A new technology of pressing and packing moist fodder grains

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : A new technology of pressing and packing moist fodder grains

Autorzy :
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Boniecki, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kuzimska, T.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kruk, I. S.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Kot, T. P.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Gordeenko, O. V.
Belorussian State University of Agriculture, Belarus,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin, Poland, ul. Beskidzka, 70, 20-869 Lublin, andrzej.marczuk@up.lublin.pl,
Romaniuk, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz, Poland,
Kurpaska, S.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, rtkurpas@cyf-kr.edu.pl,
Latała, H.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Baran, D.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow,
Konopacki, P.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Hołownicki, R.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Michalski, R.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Gonera, J.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Janulin, M.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, michal.janulin@uwm.edu.pl,
Plotnikov, S.
Viatka University in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w.golka@itep.edu.pl,
Kamiński, J. R.
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
Sadowska, U.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków, Urszula.Sadowska@ur.krakow.pl,
Żabiński, A.
on, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków,
Mudryk, K.
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture in Krakow,
Saitov, V. E.
Vjatka University of Life Sciences in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Kamionka, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, j.kamionka@itep.edu.pl,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Kurbanov, R.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Kuboń, M.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow,
Kamionka, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kludzienko, Kłudzienko 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, j.kamionka@itep.edu.pl,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43, peter.savinyh@mail.ru,
Kazakov, V.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Syčugov, Û.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Turubanov, N.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Isupov, A.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin,
Misztal, W.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin,
Abstrakty : Production of rolled preserved grain fodder directly after threshing is one of the most effective methods of processing moist fodder grain. A unit comprising a roller, a grain packing unit, which packs grains into a polyethylene sleeve, and a tractor are used in production of such fodder. For the purpose of further improvement of technical means for technology of fodder preparation, structural and technological schemes of a universal (mobile) roller for dry and moist grain and fodder packing unit to a polyethylene sleeve were developed. A new roller may be used in various configurations: it may be mounted on the fodder packing unit comprising the above-mentioned unit with a drive from a universal joint shaft of a tractor as well as it may be installed on technological lines for fodder preparation with working bodies drive from electric engines. The developed packing unit is equipped with a tracking device and allows a constant process of packing of rolled fodder to the polyethylene sleeve.

Jedną z najbardziej skutecznych metod przetwarzania wilgotnego ziarna paszowego jest wytwarzanie bezpośrednio na polu po omłocie gnieconej konserwowanej paszy ziarnowej. Do produkcji takiej paszy wykorzystuje się agregat złożony z gniotownika, pakowacza ziarna do rękawa polietylenowego oraz ciągnika. W celu dalszego doskonalenia środków technicznych dla technologii przygotowania paszy zostały opracowane schematy konstrukcyjno-technologiczne uniwersalnego (mobilnego) gniotownika do ziarna suchego i wilgotnego oraz pakowacza paszy do rękawa polietylenowego. Nowy gniotownik może być stosowany w różnych konfiguracjach: może być montowany na pakowacz paszy w składzie ww. agregatu z napędem od WOM ciągnika, jak i instalowany na linie technologiczne przygotowania paszy z napędem organów roboczych od silników elektrycznych. Opracowany pakowacz jest wyposażony w urządzenie śledzące i pozwala prowadzić ciągły proces pakowania gnieconej paszy do rękawa polietylenowego.

Słowa kluczowe : technologia, ziarno, konserwacja pasz, gniecenie dwustopniowe, pakowacz, technology, grain, feed preservation, two-degree rolling, fodder packing unit,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 3
Strony : 109 – 117
Bibliografia : Одегов, В.А. (2005). Обоснование параметров и режимов работы плющилки влажного зерна. Диссертация на соискание кандидата технических наук. Киров, 187.
Патент 371063 Российская Федерация, МПК А23N 17/00. Способ подготовки зернового материала к скармливанию и устройство для его осуществления / Савиных П. А., Алёшкин А.В., Казаков В.А.; заявитель и патентообладатель Государственное учреждение Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (RU); опубл. 27.10.2009, бюл. №30.
Патент 2371262 Российская федерация, C1 МПК В07В 9/00, В07В 4/02, В02С 4/06. Способ для фракционирования и последующего плющения зернового материала и устройства для его осуществления / Сысуев В.А., Савиных П.А., Казаков В.А., Сычугов Н.П., Сычугов Ю.В.; заявитель и патентообладатель Государственное учреждение Зональный научно-исследовательский институтсельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (RU); – № 2008103297; заявл.28.01.2008; опубл. 27.10.2009, бюл. №30. 12.
Патент 2417778 Российская Федерация, МПК В02С 4/06. Способ плющения фуражного зерна и устройство для его осуществления / Сысуев В.А., Савиных П.А., Казаков В.А., Сычугов Ю.В.; заявитель и патентообладатель Государственное учреждение Зональный научно-исследовательский институтсельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (RU). – №2011112539; заявл.01.04.2011; опубл. 10.03.2013, бюл. №7.– 9с.: ил.
Патент 2511308 Российская Федерация, МПК В02С 4/06. Вальцовая плющилка зерна / Сысуев В.А., Савиных П.А., Казаков В.А., Исупов А.Ю.; заявитель и патентообладатель Государственное учреждение Зональный научно-исследовательский институтсельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (RU). – №2012130115/13; заявл.16.07.2012; опубл. 10.04.2014, бюл. №10.– 5с.: ил.
Савиных, П.А., Казаков, В.А. (2008). Технико-экономическое обоснование технологии плющения и консервирования фуражного зерна. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzqlędnieniem ochrony środowiska i standardow UE. Materialy na konferencję, Warszawa, 23-24 wrzesnia 2008, 175-180.
Савиных, П.А., Казаков, В.А. (2010). Новые технологии и машины для плющения и консервирования влажного фуражного зерна. Ресурсосберегающие технологии и технические средства в агропромышленном комплексе. Материалы научно-практической конференции НГСХА. Нижний Новгород, 346-353.
Сыроватка, В.И., Попов, В.Д., Сысуев, В.А. и др. (2006). Рекомендации по заготовке и использованию высоковлажного фуражного зерна. Россельхозакадемия, 130.
Сысуев, В.А., Алёшкин, А.В., Савиных, П.А. (2009). Кормоприготовительные машины. Теория, разработка, эксперимент: В двух томах. Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока, Т. 2, 496.
Сысуев, В.А., Савиных, П.А., Казаков, В.А. (2009). Технология и машина для плющения зерна. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzecej z uwzględnieniem ochrony srodowiska i standardow UE. Materialy na konferencja.Warszawa, 22-23 wrzesnia 2009, 83-86.
Šaršunov, V. A.; Kruglenja, V. E.; Kamiński, E.; Kuboń, M. (2014). Flax seed separation with vibrat-ing screens. Agricultural Engineering, 3(151), 187-201.
Sysuev V.A., Aleškin A.V. Savinyh P.A., Marczuk A., Wrotkowski K., Kuboń M. (2014). Studium procesu działania rozdrabniaczy bijakowych do ziarna. Lublin, ISBN 978-83-63761-28-8.
http://www.murska.info.
http://www.newtechagro.ru
http://www.agroman.ru: Официальный дилер Aimo Korteen Konepaja Oy ООО «Ньютехагро». Инструкция по работе с упаковщиком.
DOI :
Cytuj : Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Wardal, W. J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Koszela, K. ,Koszela, K. ,Boniecki, P. ,Kuzimska, T. ,Kruk, I. S. ,Kot, T. P. ,Gordeenko, O. V. ,Marczuk, A. ,Romaniuk, W. ,Gałuszko, K. ,Kurpaska, S. ,Latała, H. ,Baran, D. ,Konopacki, P. ,Hołownicki, R. ,Michalski, R. ,Gonera, J. ,Janulin, M. ,Plotnikov, S. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamiński, J. R. ,Sadowska, U. ,Żabiński, A. ,Mudryk, K. ,Saitov, V. E. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamionka, J. ,Savinyh, P. ,Kurbanov, R. ,Kuboń, M. ,Kamionka, J. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Kazakov, V. ,Syčugov, Û. ,Turubanov, N. ,Isupov, A. ,Marczuk, A. ,Misztal, W. , A new technology of pressing and packing moist fodder grains. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 3/2015
facebook