Electrophysiological examinations in diagnosis of certain diseases of vision organ

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Badania elektrofizjologiczne w diagnozowaniu wybranych schorzeń narządu wzroku

Authors :
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (71) 3473263, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, tel. +48(0) 42 27 21 841, 608 436 114, e.ciejka@wompcpl.eu,
Urbanowska, J.
Kliniczny Oddział Neurochirurgii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 53-114 Wrocław, tel. +48 (71) 766 02 76,, maszka@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (52) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (52) 585 36 16, p.zalewski@cm.umk.pl,
Oborska-Kumaszyńska, D.
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Akademicki Szpital Kliniczny we Wtocławiu, Wrocław, doborska-kumaszynska@wp.pl,
Słapa, R.
Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, r.slapa@acn.waw.pl,
Zinkiewicz, K.
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel. +48 (81) 53 40 501, szpital@spsk1.lublin.pl,
Hulewicz, A.
Zakład Metrologii i Optoelektroniki Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, tel. +48 (61) 665 25 46, arkadiusz.hulewicz@put.poznan.pl,
Abstract : Badania związane z pomiarami i przetwarzaniem elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku polegają na bezinwazyjnym pomiarze potencjałów elektrycznych za pomocą odpowiednich elektrod. W zależności od sposobu rozmieszczenia elektrod oraz rodzaju mierzonych potencjałów badać można wzrokowe potencjały wywołane (Visual Evoked Potential – VEP) oraz elektroretinografię (Electroretinography – ERG). W artykule szczegółowo przedstawiono znaczenie elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku oraz zasady ich pozyskiwania. Omówiono najczęściej przeprowadzane badania, opisano rodzaj i miejsce aplikacji elektrod pomiarowych. Przedstawiono charakterystyki diagnostyczne otrzymane podczas badań elektrofizjologicznych oraz omówiono praktyczne wykorzystanie tych badań w diagnozowaniu schorzeń narządu wzroku.

The interdisciplinary aspects of measurements and processing of electrophysiological signals of the vision organ, are presented. Examinations based on non-invasive measurements of electrical potentials are described, including visual evoked potentials (VEP) and electroretinography (ERG). Electrophysiological signals of the vision organ and procedures of their acquisition, are presented in details. The diagnostic characteristics obtained from electrophysiological examinations are presented, as well as the practical application in the diagnosis of the vision organ pathology, is described.

Keywords : badania elektrofizjologiczne, elektroretinografia, wzrok, pole widzenia, electrophysiological examinations, electroretinography, sight, field of view,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2011
Number : Vol. 17, nr 1
Page : 67 – 71

Bibliography
: 1. A. Hulewicz: Modelowanie i pomiary elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku, rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2009.
2. Z. Dunaj ski, T. Pałko: Localization of electrical activity in the brain, proc. of the XI Conference Medical Informatics & Technologies 2006, October-November 2006, s. 111-114.
3. Z. Dunajski, T. Pałko: Wizualizacja parametrów i aktywności elektrycznej mózgu, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 11, 2006, s. 15-19.
4. A. Cysewska-Sobusiak: Modelowanie i pomiary sygnałówbiooptycznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
5. W.Z. Traczyk: Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, Warszawa 1992.
6. L. Kalinowski : Encyklopedia badań medycznych, MAKmed, Gdańsk 1996.
7. P. Oziemblewski: Technika świetlna od podstaw, http://www.swiatlo.tak.pl.
8. A. Hulewicz, A. Cysewska-Sobusiak, A. Grzybowski, M. Boltrukiewicz: Badania elektrofizjologiczne w okulistyce – pozyskiwanie i analiza sygnałów pomiarowych, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 9, 2005, s. 13-17.
9. O. Palacz, W. Lubiński, K. Penkala: Elektrofizjologiczna diagnostyka kliniczna układu wzrokowego, Wyd. Oftal, Warszawa 2003.
10. M.F. Marmor, A.B. Fulton, G.E. Holder, Y. Miyake, M. Brigell: ISCEV Standard for full-field clinical electroretinography, Documenta Ophthalmologica, vol. 118, 2009, s. 69-77.
11. A. Cysewska-Sobusiak, A. Hulewicz, A. Grzybowski, M. Boltrukiewicz: Obtaining and analysis of multifocal electroretinogram, Proc. of the 3rd European Medical and Biological Engineering Conference, Prague, Czech Republik, IFMBE Proceedings, vol. 11, 2005, s. 1-6.
12. A. Hulewicz, A. Cysewska-Sobusiak, A. Grzybowski, M. Boltrukiewicz: Pozyskiwanie i analiza wieloogniskowego elektroretinogramu, Mat. VII Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2005, Krynica Górska, 8-12 maja 2005, s. 185-192.
13. RETIscan: Elektroretinogram wieloogniskowy, Wersja 1.34, Podręcznik, Roland Consult, 2004.
14. D.A. Szabela: Potencjały wywołane w praktyce lekarskiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, wyd. 1, Łódź 1999.
15. W. Szelenberger: Potencjały wywołane, ELMIKO, wyd. 1, Warszawa 2001.
16. J.V. Odom, M. Bach, C. Barber i in.: Visual evoked potenpotentials standard, Documenta Ophthalmologica, vol. 108, 2004, s. 115-123.
17. RETIport21: VEP, EOG, ERG Version 06.02, Instruction manual, Roland Consult, 2006.
18. A. Hulewicz, A. Cysewska-Sobusiak, M. Boltrukiewicz, A. Grzybowski: Pozyskiwanie i ocena statystyczna wieloogniskowych wzrokowych potencjałów wywołanych, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 5 bis, 2006, s. 149-155.
19. A. Hulewicz, A. Cysewska-Sobusiak, A. Grzybowski: “Wieloogniskowe wzrokowe potencjały wywołane – problemy 0metrologiczne oraz korzyści diagnostyczne, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 9 bis, 2007, s. 386-389.
20. A. Hulewicz, A. Cysewska-Sobusiak, A. Grzybowski: Zastosowanie wzrokowych potencjałów wywołanych w obiektywnej ocenie ostrości wzroku, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 6, 2008, s. 72-7'4.
21. A. Martins, A. Klistorner, S. Graham, F. Billson: Effect of fixation tasks on multifocal visual evoked potentials, Clin Experiment Ophthalmol, vol. 33, 2005, s. 499-504.
22. T. Pałko, Z. Dunajski: Wpływ telefonii komórkowej na urządzenia medyczne, http://www.polaelektromagnetyczne.pl.
DOI :
Qute : Wojciechowski, J. ,Chromik, K. ,Ciejka, E. ,Urbanowska, J. ,Łukowicz, M. ,Zalewski, P. ,Oborska-Kumaszyńska, D. ,Słapa, R. ,Zinkiewicz, K. ,Hulewicz, A. ,Hulewicz, A. , Badania elektrofizjologiczne w diagnozowaniu wybranych schorzeń narządu wzroku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 1/2011
facebook