A modern method of obtaining organic seeds of onion and radish

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : A modern method of obtaining organic seeds of onion and radish

Autorzy :
Blicharz-Kania, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl,
Andrejko, D.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Ślaska-Grzywna, B.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Starek, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Szejgiec, P.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Krzaczek, P.
Department of Power Industry and Vehicles, University of Life Sciences in Lublin,
Błaszkiewicz, Z.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zbigniewblaszkiewicz@up.poznan.pl,
Sztukowski, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
Combrzyński, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, maciej.combrzynski@up.lublin.pl,
Wójtowicz, A.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Klimek, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Mościcki, L.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Oniszczuk, T.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Juśko, S.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domoradzki, M.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, mdomoradzki@gmail.com,
Szymura, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Lamkiewicz, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Kaniewska, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Abstrakty : The paper presents the results of obtaining radish and onion seed on an organic farm and the results of processing seeds after harvesting. The proposed technology of seeds preparation for sowing involves processes of hydraulic separation, washing and leaching, drying, calibration, inoculation and coating. Plants were protected with preparations authorized for organic farming. Obtained organic seed material is consistent with current quality requirements.

Opracowano technologię przygotowania nasion do siewu na plantacje ekologiczne i wybrano metody obróbki po zbiorze nasion rzodkiewki i cebuli zwyczajnej. Celem pracy było opracowanie procedury pozyskania materiału siewnego tych nasion o wysokiej jakości, zgodnej z normami nasiennymi. Opracowane procesy obejmują: separację hydrauliczną, mycie, suszenie oraz kalibrację. Przed siewem należy wykonać otoczkowanie nasion ekologicznych. Podczas otoczkowania nasion inokulowano powierzchnię nasion zarodnikami grzyba Polyversum i Trichoderme viride w ilości 10 szt. zarodników na nasiono lub zaprawiano chitosanem w ilości 1% do masy nasion. Suszenie nasion inokulowanych powinno odbywać się w temperaturze obniżonej do 35°C, co wynikało z badań nad przeżywalnością mikroorganizmów. Uzyskano ekologiczny materiał nasienny zgodny z obowiązującymi wymaganiami jakościowymi, który skierowano do handlu.

Słowa kluczowe : organic seeds, seed technology, radish seed, onion seed, nasiona ekologiczne, obróbka nasion, rzodkiewka, cebula zwyczajna,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 1
Strony : 35 – 45
Bibliografia : Domoradzki, M.; Sadowski, Cz.; Just, H.; Korpal, W.; Weiner W. (2004). Technologia wytwarzania nasion warzyw w systemie ekologicznym. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych. Monografia. ISBN 83-905196-3-1.
Domoradzki, M. (2005). Aparaty i technologie wspomagające produkcję materiału siewnego. Zmienność genetyczna i jej wykorzystanie w hodowli roślin ogrodniczych. Monografia. Wydawnictwo Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. ISBN 83-88707-86-8.
Domoradzki, M.; Korpal, W. Weiner W. (2006). Badania procesu suszenia nasion warzyw. Inżynieria Rolnicza, 7(82), 119-125.
Domoradzki, M.; Dzieniecki, P. (2008) Technologia przygotowania nasion ekologicznych buraka ćwikłowego do siewu. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych. Monografia. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Roślin Poznań. ISBN 978-83-89867-31-5.
Domoradzki M. Korpal. (2008a). Mieszanina wody, dekstryny i alkoholu poliwinylowego. Do otoczkowania nasion. Chemik 9, 456-458.
Domoradzki M. (2011). Doskonalenie technologii pozbiorowej obróbki nasion ekologicznych na przykładzie roślin baldaszkowatych. Rozprawa Nr 149. Wydawnictwo UTP w Bydgoszczy. ISSN 0209-0597.
Khan, A. A. (1992). Preplant physiological seed conditioning. Horticular Reviews, 13, 131-181.
Parera, C.A.; Cantliffe, D.J. (1995). Presowing seed priming. Horticular Reviews, 16, 109-141.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. O rolnictwie ekologicznym. DzU 116 poz. 975.
Ustawa z dnia 25 grudnia 2014 r. O zmianach ustawy o rolnictwie ekologicznym. DzU 1 poz. 55.
ISTA Handbook on Seedling Evaluation 2009. Metody i zdolność kiełkowania nasion.
DOI :
Cytuj : Blicharz-Kania, A. ,Andrejko, D. ,Ślaska-Grzywna, B. ,Starek, A. ,Szejgiec, P. ,Krzaczek, P. ,Błaszkiewicz, Z. ,Sztukowski, P. ,Combrzyński, M. ,Wójtowicz, A. ,Klimek, M. ,Mościcki, L. ,Oniszczuk, T. ,Juśko, S. ,Domoradzki, M. ,Szymura, J. ,Lamkiewicz, J. ,Kaniewska, J. , A modern method of obtaining organic seeds of onion and radish. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 1/2015
facebook