Journal : Acta Energetica
Article : Analysis of the Feasibility of Locating 110 kV Line in 400 kV Right-of-way in Terms of Electromagnetic Interaction

Authors :
Falkowski, D.
ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl,
Zarzycki, M.
PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl,
Golub, I. I.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru,
Voitov, O. N.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences,
Boloev, E. V.
Angarsk State Technical Academy,
Grządzielski, I.
Poznań University of Technology, ireneusz.grzadzielski@pbiat.pl,
Sroka, K.
Poznań University of Technology, krzysztof.sroka@put.poznan.pl,
Pic, J.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, JPic@dalkia.pl,
Łacny, A.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, ALacny@dalkia.p,
Kacejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Pijarski, P.
Lublin University of Technology, p.pijarski@pollub.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Kot, A.
AGH University of Science and Technology in Krakow, akot@agh.edu.pl,
Kubek, P.
Silesian University of Technology in Gliwice, pawel.kubek@polsl.pl,
Siwy, E.
Silesian University of Technology in Gliwice, edward.siwy@polsl.p,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Nowak, W.
AGH University of Science and Technology in Krakow, wieslaw.nowak@agh.edu.pl,
Tarko, R.
AGH University of Science and Technology in Krakow, rtarko@agh.edu.pl,
Abstract : In this paper an analysis of the feasibility of locating a 110 kV line in a 400 kV line right-of-way in terms of electromagnetic interaction is presented. The analysis was performed in a model system with the use of the EMTP-ATP simulation program. Construction conditions of the 110 kV line and its subsequent operation were considered. Normal operation conditions and short-circuit in 400 kV line were taken into account. The paper presents the results of the calculation of the prospective touch voltages and touch currents in the 110 kV line.

Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych. Analizę przeprowadzono w układzie modelowym z wykorzystaniem programu symulacyjnego EMTP-ATP. Rozważono zarówno warunki budowy linii 110 kV, jak i jej późniejszej eksploatacji w stanie pracy normalnej oraz zwarć w linii 400 kV. Wyznaczono spodziewane w tych warunkach w linii 110 kV napięcia dotykowe i prądy rażeniowe.

Keywords : napowietrzne linie elektroenergetyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, projektowanie, overhead power lines, electromagnetic interaction, designing,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 1
Page : 102 – 113

Bibliography
: 1. Bąchorek W. et al., Problemy projektowania i eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych w aspekcie pol elektromagnetycznych Problems of the design and operation of overhead power lines in terms of electromagnetic fields, V. Scientific and Engineering Conference „Overhead Power Lines”, PTPiREE, Dźwirzyno, 15 May 2012, pp. 6–11.
2. Szostek T., Kurpanik B., Wojciechowski J., Analiza indukowanych napięć w obustronnie odłączonej linii 750 kV Chmielnicka Elektrownia Jądrowa – Rzeszow Analysis of the voltages induced in both-ends disconnected 750 kV line Chmielnik Nuclear Power Plant – Rzeszów, Energetyka 1988, No. 10, pp. 365–370.
3. Nowak W. et al., Analiza warunków eksploatacyjnych linii 110 kV Klikowa-Połaniec i 220 kV Klikowa-Niziny w aspekcie oddziaływania elektromagnetycznego Analysis of the operating conditions of Klikowa-Połaniec 110 kV line and Klikowa-Niziny 220 kV line in terms of electromagnetic interaction, Energetyka 2006, No 2, pp. 118–123.
4. Nowak W. et al., Analysis of overhead lines working conditions – case study of electromagnetic coupling effect, 51. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau, 11–15 September 2006, CD, pp. 1–10.
5. Nowak W., Tarko R., Komputerowa analiza pola elektromagnetycznego o częstotliwości sieciowej wytwarzanego przez linie i stacje elektroenergetyczne Computer-aided analysis of the grid frequency electromagnetic field generated by power lines and substations, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2008, No. 25, pp. 111–114.
6. PSE Operator SA, Linia napowietrzna 400 kV, Standardowe Specyfkacje Techniczne 400 kV overhead line, Standard Technical Specifications, Konstancin-Jeziorna, 2009.
7. Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of November 29, 2002, on the maximum allowable concentrations and levels of noxious factors in the workplace (Journal of Laws, No. 217, Item 1833, as currently amended).
DOI :
Qute : Falkowski, D. ,Zarzycki, M. ,Golub, I. I. ,Voitov, O. N. ,Boloev, E. V. ,Grządzielski, I. ,Sroka, K. ,Pic, J. ,Łacny, A. ,Kacejko, P. ,Pijarski, P. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Lubośny, Z. ,Kot, A. ,Kubek, P. ,Siwy, E. ,Lubośny, Z. ,Dobrzyński, K. ,Klucznik, J. ,Nowak, W. ,Tarko, R. ,Tarko, R. , Analysis of the Feasibility of Locating 110 kV Line in 400 kV Right-of-way in Terms of Electromagnetic Interaction. Acta Energetica nr 1/2013
facebook