Badanie fluorescencji światłouczulacza fotofonu w komórkach He-La

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Badanie fluorescencji światłouczulacza fotofonu w komórkach He-La

Autorzy :
Barczyk-Pawelec, K.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl,
Burdukiewicz, A.
Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 33 13, anna.burdukiewicz@awf.wroc.pl,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 34 73 046, agnieszka.debiec-bak@awf.wroc.pl,
Wojciechowski, W.
1 Katedra Radiologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, ul. M. Kopernika 19, 31-501 Kraków, tel./fax +48 12 424 73 91, radiologia@su.krakow.pl,
Kasprzak, C.
AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Tewel, N.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. +48 507 931 349, nina.tewel@pwr.wroc.pl,
Zradziński, P.
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 22 623 36 98, pazra@ciop.pl,
Czernielewski, L.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. +48 71 320 28 25, leon.czernielewski@pwr.wroc.pl,
Abstrakty : W pracy badano wnikanie światłouczulacza fotolonu do komórek He-La. Przeprowadzono badania spektroskopowe fotolonu w obecności i bez formaldehydu, stosowanego do utrwalania komórek. Badania mikroskopowe przeprowadzono za pomocą mikroskopu konfokalnego. Komórki inkubowano ze światłouczulaczem przez 4 i 12 godzin. Natężenie fluorescencji fotolonu w komórkach zależy od stężenia roztworu i czasu inkubacji. W wyniku przeprowadzonych pomiarów mikroskopowych wykazano, że czas inkubacji niezbędny do zaobserwowania związku wewnątrz komórek wynosi co najmniej 4 godziny, a minimalne stężenie światłouczulacza 1 mg/ml (1,67 × 10-6 M).

The entrapment of the photosensitizer Photolon into the He-La cells, was studied. The fluorescence of photosensitizer was examined without and in the presence of formaldehyde. The study was performed by means of confocal microscopy of cells incubated for 4 hours and 12 hours. It was stated that 4 hours is the shortest time of incubation allowing the observation of Photolon in the He-La cells and the minimal concentration of photosensitizer is 1mg/ml (1,67 × 10-6 M).

Słowa kluczowe : fotolon, fotodynamiczna diagnostyka, komórki He-La, photolon, photodynamic diagnosis, He-La cells,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 1
Strony : 55 – 58
Bibliografia : 1. http://www.epmanet.eu
2. L. Czernielewski, H. Podbielska: Problematyka dozymetrii w diagnostyce i terapii fotodynamicznej w ginekologii, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 13, 2007, s. 154-158.
3. C.A. Morton, K.E. McKenna, L.E. Rhodes: Guidelines for topical photodynamic therapy: update, Br J Dermatol, vol. 159, 2008, s. 1245-1266.
4. L. Czernielewski, E.G. Bwire, E. Teterycz, M. Gryboś, H. Podbielska: Developments in photodynamic diagnosis and therapy in gynecology – a review, w: H. Podbielska, A. Sieroń, W. Stręk (eds): Aspects of photody-namic medicine II: some clinical aspects and case reports, Indygo Zahir Media, Wrocław 2008, s. 177-236.
5. M. Loning, Ph. Soergel, P. Hillemanns: Fluorescence diagnosis and photodynamic therapy in intra-abdominal gynecologic diseases and breast cancer – A review, Medical Laser Application, vol. 24, 2009, s. 18-26.
6. A. Juzeniene: Chlorin e6-based photosensitizers for photodynamic therapy and photodiagnosis, Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, vol. 6, 2009, s. 94-96.
7. L. Copley, P. Van Der Watt P., K.W. Wirtz, M.I. Parker, V.D. Learner: PhotolonTM, a chlorin e6 derivative, triggers ROS production and light-dependent cell death via necrosis, Int J Biochem Cell Biol, vol. 40, 2008. s. 227-235.
8. H. Podbielska, W. Stręk, P. Dereń: New approach to PDT with chlorophyll based photosensitizer and semiconductor laser, Physica Medica, vol. 20, 2004, s. 61-68.
9. W.M. Petroll, J.V. Jester, H.D. Cavanagh: In vivo confocal imaging: general principles and applications, Scanning, vol. 16, 1994, s. 131-149.
10. J.B. Pawley (ed.): Handbook of biological confocal microscopy, 2nd Edition, Plenum, New York 1995.
DOI :
Cytuj : Barczyk-Pawelec, K. ,Burdukiewicz, A. ,Dębiec-Bąk, A. ,Wojciechowski, W. ,Kasprzak, C. ,Tewel, N. ,Zradziński, P. ,Czernielewski, L. , Badanie fluorescencji światłouczulacza fotofonu w komórkach He-La. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 1/2012
facebook