Search results for: stimulation

Evaluation of the impact of pre-sowing microwave stimulation of bean seeds on the germination process

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Evaluation of the impact of pre-sowing microwave stimulation of bean seeds on the germination process Autorzy : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir […]

Integrating new data acquisition to develop tight gas reservoir of a mature field through multilayer fracture stimulations

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Integrating new data acquisition to develop tight gas reservoir of a mature field through multilayer fracture stimulations Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri […]

Stimulation of unconventional hydrocarbon reservoirs

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Stimulation of unconventional hydrocarbon reservoirs Autorzy : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway, Bujok, P. VSB – Technical University of Ostrava; Faculty […]

Textile electrodes for muscles electrostimulation – preliminary report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Elektrody tekstylne do elektrostymulacji mięśni – doniesienie wstępne Authors : Hulewicz, A. Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a, arkadiusz.hulewicz@put.poznan.pl, Jukiewicz, M. Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a, Kościuszko, […]

Nitrogen and carbon dioxide fracturing fluids for the stimulation of unconventional shale plays

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Nitrogen and carbon dioxide fracturing fluids for the stimulation of unconventional shale plays Autorzy : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh […]

Symbolic dynamics methods in the evaluation of baroreflex activity after whole-body cryostimulation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Metody dynamiki symbolicznej w ocenie aktywności baroreceptorów po zabiegach kriostymulacji ogólnoustrojowej Authors : Bacia, M. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, marcin.bacia@pwr.wroc.pl, Drobczyński, S. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Masajada, J. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, […]

The influence of magnetostimulation on pathomorphology of skeletal muscles, hip joint and thigh bone in rats with experimentally-induced local inflammatory condition

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ magnetostymulacji na patomorfologię mięśni szkieletowych, stawu biodrowego i kości udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie lokalnym stanem zapalnym Authors : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. […]

Differences in the perilymph fluid stimulation before and after experimental stapedotomy

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Differences in the perilymph fluid stimulation before and after experimental stapedotomy Autorzy : Genest, R. Mechanical and Mechatronics Engineering Department, University of Waterloo, Ontario, Canada, Pieniak, D. Faculty of Transport and Computer Science, University of Economics and Innovation in Lublin, Larysz, D. Division of Pediatric […]

A new device for dynamic ventilation-analogue mechanostimulation of pliant tissue layers

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : A new device for dynamic ventilation-analogue mechanostimulation of pliant tissue layers Autorzy : Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Metz, France, Gessmann, J. Department of General and Trauma Surgery, BG University Hospital Bergmannsheil, Ruhr University Bochum, […]

Changes of the heart muscle contractility in healthy persons after single whole-body cryostimulation procedure

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zmiany parametrów kurczliwości mięśnia sercowego u osób zdrowych po jednym zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 52 […]

2nd phase clinical examination of the efficacy and safety of prolonged rapid-rate repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badania drugiej fazy nad skutecznością i bezpieczeństwem długotrwałej powtarzalnej szybkoczęstotliwościowej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w terapii depresji Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, […]

The application of laser biostimulation and percutaneous electrical stimulation of nerves, associated with kinesitherapy in patients suffering from the painful shoulder syndrome

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie biostymulacji laserowej i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z zespołem bolesnego barku Authors : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Abstract : Badano efekty […]

Spinal cord stimulation in the treatment of chronic pain

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Stymulacja rdzenia kręgowego w leczeniu bólu przewlekłego Authors : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii […]

The influence of cryostimulation and kinesitherapy on knee joints of patients suffering from rheumatoid arthritis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ kriostymulacji i kinezyterapii na sprawność stawów kolanowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Authors : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, Cz. […]

Clinical evaluation of therapeutic efficacy of magnetostimulation in the treatment of patients with bilious gastritis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kliniczna ocena efektywności terapeutycznej magnetostymulacji u chorych z żółciowym zapaleniem błony śluzowej żołądka Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej […]

Ulcera crurum: treatment with low frequency magnetic field stimulation with high energy LEDs. Description of case

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Owrzodzenie podudzi: leczenie za pomocą stymulacji magnetycznej skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED. Opis przypadku Authors : Hatliński, G. Klinika Otolaryngologii O. S. Akademii Medycznej, Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Bańkowski, A. M i F Zaar, ul. Hetmańska 18a, 04-305 Warszawa, tel.: (22) 740 27 40, […]

Ulcera crurum: treatment with low frequency magnetic field stimulation with high energy LEDs. Description of case

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Owrzodzenie podudzi: leczenie za pomocą stymulacji magnetycznej skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED. Opis przypadku Authors : Bednarkiewicz, A. Instut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wroclaw, Venius, J. Vilnius University Laser Research Center, Sauletekio 9, c.3, LT-10222, Vilnius, […]

Influence of magnetic stimulation on the muscle electric excitability after one exposure

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ jednorazowej magnetostymulacji na elektryczną pobudliwość mięśni Authors : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Kowalski, J. Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, Wydział Elektryczny, Politectinika Szczecińska, ul. 26-go Kwietnia 10, 71-126 Szczecin, 091 449-53-11, Konieczna, A. Zespół Fizykoterapii, Masażu i Baineoklimatologii, ul. […]

Estimation of therapeutic efficacy and tolerance of magnetostimulation with use of Viofor JPS system in the treatment of children with juvenile idiopatic arthritis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badanie skuteczności terapeutycznej i tolerancji zastosowania magnetostymulacji systemem viofor jps w leczeniu dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów Authors : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Kowalski, J. Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, Wydział Elektryczny, Politectinika Szczecińska, ul. 26-go Kwietnia 10, […]

Influence of magnetostimulation low frequency field on blood in vitro

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ magnetostymulacyjnego wolnozmiennego pola na krew in vitro Authors : Podsiadły-Marczykowska, T. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Teresa@ibib.waw.pl, Kozłowski, W. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza, pl. Grunwaldzki 24, […]

Estimation of knee joints function in course of cryostimulation and motorical improvement at people with PTD

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena funkcji stawu kolanowego podczas kriostymulacji i usprawniania ruchowego osób z zespołem przeciążenia rzepkowo-udowego Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetykli i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Woldańska-Okońska, M. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Oddział Rehabilitacji, Skrzek, A. Wydział […]

The safety of intravascular laser photostimulation procedure. Part I. Clinical aspect

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Bezpieczeństwo stosowania wewnątrznaczyniowej fotostymulacji laserowej. Część 1: aspekt kliniczny Authors : Mroczka, T. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Demczuk-Włodarczyk, E. Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Demczuk-Włodarczyk, E. Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, […]

The safety of intravascular laser photostimulation. Part 2: Biotechnical aspect

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Bezpieczeństwo stosowania wewnątrznaczyniowej fotostymulacji laserowej. Część 2: aspekt biotechniczny Authors : Mroczka, T. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Demczuk-Włodarczyk, E. Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Demczuk-Włodarczyk, E. Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, […]

Analysis of therapeutic efficacy magnetostimulation provided by Viofor JPS system in selected diseases

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Abstract : Przeanalizowano anonimowe […]

Tricolor light stimulation of central vision

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Trójbarwna stymulacja świetlna widzenia centralnego Authors : Przywara, S. Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia, Tokarz, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Stawarz, M. Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże […]

Evaluation of transcutaneous electrical stimulation of nerves and kinesitherapeutic treatment of ischias associated pain

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów i zabiegów kinezyterapeutycznych w terapii przeciwbólowej w rwie kulszowej Authors : Przywara, S. Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia, Tokarz, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 […]

The application of magnetostimulation for the pain treatment in musculoskeletal diseases (own research)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wykorzystanie magnetostymulacjiw terpii zespołów bólowych narządu ruchu (badania własne) Authors : Derkacz, A. Klinika Chirurgii Serca Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 50-369 Wrocław, tel/fax (0-71) 328-14-43, Pęczalski, K. Samodzielna Pracownia Bioinżynierii Klinicznej IBIB PAN i Szpitala Wolskiego, ibib@ibib.waw.pl, Adamczyk, J. Ośrodek […]

Biostimulation of human endothelium cells by low – energy laser radiation in vitro

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Biostymulacja in vitro komórek śródbłonka za pomocą niskoenergetycznego promieniowania laserowego Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki Medycznej […]

Accessibility of the diaphragam for electrostimulation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badanie dostępności przepony dla elektrostymulacji bezpośredniej Authors : Paluszak, J. Katedra Fizjologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, info@ump.edu.pl, Biały, D. Pracownia Krioterapii, Instytut Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, dariusz.bialy@awf.wroc.pl, Zimmer, K. Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, […]

Diaphragm electrostimulation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Elektrostymulacja przepony Authors : Paluszak, J. Katedra Fizjologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, info@ump.edu.pl, Biały, D. Pracownia Krioterapii, Instytut Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, dariusz.bialy@awf.wroc.pl, Zimmer, K. Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 […]

Stimulation of the endothelium cells by low-energy radiation. Preliminary results

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Stymulujący wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na komórki śródblonka. Doniesienie wstępne Authors : Biały, D. Oddział Kardiodiagnostyki Katedry i Kliniki Chirurgii Serca, Akademia Medyczna, Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, bialy@am.wroc.pl, Abstract : Celem pracy była ocena wpływu promieniowania laserowego o długości fali λ=980 nm na […]

Magnetotherapy – magnetostimulation. Backgrounds. Part I

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Magnetoterapia – magnetostymulacja. Podstawy cz. I Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Abstract : W pracy przedstawiono fizyczne podstawy stosowania zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Zdefiniowano pojęcia magnetoterapii i magnetostymulacji. The physical […]

Magnetotherapy – magnetostimulation. Backgrouds. Part II

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Magnetoterapia i magnetostymulacja. Podstawy cz. II Authors : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15,41-902 Bytom, Abstract : W pracy omówiono biologiczne podstawy zastosowań zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych mające znaczenie w aspekcie […]

Geomechanical properties of shale rock from Baltic Basin in Poland area

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Geomechanical properties of shale rock from Baltic Basin in Poland area Autorzy : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Geomechanical properties of shale rock from Baltic Basin in Poland area Authors : Turkiewicz, A Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Brzeszcz, J. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Witek, W. Witek Engineering Services, Kapusta, P. Oil and Gas Institute, Kraków, Poland, Freidenberger, C. G. National Technological […]

Detection of the Long Period Long Duration (LPLD) Events in Time- and Frequency-Domain

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Detection of the Long Period Long Duration (LPLD) Events in Time- and Frequency-Domain Autorzy : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Detection of the Long Period Long Duration (LPLD) Events in Time- and Frequency-Domain Authors : Karakostas, V. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, vkarak@geo.auth.gr, Papadimitriou, E. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ritsa@geo.auth.gr, Mesimeri, M. Geophysics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, mmesimer@geo.auth.gr, Paradisopoulou, […]

PL Ocena wpływu przedsiewnej mikrofalowej stymulacji nasion fasoli na proces ich kiełkowania

Journal : Agricultural Engineering Article : Evaluation of the impact of pre-sowing microwave stimulation of bean seeds on the germination process Authors : Baki Unal, H. Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr, Hakan Bayraktar, Ö Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey, […]

The use of neural image analysis in the identification of information encoded in a graphical form

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : The use of neural image analysis in the identification of information encoded in a graphical form Autorzy : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka […]

PL Wykorzystanie neuronowej analizy obrazów w identyfikacji informacji zakodowanej w formie graficznej

Journal : Agricultural Engineering Article : The use of neural image analysis in the identification of information encoded in a graphical form Authors : Barwicki, J. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl, Mazur, K. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, […]

Effect of whole body vibration in energy expenditure and perceived exertion during intense squat exercise

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Effect of whole body vibration in energy expenditure and perceived exertion during intense squat exercise Autorzy : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Effect of whole body vibration in energy expenditure and perceived exertion during intense squat exercise Authors : Rumian, Ł. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, Reczyńska, K. Department of Biomaterials, Faculty of Materials Science and […]

Geological and drilling aspects of construction and exploitation geothermal systems HDR/EGS

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Geological and drilling aspects of construction and exploitation geothermal systems HDR/EGS Autorzy : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Geological and drilling aspects of construction and exploitation geothermal systems HDR/EGS Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Vytyaz, O. Petroleum (Oil […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Integrating new data acquisition to develop tight gas reservoir of a mature field through multilayer fracture stimulations Authors : Pavlenko, A. Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua, Koshlak, H. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk […]

Influence of electron donors and copper concentration on geochemical and mineralogical processes under conditions of biological sulphate reduction

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : Influence of electron donors and copper concentration on geochemical and mineralogical processes under conditions of biological sulphate reduction Autorzy : Muszer, J. Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-204 Wrocław, Poland, jolanta.muszer@ing.uni.wroc.pl, Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, Pl-61-606 […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : Influence of electron donors and copper concentration on geochemical and mineralogical processes under conditions of biological sulphate reduction Authors : Muszer, J. Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-204 Wrocław, Poland, jolanta.muszer@ing.uni.wroc.pl, Fedorowski, J. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, Pl-61-606 Poznań, […]

The comparison of two physiotherapeutic approaches for gait improvement in sub-acute stroke patients

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The comparison of two physiotherapeutic approaches for gait improvement in sub-acute stroke patients Autorzy : Choi, J.-S. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of Biomedical Engineering, College of Biomedical & Health Science, Konkuk University, Chungju, South Korea, Kang, D.-W. Department of Biomedical Engineering, Research Institute […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The comparison of two physiotherapeutic approaches for gait improvement in sub-acute stroke patients Authors : Choi, J.-S. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of Biomedical Engineering, College of Biomedical & Health Science, Konkuk University, Chungju, South Korea, Kang, D.-W. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of […]

A new medical device to measure a stiffness of soft materials

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : A new medical device to measure a stiffness of soft materials Autorzy : Choi, J.-S. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of Biomedical Engineering, College of Biomedical & Health Science, Konkuk University, Chungju, South Korea, Kang, D.-W. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of Biomedical […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : A new medical device to measure a stiffness of soft materials Authors : Choi, J.-S. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of Biomedical Engineering, College of Biomedical & Health Science, Konkuk University, Chungju, South Korea, Kang, D.-W. Department of Biomedical Engineering, Research Institute of Biomedical Engineering, […]

Assessment of RIP-V1 and OSPF-V2 protocol with consideration of convergence criteria and sending protocols traffic

Czasopismo : Advances in Science and Technology Research Journal Tytuł artykułu : Assessment of RIP-V1 and OSPF-V2 protocol with consideration of convergence criteria and sending protocols traffic Autorzy : Jelodar, H. Department of Computer Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Bushehr, IRAN, JelodarH@gmail.com, Nikravesh, P. Department of Computer Science, Science and Research Branch, […]

Journal : Advances in Science and Technology Research Journal Article : Assessment of RIP-V1 and OSPF-V2 protocol with consideration of convergence criteria and sending protocols traffic Authors : Jelodar, H. Department of Computer Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Bushehr, IRAN, JelodarH@gmail.com, Nikravesh, P. Department of Computer Science, Science and Research Branch, Islamic […]

Współzależność między zdolnością kiełkowania a wybranymi cechami nasion pasternaku zwyczajnego (Pastinaca sativa L.)

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Współzależność między zdolnością kiełkowania a wybranymi cechami nasion pasternaku zwyczajnego (Pastinaca sativa L.) Autorzy : Gaworski, M. Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, marek_gaworski@sggw.pl, Góral, D. Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna […]

Interdependence between germination ability and the selected properties of parsnip seeds (Pastinaca sativa L.)

Journal : Agricultural Engineering Article : Współzależność między zdolnością kiełkowania a wybranymi cechami nasion pasternaku zwyczajnego (Pastinaca sativa L.) Authors : Gaworski, M. Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, marek_gaworski@sggw.pl, Góral, D. Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, […]

Isokinetic evaluation of knee joint flexor and extensor muscles after tibial eminence fractures

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Isokinetic evaluation of knee joint flexor and extensor muscles after tibial eminence fractures Autorzy : Migacz, K. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, Krakow, Poland, Chłopek, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Isokinetic evaluation of knee joint flexor and extensor muscles after tibial eminence fractures Authors : Migacz, K. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, Krakow, Poland, Chłopek, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science […]

Improvement of high-viscosity oil production technology

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Improvement of high-viscosity oil production technology Autorzy : Janusz, P. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Kaliski, M. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Szurlej, A. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Jamrozik, A. AGH University of Science and Technology, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Improvement of high-viscosity oil production technology Authors : Janusz, P. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Kaliski, M. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Szurlej, A. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Jamrozik, A. AGH University of Science and Technology, Faculty […]

Analiza wytrzymałościowa MES złamania kości piszczelowej stabilizowanej aparatem Ilizarowa

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Analiza wytrzymałościowa MES złamania kości piszczelowej stabilizowanej aparatem Ilizarowa Autorzy : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, […]

Analysis of fracturing fluid system, effect of rock mechanical properties on fluid selection

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Analysis of fracturing fluid system, effect of rock mechanical properties on fluid selection Autorzy : Janusz, P. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Kaliski, M. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Szurlej, A. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Jamrozik, […]

FEM strength analysis of fractured tibia stabilized by Ilizarov fixator

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Analiza wytrzymałościowa MES złamania kości piszczelowej stabilizowanej aparatem Ilizarowa Authors : Andrzejewska, A. Koło Naukowe „BioMed”, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Mazurkiewicz, A. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, adam.mazurkiewicz@utp.edu.pl, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Analysis of fracturing fluid system, effect of rock mechanical properties on fluid selection Authors : Janusz, P. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Kaliski, M. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Szurlej, A. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Jamrozik, A. […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Stimulation of unconventional hydrocarbon reservoirs Authors : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway, Bujok, P. VSB – Technical University of Ostrava; Faculty of […]

Optimizing recovery factor in multilayers mature gas field, based on decline curve analysis methodology

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Optimizing recovery factor in multilayers mature gas field, based on decline curve analysis methodology Konferencja Bibliogr. 3 poz., rys., tab., wykr. Autorzy : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, […]

Konferencja Bibliogr. 3 poz., rys., tab., wykr.

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Optimizing recovery factor in multilayers mature gas field, based on decline curve analysis methodology Konferencja Bibliogr. 3 poz., rys., tab., wykr. Authors : Bilstad, T. Environmental Engineering, University of Stavanger, 4036, Norway, Jensen, B. Halliburton, Baroid Surface Solutions, Eldfiskveien 1, 4056 Norway 191, Toft, M. Halliburton, Baroid […]

Elektrody tekstylne do elektrostymulacji mięśni – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Elektrody tekstylne do elektrostymulacji mięśni – doniesienie wstępne Autorzy : Hulewicz, A. Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a, arkadiusz.hulewicz@put.poznan.pl, Jukiewicz, M. Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a, […]

Zastosowanie ultradźwięków w leczeniu uszkodzeń i odbudowie kości. przegląd piśmiennictwa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie ultradźwięków w leczeniu uszkodzeń i odbudowie kości. przegląd piśmiennictwa Autorzy : Hulewicz, A. Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a, arkadiusz.hulewicz@put.poznan.pl, Jukiewicz, M. Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. […]

The use of ultrasound in the treatment of defects and rebuilding of bones. literature review

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie ultradźwięków w leczeniu uszkodzeń i odbudowie kości. przegląd piśmiennictwa Authors : Hulewicz, A. Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a, arkadiusz.hulewicz@put.poznan.pl, Jukiewicz, M. Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo […]

Impact of laser beams treatment on the biomass yield and energy value of multiflora rose

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Impact of laser beams treatment on the biomass yield and energy value of multiflora rose Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and […]

PL Wpływ naświetlania promieniami lasera na plon biomasy i wartość energetyczną róży wielokwiatowej

Journal : Agricultural Engineering Article : Impact of laser beams treatment on the biomass yield and energy value of multiflora rose Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life […]

The effect of short- and long-term vibration training on postural stability in men

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The effect of short- and long-term vibration training on postural stability in men Autorzy : Błażkiewicz, M. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Physiotherapy, Warsaw, Poland, michalinablazkiewicz@gmail.com, Iwańska, D. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Biomechanics, Warsaw, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The effect of short- and long-term vibration training on postural stability in men Authors : Błażkiewicz, M. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Physiotherapy, Warsaw, Poland, michalinablazkiewicz@gmail.com, Iwańska, D. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Biomechanics, Warsaw, Poland, […]

Determination of optimal cyclic uniaxial stretches for stem cell-to-tenocyte differentiation under a wide range of mechanical stretch conditions by evaluating gene expression and protein synthesis levels

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Determination of optimal cyclic uniaxial stretches for stem cell-to-tenocyte differentiation under a wide range of mechanical stretch conditions by evaluating gene expression and protein synthesis levels Autorzy : Błażkiewicz, M. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Physiotherapy, Warsaw, Poland, michalinablazkiewicz@gmail.com, Iwańska, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Determination of optimal cyclic uniaxial stretches for stem cell-to-tenocyte differentiation under a wide range of mechanical stretch conditions by evaluating gene expression and protein synthesis levels Authors : Błażkiewicz, M. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Physiotherapy, Warsaw, Poland, michalinablazkiewicz@gmail.com, Iwańska, D. […]

Biomechanics of distal femoral fracture fixed with an angular stable LISS plate

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Biomechanics of distal femoral fracture fixed with an angular stable LISS plate Autorzy : Katona, B. Department of Materials Science and Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary, katona@eik.bme.hu, Bognar, E. Department of Materials Science and Engineering, Budapest University of Technology and Economics, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Biomechanics of distal femoral fracture fixed with an angular stable LISS plate Authors : Katona, B. Department of Materials Science and Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary, katona@eik.bme.hu, Bognar, E. Department of Materials Science and Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, […]

Analysis of production data from hydraulically fractured horizontal wells in Marcellus Shale

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Analysis of production data from hydraulically fractured horizontal wells in Marcellus Shale Autorzy : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Analysis of production data from hydraulically fractured horizontal wells in Marcellus Shale Authors : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National University, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Nitrogen and carbon dioxide fracturing fluids for the stimulation of unconventional shale plays Authors : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National […]

Rigless jobs in gas wells

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Rigless jobs in gas wells Autorzy : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Aminian, K. West Virginia […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Rigless jobs in gas wells Authors : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Aminian, K. West Virginia University, […]

A tale of two shale units – petrophysical analysis and sequence stratigraphy of the Marcellus Shale and Utica Shale in the Appalachian Basin, USA

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : A tale of two shale units – petrophysical analysis and sequence stratigraphy of the Marcellus Shale and Utica Shale in the Appalachian Basin, USA Autorzy : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : A tale of two shale units – petrophysical analysis and sequence stratigraphy of the Marcellus Shale and Utica Shale in the Appalachian Basin, USA Authors : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. […]

Detekcja sakkad w sygnale ENG z użyciem grupowania rozmytego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Detekcja sakkad w sygnale ENG z użyciem grupowania rozmytego Autorzy : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Zurek, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów […]

An application of fuzzy clustering for saccade detection in G signal

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Detekcja sakkad w sygnale ENG z użyciem grupowania rozmytego Authors : Banasiewicz, J. Politechnika Krakowska, Kraków, Rynkiewicz, A. Politechnika Krakowska, Kraków, Bereska, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Dobias, K. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Zurek, M. Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Wyrobów Medycznych, […]

Metody dynamiki symbolicznej w ocenie aktywności baroreceptorów po zabiegach kriostymulacji ogólnoustrojowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Metody dynamiki symbolicznej w ocenie aktywności baroreceptorów po zabiegach kriostymulacji ogólnoustrojowej Autorzy : Bacia, M. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, marcin.bacia@pwr.wroc.pl, Drobczyński, S. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Masajada, J. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 […]

The relationship between changes in joint kinematics parameters and mechanomyographic signals during non-isometric contraction in human skeletal muscle

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The relationship between changes in joint kinematics parameters and mechanomyographic signals during non-isometric contraction in human skeletal muscle Autorzy : Mazumder, M. M. G. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, University of Western Australia, Australia, kmiller@mech.uwa.edu.au, Bunt, S. School of Anatomy, Physiology and Human Biology, University […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The relationship between changes in joint kinematics parameters and mechanomyographic signals during non-isometric contraction in human skeletal muscle Authors : Mazumder, M. M. G. Intelligent Systems for Medicine Laboratory, University of Western Australia, Australia, kmiller@mech.uwa.edu.au, Bunt, S. School of Anatomy, Physiology and Human Biology, University of […]

Aktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Aktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach Autorzy : Aisayev, S. Kazakh-British Technical University, Kazakhstan Almaty, Akzhalova, A. Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan, assel.akzhalova@gmail.com, Artymiuk, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, art@agh.edu.pl, Bednarz, S. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, […]

New possibilities of hydraulic fracturing simulation

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Aktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach Authors : Aisayev, S. Kazakh-British Technical University, Kazakhstan Almaty, Akzhalova, A. Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan, assel.akzhalova@gmail.com, Artymiuk, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, art@agh.edu.pl, Bednarz, S. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział […]

Effectiveness of the use of willow tree (Salix viminalis) for wastewater treatment

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Effectiveness of the use of willow tree (Salix viminalis) for wastewater treatment Autorzy : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kisielowska, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kolacz, J. Comex AS, Norway, Kowol, D. KOMAG Institute of Mining Technology, […]

PL Efektywność zastosowania wierzby (Salix viminalis) przy oczyszczaniu ścieków

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Effectiveness of the use of willow tree (Salix viminalis) for wastewater treatment Authors : Foszcz, D. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kisielowska, E. AGH University of Science and Technology, Krakow, Kolacz, J. Comex AS, Norway, Kowol, D. KOMAG Institute of Mining Technology, Krawczykowska, […]

Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji Autorzy : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego […]

The comparison of surface body temperature distribution between men and women by means of thermovision

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji Authors : Barczyk-Pawelec, K. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl, Burdukiewicz, A. Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Wpływ magnetostymulacji na patomorfologię mięśni szkieletowych, stawu biodrowego i kości udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie lokalnym stanem zapalnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ magnetostymulacji na patomorfologię mięśni szkieletowych, stawu biodrowego i kości udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie lokalnym stanem zapalnym Autorzy : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, […]

Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia Autorzy : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika […]

Device for estimation of muscle fatigue

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia Authors : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, […]

Geometrical aspects of growth plate modelling using Carter's and Stokes's approaches

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Geometrical aspects of growth plate modelling using Carter's and Stokes's approaches Autorzy : Kozlova. E. V. A. Negovsky Scientific Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia, waterlake@mail.ru, Milewski, G. Division of Experimental Mechanics and Biomechanics, Cracow University of Technology, Cracow, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Geometrical aspects of growth plate modelling using Carter's and Stokes's approaches Authors : Kozlova. E. V. A. Negovsky Scientific Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia, waterlake@mail.ru, Milewski, G. Division of Experimental Mechanics and Biomechanics, Cracow University of Technology, Cracow, milewski@mech.pk.edu.pl, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Differences in the perilymph fluid stimulation before and after experimental stapedotomy Authors : Genest, R. Mechanical and Mechatronics Engineering Department, University of Waterloo, Ontario, Canada, Pieniak, D. Faculty of Transport and Computer Science, University of Economics and Innovation in Lublin, Larysz, D. Division of Pediatric Neurosurgery, […]

The influence of the run intensity on bioelectrical activity of selected human leg muscles

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The influence of the run intensity on bioelectrical activity of selected human leg muscles Autorzy : Genest, R. Mechanical and Mechatronics Engineering Department, University of Waterloo, Ontario, Canada, Pieniak, D. Faculty of Transport and Computer Science, University of Economics and Innovation in Lublin, Larysz, D. […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The influence of the run intensity on bioelectrical activity of selected human leg muscles Authors : Genest, R. Mechanical and Mechatronics Engineering Department, University of Waterloo, Ontario, Canada, Pieniak, D. Faculty of Transport and Computer Science, University of Economics and Innovation in Lublin, Larysz, D. Division […]

Rapid profiling of crude scorpion venom using liquid chromatography and its relevance to species identification

Czasopismo : Acta Chromatographica Tytuł artykułu : Rapid profiling of crude scorpion venom using liquid chromatography and its relevance to species identification Autorzy : Bhushan, R. Indian Institute of Technology Roorkee Department of Chemistry Roorkee 247667 India, rbushfcy@iitr.ernet.in, Dixit, S. Indian Institute of Technology Roorkee Department of Chemistry Roorkee 247667 India, Mátyus, M. Hungarian Defence […]

Journal : Acta Chromatographica Article : Rapid profiling of crude scorpion venom using liquid chromatography and its relevance to species identification Authors : Bhushan, R. Indian Institute of Technology Roorkee Department of Chemistry Roorkee 247667 India, rbushfcy@iitr.ernet.in, Dixit, S. Indian Institute of Technology Roorkee Department of Chemistry Roorkee 247667 India, Mátyus, M. Hungarian Defence Forces […]

Identification of Internal Loads at the Selected Joints and Validation of a Biomechanical Model During Performance of the Handspring Front Somersault

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Identification of Internal Loads at the Selected Joints and Validation of a Biomechanical Model During Performance of the Handspring Front Somersault Autorzy : Adamowicz, A. Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.adamowicz@pb.edu.pl, Bałchanowski, J. Institute of Machine Design […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Identification of Internal Loads at the Selected Joints and Validation of a Biomechanical Model During Performance of the Handspring Front Somersault Authors : Adamowicz, A. Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Bialystok, Poland, a.adamowicz@pb.edu.pl, Bałchanowski, J. Institute of Machine Design and […]

Effects of tendinous tissue properties on force output evoked by 2-pulse trains at different inter-pulse intervals in the human tibialis anterior muscle

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Effects of tendinous tissue properties on force output evoked by 2-pulse trains at different inter-pulse intervals in the human tibialis anterior muscle Autorzy : Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Metz, France, Gessmann, J. Department of […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Effects of tendinous tissue properties on force output evoked by 2-pulse trains at different inter-pulse intervals in the human tibialis anterior muscle Authors : Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Metz, France, Gessmann, J. Department of General […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : A new device for dynamic ventilation-analogue mechanostimulation of pliant tissue layers Authors : Bonnet, A. S. Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, Metz, France, Gessmann, J. Department of General and Trauma Surgery, BG University Hospital Bergmannsheil, Ruhr University Bochum, Germany, […]

Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT)

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT) Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Abstrakty : Celem pracy jest porównanie skuteczności różnych form i metod laseroterapii na […]

The influence of the therapeutic dose on the efficacy of the low and High Intensity Laser Therapy (HILT)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT) Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Abstract : Celem pracy jest porównanie skuteczności różnych form i metod laseroterapii na podstawie […]

Zmiany parametrów kurczliwości mięśnia sercowego u osób zdrowych po jednym zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zmiany parametrów kurczliwości mięśnia sercowego u osób zdrowych po jednym zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 […]

Badania drugiej fazy nad skutecznością i bezpieczeństwem długotrwałej powtarzalnej szybkoczęstotliwościowej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w terapii depresji

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badania drugiej fazy nad skutecznością i bezpieczeństwem długotrwałej powtarzalnej szybkoczęstotliwościowej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w terapii depresji Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 […]

Material aspects of growth plate modelling using Carter's and Stokes's approaches

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Material aspects of growth plate modelling using Carter's and Stokes's approaches Autorzy : Piszczatowski, S. Białystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland, spisz@pb.edu.pl, Abstrakty : Growth plate, named also as physis, is the anatomical structure responsible for the bone growth. Apart from numerous […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Material aspects of growth plate modelling using Carter's and Stokes's approaches Authors : Piszczatowski, S. Białystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland, spisz@pb.edu.pl, Abstract : Growth plate, named also as physis, is the anatomical structure responsible for the bone growth. Apart from numerous biological […]

Round window membrane motion before and after stapedotomy surgery – an experimental study

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Round window membrane motion before and after stapedotomy surgery – an experimental study Autorzy : Piszczatowski, S. Białystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland, spisz@pb.edu.pl, Słowiński, J. Institute of Materials Science and Applied Mechanics, Wrocław University of Technology, Poland, jakub.slowinski@pwr.wroc.pl, Kwacz, M. Institute […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Round window membrane motion before and after stapedotomy surgery – an experimental study Authors : Piszczatowski, S. Białystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland, spisz@pb.edu.pl, Słowiński, J. Institute of Materials Science and Applied Mechanics, Wrocław University of Technology, Poland, jakub.slowinski@pwr.wroc.pl, Kwacz, M. Institute of […]

Wpływ terapii ultradźwiękowej na napięcie mięśni w odcinku lędźwiowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowo-wytwórczą stawów kręgosłupa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ terapii ultradźwiękowej na napięcie mięśni w odcinku lędźwiowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowo-wytwórczą stawów kręgosłupa Autorzy : Wojciechowski, J. Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii […]

Influence of the ultrasound therapy on the spine muscle’s tension in patients with spondyloarthrosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ terapii ultradźwiękowej na napięcie mięśni w odcinku lędźwiowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowo-wytwórczą stawów kręgosłupa Authors : Wojciechowski, J. Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl, Chromik, K. Zakład Antropologii Fizycznej, […]

Wpływ laseroterapii wysokoenergetycznej na proces zrostu kostnego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ laseroterapii wysokoenergetycznej na proces zrostu kostnego Autorzy : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja […]

The influence of High Intensity Laser Therapy on bone regeneration

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ laseroterapii wysokoenergetycznej na proces zrostu kostnego Authors : Giemza, Cz. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika […]

Microseismicity induced during fluid-injection: A case study from the geothermal site at Groß Schönebeck, North German Basin

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Microseismicity induced during fluid-injection: A case study from the geothermal site at Groß Schönebeck, North German Basin Autorzy : Ernst, T. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, ternst@igf.edu.pl, Sridharan, M. Magnetic Observatory, Indian Institute of Geomagnetism, Pondicherry University Campus, Puducherry, India, mopondy@bsnl.in, Wiejacz, P. Institute […]

Journal : Acta Geophysica Article : Microseismicity induced during fluid-injection: A case study from the geothermal site at Groß Schönebeck, North German Basin Authors : Ernst, T. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, ternst@igf.edu.pl, Sridharan, M. Magnetic Observatory, Indian Institute of Geomagnetism, Pondicherry University Campus, Puducherry, India, mopondy@bsnl.in, Wiejacz, P. Institute of […]

Ocena narażenia pracowników na prądy indukowane przez pola magnetostatyczne tomografów rezonansu magnetycznego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena narażenia pracowników na prądy indukowane przez pola magnetostatyczne tomografów rezonansu magnetycznego Autorzy : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Leczniczy z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl, Wasiak, K. Oddział […]

Assessment of the exposure to currents induced in the worker's' bodies by static magnetic fields of magnetic resonance scanners

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena narażenia pracowników na prądy indukowane przez pola magnetostatyczne tomografów rezonansu magnetycznego Authors : Mikołajewska, E. Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Leczniczy z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl, Wasiak, K. Oddział Leczenia […]

Zastosowanie biostymulacji laserowej i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z zespołem bolesnego barku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie biostymulacji laserowej i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z zespołem bolesnego barku Autorzy : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Abstrakty : Badano […]

Porównanie skuteczności fonoforezy i krioterapii w leczeniu zapalenia okołostawowego łokcia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównanie skuteczności fonoforezy i krioterapii w leczeniu zapalenia okołostawowego łokcia Autorzy : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK […]

Comparative evaluation of phonophoresis and cryotherapy in treatment of elbow joints inflammation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównanie skuteczności fonoforezy i krioterapii w leczeniu zapalenia okołostawowego łokcia Authors : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK w […]

Stymulacja rdzenia kręgowego w leczeniu bólu przewlekłego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Stymulacja rdzenia kręgowego w leczeniu bólu przewlekłego Autorzy : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. […]

Wpływ wibracji punktowej na precyzję i szybkość wykonywanego zadania manualnego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Wpływ wibracji punktowej na precyzję i szybkość wykonywanego zadania manualnego Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Autorzy : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, […]

The influence of the vibration on precision and speed of the done manual task Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Wpływ wibracji punktowej na precyzję i szybkość wykonywanego zadania manualnego Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa Authors : Basiaga, M. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl, Paszenda, Z. Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl, Błażkiewicz, M. AWF, Wydział […]

Ocena porównawcza wpływu terapii laserem o promieniowaniu ciągłym i impulsowym na przewodnictwo w nerwie środkowym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena porównawcza wpływu terapii laserem o promieniowaniu ciągłym i impulsowym na przewodnictwo w nerwie środkowym Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego […]

Comparative analysis of the influence of the therapy with continuous and pulse wave laser on the neural conduction in the median nerve

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena porównawcza wpływu terapii laserem o promieniowaniu ciągłym i impulsowym na przewodnictwo w nerwie środkowym Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław tel. 71 347-30-90, ewa.boerner@awf.wroc.pl, Sienkiewicz, D. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w […]

The biomechanics of pathological gait – from muscle to movement

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The biomechanics of pathological gait – from muscle to movement Autorzy : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Abstrakty : Clinicians face the daily challenge of assessing and treating patients with gait problems. Musculoskeletal […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The biomechanics of pathological gait – from muscle to movement Authors : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Abstract : Clinicians face the daily challenge of assessing and treating patients with gait problems. Musculoskeletal models […]

EMG frequency during isometric, submaximal activity : a statistical model for biceps brachii

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : EMG frequency during isometric, submaximal activity : a statistical model for biceps brachii Autorzy : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Staszkiewicz, R. Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Kraków, Poland, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : EMG frequency during isometric, submaximal activity : a statistical model for biceps brachii Authors : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Staszkiewicz, R. Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Kraków, Poland, robert.staszkiewicz@gmail.com, […]

The initial bearing capacities of subchondral bone replacements considerably contributing to chondrogenesis

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The initial bearing capacities of subchondral bone replacements considerably contributing to chondrogenesis Autorzy : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Staszkiewicz, R. Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Kraków, Poland, robert.staszkiewicz@gmail.com, […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The initial bearing capacities of subchondral bone replacements considerably contributing to chondrogenesis Authors : Stewart, C. ORLAU, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic and District Hospital NHS Trust, Oswestry, UK, Caroline.Stewart@rjah.nhs.uk, Staszkiewicz, R. Department of Biomechanics, University School of Physical Education in Kraków, Poland, robert.staszkiewicz@gmail.com, Solnik, […]

Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, […]

The influence of low magnetic field on morphotic parameters of blood on patients after magnetotherapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. […]

Elektroterapia w resuscytacji – wytyczne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Elektroterapia w resuscytacji – wytyczne Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Elektroterapia w resuscytacji – wytyczne Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny […]

Diagnostyka i terapia kardiologiczna z wykorzystaniem nieinwazyjnej elektrostymulacji serca

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Diagnostyka i terapia kardiologiczna z wykorzystaniem nieinwazyjnej elektrostymulacji serca Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Diagnostyka i terapia kardiologiczna z wykorzystaniem nieinwazyjnej elektrostymulacji serca Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 […]

Dynamika zmian temperatury ciał u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Dynamika zmian temperatury ciał u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego […]

Dynamics of body temperature changes in women due to the whole-body cryotherapy.

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Dynamika zmian temperatury ciał u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

Wpływ wibracji na parametry stabilograficzne postawy stojącej aplikowanej w dwóch miejscach

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Wpływ wibracji na parametry stabilograficzne postawy stojącej aplikowanej w dwóch miejscach Autorzy : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika […]

Influence of the vibration on stabilographic parameters applied on the two points of the body

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Wpływ wibracji na parametry stabilograficzne postawy stojącej aplikowanej w dwóch miejscach Authors : Beck, M. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Bućko, S. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków, Forma, K. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, […]

Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej Autorzy : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we […]

The evaluation of the efficacy of low level laser therapy and phonophoresis in calcanean spur symptoms treatment

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej Authors : Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl, Sobiech, K. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, […]

Distribution of radiological density in bone regenerate in relation to cyclic displacements of bone fragments

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Distribution of radiological density in bone regenerate in relation to cyclic displacements of bone fragments Autorzy : Filipiak, J. Division of Biomedical Engineering and Experimental Mechanics, Wrocław University of Technology, jaroslaw.filipiak@pwr.wroc.pl, Abstrakty : We asked how bone fragment displacement could influence the distribution of radiological […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Distribution of radiological density in bone regenerate in relation to cyclic displacements of bone fragments Authors : Filipiak, J. Division of Biomedical Engineering and Experimental Mechanics, Wrocław University of Technology, jaroslaw.filipiak@pwr.wroc.pl, Abstract : We asked how bone fragment displacement could influence the distribution of radiological density […]

Analiza termowizyjna zmian temperatury kończyn dolnych pod wpływem drgań ogólnych niskiej częstotliwości

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Analiza termowizyjna zmian temperatury kończyn dolnych pod wpływem drgań ogólnych niskiej częstotliwości Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. […]

Thermovision analysis of temperature changes in lower extremities after exposing to general low frequency vibrations

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Analiza termowizyjna zmian temperatury kończyn dolnych pod wpływem drgań ogólnych niskiej częstotliwości Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 […]

Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej. Cz. IV: Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu urazów narządu ruchu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej. Cz. IV: Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu urazów narządu ruchu Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej. Cz. IV: Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu urazów narządu ruchu Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka […]

The role of biomechanics in orthopedic and neurological rehabilitation

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : The role of biomechanics in orthopedic and neurological rehabilitation Autorzy : Kulig, K. University of Southern California, Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory, 1540 East Alcazar Street, CHP-155 Los Angeles, kulig@usc.edu, Abstrakty : Movement is fundamental to human well-being, function and participation in work and leisure activities. […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : The role of biomechanics in orthopedic and neurological rehabilitation Authors : Kulig, K. University of Southern California, Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory, 1540 East Alcazar Street, CHP-155 Los Angeles, kulig@usc.edu, Abstract : Movement is fundamental to human well-being, function and participation in work and leisure activities. As […]

Influence of tongue activity on lower complete denture retention under biting forces

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Influence of tongue activity on lower complete denture retention under biting forces Autorzy : Płomiński, J. Military Medical Institute, Department of Orthopaedics, Central Teaching Hospital, Warsaw, Chladek, G. Department of Mechanics of Materials, Silesian University of Technology, Katowice, chladek@interia.pl, Żmudzki, J. Department of Process Modelling […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Influence of tongue activity on lower complete denture retention under biting forces Authors : Płomiński, J. Military Medical Institute, Department of Orthopaedics, Central Teaching Hospital, Warsaw, Chladek, G. Department of Mechanics of Materials, Silesian University of Technology, Katowice, chladek@interia.pl, Żmudzki, J. Department of Process Modelling and […]

Some relationships between VAN Seismic Electric Signals (SES) and earthquake parameters: study for the 1995-2007 period

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Some relationships between VAN Seismic Electric Signals (SES) and earthquake parameters: study for the 1995-2007 period Autorzy : Rowiński, P. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, pawelr@igf.edu.pl, Tomiyama, K. Department of Earth Sciences, Okayama University, Okayama, Japan, lfee0688@cc.okayama-u.ac.jp, Semenov, V. Institute of Geophysics, Polish Academy […]

Journal : Acta Geophysica Article : Some relationships between VAN Seismic Electric Signals (SES) and earthquake parameters: study for the 1995-2007 period Authors : Rowiński, P. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, pawelr@igf.edu.pl, Tomiyama, K. Department of Earth Sciences, Okayama University, Okayama, Japan, lfee0688@cc.okayama-u.ac.jp, Semenov, V. Institute of Geophysics, Polish Academy of […]

Konstrukcja, bezpieczeństwo i zastosowanie stymulatorów elektrycznych w terapii długoterminowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Konstrukcja, bezpieczeństwo i zastosowanie stymulatorów elektrycznych w terapii długoterminowej Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Abstrakty : Pierwsze doniesienia o zabiegach leczniczych […]

Design, safety and applications of electric stimulators in a long-term therapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Konstrukcja, bezpieczeństwo i zastosowanie stymulatorów elektrycznych w terapii długoterminowej Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Abstract : Pierwsze doniesienia o zabiegach leczniczych wykorzystujących […]

Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, […]

The influence of low magnetic field on electrolytes

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. […]

Kriostymulacja w reumatologia traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej. Część III – Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów oraz innych nieukładowych chorób reumatycznych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kriostymulacja w reumatologia traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej. Część III – Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów oraz innych nieukładowych chorób reumatycznych Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kriostymulacja w reumatologia traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej. Część III – Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów oraz innych nieukładowych chorób reumatycznych Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, […]

Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała Autorzy : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Szopa, J. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 […]

The impact of systemic eryotherapy on the distribution and the dynamics of temperature changes in the selected parts of body

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała Authors : Knefel, G. Centrum Leczenia Oparzeń, 41-400 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, tel. (032) 73-57-44, clo@clo.com.pl, Szopa, J. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, […]

Rozwiązania prawne i organizacyjne państwowych infrastruktur informacji przestrzennej w krajach Unii Europejskiej i europejskiego obszaru gospodarczego

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Rozwiązania prawne i organizacyjne państwowych infrastruktur informacji przestrzennej w krajach Unii Europejskiej i europejskiego obszaru gospodarczego Autorzy : Barszczyńska, M. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie, Cichocki, Z. Instytut Ochrony Środowiska, Dukaczewski, D. Instytut Geodezji i Kartografii, Dukaczewski, D. Instytut Geodezji i Kartografii, Abstrakty : According […]

Legislative and organisational solutions for NSDI in EU and EEA countries

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Rozwiązania prawne i organizacyjne państwowych infrastruktur informacji przestrzennej w krajach Unii Europejskiej i europejskiego obszaru gospodarczego Authors : Barszczyńska, M. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie, Cichocki, Z. Instytut Ochrony Środowiska, Dukaczewski, D. Instytut Geodezji i Kartografii, Dukaczewski, D. Instytut Geodezji i Kartografii, Abstract : According to […]

Wpływ kriostymulacji i kinezyterapii na sprawność stawów kolanowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ kriostymulacji i kinezyterapii na sprawność stawów kolanowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Autorzy : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, […]

Aktywna pionizacja pacjentów we wczesnej i rehabilitacji neurologicznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Aktywna pionizacja pacjentów we wczesnej i rehabilitacji neurologicznej Autorzy : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, Cz. Wyższa Szkoła Fizjoterapii, ul. T. […]

Active tilting a patient to erect position within a very early period of neurorehabilitation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Aktywna pionizacja pacjentów we wczesnej i rehabilitacji neurologicznej Authors : Talar, A. D. Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 43 45, anja@rehababy.com.pl, Jezierski, Cz. Wyższa Szkoła Fizjoterapii, ul. T. Kościuszki […]

Techniczne i medyczne aspekty nowej metody oceny ryzyka wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego u osób z pełnym poczuciem zdrowia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Techniczne i medyczne aspekty nowej metody oceny ryzyka wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego u osób z pełnym poczuciem zdrowia Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Techniczne i medyczne aspekty nowej metody oceny ryzyka wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego u osób z pełnym poczuciem zdrowia Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 […]

Ekspozycja pracowników obsługujących tomografy rezonansu magnetycznego na pola magnetostatyczne w aspekcie narażenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ekspozycja pracowników obsługujących tomografy rezonansu magnetycznego na pola magnetostatyczne w aspekcie narażenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, […]

Exposure to static magnetic fields of personnel working with magnetic resonance scanners in view of occupational hazard and safety

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ekspozycja pracowników obsługujących tomografy rezonansu magnetycznego na pola magnetostatyczne w aspekcie narażenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. […]

Optyczne metody obrazowania molekularnego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Optyczne metody obrazowania molekularnego Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, p.zalewski@cm.umk.pl, Buszko, K. Katedra Podstaw […]

Optical methods of molecular imaging

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Optyczne metody obrazowania molekularnego Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, p.zalewski@cm.umk.pl, Buszko, K. Katedra Podstaw Teoretycznych […]

Wpływ wibracji punktowej na parametry stabilograficzne postawy stojącej

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Wpływ wibracji punktowej na parametry stabilograficzne postawy stojącej Autorzy : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. IPPT PAN, Warszawa, Borkowska, A. […]

Influence of local vibration on postural control parameters

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Wpływ wibracji punktowej na parametry stabilograficzne postawy stojącej Authors : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. IPPT PAN, Warszawa, Borkowska, A. Katedra […]

Kliniczna ocena efektywności terapeutycznej magnetostymulacji u chorych z żółciowym zapaleniem błony śluzowej żołądka

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kliniczna ocena efektywności terapeutycznej magnetostymulacji u chorych z żółciowym zapaleniem błony śluzowej żołądka Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii […]

Skuteczna terapia fizykalna owrzodzeń żylnych goleni – opis czterech przypadków

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Skuteczna terapia fizykalna owrzodzeń żylnych goleni – opis czterech przypadków Autorzy : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, […]

Efficient physical therapy of venous leg ulcers – 4 cases report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Skuteczna terapia fizykalna owrzodzeń żylnych goleni – opis czterech przypadków Authors : Pisz, K. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, Dębiec-Bąk, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Damijan, Z. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, […]

Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl, Bauer, J. Grupa Bio-Optyki, […]

Nieorganiczne, organiczne i bioorganiczne diody emitujące światło

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nieorganiczne, organiczne i bioorganiczne diody emitujące światło Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny […]

Inorganic, organie and bio-organic LEDs (Light Emitting Diodes)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nieorganiczne, organiczne i bioorganiczne diody emitujące światło Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w […]

Laseroterapia wysokoenergetyczna (HILT) – zastosowania kliniczne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Laseroterapia wysokoenergetyczna (HILT) – zastosowania kliniczne Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w […]

High-intensity laser therapy (HILT) – clinical applications

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Laseroterapia wysokoenergetyczna (HILT) – zastosowania kliniczne Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, […]

Porównawcza ocena termowizyjna skutków terapii zimnem z zastosowaniem różnych czynników chłodzących

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Porównawcza ocena termowizyjna skutków terapii zimnem z zastosowaniem różnych czynników chłodzących Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii […]

The comparative thermovision evaluation of cold therapy results with various refrigerants applications

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Porównawcza ocena termowizyjna skutków terapii zimnem z zastosowaniem różnych czynników chłodzących Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, […]

Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej. Część II – Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu spondyloartropatii, chorób zwyrodnieniowych stawów oraz innych nieukładowych chorób reumatycznych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej. Część II – Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu spondyloartropatii, chorób zwyrodnieniowych stawów oraz innych nieukładowych chorób reumatycznych Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej. Część II – Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu spondyloartropatii, chorób zwyrodnieniowych stawów oraz innych nieukładowych chorób reumatycznych Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, […]

Możliwości stosowania neuroprotez w uszkodzeniach układu nerwowego

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Możliwości stosowania neuroprotez w uszkodzeniach układu nerwowego Autorzy : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Gorwa, J. Katedra Biomechaniki, […]

The possibility of applying the neuroprotez in damages of neryous system

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Możliwości stosowania neuroprotez w uszkodzeniach układu nerwowego Authors : Dobrzyński, G. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Choromański, W. Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Głowacka, A. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice, Gorwa, J. Katedra Biomechaniki, Akademia […]

Badanie efektu cieplnego wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badanie efektu cieplnego wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni Autorzy : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław, Ogiela, L. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Nowicki, P. Katedra i Klinika Kardiologii […]

Assessment of the thermal effect of some physical procedures applied in venous leg ulcer management

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Badanie efektu cieplnego wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni Authors : Boerner, E. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław, Ogiela, L. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Nowicki, P. Katedra i Klinika Kardiologii Akademii […]

Effect of surface stress on magneto-elastic surface waves in finitely conducting media

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Effect of surface stress on magneto-elastic surface waves in finitely conducting media Autorzy : Błęcki, J. Space Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, jblecki@cbk.waw.pl, Chukwuma, V.U. Department of Physics, Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye, Nigeria, victorchukwuma@yahoo.com, Krankowski, A. Institute of Geodesy, University of Warmia and Mazury in […]

Journal : Acta Geophysica Article : Effect of surface stress on magneto-elastic surface waves in finitely conducting media Authors : Błęcki, J. Space Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, jblecki@cbk.waw.pl, Chukwuma, V.U. Department of Physics, Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye, Nigeria, victorchukwuma@yahoo.com, Krankowski, A. Institute of Geodesy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, […]

Owrzodzenie podudzi: leczenie za pomocą stymulacji magnetycznej skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED. Opis przypadku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Owrzodzenie podudzi: leczenie za pomocą stymulacji magnetycznej skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED. Opis przypadku Autorzy : Hatliński, G. Klinika Otolaryngologii O. S. Akademii Medycznej, Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Bańkowski, A. M i F Zaar, ul. Hetmańska 18a, 04-305 Warszawa, tel.: (22) 740 27 […]

Rehabilitacja laserowa w zaawansowanych postaciach postępującego stwardnienia rozsianego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Rehabilitacja laserowa w zaawansowanych postaciach postępującego stwardnienia rozsianego Autorzy : Mraz, M. Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Fizjoterapii we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, malgorzata.mraz@awf.wroc.pl, Dedecjus, M. Klinika Chirurgii Gruczołów Dokrewnych, Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Sterlinga 3, […]

Lasertherapy in advanced progressive multiple sclerosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Rehabilitacja laserowa w zaawansowanych postaciach postępującego stwardnienia rozsianego Authors : Mraz, M. Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Fizjoterapii we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, malgorzata.mraz@awf.wroc.pl, Dedecjus, M. Klinika Chirurgii Gruczołów Dokrewnych, Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Sterlinga 3, 91-425 […]

Owrzodzenie podudzi: leczenie za pomocą stymulacji magnetycznej skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED. Opis przypadku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Owrzodzenie podudzi: leczenie za pomocą stymulacji magnetycznej skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED. Opis przypadku Autorzy : Bednarkiewicz, A. Instut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wroclaw, Venius, J. Vilnius University Laser Research Center, Sauletekio 9, c.3, LT-10222, […]

Monitorowanie termowizyjne terapii przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u dzieci leczonych antybiotykami oraz laserem biostymulacyjnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Monitorowanie termowizyjne terapii przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u dzieci leczonych antybiotykami oraz laserem biostymulacyjnym Autorzy : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Abstrakty : Przewlekłe zapalenie zatok (pzz) to przetrwały proces cłiorobowy trwający przez ok. 12 tygodni. Obraz termogra-ficzny pzz charakteryzuje się […]

Thermographic monitoring of therapy of chronic sinusitis in children treated by antibiotics or lasertherapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Monitorowanie termowizyjne terapii przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u dzieci leczonych antybiotykami oraz laserem biostymulacyjnym Authors : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Abstract : Przewlekłe zapalenie zatok (pzz) to przetrwały proces cłiorobowy trwający przez ok. 12 tygodni. Obraz termogra-ficzny pzz charakteryzuje się ciepłymi […]

Kinetyka transportu subpopulacji plemników in vitro w zmiennym polu magnetycznym z zakresu ELF

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Kinetyka transportu subpopulacji plemników in vitro w zmiennym polu magnetycznym z zakresu ELF Autorzy : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Kowalski, J. Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, Wydział Elektryczny, Politectinika Szczecińska, ul. 26-go Kwietnia 10, 71-126 Szczecin, 091 449-53-11, Konieczna, […]

Sperm motility in vitro under the influence of variable magnetic field in the range of ELF

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Kinetyka transportu subpopulacji plemników in vitro w zmiennym polu magnetycznym z zakresu ELF Authors : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Kowalski, J. Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, Wydział Elektryczny, Politectinika Szczecińska, ul. 26-go Kwietnia 10, 71-126 Szczecin, 091 449-53-11, Konieczna, A. […]

Ocena przydatności klinicznej zestawu yiofor jps system magnetic & light therapy do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów kończyn

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena przydatności klinicznej zestawu yiofor jps system magnetic & light therapy do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów kończyn Autorzy : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Kowalski, J. Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, Wydział […]

Estimation of clinical efficacy of Viofor JPS System Magnetic & Light Therapy – device for magnetostimu-lation connected with light energy in the treatment of degenerative and inflammatory diseases of joints

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena przydatności klinicznej zestawu yiofor jps system magnetic & light therapy do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów kończyn Authors : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Kowalski, J. Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, Wydział Elektryczny, […]

Wpływ jednorazowej magnetostymulacji na elektryczną pobudliwość mięśni

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ jednorazowej magnetostymulacji na elektryczną pobudliwość mięśni Autorzy : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Kowalski, J. Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, Wydział Elektryczny, Politectinika Szczecińska, ul. 26-go Kwietnia 10, 71-126 Szczecin, 091 449-53-11, Konieczna, A. Zespół Fizykoterapii, Masażu i Baineoklimatologii, […]

Badanie skuteczności terapeutycznej i tolerancji zastosowania magnetostymulacji systemem viofor jps w leczeniu dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badanie skuteczności terapeutycznej i tolerancji zastosowania magnetostymulacji systemem viofor jps w leczeniu dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów Autorzy : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Kowalski, J. Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, Wydział Elektryczny, Politectinika Szczecińska, ul. 26-go Kwietnia […]

Biostymulacyjne promieniowanie laserowe w regeneracji czucia dotyku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Biostymulacyjne promieniowanie laserowe w regeneracji czucia dotyku Autorzy : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Kowalski, J. Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, Wydział Elektryczny, Politectinika Szczecińska, ul. 26-go Kwietnia 10, 71-126 Szczecin, 091 449-53-11, Konieczna, A. Zespół Fizykoterapii, Masażu i Baineoklimatologii, […]

Low level laser therapy in regeneration of sense of touche

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Biostymulacyjne promieniowanie laserowe w regeneracji czucia dotyku Authors : Wojaczyńska-Stanek, K. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, GCZMiD Katowice, Kowalski, J. Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, Wydział Elektryczny, Politectinika Szczecińska, ul. 26-go Kwietnia 10, 71-126 Szczecin, 091 449-53-11, Konieczna, A. Zespół Fizykoterapii, Masażu i Baineoklimatologii, ul. […]

Wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na miejscowy odczyn zapalny występujący po zabiegach angioplastyki wieńcowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na miejscowy odczyn zapalny występujący po zabiegach angioplastyki wieńcowej Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika […]

Influence of the low-power laser radiation on local inflammatory process after coronary angioplasty

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na miejscowy odczyn zapalny występujący po zabiegach angioplastyki wieńcowej Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, […]

Zastosowanie lasera biostymulującego w naczynioruchowym obrzęku małżowin nosowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zastosowanie lasera biostymulującego w naczynioruchowym obrzęku małżowin nosowych Autorzy : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 9, 50-377 […]

Application of biostimulating laser in obturative vasomotoric oedema of nasal conchae

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zastosowanie lasera biostymulującego w naczynioruchowym obrzęku małżowin nosowych Authors : Śliwa, L. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, tel. (022) 835-66-70 w. 111, l.sliwa@ifps.org.pl, Frączkowski, K. Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 9, 50-377 Wrocław, […]

Wpływ magnetostymulacyjnego wolnozmiennego pola na krew in vitro

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ magnetostymulacyjnego wolnozmiennego pola na krew in vitro Autorzy : Podsiadły-Marczykowska, T. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Teresa@ibib.waw.pl, Kozłowski, W. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza, pl. Grunwaldzki […]

Działanie przeciwbólowe pól magnetycznych o różnej charakterystyce

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Działanie przeciwbólowe pól magnetycznych o różnej charakterystyce Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetykli i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Woldańska-Okońska, M. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Oddział Rehabilitacji, Abstrakty : Leczono sześć grup chorych cierpiących z powodu […]

Analgesic action of magnetic fields of different characteristics

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Działanie przeciwbólowe pól magnetycznych o różnej charakterystyce Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetykli i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Woldańska-Okońska, M. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Oddział Rehabilitacji, Abstract : Leczono sześć grup chorych cierpiących z powodu bólów […]

Ocena funkcji stawu kolanowego podczas kriostymulacji i usprawniania ruchowego osób z zespołem przeciążenia rzepkowo-udowego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena funkcji stawu kolanowego podczas kriostymulacji i usprawniania ruchowego osób z zespołem przeciążenia rzepkowo-udowego Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetykli i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Woldańska-Okońska, M. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Oddział Rehabilitacji, Skrzek, A. […]

Obraz cytologiczny rozmazów z okolicy ran poekstrakcyjnych stymulowany światłem lasera

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Obraz cytologiczny rozmazów z okolicy ran poekstrakcyjnych stymulowany światłem lasera Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetykli i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Woldańska-Okońska, M. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Oddział Rehabilitacji, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, AWF, ul. […]

Cytology of post extraction wound irradiated by laser light

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Obraz cytologiczny rozmazów z okolicy ran poekstrakcyjnych stymulowany światłem lasera Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetykli i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Woldańska-Okońska, M. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Oddział Rehabilitacji, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, AWF, ul. Rzeźbiarska […]

Nowy typ dyfuzora promieniowania laserowego i jego zastosowanie w medycynie

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nowy typ dyfuzora promieniowania laserowego i jego zastosowanie w medycynie Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetykli i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Woldańska-Okońska, M. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Oddział Rehabilitacji, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, AWF, ul. […]

New laser light diffusor and its application in medicine

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nowy typ dyfuzora promieniowania laserowego i jego zastosowanie w medycynie Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetykli i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Woldańska-Okońska, M. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Oddział Rehabilitacji, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, AWF, ul. Rzeźbiarska […]

Bezpieczeństwo stosowania wewnątrznaczyniowej fotostymulacji laserowej. Część 1: aspekt kliniczny

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Bezpieczeństwo stosowania wewnątrznaczyniowej fotostymulacji laserowej. Część 1: aspekt kliniczny Autorzy : Mroczka, T. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Demczuk-Włodarczyk, E. Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Demczuk-Włodarczyk, E. Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, ul. Rzeźbiarska […]

Bezpieczeństwo stosowania wewnątrznaczyniowej fotostymulacji laserowej. Część 2: aspekt biotechniczny

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Bezpieczeństwo stosowania wewnątrznaczyniowej fotostymulacji laserowej. Część 2: aspekt biotechniczny Autorzy : Mroczka, T. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Demczuk-Włodarczyk, E. Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, Demczuk-Włodarczyk, E. Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, ul. Rzeźbiarska […]

Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Abstrakty : Przeanalizowano […]

Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. […]

Influence of magnetic field of different characteristics on blood pressure in patients with back pain syndromes and hypertensive disease

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) […]

Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, […]

Trigeminal neuralgia: Treatment with using magnetic fields low indiction – A case report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku Authors : Sieroń, A. Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl, Miecznik, A. […]

Trójbarwna stymulacja świetlna widzenia centralnego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Trójbarwna stymulacja świetlna widzenia centralnego Autorzy : Przywara, S. Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia, Tokarz, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Stawarz, M. Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, […]

Ocena skuteczności przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów i zabiegów kinezyterapeutycznych w terapii przeciwbólowej w rwie kulszowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena skuteczności przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów i zabiegów kinezyterapeutycznych w terapii przeciwbólowej w rwie kulszowej Autorzy : Przywara, S. Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia, Tokarz, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, […]

Ocena wpływu promieniowania laserowego na materiały roślinne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ocena wpływu promieniowania laserowego na materiały roślinne Autorzy : Przywara, S. Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia, Tokarz, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Stawarz, M. Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, […]

Estimation of laser radiation influence on plant materials

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ocena wpływu promieniowania laserowego na materiały roślinne Authors : Przywara, S. Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia, Tokarz, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Stawarz, M. Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika […]

Wykorzystanie magnetostymulacjiw terpii zespołów bólowych narządu ruchu (badania własne)

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wykorzystanie magnetostymulacjiw terpii zespołów bólowych narządu ruchu (badania własne) Autorzy : Derkacz, A. Klinika Chirurgii Serca Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 50-369 Wrocław, tel/fax (0-71) 328-14-43, Pęczalski, K. Samodzielna Pracownia Bioinżynierii Klinicznej IBIB PAN i Szpitala Wolskiego, ibib@ibib.waw.pl, Adamczyk, J. […]

Termowizyjna ocena gry naczyniowej u dzieci zdrowych po zastosowaniu kriostymulacji jednej tylko ręki

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Termowizyjna ocena gry naczyniowej u dzieci zdrowych po zastosowaniu kriostymulacji jednej tylko ręki Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, […]

Thermovision in evaluation of circulation in healthy children after one hand only cryotherapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Termowizyjna ocena gry naczyniowej u dzieci zdrowych po zastosowaniu kriostymulacji jednej tylko ręki Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. […]

Biostymulacja in vitro komórek śródbłonka za pomocą niskoenergetycznego promieniowania laserowego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Biostymulacja in vitro komórek śródbłonka za pomocą niskoenergetycznego promieniowania laserowego Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki […]

Badanie dostępności przepony dla elektrostymulacji bezpośredniej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Badanie dostępności przepony dla elektrostymulacji bezpośredniej Autorzy : Paluszak, J. Katedra Fizjologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, info@ump.edu.pl, Biały, D. Pracownia Krioterapii, Instytut Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, dariusz.bialy@awf.wroc.pl, Zimmer, K. Wydział Fizjoterapii, AWF […]

Elektrostymulacja przepony

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Elektrostymulacja przepony Autorzy : Paluszak, J. Katedra Fizjologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, info@ump.edu.pl, Biały, D. Pracownia Krioterapii, Instytut Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, dariusz.bialy@awf.wroc.pl, Zimmer, K. Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, […]

Stymulujący wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na komórki śródblonka. Doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Stymulujący wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na komórki śródblonka. Doniesienie wstępne Autorzy : Biały, D. Oddział Kardiodiagnostyki Katedry i Kliniki Chirurgii Serca, Akademia Medyczna, Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, bialy@am.wroc.pl, Abstrakty : Celem pracy była ocena wpływu promieniowania laserowego o długości fali λ=980 nm […]

Magnetoterapia – magnetostymulacja. Podstawy cz. I

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Magnetoterapia – magnetostymulacja. Podstawy cz. I Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Śląska Akademia Medyczna, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Abstrakty : W pracy przedstawiono fizyczne podstawy stosowania zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Zdefiniowano pojęcia magnetoterapii i magnetostymulacji. The […]

Magnetoterapia i magnetostymulacja. Podstawy cz. II

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Magnetoterapia i magnetostymulacja. Podstawy cz. II Autorzy : Sieroń, A. III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15,41-902 Bytom, Abstrakty : W pracy omówiono biologiczne podstawy zastosowań zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych mające znaczenie w […]

Subiektywna ocena efektów leczniczych słabych pól magnetycznych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Subiektywna ocena efektów leczniczych słabych pól magnetycznych Autorzy : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Abstrakty : Celem pracy była ocena skuteczności terapeutycznej zmiennych pól magnetycznych o […]

Subjective evaluation of the therapeutic effects of magnetic therapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Subiektywna ocena efektów leczniczych słabych pól magnetycznych Authors : Sieroń, A. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom 41-902, ul. Batorego 15, tel./fax: 032-282-92-15, oditl@silesia.top.pl, Abstract : Celem pracy była ocena skuteczności terapeutycznej zmiennych pól magnetycznych o bardzo […]