Arsen w owocach morza : analiza specjacyjna metodami HPLC-ICP-MS i ESI-MS/MS

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Arsen w owocach morza : analiza specjacyjna metodami HPLC-ICP-MS i ESI-MS/MS

Autorzy :
Pohl, P.
Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich, Zakład Chemii Analitycznej,
Szpunar, J.
CNRS UMR 5034, Pau, Francja,
Abstrakty : Arsen, uważany powszechnie za truciznę, swoją ponura sławę zawdzięcza w dużej mierze powieściom kryminalnym. Jego toksyczność i funkcje biologiczne zależą jednak od formy chemicznej, w jakiej występuje.

Słowa kluczowe : arsen, owoce morza, wysokosprawna chromatografia cieczowa, spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej, spektrometria mas z jonizacją przez elektrorozpraszanie, HPLC-ICP-MS, ESI-MS/MS, analiza specjacyjna, analiza chemiczna, chemia analityczna, arsenic, seafood, high performance liquid chromatography, mass spectrometry with inductively coupled plasma, mass spectrometry with electrospray ionization, HPLC-ICP-MS, ESI-MS/MS, speciation analysis, chemical analysis, analytical chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2001
Numer : nr 2
Strony : 16 – 20
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Pohl, P. ,Szpunar, J. , Arsen w owocach morza : analiza specjacyjna metodami HPLC-ICP-MS i ESI-MS/MS. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2001
facebook