Search results for: wiedza

Inżynieria Rolnicza z perspektywy CIGR

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Inżynieria Rolnicza z perspektywy CIGR Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute […]

Agricultural Engineering from the CIGR’s perspective

Journal : Agricultural Engineering Article : Inżynieria Rolnicza z perspektywy CIGR Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute of […]

Co dalej z inżynierią rolniczą?

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Co dalej z inżynierią rolniczą? Autorzy : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute […]

The future of agricultural engineering

Journal : Agricultural Engineering Article : Co dalej z inżynierią rolniczą? Authors : den Boer, J. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jan.denboer@up.wroc.pl, Dyjakon, A. Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Bukowski, P. Institute of […]

Evaluation of the trade information sources acquired by the selected farmers from Podlaskie voivodeship

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Evaluation of the trade information sources acquired by the selected farmers from Podlaskie voivodeship Autorzy : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Abstrakty : […]

PL Ocena źródeł pozyskiwania informacji branżowych przez wybranych rolników województwa podlaskiego

Journal : Agricultural Engineering Article : Evaluation of the trade information sources acquired by the selected farmers from Podlaskie voivodeship Authors : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Abstract : The […]

Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prospekcji terenowej

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prospekcji terenowej Autorzy : Beluch, Ł. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, lbeluch@gis.geo.uj.edu.pl, Bryk, M. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology – Poland (CAA PL), magdalena.bryk@gmail.com, Chyla, J. M. Computer Applications […]

Application of GIS technology in location of archaeological sites during field survey

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prospekcji terenowej Authors : Beluch, Ł. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, lbeluch@gis.geo.uj.edu.pl, Bryk, M. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology – Poland (CAA PL), magdalena.bryk@gmail.com, Chyla, J. M. Computer Applications and […]

Automatic indexing of information resources concerning agriculture in Polish

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : Automatic indexing of information resources concerning agriculture in Polish Autorzy : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The […]

PL Automatyczne indeksowanie zasobów informacyjnych w języku polskim dotyczących rolnictwa

Journal : Agricultural Engineering Article : Automatic indexing of information resources concerning agriculture in Polish Authors : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy […]

The acquisition and processing database system “Animal Housing Technologies”

Czasopismo : Agricultural Engineering Tytuł artykułu : The acquisition and processing database system “Animal Housing Technologies” Autorzy : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The […]

PL Bazodanowy system akwizycji i przetwarzania danych „Technologie Utrzymania Zwierząt”

Journal : Agricultural Engineering Article : The acquisition and processing database system “Animal Housing Technologies” Authors : Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl, Kapela, K. Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Borusiewicz, A. Faculty of Computer Studies, The Academy […]

Związki endokrynne w środowisku. Problemy i wyzwania, cz. I – emisja i los środowiskowy

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Związki endokrynne w środowisku. Problemy i wyzwania, cz. I – emisja i los środowiskowy Autorzy : Namieśnik, J. Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Railean-Plugaru, V. Moldova State University, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Chisinau, Republic of Moldova, Pomastowski, P. Katedra Chemii Środowiska […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Związki endokrynne w środowisku. Problemy i wyzwania, cz. I – emisja i los środowiskowy Authors : Namieśnik, J. Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Railean-Plugaru, V. Moldova State University, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Chisinau, Republic of Moldova, Pomastowski, P. Katedra Chemii Środowiska i […]

Probabilistic graphical model supporting early diagnosis of autism spectrum disorder

Czasopismo : Advances in Computer Science Research Tytuł artykułu : Probabilistic graphical model supporting early diagnosis of autism spectrum disorder Autorzy : Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowska, K. Student of Faculty of Computer Science, Bialystok […]

PL Probabilistyczny model wspierający wczesne diagnozowanie autyzmu

Journal : Advances in Computer Science Research Article : Probabilistic graphical model supporting early diagnosis of autism spectrum disorder Authors : Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowicz, A. Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland, Borowska, K. Student of Faculty of Computer Science, Bialystok University […]

Rozważania nad efektywnością infrastruktury informacji przestrzennej

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Rozważania nad efektywnością infrastruktury informacji przestrzennej Autorzy : Góźdź, K. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, katarzynagozdz@o2.pl, Pachelski, W. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, wpachelski@wat.edu.pl, Krawczyk, A. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki […]

On the effectiveness of spatial data infrastructure

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Rozważania nad efektywnością infrastruktury informacji przestrzennej Authors : Góźdź, K. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, katarzynagozdz@o2.pl, Pachelski, W. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, wpachelski@wat.edu.pl, Krawczyk, A. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i […]

Odlewnia Czcionek Samuela Orgelbranda Synów

Czasopismo : Acta Poligraphica Tytuł artykułu : Odlewnia Czcionek Samuela Orgelbranda Synów Autorzy : Jackowski, B. BOP, Gdańsk, Hamerliński, J. Research and Development Centre for the Graphic Arts, Warsaw, Pyr’yev, Y. Institute of Mechanics and Graphic Arts, University of Technology, Warsaw, Strzelczyk, P. BOP, Gdańsk, Bierkowski, T. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Pokorzyńska, E. Uniwersytet […]

Samuel Orgelbrand & Sons Type Foundry

Journal : Acta Poligraphica Article : Odlewnia Czcionek Samuela Orgelbranda Synów Authors : Jackowski, B. BOP, Gdańsk, Hamerliński, J. Research and Development Centre for the Graphic Arts, Warsaw, Pyr’yev, Y. Institute of Mechanics and Graphic Arts, University of Technology, Warsaw, Strzelczyk, P. BOP, Gdańsk, Bierkowski, T. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Pokorzyńska, E. Uniwersytet Kazimierza […]

Wykorzystanie zbiorów przybliżonych do pozyskiwania wiedzy i budowy reguł systemu generalizacji informacji geograficznej

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Wykorzystanie zbiorów przybliżonych do pozyskiwania wiedzy i budowy reguł systemu generalizacji informacji geograficznej Autorzy : Gaździcki, J. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Gazdzicki, J. Council of Spatial Information Infrastructure Polish Association for Spatial Information, gazdzicki@post.pl, Bydłosz, J. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji […]

Implementation of rough sets theory for knowledge acquisition and construction of knowledge base for generalization of geographic information

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Wykorzystanie zbiorów przybliżonych do pozyskiwania wiedzy i budowy reguł systemu generalizacji informacji geograficznej Authors : Gaździcki, J. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Gazdzicki, J. Council of Spatial Information Infrastructure Polish Association for Spatial Information, gazdzicki@post.pl, Bydłosz, J. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej […]

What Can a Mathematician do in Neuroscience?

Czasopismo : Mathematica Applicanda Tytuł artykułu : What Can a Mathematician do in Neuroscience? Autorzy : Szulc, P. Wrocław University of Technology Institute of Mathematics and Computer Science, Wybrzeze Wyspianskiego 27, Wrocław 50-370, A.Szulc@pwr.wroc.pl, Miękisz, J. University of Warsaw Institute of Applied Mathematics, Banacha 2, 02-097 Warsaw, Poland, miekisz@mimuw.edu.pl, Karbowski, J. Institute of Applied Mathematics […]

PL Jak matematyk moze pomóc w badaniach nad systemem nerwowym?

Journal : Mathematica Applicanda Article : What Can a Mathematician do in Neuroscience? Authors : Szulc, P. Wrocław University of Technology Institute of Mathematics and Computer Science, Wybrzeze Wyspianskiego 27, Wrocław 50-370, A.Szulc@pwr.wroc.pl, Miękisz, J. University of Warsaw Institute of Applied Mathematics, Banacha 2, 02-097 Warsaw, Poland, miekisz@mimuw.edu.pl, Karbowski, J. Institute of Applied Mathematics and […]

Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych Autorzy : Michalak, J. Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, J.Michalak@uw.edu.pl, Abstrakty : Celem monografii jest przedstawienie czytelnikom podstawowych metodyk, technik i narzędzi przeznaczonych do budowy modeli pojęciowych danych przestrzennych na poziomie pojęciowym i implementacyjnym, […]

UML geospatial data models and their transformation into GML schemas and database structures

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych Authors : Michalak, J. Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, J.Michalak@uw.edu.pl, Abstract : Celem monografii jest przedstawienie czytelnikom podstawowych metodyk, technik i narzędzi przeznaczonych do budowy modeli pojęciowych danych przestrzennych na poziomie pojęciowym i implementacyjnym, a […]

Ultrasonografia dopplerowska i jej zastosowanie w reumatologii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Ultrasonografia dopplerowska i jej zastosowanie w reumatologii Autorzy : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. Katedra Automatyki i […]

Doppler ultrasonography and its application in rheumatology

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Ultrasonografia dopplerowska i jej zastosowanie w reumatologii Authors : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. Katedra Automatyki i Biomechaniki, […]

Multi-criterion analysis of factors affecting maintenance of roadways

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Multi-criterion analysis of factors affecting maintenance of roadways Autorzy : Andrusikiewicz, W. AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Kraków, Batog, A. Wrocław University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Wrocław, Bukowski, P. Central Mining Institute, Department of Geology and […]

PL Analiza wielokryterialna czynników wpływających na utrzymanie wyrobisk korytarzowych

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Multi-criterion analysis of factors affecting maintenance of roadways Authors : Andrusikiewicz, W. AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Kraków, Batog, A. Wrocław University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Wrocław, Bukowski, P. Central Mining Institute, Department of Geology and Geophysics, […]

Zarządzanie Międzywydziałową Szkołą Inżynierii Biomedycznej AGH

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Zarządzanie Międzywydziałową Szkołą Inżynierii Biomedycznej AGH Autorzy : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. Katedra Automatyki i Biomechaniki, […]

Management of the Multidisciplinary School of Engineering in Biomedicine of the AGH University of Science and Technology

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Zarządzanie Międzywydziałową Szkołą Inżynierii Biomedycznej AGH Authors : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika […]

Efekt edukacyjny jako produkt wystawienniczy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Efekt edukacyjny jako produkt wystawienniczy Autorzy : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika […]

Educational effect as a showroom product

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Efekt edukacyjny jako produkt wystawienniczy Authors : Mrowiec, J. Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl, Awrejcewicz, J. Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, […]

The influence of specimens size on the deformational properties of high-performance concretes

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : The influence of specimens size on the deformational properties of high-performance concretes Autorzy : Andrusikiewicz, W. AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Kraków, Batog, A. Wrocław University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Wrocław, Bukowski, P. Central Mining Institute, […]

PL Wpływy wielkości próbek na właściwości odkształceniowe betonów wysokowartościowych

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : The influence of specimens size on the deformational properties of high-performance concretes Authors : Andrusikiewicz, W. AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Kraków, Batog, A. Wrocław University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Wrocław, Bukowski, P. Central Mining Institute, Department […]

Leniency program as an innovative legal tool for fighting cartels within the European Union

Czasopismo : AGH Managerial Economics Tytuł artykułu : Leniency program as an innovative legal tool for fighting cartels within the European Union Autorzy : Księżyk, M. Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University, Michalski, M. Ł. AGH University of Science and Technology, Duda, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Management, Gurgul, H. AGH University […]

PL Program leniency jako innowacyjne narzędzie prawne służące zwalczaniu karteli w Unii Europejskiej

Journal : AGH Managerial Economics Article : Leniency program as an innovative legal tool for fighting cartels within the European Union Authors : Księżyk, M. Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University, Michalski, M. Ł. AGH University of Science and Technology, Duda, J. AGH University of Science and Technology, Faculty of Management, Gurgul, H. AGH University of […]

Eden Project – identification of the revitalisation undertaking success factors

Czasopismo : AGH Journal of Mining and Geoengineering Tytuł artykułu : Eden Project – identification of the revitalisation undertaking success factors Autorzy : Adamczyk, J. AGH UST University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Department of Geomechanics, Civil Engineering and Geotechnics, Kraków, Anigacz, W. Opole University of Technology, Faculty of Civil Engineering, […]

PL Eden Project – identyfikacja czynników powodzenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Journal : AGH Journal of Mining and Geoengineering Article : Eden Project – identification of the revitalisation undertaking success factors Authors : Adamczyk, J. AGH UST University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Department of Geomechanics, Civil Engineering and Geotechnics, Kraków, Anigacz, W. Opole University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Division […]

Spektrum zastosowań SIP na potrzeby gospodarki nieruchomościami

Czasopismo : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Tytuł artykułu : Spektrum zastosowań SIP na potrzeby gospodarki nieruchomościami Autorzy : Bielska, A. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, a.bielska@gik.pw.edu.pl, Błędzka, J. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wydział Techniczny, jolanta.bledzka@wp.pl, Prus, B. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra […]

Scope of use of SIS for the needs of economy of land

Journal : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Article : Spektrum zastosowań SIP na potrzeby gospodarki nieruchomościami Authors : Bielska, A. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, a.bielska@gik.pw.edu.pl, Błędzka, J. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wydział Techniczny, jolanta.bledzka@wp.pl, Prus, B. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gospodarki […]

Prozdrowotne elementy stylu życia studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Prozdrowotne elementy stylu życia studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego Autorzy : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 52 585 […]

Pro-health behavior among students from the University School of Physical Education and the University of Economics

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Prozdrowotne elementy stylu życia studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego Authors : Zalewski, P. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 52 585 35 […]

Mathematical Analysis for a New Tennis Ball Launcher

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica Tytuł artykułu : Mathematical Analysis for a New Tennis Ball Launcher Autorzy : Bozhydarnyk, V. Bialystok University of Technology, Białystok, sulym@pb.edu.pl, Bohojło, A. Bialystok University of Technology, Białystok, aneta.bohojlo@gmail.com, Busłowicz, M. Bialystok University of Technology, Białystok, busmiko@pb.edu.pl, Ciężkowski, M. Bialystok University of Technology, Białystok, mciezkowski@gmail.com, Gołdasz, J. AGH University […]

Journal : Acta Mechanica et Automatica Article : Mathematical Analysis for a New Tennis Ball Launcher Authors : Bozhydarnyk, V. Bialystok University of Technology, Białystok, sulym@pb.edu.pl, Bohojło, A. Bialystok University of Technology, Białystok, aneta.bohojlo@gmail.com, Busłowicz, M. Bialystok University of Technology, Białystok, busmiko@pb.edu.pl, Ciężkowski, M. Bialystok University of Technology, Białystok, mciezkowski@gmail.com, Gołdasz, J. AGH University of […]

Problem of antenna phase centr variations in satellite levelling

Czasopismo : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Tytuł artykułu : Problem of antenna phase centr variations in satellite levelling Autorzy : Bryś, H. Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska, Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska, hbrys@usk.pk.edu.pl, Dawidowicz, K. Institute of Geodesy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, karol.dawidowicz@uwm.edu.pl, Abstrakty : Satellite leveling is the procedure […]

PL Problem zmienności centrum fazowego anteny w niwelacji satelitarnej

Journal : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Article : Problem of antenna phase centr variations in satellite levelling Authors : Bryś, H. Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska, Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska, hbrys@usk.pk.edu.pl, Dawidowicz, K. Institute of Geodesy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, karol.dawidowicz@uwm.edu.pl, Abstract : Satellite leveling is the procedure used […]

Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie – propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie – propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia Autorzy : Bac-Bronowicz, J. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, joanna.bac-bronowicz@igig.up.wroc.pl, Bednarczyk, M. Katedra Geodezji Szczegółowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w.m.bednarczyk@wp.pl, Abstrakty : Specjalność Geodezja i […]

Geoinformatics education at the faculty of geodesy and land management in Olsztyn – the outline of MSC curriculum

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie – propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia Authors : Bac-Bronowicz, J. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, joanna.bac-bronowicz@igig.up.wroc.pl, Bednarczyk, M. Katedra Geodezji Szczegółowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w.m.bednarczyk@wp.pl, Abstract : Specjalność Geodezja i Technologie […]

Rola infrastruktury informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Rola infrastruktury informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym Autorzy : Balcerzak, J. Zakład Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, j.balcerzak@gik.pw.edu.pl, Bielecka, E. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, elzbieta.bielecka@igik.edu.pl, Bielecka, E. Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, elzbieta.bielecka@igik.edu.pl, Chojka, […]

The role of spatial information infrastructure in disaster management

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Rola infrastruktury informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym Authors : Balcerzak, J. Zakład Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, j.balcerzak@gik.pw.edu.pl, Bielecka, E. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, elzbieta.bielecka@igik.edu.pl, Bielecka, E. Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, elzbieta.bielecka@igik.edu.pl, Chojka, A. […]

System wspomagania decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich

Czasopismo : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Tytuł artykułu : System wspomagania decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich Autorzy : Ćmielewski, K. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, kazimierz.cmielewski@up.wroc.pl, Górski, J. Instytut Kartografii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jastagor@moskit.uwm.edu.pl, Mrówczyńska, M. Instytut Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski, m.mrowczynska@ib.uz.zgora.pl, Leszczyńska, M. Instytut Geodezji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski […]

Decision support system for optimisation of marginal rural area development

Journal : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Article : System wspomagania decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich Authors : Ćmielewski, K. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, kazimierz.cmielewski@up.wroc.pl, Górski, J. Instytut Kartografii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jastagor@moskit.uwm.edu.pl, Mrówczyńska, M. Instytut Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski, m.mrowczynska@ib.uz.zgora.pl, Leszczyńska, M. Instytut Geodezji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w […]

Modernizacja katastru jako prces wzbogacania zbiorów informacji o przestrzeni i tworzenia podstaw wprowadzania dyrektywy INSPIRE

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Modernizacja katastru jako prces wzbogacania zbiorów informacji o przestrzeni i tworzenia podstaw wprowadzania dyrektywy INSPIRE Autorzy : Aralova, D. Department of Desert Ecology and Water Resources Research Samarkand Dividison of the Academy of Science of Uzbekistan, dida1908@yahoo.com, Borawski, M. Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, mborawski@wi.ps.pl, Chojka, […]

Modernisation of cadastre as an enlargement process of spatial information resources and creation of the foundation for implementation of the inspire directive

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Modernizacja katastru jako prces wzbogacania zbiorów informacji o przestrzeni i tworzenia podstaw wprowadzania dyrektywy INSPIRE Authors : Aralova, D. Department of Desert Ecology and Water Resources Research Samarkand Dividison of the Academy of Science of Uzbekistan, dida1908@yahoo.com, Borawski, M. Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, mborawski@wi.ps.pl, Chojka, A. […]

Wycena w rachunkowości

Czasopismo : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Tytuł artykułu : Wycena w rachunkowości Autorzy : Mendela, M. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Bieda, A. Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, bieda@agh.edu.pl, Abstrakty : Wycena nieruchomości i ich części składowych jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Rzeczoznawcy majątkowi to głównie prawnicy, ekonomiści i […]

Valuation for accounting purposes

Journal : Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum Article : Wycena w rachunkowości Authors : Mendela, M. Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Bieda, A. Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, bieda@agh.edu.pl, Abstract : Wycena nieruchomości i ich części składowych jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Rzeczoznawcy majątkowi to głównie prawnicy, ekonomiści i geodeci. […]

How new information technologies can reduce information availability and security

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : How new information technologies can reduce information availability and security Autorzy : Lechthaler, M. Department of Geoinformation and Cartography, Vienna University of Technology, Austria, Madej, P. Institute of Meteorology and Water Management, Office of Local Government Collaboration, Poland, Maritz, J. Council for Scientific and Industrial Research, Built Environment, […]

PL Jak nowe technologie informatyczne mogą ograniczać dostępność i bezpieczeństwo informacji

Journal : Roczniki Geomatyki Article : How new information technologies can reduce information availability and security Authors : Lechthaler, M. Department of Geoinformation and Cartography, Vienna University of Technology, Austria, Madej, P. Institute of Meteorology and Water Management, Office of Local Government Collaboration, Poland, Maritz, J. Council for Scientific and Industrial Research, Built Environment, South […]

Ionospheric trough in GPS signal

Czasopismo : Acta Geophysica Tytuł artykułu : Ionospheric trough in GPS signal Autorzy : Rowiński, P. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, pawelr@igf.edu.pl, Tomiyama, K. Department of Earth Sciences, Okayama University, Okayama, Japan, lfee0688@cc.okayama-u.ac.jp, Semenov, V. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, sem@igf.edu.pl, Ram, B. Department of Geophysics, Banaras […]

Journal : Acta Geophysica Article : Ionospheric trough in GPS signal Authors : Rowiński, P. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, pawelr@igf.edu.pl, Tomiyama, K. Department of Earth Sciences, Okayama University, Okayama, Japan, lfee0688@cc.okayama-u.ac.jp, Semenov, V. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, sem@igf.edu.pl, Ram, B. Department of Geophysics, Banaras Hindu […]

Petri net-based knowledge acquisition framework for CAPP

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Petri net-based knowledge acquisition framework for CAPP Autorzy : Jastrzębski, D. Technical University of Szczecin, Institute of Manufacturing Engineering, Piastów 19 Av., 70-310 Szczecin, Daniel.Jastrzebski@ps.pl, Stryczek, R. University of Bielsko-Biała, Willowa 2 St., 43-309 Bielsko-Biała, phone +48 33 8279213, r_stryczek@poczta.onet.pl, Abstrakty : A tendency […]

PL Sieć Petriego jako platforma akwizycji wiedzy dla potrzeb CAPP

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Petri net-based knowledge acquisition framework for CAPP Authors : Jastrzębski, D. Technical University of Szczecin, Institute of Manufacturing Engineering, Piastów 19 Av., 70-310 Szczecin, Daniel.Jastrzebski@ps.pl, Stryczek, R. University of Bielsko-Biała, Willowa 2 St., 43-309 Bielsko-Biała, phone +48 33 8279213, r_stryczek@poczta.onet.pl, Abstract : A tendency has […]

Wpływ wybranych implantów metalicznych na charakter zmian w tkance nerwowej szczura

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki Tytuł artykułu : Wpływ wybranych implantów metalicznych na charakter zmian w tkance nerwowej szczura Autorzy : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. IPPT PAN, […]

Chosen metallic materials in presence of cerebral tissue

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki Article : Wpływ wybranych implantów metalicznych na charakter zmian w tkance nerwowej szczura Authors : Bartuzi, P. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Roman-Liu, D. Zakład Ergonomii, Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Błażkiewicz, M. AWF, Warszawa, Kowalczyk, P. IPPT PAN, Warszawa, […]

Dokumentacja naukowa niezbędna dla ochrony i konserwacji zabytków architektury

Czasopismo : Roczniki Geomatyki Tytuł artykułu : Dokumentacja naukowa niezbędna dla ochrony i konserwacji zabytków architektury Autorzy : Tomaszewski, A. Zakład Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, atomprof@poczta.onet.pl, Linsenbarth, A. Instytut Geodezji i Kartografii, adam.linsenbarth@igik.edu.pl, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Zachariasz, A. Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, azachar@pk.edu.pl, Linsenbarth, A. Instytut Geodezji i […]

Scientific documentation necessary for protection and conservation of architectural monuments

Journal : Roczniki Geomatyki Article : Dokumentacja naukowa niezbędna dla ochrony i konserwacji zabytków architektury Authors : Tomaszewski, A. Zakład Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, atomprof@poczta.onet.pl, Linsenbarth, A. Instytut Geodezji i Kartografii, adam.linsenbarth@igik.edu.pl, Gaździcki, J. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, gazdzicki@post.pl, Zachariasz, A. Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, azachar@pk.edu.pl, Linsenbarth, A. Instytut Geodezji i Kartografii, […]

Nieorganiczne, organiczne i bioorganiczne diody emitujące światło

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Nieorganiczne, organiczne i bioorganiczne diody emitujące światło Autorzy : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny […]

Inorganic, organie and bio-organic LEDs (Light Emitting Diodes)

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Nieorganiczne, organiczne i bioorganiczne diody emitujące światło Authors : Niechwiej, J. Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl, Pasek, J. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w […]

Obróbka i interpretacja danych – pochodzących z porównań międzylaboratoryjnych i testów biegłości przy pomocy pakietu AQCS-PC

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka Tytuł artykułu : Obróbka i interpretacja danych – pochodzących z porównań międzylaboratoryjnych i testów biegłości przy pomocy pakietu AQCS-PC Autorzy : Hulanicki, A. Wydzial Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Barałkiewicz, D. Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mleczek, M. Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza […]

Journal : Analityka : nauka i praktyka Article : Obróbka i interpretacja danych – pochodzących z porównań międzylaboratoryjnych i testów biegłości przy pomocy pakietu AQCS-PC Authors : Hulanicki, A. Wydzial Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Barałkiewicz, D. Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mleczek, M. Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w […]

Modelling of some dependecies in moulding injection process using experimental methods and fuzzy logic theory.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology Tytuł artykułu : Modelling of some dependecies in moulding injection process using experimental methods and fuzzy logic theory. Autorzy : Pajor, M. Technical University of Szczecin. Institute of Manufacturing Engineering. Al. Piastów 19, PL-70-310 Szczecin, Poland, phone (+48 91) 449 42 61, fax (+48 91) 343 507, […]

PL Modelowanie wybranych zależności procesu wtryskiwania z zastosowaniem technik doświadczalnych i teorii zbiorów rozmytych.

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology Article : Modelling of some dependecies in moulding injection process using experimental methods and fuzzy logic theory. Authors : Pajor, M. Technical University of Szczecin. Institute of Manufacturing Engineering. Al. Piastów 19, PL-70-310 Szczecin, Poland, phone (+48 91) 449 42 61, fax (+48 91) 343 507, stefan.berczynski@ps.pl, […]

Wymogi bezpiecznego stosowania pól magnetycznych w medycynie

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Tytuł artykułu : Wymogi bezpiecznego stosowania pól magnetycznych w medycynie Autorzy : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej, […]

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Article : Wymogi bezpiecznego stosowania pól magnetycznych w medycynie Authors : Łukowska, E. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Liebert, A. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Hryciuk, M. Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej, Politechnika […]