Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Aktualne rozwiązania w zakresie defibrylacji kardiowersji

Authors :
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej,ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, +48 (0) 42 272 18, e.ciejka@wompcpl.eu,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
Szyguła, R.
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76 45-758 Opole, tel. +48 (0) 77 400 04 50, r.szygula@po.opole.pl,
Kielnar, R.
Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a,35-205 Rzeszów, tel. +48 (0) 17 872 19 20, kielnarrenata@o2.pl,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 90, ewa.boerner@awf.wroc.pl,
Socha, A.
Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorska Akademia Medyczna, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 (0) 91 466 16 73, zpropst@sci.pam.szczecin.pl,
Witoś, M.
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 75, halina.podbielska@awf.wroc.pl,
Broniec, A.
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej/Laboratorium Biocybernetyki EAiIE, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 (012) 617-38-73, broniec@novell.ftj.agh.edu.pl,
Wieczorski, M.
Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, mwieczorski@spsk4.lublin.pl,
Abstract : Defibrylacja jest jedną z kluczowych interwencji o ustalonej skuteczności po zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania/ trzepotania komór. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie historii wprowadzania defibrylacji do praktyki klinicznej technicznych aspektów związanych z defibrylacją, jak również praktycznego użycia defibrylatorów, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) 2005.

Keywords : defibrylacja, kardiowersja, defibrillation, cardioversion,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 3
Page : 253 – 257

Bibliography
: 1. J.L. Prevost, F. Battelli:La Mort Par Les Déscharges Électriques, Journ. de Physiol., vol. 1,1899, s. 1085-1100.
2. J.C. Wiggers: The Mechanism and Nature of Ventricular Fibrillation, Am. Heart Journal, vol. 20,1940, s. 399412.
3. C.S. Beck, W.H. Pritchard, H.S. Feil: Venticularfibrillation of long duration abolished by electricshock, Jour. Amer. Med. Assoc., vol. 135,1947, s. 985.
4. G.H. Bardy, B.E. Gliner, P.J. Kudenchuk, L.E. Poole: Truncated biphasic impulses for transthoracic defibrillation, Circulation, vol. 91, 1995, s. 1768-1774.
5. M. Nowicki: Współczesne osiągnięcia w defibrylatorach zewnętrznych, Menedżer Zdrowia, vol. 3,2003, s. 82-84.
6. M. Piotrowski: Przegląd defibrylatorów, Ogólnopol. Przegl. Med., vol. 9(10), 2004, s. 15-17.
7. R.E. Kerber, C. Kouba, J. Martins i in.: Advance prediction of transthoracic impedance in human defibrillation and cardioversion: importance of impedance in determining the success of low-energy shocks, Circulation, vol. 70,1984, s. 303-308.
8. J.A. Joglar, D.J. Kessler, P.J. Welch i in.: Effects of repeated electrical defibrillations on cardiac troponin I levels, Am J Cardiol, vol. 38,1999, s. 270-272.
9. A.P. van Alem, EW. Chapman, P Lank, A.A. Hart, R.W. Koster: A prospective, randomised and blinded comparison of first shock success of monophasic and biphasic waveforms in out-of-hospital cardiac arrest, Resuscitation, vol. 58,2003, s. 17-24.
10. J. Carpenter, T.D. Rea, J.A. Murray, P.J. Kudenchuk, M.S. Eisenberg: Defibrillation waveform andpost-shock rhyihm in out-of-hospital ventricular fibrillation cardiac arrest, Resuscitation, vol. 59,2003, s. 189-196.
11. L.J. Morrison, P. Dorian, J. Long i in.: Out-of-hospital cardiac arrest rectilinear biphasic to monophasic damped sine defibrillation waveforms with advan-ced life support intervation trial (ORBIT), Resuscitation, vol. 66,2005, s. 149-157.
12. R.E. Kerber, J.B. Martins, M.G. Kienzle i in.: Energy, current, and success in defibrillation and cardioversion: clinical studies using an automated impedance-based method of energy adjustment, Circulation, vol.77,1988, s. 1038-1046.
13. R.W. Koster, P. Dorian, F.W. Chapman, P.W. Schmitt, S.G. O'Grady, R.G. Walker: A randomized trial comparing monophasic and biphasic waveform shocks for external cardioversion of atrial fibrillation, Am Heart J.,vol. 147,2004, s.e20.
14. P.R. Martens, J.K. Russell, B. Wolcke i in.: Optimal Response to Cardiac Arrest study: defibrillation waveform effects, Resuscitation, vol. 49,2001, s. 233-243.
15. W.D. Weaver, L.A. Cobb, M.K. Copass, A.P. Hallstrom: Ventricular defibrillation: a comparatwe trial using 175-J and 320-J shocks, N Engl J Med, vol. 307,1982, s. 1101-1106.
16. B.E. Gliner, D.B. Jorgenson, J.E. Poole i in.: Treatment of out-of-hospital cardiac arrest with a low-energy impedance-compensating biphasic waveform automatic external defibrillator. The LIFE Investigators, Biomed Instrum Technol, vol. 32,1998, s. 631-644.
17. R.D. White, T.H. Blackwell, J.K Russell, D.E. Snyder, D.B. Jorgenson: Transthoracic impedance does not affect defibrillation, resuscitation or suvivalin patients with out-of-hospital cardiac arrest treated with a non-escalating biphasic waveform defibrillator, Resuscitation, vol. 64,2005, s. 63-69.
18. M.P Larsen, M.S. Eisenberg, R.O. Cummins, A.P. Hallstrom: Predicting survival from ou-tof-hospital cardiac arrest: a graphic model, Ann Emerg Med, vol. 22,1993, s. 1652-1658.
19. T.D. Valenzuela, D.J. Roe, S. Cretin, D.W. Spaite, M.P. Larsen: Estimating effectiveness of cardiac arrest interventions: a logistic regression survival model, Circulation, vol. 96,1997, s. 3308-3313.
20. R.A. Waalewijn, R. De Vos, J.G.P. Tijssen, R.W. Koster: Survival models for out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation from the perspectives of the bystander, the first responder, and the paramedic, Resuscitation, vol. 51,2001, s. 113-122.
21. R.J. Myerburg, J. Fenster, M. Velez i in.: Impact of community-wide-police car deployment of automated external defibrillators on survival from out-of-hospital cardiac arrest, Circulation, vol. 106,2002, s. 1058-1064.
22. A. Capucci, D. Aschieri, M.F. Piepoli, G.H. Bardy, E. Iconomu, M. Arvedi: Tripling survival from sudden cardiac arrest via early defibrillation without traditional education in cardiopulmonary resuscitation, Circulation, vol. 106,2002, s. 1065-1070.
23. A.E. van Alem, R.H. Vrenken, R. de Vos, J.G. Tijssen, R.W. Koster: Use of automated external defibrillator by first responders in out of hospital cardiac arrest: prospective controlled trial, BMJ, vol. 327,2003, s. 1312.
24. R.A. Swor, R.E. Jackson, M. Cynar i in.: Bystander CPR, ventricular fibrillation, and survival in witnessed, unmonitored out-of-hospital cardiac arrest, Ann Emerg Med, vol. 25,1995, s. 780-784.
25. M. Holmberg, S. Holmberg, J. Herlitz: Effect of bystander cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest patients in Sweden, Resuscitation, vol. 47,2000, s. 59-70.
26. P.H. Miller: Potential fire hazard in defibrillation, JAMA, vol. 221,1972, s. 192.
27. RS Hummel III, J.P. Ornato, S.M. Weinberg, A.M. Clarke: Spark-generating properties of electrode gels used during defibrillation. A potential fire hazard, JAMA, vol. 260,1988, s. 3021-3024.
28. R.E. Kerber,J. Grayzel, R. Hoyt, M. Marcus,J. Kennedy: Transthoracic resistance in human defibrillation. Influence of body weight, chest size, serial shocks, paddle size and paddle contact pressure, Circulation, vol. 63,1981, s. 676-682.
29. C.D. Deakin, D.M. Sado, G.W. Petley, E. Clewlow: Is the orientation of the apical defibrillation paddle of importance during manuał external defibrillation?, Resuscitation, vol. 56,2003, s. 15-18.
30. P. Kirchhof, M. Borggrefe, G. Breithardt: Effect of electrode position on the outcome of cardioversion, Card Electrophysiol Rev, vol. 7,2003, s. 292-296.
31. P. Kirchhof, L. Eckardt, P. Loh i in.: Anterior-posterior versus anterior-lateral electrode positions for external cardioversion of atrial fibrillation: a randomised trial, Lancet, vol. 360,2002, s. 1275-1279.
32. G.L. Botto, A. Politi, W. Bonini, T. Broffoni, R. Bonatti: External cardioversion of atrial fibrillation: role of paddle position on technical efficacy and energy requirements, Heart, vol. 82,1999, s. 726-730.
33. S.J. Walsh, D. McCarty, A.J. McClelland, i in.: Impedance compensated biphasic waveforms for transthoracic cardioversion of atrial fibrillation: a multi-centre comparison of antero-apical and antero-posterior pad positions, Eur Heart J, 2005.
34. C.D.Deakin,R.M.McLaren,G.W.Petley, M.J. Dalrymple-Hay: Effects of positive end-expiratory pressure on transthoracic impedance-implications for defibrillation, Resuscitation, vol. 37,1998, s. 9-12.
35. American National Standard: Automatic External Defibrillators and Remote Controlled Defibrillators (DF39).Arlington, Virgina: Association for the Advancement of Medical Instrumentation, 1993.
36. A.P van Alem, B.T. Sanou, R.W. Koster: Interruption of cardiopulmonary resuscitation with the use of the automated external defibrillator in out-of-hospital cardiac arrest, Ann Emerg Med, vol. 42,2003, s. 449-457.
DOI :
Qute : Paprocka-Borowicz, M. ,Ciejka, E. ,Zalewski, P. ,Szyguła, R. ,Kielnar, R. ,Boerner, E. ,Socha, A. ,Witoś, M. ,Broniec, A. ,Wieczorski, M. ,Wieczorski, M. , Aktualne rozwiązania w zakresie defibrylacji kardiowersji. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 3/2009
facebook