PL Brykietowanie materiałów odpadowych w prototypowym układzie granulująco-brykietującym

Journal : Agricultural Engineering
Article : Briquetting waste material in a prototype pelletizing and briquetting arrangement

Authors :
Blicharz-Kania, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl,
Andrejko, D.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Ślaska-Grzywna, B.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Starek, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Szejgiec, P.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Krzaczek, P.
Department of Power Industry and Vehicles, University of Life Sciences in Lublin,
Błaszkiewicz, Z.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zbigniewblaszkiewicz@up.poznan.pl,
Sztukowski, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
Combrzyński, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, maciej.combrzynski@up.lublin.pl,
Wójtowicz, A.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Klimek, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Mościcki, L.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Oniszczuk, T.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Juśko, S.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domoradzki, M.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, mdomoradzki@gmail.com,
Szymura, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Lamkiewicz, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Kaniewska, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Góral, D.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, dariusz.goral@up.lublin.pl,
Kluza, F.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Kozłowicz, K.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domin, M.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Hejft, R.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok,
Obidziński, S.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, s.obidzinski@pb.edu.pl,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Marks, N.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Maciewicz, B.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Kołosowski, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin, Pawel.Kolosowski@zut.edu.pl,
Dobek, T. K.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Sałagan, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, m.majchrzak@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw, k.mazur@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Obidziński, S.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Białystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, s.obidzinski@pb.edu.pl,
Hejft, R.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Białystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok,
Abstract : The objective of the paper was to determine usefulness of a new, prototype pelletizing and briquetting device for the process of briquetting waste vegetal material. During research the impact of potato pulp content (15, 20 and 25%) in the mixture with buckwheat husk and the mass intensity of raw material flow (100, 150 and 200 kg·h-1) on the demand of a device for power and kinetic strength of the obtained briquette were determined. Tests on briquetting were carried out with the use of a flat briquetting matrix with a diameter of meshes of 28 mm and the length of 80 mm cooperating with the system of three densifying rolls, which move with the speed of 120 rot·min-1 and with the fissure between the rolls and the matrix equal to 0.4 mm. The quality of briquettes was assessed with the use of a rotating tester according to recommendations of standards GOST-18691-73 and ASAE S.269-1A. Based on the research which was carried out, a significant impact of the mass intensity of raw material flow and the percentage share of potato pulp in the compacted mixture for the power demand and kinetic strength of the obtained briquette was found.

Celem pracy było określenie przydatności nowego, prototypowego urządzenia granulująco-brykietującego do realizacji procesu brykietowania odpadowych materiałów roślinnych. W trakcie badań określano wpływu zawartości wycierki ziemniaczanej (15, 20 i 25%) w mieszaninie z łuską gryki i masowego natężenia przepływu surowca (100, 150 i 200 kg·h-1) na zapotrzebowanie urządzenia na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego brykietu. Badania brykietowania przeprowadzono z wykorzystaniem płaskiej matrycy brykietującej o średnicy otworów 28 mm i długości 80 mm współpracującej z układem trzech rolek zagęszczających, poruszających się z prędkością 120 obr·min-1 oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą równej 0,4 mm. Jakość brykietów oceniono z wykorzystaniem testera obrotowego, zgodnie z zaleceniami norm GOST-18691-73 oraz ASAE S.269-1A. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istotny wpływ masowego natężenia przepływu surowca oraz udziału procentowego wycierki ziemniaczanej w zagęszczanej mieszaninie na zapotrzebowanie na moc oraz wytrzymałość kinetyczną otrzymanego brykietu.

Keywords : brykietowanie, odpady roślinne, łuska gryki, wycierka ziemniaczana, briquetting, vegetal waste, buckwheat husk, potato pulp,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 1
Page : 107 – 116

Bibliography
: Adamczyk, F. (2010). Wpływ wilgotności słomy zbożowej na stopień zagęszczenia uzyskiwanych brykietów. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 7-13.
ASAE S269.4. (1989). Cubes, pellets, and crumbles – definition and, methods for determining density, durability, and moisture content.
Chou, CS.; Lin.; SH, Peng.; CC, Lu.; WC. (2009). The optimum conditions for preparing solid fuel briquette of rice straw by a piston-mold process using the Taguchi method. Fuel Processing Technology, 90, 1041-1046.
Demianiuk, L. (2003). Utylizacja wybranych odpadowych materiałów roślinnych – brykietowanie łuski gryki na cele energetyczne. Materiały konferencyjne: VII Recyklace odpadú, Ostrava 2003, 19-22.
Fiszer, A. (2008). Badania porównawcze współczynnika trwałości brykietów ze słomy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 53(3), 69-70.
GOST-18691-73. Artificially dried grass feeds. Specifications.
Hejft, R. (1995). Wpływ nacisków prasujących na gęstość brykietów z pasz słomiastych, formowanych w komorach zamkniętych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn, Z. 3, 43-50.
Hejft, R.; Demianiuk, L. (1999).Wytwarzanie brykietów opałowych z odpadowych surowców pochodzenia roślinnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 27, 123-130.
Hejft, R. (2000). Wykorzystanie odpadów pochodzenia roślinnego do celów energetycznych. Materiały konferencyjne: „Recyklace odpadů IV”, 165-174. Ostrawa 2000.
Karunanithy, C.; Wang, Y.; Muthukumarappan, K.; Pugalendhi, S. (2012). Physiochemical characterization of briquettesmade from different feedstocks. Biotechnology Research International, Volume 2012, 12. DOI: 10.1155/2012/165202.
Niedziółka, I.; Szymanek, M.; Zuchniarz, A. (2008). Ocena trwałości brykietów wytworzonych z masy roślinnej. kukurydzy pastewnej. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 235-240.
Niedziłóka, I.; Szpryngiel, M.; Kraszkiewicz, A.; Kachel-Jakubowska, M. (2011). Ocena wydajności brykietowania oraz jakości brykietów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 149-155.
Oladeji, J.T. (2010). Fuel characterization of briquettes produced from corncob and rice husk resides, The Pacific Journal of Science and Technology, 11, 101-106.
PN-EN 14774-1:2010. Biopaliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci – Metoda suszarkowa. Część 1: Wilgoć całkowita – Metoda referencyjna.
Sellin, N. (2014). Production and characterization of fuel briquettes from banana leaves waste. Chemical Engineering Transactions,Vol. 37, 439-444.
Wilaipon, P. (2007). Physical characteristics of maize cob briquette under moderate die pressure. American Journal of Applied Sciences, 4, 995-998.
Yaman, S.; Sahan, M. H.; Sesen, K. H.; Kucukbayrak, S. (2000). Production of fuel briquettes from olive refuse and paper mill waste, Fuel Processing Technology, 68, 23-31.
DOI :
Qute : Blicharz-Kania, A. ,Andrejko, D. ,Ślaska-Grzywna, B. ,Starek, A. ,Szejgiec, P. ,Krzaczek, P. ,Błaszkiewicz, Z. ,Sztukowski, P. ,Combrzyński, M. ,Wójtowicz, A. ,Klimek, M. ,Mościcki, L. ,Oniszczuk, T. ,Juśko, S. ,Domoradzki, M. ,Szymura, J. ,Lamkiewicz, J. ,Kaniewska, J. ,Góral, D. ,Kluza, F. ,Kozłowicz, K. ,Domin, M. ,Hejft, R. ,Obidziński, S. ,Jakubowski, T. ,Marks, N. ,Maciewicz, B. ,Kołosowski, P. ,Dobek, T. K. ,Sałagan, P. ,Majchrzak, M. ,Barwicki, J. ,Wardal, W. J. ,Mazur, K. ,Borek, K. ,Mazur, K. ,Barwicki, J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Wardal, W. J. ,Obidziński, S. ,Hejft, R. ,Hejft, R. , Briquetting waste material in a prototype pelletizing and briquetting arrangement. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 1/2015
facebook