Journal : Acta Energetica
Article : A Method of Identifying Dynamic Parameters of Generating Units Based on Dynamic Response During Disturbances

Authors :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.bajor@ien.gda.pl,
Kosmecki, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.kosmecki@ien.gda.pl,
Wilk, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch. Gdańsk University of Technology, m.wilk@ien.gda.pl,
Abstract : Simulation of power system operation requires proper dynamic representation of power system components in the simulation software, i.e. correct structures and parameters of the models. However, in large, modern power systems, a lack of required information is often encountered. Identification is one of the ways to obtain the missing data. In this paper an identification method based on an implementation of genetic algorithm is proposed. Its prerequisite is the availability of the unit's response to the disturbance, for example obtained from transient fault recorders. The method is tested for a single unit, for which the response was obtained beforehand using the model with known parameters. The method can also be used to facilitate the creation of dynamic equivalents of larger parts of the power system, which is also presented in the paper.

W artykule zaproponowano wykorzystanie algorytmu genetycznego do identyfikacji parametrów dynamicznych jednostek wytwórczych lub ekwiwalentów zastępujących obszary systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem przebiegów pozakłóceniowych. Zamieszczono również wyniki dwóch rodzajów testów oprogramowania, stworzonego na podstawie opracowanej metody. Testy zostały wykonane poprzez dobór parametrów pojedynczej jednostki wytwórczej oraz dla jednostki zastępczej, mającej za zadanie odwzorowanie zachowania dynamicznego większego obszaru systemu.

Keywords : algorytm genetyczny, ekwiwalentowanie, identyfikacja paremetrów dynamicznych, genetic algorithm, dynamic equivalent, dynamic parameters identification,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 4
Page : 4 – 13

Bibliography
: 1. http://www.ee.washington.edu/research/pstca/.
2. Madajewski K., Modele dynamiczne systemu elektroenergetycznego do badania układów przesyłowych prądu stałego Dynamic Models of the Power System to Test Transmission System of Direct Current, Institute of Power Engineering, Warsaw 2003.
3. Machowski J., Białek J., Rumby J., Power system dynamics. Stability and control, John Wiley and Sons Ltd, 2008.
4. Electric Power Research Institute: Dynamic Reduction, Vol. 1: Final Report, April 1993.
DOI :
Qute : Bajor, M. ,Kosmecki, M. ,Wilk, M. ,Wilk, M. , A Method of Identifying Dynamic Parameters of Generating Units Based on Dynamic Response During Disturbances. Acta Energetica nr 4/2013
facebook