Potential applications of low frequency sound to induce the frequency following response effect

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Badanie możliwości stosowania niskoczęstotliwościowej fali akustycznej do wywołania zjawiska wodzenia

Authors :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Ślęzak, I.
Katedra Biomedycznych Podstaw Kuhury Fizycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 36b, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 04 17, ajslezak@zim.pcz.pl,
Romańska, A.
Instytut Elektrotecliuiki Teoretycznej i Automatyki, Zakład Systemów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. +48 (012) 628 25 74, aromans@usk.pk.edu.pl,
Kasprzak, C.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (012) 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Abstract : W pracy omówiono metodę wywoływania zjawiska wodzenia czynności bioelektrycznej mózgu z zastosowaniem ekspozycji niskoczęstotliwościowego sygnału akustycznego oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych. W badaniach eksperymentalnych zastosowano niskoczęstotliwościowe fale akustyczne o częstotliwościach f = 7, 18 i 40 Hz. Uzyskane rezultaty pozwalają postawić tezę o możliwości zastosowania niskoczęstotliwościowej fali akustycznej jako próby stroboskopowej wykonywanej w badaniach EEG.

The paper describes the method of inducing the frequency following response under the low frequency acoustic waves exposure. Experimental tests with low frequency acoustic waves (f = 7, 18 and 40 Hz) were performed. Experimental results suggest that low frequency acoustics waves can be used as a stroboscope test conducted in EEG examination. Keywords: low frequency sound, EEG, stroboscope test, frequency following response

Keywords : infradźwięki, efekt stroboskopowy, EEG, zjawisko wodzenia, low frequency sound, EEG, stroboscope test, frequency following response,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 4
Page : 298 – 299

Bibliography
: 1. C. Butler and C.J. Butler: Physioacoustic therapy with cardiac surgery patients. In: Wigram, T. and Dileo, C. Music Vibration and Health, Jeffrey Books, New Jersey; 1997, s. 197-204.
2. Z. Damijan, C. Kasprzak, R. Panuszka: Low-frequency sounds and psychological tests at 1,18, and 40 Hz, The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 115, no 5,2004, Ft. 2/2, s. 2388.
3. C. Kasprzak, Z. Damijan, R. Panuszka: Method of assessment of low-frequency noise annoyance in the working environment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 13, suppl. 3, HARD, Olsztyn, 2004, s. 107-109.
4. R. Panuszka, Z. Damijan, C. Kasprzak, J. McGlothlin: Infrasound and biorhythms of the human brain. The Journal of the Acoustical Society of America, vol. Ill, no 5, 2002, s. 2335-2336.
5. D.yolz,C. Macn: Infrasourul therapy – a sound relief, The Holistic Horse, Winter 2003/2004, Vol.9, Issue36, listichorse.com/anm/anmviewer.asp?a=654.
6. D.E. Parker: Effects of sound on the vestibular system. In: W. Tempest (Ed.), Infrasound and Low Frequency Vibration, London, Academic Press, 1976, s. 151-185,
7. W.A. Lewis: The effects of vibroacoustic therapy on clinical and non-clinical populations – Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, St. Georges Hospital Medical School, London University, 2000.
DOI :
Qute : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Ślęzak, I. ,Romańska, A. ,Kasprzak, C. ,Kasprzak, C. , Badanie możliwości stosowania niskoczęstotliwościowej fali akustycznej do wywołania zjawiska wodzenia. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook