Journal : Acta Energetica
Article : A Novel Algorithm of Forecasting the Potential Development of Generation in the Distribution Grid

Authors :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Abstract : The paper presents a novel method of forecasting the potential for the development of various types of generation, including renewable, connecting to the distribution grid. The proposed algorithm is based on the idea of identifying different factors influencing the possibility of developing various types of generation in different time horizons. Descriptions of subsequent stages of the forecasting procedure, used terms and the software implementing the algorithm, developed by the authors, are also included in the paper. Finally, comments regarding the reliability of the results obtained using the method are described.

Autorzy przedstawili w artykule propozycję algorytmu prognozowania potencjału rozwoju różnych rodzajów generacji, w tym odnawialnej, w sieci dystrybucyjnej, w różnych horyzontach czasowych. Algorytm jest oparty na identyfikacji czynników wpływu determinujących możliwość rozwoju danego rodzaju generacji. Opisano kolejne etapy procesu prognozowania, wprowadzone pojęcia oraz stworzone oprogramowanie implementujące zaprojektowany algorytm, przedstawiono również komentarze dotyczące wiarygodności otrzymywanych wyników prognozy.

Keywords : generacja rozproszona, prognozowanie, sieć dystrybucyjna, dispersed generation, forecasting, distribution grid,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 2
Page : 4 – 11

Bibliography
: 1. Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, Opracowanie zasad planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej 110 kV, SN i nn, uwzględniających pracę rozproszonych źródeł wytwórczych – wytyczne planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej przeznaczone dla operatora systemu dystrybucyjnego Drawing up the principles for planning the development of 110 kV, MV and LV distribution grid, taking into account the operation of dispersed generating sources – guidelines for planning the distribution grid development for the distribution system operator, pp. 108–130.
2. European Photovoltaic Industry Association Market Report, 2011.
DOI :
Qute : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Skoczko, P. , A Novel Algorithm of Forecasting the Potential Development of Generation in the Distribution Grid. Acta Energetica nr 2/2014
Facebook