A new structure of the stabilization system of a suspended sprayer boom

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : A new structure of the stabilization system of a suspended sprayer boom

Autorzy :
Blicharz-Kania, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl,
Andrejko, D.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Ślaska-Grzywna, B.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Starek, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Szejgiec, P.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Krzaczek, P.
Department of Power Industry and Vehicles, University of Life Sciences in Lublin,
Błaszkiewicz, Z.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zbigniewblaszkiewicz@up.poznan.pl,
Sztukowski, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
Combrzyński, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, maciej.combrzynski@up.lublin.pl,
Wójtowicz, A.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Klimek, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Mościcki, L.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Oniszczuk, T.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Juśko, S.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domoradzki, M.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, mdomoradzki@gmail.com,
Szymura, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Lamkiewicz, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Kaniewska, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Góral, D.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, dariusz.goral@up.lublin.pl,
Kluza, F.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Kozłowicz, K.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domin, M.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Hejft, R.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok,
Obidziński, S.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, s.obidzinski@pb.edu.pl,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Marks, N.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Maciewicz, B.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Kołosowski, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin, Pawel.Kolosowski@zut.edu.pl,
Dobek, T. K.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Sałagan, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, m.majchrzak@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw, k.mazur@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Obidziński, S.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Białystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, s.obidzinski@pb.edu.pl,
Hejft, R.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Białystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok,
Pieczarka, K.
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, krzysztof.pieczarka@up.wroc.pl,
Lejman, K.
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław,
Owsiak, Z.
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław,
Kordas, L.
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław,
Sobotka, S. M.
Department of Mills and Methodology of Research, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Lipiński, A. J.
Department of Mills and Methodology of Research, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, adam.lipinski@uwm.edu.pl,
Abstrakty : The paper presents a new system that stabilizes a sprayer boom in the vertical plane. The presented system is protected by patent law. The article shows, inter alia, the idea and principle of operation of the stabilization system of the sprayer boom which uses the centre of gravity of the sprayer boom frame suspended on the beared axis of a sprayer. The angle of deflection of sprayer boom arms depends on the height/depth of an obstacle for tractor wheels. The stabilization system is designed for use with a field suspended sprayer and is one of the systems based on passive elements. The main design assumption was to develop a system that ensures a satisfactory level of stabilization of a boom and maintaining acceptable production costs. The presented solution is prepared for realization and for carrying out field research.

W pracy opisano nowy układ stabilizujący belkę polową opryskiwacza w płaszczyźnie pionowej. Zaprezentowany układ jest chroniony prawem patentowym. Artykuł pokazuje m.in. ideę i zasadę działania układu stabilizacji belki polowej, wykorzystującego środek ciężkości ramy belki polowej zawieszonej na ułożyskowanej osi opryskiwacza. Kąt wychylenia ramion belki polowej uzależniony jest od wysokości/głębokości przeszkody napotkanej przez koła ciągnika. Układ stabilizacji przeznaczony jest do zastosowania z opryskiwaczem polowym zawieszanym i należy do systemów opartych na elementach biernych. Głównym założeniem projektowym było opracowanie układu zapewniającego satysfakcjonujący poziom stabilizacji belki przy zachowaniu akceptowalnych kosztów produkcji. Zaprezentowane rozwiązanie jest przygotowywane do realizacji oraz przeprowadzenia badań polowych.

Słowa kluczowe : opryskiwacz polowy, jakość oprysku, układ stabilizacji, belka polowa, sprayer boom, quality of spray, stabilization system,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 1
Strony : 127 – 132
Bibliografia : Anthonis, J.; Audenaert, J.; Ramon, H. (2005). Design Optimisation for the Vertical Suspension of a Crop Sprayer Boom. Biosystems Engineering 90(2), 153-160.
Deprez, K.; Anthonis, J.; Ramon, H.; Van Brussel, H. (2002). Development of a Slow Active Suspension for Stabilizing the Roll of Spray Booms, Part 1: Controller Design. Biosystems Engineering, 81(3), 273-279.
Hołownicki, R. (2005). Stabilizacja belki polowej. Rolniczy Przegląd Techniczny, 7(2), 30-33.
Jeon, H.Y.; Womac, A.R.; Wilkerson, J.B.; Hart, W.E. (2004). Sprayer boom instrumentation for field use. Transactions of the ASAE 47(3), 659-666.
Kamiński, E.; Kruk, I.S. (2012). Tłumienie drgań poprzecznych belki opryskiwacza polowego za pomocą amortyzatorów. Problemy Inżynierii Rolniczej, 20, 83-94.
Kennes, P.; Ramon, H.; De Baerdemaeker, J. (1999). Modelling the Effect of Passive Vertical Suspensions on the Dynamic Behaviour of Sprayer Booms. Journal of Agricultural Engineering Research, 72(3), 217-229.
Lipiński, A.; Sobotka, S.; Lipiński S. (2011). Przegląd systemów stabilizacji belek polowych opryskiwaczy. Inżynieria Rolnicza, 15(8), 181-187.
Lipiński, A.; Sobotka, S. (2014). Układ stabilizacji belki polowej opryskiwacza, Zgłoszenie patentowe nr P. 397464, Prawo wyłączne nr 16555, Wiadomości Urzędu Patentowego, 4, 818.
Popławski, Z.; Szulc, T. (2010). Innowacyjne rozwiązania w technice ochrony roślin. Cz. 1. Elementy wyposażenia rolniczych opryskiwaczy polowych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 7(1), 17-22.
Rahman, R.A.; Tahmasebi, M.; Gohari, M. (2011). Design and Simulation of a Passive Vertical Suspension System for Spray Boom Structure. Journal of Mechanics Engineering and Automation, 1(6), 420-424.
Szewczyk A., Owsiak Z., Lejman K., Rojek G. (2010). Wpływ wybranych parametrów i warunków pracy opryskiwacza na położenie belki polowej w płaszczyźnie poziomej. Inżynieria Rolnicza, 2 (120), 217-224.
Szulc, T. (2011). Systemy stabilizacji belek polowych. Cel równomierny oprysk. Rolniczy Przegląd Techniczny, 14(3), 52-54.
Tahmasebi, M.; Rahman, R.A.; Mailah, M.; Gohari, M. (2012). Sprayer Boom Active Suspension Using Intelligent Active Force Control. Journal of World Academy of Science, Engineering and Technology, 68, 1277-1281.
DOI :
Cytuj : Blicharz-Kania, A. ,Andrejko, D. ,Ślaska-Grzywna, B. ,Starek, A. ,Szejgiec, P. ,Krzaczek, P. ,Błaszkiewicz, Z. ,Sztukowski, P. ,Combrzyński, M. ,Wójtowicz, A. ,Klimek, M. ,Mościcki, L. ,Oniszczuk, T. ,Juśko, S. ,Domoradzki, M. ,Szymura, J. ,Lamkiewicz, J. ,Kaniewska, J. ,Góral, D. ,Kluza, F. ,Kozłowicz, K. ,Domin, M. ,Hejft, R. ,Obidziński, S. ,Jakubowski, T. ,Marks, N. ,Maciewicz, B. ,Kołosowski, P. ,Dobek, T. K. ,Sałagan, P. ,Majchrzak, M. ,Barwicki, J. ,Wardal, W. J. ,Mazur, K. ,Borek, K. ,Mazur, K. ,Barwicki, J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Wardal, W. J. ,Obidziński, S. ,Hejft, R. ,Pieczarka, K. ,Lejman, K. ,Owsiak, Z. ,Kordas, L. ,Sobotka, S. M. ,Lipiński, A. J. , A new structure of the stabilization system of a suspended sprayer boom. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 1/2015
facebook