Analiza termowizyjna zmian temperatury kończyn dolnych pod wpływem drgań ogólnych niskiej częstotliwości

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Analiza termowizyjna zmian temperatury kończyn dolnych pod wpływem drgań ogólnych niskiej częstotliwości

Autorzy :
Tadeusiewicz, R.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Walawender, P.
Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com,
Anwajler, J.
1 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 83, joanna.anwajler@awf.wroc.pl,
Krzyworzeka, P.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. + 48 (0) 12 617 36 76,, krzyworz@agh.edu.pl,
Abstrakty : W pracy przedstawiono wpływ drgań niskiej częstotliwości na zmianę temperatury w obrębie kończyn dolnych. Badania odbyły się w lipcu 2006 r. w Krynicy-Zdroju. Eksperyment polegał na przeprowadzeniu 19 dwudziestominutowych treningów z wykorzystaniem drgań ogólnych niskiej częstotliwości (pozycja stojąca), o stałej porze dnia. Przed i po ekspozycji rejestrowano zdjęcia termowizyjne kończyn dolnych. Amplituda drgań niskoczęstotliwościowych wynosiła 4 mm, częstotliwość 3,5 Hz. W eksperymencie uczestniczyło 28 osób. Otrzymane wyniki poddano analizom statystycznym w środowisku Statistica. W analizach statystycznych przyjęto poziom istotności p = 0,05, zastosowano nieparametryczny test Wilcoxona oraz parametryczny test t-studenta dla dwóch grup zmiennych zależnych. Po przeprowadzeniu badań i analiz można stwierdzić, iż po 20 minutach drgań niskiej częstotliwości obserwowane są istotne zmiany temperatur kończyn dolnych.

The influence of low frequency vibrations on temperature variations in lower extremities, is analyzed. The examination was conducted in Krynica-Zdrój in July 2006. The experiment included 19 training sessions, each lasting 20 minutes. The low frequency vibration was applied to each participant in standing position at the same time each day. Before and after the session thermal images were recorded. The low frequency vibration amplitude was 4 mm, while the frequency was 3,5 Hz. 28 participants were examined. The results were analyzed by means of Statistica software. The significance level p = 0,05 was chosen, the non-parametric Wilcoxon test and the parametric t-student test were applied for two groups of dependent variables. It was stated that 20 minutes exposure to low frequency vibrations resulted in significant changes temperature distribution within lower extremities.

Słowa kluczowe : drgania niskoczęstotliwościowe, termowizja, thermovision, low frequency vibrations,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 1
Strony : 23 – 26
Bibliografia : 1. M. Piecha, P. Król, J. Kubacki, A. Polak,A. Stanula, M. Najder, D. Chmielewska: Wpływ treningu wibracyjnego na organizm człowieka, Fizjoterapia Polska, vol. 6, 2006, s. 192-197.
2. M. Runge, G. Rehfeld, E. Resnicek: Balan- Balance training and exercise in geriatrie patients, J Musculoskeletal Interact, vol. 1, 2000, s. 54-58.
3. J. Rittweger, G. Seller, D. Felsenberg: Acute Physiological effects of exhaustive whole-body vibration exercise in man, Clinical Physiology vol. 20, 2000, s. 134-142
4. J. Rittweger, H. Schiessl, D. Felsenberg: Oxygen uptake during whole-body vibration exercise: comparison with squatting as a slow voluntary movement, European Journal of Applied Physiology, vol. 86, 2001, s. 169-173.
5. M. Żychowska, M. Gawinek: The effect of a 19-days vibration platform training on selected parameters of peripheral blood in people endangered with osteoporosis, Journal of Human Kinetics, vol. 8, 2002, s. 77-85.
6. G Madhavan, J.M. Stewart, K.J. McLeod: Cardiovascular systemic regulation by plantar surface stimulation, PMID: 16544794, Biomedical instrumentation and technology/Association for the Advancement of Medical Instrumentation, 2006, vol. 40, s. 78-84.
7. K. Kerschan-Schindl, S. Grampp, C. Henk, H. Resch, E. Preisinger, V. Fialka-Moser, H. Imhof: Whole-body vibration exercise leads to alterations in muscle blood volume, Clinical Physiology, vol. 21, 2001, s. 377-382.
8. M. Zuzulak: termografia. Inżynieria Biomedyczna, pod red. Naukową R. Tadeusiewicza, Kraków 2008
9. T. Jakubowska, C. Peszyński-Drews, B. Więcek: Standaryzacja w badaniach termograficznych w zastosowaniu praktycznym na przykładzie pracowni termograficznej w Centrum Diagnostyki i Terapii :Laserowej Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12, 2006, s. 81-84
DOI :
Cytuj : Tadeusiewicz, R. ,Walawender, P. ,Anwajler, J. ,Krzyworzeka, P. , Analiza termowizyjna zmian temperatury kończyn dolnych pod wpływem drgań ogólnych niskiej częstotliwości. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 1/2009
facebook