PL System diagnostyczny ciągnika kołowego zorientowany na niezdatności funkcjonalne i zadaniowe

Journal : Agricultural Engineering
Article : A functional and task fault-oriented diagnostic system for wheeled tractors

Authors :
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Boniecki, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kuzimska, T.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kruk, I. S.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Kot, T. P.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Gordeenko, O. V.
Belorussian State University of Agriculture, Belarus,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin, Poland, ul. Beskidzka, 70, 20-869 Lublin, andrzej.marczuk@up.lublin.pl,
Romaniuk, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz, Poland,
Kurpaska, S.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, rtkurpas@cyf-kr.edu.pl,
Latała, H.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Baran, D.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow,
Konopacki, P.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Hołownicki, R.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Michalski, R.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Gonera, J.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Janulin, M.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, michal.janulin@uwm.edu.pl,
Abstract : The wheeled tractors that are widely used in various branches of the national economy have a superior design. Various types of faults affect the efficiency of work, increase emissions of hazardous substances and fuel consumption, and affect the safety level and the dynamics of the vehicle. To ensure the appropriate and timely location and repair of faults it is necessary to employ complex diagnostic systems. The study outlines the design of a device used in the diagnostics of the condition of a wheeled tractor. Also, examples of diagnostic algorithms and procedures are also presented. The diagnostic system for the wheeled tractor presented herein considerably improves the reliability of the vehicle and limits the consequences of potential defects. The operator of the tractor is notified immediately after the occurrence of a fault, which prevents further damage to other components of the vehicle and reduces the operating costs. The study also presents the results of tests of the diagnostic facility for wheeled tractors. The results of the tests of the unit were additionally verified by using other diagnostic methods, e.g. with the use of a thermal imaging camera.

Ciągniki kołowe, które są wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki krajowej posiadają nowoczesną konstrukcję. Pojawienie się różnego rodzaju niezdatności przyczynia się do ograniczenia efektywności pracy, wzrostu emisji szkodliwych substancji, wzrostu zużycia paliwa, pogorszenia poziomu bezpieczeństwa oraz spadku dynamiki pojazdu. Z uwagi na szybkie przeciwdziałanie pojawiającym się niezdatnościom i właściwą lokalizację uszkodzenia konieczne jest stosowanie rozbudowanych układów diagnostycznych. W pracy przedstawiono budowę urządzenia wykorzystywanego do diagnostyki stanu technicznego ciągnika kołowego. Przedstawiono również przykładowe algorytmy i procedury diagnostyczne. Zaprezentowany system diagnozowania stanu ciągnika kołowego w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jego niezawodności i ograniczenia skutków ewentualnych uszkodzeń, gdyż operator ciągnika po pojawieniu się niezdatności jest zawsze szybko o tym powiadamiany, co zapobiega dalszym uszkodzeniom kolejnych podzespołów pojazdu oraz ogranicza koszty eksploatacji. W pracy przedstawiono także wyniki testów stanowiska diagnostycznego stanu technicznego ciągnika kołowego. Wyniki testów urządzenia zostały ponadto zweryfikowane poprzez wykorzystanie innych metod diagnostycznych, np. pomiarów z użyciem kamery termowizyjnej.

Keywords : ciągnik kołowy, diagnostyka, uszkodzenie, system diagnostyczny, wheeled tractor, diagnostics, fault, diagnostic system,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 3
Page : 59 – 68

Bibliography
: Arendt, R., Michalski, R. (2013). Structure and algorithms of a diagnostic device in a wheeled tractor. Diagnostyka – Applied Structural Health Usage and Condition Monitoring, 14(4), 55-60.
Carrera González, A., Alonso García, S., Gómez Gil, J. (2010). Design, Development and Implemen-tation of a Steering Controller Box for an Automatic Agricultural Tractor Guidance System. Using Fuzzy Logic. Technological Developments in Education and Automation, 153-158.
Cieślikowski, B., Pedryc, N. (2009). Koncepcja nadzoru nad maszynami przez komputer pokładowy ciągnika w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem magistrali informatycznej LIN. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 29-34.
Dyer, J., Desjardins, R. (2006). Carbon Dioxide Emissions Associated with the Manufacturing of Tractors and Farm Machinery in Canada. Biosystems Engineering, 93(1), 107-118.
Krzaczek, P. (2009). Ocena parametrów energetycznych ciągnika rolniczego JOHN DEERE 6820 z wykorzystaniem diagnostyki pokładowej. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 91-98.
Lindgren, M. A. (2005). Transient Fuel Consumption Model for Non-road Mobile Machinery Biosystems Enineering 91(2), 139-147.
Mamala, J., Jantos, J., Augustynowicz, A. (2008). Diagnostyka predykcyjna ciągników rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 97-101.
Michalski, R., Gonera, J., Janulin, M., Arendt, R. (2012). Structural analysis of a wheeled tractor oriented towards damage diagnostics. Monografie, studia, rozprawy. Selected Problems Of Mechanical Engineering And Maintenance, M29, 16-30.
Michalski, R., Arendt, R. (2013). Selection of diagnostic functions in a wheeled tractor, Diagnostyka – Applied Structural Health Usage and Condition Monitoring, 14(4), 61-67.
Michalski, R., Arendt, R., Janulin, M., Gonera, J. (2014a). Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych. Identyfikacja relacji, modele, hardware i software systemu diagnostycznego. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ISBN 978-83-7299-908-5.
Michalski, R, Janulin, M, Gonera, J. (2014b). Modele relacji diagnostycznych w diagnozowaniu ciągnika kołowego. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. LXIII (1), 129-140.
DOI :
Qute : Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Wardal, W. J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Koszela, K. ,Koszela, K. ,Boniecki, P. ,Kuzimska, T. ,Kruk, I. S. ,Kot, T. P. ,Gordeenko, O. V. ,Marczuk, A. ,Romaniuk, W. ,Gałuszko, K. ,Kurpaska, S. ,Latała, H. ,Baran, D. ,Konopacki, P. ,Hołownicki, R. ,Michalski, R. ,Gonera, J. ,Janulin, M. ,Janulin, M. , A functional and task fault-oriented diagnostic system for wheeled tractors. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 3/2015
facebook