Assessment of the repair infrastructure efficiency with regard to maintenance of farm machines

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : Assessment of the repair infrastructure efficiency with regard to maintenance of farm machines

Autorzy :
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Boniecki, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kuzimska, T.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kruk, I. S.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Kot, T. P.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Gordeenko, O. V.
Belorussian State University of Agriculture, Belarus,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin, Poland, ul. Beskidzka, 70, 20-869 Lublin, andrzej.marczuk@up.lublin.pl,
Romaniuk, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz, Poland,
Kurpaska, S.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, rtkurpas@cyf-kr.edu.pl,
Latała, H.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Baran, D.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow,
Konopacki, P.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Hołownicki, R.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Michalski, R.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Gonera, J.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Janulin, M.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, michal.janulin@uwm.edu.pl,
Plotnikov, S.
Viatka University in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w.golka@itep.edu.pl,
Kamiński, J. R.
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
Sadowska, U.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków, Urszula.Sadowska@ur.krakow.pl,
Żabiński, A.
on, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków,
Mudryk, K.
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture in Krakow,
Saitov, V. E.
Vjatka University of Life Sciences in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Kamionka, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, j.kamionka@itep.edu.pl,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Kurbanov, R.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Kuboń, M.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow,
Kamionka, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kludzienko, Kłudzienko 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, j.kamionka@itep.edu.pl,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43, peter.savinyh@mail.ru,
Kazakov, V.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Syčugov, Û.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Turubanov, N.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Isupov, A.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin,
Misztal, W.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin,
Šeljuto, B. V.
Belorussian University of Agriculture in Gorki,
Zajceva, M. M.
Belorussian University of Agriculture in Gorki,
Puczel, J.
Experimental Station for Cultivar Testing in Krzyżewo, pl Krzyżewo 26, 18-218 Sokoły, jolanta.puczel@wp,
Tomczyk, W.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków, wieslaw.tomczyk@ur.krakow.pl,
Abstrakty : Efficient repair and maintenance infrastructure, which technically supervises machines and devices in production processes, has a significant impact on the improvement of efficiency of the machine and devices application in production processes. In a present situation, with the use of complex and in many cases expensive machines with high structural and quality parameters, users may significantly influence the increase of the degree of their use through optimization of time devoted to efficient repair and maintenance treatments. The fundamental objective of the paper was to analyse the time during which farm machines stay in repair shops during periodical service and maintenance in the aspect of their performance effectiveness. The index of organizational effectiveness designated for assessment of shops which carry out maintenance of machines was determined. The relation between the coefficient of technical use of a machine and the index of effectiveness of the maintenance and repair system organization in a repair shop were determined. A functional scheme of the machine operation system was presented. This scheme in a general aspect covers functional relations of main components of the service and maintenance system of shops in the aspect of quality assessment of their particular subsystems.

Na poprawę efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w procesach produkcyjnych w dużej mierze ma wpływ sprawnie działające zaplecze obsługowo-naprawcze, sprawujące nad nimi nadzór techniczny. W obecnej sytuacji, dysponując skomplikowanymi i w wielu przypadkach kosztownymi maszynami o wysokich parametrach konstrukcyjno-jakościowych, użytkownicy mogą w istotny sposób wpływać na zwiększenie stopnia ich wykorzystania poprzez optymalizację czasów poświęconych na sprawne przeprowadzenie zabiegów obsługowo-naprawczych. Zasadniczym celem pracy była analiza czasu przebywania maszyn rolniczych w warsztatach podczas wykonywania obsług okresowych i napraw w aspekcie efektywności działania tychże warsztatów. Wyznaczono wskaźnik efektywności organizacyjnej przeznaczony do oceny warsztatów przeprowadzających obsługi techniczne maszyn. Określono zależność pomiędzy współczynnikiem wykorzystania technicznego maszyn i wskaźnikiem efektywności organizacji systemu obsługi i napraw w warsztacie. Przedstawiono schemat funkcjonalny systemu obsługiwania maszyn. Schemat ten w ujęciu ogólnym ujmuje powiązania funkcjonalne głównych elementów systemu obsługowo-naprawczego warsztatów w aspekcie oceny jakościowej poszczególnych ich podsystemów.

Słowa kluczowe : maszyna rolnicza, obsługa techniczna, naprawa, efektywność, czas obsługi technicznej, farm machine, maintenance, repair, effectiveness, maintenance time,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 3
Strony : 131 – 138
Bibliografia : Ahmad, R., Kamaruddin, S., Azid, I., Almanar, I. (2011). Maintenance management decision model for preventive maintenance strategy on production equipment. Journal of Industrial Engineering International, 7(13), 22-34.
Bocheński, C. (1995). Praca zbiorowa. Naprawa maszyn i urządzeń rolniczych. WSz.iP. Warszawa, ISBN 83-02-06004-6.
Downarowicz, O. (2000). Systemy eksploatacji. Zarządzanie zasobami techniki. Radom. ITE. ISBN 83-7204-006-0.
Dreszczyk, E., Malicki, M. (1999). Modele elastycznego inwestowania w maszyny rolnicze. Inżynieria Rolnicza, 5. Kraków, ISSN 1429-7264.
Fatemeh, H., Sha’ri, M.Y. (2011). Continuous improvement through an integrated maintenance model. Contemporary Engineering Sciences, 4(8), 353-362.
Hao, Q., Xue, Y., Shen, W., Jones, B., Zhu, J. A. (2010). Decision support system for integrating Corrective Maintenance, Preventive Maintenance, and Condition-Based Maintenance. Construction Research Congress, 470-479.
Jurca, V., Ales, Z. (2012). Maintenance management systems in agricultural companies in the Czech Republic. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 14(3), 233-238.
Kaźmierczak, J. (2000). Eksploatacja systemów technicznych. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Legutko, S. (2004). Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. WSz.iP., Warszawa, ISBN 83-02-08998-2.
Leszek, W., Mazurkiewicz, A., Trzos, M. (1999). Projektowanie eksperymentalnych systemów badawczych w budowie i eksploatacji maszyn. Radom, ISBN 83-7204-093-1.
Macha, E. (2004). Niezawodność maszyn. Skrypt Nr 237. Opole, ISSN 1427-9932.
Powierża, L. (1997). Zarys inżynierii systemów bioagrotechnicznych. Cz. I. Podstawy, Płock, ISBN 83-87039-32-2.
Sharma, A., Yadava, G. S., Deshmukh, S. G. (2011). A literature review and future perspectives on maintenance optimization. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 17(1), 5-25.
Tomczyk, W. (2005). Uwarunkowania racjonalnego procesu użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych. Inżynieria Rolnicza 7(62), 359-365.
Tomczyk, W. (2006). Problem jakości w procesie eksploatacji i odnowy maszyn i urządzeń. Problemy jakości 10, 50-52.
Tomczyk, W. (2009). Obsługi techniczne w procesie odnowy i utrzymania maszyn i urządzeń rolniczych. Inżynieria Rolnicza 6(115), 301-307.
Wang, H. (2002). A survey of maintenance policies of deteriorating systems. European Journal of Operational Research, 139(3), 469-489.
DOI :
Cytuj : Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Wardal, W. J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Koszela, K. ,Koszela, K. ,Boniecki, P. ,Kuzimska, T. ,Kruk, I. S. ,Kot, T. P. ,Gordeenko, O. V. ,Marczuk, A. ,Romaniuk, W. ,Gałuszko, K. ,Kurpaska, S. ,Latała, H. ,Baran, D. ,Konopacki, P. ,Hołownicki, R. ,Michalski, R. ,Gonera, J. ,Janulin, M. ,Plotnikov, S. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamiński, J. R. ,Sadowska, U. ,Żabiński, A. ,Mudryk, K. ,Saitov, V. E. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamionka, J. ,Savinyh, P. ,Kurbanov, R. ,Kuboń, M. ,Kamionka, J. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Kazakov, V. ,Syčugov, Û. ,Turubanov, N. ,Isupov, A. ,Marczuk, A. ,Misztal, W. ,Šeljuto, B. V. ,Zajceva, M. M. ,Puczel, J. ,Tomczyk, W. , Assessment of the repair infrastructure efficiency with regard to maintenance of farm machines. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 3/2015
facebook