Bioinżynieria stentów naczyniowych – stan obecny i nowe technologie

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Bioinżynieria stentów naczyniowych – stan obecny i nowe technologie

Autorzy :
Wysocka, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Tadeusiewicz, R.
Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl,
Bauer, J.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Biały, D.
Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Pasteura 4, 50-396 Wrocław, darekbialy@poczta.onet.pl,
Abstrakty : Wprowadzenie do praktyki klinicznej stentów naczyniowych było rewolucją w leczeniu chorób układu krążenia metodą przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI). W ciągu ostatnich dwóch dekad zastosowanie stentów systematycznie wzrastało, co pociągnęło za sobą szybki rozwój technik projektowania i konstrukcji tych implantów. Wiek XXI to nowa era w bioinżynierii stentów. Rola stentu jako mechanicznego rusztowania stała się niewystarczająca, aby sprostać wyzwaniom klinicznym i zapewnić odległą skuteczność zabiegów PCI. Poniższy artykuł przedstawia przegląd stosowanych obecnie technik konstrukcji oraz omówienie kierunków rozwoju nowych technologii w bioinżynierii stentów naczyniowych.

The introduction of vascular stents into clinical practice was a true revolution in the percutaneous treatment (PCI) of cardiovascular diseases. During the last two decades the use of vascular stents increased systematically, which provoked a rapid progress in design and construction of these implants. The 21st century constitutes a new era in stent bioengineering. Fulfilling task of being a mechanical scaffolding is no longer enough to meet the challenge of long term efficacy of the PCI procedures. This paper presents the overview of contemporary stent designs and the new technologies in the bioengineering of vascular stents.

Słowa kluczowe : stent, miażdżyca, materiały biodegradowalne, stent naczyniowy, stent, atherosclerosis, biodegradable materials, vascular stent,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 3
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Wysocka, K. ,Tadeusiewicz, R. ,Bauer, J. ,Biały, D. , Bioinżynieria stentów naczyniowych – stan obecny i nowe technologie. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 3/2007
facebook