Search results for: science

Advances in Science and Technology Research Journal

Wybierz rocznik lub numer : 2015 Vol. 15, nr 1(43) Vol. 15, nr 2(44) Vol. 15, nr 3(45) 2014 Vol. 8, nr 24 Vol. 8, nr 23 Vol. 8, nr 22 Vol. 8, nr 21 2013 Vol. 7, nr 20 Vol. 7, nr 19 Vol. 7, nr 18 Vol. 7, nr 17 2012 Vol. 6, […]

Advances in Materials Science

Wybierz rocznik lub numer : 2015 Vol. 15, nr 1(43) Vol. 15, nr 2(44) Vol. 15, nr 3(45) 2014 Vol. 14, nr 1(39) Vol. 14, nr 2(40) Vol. 14, nr 3(41) Vol. 14, nr 4(42) 2013 Vol. 13, nr 1(35) Vol. 13, nr 2(36) Vol. 13, nr 3(37) Vol. 13, nr 4(38) 2012 Vol. 12, […]

Advances in Manufacturing Science and Technology

Wybierz rocznik lub numer : 2014 Vol. 38, nr 4 Vol. 38, nr 3 Vol. 38, nr 2 Vol. 38, nr 1 2013 Vol. 37, nr 4 Vol. 37, nr 3 Vol. 37, nr 2 Vol. 37, nr 1 2012 Vol. 36, nr 4 Vol. 36, nr 3 Vol. 36, nr 2 Vol. 36, nr […]

Advances in Computer Science Research

Wybierz rocznik lub numer : 2014 Nr 11 2013 Nr 10

Afterword to ,,The future of mathematical sciences in Poland”

Journal : Mathematica Applicanda Article : Posłowie do „O przyszłości nauk matematycznych w Polsce” Authors : Dryja, M. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, M.Dryja@mimuw.edu.pl, Białynicki-Birula, A. Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyki, ul. Banacha 2, PL-02-970 Warszawa, bbirula@mimuw.edu.pl, Damek, E. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, pl. Grunwaldzki 2/4, PL-50-384 […]

On the placement the applications of mathematics in the mathematical sciences

Journal : Mathematica Applicanda Article : W sprawie umiejscowienia zastosowań matematyki w dziedzinie nauk matematycznych Authors : Dryja, M. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, M.Dryja@mimuw.edu.pl, Białynicki-Birula, A. Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyki, ul. Banacha 2, PL-02-970 Warszawa, bbirula@mimuw.edu.pl, Damek, E. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, pl. Grunwaldzki 2/4, […]

Application of the maxima in the teaching of science subjects at different levels of knowledge

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Application of the maxima in the teaching of science subjects at different levels of knowledge Autorzy : Aramideh, J Department of Computer Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran, Aramideh. javad@gmail.com, Jelodar, H Department of Computer Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, […]

Analysis of students’ motivation and predisposition to introduce CES EduPack software for teaching materials science

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Analysis of students’ motivation and predisposition to introduce CES EduPack software for teaching materials science Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and […]

Science and technology based earthquake risk reduction strategies: The Indian scenario

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Science and technology based earthquake risk reduction strategies: The Indian scenario Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New […]

The use of radon as tracer in environmental sciences

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : The use of radon as tracer in environmental sciences Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, […]

RMS – system of the future or new trend in science?

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : RMS – system of the future or new trend in science? Autorzy : Alsaiari, N. O. Department of Computer Science, Faculty of Computing and Information Technology, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia, nalsaiari@kau.edu.sa, Fayoumi, A. G. Department of Information System, Faculty of Computing […]

Science principles for the concept – project of combined coal and gas and electrical blocks

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Science principles for the concept – project of combined coal and gas and electrical blocks Autorzy : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. […]

What Can a Mathematician do in Neuroscience?

Czasopismo : Mathematica Applicanda Tytuł artykułu : What Can a Mathematician do in Neuroscience? Autorzy : Szulc, P. Wrocław University of Technology Institute of Mathematics and Computer Science, Wybrzeze Wyspianskiego 27, Wrocław 50-370, A.Szulc@pwr.wroc.pl, Miękisz, J. University of Warsaw Institute of Applied Mathematics, Banacha 2, 02-097 Warsaw, Poland, miekisz@mimuw.edu.pl, Karbowski, J. Institute of Applied Mathematics […]

Long-term correlations in earth sciences

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Long-term correlations in earth sciences Autorzy : Vallianatos, F. Technological Educational Institute of Crete, Laboratory of Geophysics and Seismology, Crete, Greece, fvallian@chania.teicrete.gr, Tsallis, C. Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas and National Institute of Science and Technology for Complex Systems, Rio de Janeiro, Brazil, tsallis@cbpf.br, Sotolongo-Costa, O. Catedra de […]

Management of the Multidisciplinary School of Engineering in Biomedicine of the AGH University of Science and Technology

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zarządzanie Międzywydziałową Szkołą Inżynierii Biomedycznej AGH Authors : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika […]

The view of the technical and computer science specialization in the survey of their students

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : The view of the technical and computer science specialization in the survey of their students Autorzy : Gnapowski, S. Graduate School of Science and Technology, Frontier Technology for Electrical Energy, Kumamoto University, 2-39-1 Kurokami, Kumamoto, 860-8555, Japan., Lenik, K. Fundamentals of Technology Faculty, […]

Modern nuclear power technologies Konferencja Science and Technology Conference “Modern Power Engineering Technologies and Machines” (15-17.09.2010 ; Kraków, Polska)

Journal : Acta Energetica Article : Współczesne technologie jądrowe w energetyce Konferencja Science and Technology Conference “Modern Power Engineering Technologies and Machines” (15-17.09.2010 ; Kraków, Polska) Authors : Bałkowski, B. C and T Elmech, Gadzialski, D. ENERGIA -OBRÓT SA, Jemielity, J. Power Engineering Department, Krasowski, K. ENERGIA Kogeneracja sp. z o.o., Elbląg, Kusto, Z. Gdańsk […]

MSc curriculum in GIScience – an example from Croatia

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : MSc curriculum in GIScience – an example from Croatia Autorzy : Bac-Bronowicz, J. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, bac-bronowicz@kgf.ar.wroc.pl, Brzuchowska, J. Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, jadwiga.brzuchowska@pwr.wroc.pl, Cieśla, D. Intergraph Polska Sp. z o.o., dariusz.ciesla@intergraph.com, Doskocz, A. Katedra Geodezji Szczegółowej, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet […]

The use of experimental design in separation science

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : The use of experimental design in separation science Autorzy : Dejaegher, B. Vrije Universiteit Brussel — VUB Analytical Chemistry and Pharmaceutical Technology (FABI), Pharmaceutical Institute Laarbeeklaan 103 1090 Brussels Belgium, Vander Heyden, Y. Vrije Universiteit Brussel — VUB Analytical Chemistry and Pharmaceutical Technology (FABI), Pharmaceutical Institute Laarbeeklaan 103 […]

Geomatic technologies research and education at the Forestry Faculty of Warsaw University of Life Sciences

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Geomatic technologies research and education at the Forestry Faculty of Warsaw University of Life Sciences Autorzy : AlHaddad, B. Centre de Política de Sol i Valoracions, Universitat Politécnica de Cataluna, Barcelona, Spain, bahaa.alhaddad@upc.edu, Bojanowski, J. Remote Sensing Department, Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, Poland, jedrzej.bojanowski@igik.edu.pl, Burdziej, J. […]

Education in the field of geographic information science and technology in geography curricula in Poland

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia Authors : Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Rada ds. Implementacji INSPIRE, gazdzicki@post.pl, Gaździcki, J. Polish Association for Spatial Information Council for INSPIRE Implementation, gazdzicki@post.pl, Zarzycki, G. J. M. Kanata, Ottawa, Ontario, Canada, jmz25@rogers.com, Zarzycki, G. J. M. Kanata, Ottawa, Ontario, Kanada, […]

Condition and the conception of education in the field of geoinformation science in geological studies

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Uwarunkowania i koncepcja kształcenia w zakresie geoinformacji na studiach kierunku geologii Authors : Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Rada ds. Implementacji INSPIRE, gazdzicki@post.pl, Gaździcki, J. Polish Association for Spatial Information Council for INSPIRE Implementation, gazdzicki@post.pl, Zarzycki, G. J. M. Kanata, Ottawa, Ontario, Canada, jmz25@rogers.com, Zarzycki, G. J. M. […]

The field of geoinformation within the systematics of sciences

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : The field of geoinformation within the systematics of sciences Autorzy : Absalon, D. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Poland, Badowski, M. Faculty of Law, University of Osnabrück, Germany, Bielecka, E. Institute of Geodesy and Cartography, Warszaw, Poland, Buntak, K. CSU Ltd, Croatia, Chrustek, P. Jagiellonian University, […]

Materials science virtual laboratory innovatory didactic tool in the teaching of material engineering performed by traditional and e-learning methods

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Materials science virtual laboratory innovatory didactic tool in the teaching of material engineering performed by traditional and e-learning methods Autorzy : Dobrzański, L. Division of Materials Processing Technology, Management and Computer Techniques In Materials Science, Institute of Engineering Materials and Biomaterials, Silesian University of Technology, ul. […]

Teaching geographic information science and technology at geographical studies at the Jagiellonian University: constraints and perspectives

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Nauczanie teorii i technologii informacji geograficznej na studiach geograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim: uwarunkowania i perspektywy Authors : Andrzejewska, M. UNEP/GRID-Warszawa, Bac-Bronowicz, J. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Bac-Bronowicz, J. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Eckes, K. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia […]

Documenting world cultural heritage objects during fourteen students' scientific expeditions of the Geodesy Faculty at AGH University of Science and Technology

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw naukowych studentów wydziału geodezji AGH Authors : Tomaszewski, A. Zakład Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, atomprof@poczta.onet.pl, Linsenbarth, A. Instytut Geodezji i Kartografii, adam.linsenbarth@igik.edu.pl, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Zachariasz, A. Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, azachar@pk.edu.pl, Linsenbarth, […]

Spatial information in the earth sciences

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Informacja przestrzenna w naukach o Ziemi Authors : Białousz, S. Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP Politechniki Warszawskiej, S.Bialousz@gik.pw.edu.pl, Dobrzyński, P. Ministerstwo Środowiska, piotr.dobrzynski@mos.gov.pl, Dygas-Ciołkowska, L. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, l.ciolkowska@gios.gov.pl, Flathen, K. The Norwegian Mapping and Cadastre Authority, knut.flaathen@statkart.no, Flathen, K. Norweski Urząd Map i Katastru, knut.flaathen@statkart.no, Gaździcki, J. […]

Themes of GI Science and Technology

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii Authors : Baranowski, M. UNEP/GRID Warszawa, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, marek@gridw.pl, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Abstract : The paper examines themes of Geographic Information Science and Technology, taking into account available literature on the subject and Polish needs […]

Geographical information systems in the curricula of natural sciences studies at the Polish universities

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Systemy informacji geograficznej w programach edukacyjnych uniwersyteckich studiów przyrodniczych w Polsce Authors : Widacki, W. Zakład Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Abstract : This paper presents education in GIS and related subjects, including remote sensing, in the Polish universities and pedagogy academies. Full-time courses […]

Journals

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Y Z       NA GÓRĘ/TOP A. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Acta Chromatographica Acta Energetica Acta Geologica Polonica Acta Geophysica Acta Geophysica Polonica Acta Mechanica et Automatica Acta of Bioengineering […]

Lista czasopism

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Y Z       NA GÓRĘ/TOP A. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Acta Chromatographica Acta Energetica Acta Geologica Polonica Acta Geophysica Acta Geophysica Polonica Acta Mechanica et Automatica Acta of Bioengineering […]

Project

Scientias.info project was created in order to collect scientific materials .   Select journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Acta Chromatographica Acta Energetica Acta Geologica Polonica Acta Geophysica Acta Geophysica Polonica Acta Mechanica et Automatica Acta of Bioengineering and Biomechanics Acta Poligraphica Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Advances in Computer […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Koiter asymptotic analysis of thin-walled cold-formed steel members Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, […]

Selected thermodynamic aspects of liquefied natural gas (LNG) pipeline flow during unloading process

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Selected thermodynamic aspects of liquefied natural gas (LNG) pipeline flow during unloading process Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. […]

Robust output regulation of uncertain chaotic systems with input magnitude and rate constraints

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Robust output regulation of uncertain chaotic systems with input magnitude and rate constraints Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Selected thermodynamic aspects of liquefied natural gas (LNG) pipeline flow during unloading process Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. […]

The 2014 Kefalonia Doublet (Mw6.1 and Mw6.0), Central Ionian Islands, Greece: Seismotectonic Implications along the Kefalonia Transform Fault Zone

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : The 2014 Kefalonia Doublet (Mw6.1 and Mw6.0), Central Ionian Islands, Greece: Seismotectonic Implications along the Kefalonia Transform Fault Zone Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Robust output regulation of uncertain chaotic systems with input magnitude and rate constraints Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. […]

25 years of Gazprom on the gas market

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : 25 years of Gazprom on the gas market Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National Technological University, Bahia […]

Journal : Acta Geophysica Article : The 2014 Kefalonia Doublet (Mw6.1 and Mw6.0), Central Ionian Islands, Greece: Seismotectonic Implications along the Kefalonia Transform Fault Zone Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University […]

Local damages during rolling and mechano-rolling fatigue for the mechanical system shaft – roller (0.45 carbon steel – 25XGT steel, 20XH3A steel – 20XH3A steel)

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Local damages during rolling and mechano-rolling fatigue for the mechanical system shaft – roller (0.45 carbon steel – 25XGT steel, 20XH3A steel – 20XH3A steel) Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : 25 years of Gazprom on the gas market Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National Technological University, Bahia Blanca, […]

Seismic Monitoring of Poland – Description and Results of Temporary Seismic Project with Mobile Seismic Network

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Seismic Monitoring of Poland – Description and Results of Temporary Seismic Project with Mobile Seismic Network Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Local damages during rolling and mechano-rolling fatigue for the mechanical system shaft – roller (0.45 carbon steel – 25XGT steel, 20XH3A steel – 20XH3A steel) Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, […]

Comparative analysis of technological efficiency of oil production intensification in carbonate collector. Advantages of the technology of radial drilling

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Comparative analysis of technological efficiency of oil production intensification in carbonate collector. Advantages of the technology of radial drilling Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and […]

Journal : Acta Geophysica Article : Seismic Monitoring of Poland – Description and Results of Temporary Seismic Project with Mobile Seismic Network Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, […]

Real time trajectory correction system of optical head in laser welding

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Real time trajectory correction system of optical head in laser welding Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Comparative analysis of technological efficiency of oil production intensification in carbonate collector. Advantages of the technology of radial drilling Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas […]

On Choosing Effective Elasticity Tensors Using a Monte-Carlo Method

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : On Choosing Effective Elasticity Tensors Using a Monte-Carlo Method Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics Department, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Real time trajectory correction system of optical head in laser welding Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, […]

Rotary – percussion drilling method – historical review and current possibilities of application

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Rotary – percussion drilling method – historical review and current possibilities of application Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. […]

Journal : Acta Geophysica Article : On Choosing Effective Elasticity Tensors Using a Monte-Carlo Method Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics Department, Aristotle […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Rotary – percussion drilling method – historical review and current possibilities of application Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. […]

Effect of Stress-Strain Conditions on Physical Precursors and Failure Stages Development in Rock Samples

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Effect of Stress-Strain Conditions on Physical Precursors and Failure Stages Development in Rock Samples Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, […]

Investigation of the interaction of reservoir sections with different permeability in depleted gas field

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Investigation of the interaction of reservoir sections with different permeability in depleted gas field Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Effect of Stress-Strain Conditions on Physical Precursors and Failure Stages Development in Rock Samples Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Investigation of the interaction of reservoir sections with different permeability in depleted gas field Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. […]

Results of Crust and Mantle Soundings in Central and Northern Europe in the 21st Century (Review)

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Results of Crust and Mantle Soundings in Central and Northern Europe in the 21st Century (Review) Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, […]

Study of the non-project operating modes of the gas pipeline transportation system

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Study of the non-project operating modes of the gas pipeline transportation system Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Results of Crust and Mantle Soundings in Central and Northern Europe in the 21st Century (Review) Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Study of the non-project operating modes of the gas pipeline transportation system Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National […]

Study of Shallow Low-Enthalpy Geothermal Resources Using Integrated Geophysical Methods

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Study of Shallow Low-Enthalpy Geothermal Resources Using Integrated Geophysical Methods Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics […]

Microbial flooding increases recovery factor of depleted Pławowice oil field – from lab to the field

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Microbial flooding increases recovery factor of depleted Pławowice oil field – from lab to the field Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Study of Shallow Low-Enthalpy Geothermal Resources Using Integrated Geophysical Methods Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics Department, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Microbial flooding increases recovery factor of depleted Pławowice oil field – from lab to the field Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, […]

A Numerical Study of Effects of Valley-Weathering and Valley-Shape-Ratio on the Ground Motion Characteristics

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : A Numerical Study of Effects of Valley-Weathering and Valley-Shape-Ratio on the Ground Motion Characteristics Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, […]

Increasing the degree of certainty on depleted gas reservoir perforation, using geophysical saturation methods

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Increasing the degree of certainty on depleted gas reservoir perforation, using geophysical saturation methods Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, […]

Journal : Acta Geophysica Article : A Numerical Study of Effects of Valley-Weathering and Valley-Shape-Ratio on the Ground Motion Characteristics Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Increasing the degree of certainty on depleted gas reservoir perforation, using geophysical saturation methods Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. […]

Mining Induced Seismic Event on an Inactive Fault

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Mining Induced Seismic Event on an Inactive Fault Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics Department, Aristotle […]

Geomechanical properties of shale rock from Baltic Basin in Poland area

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Geomechanical properties of shale rock from Baltic Basin in Poland area Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National […]

Journal : Acta Geophysica Article : Mining Induced Seismic Event on an Inactive Fault Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics Department, Aristotle University […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Geomechanical properties of shale rock from Baltic Basin in Poland area Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National Technological […]

Detection of the Long Period Long Duration (LPLD) Events in Time- and Frequency-Domain

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Detection of the Long Period Long Duration (LPLD) Events in Time- and Frequency-Domain Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, […]

The importance of the formation and fracture pressures for the selection of the depths for casing setting in Slovakia

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : The importance of the formation and fracture pressures for the selection of the depths for casing setting in Slovakia Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and […]

Journal : Acta Geophysica Article : Detection of the Long Period Long Duration (LPLD) Events in Time- and Frequency-Domain Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : The importance of the formation and fracture pressures for the selection of the depths for casing setting in Slovakia Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas […]

Pollutant’s Horizontal Dispersion Along and Against Sinusoidally Varying Velocity from a Pulse Type Point Source

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Pollutant’s Horizontal Dispersion Along and Against Sinusoidally Varying Velocity from a Pulse Type Point Source Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, […]

Metal Magnetic Memory method used for analyzing high-pressure gas pipelines

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Metal Magnetic Memory method used for analyzing high-pressure gas pipelines Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National Technological […]

Journal : Acta Geophysica Article : Pollutant’s Horizontal Dispersion Along and Against Sinusoidally Varying Velocity from a Pulse Type Point Source Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Metal Magnetic Memory method used for analyzing high-pressure gas pipelines Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National Technological University, […]

Development of Local IDF-formula Using Controlled Random Search Method for Global Optimization

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Development of Local IDF-formula Using Controlled Random Search Method for Global Optimization Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, […]

Efficiency of drilling large diameter wells with cutter bits on Szczerców opencast

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Efficiency of drilling large diameter wells with cutter bits on Szczerców opencast Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Development of Local IDF-formula Using Controlled Random Search Method for Global Optimization Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Efficiency of drilling large diameter wells with cutter bits on Szczerców opencast Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National […]

Exceptionally Hot and Cold Summers in Europe (1951-2010)

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Exceptionally Hot and Cold Summers in Europe (1951-2010) Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics Department, Aristotle […]

Drilling fluids for drilling in shale and clay rocks

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Drilling fluids for drilling in shale and clay rocks Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National Technological University, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Exceptionally Hot and Cold Summers in Europe (1951-2010) Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics Department, Aristotle University […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Drilling fluids for drilling in shale and clay rocks Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National Technological University, Bahia […]

Mitigation of Oceanic Tidal Aliasing Errors in Space and Time Simultaneously Using Different Repeat Sub-Satellite Tracks from Pendulum-Type Gravimetric Mission Candidate

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Mitigation of Oceanic Tidal Aliasing Errors in Space and Time Simultaneously Using Different Repeat Sub-Satellite Tracks from Pendulum-Type Gravimetric Mission Candidate Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics […]

Analysis of technological parameters of cementing slurries for horizontal casing works in Pomeranian Basin

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Analysis of technological parameters of cementing slurries for horizontal casing works in Pomeranian Basin Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Mitigation of Oceanic Tidal Aliasing Errors in Space and Time Simultaneously Using Different Repeat Sub-Satellite Tracks from Pendulum-Type Gravimetric Mission Candidate Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Analysis of technological parameters of cementing slurries for horizontal casing works in Pomeranian Basin Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. […]

Ionospheric Response to the Acoustic Gravity Wave Singularity

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Ionospheric Response to the Acoustic Gravity Wave Singularity Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics Department, Aristotle […]

The analysis of the soil gases on the chosen example of oil mine

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : The analysis of the soil gases on the chosen example of oil mine Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Ionospheric Response to the Acoustic Gravity Wave Singularity Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, P. Geophysics Department, Aristotle University […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : The analysis of the soil gases on the chosen example of oil mine Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. […]

Passive Seismic Experiment “13 BB Star” in the Margin of the East European Craton, Northern Poland

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Passive Seismic Experiment “13 BB Star” in the Margin of the East European Craton, Northern Poland Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Passive Seismic Experiment “13 BB Star” in the Margin of the East European Craton, Northern Poland Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty […]

Release-Rebound Processes: Vector Motions

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Release-Rebound Processes: Vector Motions Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, Warsaw, Poland, mgrad@mimuw.edu.pl, Polkowski, M. Institute […]

Journal : Acta Geophysica Article : Release-Rebound Processes: Vector Motions Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, Warsaw, Poland, mgrad@mimuw.edu.pl, Polkowski, M. Institute of […]

Induction Sounding of the Earth’s Mantle at a New Russian Geophysical Observatory

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Induction Sounding of the Earth’s Mantle at a New Russian Geophysical Observatory Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University […]

Journal : Acta Geophysica Article : Induction Sounding of the Earth’s Mantle at a New Russian Geophysical Observatory Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of […]

Effect of Time on Dynamic Shear Modulus of Selected Cohesive Soil of One Section of Express Way No. S2 in Warsaw

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Effect of Time on Dynamic Shear Modulus of Selected Cohesive Soil of One Section of Express Way No. S2 in Warsaw Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, […]

Signatures of Late Neoproterozoic Gondwana assembly and Maronian glaciation in Lesser Himalaya: a palaeogeographical and stratigraphical approach

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Signatures of Late Neoproterozoic Gondwana assembly and Maronian glaciation in Lesser Himalaya: a palaeogeographical and stratigraphical approach Autorzy : Umar, M. Department of Earth Sciences, COMSATS Institute of information Technology Abbottabad, Pakistan, Betts, P. School of Earth Atmosphere and Environment, Monash University Clayton Campus, Melbourne, Australia 3800, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Effect of Time on Dynamic Shear Modulus of Selected Cohesive Soil of One Section of Express Way No. S2 in Warsaw Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Signatures of Late Neoproterozoic Gondwana assembly and Maronian glaciation in Lesser Himalaya: a palaeogeographical and stratigraphical approach Authors : Umar, M. Department of Earth Sciences, COMSATS Institute of information Technology Abbottabad, Pakistan, Betts, P. School of Earth Atmosphere and Environment, Monash University Clayton Campus, Melbourne, Australia 3800, Khan, […]

Redatuming Operators Analysisin Homogeneous Media

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Redatuming Operators Analysisin Homogeneous Media Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, Warsaw, Poland, mgrad@mimuw.edu.pl, Polkowski, M. […]

Exotic trilobites from the uppermost Cambrian Series 3 and lower Furongian of Sweden

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Exotic trilobites from the uppermost Cambrian Series 3 and lower Furongian of Sweden Autorzy : Umar, M. Department of Earth Sciences, COMSATS Institute of information Technology Abbottabad, Pakistan, Betts, P. School of Earth Atmosphere and Environment, Monash University Clayton Campus, Melbourne, Australia 3800, Khan, M. M. S. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Redatuming Operators Analysisin Homogeneous Media Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, Warsaw, Poland, mgrad@mimuw.edu.pl, Polkowski, M. Institute […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Exotic trilobites from the uppermost Cambrian Series 3 and lower Furongian of Sweden Authors : Umar, M. Department of Earth Sciences, COMSATS Institute of information Technology Abbottabad, Pakistan, Betts, P. School of Earth Atmosphere and Environment, Monash University Clayton Campus, Melbourne, Australia 3800, Khan, M. M. S. Department […]

Remote Sensing Monitoring of Volcanic Ash Clouds Based on PCA Method

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Remote Sensing Monitoring of Volcanic Ash Clouds Based on PCA Method Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of […]

Upper Devonian microvertebrates from the Canning Basin, Western Australia

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Upper Devonian microvertebrates from the Canning Basin, Western Australia Autorzy : Umar, M. Department of Earth Sciences, COMSATS Institute of information Technology Abbottabad, Pakistan, Betts, P. School of Earth Atmosphere and Environment, Monash University Clayton Campus, Melbourne, Australia 3800, Khan, M. M. S. Department of Earth Sciences, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Remote Sensing Monitoring of Volcanic Ash Clouds Based on PCA Method Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Upper Devonian microvertebrates from the Canning Basin, Western Australia Authors : Umar, M. Department of Earth Sciences, COMSATS Institute of information Technology Abbottabad, Pakistan, Betts, P. School of Earth Atmosphere and Environment, Monash University Clayton Campus, Melbourne, Australia 3800, Khan, M. M. S. Department of Earth Sciences, COMSATS […]

Influences of Al, Mg, and K on Calculating Concentrations of Other Formation Elements and Their Corrections in Geochemical Logging

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Influences of Al, Mg, and K on Calculating Concentrations of Other Formation Elements and Their Corrections in Geochemical Logging Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. […]

Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach poligraficznych

Czasopismo : Acta Poligraphica Tytuł artykułu : Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach poligraficznych Autorzy : Durnyak, B. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Strepko, I. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Fedyna, B. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Hinz, J. K. University of Maryland University College, Europe, Hinz, P. Grafix Centrum Poligrafii, Gdańsk, Polkowski, M. Research […]

Turonian (Upper Cretaceous) inoceramid bivalves of the genus Mytiloides from the Sredna Gora Mountains, north-western Bulgaria

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Turonian (Upper Cretaceous) inoceramid bivalves of the genus Mytiloides from the Sredna Gora Mountains, north-western Bulgaria Autorzy : Umar, M. Department of Earth Sciences, COMSATS Institute of information Technology Abbottabad, Pakistan, Betts, P. School of Earth Atmosphere and Environment, Monash University Clayton Campus, Melbourne, Australia 3800, Khan, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Influences of Al, Mg, and K on Calculating Concentrations of Other Formation Elements and Their Corrections in Geochemical Logging Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute […]

Introduction to sustainable development in the graphic arts industry

Journal : Acta Poligraphica Article : Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach poligraficznych Authors : Durnyak, B. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Strepko, I. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Fedyna, B. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Hinz, J. K. University of Maryland University College, Europe, Hinz, P. Grafix Centrum Poligrafii, Gdańsk, Polkowski, M. Research and […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Turonian (Upper Cretaceous) inoceramid bivalves of the genus Mytiloides from the Sredna Gora Mountains, north-western Bulgaria Authors : Umar, M. Department of Earth Sciences, COMSATS Institute of information Technology Abbottabad, Pakistan, Betts, P. School of Earth Atmosphere and Environment, Monash University Clayton Campus, Melbourne, Australia 3800, Khan, M. […]

Method for Identifying Micro-seismic P-Arrival by Time-frequency Analysis Using Intrinsic Time-Scale Decomposition

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Method for Identifying Micro-seismic P-Arrival by Time-frequency Analysis Using Intrinsic Time-Scale Decomposition Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University […]

Porosphaera globularis (Phillips, 1829) (Porifera, Calcarea) in the Campanian (Upper Cretaceous) of extra-Carpathian Poland

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Porosphaera globularis (Phillips, 1829) (Porifera, Calcarea) in the Campanian (Upper Cretaceous) of extra-Carpathian Poland Autorzy : Umar, M. Department of Earth Sciences, COMSATS Institute of information Technology Abbottabad, Pakistan, Betts, P. School of Earth Atmosphere and Environment, Monash University Clayton Campus, Melbourne, Australia 3800, Khan, M. M. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Method for Identifying Micro-seismic P-Arrival by Time-frequency Analysis Using Intrinsic Time-Scale Decomposition Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Porosphaera globularis (Phillips, 1829) (Porifera, Calcarea) in the Campanian (Upper Cretaceous) of extra-Carpathian Poland Authors : Umar, M. Department of Earth Sciences, COMSATS Institute of information Technology Abbottabad, Pakistan, Betts, P. School of Earth Atmosphere and Environment, Monash University Clayton Campus, Melbourne, Australia 3800, Khan, M. M. S. […]

Hydrodynamic Equilibrium for Sediment Transport and Bed Response to Wave Motion

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Hydrodynamic Equilibrium for Sediment Transport and Bed Response to Wave Motion Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of […]

The uppermost Emsian and lower Eifelian in the Kielce Region of the Holy Cross Mts. Part I: Lithostratigraphy.

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : The uppermost Emsian and lower Eifelian in the Kielce Region of the Holy Cross Mts. Part I: Lithostratigraphy. Autorzy : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Abstrakty : The paper provides a description of primary geological logs, characteristics […]

Journal : Acta Geophysica Article : Hydrodynamic Equilibrium for Sediment Transport and Bed Response to Wave Motion Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : The uppermost Emsian and lower Eifelian in the Kielce Region of the Holy Cross Mts. Part I: Lithostratigraphy. Authors : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Abstract : The paper provides a description of primary geological logs, characteristics and […]

Scales of Turbulent Eddies in a Compound Channel

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Scales of Turbulent Eddies in a Compound Channel Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, Warsaw, Poland, […]

Epigenetic silicification of the Upper Oxfordian limestones in the Sokole Hills (Kraków-Częstochowa Upland): relationship to facies development and tectonics

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Epigenetic silicification of the Upper Oxfordian limestones in the Sokole Hills (Kraków-Częstochowa Upland): relationship to facies development and tectonics Autorzy : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Scales of Turbulent Eddies in a Compound Channel Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, Warsaw, Poland, mgrad@mimuw.edu.pl, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Epigenetic silicification of the Upper Oxfordian limestones in the Sokole Hills (Kraków-Częstochowa Upland): relationship to facies development and tectonics Authors : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics […]

Discriminating Between Different Streamflow Regimes by Using the Fisher–Shannon Method: An Application to the Colombia Rivers

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Discriminating Between Different Streamflow Regimes by Using the Fisher–Shannon Method: An Application to the Colombia Rivers Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, […]

Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mountains (Poland): Taxonomic revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mountains (Poland): Taxonomic revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection Autorzy : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science […]

Journal : Acta Geophysica Article : Discriminating Between Different Streamflow Regimes by Using the Fisher–Shannon Method: An Application to the Colombia Rivers Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mountains (Poland): Taxonomic revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection Authors : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science and […]

Testing Texture of VHR Panchromatic Data as a Feature of Land Cover Classification

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Testing Texture of VHR Panchromatic Data as a Feature of Land Cover Classification Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, […]

Lithospheric structure of the Arabian Shield from joint inversion of P- and S-wave receiver functions and dispersion velocities

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Lithospheric structure of the Arabian Shield from joint inversion of P- and S-wave receiver functions and dispersion velocities Autorzy : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics […]

Journal : Acta Geophysica Article : Testing Texture of VHR Panchromatic Data as a Feature of Land Cover Classification Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Lithospheric structure of the Arabian Shield from joint inversion of P- and S-wave receiver functions and dispersion velocities Authors : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and […]

Estimation of Apollo Lunar Dust Transport using Optical Extinction Measurements

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Estimation of Apollo Lunar Dust Transport using Optical Extinction Measurements Autorzy : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, […]

The application of malacological analysis in the study of slope deposits: late Pleistocene and Holocene of the Podhale Basin (Carpathians, Poland)

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : The application of malacological analysis in the study of slope deposits: late Pleistocene and Holocene of the Podhale Basin (Carpathians, Poland) Autorzy : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science and Technology; Faculty […]

Journal : Acta Geophysica Article : Estimation of Apollo Lunar Dust Transport using Optical Extinction Measurements Authors : Namvaran, M. Kerman Graduate University of Technology, Geophysics Department, Kerman, Iran, m.namvaran@kgut.ac.ir, Negarestni, A. Kerman Graduate University of Technology, Electrical Engineering Department, Kerman, Iran, a.negarestani@kgut.ac.ir, Grad, M. Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, Warsaw, […]

The influence of moisture content of barley on the flaking process

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : The influence of moisture content of barley on the flaking process Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : The application of malacological analysis in the study of slope deposits: late Pleistocene and Holocene of the Podhale Basin (Carpathians, Poland) Authors : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science and Technology; Faculty of […]

In Memoriam to Professor Andrzej Władysław Wernik

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : In Memoriam to Professor Andrzej Władysław Wernik Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Abstrakty : Słowa kluczowe : Wydawnictwo : Instytut Geofizyki PAN Rocznik : 2015 Numer : Vol. 63, no. 3 Strony : […]

PL Wpływ wilgotności ziarna jęczmienia na proces płatkowania

Journal : Agricultural Engineering Article : The influence of moisture content of barley on the flaking process Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of […]

The extraterrestrial matter falls in west-central Poland (Great Poland Lowland); historical and geological data

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : The extraterrestrial matter falls in west-central Poland (Great Poland Lowland); historical and geological data Autorzy : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, al. […]

Journal : Acta Geophysica Article : In Memoriam to Professor Andrzej Władysław Wernik Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Abstract : Keywords : Publishing house : Instytut Geofizyki PAN Publication date : 2015 Number : Vol. 63, no. 3 Page : […]

A simplified determination of the shape of a sugar beet tap-root

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : A simplified determination of the shape of a sugar beet tap-root Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : The extraterrestrial matter falls in west-central Poland (Great Poland Lowland); historical and geological data Authors : Wójcik, K. Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl, Matyszkiewicz, J. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, al. Mickiewicza […]

Quasi-static Planar Deformation in av Medium Composed of Elastic and Thermoelastic Solid Half Spaces Due to Seismic Sources in an Elastic Solid

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Quasi-static Planar Deformation in av Medium Composed of Elastic and Thermoelastic Solid Half Spaces Due to Seismic Sources in an Elastic Solid Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, […]

PL Uproszczone wyznaczanie kształtu korzenia palowego buraka cukrowego

Journal : Agricultural Engineering Article : A simplified determination of the shape of a sugar beet tap-root Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of […]

The Permian and Triassic in the Albanian Alps

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : The Permian and Triassic in the Albanian Alps Autorzy : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, University […]

Journal : Acta Geophysica Article : Quasi-static Planar Deformation in av Medium Composed of Elastic and Thermoelastic Solid Half Spaces Due to Seismic Sources in an Elastic Solid Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra […]

Specific mechanical energy consumption of extrusion-cooking of wheat foamed packaging materials

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Specific mechanical energy consumption of extrusion-cooking of wheat foamed packaging materials Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : The Permian and Triassic in the Albanian Alps Authors : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, University of […]

Imaging the Underground Coal Gasification Zone with Microgravity Surveys

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Imaging the Underground Coal Gasification Zone with Microgravity Surveys Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate […]

PL Energochłonność ekstruzji pszennych spienionych materiałów opakowaniowych

Journal : Agricultural Engineering Article : Specific mechanical energy consumption of extrusion-cooking of wheat foamed packaging materials Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of […]

Regressive-transgressive cyclothem with facies record of the re-flooding window in the Late Silurian carbonate succession (Podolia, Ukraine)

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Regressive-transgressive cyclothem with facies record of the re-flooding window in the Late Silurian carbonate succession (Podolia, Ukraine) Autorzy : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Imaging the Underground Coal Gasification Zone with Microgravity Surveys Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate College, […]

A modern method of obtaining organic seeds of onion and radish

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : A modern method of obtaining organic seeds of onion and radish Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Regressive-transgressive cyclothem with facies record of the re-flooding window in the Late Silurian carbonate succession (Podolia, Ukraine) Authors : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, […]

Prony Filtering of Seismic Data

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Prony Filtering of Seismic Data Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate College, Hisar, India, karya4@gmail.com, […]

PL Nowoczesna metoda pozyskiwania nasion ekologicznych cebuli i rzodkiewki

Journal : Agricultural Engineering Article : A modern method of obtaining organic seeds of onion and radish Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of […]

Where was the Magura Ocean?

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Where was the Magura Ocean? Autorzy : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, University of Calgary, Canada, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Prony Filtering of Seismic Data Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate College, Hisar, India, karya4@gmail.com, Singh, […]

A preliminary assessment of using the operating head with oval nozzles for impingement fluidization of vegetables

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : A preliminary assessment of using the operating head with oval nozzles for impingement fluidization of vegetables Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Where was the Magura Ocean? Authors : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, University of Calgary, Canada, cmhendr@ucalgary.ca, […]

Earthquake-related Electric Field Changes Observed in the Ionosphere and Ground

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Earthquake-related Electric Field Changes Observed in the Ionosphere and Ground Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post […]

PL Wstępna ocena zastosowania głowicy roboczej z owalnymi dyszami do zamrażania metodą odwróconej fluidyzacji wybranych warzyw

Journal : Agricultural Engineering Article : A preliminary assessment of using the operating head with oval nozzles for impingement fluidization of vegetables Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food […]

Redox conditions in the Late Cretaceous Chalk Sea: the possible use of cerium anomalies as palaeoredox indicators in the Cenomanian and Turonian Chalk of England

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Redox conditions in the Late Cretaceous Chalk Sea: the possible use of cerium anomalies as palaeoredox indicators in the Cenomanian and Turonian Chalk of England Autorzy : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Earthquake-related Electric Field Changes Observed in the Ionosphere and Ground Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate […]

Innovations in the structure of plant material pelletizers

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Innovations in the structure of plant material pelletizers Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Redox conditions in the Late Cretaceous Chalk Sea: the possible use of cerium anomalies as palaeoredox indicators in the Cenomanian and Turonian Chalk of England Authors : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento […]

Seismic Wave Velocities in Deep Sediments in Poland: Borehole and Refraction Data Compilation

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Seismic Wave Velocities in Deep Sediments in Poland: Borehole and Refraction Data Compilation Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of […]

PL Innowacje w konstrukcji granulatorów do materiałów roślinnych

Journal : Agricultural Engineering Article : Innovations in the structure of plant material pelletizers Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in […]

Compaction of lignite: a review of methods and results

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Compaction of lignite: a review of methods and results Autorzy : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Seismic Wave Velocities in Deep Sediments in Poland: Borehole and Refraction Data Compilation Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, […]

Relation between the content of simple sugars in a potato tuber and its resistance to mechanical load

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Relation between the content of simple sugars in a potato tuber and its resistance to mechanical load Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Compaction of lignite: a review of methods and results Authors : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, Henderson, C. M. Department of Geoscience, University […]

Acoustic Reverse-time Migration using Optimal Staggered-grid Finite-difference Operator Based on Least Squares

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Acoustic Reverse-time Migration using Optimal Staggered-grid Finite-difference Operator Based on Least Squares Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, […]

PL Zależność między zawartością cukrów prostych w bulwie ziemniaka a jej wytrzymałością na obciążenia mechaniczne

Journal : Agricultural Engineering Article : Relation between the content of simple sugars in a potato tuber and its resistance to mechanical load Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of […]

Geology and taphonomy of the base of the Taquaral Member, Irati Formation (Permian, Paraná Basin), Brazil

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Geology and taphonomy of the base of the Taquaral Member, Irati Formation (Permian, Paraná Basin), Brazil Autorzy : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Acoustic Reverse-time Migration using Optimal Staggered-grid Finite-difference Operator Based on Least Squares Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government […]

Comparison of economic efficiency of maize cultivation for grain in farms, which use various field cultivation technologies

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Comparison of economic efficiency of maize cultivation for grain in farms, which use various field cultivation technologies Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Geology and taphonomy of the base of the Taquaral Member, Irati Formation (Permian, Paraná Basin), Brazil Authors : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Perugia, Italia, rrettori@unipg.it, […]

NMR Parameters Determination through ACE Committee Machine with Genetic Implanted Fuzzy Logic and Genetic Implanted Neural Network

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : NMR Parameters Determination through ACE Committee Machine with Genetic Implanted Fuzzy Logic and Genetic Implanted Neural Network Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, […]

PL Porównanie efektywności ekonomicznej uprawy kukurydzy na ziarno w gospodarstwach stosujących różne technologie uprawy roli

Journal : Agricultural Engineering Article : Comparison of economic efficiency of maize cultivation for grain in farms, which use various field cultivation technologies Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of […]

Application of the Handysurf E-35B electronic profilometer for the study of weathering micro-relief in glacier forelands in SE Iceland

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Application of the Handysurf E-35B electronic profilometer for the study of weathering micro-relief in glacier forelands in SE Iceland Autorzy : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ […]

Journal : Acta Geophysica Article : NMR Parameters Determination through ACE Committee Machine with Genetic Implanted Fuzzy Logic and Genetic Implanted Neural Network Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, […]

Cost analysis of preparation and discharge in selected tied-up cattle barns

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Cost analysis of preparation and discharge in selected tied-up cattle barns Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Application of the Handysurf E-35B electronic profilometer for the study of weathering micro-relief in glacier forelands in SE Iceland Authors : Gaetani, M. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di Milano, Italia, maurizio.gaetani@unimi.it, Meço, S. Fakulteti Gjeologji-Miniera,Tirana, Albania, smeco_2001@yahoo.com, Rettori, R. Dipartimento di Scienze della Terra, Universita’ di […]

An Amplitude-normalized Pseudo Well-log Construction Method and its Application on AVO Inversion in a Well-absent Marine Area

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : An Amplitude-normalized Pseudo Well-log Construction Method and its Application on AVO Inversion in a Well-absent Marine Area Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, […]

PL Analiza kosztów przygotowania i zadawania pasz w wybranych oborach stanowiskowych

Journal : Agricultural Engineering Article : Cost analysis of preparation and discharge in selected tied-up cattle barns Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of […]

Review of the Ordovician stratigraphy and fauna of the Anarak Region in Central Iran

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Review of the Ordovician stratigraphy and fauna of the Anarak Region in Central Iran Autorzy : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, […]

Journal : Acta Geophysica Article : An Amplitude-normalized Pseudo Well-log Construction Method and its Application on AVO Inversion in a Well-absent Marine Area Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, […]

Economic analysis of non-litter cattle barns

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Economic analysis of non-litter cattle barns Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Review of the Ordovician stratigraphy and fauna of the Anarak Region in Central Iran Authors : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, Isfahan, […]

Vibrator Data Denoising Based on Fractional Wavelet Transform

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Vibrator Data Denoising Based on Fractional Wavelet Transform Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate College, […]

PL Analiza ekonomiczna obór bezściółkowych

Journal : Agricultural Engineering Article : Economic analysis of non-litter cattle barns Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. […]

Turonian ammonite faunas from the southern Corbières, Aude, France

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Turonian ammonite faunas from the southern Corbières, Aude, France Autorzy : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, Isfahan, Iran, vachik@khuisf.ac.ir, Evans, D. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Vibrator Data Denoising Based on Fractional Wavelet Transform Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate College, Hisar, […]

Briquetting waste material in a prototype pelletizing and briquetting arrangement

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Briquetting waste material in a prototype pelletizing and briquetting arrangement Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Turonian ammonite faunas from the southern Corbières, Aude, France Authors : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, Isfahan, Iran, vachik@khuisf.ac.ir, Evans, D. H. […]

Tight Reservoir Properties Derived by Nuclear Magnetic Resonance, Mercury Porosimetry and Computed Microtomography Laboratory Techniques. Case Study of Palaeozoic Clastic Rocks

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Tight Reservoir Properties Derived by Nuclear Magnetic Resonance, Mercury Porosimetry and Computed Microtomography Laboratory Techniques. Case Study of Palaeozoic Clastic Rocks Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra […]

PL Brykietowanie materiałów odpadowych w prototypowym układzie granulująco-brykietującym

Journal : Agricultural Engineering Article : Briquetting waste material in a prototype pelletizing and briquetting arrangement Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life […]

Taxonomy and taphonomy of Cenomanian (Upper Cretaceous) nautilids from Annopol, Poland

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Taxonomy and taphonomy of Cenomanian (Upper Cretaceous) nautilids from Annopol, Poland Autorzy : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, Isfahan, Iran, vachik@khuisf.ac.ir, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Tight Reservoir Properties Derived by Nuclear Magnetic Resonance, Mercury Porosimetry and Computed Microtomography Laboratory Techniques. Case Study of Palaeozoic Clastic Rocks Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, […]

Impact of the speed of cultivation units and cultivation and sowing units on the working resistance in the aspect of long-term use of different systems of soil cultivation

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Impact of the speed of cultivation units and cultivation and sowing units on the working resistance in the aspect of long-term use of different systems of soil cultivation Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Taxonomy and taphonomy of Cenomanian (Upper Cretaceous) nautilids from Annopol, Poland Authors : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, Isfahan, Iran, vachik@khuisf.ac.ir, Evans, […]

Wave Propagation Modeling and Amplitude-Variation-with-Offset Response in a Fractured Coalbed

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Wave Propagation Modeling and Amplitude-Variation-with-Offset Response in a Fractured Coalbed Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post […]

PL Wpływ prędkości agregatu uprawowego i uprawowo-siewnego na opór roboczy w aspekcie wieloletniego stosowania odmiennego systemu uprawy gleby

Journal : Agricultural Engineering Article : Impact of the speed of cultivation units and cultivation and sowing units on the working resistance in the aspect of long-term use of different systems of soil cultivation Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka […]

Late Turonian ammonites from Haute-Normandie, France

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Late Turonian ammonites from Haute-Normandie, France Autorzy : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, Isfahan, Iran, vachik@khuisf.ac.ir, Evans, D. H. Natural England, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Wave Propagation Modeling and Amplitude-Variation-with-Offset Response in a Fractured Coalbed Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate […]

A new structure of the stabilization system of a suspended sprayer boom

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : A new structure of the stabilization system of a suspended sprayer boom Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Late Turonian ammonites from Haute-Normandie, France Authors : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, Isfahan, Iran, vachik@khuisf.ac.ir, Evans, D. H. Natural England, Suite […]

Preliminary Results of Anthropogenic Seismicity Monitoring in the Region of Song Tranh 2 Reservoir, Central Vietnam

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Preliminary Results of Anthropogenic Seismicity Monitoring in the Region of Song Tranh 2 Reservoir, Central Vietnam Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, […]

PL Nowa konstrukcja układu stabilizacji belki polowej opryskiwacza zawieszanego

Journal : Agricultural Engineering Article : A new structure of the stabilization system of a suspended sprayer boom Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University […]

The OAE1a in Cuchía (Early Aptian, Spain): C and O geochemistry and global correlation

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : The OAE1a in Cuchía (Early Aptian, Spain): C and O geochemistry and global correlation Autorzy : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Preliminary Results of Anthropogenic Seismicity Monitoring in the Region of Song Tranh 2 Reservoir, Central Vietnam Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. […]

Analysis of seasonality of demand for maintenance services of agricultural tractors

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Analysis of seasonality of demand for maintenance services of agricultural tractors Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : The OAE1a in Cuchía (Early Aptian, Spain): C and O geochemistry and global correlation Authors : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, Isfahan, […]

Effect of the North Atlantic Oscillation on the Thermal Characteristics of Lakes in Poland

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Effect of the North Atlantic Oscillation on the Thermal Characteristics of Lakes in Poland Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department […]

PL Analiza zapotrzebowania mocy przerobowej warsztatów naprawczych ciągników rolniczych na przykładzie województwa wielkopolskiego

Journal : Agricultural Engineering Article : Analysis of seasonality of demand for maintenance services of agricultural tractors Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of […]

A late Albian ammonite assemblage from the mid-Cretaceous succession at Annopol, Poland

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : A late Albian ammonite assemblage from the mid-Cretaceous succession at Annopol, Poland Autorzy : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, Isfahan, Iran, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Effect of the North Atlantic Oscillation on the Thermal Characteristics of Lakes in Poland Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of […]

Impact of diameter of pressing channels and moisture on parameters of pelleting process of virginia mallow biomass

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Impact of diameter of pressing channels and moisture on parameters of pelleting process of virginia mallow biomass Autorzy : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : A late Albian ammonite assemblage from the mid-Cretaceous succession at Annopol, Poland Authors : Popov, L. E. Department of Geology, National Museum of Wales, Cardiff CF10 3NP, Wales, United Kingdom, leonid.popov@museumwales.ac.uk, Hairapetian, V. Department of Geology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, PO Box 81595−158, Isfahan, Iran, vachik@khuisf.ac.ir, […]

Ionospheric Time-delay over Akure Using Global Positioning System Observations

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Ionospheric Time-delay over Akure Using Global Positioning System Observations Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate […]

PL Wpływ średnicy kanałów zagęszczających i wilgotności na parametry procesu peletowania biomasy ślazowca pensylwańskiego

Journal : Agricultural Engineering Article : Impact of diameter of pressing channels and moisture on parameters of pelleting process of virginia mallow biomass Authors : Blicharz-Kania, A. Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl, Andrejko, D. Department of Biological Fundamentals of […]

Journal : Acta Geophysica Article : Ionospheric Time-delay over Akure Using Global Positioning System Observations Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate College, […]

Evaluation possibilities of chicken manure in Turkey

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Evaluation possibilities of chicken manure in Turkey Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty of Agriculture, […]

Comparison of Early Evolutions of Mimas and Enceladus

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Comparison of Early Evolutions of Mimas and Enceladus Autorzy : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate College, […]

PL Możliwości oceny odchodów kurzych w Turcji

Journal : Agricultural Engineering Article : Evaluation possibilities of chicken manure in Turkey Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Comparison of Early Evolutions of Mimas and Enceladus Authors : Stanisławska, I. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Popielawska, B. Space Research Center Polish Academy of Sciences, Vashisth, A. K. Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, akvashishth@kuk.ac.in, Rani, K. Department of Mathematics, Government Post Graduate College, Hisar, […]

Evaluation of the impact of digestate formed during biogas production on the content of heavy metals in soil

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Evaluation of the impact of digestate formed during biogas production on the content of heavy metals in soil Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of […]

Properties of a Finite Stochastic Cellular Automaton Toy Model of Earthquakes

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Properties of a Finite Stochastic Cellular Automaton Toy Model of Earthquakes Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Abstrakty : Słowa kluczowe : stochastic cellular automaton avalanches, toy model of earthquakes, Markov chains, Wydawnictwo : Instytut Geofizyki PAN Rocznik : 2015 […]

PL Ocena wpływu masy pofermentacyjnej powstającej podczas produkcji biogazu na zawartość metali ciężkich w glebie

Journal : Agricultural Engineering Article : Evaluation of the impact of digestate formed during biogas production on the content of heavy metals in soil Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal […]

Journal : Acta Geophysica Article : Properties of a Finite Stochastic Cellular Automaton Toy Model of Earthquakes Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Abstract : Keywords : stochastic cellular automaton avalanches, toy model of earthquakes, Markov chains, Publishing house : Instytut Geofizyki PAN Publication date : 2015 […]

The requirement for new biomass pelletizing test device

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : The requirement for new biomass pelletizing test device Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty of […]

Surface Deformation due to Loading of a Layered Elastic Half-space: Constructing the Solution for a General Polygonal Load

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Surface Deformation due to Loading of a Layered Elastic Half-space: Constructing the Solution for a General Polygonal Load Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department […]

PL Zapotrzebowanie na nowe urządzenie testowe do peletyzacji biomasy

Journal : Agricultural Engineering Article : The requirement for new biomass pelletizing test device Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty of Agriculture, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Surface Deformation due to Loading of a Layered Elastic Half-space: Constructing the Solution for a General Polygonal Load Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of […]

Impact of UV-C radiation on the infestation degree of the stored potato tubers with Rhizoctonia solani Kühn

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Impact of UV-C radiation on the infestation degree of the stored potato tubers with Rhizoctonia solani Kühn Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal […]

Permeability Evolution and Rock Brittle Failure

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Permeability Evolution and Rock Brittle Failure Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, Zhou, H. School […]

PL Wpływ promieniowania UV-C na stopień porażenia przechowywanych bulw ziemniaka przez Rhizoctonia solani Kühn

Journal : Agricultural Engineering Article : Impact of UV-C radiation on the infestation degree of the stored potato tubers with Rhizoctonia solani Kühn Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Permeability Evolution and Rock Brittle Failure Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, Zhou, H. School of […]

Evaluation of the impact of pre-sowing microwave stimulation of bean seeds on the germination process

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Evaluation of the impact of pre-sowing microwave stimulation of bean seeds on the germination process Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir […]

Estimating the Shapes of Gravity Sources through Optimized Support Vector Classifier (SVC)

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Estimating the Shapes of Gravity Sources through Optimized Support Vector Classifier (SVC) Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, […]

PL Ocena wpływu przedsiewnej mikrofalowej stymulacji nasion fasoli na proces ich kiełkowania

Journal : Agricultural Engineering Article : Evaluation of the impact of pre-sowing microwave stimulation of bean seeds on the germination process Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Estimating the Shapes of Gravity Sources through Optimized Support Vector Classifier (SVC) Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, […]

Analysis of electrical energy consumption in technological lines in Ciechanow Dairy Cooperative

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Analysis of electrical energy consumption in technological lines in Ciechanow Dairy Cooperative Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. […]

Reef Reservoir Identification by Wavelet Decomposition and Reconstruction: A Case Study from Yuanba Gas Field in China

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Reef Reservoir Identification by Wavelet Decomposition and Reconstruction: A Case Study from Yuanba Gas Field in China Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of […]

PL Analiza zużycia energii elektrycznej na liniach technologicznych w Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej

Journal : Agricultural Engineering Article : Analysis of electrical energy consumption in technological lines in Ciechanow Dairy Cooperative Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege […]

Journal : Acta Geophysica Article : Reef Reservoir Identification by Wavelet Decomposition and Reconstruction: A Case Study from Yuanba Gas Field in China Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil […]

Purification and sorting of dry cornflower petals mixture in a horizontal air stream

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Purification and sorting of dry cornflower petals mixture in a horizontal air stream Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, […]

3D Gravity Inversion using Tikhonov Regularization

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : 3D Gravity Inversion using Tikhonov Regularization Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, Zhou, H. School […]

PL Czyszczenie i sortowanie mieszaniny suchych płatków chabru bławatka w poziomym strumienia powietrza

Journal : Agricultural Engineering Article : Purification and sorting of dry cornflower petals mixture in a horizontal air stream Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. […]

Journal : Acta Geophysica Article : 3D Gravity Inversion using Tikhonov Regularization Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, Zhou, H. School of […]

Evaluation of the selected microclimate parameters in a fully-slatted piggery

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Evaluation of the selected microclimate parameters in a fully-slatted piggery Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, […]

Determination of Sedimentary Basin Basement Depth: A Space Domain Based Gravity Inversion using Exponential Density Function

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Determination of Sedimentary Basin Basement Depth: A Space Domain Based Gravity Inversion using Exponential Density Function Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil […]

PL Ocena wybranych parametrów mikroklimatu w tuczarni z podłogą szczelinową

Journal : Agricultural Engineering Article : Evaluation of the selected microclimate parameters in a fully-slatted piggery Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty […]

Journal : Acta Geophysica Article : Determination of Sedimentary Basin Basement Depth: A Space Domain Based Gravity Inversion using Exponential Density Function Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, […]

Ecological problems of post-harvest seed processing

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Ecological problems of post-harvest seed processing Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. […]

Seismicity of Czorsztyn Lake Region: A Case of Reservoir Triggered Seismic Process?

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Seismicity of Czorsztyn Lake Region: A Case of Reservoir Triggered Seismic Process? Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, […]

PL Problemy ekologiczne pozbiorowego przetwarzania ziarna

Journal : Agricultural Engineering Article : Ecological problems of post-harvest seed processing Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of […]

Journal : Acta Geophysica Article : Seismicity of Czorsztyn Lake Region: A Case of Reservoir Triggered Seismic Process? Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, […]

Optimization of structural and technological parameters of a fermentor for feed heating

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Optimization of structural and technological parameters of a fermentor for feed heating Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. […]

Shallow Water Turbulent Surface Wave Striking an Adverse Slope

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Shallow Water Turbulent Surface Wave Striking an Adverse Slope Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, […]

PL Optymalizacja parametrów konstrukcyjno-technologicznych fermentora do nagrzewania pożywki

Journal : Agricultural Engineering Article : Optimization of structural and technological parameters of a fermentor for feed heating Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege […]

Journal : Acta Geophysica Article : Shallow Water Turbulent Surface Wave Striking an Adverse Slope Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, Zhou, […]

The use of morphological analysis in the wheat quality feature extraction

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : The use of morphological analysis in the wheat quality feature extraction Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege […]

Investigation of the 16-year and 18-year ZTD Time Series Derived from GPS Data Processing

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Investigation of the 16-year and 18-year ZTD Time Series Derived from GPS Data Processing Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University […]

PL Zastosowanie analizy morfologicznej w badaniu cech jakościowych ziarna

Journal : Agricultural Engineering Article : The use of morphological analysis in the wheat quality feature extraction Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Investigation of the 16-year and 18-year ZTD Time Series Derived from GPS Data Processing Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of […]

Effect of spray application parameters on the airborne drift

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Effect of spray application parameters on the airborne drift Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty […]

Angular Distributions of Discrete Mesoscale Mapping Functions

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Angular Distributions of Discrete Mesoscale Mapping Functions Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, Zhou, H. […]

PL Wpływ parametrów roboczych opryskiwacza polowego na znoszenie powietrzne

Journal : Agricultural Engineering Article : Effect of spray application parameters on the airborne drift Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty of […]

Journal : Acta Geophysica Article : Angular Distributions of Discrete Mesoscale Mapping Functions Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, Zhou, H. School […]

Stabilization of suction pressure in the conceptual milking unit

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Stabilization of suction pressure in the conceptual milking unit Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty […]

Ionospheric and Solar Wind Variation during Magnetic Storm Onset and Main Phase at Low- and Mid-latitudes

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Ionospheric and Solar Wind Variation during Magnetic Storm Onset and Main Phase at Low- and Mid-latitudes Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil […]

PL Stabilizacja ciśnienia ssącego w koncepcyjnym aparacie udojowym

Journal : Agricultural Engineering Article : Stabilization of suction pressure in the conceptual milking unit Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege University, Faculty of […]

Journal : Acta Geophysica Article : Ionospheric and Solar Wind Variation during Magnetic Storm Onset and Main Phase at Low- and Mid-latitudes Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, […]

Technical and economical aspects of biogas production from agricultural sources including Polish conditions

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Technical and economical aspects of biogas production from agricultural sources including Polish conditions Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, […]

LAGEOS Sensitivity to Ocean Tides

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : LAGEOS Sensitivity to Ocean Tides Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, Zhou, H. School of […]

PL Techniczne i ekonomiczne aspekty produkcji biogazu ze źródeł rolniczych z uwzględnieniem polskich warunków

Journal : Agricultural Engineering Article : Technical and economical aspects of biogas production from agricultural sources including Polish conditions Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. […]

Journal : Acta Geophysica Article : LAGEOS Sensitivity to Ocean Tides Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Bevis, M. School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, mbevis@osu.edu, Pan, E. Department of Civil Engineering, University of Akron, Akron, Ohio, USA, Zhou, H. School of Earth […]

Lean Manufacturing tools implementation and its impact on the company’s operation improvement

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Lean Manufacturing tools implementation and its impact on the company’s operation improvement Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. […]

On Mechanistic Explanation of the Shape of the Universal Curve of Earthquake Recurrence Time Distributions

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : On Mechanistic Explanation of the Shape of the Universal Curve of Earthquake Recurrence Time Distributions Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Abstrakty : This paper outlines an idea for an explanation of a mechanism underlying the shape of the universal […]

PL Wpływ wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa

Journal : Agricultural Engineering Article : Lean Manufacturing tools implementation and its impact on the company’s operation improvement Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, Alkan, I. Ege […]

Journal : Acta Geophysica Article : On Mechanistic Explanation of the Shape of the Universal Curve of Earthquake Recurrence Time Distributions Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Abstract : This paper outlines an idea for an explanation of a mechanism underlying the shape of the universal curve […]

Monitoring of typical field work in different soil conditions using remote sensing – a literature review and some concepts for the future

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Monitoring of typical field work in different soil conditions using remote sensing – a literature review and some concepts for the future Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life […]

Deep Geoelectrical Structure of the Central and Western Ukraine

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Deep Geoelectrical Structure of the Central and Western Ukraine Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Abstrakty : The results of deep induction sounding in Ukraine […]

PL Monitoring typowych prac polowych w różnych warunkach glebowych przy wykorzystaniu teledetekcji – przegląd literatury i koncepcje na przyszłość

Journal : Agricultural Engineering Article : Monitoring of typical field work in different soil conditions using remote sensing – a literature review and some concepts for the future Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Deep Geoelectrical Structure of the Central and Western Ukraine Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Abstract : The results of deep induction sounding in Ukraine made […]

Computer image analysis and artificial neuron networks in the qualitative assessment of agricultural products

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Computer image analysis and artificial neuron networks in the qualitative assessment of agricultural products Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 […]

Modeling Electrical Field Distribution in Layered Geological Rock Formations with a Borehole Using the Coulomb Charges Method

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Modeling Electrical Field Distribution in Layered Geological Rock Formations with a Borehole Using the Coulomb Charges Method Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Cichy, A. […]

PL Komputerowa analiza obrazu i sztuczne sieci neuronowe w ocenie jakościowej produktów rolniczych

Journal : Agricultural Engineering Article : Computer image analysis and artificial neuron networks in the qualitative assessment of agricultural products Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Modeling Electrical Field Distribution in Layered Geological Rock Formations with a Borehole Using the Coulomb Charges Method Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Cichy, A. AGH […]

The use of neural image analysis in the identification of information encoded in a graphical form

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : The use of neural image analysis in the identification of information encoded in a graphical form Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka […]

EMD Method Applied to Identification of Logging Sequence Strata

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : EMD Method Applied to Identification of Logging Sequence Strata Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Cichy, A. AGH University of Science and Technology, Department of […]

PL Wykorzystanie neuronowej analizy obrazów w identyfikacji informacji zakodowanej w formie graficznej

Journal : Agricultural Engineering Article : The use of neural image analysis in the identification of information encoded in a graphical form Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, […]

Journal : Acta Geophysica Article : EMD Method Applied to Identification of Logging Sequence Strata Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Cichy, A. AGH University of Science and Technology, Department of Geology, […]

Methodological approaches to justification of kinematic parameters of volumetric sprayers

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Methodological approaches to justification of kinematic parameters of volumetric sprayers Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, W. J. […]

Short-term Tests of Potassium dIdD Vector Magnetometer

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Short-term Tests of Potassium dIdD Vector Magnetometer Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Cichy, A. AGH University of Science and Technology, Department of Geology, Geophysics […]

PL Metodologiczne podejścia przy uzasadnieniu parametrów kinematycznych opryskiwaczy objętościowych

Journal : Agricultural Engineering Article : Methodological approaches to justification of kinematic parameters of volumetric sprayers Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, W. J. Institute […]

Journal : Acta Geophysica Article : Short-term Tests of Potassium dIdD Vector Magnetometer Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Cichy, A. AGH University of Science and Technology, Department of Geology, Geophysics and […]

Heat storing effectiveness with the use of a recuperator in the liquid type battery

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Heat storing effectiveness with the use of a recuperator in the liquid type battery Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 […]

Evaluating Electrical Anisotropy Parameters in Miocene Formations in the Cierpisz Deposit

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Evaluating Electrical Anisotropy Parameters in Miocene Formations in the Cierpisz Deposit Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Cichy, A. AGH University of Science and Technology, […]

PL Efektywność magazynowania ciepła w akumulatorze cieczowym z wykorzystaniem przeponowego wymiennika ciepła

Journal : Agricultural Engineering Article : Heat storing effectiveness with the use of a recuperator in the liquid type battery Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Evaluating Electrical Anisotropy Parameters in Miocene Formations in the Cierpisz Deposit Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Cichy, A. AGH University of Science and Technology, Department […]

A functional and task fault-oriented diagnostic system for wheeled tractors

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : A functional and task fault-oriented diagnostic system for wheeled tractors Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, W. J. […]

Remote Sensing Data Binary Classification Using Boosting with Simple Classifiers

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Remote Sensing Data Binary Classification Using Boosting with Simple Classifiers Autorzy : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Cichy, A. AGH University of Science and Technology, Department […]

PL System diagnostyczny ciągnika kołowego zorientowany na niezdatności funkcjonalne i zadaniowe

Journal : Agricultural Engineering Article : A functional and task fault-oriented diagnostic system for wheeled tractors Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, W. J. Institute […]

Journal : Acta Geophysica Article : Remote Sensing Data Binary Classification Using Boosting with Simple Classifiers Authors : Białecki, M. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, bialecki@igf.edu.pl, Logvinov, I. M. Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, anna_log@ukr.net, Cichy, A. AGH University of Science and Technology, Department of […]

Modernization of a control system of diesel oil and methanol mixture injection in the Diesel engine

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Modernization of a control system of diesel oil and methanol mixture injection in the Diesel engine Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka […]

PL Modernizacja elementów układu regulacyjnego wtrysku mieszanki oleju napędowego i metanolu w silniku Diesla

Journal : Agricultural Engineering Article : Modernization of a control system of diesel oil and methanol mixture injection in the Diesel engine Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, […]

Effect of the peppermint (Mentha piperita L.) compaction process on the content of essential oils

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Effect of the peppermint (Mentha piperita L.) compaction process on the content of essential oils Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, […]

PL Wpływ procesu zagęszczania ziela mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) na zawartość olejków eterycznych

Journal : Agricultural Engineering Article : Effect of the peppermint (Mentha piperita L.) compaction process on the content of essential oils Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 […]

Increase of seed cleaning efficiency by better use of air stream properties

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Increase of seed cleaning efficiency by better use of air stream properties Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, […]

PL Zwiększenie efektywności czyszczenia ziarna drogą lepszego wykorzystania właściwości strumienia powietrza

Journal : Agricultural Engineering Article : Increase of seed cleaning efficiency by better use of air stream properties Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, W. […]

Stability of semi-mounted sod seeder motion

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Stability of semi-mounted sod seeder motion Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, W. J. Institute of Technology and […]

PL Stabilność ruchu siewnika do podsiewu traw

Journal : Agricultural Engineering Article : Stability of semi-mounted sod seeder motion Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, W. J. Institute of Technology and Life […]

A new technology of pressing and packing moist fodder grains

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : A new technology of pressing and packing moist fodder grains Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, W. J. […]

PL Nowa technologia gniecenia i pakowania wilgotnego ziarna paszowego

Journal : Agricultural Engineering Article : A new technology of pressing and packing moist fodder grains Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, W. J. Institute […]

Cultivation technology and grass and legume plants yield in various conditions of soil moisture

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Cultivation technology and grass and legume plants yield in various conditions of soil moisture Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 […]

PL Technologie uprawy oraz plonowanie roślin trawiastych i motylkowych w zróżnicowanych warunkach wilgotności gleby

Journal : Agricultural Engineering Article : Cultivation technology and grass and legume plants yield in various conditions of soil moisture Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, […]

Assessment of the repair infrastructure efficiency with regard to maintenance of farm machines

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Assessment of the repair infrastructure efficiency with regard to maintenance of farm machines Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, […]

PL Ocena efektywności zaplecza naprawczego w zakresie obsług technicznych maszyn rolniczych

Journal : Agricultural Engineering Article : Assessment of the repair infrastructure efficiency with regard to maintenance of farm machines Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, […]

Energy properties of pellet as a renewable energy source of the future

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Energy properties of pellet as a renewable energy source of the future Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, […]

PL Właściwości energetyczne peletu jako przyszłościowego źródła energii odnawialnej

Journal : Agricultural Engineering Article : Energy properties of pellet as a renewable energy source of the future Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Wardal, W. […]

Impact of plant biomass moisture on efficiency, unit energy consumption and quality of pellet

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Impact of plant biomass moisture on efficiency, unit energy consumption and quality of pellet Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 […]

PL Wpływ wilgotności biomasy roślinnej na wydajność, jednostkowe zużycie energii oraz jakość peletu

Journal : Agricultural Engineering Article : Impact of plant biomass moisture on efficiency, unit energy consumption and quality of pellet Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, […]

Influence of friction stir welding on corrosion properties of Aw-7020M alloy in sea water

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Influence of friction stir welding on corrosion properties of Aw-7020M alloy in sea water Autorzy : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Abstrakty : Friction Stir […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Influence of friction stir welding on corrosion properties of Aw-7020M alloy in sea water Authors : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Abstract : Friction Stir Welding […]

Fabrication of composite polyurethane/hydroxyapatite scaffolds using solvent-casting salt leaching technique

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Fabrication of composite polyurethane/hydroxyapatite scaffolds using solvent-casting salt leaching technique Autorzy : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Wosek, J. Gdansk University of Technology, Department of […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Fabrication of composite polyurethane/hydroxyapatite scaffolds using solvent-casting salt leaching technique Authors : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Wosek, J. Gdansk University of Technology, Department of Materials […]

XPS analysis of AISI 304L stainless steel surface after electropolishing

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : XPS analysis of AISI 304L stainless steel surface after electropolishing Autorzy : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Wosek, J. Gdansk University of Technology, Department of […]

Journal : Advances in Materials Science Article : XPS analysis of AISI 304L stainless steel surface after electropolishing Authors : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Wosek, J. Gdansk University of Technology, Department of Materials […]

Project of hip joint endoprosthesis for an individual patient with materials selection

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Project of hip joint endoprosthesis for an individual patient with materials selection Autorzy : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Wosek, J. Gdansk University of Technology, […]

Application of HPM to find analytical solution of coette flow with variable viscosity

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Application of HPM to find analytical solution of coette flow with variable viscosity Autorzy : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Project of hip joint endoprosthesis for an individual patient with materials selection Authors : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Wosek, J. Gdansk University of Technology, Department […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Application of HPM to find analytical solution of coette flow with variable viscosity Authors : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University of […]

Clay minerals – mineralogy and phenomenon of clay swelling in oil & sas industry

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Clay minerals – mineralogy and phenomenon of clay swelling in oil & sas industry Autorzy : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Wosek, J. Gdansk University […]

The influence of clearances in a drive system on dynamics and kinematics of a telescopic crane

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : The influence of clearances in a drive system on dynamics and kinematics of a telescopic crane Autorzy : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Clay minerals – mineralogy and phenomenon of clay swelling in oil & sas industry Authors : Dudzik, K. Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Marine Maintenance Department, Gdynia, Poland, Jurczak, W. Polish Naval Academy, Mechanical – Electrical Faculty, Gdynia, Poland, wjurczak@amw.gdynia.pl, Wosek, J. Gdansk University of […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : The influence of clearances in a drive system on dynamics and kinematics of a telescopic crane Authors : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of […]

Case study and failure analysis of a total hip stem fracture

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Case study and failure analysis of a total hip stem fracture Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Abstrakty : A total hip replacement is a […]

The diesel and the vegetable oil properties assessment in terms of pumping capability and cooperation with internal combustion engine fuelling system

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : The diesel and the vegetable oil properties assessment in terms of pumping capability and cooperation with internal combustion engine fuelling system Autorzy : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Case study and failure analysis of a total hip stem fracture Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Abstract : A total hip replacement is a procedure […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : The diesel and the vegetable oil properties assessment in terms of pumping capability and cooperation with internal combustion engine fuelling system Authors : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New […]

The kinetics of scale growth on Ti-25Al-12.5Nb alloy suring high temperature oxidation in 9%O2+0.2%HCl+0.08%SO2+N2 atmosphere

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : The kinetics of scale growth on Ti-25Al-12.5Nb alloy suring high temperature oxidation in 9%O2+0.2%HCl+0.08%SO2+N2 atmosphere Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Małecka, J. Opole University […]

Diagnostics of gears and compressors by means of advanced automatic system

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Diagnostics of gears and compressors by means of advanced automatic system Autorzy : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University of Tehran, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : The kinetics of scale growth on Ti-25Al-12.5Nb alloy suring high temperature oxidation in 9%O2+0.2%HCl+0.08%SO2+N2 atmosphere Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Małecka, J. Opole University of […]

Homochiral metal-organic framework [Zn2(d-Cam)2(4,4′-bpy)]n for high-resolution gas chromatographic separations

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Homochiral metal-organic framework [Zn2(d-Cam)2(4,4′-bpy)]n for high-resolution gas chromatographic separations Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street 02-093 Warsaw Poland, Misicka, A. […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Diagnostics of gears and compressors by means of advanced automatic system Authors : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University of Tehran, Tehran, […]

Experimental verification of the concrete shrinkage strains course according to En 1992-2 standard

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Experimental verification of the concrete shrinkage strains course according to En 1992-2 standard Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Małecka, J. Opole University of Technology, […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Homochiral metal-organic framework [Zn2(d-Cam)2(4,4′-bpy)]n for high-resolution gas chromatographic separations Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street 02-093 Warsaw Poland, Misicka, A. University […]

The search of spatial functions of pressure in adjustable hydrostaticradial bearing

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : The search of spatial functions of pressure in adjustable hydrostaticradial bearing Autorzy : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University of Tehran, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Experimental verification of the concrete shrinkage strains course according to En 1992-2 standard Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Małecka, J. Opole University of Technology, Faculty […]

A validated liquid chromatography and tandem mass spectrometric method for simultaneous quantitation of tenofovir, emtricitabine, and efavirenz in human plasma and its pharmacokinetic application

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : A validated liquid chromatography and tandem mass spectrometric method for simultaneous quantitation of tenofovir, emtricitabine, and efavirenz in human plasma and its pharmacokinetic application Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : The search of spatial functions of pressure in adjustable hydrostaticradial bearing Authors : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University of Tehran, Tehran, […]

Impact behaviour of glass fribre /epoxy composites with nano-enhanced resin after water exposure

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Impact behaviour of glass fribre /epoxy composites with nano-enhanced resin after water exposure Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Małecka, J. Opole University of Technology, […]

Journal : Acta Chromatographica Article : A validated liquid chromatography and tandem mass spectrometric method for simultaneous quantitation of tenofovir, emtricitabine, and efavirenz in human plasma and its pharmacokinetic application Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. […]

On the convergence of domain decomposition algorithm for the body with thin inclusion

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : On the convergence of domain decomposition algorithm for the body with thin inclusion Autorzy : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Impact behaviour of glass fribre /epoxy composites with nano-enhanced resin after water exposure Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Małecka, J. Opole University of Technology, Faculty […]

Selective RP-HPLC DAD method for determination of tenofovir fumarate and emtricitabine in bulk powder and in tablets

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Selective RP-HPLC DAD method for determination of tenofovir fumarate and emtricitabine in bulk powder and in tablets Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : On the convergence of domain decomposition algorithm for the body with thin inclusion Authors : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University of […]

The influence of sintering conditions on microstructure and mechanical properties of titanium dioxide scaffolds for the treatment of bone tissue defects

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The influence of sintering conditions on microstructure and mechanical properties of titanium dioxide scaffolds for the treatment of bone tissue defects Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department […]

Selective laser sintering – binding mechanism and assistance in medical applications

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Selective laser sintering – binding mechanism and assistance in medical applications Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Selective RP-HPLC DAD method for determination of tenofovir fumarate and emtricitabine in bulk powder and in tablets Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 […]

Solving nonlinear thermal problems of friction by using method of lines

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Solving nonlinear thermal problems of friction by using method of lines Autorzy : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University of Tehran, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The influence of sintering conditions on microstructure and mechanical properties of titanium dioxide scaffolds for the treatment of bone tissue defects Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Selective laser sintering – binding mechanism and assistance in medical applications Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Mechanical […]

Determination of amoxicillin in poultry plasma by high-performance liquid chromatography after formaldehyde derivation

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Determination of amoxicillin in poultry plasma by high-performance liquid chromatography after formaldehyde derivation Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street 02-093 […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Solving nonlinear thermal problems of friction by using method of lines Authors : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University of Tehran, Tehran, […]

Thermal properties and morphology changes in degradation process of poly(L-lactide-co-glycolide) matrices with risperidone

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Thermal properties and morphology changes in degradation process of poly(L-lactide-co-glycolide) matrices with risperidone Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, […]

Selected properties of thermally sprayed oxide ceramic coatings

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Selected properties of thermally sprayed oxide ceramic coatings Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Department […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Determination of amoxicillin in poultry plasma by high-performance liquid chromatography after formaldehyde derivation Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street 02-093 Warsaw […]

Automatization of contact pressure measurement between trunk orthosis and patient's body using a matrix tactile sensor

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Automatization of contact pressure measurement between trunk orthosis and patient's body using a matrix tactile sensor Autorzy : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Thermal properties and morphology changes in degradation process of poly(L-lactide-co-glycolide) matrices with risperidone Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Selected properties of thermally sprayed oxide ceramic coatings Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Department of […]

Development and validation of a gradient elution high-performance liquid chromatographic method for determination of talinolol in rat plasma: Application to a preclinical food-drug interaction study

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Development and validation of a gradient elution high-performance liquid chromatographic method for determination of talinolol in rat plasma: Application to a preclinical food-drug interaction study Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Automatization of contact pressure measurement between trunk orthosis and patient's body using a matrix tactile sensor Authors : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of […]

Tribological characteristics of enamel–dental material contacts investigated in vitro

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Tribological characteristics of enamel–dental material contacts investigated in vitro Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science […]

Influence of large non-metallic inclusions on bending fatigue strength hardened and tempered steels

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Influence of large non-metallic inclusions on bending fatigue strength hardened and tempered steels Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Development and validation of a gradient elution high-performance liquid chromatographic method for determination of talinolol in rat plasma: Application to a preclinical food-drug interaction study Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, […]

The structure of the strength of riveted joints determined in the lap joint tensile shear test

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : The structure of the strength of riveted joints determined in the lap joint tensile shear test Autorzy : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Tribological characteristics of enamel–dental material contacts investigated in vitro Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Influence of large non-metallic inclusions on bending fatigue strength hardened and tempered steels Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty […]

Gradient elution LC-MS determination of dasatinib in rat plasma and its pharmacokinetic study

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Gradient elution LC-MS determination of dasatinib in rat plasma and its pharmacokinetic study Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street 02-093 […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : The structure of the strength of riveted joints determined in the lap joint tensile shear test Authors : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of […]

Technological capabilities of surface layers formation on implant made of Ti-6Al-4V ELI alloy

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Technological capabilities of surface layers formation on implant made of Ti-6Al-4V ELI alloy Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, […]

SEM and EDS analysis of nitinol surfaces treated by Plasma Electrolytic Oxidation

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : SEM and EDS analysis of nitinol surfaces treated by Plasma Electrolytic Oxidation Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Gradient elution LC-MS determination of dasatinib in rat plasma and its pharmacokinetic study Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street 02-093 Warsaw […]

Computationaly simple obstacle avoidance control law for small unmanned aerial vehicles

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Computationaly simple obstacle avoidance control law for small unmanned aerial vehicles Autorzy : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University of Tehran, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Technological capabilities of surface layers formation on implant made of Ti-6Al-4V ELI alloy Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH […]

Journal : Advances in Materials Science Article : SEM and EDS analysis of nitinol surfaces treated by Plasma Electrolytic Oxidation Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of […]

Determination of spectinomycin and related substances by HPLC coupled with evaporative light scattering detection

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Determination of spectinomycin and related substances by HPLC coupled with evaporative light scattering detection Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Computationaly simple obstacle avoidance control law for small unmanned aerial vehicles Authors : Azimi, A. Department of Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Mahshahr, Farhangsara Street, Iran, Azimi, M. Faculty of New Sciences and Technologies, Department of Aerospace, University of Tehran, Tehran, […]

Biomechanical comparison of a transiliac internal fixator and two iliosacral screws in transforaminal sacral fractures: a finite element analysis

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Biomechanical comparison of a transiliac internal fixator and two iliosacral screws in transforaminal sacral fractures: a finite element analysis Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, […]

Cold cracking of underwater wet welded S355G10+N high strength steel

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Cold cracking of underwater wet welded S355G10+N high strength steel Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Mechanical […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Determination of spectinomycin and related substances by HPLC coupled with evaporative light scattering detection Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street 02-093 […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Biomechanical comparison of a transiliac internal fixator and two iliosacral screws in transforaminal sacral fractures: a finite element analysis Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Cold cracking of underwater wet welded S355G10+N high strength steel Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, […]

Optimizing SIC assay method for acetyl salicylic acid and rosuvastatin and adapting to HPLC with performance comparison

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Optimizing SIC assay method for acetyl salicylic acid and rosuvastatin and adapting to HPLC with performance comparison Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry […]

Strength analysis of a three-unit dental bridge framework with the Finite Element Method

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Strength analysis of a three-unit dental bridge framework with the Finite Element Method Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, […]

Biomechanical analysis of the intervertebral disc implant using the finite element method

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Biomechanical analysis of the intervertebral disc implant using the finite element method Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Optimizing SIC assay method for acetyl salicylic acid and rosuvastatin and adapting to HPLC with performance comparison Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Strength analysis of a three-unit dental bridge framework with the Finite Element Method Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Biomechanical analysis of the intervertebral disc implant using the finite element method Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of […]

Development and validation of an ultrasound-assisted surfactant-enhanced emulsification microextraction method for liquid chromatographic determination of carbamate residues in fruit juices

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Development and validation of an ultrasound-assisted surfactant-enhanced emulsification microextraction method for liquid chromatographic determination of carbamate residues in fruit juices Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw […]

Symmetry of electromechanical delay, peak torque and rate of force development in knee flexors and extensors in female and male subjects

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Symmetry of electromechanical delay, peak torque and rate of force development in knee flexors and extensors in female and male subjects Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department […]

Influence of preservative on the tensile strength of the tissue of porcine circulatory system

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Influence of preservative on the tensile strength of the tissue of porcine circulatory system Autorzy : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Development and validation of an ultrasound-assisted surfactant-enhanced emulsification microextraction method for liquid chromatographic determination of carbamate residues in fruit juices Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Symmetry of electromechanical delay, peak torque and rate of force development in knee flexors and extensors in female and male subjects Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Influence of preservative on the tensile strength of the tissue of porcine circulatory system Authors : Mierzejewska, Ż. A. Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Science and Biomedical Engineering, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.mierzejewska@doktoranci.pb.edu.pl, Markowicz, W. Vilnius Gediminas Technical University, […]

HPLC analysis of Phyllanthus amarus samples stored in stability chambers under different conditions and study of the effect on quantification of the phytomarkers phyllanthin and hypophyllanthin

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : HPLC analysis of Phyllanthus amarus samples stored in stability chambers under different conditions and study of the effect on quantification of the phytomarkers phyllanthin and hypophyllanthin Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, […]

The human balance system and gender

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The human balance system and gender Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, […]

Journal : Acta Chromatographica Article : HPLC analysis of Phyllanthus amarus samples stored in stability chambers under different conditions and study of the effect on quantification of the phytomarkers phyllanthin and hypophyllanthin Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The human balance system and gender Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, […]

Analysis of essential oil of Nardostachys chinensis Batal by GC-MS combined with chemometric techniques

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Analysis of essential oil of Nardostachys chinensis Batal by GC-MS combined with chemometric techniques Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street […]

Characteristic points and cycles in planar kinematics with application to the human gait

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Characteristic points and cycles in planar kinematics with application to the human gait Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, […]

Magneto convection in a layer of nanofluid with soret effect

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Magneto convection in a layer of nanofluid with soret effect Autorzy : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Abstrakty : Double diffusive convection […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Analysis of essential oil of Nardostachys chinensis Batal by GC-MS combined with chemometric techniques Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University of Warsaw Faculty of Chemistry 1 Pasteura Street 02-093 […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Characteristic points and cycles in planar kinematics with application to the human gait Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Magneto convection in a layer of nanofluid with soret effect Authors : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Abstract : Double diffusive convection in […]

Fingerprint of ethyl acetate extraction combined with qualitative and quantitative analysis on Patrinia scabra Bunge: Distinguish P. scabra Bunge from its confusable species

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Fingerprint of ethyl acetate extraction combined with qualitative and quantitative analysis on Patrinia scabra Bunge: Distinguish P. scabra Bunge from its confusable species Autorzy : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. […]

Effect of whole body vibration in energy expenditure and perceived exertion during intense squat exercise

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Effect of whole body vibration in energy expenditure and perceived exertion during intense squat exercise Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science […]

Modeling of the tension and compression behavior of sintered 316L using micro computed tomography

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Modeling of the tension and compression behavior of sintered 316L using micro computed tomography Autorzy : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Fingerprint of ethyl acetate extraction combined with qualitative and quantitative analysis on Patrinia scabra Bunge: Distinguish P. scabra Bunge from its confusable species Authors : Gwarda, R. Ł. Medical University of Lublin Department of Physical Chemistry, Chair of Chemistry 4a Chodźki Street 20-093 Lublin Poland, radoslaw.gwarda@umlub.pl,, Tomczyszyn, A. University […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Effect of whole body vibration in energy expenditure and perceived exertion during intense squat exercise Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Modeling of the tension and compression behavior of sintered 316L using micro computed tomography Authors : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. […]

Biomechanical parameters in lower limbs during natural walking and Nordic walking at different speeds

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Biomechanical parameters in lower limbs during natural walking and Nordic walking at different speeds Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and […]

Application of analytical solution for extended surfaces on curved and squared ribs

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Application of analytical solution for extended surfaces on curved and squared ribs Autorzy : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Biomechanical parameters in lower limbs during natural walking and Nordic walking at different speeds Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Application of analytical solution for extended surfaces on curved and squared ribs Authors : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty of […]

Laterality versus jumping performance in men and women

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Laterality versus jumping performance in men and women Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and […]

Friction-induced oscillations of a non-asbestos organic pin sliding on a steel disc

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Friction-induced oscillations of a non-asbestos organic pin sliding on a steel disc Autorzy : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Laterality versus jumping performance in men and women Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Friction-induced oscillations of a non-asbestos organic pin sliding on a steel disc Authors : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty of […]

The effect of measurement position on brachial–ankle pulse wave velocity

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The effect of measurement position on brachial–ankle pulse wave velocity Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of […]

Theoretical analysis of magnetorheological damper characteristics in squeeze mode

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Theoretical analysis of magnetorheological damper characteristics in squeeze mode Autorzy : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty of Mechanical Engineering, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The effect of measurement position on brachial–ankle pulse wave velocity Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Theoretical analysis of magnetorheological damper characteristics in squeeze mode Authors : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty of Mechanical Engineering, Department […]

Type synthesis and preliminary design of devices supporting lower limb’s rehabilitation

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Type synthesis and preliminary design of devices supporting lower limb’s rehabilitation Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University […]

Integrated multimotor electrical dc drive for metallurgical rolling table

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Integrated multimotor electrical dc drive for metallurgical rolling table Autorzy : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty of Mechanical Engineering, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Type synthesis and preliminary design of devices supporting lower limb’s rehabilitation Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Integrated multimotor electrical dc drive for metallurgical rolling table Authors : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty of Mechanical Engineering, Department […]

An analytical expression for the D.I.P.–P.I.P. flexion interdependence in human fingers

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : An analytical expression for the D.I.P.–P.I.P. flexion interdependence in human fingers Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University […]

Detection of two-phase flow patterns in a vertical minichannel using the recurrence quantification analysis

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Detection of two-phase flow patterns in a vertical minichannel using the recurrence quantification analysis Autorzy : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : An analytical expression for the D.I.P.–P.I.P. flexion interdependence in human fingers Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Detection of two-phase flow patterns in a vertical minichannel using the recurrence quantification analysis Authors : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. […]

Influence of three different preservative techniques on the mechanical properties of the ovine cortical bone

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Influence of three different preservative techniques on the mechanical properties of the ovine cortical bone Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science […]

Comparative analysis of two methods of assessment wear of dental materials

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Comparative analysis of two methods of assessment wear of dental materials Autorzy : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty of […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Influence of three different preservative techniques on the mechanical properties of the ovine cortical bone Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Comparative analysis of two methods of assessment wear of dental materials Authors : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty of Mechanical […]

Accuracy assessment for cad modeling of freeform surface described by equation

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Accuracy assessment for cad modeling of freeform surface described by equation Autorzy : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty of […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Accuracy assessment for cad modeling of freeform surface described by equation Authors : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, drgcrana15@gmail.com, Doroszko, M. Faculty of Mechanical […]

Antiplane deformation of a bimaterial containing an interfacial crack with the account of friction I. Single loading

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Antiplane deformation of a bimaterial containing an interfacial crack with the account of friction I. Single loading Autorzy : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Antiplane deformation of a bimaterial containing an interfacial crack with the account of friction I. Single loading Authors : Chand, R. Department of Mathematics, Government Arya Degree College Nurpur, Himachal Pradesh, 176202, India, rameshnahan@yahoo.com, Rana, G. C. Department of Mathematics, Government College Nadaun, Himachal Pradesh, 177103, India, […]

Prospects for the development of hydrate storage and transportation technology of methane gas

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Prospects for the development of hydrate storage and transportation technology of methane gas Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, […]

Application of CFD to modeling of squeeze mode magnetorheological dampers

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Application of CFD to modeling of squeeze mode magnetorheological dampers Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Abstrakty : […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Prospects for the development of hydrate storage and transportation technology of methane gas Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Application of CFD to modeling of squeeze mode magnetorheological dampers Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Abstract : The […]

Compressed air energy storage as backup generation capacity combined with wind energy sector in Poland – implementation possibilities

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Compressed air energy storage as backup generation capacity combined with wind energy sector in Poland – implementation possibilities Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical […]

The study of physicochemical properties of stabilizing plates removed from the body after treatment of pectus excavatum

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The study of physicochemical properties of stabilizing plates removed from the body after treatment of pectus excavatum Autorzy : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 […]

On the stress free deformation of linear FGM interface under constant temperature

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : On the stress free deformation of linear FGM interface under constant temperature Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Compressed air energy storage as backup generation capacity combined with wind energy sector in Poland – implementation possibilities Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The study of physicochemical properties of stabilizing plates removed from the body after treatment of pectus excavatum Authors : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : On the stress free deformation of linear FGM interface under constant temperature Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, […]

Analysis of reservoir properties and parameters of oil fields suitable for the application of CO2-EOR method

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Analysis of reservoir properties and parameters of oil fields suitable for the application of CO2-EOR method Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk […]

Stress state of plate with incisions under the action of oscillating concentrated forces

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Stress state of plate with incisions under the action of oscillating concentrated forces Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Analysis of reservoir properties and parameters of oil fields suitable for the application of CO2-EOR method Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Stress state of plate with incisions under the action of oscillating concentrated forces Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, […]

Geological and drilling aspects of construction and exploitation geothermal systems HDR/EGS

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Geological and drilling aspects of construction and exploitation geothermal systems HDR/EGS Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum […]

Modelling and numerical analysis of assembly system

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Modelling and numerical analysis of assembly system Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, A. Institute of Applied […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Geological and drilling aspects of construction and exploitation geothermal systems HDR/EGS Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum (Oil […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Modelling and numerical analysis of assembly system Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, A. Institute of Applied Mechanics, […]

Assessment of the quality of surface water from selected area of active oil exploitation

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Assessment of the quality of surface water from selected area of active oil exploitation Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, […]

Accuracy of positioning and orientation of effector of planar parallel manipulator 3RRR

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Accuracy of positioning and orientation of effector of planar parallel manipulator 3RRR Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Assessment of the quality of surface water from selected area of active oil exploitation Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Accuracy of positioning and orientation of effector of planar parallel manipulator 3RRR Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, […]

Applicability of DST results to the evaluation of changes of geologic conditions of Rotliegend series in the Polish Lowland

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Applicability of DST results to the evaluation of changes of geologic conditions of Rotliegend series in the Polish Lowland Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National […]

Application of shape memory alloy in harvesto-absorber system

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Application of shape memory alloy in harvesto-absorber system Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, A. Institute of […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Applicability of DST results to the evaluation of changes of geologic conditions of Rotliegend series in the Polish Lowland Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Application of shape memory alloy in harvesto-absorber system Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, A. Institute of Applied […]

The modified Dräger probe to the geochemical research of the soil gases composition

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : The modified Dräger probe to the geochemical research of the soil gases composition Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, […]

Effects of unstable elements with different hardness on lower limb loading

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Effects of unstable elements with different hardness on lower limb loading Autorzy : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, V. Wolfson School […]

Numerical modelling of humid air flow around a porous body

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Numerical modelling of humid air flow around a porous body Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, A. […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : The modified Dräger probe to the geochemical research of the soil gases composition Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Effects of unstable elements with different hardness on lower limb loading Authors : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, V. Wolfson School of […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Numerical modelling of humid air flow around a porous body Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, A. Institute […]

Threats to the environment in the areas of abandoned extraction of hydrocarbon deposits

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Threats to the environment in the areas of abandoned extraction of hydrocarbon deposits Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, […]

Temporal and spatial parameters of gait during pregnancy

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Temporal and spatial parameters of gait during pregnancy Autorzy : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, V. Wolfson School of Mechanical and […]

Parametric integral equations systems method in solving unsteady heat transfer problems for laser heated materials

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Parametric integral equations systems method in solving unsteady heat transfer problems for laser heated materials Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Threats to the environment in the areas of abandoned extraction of hydrocarbon deposits Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Temporal and spatial parameters of gait during pregnancy Authors : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, V. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Parametric integral equations systems method in solving unsteady heat transfer problems for laser heated materials Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 […]

Removal of the filter cake created by the mud for hydrogeological drilling by the method of acidizing

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Removal of the filter cake created by the mud for hydrogeological drilling by the method of acidizing Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri […]

Balance disorders caused by running and jumping occurring in young basketball players

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Balance disorders caused by running and jumping occurring in young basketball players Autorzy : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, V. Wolfson […]

Delamination resistance of laminate made with VBO MTM46/HTS prepreg

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Delamination resistance of laminate made with VBO MTM46/HTS prepreg Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, A. Institute […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Removal of the filter cake created by the mud for hydrogeological drilling by the method of acidizing Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Balance disorders caused by running and jumping occurring in young basketball players Authors : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, V. Wolfson School […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Delamination resistance of laminate made with VBO MTM46/HTS prepreg Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30-059 Cracow, deep@agh.edu.pl, Ganczarski, A. Institute of […]

Application for quantifying the lithology of a rock formation using geophysical well logs and constrained optimization methods

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Application for quantifying the lithology of a rock formation using geophysical well logs and constrained optimization methods Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri […]

Biomechanical characteristics of the jump down of healthy subjects and patients with knee injuries

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Biomechanical characteristics of the jump down of healthy subjects and patients with knee injuries Autorzy : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, […]

Antiplane deformation of a bimaterial containing an interfacial crack with the account of friction 2. Repeating and cyclic loading

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Antiplane deformation of a bimaterial containing an interfacial crack with the account of friction 2. Repeating and cyclic loading Autorzy : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Application for quantifying the lithology of a rock formation using geophysical well logs and constrained optimization methods Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Biomechanical characteristics of the jump down of healthy subjects and patients with knee injuries Authors : Demiral, M. Department of Mechanical Engineering, University of Turkish Aeronautical Association, 06790 Ankara, Turkey, Abdel-Wahab, A. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK, Silberschmidt, V. […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Antiplane deformation of a bimaterial containing an interfacial crack with the account of friction 2. Repeating and cyclic loading Authors : Gołdasz, J. BWI Group, Technical Center Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Cracow, Poland, jgoldasz@pk.edu.pl, Sapiński, B. Department of Process Control, AGH University of Science and […]

Integrating new data acquisition to develop tight gas reservoir of a mature field through multilayer fracture stimulations

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Integrating new data acquisition to develop tight gas reservoir of a mature field through multilayer fracture stimulations Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri […]

The experimental investigation of the screen operation in the parametric resonance conditions

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : The experimental investigation of the screen operation in the parametric resonance conditions Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Integrating new data acquisition to develop tight gas reservoir of a mature field through multilayer fracture stimulations Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : The experimental investigation of the screen operation in the parametric resonance conditions Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców […]

Implementation of project management concept, in depleted gas reservoir exploitation

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Implementation of project management concept, in depleted gas reservoir exploitation Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum (Oil […]

Fluidic generator of microbubbles – oscillator with gas flow reversal for a part of period

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Fluidic generator of microbubbles – oscillator with gas flow reversal for a part of period Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Implementation of project management concept, in depleted gas reservoir exploitation Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum (Oil and […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Fluidic generator of microbubbles – oscillator with gas flow reversal for a part of period Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of […]

The analysis of CO2injection in depleted gas reservoirs during the sequestration process

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : The analysis of CO2injection in depleted gas reservoirs during the sequestration process Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. […]

Modeling and parameter identification of vibrations of a double torsion pendulum with friction

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Modeling and parameter identification of vibrations of a double torsion pendulum with friction Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : The analysis of CO2injection in depleted gas reservoirs during the sequestration process Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Modeling and parameter identification of vibrations of a double torsion pendulum with friction Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. […]

Drillability and Mechanical Specific Energy analysis on the example of drilling in the Pomeranian Basin

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Drillability and Mechanical Specific Energy analysis on the example of drilling in the Pomeranian Basin Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, […]

A concept of modification and simulation studies of a mechatronic stair transporter for the disabled

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : A concept of modification and simulation studies of a mechatronic stair transporter for the disabled Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Drillability and Mechanical Specific Energy analysis on the example of drilling in the Pomeranian Basin Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : A concept of modification and simulation studies of a mechatronic stair transporter for the disabled Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of […]

Optimal demulsification method selection on deposit Lubiatów

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Optimal demulsification method selection on deposit Lubiatów Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum (Oil and Gas) Engineering […]

Cyclic linear random process as a mathematical model of cyclic signals

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Cyclic linear random process as a mathematical model of cyclic signals Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Optimal demulsification method selection on deposit Lubiatów Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum (Oil and Gas) Engineering Faculty, […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Cyclic linear random process as a mathematical model of cyclic signals Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, […]

Improved oil production by membranes

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Improved oil production by membranes Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum (Oil and Gas) Engineering Faculty, Marinę […]

Minimum energy control of positive time-varying linear systems

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Minimum energy control of positive time-varying linear systems Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Improved oil production by membranes Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum (Oil and Gas) Engineering Faculty, Marinę Oil […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Minimum energy control of positive time-varying linear systems Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, […]

Synthetic gas production during underground gasification of coal seams

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Synthetic gas production during underground gasification of coal seams Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum (Oil and […]

Comparative analysis for kinematics of 5-DOF industrial robotic manipulator

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Comparative analysis for kinematics of 5-DOF industrial robotic manipulator Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Synthetic gas production during underground gasification of coal seams Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum (Oil and Gas) […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Comparative analysis for kinematics of 5-DOF industrial robotic manipulator Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, […]

Biocide testing for the application in the oil and gas industry

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Biocide testing for the application in the oil and gas industry Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Abstrakty : The paper […]

Stress-strain state of elastic plate with an arbitrary smooth notch

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Stress-strain state of elastic plate with an arbitrary smooth notch Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Biocide testing for the application in the oil and gas industry Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Abstract : The paper discusses […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Stress-strain state of elastic plate with an arbitrary smooth notch Authors : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 […]

Residential price of natural gas in Argentina

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Residential price of natural gas in Argentina Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National Technological University, Bahia Blanca, […]

Koiter asymptotic analysis of thin-walled cold-formed steel members

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Koiter asymptotic analysis of thin-walled cold-formed steel members Autorzy : Bąk, Ł. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, Poland, lbak@prz.edu.pl, Noga, S. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology, Al. Powstańców Warszawy12, 35-959 Rzeszów, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Residential price of natural gas in Argentina Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National Technological University, Bahia Blanca, Argentina, […]

Petrological studies of Neoproterozoic serpentinized ultramafics of the Nubian Shield: spinel compositions as evidence of the tectonic evolution of Egyptian ophiolites

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Petrological studies of Neoproterozoic serpentinized ultramafics of the Nubian Shield: spinel compositions as evidence of the tectonic evolution of Egyptian ophiolites Autorzy : Muszer, J. Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-204 Wrocław, Poland, jolanta.muszer@ing.uni.wroc.pl, Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków […]

Magnetic signature of indoor air pollution: household dust study

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Magnetic signature of indoor air pollution: household dust study Autorzy : Matysiak, S. J. Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, Poland, s.j.matysiak@uw.edu.pl, Mieszkowski, R. Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, Poland, Perkowski, D. M. […]

PL Aplikacja raportująca prognozy plonów wybranych upraw w Polsce

Journal : Agricultural Engineering Article : Application reporting yield forecasts of the selected crops in Poland Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : Superposition Operators in the Space of Functions of Waterman-Shiba Bounded Variation Authors : Gimenez, J. Departamento de Matemáticas, Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, jgimenez@ula.ve, Merentes, N. Escuela de Matemáticas, Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela, nmerucv@gmail.com, Vivas, M. Departamento de Matemáticas, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Barquisimeto, Venezuela , […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Petrological studies of Neoproterozoic serpentinized ultramafics of the Nubian Shield: spinel compositions as evidence of the tectonic evolution of Egyptian ophiolites Authors : Muszer, J. Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-204 Wrocław, Poland, jolanta.muszer@ing.uni.wroc.pl, Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych […]

Journal : Acta Geophysica Article : Magnetic signature of indoor air pollution: household dust study Authors : Matysiak, S. J. Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, Poland, s.j.matysiak@uw.edu.pl, Mieszkowski, R. Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, Poland, Perkowski, D. M. Faculty […]

Updating databases of the internet decision support system for cereals protection

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Updating databases of the internet decision support system for cereals protection Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego […]

Generalized weighted Besov spaces on the Gegenbauer hypergroup

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : Generalized weighted Besov spaces on the Gegenbauer hypergroup Autorzy : Gimenez, J. Departamento de Matemáticas, Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, jgimenez@ula.ve, Merentes, N. Escuela de Matemáticas, Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela, nmerucv@gmail.com, Vivas, M. Departamento de Matemáticas, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Barquisimeto, Venezuela , mvivas@ucla.edu.ve, Natarajan, […]

Influence of electron donors and copper concentration on geochemical and mineralogical processes under conditions of biological sulphate reduction

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Influence of electron donors and copper concentration on geochemical and mineralogical processes under conditions of biological sulphate reduction Autorzy : Muszer, J. Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-204 Wrocław, Poland, jolanta.muszer@ing.uni.wroc.pl, Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, Pl-61-606 […]

PL Aktualizacja baz danych internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż

Journal : Agricultural Engineering Article : Updating databases of the internet decision support system for cereals protection Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : Generalized weighted Besov spaces on the Gegenbauer hypergroup Authors : Gimenez, J. Departamento de Matemáticas, Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, jgimenez@ula.ve, Merentes, N. Escuela de Matemáticas, Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela, nmerucv@gmail.com, Vivas, M. Departamento de Matemáticas, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Barquisimeto, Venezuela , mvivas@ucla.edu.ve, Natarajan, P. […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Influence of electron donors and copper concentration on geochemical and mineralogical processes under conditions of biological sulphate reduction Authors : Muszer, J. Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-204 Wrocław, Poland, jolanta.muszer@ing.uni.wroc.pl, Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, Pl-61-606 Poznań, […]

Inżynieria Rolnicza z perspektywy CIGR

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Inżynieria Rolnicza z perspektywy CIGR Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute […]

A New Definition of Convergence of a Double Sequence and a Double Series and Silverman-Toeplitz Theorem

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : A New Definition of Convergence of a Double Sequence and a Double Series and Silverman-Toeplitz Theorem Autorzy : Gimenez, J. Departamento de Matemáticas, Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, jgimenez@ula.ve, Merentes, N. Escuela de Matemáticas, Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela, nmerucv@gmail.com, Vivas, M. Departamento de Matemáticas, Universidad […]

A reassessment of the Pennsylvanian lycophyte cone Triplosporite Brown

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : A reassessment of the Pennsylvanian lycophyte cone Triplosporite Brown Autorzy : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute of Geology, Academy of Sciences v.v.i., Rozvojová 269, 165 00 Prague […]

Agricultural Engineering from the CIGR’s perspective

Journal : Agricultural Engineering Article : Inżynieria Rolnicza z perspektywy CIGR Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute of […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : A New Definition of Convergence of a Double Sequence and a Double Series and Silverman-Toeplitz Theorem Authors : Gimenez, J. Departamento de Matemáticas, Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, jgimenez@ula.ve, Merentes, N. Escuela de Matemáticas, Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela, nmerucv@gmail.com, Vivas, M. Departamento de Matemáticas, Universidad Centroccidental […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : A reassessment of the Pennsylvanian lycophyte cone Triplosporite Brown Authors : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute of Geology, Academy of Sciences v.v.i., Rozvojová 269, 165 00 Prague 6, […]

Co dalej z inżynierią rolniczą?

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Co dalej z inżynierią rolniczą? Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute […]

On weakly symmetric generalized trans-sasakian manifold

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : On weakly symmetric generalized trans-sasakian manifold Autorzy : Gimenez, J. Departamento de Matemáticas, Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, jgimenez@ula.ve, Merentes, N. Escuela de Matemáticas, Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela, nmerucv@gmail.com, Vivas, M. Departamento de Matemáticas, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Barquisimeto, Venezuela , mvivas@ucla.edu.ve, Natarajan, P. N. […]

A first record of late Middle Permian actinopterygian fish from Anatolia, Turkey

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : A first record of late Middle Permian actinopterygian fish from Anatolia, Turkey Autorzy : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute of Geology, Academy of Sciences v.v.i., Rozvojová 269, […]

The future of agricultural engineering

Journal : Agricultural Engineering Article : Co dalej z inżynierią rolniczą? Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute of […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : On weakly symmetric generalized trans-sasakian manifold Authors : Gimenez, J. Departamento de Matemáticas, Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, jgimenez@ula.ve, Merentes, N. Escuela de Matemáticas, Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela, nmerucv@gmail.com, Vivas, M. Departamento de Matemáticas, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Barquisimeto, Venezuela , mvivas@ucla.edu.ve, Natarajan, P. N. Old […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : A first record of late Middle Permian actinopterygian fish from Anatolia, Turkey Authors : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute of Geology, Academy of Sciences v.v.i., Rozvojová 269, 165 […]

Evaluation of the trade information sources acquired by the selected farmers from Podlaskie voivodeship

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Evaluation of the trade information sources acquired by the selected farmers from Podlaskie voivodeship Autorzy : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Abstrakty : […]

K-subquadratic set-valued functions

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : K-subquadratic set-valued functions Autorzy : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Abstrakty : Let X=(X,+) be an arbitrary topological group. The aim of the paper is to prove a regularity theorem for K-subquadratic […]

Dobrogeria aegyssensis, a new early Spathian (Early Triassic) coelacanth from North Dobrogea (Romania)

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Dobrogeria aegyssensis, a new early Spathian (Early Triassic) coelacanth from North Dobrogea (Romania) Autorzy : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute of Geology, Academy of Sciences v.v.i., Rozvojová […]

PL Ocena źródeł pozyskiwania informacji branżowych przez wybranych rolników województwa podlaskiego

Journal : Agricultural Engineering Article : Evaluation of the trade information sources acquired by the selected farmers from Podlaskie voivodeship Authors : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Abstract : The […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : K-subquadratic set-valued functions Authors : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Abstract : Let X=(X,+) be an arbitrary topological group. The aim of the paper is to prove a regularity theorem for K-subquadratic set-valued […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Dobrogeria aegyssensis, a new early Spathian (Early Triassic) coelacanth from North Dobrogea (Romania) Authors : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute of Geology, Academy of Sciences v.v.i., Rozvojová 269, […]

Providing milk agricultural farms with the production means

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Providing milk agricultural farms with the production means Autorzy : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy […]

The Schur and Steinhaus Theorems for 4-Dimensional Infinite Matrices

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : The Schur and Steinhaus Theorems for 4-Dimensional Infinite Matrices Autorzy : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Natarajan, P. N. Old No. 2/3, New No. 3/3 Second Main Road, R.A. Puram, Chennai 600 […]

An early Middle Anisian (Middle Triassic) Tubiphytes and cement crusts-dominated reef from North Dobrogea (Romania): facies, depositional environment and diagenesis

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : An early Middle Anisian (Middle Triassic) Tubiphytes and cement crusts-dominated reef from North Dobrogea (Romania): facies, depositional environment and diagenesis Autorzy : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute […]

PL Zaopatrzenie w środki produkcji gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka

Journal : Agricultural Engineering Article : Providing milk agricultural farms with the production means Authors : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : The Schur and Steinhaus Theorems for 4-Dimensional Infinite Matrices Authors : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Natarajan, P. N. Old No. 2/3, New No. 3/3 Second Main Road, R.A. Puram, Chennai 600 028, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : An early Middle Anisian (Middle Triassic) Tubiphytes and cement crusts-dominated reef from North Dobrogea (Romania): facies, depositional environment and diagenesis Authors : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute of […]

Theory of the ploughing mechanism of the sugar beet combine harvester

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Theory of the ploughing mechanism of the sugar beet combine harvester Autorzy : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer […]

Approximately bisectrix-orthogonality preserving mappings

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : Approximately bisectrix-orthogonality preserving mappings Autorzy : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Natarajan, P. N. Old No. 2/3, New No. 3/3 Second Main Road, R.A. Puram, Chennai 600 028, India, pinnangudinatarajan@gmail.com, Zamani, A. […]

Badenian (Middle Miocene) echinoids and starfish from western Ukraine, and their biogeographic and stratigraphic significance

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Badenian (Middle Miocene) echinoids and starfish from western Ukraine, and their biogeographic and stratigraphic significance Autorzy : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute of Geology, Academy of Sciences […]

PL Teoria mechanizmu wyorującego kombajnu do zbioru buraków cukrowych

Journal : Agricultural Engineering Article : Theory of the ploughing mechanism of the sugar beet combine harvester Authors : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : Approximately bisectrix-orthogonality preserving mappings Authors : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Natarajan, P. N. Old No. 2/3, New No. 3/3 Second Main Road, R.A. Puram, Chennai 600 028, India, pinnangudinatarajan@gmail.com, Zamani, A. Department […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Badenian (Middle Miocene) echinoids and starfish from western Ukraine, and their biogeographic and stratigraphic significance Authors : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute of Geology, Academy of Sciences v.v.i., […]

Quality assessment of the operation process of the HEID technological line threshing unit for corn cobs

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Quality assessment of the operation process of the HEID technological line threshing unit for corn cobs Autorzy : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, […]

A Tauberian Theorem for Weighted Means in Non-Archimedean Fields – Revisited and Revised

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : A Tauberian Theorem for Weighted Means in Non-Archimedean Fields – Revisited and Revised Autorzy : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Natarajan, P. N. Old No. 2/3, New No. 3/3 Second Main Road, […]

Environmental changes of the Mazovian (Holsteinian /~MIS 11) palaeolake near Szymanowo (eastern Poland) in the light of malacological analysis

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Environmental changes of the Mazovian (Holsteinian /~MIS 11) palaeolake near Szymanowo (eastern Poland) in the light of malacological analysis Autorzy : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute of […]

PL Ocena jakości procesu eksploatacji zespołu omłotowego kolb kukurydzy linii technologicznej HEID

Journal : Agricultural Engineering Article : Quality assessment of the operation process of the HEID technological line threshing unit for corn cobs Authors : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : A Tauberian Theorem for Weighted Means in Non-Archimedean Fields – Revisited and Revised Authors : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Natarajan, P. N. Old No. 2/3, New No. 3/3 Second Main Road, R.A. […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Environmental changes of the Mazovian (Holsteinian /~MIS 11) palaeolake near Szymanowo (eastern Poland) in the light of malacological analysis Authors : Thomas, B. A. Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion SY231NP, UK, bat@aber.ac.uk, Bek, J. Laboratory of Palaeobiology and Palaeocology, Institute of Geology, […]

Results of operational and functional research of the slot dispensing assembly

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Results of operational and functional research of the slot dispensing assembly Autorzy : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer […]

Impulsive Hyperbolic System of Partial Differential Equations of Fractional Order with Delay

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : Impulsive Hyperbolic System of Partial Differential Equations of Fractional Order with Delay Autorzy : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Natarajan, P. N. Old No. 2/3, New No. 3/3 Second Main Road, R.A. […]

Stromatoporoid beds and flat-pebble conglomerates interpreted as tsunami deposits in the Upper Silurian of Podolia, Ukraine

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Stromatoporoid beds and flat-pebble conglomerates interpreted as tsunami deposits in the Upper Silurian of Podolia, Ukraine Autorzy : Łuczyński, P. Faculty of Geology, Warsaw University, Al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, Poland, piotr.luczynski@uw.edu.pl, Skompski, S. Faculty of Geology, Warsaw University, Al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 […]

PL Wyniki badań eksploatacyjno-funkcjonalnych szczelinowego zespołu dozującego

Journal : Agricultural Engineering Article : Results of operational and functional research of the slot dispensing assembly Authors : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, […]

Journal : Commentationes Mathematicae Article : Impulsive Hyperbolic System of Partial Differential Equations of Fractional Order with Delay Authors : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Natarajan, P. N. Old No. 2/3, New No. 3/3 Second Main Road, R.A. Puram, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Stromatoporoid beds and flat-pebble conglomerates interpreted as tsunami deposits in the Upper Silurian of Podolia, Ukraine Authors : Łuczyński, P. Faculty of Geology, Warsaw University, Al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, Poland, piotr.luczynski@uw.edu.pl, Skompski, S. Faculty of Geology, Warsaw University, Al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, […]

Accuracy assessment of automatic image processing for land cover classification of St. Petersburg protected area

Czasopismo : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Tytuł artykułu : Accuracy assessment of automatic image processing for land cover classification of St. Petersburg protected area Autorzy : Bogoliubova, A. National Mineral Recourses University, Tymków, P. Wrocław University of Environmental and Life Science, przemyslaw.tymkow@up.wroc.pl, Abstrakty : This study analyzes the evaluation of land cover […]

Analysis of the vetilation air stream size in cattle buildings

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Analysis of the vetilation air stream size in cattle buildings Autorzy : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, […]

On the approximation of conjugate functions from Lpby some special matrix means of conjugate Fourier series

Czasopismo : Commentationes Mathematicae Tytuł artykułu : On the approximation of conjugate functions from Lpby some special matrix means of conjugate Fourier series Autorzy : Troczka-Pawelec, K. Institute of Mathematics and Computer Science, Jan Długosz University in Czeęstochowa al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czeęstochowa, Poland, k.troczka@ajd.czest.pl, Natarajan, P. N. Old No. 2/3, New No. 3/3 […]

Wpływ odległości od stacji referencyjnej ASG-EUPOS na dokładność kartowania terenowego odbiornikiem GPS klasy GIS

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Wpływ odległości od stacji referencyjnej ASG-EUPOS na dokładność kartowania terenowego odbiornikiem GPS klasy GIS Autorzy : Beluch, Ł. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, lbeluch@gis.geo.uj.edu.pl, Abstrakty : W ostatnich latach coraz częściej do kartowania używa się odbiorników GPS. Oprócz odbiorników […]