Effect of SPA treatment procedures on metabolic syndrome risk factors in 20th Military SPA & Rehabilitation Hospital in Krynica-Zdrój, Poland

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Antybakteryjna powłoka BioCote – nowa technologia na bloku operacyjnym

Authors :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Ślęzak, I.
Katedra Biomedycznych Podstaw Kuhury Fizycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 36b, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 04 17, ajslezak@zim.pcz.pl,
Romańska, A.
Instytut Elektrotecliuiki Teoretycznej i Automatyki, Zakład Systemów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. +48 (012) 628 25 74, aromans@usk.pk.edu.pl,
Kasprzak, C.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (012) 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Wojtowicz, D.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. -t-48 (071) 347 36 22, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Obidowski, R.
Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój, lacti@pr.pl,
Abstract : Próby syntezy materiałów o właściwościach antybakteryjnych podejmowane są na świecie od wielu łat. Naukowcy przeprowadzili badania, które wykazały, że materiały zawierające cząsteczki lub jony srebra wykazują właściwości antybakteryjne. Tak nowatorską technologię zastosowała Grupa Gastrometal w procesie produkcji paneli ALVO. Dzięki jonom srebra nanoszonym na powłokę paneli powstaje warstwa przeciwdrobnoustrojowa, która hamuje wzrost bakterii do 99,9%, działając 24 godziny na dobę.

Keywords : powłoka antybakteryjna, BioCote, anti-microbial surface, BioCote,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 4
Page : 315 – 315

Bibliography
:
DOI :
Qute : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Ślęzak, I. ,Romańska, A. ,Kasprzak, C. ,Wojtowicz, D. ,Obidowski, R. ,Obidowski, R. , Antybakteryjna powłoka BioCote – nowa technologia na bloku operacyjnym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook