Assessment of the thermal effect of some physical procedures applied in venous leg ulcer management

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Badanie efektu cieplnego wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni

Authors :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Nowicki, P.
Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 66, 50-369 Wrocław,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląska Akademia Medyczna, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota,
Abstract : Celem przeprowadzonego badania była ocena efektu cieplnego wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni. 32 chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni zakwalifikowano losowo do grup porównawczych 1,2 i 3. Do grupy 1. włączono 12 chorych, do 2. – 10 chorych, do 3. – 10 chorych. Wszyscy chorzy byli poddani miejscowej terapii farmakologicznej. U osób z grupy 1. wykonano zabiegi sono-terapii. Natomiast u osób z grupy 2. wykonano elektro-stymulację wysokonapięciową. U osób z grupy 3. owrzodzenia poddano biostymulacji laserowej. Oceniano, w jakim stopniu metody fizykalne wpływają na średnią i maksymalną temperaturę w obrębie ubytku. Po zakończeniu leczenia stwierdzono, że sonoterapia wywołuje istotny, choć krótkotrwały efekt cieplny. Natomiast nie zauważono efektu cieplnego w przypadku elektrostymulacji wysokonapięciowej i biostymulacji laserowej.

The aim of the study was to evaluate the thermal effect of sonotherapy, high voltage electrostimulation and laser biostimulation in treatment of venous leg ulcers. Three comparative groups – 1,2 and 3 – were random-i ly chosen from 32 patients with venous leg ulcers. The I group 1 consisted of 12 patients, the group 2 of 10 pa-I tients, the group 3 of 10 patients. The patients in all comparative groups were treated pharmacologically. Ulcerations at the patients in the group 1 were additionally treated with the sonotherapy. In the group 2 high voltage electrostimulation was applied. Ulcerations at the patients in the group 3 were treated with the laser biostimulation. After therapy we concluded that ultrasound had significant thermal effect, however short. No significant effects of high voltage electrostimulation and laser biostimulation were observed.

Keywords : sonoterapia, biostymulacja laserowa, efekt cieplny, elektrostymulacja wysokonapięciowa, sonotherapy, laser biostimulation, thermal effect, high voltage electrostimulation,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Boerner, E. ,Ogiela, L. ,Nowicki, P. ,Zawadzki, M. ,Taradaj, J. ,Taradaj, J. , Badanie efektu cieplnego wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook