Etykiety antybakteryjne: Jak nano-technologia może uratować życie

Journal : Acta Poligraphica
Article : Antibacterial labels: How nano-technology can save your life

Authors :
Durnyak, B.
Ukrainian Academy of Printing, Lviv,
Strepko, I.
Ukrainian Academy of Printing, Lviv,
Fedyna, B.
Ukrainian Academy of Printing, Lviv,
Hinz, J. K.
University of Maryland University College, Europe,
Hinz, P.
Grafix Centrum Poligrafii, Gdańsk,
Abstract : The nano-technology makes it possible to produce antibacterial in-mould labels (IMLs) by applying a coat of colloidal nano-silver particles in the production process. IMLs have become an indispensable part of food packaging industry due to their aesthetic appearance and durable character. When combined with the antibacterial properties, they could become a solution of choice in situations when reducing the risk of bacteria contamination is a major concern (i.e., food or medical industries).

Nanotechnologia umożliwia wytworzenie bakteriobójczych etykiet IML (in-mould) dzięki nanoszeniu w procesie produkcji warstwy nanocząsteczek srebra koloidalnego. Etykiety IML stały się nieodzownym elementem opakowań dla przemysłu spożywczego z uwagi na swój estetyczny wygląd oraz trwałość. W połączeniu z właściwościami antybakteryjnymi mogą stanowić odpowiednie rozwiązanie w przypadku, gdy ograniczanie ryzyka skażeń bakteriologicznych jest bardzo ważnym problemem, np. w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym.

Keywords : etykiety in-mould, IML, nanotechnologia, cząstki nanosrebra, właściwości antybakteryjne, opakowania na żywność, in-mould label, IML, nano-technology, nano-silver particles, antibacterial properties, food packaging,
Publishing house : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
Publication date : 2015
Number : Vol. 5
Page : 15 – 18

Bibliography
: (a) Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) (2013) Food Statistics Pocketbook 2013. http://tinyurl.com/nzbb54e
(b) World Health Organisation (WHO) (2014). The WHO Golden Rules for Safe Food Preparation. http://tinyurl.com/nrn897l
(c) Dobrucka R., Cierpiszewski R., Korzeniowski A., 2015, Intelligent food packaging – research and development. LogForum 11 (1), 7-14. DOI:10.17270/J.LOG.2015.1.1 URL: http://www.logforum.net/vol11/issue1/no1
(d) Brennan J., Kelly G., Martinez A., Tough choices for consumer-goods companies, McKinsey Insights, December 2013; http://www.mckinsey.com/insights/consumer_and_retail/tough_choices_for_consumer_goods_companies
(e) I. Steinka, Wpływ interakcji opakowanie–produkt na jakość mikrobiologiczną hermetycznie pakowanych serów twarogowych, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2003.
(f) Doyle M. E., Steinhart C. E., Cochrane B. A., Food safety, Marcel Dekker Inc., New York 1994.
DOI :
Qute : Durnyak, B. ,Strepko, I. ,Fedyna, B. ,Hinz, J. K. ,Hinz, P. ,Hinz, P. , Antibacterial labels: How nano-technology can save your life. Acta Poligraphica Vol. 5/2015
facebook