Assessment of the haemodynamic and thermal effects of compression therapy with elastic bandages – preliminary study

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Badanie efektu hemodynamicznego i cieplnego terapii kompresyjnej z wykorzystaniem bandaży uciskowych – doniesienie wstępne

Authors :
Wysocka, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Tadeusiewicz, R.
Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl,
Bauer, J.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Biały, D.
Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Pasteura 4, 50-396 Wrocław, darekbialy@poczta.onet.pl,
Buszman, P.
Górnośląskie Centrum Medyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Chałubińskego 6a, 50-368 Wrocław, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Koparnika w Toruniu, ul. M. Skłodowiskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, jtaradaj@slam.katowice.pl,
Abstract : Celem pracy było zbadanie efektu hemodynamicznego i cieplnego terapii kompresyjnej z wykorzystaniem bandaży elastycznych. Do badań zakwalifikowano 42 osoby, które poddano działaniu terapii kompresyjnej z użyciem opasek Sigvaris o krótkim i stałym naciągu. Każdej osobie zakładano dwa bandaże na podudzie na godzinę. Oceniano, w jakim stopniu terapia kompresyjna powoduje zmianę wskaźnika kostka-ramię. Określano również zmianę prędkości przepływu krwi w tętnicy piszczelowej tylnej i grzbietowej stopy. Badano wpływ terapii kompresyjnej na efekt cieplny w obrębie podudzia. Po zakończeniu badań stwierdzono istotnie statystyczną regulację wskaźnika kostka-ramię oraz przyspieszenie przepływu krwi tętniczej. Zanotowano również znamienny efekt cieplny pod wpływem zastosowanych bandaży uciskowych. Wydaje się, że terapia kompresyjna z wykorzystaniem bandaży uciskowych prowadzi do korzystnych zmian hemodynamicznych i cieplnych, co stanowi podstawę leczenia w przypadkach przewlekłej niewydolności żylnej.

The objective of this paper was to assess the haemodynamic and thermal effects of the compression therapy with elastic bandages. The 42 patients were treated with two Sigvaris bandages applied on a lower leg for 1 hour. The goal of this study was to estimate the influence of the compression therapy on the ankle – brachial index and blood flow in tibial posterior and pedis dorsal arteries. The thermal effect after compression therapy was evaluated, as well. Statistically significant regulation of ankle – brachial index and increase of arterial blood flow, were observed. The temperature increase in examined leg was stated, too. It seems that compression therapy leads to positive haemodynamic and thermal changes, beneficial for efficient treatment of chronic venous insufficiency.

Keywords : terapia kompresyjna, efekt hemodynamiczny, efekt cieplny, compression therapy, haemodynamic effect, thermal effect,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Wysocka, K. ,Tadeusiewicz, R. ,Bauer, J. ,Biały, D. ,Buszman, P. ,Syrycki, M. ,Łukowicz, M. ,Łukowicz, M. ,Taradaj, J. ,Taradaj, J. , Badanie efektu hemodynamicznego i cieplnego terapii kompresyjnej z wykorzystaniem bandaży uciskowych – doniesienie wstępne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 3/2007
facebook