Evaluation of the damage of the fibreoptics tips during the laser operation of prostate

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Badania uszkodzeń włókien światłowodowych podczas laserowej ablacji rozrostu stercza

Authors :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Nowicki, P.
Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 66, 50-369 Wrocław,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląska Akademia Medyczna, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Mleczko, M.
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica -Zdrój,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Raczkowski, J.
I Katedra Ortopedii I Traumatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,
Giemza, C.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Nowicki, A.
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska “Now-med”, ul. Boruckiego 18, 85-799 Bydgoszcz,
Różański, W.
II Kilnika i Katedra Urologii, Uniwersytet Medyczny w łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
Abstract : Operacje laserowe wykorzystywane są do leczenia zaburzeń odpływu moczu z powodu łagodnego rozrostu stercza od ponad dwudziestu lat. Można przy tym dokonywać jednoczesnego cięcia i odparowywania tkanki ze skoagulowaniem naczyń krwionośnych. Włókna światłowodowe i ich końcówki stanowią najsłabszy element w systemie przekazywania energii laserowej do tkanki. Celem pracy jest ocena stopnia zużycia światłowodów stosowanych do ablacji. Badania światłowodów przeprowadzono na mikroskopie skaningowym. Stwierdzono, że włókna ulegają zniszczeniu, a stopień uszkodzenia zależny jest od rodzaju włókna i rodzaju lasera. Włókno pracujące z laserem Nd:YAG, zakończone złotą końcówką, jest szczególnie podatne na zniszczenie w przypadku bliskiej odległości lub bezpośredniego kontaktu z tkanką. Włókna stosowane w laserze KTP są mniej uszkadzane podczas zabiegów ze względu na zastosowaną ochronną osłonkę.

Laser devices have been used in the treatment of the disorders of urine outflow in the course of benign prostatic hyperplasia from more than 20 years. Lasers offer the possibility of simultaneous cutting and vaporizing of the tissue with an effective coagulation of blood vessels. Optical fibres are the weakest elements in the system guiding laser energy from laser to the prostate. The aim of this study was to evaluate the degree of damage of fibre tips, depending of the laser type and fibre construction. The fibres tips were examined by means of scanning microscope. It was stated that the fibres with golden tip as used for Nd:YAG laser operation are more easy to damage than the fibres with special domes on the tip as used with KTP laser.

Keywords : światłowody, uszkodzenie włókien, laserowa ablacja stercza, laser, laser, optical fibers, prostate ablation,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Boerner, E. ,Ogiela, L. ,Nowicki, P. ,Zawadzki, M. ,Taradaj, J. ,Boerner, E. ,Mleczko, M. ,Boerner, E. ,Raczkowski, J. ,Giemza, C. ,Nowicki, A. ,Różański, W. ,Różański, W. , Badania uszkodzeń włókien światłowodowych podczas laserowej ablacji rozrostu stercza. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook