Analysis of electrical energy consumption in technological lines in Ciechanow Dairy Cooperative

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : Analysis of electrical energy consumption in technological lines in Ciechanow Dairy Cooperative

Autorzy :
Baki Unal, H.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr,
Hakan Bayraktar, Ö
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey,
Alkan, I.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, Izmir/Turkey,
Cengiz Akdeniz, R.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Engineering and Technology, Izmir/Turkey,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, k.borek@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Cengiz Akdeniz, R.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir, cengiz.akdeniz@ebiltem.ege.edu.tr,
Haghighat Shishvan, S.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Pytlowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Tomasz.Jakubowski@ur.krakow.pl,
Kapela, K.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, krzysztof.kapela@uph.edu.pl,
Gugała, M.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Sikorska, A.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Borusiewicz, A.
Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Łomża,
Abstrakty : The paper deals with analysis of electrical energy consumption by technological lines of particular dairy products in Ciechanow Diary Cooperative in 2011. Ciechanow Dairy Cooperative is an average establishment on account of size. The establishment produces milk, sour cream, cheese and curd, butter, homogenised cheese and yoghurt. Based on data provided by the cooperative, actual indexes of electrical energy consumpton were calculated and compared with the values obtained in dairy cooperatives of the selected EU states. In 2011, the average value of the index of electrical energy consumption in Ciechanow Dairy Cooperative was 46.5 kWh·10 hl-1 of the processed milk. This value is considerably lower than the average one reported in dairy cooperatives in Poland. The highest amount of electrical energy consumed for milk and milk drinks production is in Sweden, the lowest in Poland and Denmark.

W pracy przedstawiono analizę zużycia energii elektrycznej przez linie technologiczne poszczególnych przetworów mlecznych w Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w 2011 roku. Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska pod względem produkcji jest zakładem średniej wielkości. W zakładzie produkuje się: mleko spożywcze, śmietanę, sery i twarogi, masło, serki homogenizowane oraz jogurty. Na podstawie danych udostępnionych przez zakład obliczono rzeczywiste wskaźniki zużycia energii elektrycznej i porównano z wartościami osiąganymi w zakładach mleczarskich wy-branych krajów Unii Europejskiej. W 2011 roku średnia wartość wskaźnika zużycia energii elektrycznej w Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej wyniosła 46,5 kWh·10 hl-1 przetwarzanego mleka. Wartość ta jest znacznie niższa od przeciętnej notowanej w zakładach mleczarskich w Polsce. Na produkcję mleka i napojów mlecznych największe ilości energii elektrycznej zużywane są w Szwecji, a najmniejsze w Polsce i Danii.

Słowa kluczowe : zużycie energii, linia technologiczna, energia elektryczna, zakład mleczarski, energy consumption, technological line, electrical energy, dairy cooperative,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 2
Strony : 57 – 63
Bibliografia : BAT – Best Available Techniques (2005). Najlepsze dostępne techniki (BAT) wytyczne dla branży mleczarskiej. Praca wykonana przez WS ATKINS – POLSKA Sp. z o. o. na zamówienie Ministerstwa Środowiska. Obtained from: http://ippc.mos.gov.pl/preview/custom/BAT%20-%20mleko.pdf
Domagała, A. (1986). Bestimmungsmethode für Kennziffern zum spezifischen Brennstof- und Energie-Verbrauch bei der Trockentechnik- pflanzlicher Produkte. Ind. Obst- u.Gemüseverwert., 72(21), 72-79.
FAPA (1998). Ochrona Środowiska w przemyśle spożywczym (tom dotyczący przemysłu mleczarskiego). Publikacja ze środków Unii Europejskiej programu PHARE będących w dyspozycji Fundacji Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) Projekt P9312/04-02.
Janus, P. (2004). Wstępne badania zużycia paliwa i energii w procesie suszenia korzeni selerów w przemysłowych suszarkach taśmowych. Gospodarka Paliwami i Energią, 5(599), 4-7.
Janus, P. (2005). Wskaźniki jednostkowego zużycia wody, pary wodnej i energii elektrycznej w wybranych procesach przetwórczych warzyw. Inżynieria Rolnicza, 11(71), 205.
Marks, N.; Gut, M. (2007). Nakłady energetyczne w procesie produkcji mleka spożywczego i przetworów mlecznych. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 151-157.
Mierzejewska, S.; Diakun, J. (2011). Energia w procesie mycia rurociągów w systemie CIP. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 50(1), 25.
Trojanowska, M. (2010). Analiza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w zakładzie mleczarskim. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55(2), 116.
Wojdalski, J.; Domagała, A.; Kaleta, A.; Janus, P. (1998). Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno – spożywczym (praca pod redakcją naukowa J. Wojdalskiego). Warszawa. Wydawnictwo SGGW: ISBN 83-00-03156-1.
Wojdalski, J.; Dróżdż, B. (2006). Podstawy analizy energochłonności produkcji zakładów przemysłu rolno-spożywczego. MOTROL, 8A, 294-304.
Wojdalski, J.; Dróżdż, B. (2012). Efektywność energetyczna zakładów przemysłu spożywczego. Zarys problematyki i podstawowe definicje. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3/4, 41.
DOI :
Cytuj : Baki Unal, H. ,Hakan Bayraktar, Ö ,Alkan, I. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Borek, K. ,Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Majchrzak, M. ,Wardal, W. J. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Haghighat Shishvan, S. ,Jakubowski, T. ,Pytlowski, T. ,Jakubowski, T. ,Kapela, K. ,Gugała, M. ,Sikorska, A. ,Borusiewicz, A. , Analysis of electrical energy consumption in technological lines in Ciechanow Dairy Cooperative. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 2/2015
facebook