Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon. Part I, Concept of the model

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon. Part I, Concept of the model

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Abstrakty : In this paper, which inaugurates a series of papers on this subject, a concept is proposed of a power system development model with regard to the technological structure of electricity generation in Poland, in the long-term time perspective – until 2060. The model is based on the mathematical structure of the MARKAL optimization package. The paper presents a brief description of the tool used in the model research. In addition, the optimization criterion is described and the structure of the Reference Energy System is presented.

Artykuł rozpoczynający cykl artykułów o tej tematyce, prezentuje koncepcję modelu rozwoju systemu energetycznego w zakresie struktury technologicznej wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, w horyzoncie długoterminowym – do roku 2060. Model ten oparty jest na strukturze matematycznej pakietu optymalizacyjnego MARKAL. Przedstawiono krótką charakterystykę narzędzia zastosowanego w badaniach modelowych. Ponadto opisano kryterium optymalizacji i zaprezentowano strukturę Energetycznego Systemu Odniesienia (ang. Reference Energy System).

Słowa kluczowe : MARKAL, programowanie liniowe, modelowanie systemów energetycznych, MARKAL, linear programming, energy system modelling,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2012
Numer : nr 3
Strony : 15 – 25
Bibliografia : 1. Zapotrzebowanie mocy w KSE, PSE Operator SA, Konstancin-Jeziorna 2012, http://www.pse-operator.pl/index.php?dzid=77.
2. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej (2001–2009), Agencja Rynku Energii (ARE) SA, Warsaw 2002–2010.
3. Statystyka Ciepłownictwa Polskiego (2007–2009), Agencja Rynku Energii (ARE) SA, Warsaw 2008–2010.
4. Jaskólski M., Modelowanie rozwoju regionalnych systemów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem bioenergii, doctoral dissertation, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2006.
5. Jaskólski M., Bućko P., Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii, Archiwum Energetyki 2007, Vol. XXXVII, special issue: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Aktualne problemy w elektronergetyce APE ’07”, Polish Academy of Sciences, The Committee on Power Engineering Problems, Gdańsk 2007.
6. Jaskólski M., Bućko P., Odwzorowanie mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii w modelach rozwoju systemów energetycznych, Rynek Energii, April 2007, Issue 2(69), pp. 41–47, Kaprint, Lublin 2007.
7. Fishbone L.G. et al. User’s Guide for MARKAL (BNL/KFA Version 2.0). IEA, Upton, Long Island, New York and KFA, Jülich, Germany, 1983.
8. Loulou R., Goldstein G., Noble K., Documentation for the MARKAL Family of Models, Energy Technology Systems Analysis Programme, October 2004.
9. Seebregts A.J., Goldstein G.A., Smekens K., Energy/Environmental Modeling with the MARKAL Family of Models, International Resources Group, Washington 2000.
10. Kamrat W., Metody oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce, Gdańsk University of Technology Publishers, Gdańsk 2004.
11. Waltrowski T., Babraj P., Polityka inwestycyjna spółek dystrybucyjnych a bezpieczeństwo dostaw energii, Wokół Energetyki, December 2004.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Jaskólski, M. , Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon. Part I, Concept of the model. Acta Energetica nr 3/2012
facebook