Application for quantifying the lithology of a rock formation using geophysical well logs and constrained optimization methods

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas
Tytuł artykułu : Application for quantifying the lithology of a rock formation using geophysical well logs and constrained optimization methods

Autorzy :
Pavlenko, A.
Heat and gas supply, ventilation and heat power engineering Department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, am.pavlenko@i.ua,
Koshlak, H.
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava,
Vytyaz, O.
Petroleum (Oil and Gas) Engineering Faculty, Marinę Oil and Gas Department, vytvaz@nung.edu.ua,
Rybicki, Cz.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland, rybicki@agh.edu.pl,
Kuczyński, S.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas,
Skokowski, D.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas,
Włodek, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas,
Polański, K.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, polanski@agh.edu.pl,
Uliasz-Misiak, B.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Kosowski, P.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Lewandowska-Śmierzchalska, J.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Sapińska-Śliwa, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Kowalski, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Knez, D.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Śliwa, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Gonet, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Bieda, A
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Chruszcz-Lipska, K.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Knapik, E.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Rychlicki, S.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Stopa, J
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Dubiel, S.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Rybicki, Cz.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Zubrzycki, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Maruta, M.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Fąfara, Z.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Ilkiv, I.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland, doctoral student,
Sołecki, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland, doctoral student,
Rybicki, Cz.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Winid, B.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Solecki, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Wysocki, S.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Gaczoł, M.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland — student,
Ciepielowska, M.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland — student,
Barbacki, J.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Abstrakty : Correct determining the lithology of a rock formation is one of the main goals of geophysical interpretation. The application for analysis of borehole geophysical measurements encoded in Log ASCII Standard format files was created. Appropriate choice of geophysical parameters allows to determine the percentage volume of elements in the rock formation, as well as the porosity and the water saturation of the formation. For the precisest solution a conjugate gradient method with Monte Carlo starting points was used.

Słowa kluczowe : lithology, porosity, water saturation, optimization, LAS,
Wydawnictwo : Wydawnictwa AGH
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 32, no. 1
Strony : 141 – 152
Bibliografia : 1 Jarzyna J. (ed.), Bała M, Cichy A., Gadek W., Gąsior L, Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Twaróg W., Zorski T: Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej – system GeoWin. ARBOR, Kraków, 2002.
2 Jarzyna J. (ed.), Bała M., Cichy A., Gadek W., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Twaróg W., Zorski T: Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej – system GeoWin. Cz. II: Nowe aplikacje i uzupełnienia. ARBOR, Kraków, 2007.
3 Jarzyna J., Cichy A., Gadek W., Twaróg W.: InterLog – kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin. Szymbark, wrzesień 2002.
4 Bochkanov S.: Bound and linear equality/inequality constrained optimization. http://www.alglib.net/optimization/boundandlinearlyconstrained.php 24.03.2015.
5 Canadian Well Logging Society: LAS 1.2-A FLOPPYDISK STANDARD FOR LOG DATA., 1990.
6 http://www.cwls.org/wp-content/uploads/2014/09/LAS12_Standards.txt 24.03.2015.
DOI :
Cytuj : Pavlenko, A. ,Koshlak, H. ,Vytyaz, O. ,Rybicki, Cz. ,Kuczyński, S. ,Skokowski, D. ,Włodek, T. ,Polański, K. ,Uliasz-Misiak, B. ,Kosowski, P. ,Lewandowska-Śmierzchalska, J. ,Sapińska-Śliwa, A. ,Kowalski, T. ,Knez, D. ,Śliwa, T. ,Gonet, A. ,Bieda, A ,Chruszcz-Lipska, K. ,Knapik, E. ,Rychlicki, S. ,Stopa, J ,Dubiel, S. ,Rybicki, Cz. ,Zubrzycki, A. ,Maruta, M. ,Fąfara, Z. ,Ilkiv, I. ,Sołecki, T. ,Rybicki, Cz. ,Winid, B. ,Solecki, T. ,Wysocki, S. ,Gaczoł, M. ,Ciepielowska, M. ,Barbacki, J. , Application for quantifying the lithology of a rock formation using geophysical well logs and constrained optimization methods. AGH Drilling, Oil, Gas Vol. 32, no. 1/2015
facebook