Badanie elektroencefalograficzne wybranych reakcji ośrodków mózgowych spowodowanych efektem otwarcia oczu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Badanie elektroencefalograficzne wybranych reakcji ośrodków mózgowych spowodowanych efektem otwarcia oczu

Autorzy :
Hulewicz, A.
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a, arkadiusz.hulewicz@put.poznan.pl,
Jukiewicz, M.
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a,
Kościuszko, P.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30, pkoscius@agh.edu.pl,
Ciesielka, W.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30,
Gołaś, A.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30,
Abstrakty : W pracy opisano badania i analizę sygnałów elektroencefalograficznych zarejestrowanych w trakcie czynności otwierania oczu. Eksperyment rejestracji w określonych przedziałach czasowych zmian sygnału EEG, spowodowanych otwieraniem oczu przez badanego. W eksperymencie wykorzystano metodę 10-20 rozmieszczenia elektrod oraz wykorzystano 19 elektrod do rejestracji aktywności bioelektrycznej mózgu na czterech częściach kresomózgowia (czołowej, ciemieniowej, potylicznej oraz skroniowych). Zaproponowano algorytm procesu określenia wektora symptomów. Do określenia elementów niniejszego wektora wykorzystano wartości: maksymalne, minimalne oraz ich przyrost, przeprowadzono analizę za pomocą krótkoczasowej transformaty, analizę za pomocą ciągłej i dyskretnej transformacji falkowej. Badania wykazały możliwość wyodrębnienia pewnych sygnałów, w których wartości poszczególnych parametrów są do siebie zbliżone i znacząco się różnią od innych parametrów sygnałów. Uzyskane wyniki badań mają charakter poznawczy i stanowią podstawę do przeprowadzania kolejnych eksperymentów.

The paper presents an analysis of electrophysiological signals recorded in the course of eye-opening. The EEG signals are registered at certain intervals and changes caused by opening eyes are monitored. In the experiment the method 10-20 for electrodes placement (19 electrodes) was exploited for recording bioelectric activity of the brain in four parts of the forebrain (frontal, parietal, occipital and temporal lobes). An algorithm for determining the symptom’s vector was proposed. To determine the elements of this vector the following values were used: maximum, minimum, and increase. For the analysis, short-time Fourier transform and continuous and discrete wavelet transform were used. Studies have shown the ability to isolate certain signals, in which the values of individual parameters are similar and differ significantly from the other signal parameters. The results described in the article are purely cognitive and provide the basis for conducting further experiments.

Słowa kluczowe : EEG, elektroencefalografia, mózg, otwarcie oczu, EEG electroencephalography, brain, eye-opening,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2014
Numer : Vol. 20, nr 3
Strony : 144 – 155
Bibliografia : 1 Z. Damijan, C. Kasprzak, T. Zyss: Elektroencefalografia, W: Inżynieria Biomedyczna. Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej, R. Tadeusiewicz (red.), Wydawnictwo AGH, Kraków 2008.
2 A. Broniec, J. Chodak: Sterowanie prostym urządzeniem elektrycznym za pomocą sygnału EEG, Automatyka, vol. 13(3), 2009, s. 1059–1067.
3 Serwis edukacyjno-informacyjny TECHNIKA W MEDYCYNIE. Dostępny (odwiedzono 28.02.2013). http://astrophysics.fic.uni.lodz.pl/medtech/start.html.
4 T. Zyss: Zastosowanie układu 10-20 w rozmieszczaniu elektrod do EEG, Wydawnictwo Biblioteka ELMIKO, Warszawa 2007.
5 P. Kościuszko: Praca dyplomowa pt. Projekt systemu analizująco-sterującego z wykorzystaniem sygnałów EEG, promotor: dr inż. Wojciech Ciesielka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2013.
6 T. Zieliński: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
DOI :
Cytuj : Hulewicz, A. ,Jukiewicz, M. ,Kościuszko, P. ,Ciesielka, W. ,Gołaś, A. , Badanie elektroencefalograficzne wybranych reakcji ośrodków mózgowych spowodowanych efektem otwarcia oczu. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 3/2014
Facebook