Analysis of therapeutic efficacy magnetostimulation provided by Viofor JPS system in selected diseases

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych

Authors :
Sieroń, A.
Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl,
Abstract : Przeanalizowano anonimowe ankiety wypełniane przez pacjentów po zakończeniu cyklu magnetostymulacji za pomocą urządzenia Viofor JPS, charakteryzującego się maksymalną indukcją pola magnetycznego poniżej 45 /uT. W analizowanej grupie było 69% chorych ze schorzeniami układu ruchu, 25% chorych ze schorzeniami układu nerwowego oraz po 1% pacjentów z zespołami nerwicowymi, bezsennością, moczeniem nocnym, astmą, alergiami skórnymi i zapaleniem zatok przynosowych. Poprawę lub ustąpienie dolegliwości zgłaszało 89-100% chorych ze schorzeniami układu ruchu (najwięcej w podgrupie ze zmianami zwyrodnieniowymi) oraz 90-99% pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi (najwięcej w podgrupie z zespołami parkinsonowskimi). Poprawa przejawiała się najczęściej zmniejszeniem lub ustąpieniem dolegliwości bólowych oraz poprawą zakresu ruchów bolących stawów i niedowładnych kończyn.

The authors analyzed anonymous inquiries filled by patients after having completed magnetostimulation with support of Viofor JPS system, characterized with maximal magnetic field induction up to 45 JUT. The analyzed group consisted of 69% patients with disorders of movement system, 25% patients with neurological disorders and per 1% of patients with neurosis, insomnia, night urination, asthma, skin allergies and paranasal sinusitis. Improvement or retreat of complaints was noted by 89-100% of patients with disorders of movement system (particularly in subgroup with osteoarthrosis) and by 90-99% of patients with neurological diseases (particularly in subgroup with parkinosnian syndromes). The main evidence of improvement was the diminution or retreat of pain and improvement of range of movements in painful joints and paretic limbs.

Keywords : magnetostymulacja, pole magnetyczne wolnozmienne, Viofor JPS, magnetostimulation, extremely low frequency magnetic fields, Viofor JPS,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2001
Number : Vol. 7, nr 1-2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Sieroń, A. ,Sieroń, A. , Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 1-2/2001
facebook