Search results for: wapń

PL Właściwości mechaniczne mieszaniny polietylenu dużej gęstości i węglanu wapnia przeznaczonej na opakowania

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : The mechanical properties of a mixture of high density polyethylene and calcium carbonate dedicated for packaging Authors : Pawełko, P. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Piastów 19, 70-310 Szczecin, Piotr.Pawelko@zut.edu.pl, Powałka, B. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, […]

Porównanie miareczkowych metod oznaczania tlenku wapnia w materiałach glinokrzemianowych i krzemionkowych

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Porównanie miareczkowych metod oznaczania tlenku wapnia w materiałach glinokrzemianowych i krzemionkowych Autorzy : Burdyl, M. Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, burdyl@imo.gliwice.pl, Abstrakty : Słowa kluczowe : miareczkowanie, tlenek wapnia, CaO, glinokrzemian, krzemionka, SiO2, analityka, titration, calcium oxide, CaO, aluminosilicate, silica, SiO2, Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT Rocznik […]

Journals

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Y Z       NA GÓRĘ/TOP A. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Acta Chromatographica Acta Energetica Acta Geologica Polonica Acta Geophysica Acta Geophysica Polonica Acta Mechanica et Automatica Acta of Bioengineering […]

Lista czasopism

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Y Z       NA GÓRĘ/TOP A. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Acta Chromatographica Acta Energetica Acta Geologica Polonica Acta Geophysica Acta Geophysica Polonica Acta Mechanica et Automatica Acta of Bioengineering […]

Project

Scientias.info project was created in order to collect scientific materials .   Select journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Acta Chromatographica Acta Energetica Acta Geologica Polonica Acta Geophysica Acta Geophysica Polonica Acta Mechanica et Automatica Acta of Bioengineering and Biomechanics Acta Poligraphica Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Advances in Computer […]

The mechanical properties of a mixture of high density polyethylene and calcium carbonate dedicated for packaging

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : The mechanical properties of a mixture of high density polyethylene and calcium carbonate dedicated for packaging Autorzy : Pawełko, P. Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Piastów 19, 70-310 Szczecin, Piotr.Pawelko@zut.edu.pl, Powałka, B. Department of Mechanical Engineering and […]

Seismicity and reservoir induced crustal motion study around the Tehri Dam, India

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Seismicity and reservoir induced crustal motion study around the Tehri Dam, India Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Seismicity and reservoir induced crustal motion study around the Tehri Dam, India Authors : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New […]

Initial results of bio-potential signal (seismic electric signal) related to seismic activities

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Initial results of bio-potential signal (seismic electric signal) related to seismic activities Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Initial results of bio-potential signal (seismic electric signal) related to seismic activities Authors : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New […]

Measurements of radon flux and soil-gas radon concentration along the main central thrust, Garhwal Himalaya, using SRM and RAD7 detectors

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Measurements of radon flux and soil-gas radon concentration along the main central thrust, Garhwal Himalaya, using SRM and RAD7 detectors Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Measurements of radon flux and soil-gas radon concentration along the main central thrust, Garhwal Himalaya, using SRM and RAD7 detectors Authors : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, […]

Radon-thoron monitoring in tatun volcanic areas of northern Taiwan using LR-115 Alpha track detector technique: Pre-calibration and installation

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Radon-thoron monitoring in tatun volcanic areas of northern Taiwan using LR-115 Alpha track detector technique: Pre-calibration and installation Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. […]

Journal : Acta Geophysica Article : Radon-thoron monitoring in tatun volcanic areas of northern Taiwan using LR-115 Alpha track detector technique: Pre-calibration and installation Authors : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience […]

Earthquake precursory research in western Himalaya based on the multi-parametric geophysical observatory data

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Earthquake precursory research in western Himalaya based on the multi-parametric geophysical observatory data Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth […]

Journal : Acta Geophysica Article : Earthquake precursory research in western Himalaya based on the multi-parametric geophysical observatory data Authors : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, […]

Network of seismo-geochemical monitoring observatories for earthquake prediction research in India

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Network of seismo-geochemical monitoring observatories for earthquake prediction research in India Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New […]

Journal : Acta Geophysica Article : Network of seismo-geochemical monitoring observatories for earthquake prediction research in India Authors : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, […]

Radiological aspects of red mud disaster in Hungary

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Radiological aspects of red mud disaster in Hungary Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, mverma.moes@gmail.com, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Radiological aspects of red mud disaster in Hungary Authors : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, mverma.moes@gmail.com, Lane-Smith, […]

Natural radionuclide analysis in Chattarpur area of southeastern coastal area of Odisha, India

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Natural radionuclide analysis in Chattarpur area of southeastern coastal area of Odisha, India Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth […]

Journal : Acta Geophysica Article : Natural radionuclide analysis in Chattarpur area of southeastern coastal area of Odisha, India Authors : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, […]

Implication and hazard of radiation level in the building materials

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Implication and hazard of radiation level in the building materials Autorzy : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, […]

Journal : Acta Geophysica Article : Implication and hazard of radiation level in the building materials Authors : Freund, F. Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA, USA, friedemann.t.freund@nasa.gov, Bansal, B. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, bansalbk@nic.in, Verma, M. Geoscience Division, Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India, […]

Needle-fibre calcite and nanofibres as components of Holocene fissure-filling carbonates in southern Poland

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Needle-fibre calcite and nanofibres as components of Holocene fissure-filling carbonates in southern Poland Autorzy : Salata, D. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30- 063 Kraków, Poland, dorota.salata@uj.edu.pl., Stworzewicz, E. Polish Academy of Sciences, Sławkowska 17, PL 31-016 Kraków, Poland, stworzewicz@isez.pan.krakow.pl, Prisyazhnyuk, V. A. […]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Needle-fibre calcite and nanofibres as components of Holocene fissure-filling carbonates in southern Poland Authors : Salata, D. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30- 063 Kraków, Poland, dorota.salata@uj.edu.pl., Stworzewicz, E. Polish Academy of Sciences, Sławkowska 17, PL 31-016 Kraków, Poland, stworzewicz@isez.pan.krakow.pl, Prisyazhnyuk, V. A. Institute […]

Influence of fluidal ashes from lignite on technological properties of slurries based on G-class drilling cements

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Influence of fluidal ashes from lignite on technological properties of slurries based on G-class drilling cements Autorzy : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Influence of fluidal ashes from lignite on technological properties of slurries based on G-class drilling cements Authors : Alibayeva, K. A. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kuljabekov, A. B. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Tungatorova, M. S. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kaltayev, A. […]

Research on cement recipes for CCS application

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas Tytuł artykułu : Research on cement recipes for CCS application Autorzy : Śliwa, T. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Department of Drilling and Geoengineering, Krakow, Poland, Gałuszka, Ł. AGH University of Science and Technology, Student Scientific Association GEOWIERT, Krakow, Poland, Cieślak, K. […]

Journal : AGH Drilling, Oil, Gas Article : Research on cement recipes for CCS application Authors : Śliwa, T. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Department of Drilling and Geoengineering, Krakow, Poland, Gałuszka, Ł. AGH University of Science and Technology, Student Scientific Association GEOWIERT, Krakow, Poland, Cieślak, K. AGH […]

Wykorzystanie fotogrametrii komputerowej w badaniu postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wykorzystanie fotogrametrii komputerowej w badaniu postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym Autorzy : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego […]

Application of the computer-aided photogrammetric method in the examination of pre-school children posture

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wykorzystanie fotogrametrii komputerowej w badaniu postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym Authors : Kwolek, A. Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl, Skrzek, A. Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, […]

Corrosion resistance of Zi-Ni coatings exposured to neutral salt spray

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Corrosion resistance of Zi-Ni coatings exposured to neutral salt spray Autorzy : Przybylski, W. Department of Manufacturing Technology and Automation, Gdańsk University of Technology, 80-233 Gdańsk, Narutowicza 11/12, wprzybyl@pg.gda.pl, Nadolny, K. Mechanical Engineering Department, Koszalin University of Technology, Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, krzysztof.nadolny@tu.koszlin.pl, Sawicki, […]

PL Charakterystyka odporności korozyjnej powłok Zn-Ni poddanych działaniu obojętnej mgły solnej

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Corrosion resistance of Zi-Ni coatings exposured to neutral salt spray Authors : Przybylski, W. Department of Manufacturing Technology and Automation, Gdańsk University of Technology, 80-233 Gdańsk, Narutowicza 11/12, wprzybyl@pg.gda.pl, Nadolny, K. Mechanical Engineering Department, Koszalin University of Technology, Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, krzysztof.nadolny@tu.koszlin.pl, Sawicki, J. […]

Nowe techniki ultrasonograficzne w badaniach tarczycy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nowe techniki ultrasonograficzne w badaniach tarczycy Autorzy : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii […]

New ultrasound techniques for examinations of thyroid gland

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nowe techniki ultrasonograficzne w badaniach tarczycy Authors : Kowalska, J. Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51 617 Wrocław, tel. +48 (71) 347 35 15,, joanna.kowalska@awf.wroc.pl, Łukowicz, M. Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie […]

Bezpieczna mammografia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Bezpieczna mammografia Autorzy : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Bezpieczna mammografia Authors : Paprocka-Borowicz, M. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl, Ciejka, E. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, […]

Wykorzystanie biowchłanialnych implantów w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wykorzystanie biowchłanialnych implantów w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego Autorzy : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) […]

The use of bioresorbable implants for the operative treatment of cervical spondylosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wykorzystanie biowchłanialnych implantów w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego Authors : Tadeusiewicz, R. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walawender, P. Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 […]

Properties of calcium carbonate-containing composite scaffolds

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Properties of calcium carbonate-containing composite scaffolds Autorzy : Nikolova, G. Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mechanics and Biomechanics, Bulgaria, Margielewicz. J. Silesian Technical University, Department of Medical Engineering, Poland, Bialoblocka-Juszczyk, E. Rizzoli Orthopaedic Institute, Bologna, Italy, Grygier, D. Wrocław University of Technology, Institute of […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Properties of calcium carbonate-containing composite scaffolds Authors : Nikolova, G. Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mechanics and Biomechanics, Bulgaria, Margielewicz. J. Silesian Technical University, Department of Medical Engineering, Poland, Bialoblocka-Juszczyk, E. Rizzoli Orthopaedic Institute, Bologna, Italy, Grygier, D. Wrocław University of Technology, Institute of Materials […]

Composite oxide electrolytes for electrochemical devices

Czasopismo : Advances in Materials Science Tytuł artykułu : Composite oxide electrolytes for electrochemical devices Autorzy : Aubert, I. Laboratoire de Mecanique Physique – CNR5/Universite Bordeaux 1 – 351, cours de la Liberation- 33405 Talence cedex, France, Dudek, M. AGH-University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Inorganic Chemistry, Cracow, […]

Journal : Advances in Materials Science Article : Composite oxide electrolytes for electrochemical devices Authors : Aubert, I. Laboratoire de Mecanique Physique – CNR5/Universite Bordeaux 1 – 351, cours de la Liberation- 33405 Talence cedex, France, Dudek, M. AGH-University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Inorganic Chemistry, Cracow, Poland, […]

Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów Autorzy : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, […]

The influence of low magnetic field on electrolytes

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów Authors : Kolanko, J. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl, Micek, S. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. […]

Biomechanical criterion for selecting cancellous bone screws: arthrodesis in the hindfoot

Czasopismo : Acta of Bioengineering and Biomechanics Tytuł artykułu : Biomechanical criterion for selecting cancellous bone screws: arthrodesis in the hindfoot Autorzy : Toth, B. K. Budapest University of Technology and Economics, Budapest, brigitta.toth@mail.bme.hu, Sarsilmaz, F. Firat University, Department of Surgery, 23119 Elazig, Turkey, Chladek, W. Silesian University of Technology, Faculty of Materials Science and […]

Journal : Acta of Bioengineering and Biomechanics Article : Biomechanical criterion for selecting cancellous bone screws: arthrodesis in the hindfoot Authors : Toth, B. K. Budapest University of Technology and Economics, Budapest, brigitta.toth@mail.bme.hu, Sarsilmaz, F. Firat University, Department of Surgery, 23119 Elazig, Turkey, Chladek, W. Silesian University of Technology, Faculty of Materials Science and Metallurgy, […]

Wpływ zabiegów uzdrowiskowych na obrót kostny na podstawie obserwacji grupy pacjentek w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ zabiegów uzdrowiskowych na obrót kostny na podstawie obserwacji grupy pacjentek w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju Autorzy : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, […]

Effect of spa treatment procedures on bone turnover in 20th Military Spa & Rehabilitation Hospital, Krynica-Zdrój

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ zabiegów uzdrowiskowych na obrót kostny na podstawie obserwacji grupy pacjentek w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju Authors : Wysocka, K. Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl, Tadeusiewicz, R. Katedra Automatyki, AGH, […]

Terapia pozaustrojową zogniskowaną falą uderzeniową

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Terapia pozaustrojową zogniskowaną falą uderzeniową Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, […]

Effect of SPA treatment procedures on metabolic syndrome risk factors in 20th Military SPA & Rehabilitation Hospital in Krynica-Zdrój, Poland

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Terapia pozaustrojową zogniskowaną falą uderzeniową Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. […]

The onset of orogenic activity recorded in the Krosno shales from the Grybów unit (Polish Outer Carpathians)

Czasopismo : Acta Geologica Polonica Tytuł artykułu : The onset of orogenic activity recorded in the Krosno shales from the Grybów unit (Polish Outer Carpathians) Autorzy : Rushton, A. The Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD, UK, A.Rushton@nhm.ac.uk, Szrek, P. Institute of Geology, Warsaw University, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, pszrek@poczta.onet.pl, Konon, […]

Journal : Acta Geologica Polonica Article : The onset of orogenic activity recorded in the Krosno shales from the Grybów unit (Polish Outer Carpathians) Authors : Rushton, A. The Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD, UK, A.Rushton@nhm.ac.uk, Szrek, P. Institute of Geology, Warsaw University, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, pszrek@poczta.onet.pl, Konon, A. […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Porównanie miareczkowych metod oznaczania tlenku wapnia w materiałach glinokrzemianowych i krzemionkowych Authors : Burdyl, M. Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, burdyl@imo.gliwice.pl, Abstract : Keywords : miareczkowanie, tlenek wapnia, CaO, glinokrzemian, krzemionka, SiO2, analityka, titration, calcium oxide, CaO, aluminosilicate, silica, SiO2, Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT Publication date […]

Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na komórki c tarczycy u samic szczurzych poddanych owariektomii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na komórki c tarczycy u samic szczurzych poddanych owariektomii Autorzy : Wierzejski, W. Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Kubacka, M. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej […]

Influence of extremely-low-frequency magnetic fields on thyroid C cells in ovariectomised female rats

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na komórki c tarczycy u samic szczurzych poddanych owariektomii Authors : Wierzejski, W. Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Kubacka, M. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej […]

Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. nov. (Scleractinia) and its Barremian-Aptian age based on dinocysts (Polish Outer Carpathians)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae Tytuł artykułu : Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. nov. (Scleractinia) and its Barremian-Aptian age based on dinocysts (Polish Outer Carpathians) Autorzy : Golonka, J. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry Str. 2a, 30-063 Kraków, Poland, Mochnacka, K. University of Mining and Metallurgy, Faculty of Geology, Geophysics & Environmental […]

PL Koralowiec Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. nov. i jego wiek w oparciu o dinocysty (barrem-apt, Polskie Karpaty Zewnętrzne)

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae Article : Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. nov. (Scleractinia) and its Barremian-Aptian age based on dinocysts (Polish Outer Carpathians) Authors : Golonka, J. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry Str. 2a, 30-063 Kraków, Poland, Mochnacka, K. University of Mining and Metallurgy, Faculty of Geology, Geophysics & Environmental Protection, […]