Journal : Acta Energetica
Article : Balance Sheet and Analysis of Reactive Power Demand in the Polish Power System

Authors :
Falkowski, D.
ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl,
Zarzycki, M.
PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl,
Golub, I. I.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru,
Voitov, O. N.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences,
Boloev, E. V.
Angarsk State Technical Academy,
Grządzielski, I.
Poznań University of Technology, ireneusz.grzadzielski@pbiat.pl,
Sroka, K.
Poznań University of Technology, krzysztof.sroka@put.poznan.pl,
Pic, J.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, JPic@dalkia.pl,
Łacny, A.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, ALacny@dalkia.p,
Kacejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Pijarski, P.
Lublin University of Technology, p.pijarski@pollub.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Kot, A.
AGH University of Science and Technology in Krakow, akot@agh.edu.pl,
Abstract : The paper presents an analysis of the balance sheet and the reactive power demand of the Polish Power System. Reactive power balance sheets were made for the specific operating conditions of the system: the last winter peak, summer peak and summer off peak load. The basis of the study was load flow models and selected load flow calculation results. In addition, changes in demand for active and reactive power in recent years were presented.

Artykuł podejmuje próbę analizy bilansu i zapotrzebowania na moc bierną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Bilanse mocy biernej sporządzono dla charakterystycznych stanów pracy systemu, to jest szczytu zimowego, szczytu letniego oraz doliny letniej. Dane wejściowe stanowiły modele rozpływowe systemu elektroenergetycznego oraz wybrane wyniki obliczeń rozpływów mocy. Ponadto zaprezentowano wielkości zapotrzebowania na moc czynną i bierną w KSE w charakterystycznych stanach pracy systemu na przestrzeni ostatnich lat. Przeanalizowano występujące tendencje zmian na tle warunków regulacji wynikających z bilansów mocy i sformułowano wnioski.

Keywords : moc bierna, zapotrzebowanie mocy, system elektroenergetyczny, reactive power, power demand, electric power system,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 1
Page : 68 – 74

Bibliography
: 1. Kot A., Szpyra W., Moc bierna w systemach dystrybucyjnych –przegląd problematyki Reactive power distribution systems – an overview of the issues, conference materials „Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych” Reactive power issues in distribution and transmission grids, Wisła, 7–8 January 2010, pp. 01.1–01.13.
2. Kot A., Szpyra W., Problemy mocy biernej w systemach dystrybucyjnych Reactive power issues in distribution and transmission grids, XV International Scientific Conference „Aktualne problem w elektroenergetyce” Present-day problems of power engineering APE ’11, Gdańsk – Jurata, 8–10 June 2011, Vol. IV, pp. 99–106.
DOI :
Qute : Falkowski, D. ,Zarzycki, M. ,Golub, I. I. ,Voitov, O. N. ,Boloev, E. V. ,Grządzielski, I. ,Sroka, K. ,Pic, J. ,Łacny, A. ,Kacejko, P. ,Pijarski, P. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Lubośny, Z. ,Kot, A. ,Kot, A. , Balance Sheet and Analysis of Reactive Power Demand in the Polish Power System. Acta Energetica nr 1/2013
facebook