PL Analiza zapotrzebowania mocy przerobowej warsztatów naprawczych ciągników rolniczych na przykładzie województwa wielkopolskiego

Journal : Agricultural Engineering
Article : Analysis of seasonality of demand for maintenance services of agricultural tractors

Authors :
Blicharz-Kania, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl,
Andrejko, D.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Ślaska-Grzywna, B.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Starek, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Szejgiec, P.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Krzaczek, P.
Department of Power Industry and Vehicles, University of Life Sciences in Lublin,
Błaszkiewicz, Z.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zbigniewblaszkiewicz@up.poznan.pl,
Sztukowski, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
Combrzyński, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, maciej.combrzynski@up.lublin.pl,
Wójtowicz, A.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Klimek, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Mościcki, L.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Oniszczuk, T.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Juśko, S.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domoradzki, M.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, mdomoradzki@gmail.com,
Szymura, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Lamkiewicz, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Kaniewska, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Góral, D.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, dariusz.goral@up.lublin.pl,
Kluza, F.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Kozłowicz, K.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domin, M.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Hejft, R.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok,
Obidziński, S.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, s.obidzinski@pb.edu.pl,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Marks, N.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Maciewicz, B.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Kołosowski, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin, Pawel.Kolosowski@zut.edu.pl,
Dobek, T. K.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Sałagan, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, m.majchrzak@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw, k.mazur@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Obidziński, S.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Białystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, s.obidzinski@pb.edu.pl,
Hejft, R.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Białystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok,
Pieczarka, K.
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, krzysztof.pieczarka@up.wroc.pl,
Lejman, K.
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław,
Owsiak, Z.
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław,
Kordas, L.
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław,
Sobotka, S. M.
Department of Mills and Methodology of Research, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Lipiński, A. J.
Department of Mills and Methodology of Research, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, adam.lipinski@uwm.edu.pl,
Staszak, Ż.
Institute of Biosystem Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań, staszak@up.poznan.pl,
Buchwald, T.
Institute of Biosystem Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań,
Abstract : Agricultural tractors produced in the twenty-first century will require high-quality services related to their servicing. The aim of the work is to obtain information on the distribution of demand in each month for maintenance services of agricultural machinery based on the service facility located in Wielkopolska Region. The paper presents the analysis of the demand for warranty and post-warranty services for farm tractors over the year. The results have been developed statistically in order to determine the period of greatest demand for service. In the form of histograms quarterly distributions of values of the demand for warranty services, guarantee services and the total number of service were presented. The results have been analysed in terms of time limits for performance of agrotechnical treatments recommended for vegetable crops in Poland.

Ciągniki rolnicze wyprodukowane w XXI wieku wymagają wysokiej jakości usług związanych z ich serwisowaniem. Celem pracy jest uzyskanie informacji dotyczącej rozkładu zapotrzebowania w poszczególnych miesiącach roku na usługi serwisowe maszyn rolniczych na podstawie danych z zakładu serwisowego zlokalizowanego w województwie wielkopolskim. Przedstawiono analizę zapotrzebowania na usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne ciągników rolniczych na przestrzeni roku. Wyniki opracowano statystycznie w celu wyznaczenia okresu największego zapotrzebowania na usługi serwisowe. W postaci histogramów przedstawiono kwartalne rozkłady wartości zapotrzebowania na usługi gwarancyjne, pogwarancyjne oraz łączną liczbę usług serwisowych. Wyniki przeanalizowano w aspekcie terminów realizacji zabiegów agrotechnicznych zalecanych dla upraw roślinnych na terenie Polski.

Keywords : ciągnik rolniczy, naprawa, obsługa serwisowa, serwis gwarancyjny, serwis pogwarancyjny, agricultural tractor, repair, tractor service, warranty service, post-warranty service,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 1
Page : 133 – 139

Bibliography
: Durczak, K.; Rybacki, P. (2011). Hierarchizacja kryteriów oceny jakości usług serwisowych maszyn rolniczych – opinia konsumenta. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 1, 22-24.
Juściński, S.; Piekarski, W. (2008). Analiza statystyczna obsługi serwisowej ciągników rolniczych w aspekcie odległości od siedziby firmy. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 57-64.
Juściński, S.; Szczepanik, M. (2008). Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne ciągników rolniczych jako potransakcyjne elementy logistycznej obsługi klienta. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 67-74.
Juściński, S.; Piekarski, W. (2009a). Naprawy pogwarancyjne ciągników rolniczych jako element autoryzowanego systemu dystrybucji. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 23-30.
Juściński, S.; Piekarski, W. (2009b). Rozkład zapotrzebowania na przeglądy serwisowe ciągników rolniczych w aspekcie terminów agrotechnicznych. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 31-38.
Juściński, S.; Piekarski, W. (2010). Eksploatacja pojazdów rolniczych w aspekcie struktury popytu na usługi przeglądów serwisowych. Maintenance and Reliability, 1, 59-68.
Legutko, S. (2004). Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. WSiP, Warszawa, ISBN 978-83-02-08998-5, 70-84.
Niziński, S.; Michalski, R. (2007). Utrzymanie pojazdów i maszyn. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, ISBN 978-83-72-04646-8, 324-349.
Rybacki, P. (2011). Investigation of the decision – making process of service station for agricultural tractors using the AHP method. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2(56), 126-130.
Rybacki, P.; Durczak, K. (2011). Ocena jakości serwisu technicznego maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 201-206.
Rzeźnik, C. (2008). Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, ISBN 978-83-7160-485-0, 53-65.
Skudlarski, J. (2006). Procedura badania strat na skutek przestojów jako element kosztów eksploatacji ciągnika. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 431-436.
Tomczyk, W. (2009). Obsługa techniczna w procesie odnowy i utrzymania maszyn i urządzeń rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 6(115), 301-307.
Wiśniewski, M. (2012). Kryteria jakości operacji serwisowych ciągników rolniczych. Praca magisterska. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Poznań.
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku, http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchniagospodarstwa.html, ARiMR, dostęp z dnia 10.01.2014 r.
DOI :
Qute : Blicharz-Kania, A. ,Andrejko, D. ,Ślaska-Grzywna, B. ,Starek, A. ,Szejgiec, P. ,Krzaczek, P. ,Błaszkiewicz, Z. ,Sztukowski, P. ,Combrzyński, M. ,Wójtowicz, A. ,Klimek, M. ,Mościcki, L. ,Oniszczuk, T. ,Juśko, S. ,Domoradzki, M. ,Szymura, J. ,Lamkiewicz, J. ,Kaniewska, J. ,Góral, D. ,Kluza, F. ,Kozłowicz, K. ,Domin, M. ,Hejft, R. ,Obidziński, S. ,Jakubowski, T. ,Marks, N. ,Maciewicz, B. ,Kołosowski, P. ,Dobek, T. K. ,Sałagan, P. ,Majchrzak, M. ,Barwicki, J. ,Wardal, W. J. ,Mazur, K. ,Borek, K. ,Mazur, K. ,Barwicki, J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Wardal, W. J. ,Obidziński, S. ,Hejft, R. ,Pieczarka, K. ,Lejman, K. ,Owsiak, Z. ,Kordas, L. ,Sobotka, S. M. ,Lipiński, A. J. ,Staszak, Ż. ,Buchwald, T. ,Buchwald, T. , Analysis of seasonality of demand for maintenance services of agricultural tractors. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 1/2015
facebook