Applicability of DST results to the evaluation of changes of geologic conditions of Rotliegend series in the Polish Lowland

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas
Tytuł artykułu : Applicability of DST results to the evaluation of changes of geologic conditions of Rotliegend series in the Polish Lowland

Autorzy :
Pavlenko, A.
Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua,
Koshlak, H.
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava,
Vytyaz, O.
Petroleum (Oil and Gas) Engineering Faculty, Marinę Oil and Gas Department, vytvaz@nung.edu.ua,
Rybicki, Cz.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland, rybicki@agh.edu.pl,
Kuczyński, S.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas,
Skokowski, D.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas,
Włodek, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas,
Polański, K.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, polanski@agh.edu.pl,
Uliasz-Misiak, B.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Kosowski, P.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Lewandowska-Śmierzchalska, J.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Sapińska-Śliwa, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Kowalski, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Knez, D.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Śliwa, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Gonet, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Bieda, A
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Chruszcz-Lipska, K.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Knapik, E.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Rychlicki, S.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Stopa, J
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Dubiel, S.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Rybicki, Cz.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Zubrzycki, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Maruta, M.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Abstrakty : The presented theoretical analysis and industrial examples of interpretation of DST results for the Rotliegend series in the Polish Lowland were focused on the changes of gas productivity factor and commercial value of the analyzed horizon; permeability changes of the Rotliegend series in the wellbore area; facial changes of the Rotliegend.

Słowa kluczowe : the Rotliegend series, Aeolian sandstones, natural gas accumulations, standard Halliburton drill stem tester, bottom hole pressure, rock permeability, Drill Stem Tester (DST),
Wydawnictwo : Wydawnictwa AGH
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 32, no. 1
Strony : 77 – 88
Bibliografia : 1 Economides C.A., Economides M.J.: Basic Well Test Interpretation. Introduction to Well Testing. March University of Houston 1998.
2 Dubiel S., Rybicki C, Zubrzycki A., Maruta M.: Interpretation of DST test results for the identification of HC accumulation limits or boundaries in the area of the Carpathians and Carpathian Foredeep (South Poland). AGH Drilling Oil Gas, vol. 31, No. 2, 2014, 291-306.
3 Dubiel S., Chrząszcz W., Rzyczniak M.: Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża. Wydawnictwa AGH, Kraków 2003.
4 Falkowicz S., Dubiel S., Cicha-Szot R.: Laboratoryjne studium porównawcze środków chemicznych stosowanych w zabiegach ograniczania dopływu wody do odwiertów gazowych. Comparative laboratory tests of products for selective control of water in gas wells. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 30, z. 3, Wydawnictwo IGSMiE, Kraków 2014.
5 Jarzyna J. et al.: Yariability of the Rotliegend sandstones in the Polish part of the southern Permian Basin -permeability andporosity relationships. Annales Societa-tis Geologorum Poloniae, vol. 78, No. 1, 2009, 13-26.
6 Karnkowski P.H.: Origin and Evolution of the Polish Rotliegend Basin. Polish Geological Institute Special Papers 3, Warszawa 1999.
7 Kiersnowski H.: Depositional development of the Upper Rotliegend Basin and evolution of its sediment source areas. Geological Quarterly, vol. 41, No. 4, 1997, 433-456.
8 Maćkowski T.: Analiza karbońsko-dolnopermskiego systemu naftowego w aspekcie poszukiwań pułapek litologicznych i strukturalnych w utworach czerwonego spągowca w strefie Śrem – Kalisz – Konin. PhD Thesis, AGH UST, 2008.
9 Well test interpretation for monophasicoil and gas by analysis of pressure behavior. Proceedins of Schlumberger, Warszawa 19-20.01.1993.
10 Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kraków, 2014 (unpublished).
11 Muszyński M.: Środowisko sedymentacji i spoiwo osadów górnego czerwonego spągowca obszaru niecki poznańskiej. Przegląd Geologiczny, t. 47, nr 5, 1999.
12 Oprogramowanie interpretacji testów otworowych firmy Kappa. ZPNiG Kraków, 1995.
DOI :
Cytuj : Pavlenko, A. ,Koshlak, H. ,Vytyaz, O. ,Rybicki, Cz. ,Kuczyński, S. ,Skokowski, D. ,Włodek, T. ,Polański, K. ,Uliasz-Misiak, B. ,Kosowski, P. ,Lewandowska-Śmierzchalska, J. ,Sapińska-Śliwa, A. ,Kowalski, T. ,Knez, D. ,Śliwa, T. ,Gonet, A. ,Bieda, A ,Chruszcz-Lipska, K. ,Knapik, E. ,Rychlicki, S. ,Stopa, J ,Dubiel, S. ,Rybicki, Cz. ,Zubrzycki, A. ,Maruta, M. , Applicability of DST results to the evaluation of changes of geologic conditions of Rotliegend series in the Polish Lowland. AGH Drilling, Oil, Gas Vol. 32, no. 1/2015
facebook