-Liu, D. Central Institute for Labour Protection, Czerniakowska […]

Magnetoterapia – zastosowanie lecznicze pola magnetycznego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Magnetoterapia – zastosowanie lecznicze pola magnetycznego Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Abstrakty […]

Magnetotherapy – therapeutic use of magnetic field

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Magnetoterapia – zastosowanie lecznicze pola magnetycznego Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Rutowski, R. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Akademia Medyczna, 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59, rutowski@am.wroc.pl, Abstract : […]