Actual view on the application of magnetic fields in medicine

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Aktualne spojrzenie na stosowanie pól magnetycznych w medycynie

Authors :
Przywara, S.
Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia,
Tokarz, A.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Stawarz, M.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 53-124 Wrocław,
Dawgul, M.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Poznak, N.
Oddział Oftalmologiczny, Centrum Medyczne MTZ, ul. Strachanovska 10, Minsk, Białoruś,
Mrugała-Przybyła, B.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej ŚAM, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom,
Abstract : Artykuł jest próbą dyskusji na temat pewnych i prawdopodobnych aspektów i mechanizmów zastosowań pól magnetycznych w medycynie. Omówiono jednostki chorobowe, w których magnetoterapia stosowana jest z powodzeniem. Wskazano na kierunki dalszych badań w tej dziedzinie.

The paper discusses both, established as probable aspects and mechanisms of applications of magnetic fields in medicine. The diseases in which magnetotherapy has a positive effect are described. The directions of further research are pointed out, as well.

Keywords : pole magnetyczne, medycyna, magnetic field, medicine,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2001
Number : Vol. 7, nr 3-4
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Przywara, S. ,Tokarz, A. ,Stawarz, M. ,Dawgul, M. ,Poznak, N. ,Mrugała-Przybyła, B. ,Mrugała-Przybyła, B. , Aktualne spojrzenie na stosowanie pól magnetycznych w medycynie. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 3-4/2001
facebook