Analysis of echolocation cues of bats registered by different measurement systems

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Analiza sygnałów echolokacyjnych nietoperzy zarejestrowanych za pomocą różnych systemów pomiarowych

Authors :
Tadeusiewicz, R.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Walawender, P.
Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com,
Anwajler, J.
1 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 83, joanna.anwajler@awf.wroc.pl,
Krzyworzeka, P.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. + 48 (0) 12 617 36 76,, krzyworz@agh.edu.pl,
Ring, F.
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa, tel. +48 (0) 22 6817-236, ajung@wim.mil.pl,
Łukowicz, M.
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. + 48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Karpowicz, J.
Pracowania Zagrożeń Elektomagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska, 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 (0) 22 623 46 50, jokar@ciop.pl,
Bachorz, M.
Instytut Techniki i Aparatury medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, michal.bachorz@itam.zabrze.pl,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław, teł. +48 (0) 71 784 13 41, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Kowal, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. tel. +48 (0) 71 320 28 25, katarzyna.kowal@pwr.wroc.pl,
Chantsoulis, M.
Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 346 92 49, maszka@awf.wroc.pl,
Zawadzki, M.
Zakład radiologii CMKP, Warszawa, ul. Wołoska 137,
Jakubowski, W.
Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski WUM, Polskie Towarzytswo Ultrasonograficzne,
Potysz, M.
Departament Technologi i Klientów Kluczowych VB Leasing Polska S.A.,
Górecka, J.
Zakład Teorii Sterowania i Technik Symulacyjnych, Instytut Automatyki Przemysłowej. Zachodniopomorski Universytet Technologiczny w Szczecinie, ul. 26 kwietnia 10, 71-126 Szczecin, tel. +48 (0) 91 449 54 11, gorecka@ps.pl,
Herman, K.
nstytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. +48 (0) 71 320 30 54, krzysztof.herman@pwr.wroc.pl,
Abstract : wybranych gatunków nietoperzy występujących na terenie Dolnego Śląska. Dokonano porównania takich sygnałów zarejestrowanych za pomocą systemów pomiarowych typu time expansion, frequency division oraz wysokorozdzielczych torów pomiarowych. Rozważono problemy związane z wpływem przetworników wejściowych oraz wpływem toru pomiarowego na parametry zarejestrowanych sygnałów bioecholokacyjnych.

selected bats' species from the Lower Silesia region are presented. Echolocation signals of bats recorded by various measurement systems based on time-expansion effect, frequency division effect and high resolution registration tracks were examined and compared. Some problems related to the registration methods, input transducers and their influence on parameters of analyzed bioecholocation signals, were considered, as well.

Keywords : nietoperze, echolokacja, ultradźwięki, bat, echolocation, ultrasound,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 1
Page : 91 – 94

Bibliography
: 1. G. Jones, S. Parsons: Acoustic identification of twelve species of echolocating bat by discriminant function analysis and artificial neural networks, The Journal of Experimental Biology, vol. 203, 2000, s. 2641-2656.
2. K.A Kazial, W.M Masters: Female big brown bats, Epte-sicus fuscus, recognize sex from a caller's echolocation signals, Animal Behaviour, vol. 67, 2004, s. 855-863.
3. J. Struzik: Fizyczne podstawy echolokacji, Nietoperze, vol. 1(1), 2000, s 7-28.
4. U. Firzla, G. Schuller: Directionality of hearing in two CF/FM bats, Pteronotus parnellii and Rhinolophus rouxi, Hearing Research, vol. 197, 2004, s. 74-86.
5. J.M. Carmena, J.C.T. Hallam: Estimating Doppler shift with a coarse cochlear filterbank, Proceedings of the 2000 IEEE/RS International Conference on Intelligent Robot and Systems Japan, vol. 1, 2000, s. 221-226.
6. M.B. Fenton, S. Bouchard, M.J. Vonhof, J. Zigouris: Time-expansion and zero-crossing period meter systems present significantly different views of echolocation calls of bats, Journal of Mammalogy, vol. 82(3), 2001, s. 721-727.
7. Noty aplikacyjne używanych przyrządów: Pettersson D230, Pettersson D 240x, USG-4 Avisoft Recorder.
DOI :
Qute : Tadeusiewicz, R. ,Walawender, P. ,Anwajler, J. ,Krzyworzeka, P. ,Ring, F. ,Łukowicz, M. ,Karpowicz, J. ,Bachorz, M. ,Syrycki, M. ,Kowal, K. ,Chantsoulis, M. ,Zawadzki, M. ,Jakubowski, W. ,Potysz, M. ,Górecka, J. ,Herman, K. ,Herman, K. , Analiza sygnałów echolokacyjnych nietoperzy zarejestrowanych za pomocą różnych systemów pomiarowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 1/2009
facebook