Badania angiograficzne w wielowarstwowej tomografii komputerowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Badania angiograficzne w wielowarstwowej tomografii komputerowej

Autorzy :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Nowicki, P.
Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 66, 50-369 Wrocław,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
Abstrakty : Choroby układu naczyniowego są jednym z najważniejszych problemów i wyzwań współczesnej medycyny. W ich diagnostyce wykorzystywane są praktycznie wszystkie dostępne metody radiologiczne – angiografia klasyczna, rezonans magnetyczny oraz ultrasonografia z opcją dopplerowską. Obrazowanie chorób układu naczyniowego stało się domeną tomografii komputerowej od niedawna.

Słowa kluczowe : tomografia komputerowa, badanie angiograficzne,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Boerner, E. ,Ogiela, L. ,Nowicki, P. ,Zawadzki, M. , Badania angiograficzne w wielowarstwowej tomografii komputerowej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook